Dok.dato: Klassering: TN-IKM/TAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TAB TN-KM/TAB Vedrørende ansettelse i ledig vikariat som konsulent ved tdanningsavdelingen, nternasjonalt kontor, st.id Ansettelsesprosess - ledig vikariat som konsulent ved tdanningsavdelingen, nternasjonalt kontor, st.id / / TAB-HR/YKV Mottaker Til søkerne TAB-HR/YKV AR 01/13 tlysing av ledig stilling som rådgiver NFR prosjektstøtte ved Forskningsavdelingen, Enhet for E/NFR-forskning, st.id entralt ansettelsesråd januar / / TAB-HR/YKV Offl. 25 TAB-HR/YKV ide: 1 av 46

2 AR 04/13 tlysing av ledig stilling som bibliotekar ved niversitetsbiblioteket, avdeling Brukerservice, st.id entralt ansettelsesråd januar / / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV AR 05/13 tlysing av ledig stilling ved niversitetsbiblioteket, amlingsavdelingen, st.id entralt ansettelsesråd januar / / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV Vedrørende sykelønn ved niversitetet i tavanger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / Offl. 25 TN-ADM/AL Ansettelse i en tidsbegrenset stilling som konsulent ***** ***** ***** ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2013/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV ide: 2 av 46

3 Bekreftelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / Mottaker tavanger kommune v/barnehagekontoret TN-ADM/AL Forlengelse av stipendiatperioden ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AL var på søknad om delvis omsorgspermisjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV Forlengelse av ansettelse som postdoktor ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AL ide: 3 av 46

4 Ansettelse i vikariat som konsulent ***** ***** ***** ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV Vedrørende søknad om 100% omsorgspermisjon og forlengelse av stipendiatperioden ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/AL nnkalling til møte i instituttstyret F nstituttstyret F / / HF-FL/OKY HF-FL/OKY Forlengelse av vikariat som senioringeniør, st.id ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AL ide: 4 av 46

5 Bekreftelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/AL Mottaker HELFO tland TN-ADM/AL Ny sensurering av eksamensbesvarelser i BRL260 - Reiselivsplanlegging tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TOL V-NH/EL tillingsbeskrivelse pr ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV nntekt- og skatteopplysningsskjema ifm fødselspermisjon ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AL ide: 5 av 46

6 ATN 85/13 Ansettelse i ledig stilling som stipendiat st.id Møte i ansettelsesutvalget TN / / Offl. 25 TN-ADM/MOL ATN 86/13 Godkjenning av utlysningstekst til ledig stilling som førsteamanuensis i matematikk / statistikk ved nstitutt for matematikk og naturvitenskap, st.id Møte i ansettelsesutvalget TN / / ATN 87/13 Ansettelse i ledig stilling stipendiat st.id Møte i ansettelsesutvalget TN / / Offl. 25 TN-ADM/MOL ATN 88/13 Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i petroleumsgeofysikk st.id Møte i ansettelsesutvalget TN / / Offl. 25 TN-ADM/MOL ide: 6 av 46

7 nnkalling og saksliste til ATN møte og Møte i ansettelsesutvalget TN / / Offl. 25 TN-ADM/MOL Referat fra møte Møte i ansettelsesutvalget TN / / nnkalling og saksfremlegg Møte i ansettelsesutvalget TN / / nnkalling og saksliste Møte i ansettelsesrådet TN / / ide: 7 av 46

8 ARTN 06/13 Godkjenning av utlysningstekst til ledig stilling som førstekonsulent / seniorkonsulent fag og studiesaker ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Møte i ansettelsesrådet TN / / ARTN 07/13 Ansettelse i ledig fast stilling som avdelingsingeniør T st.id Møte i ansettelsesrådet TN / / Offl. 25 TN-ADM/MOL Ny sensurering av eksamensbesvarelse i BHO311 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/JGO V-NH/EL rotokoll TR 14/11 entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV TAB-HR/YKV ide: 8 av 46

9 rotokoll TR 15/11 entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV TAB-HR/YKV ATN 90/13 Oppnevning av intern komite postdoktor innen energi teknologi st.id Møte i ansettelