Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 X, 99/ Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Arkivert på gnr 6. Sak 157/1998 inngår. Jfr. sak 55a/1993,sak 25/1997,sak 152/1998. Jpnr stemmer ikke overens med sakens doknr. f.o.m. dok b AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 11/ Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. nderskrevet kontrakt Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51 Vagle Næringspark AS AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 13/ Randaberg k. Harestad gnr 49. E39 Harestadkrysset - Regplan Rapport 49_2014 Randaberg k. Harestad gnr 49. E39 Harestadkrysset - Regplan Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent Samlesak: Studentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om undervisning Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal

2 , 15/ Søknad om støtte til avslutningsmiddag Finansiell støtte knyttet til studentorganisasjoner ved HHiS arrangement jufo Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 560, 15/ Vedr. avgjørelse av professorat i Lesevitenskap Ansettelse av professor i Lesevitenskap ved Lesesenteret, Forskerforbundet Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: I, 15/ Signert kontrakt om sensurering PET605 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering PET210 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering OFF610 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering KJE260 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 I, 15/ Signert kontrakt om sensurering BID510 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering PET110 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering MPEMAS Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Takker ja til studietilbud Overflytting - ***** ***** Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: X, 15/ Eksamensoppgaver høst 2014 konte Eksamensoppgaver IMKS Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 452

4 X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering universitetslektor matematikk, HF-IGIS, og Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tlysningstekst Rekruttering universitetslektor matematikk, HF-IGIS, og Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ HFA 31/15 Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor i matematikk, st. id Rekruttering universitetslektor matematikk, HF-IGIS, og Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Klage på vedtak om tap av studierett Oppmelding til emner utenfor utdanningsplanen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument N, 15/ Klage på vedtak om tap av studierett Oppmelding til emner utenfor utdanningsplanen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: X, 15/ Justering lønn Personlig opprykk til professor i sykepleievitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 222.3

5 , 15/ ndertegnet / signert arbeidsavtale Ansettelse (midlertidig) Feltarkeolog 2015 AM-FORN første led AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tildelinger av graden philosophiae doctor til styremøtet Samlesak: Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i Stavanger 2015 tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: X, 15/ Notat fra hovedbibliotekar datert Ansettelse ekstrahjelp bibliotekfullmektig HR-avdelingen HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Philosophiae doctor disputas - Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 621 X, 15/ Bekreftelse på 100 % stilling i hele perioden Ansettelse (midlertidig) kommunikasjonsrådgiver HF-SLF (ingen st.id.) Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Protokoll HFA 13/15 fra møte i ansettelsesutvalget ved HF Rekruttering doktorgradstipendiat i utdanningsvitenskap- tekstpraksiser i den flerkulturelle barnehagen, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 X, 15/ Protokoll HFA 14/15 fra møte i ansettelsesutvalget ved HF Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap- engelsk fagdidaktikk/andre verdenskrig, HF-IKS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Protokoll HFAR 03/15 fra møte i ansettelsesrådet ved HF Rekruttering forskningskoordinator, HF-NSLA, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212.1, 15/ Avslag på søknad om endring av studieprogram Endring av studieprogram Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 514 N, 15/ Kvalitetssjekk: Kvalitetssjekk på masterarbeid Karakterfordeling på masterarbeid Det samfunnsvitenskapelige fakultet tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med utgående dokument N, 15/ Kvalitetssjekk: Kvalitetssjekk på masterarbeid Karakterfordeling på masterarbeid tdanningsavdelingen Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 400 X, 15/ Protokoll HFA 25/15 fra møte i ansettelsesutvalget ved HF Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 , 15/ Ny sensurering av eksamensbesvarelse i BØK195 Klage på karaktersetting BØK195 ***** Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat av klage på karaktersetting i BØK195 Klage på karaktersetting BØK195 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Videreengasjement i 100% stilling som universitetslektor ved SLF Ansettelse vikariat universitetslektor i spesialpedagogikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Forlengelse av engasjement i 100% stilling som universitetslektor ved SLF Ansettelse vikariat universitetslektor i pedagogikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Videreengasjement i 100% vikarstilling ved SLF Ansettelse vikariat universitetslektor i spesialpedagogikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Videreengasjement i 100% stilling som universitetslektor ved SLF Ansettelse midlertidig universitetslektor i spesialpedagogikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal

8 , 15/ Resultat av klage på sensurvedtak BSY341 - Vår 2015 Klage på karaktersetting BSY341 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, barnehagepedagogikk, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Mottatte søknader til stilling som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, barnehagepedagogikk, oppnevning av komite Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, barnehagepedagogikk, HF-IB, Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Lønnsopprykk i hht hovedtariffavtalen pkt Forlengelse av prodekanfunksjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på klage på karaktersetting BHO275 Klage på karaktersetting BHO275 Norsk hotellhøgskole, 15/ Svar på klage på karaktersetting BHO275 Klage på karaktersetting BHO275 Norsk hotellhøgskole

9 X, 15/ SA 17/15 Ansettelse ved kallelse som professor i organisasjons- og arbeidslivsfag, st.id Ansettelse ved kallelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på klage på karaktersetting MHR175 Klage på karaktersetting MHR175 Norsk hotellhøgskole, 15/ Varsel om opphør av stilling Midlertidig ansettelse som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Vedrørende din ansettelse som førsteamanuensis II ved Lesesenteret, Stavanger - praktiske opplysninger Ansettelse førsteamanuensis II i Lesevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Endring av invidiuell plan - endret utgave Endring av individuell utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: I, 15/ Stipend til kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning Informasjon til H- sektoren om stipendordning for kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent utdanning tdanningsdirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 000

10 , 15/ Svar på klage på karaktersetting BHO275 Klage på karaktersetting BHO275 Norsk hotellhøgskole, 15/ Varsel om opphør av vikariat Ansettelse i vikariat økonomikonsulent, HF_ADM, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Avslag på søknad angående BSY341, Bachelor i Sykepleie Konteeksamen BSY341 Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 456, 15/ Ny sensurering av eksamensbesvarelse i MØA120 Klage på karaktersetting MØA120 ***** Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Tildeling av graden selvvalgt bachelor - forhåndsvurdering Tildeling av graden selvvalgt bachelor Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 454.3, 15/ Svar på søknad om andregangsforsøk på Bacheloroppgaven, innlevering vår 2016 Bacheloroppgave Norsk hotellhøgskole Arkivkode: 512.9

11 , 15/ Svar på søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Norsk hotellhøgskole Arkivkode: 457, 15/ Avslag på søknad om forhåndsgodkjenning av eksternt studie som del av bachelor i idrett Forhåndsgodkjenning av eksternt studie som del av bachelor i idrett Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 412.7, 15/ Delvis innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av nye fag til utenlangsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om utvidet studierett ( ) tvidet studierett Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: I, 15/ Nye kandidater til arbeidsutvalg og prioriteringsråd ninett Overgang til sak- arkivsystem P360 ved niversitetet i Stavanger ninett AS Dokumentsenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 041.1, 15/ Approved application regarding pre-approval of subjects for study abroad Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student

12 , 15/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 514, 15/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student

13 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Medarbeiderundersøkelsen 2015 Medarbeiderundersøkelse 2015 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsløp, Bachelor i Sykepleie Endret utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 512.9, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsløp, Bachelor i Sykepleie Endret utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 512.9, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsløp, Bachelor i Sykepleie Endret utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 512.9, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsløp, Bachelor i Sykepleie Endret utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 512.9, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsløp, Bachelor i Sykepleie Endret utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 512.9

14 , 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsløp, Bachelor i Sykepleie Endret utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 512.9, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsløp, Bachelor i Sykepleie Permisjon fra studie / endret utdanningsløp Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: X, 15/ Notat fra fung. leder av internasjonalt kontor Ansettelse ekstrahjelp Internasjonalt kontor HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 15/ Samarbeid med Technion Samarbeid med Technion Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 351, 15/ Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor i matematikk, st. id Ansettelse midlertidig stilling universitetslektor i matematikk, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Vedrørende ledig stilling som postdoktor i lesevitenskap/utdanningsvitenskap, st id Ansettelse postdoktor i lesevitenskap, HF-SLF, Dok. dato: Arkivdel: Personal

15 , 15/ Manglende obligatoriske krav - mistet eksamensrett i emnet GL2033 V15 og justert utdanningsplan H15 Manglende obligatoriske krav - mistet eksamensrett i emnet GL2033 V15 og justert utdanningsplan H15 Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: X, 15/ Vedr. manglende obl.krav i engelsk - uttalelse fra faglærer Manglende obligatoriske krav - mistet eksamensrett i emnet GL2033 V15 og justert utdanningsplan H15 Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: X, 15/ Tilbud om ansettelse Ansettelse i midlertidig stilling som forsker Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Forlengelse av stipenidatperiode for stipendiat i markedsføring, st.id Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Ansettelse i 3-årig stipendiatstilling i utdanningsvitenskap - bærekraftig utvikling, st.id Ansettelse i 3-årig stipendiat i utdanningsvitenskap - bærekraftig utvikling, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Bekreftelse på melding om fødselpermisjon Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.2

16 , 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, Bachelor i sykepleie Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Innstilling SLF Ansettelse midlertidig stilling universitetslektor i lesevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Lønnsplassering Ansettelse midlertidig stilling universitetslektor i lesevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Innstilling universitetslektor lesevitenskap Ansettelse midlertidig stilling universitetslektor i lesevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ CV Ansettelse midlertidig stilling universitetslektor i lesevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Support statement Studiebekreftelse Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 59

17 X, 15/ Lønnsplassering Lønnstilskudd Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 239, 15/ Avslag på søknad om fjerde forsøk, BSY143 Fjerde gangs eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 457, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BØK375 Klage på karaktersetting BØK375 Handelshøgskolen ved is, 15/ Ny sensurering av eksamensbesvarelse SVEXFIL-4 Klage på karaktersetting SVEXPHIL ***** Handelshøgskolen ved is X, 15/ Kommentar fra faggruppeleder og emnegjennomgang tsteding av vitnemål på bachelor i ingeniørfag, maskin Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 454.3, 15/ Avslag på søknad om utsteding av vitnemål på bachelor i ingeniørfag, maskin tsteding av vitnemål på bachelor i ingeniørfag, maskin Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 454.3

18 , 15/ Klage på avslag av utsteding av vitnemål tsteding av vitnemål på bachelor i ingeniørfag, maskin Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Arkivkode: 454.3, 15/ Vedr. eksamen i emnet VKK200 Eksamen i emnet VKK200 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 451 X, 15/ Innstilling på forlengelse av midlertidig ansettelse HF-SLF Ansettelse midlertidig seniorkonsulent, HF-SLF Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Innvilget søknad om permisjon i fra studium Permisjon fra studium Handelshøgskolen ved is Arkivkode: 531 X, 15/ Innstilling vikariat Ansettelse i vikariat som universitetslektor i spesialpedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Ansettelse i 20% midlertidig stilling som seniorrådgiver Ansettelse midlertidig 20%, seniorrådgiver, HF-NSLA avdeling Porsgrunn, Dok. dato: Arkivdel: Personal

19 , 15/ Innvilget søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet - masteroppgave tvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Arkivkode: 457, 15/ Mistet eksamensrett i treningslære pga for mye fravær Mistet eksamensrett i emnet IDR117 Treningslære 1 våren 2015 Arkivkode: 451, 15/ Mistet eksamensrett i treningslære pga for mye fravær Mistet eksamensrett i emnet IDR117 Treningslære 1 våren 2015 Arkivkode: 451, 15/ Mottatt klage på karaktersetting BSY Vår 2015 Klage på karaktersetting BSY143, 15/ Mottatt klage på karaktersetting MHV142 - Vår 2015 Klage på karaktersetting MHV142, 15/ Mottatt klage på karaktersetting BSN240 - Høst 2014 Klage på karaktersetting BSN240

20 , 15/ Mottatt klage på karaktersetting BSY140 - Høst 2014 Klage på karaktersetting BSY140, 15/ Avslag på søknad om å få tilsendt vitnemål tstedelse av vitnemål Arkivkode: 454.9, 15/ Ansettelse i midlertidig 20% stilling som seniorrådgiver Ansettelse midlertidig seniorrådgiver, HF-NSLA avdeling Porsgrunn fra nni Lunde Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Norsk hotellhøgskole, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Norsk hotellhøgskole, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Norsk hotellhøgskole

21 , 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Norsk hotellhøgskole, 15/ Innvilget søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet - bacheloroppgave tvidet tid ved hjemmeeksamen ved Sv-fakultetet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 457 X, 15/ ttalelse fra instituttet Søknad om utsatt innleveringsfrist på bacheloroppgave Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 457 X, 15/ Invitasjon til 50 %-seminar - Folkerettslig felleskap og Norge i Arktis Invitasjon til 50% seminar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 507 I, 15/ Haugesund k. Skåredalen gnr 3 bnr 78 RL 1734 Ørpetveitvegen 8 Regplan småhusbebyggelse. RFK til Haugesund k.: ttale Haugesund k. Skåredalen gnr 3 bnr 78 RL 1734 Ørpetveitvegen 8 Regplan småhusbebyggelse Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 15/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon Pensjon ufør fra Statens Pensjonskasse HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 235

22 I, 15/ Opprettholdelse av studieplassen etter endt permisjon Opprettholdelse av studieplass Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531 I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av emner Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Bekreftelse på navneendring Navneendring Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Innstilling til bedømmelseskomite for Berit Tofteland Innstilling til bedømmelseskomite for ***** Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 507

23 I, 15/ Gjesdal k. Dirdal gnr 78 bnr 12 Parkeringsareal ID RFK til Statens vegvesen - Region Vest: Vurdering og kostnadsoverslag Gjesdal k. Dirdal gnr 78 bnr 12 Parkeringsareal Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 15/ Professoropprykk ved permisjon Adgang til å søke professoropprykk ved permisjon Det kongelige kunnskapsdepartement HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 I, 15/ Melding om sidegjøremål Sidegjøremål Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 215, 15/ ndertegnet/signert arbeidsavtale Ansettelse (midlertidig) Feltarkeolog AM-FORN AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 212.6, 15/ ndertegnet/signert arbeidsavtale Ansettelse (midlertidig) Feltarkeolog AM-FORN AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: I, 15/ ndertegnet/signert arbeidsavtale Ansettelse (midlertidig) Feltarkeolog AM-FORN AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 212.6

24 , 15/ ndertegnet/signert arbeidsavtale - Feltarbeid Ansettelse (midlertidig) Feltleder AM-FORN AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 212.6, 15/ ndertegnet/signert arbeidsavtale - Feltarbeid Ansettelse (midlertidig) Feltarkeolog AM-FORN AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: I, 15/ Korrespondanse om krav om IDkort for feltarkeologar.pdf ID kort i felt - AM Arbeidstilsynet / Svartjenesten AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 I, 15/ Høring avvikling av matematikkfaget 2T i videregående opplæring Høring avvikling av matematikkfaget 2T i videregående opplæring Det kongelige kunnskapsdepartement Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 14/01539-10 Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo. Oversendelse av rapport. Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo Riksantikvaren Journaldato: Tilg. kode: AM Fornminnevern Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.06.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.06.2014 nnhold: Trondheim k. rinsenkrysset - Etablering av kollektivknutepunkt.

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-42 Signert arbeidsavtale med praksisveileder Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer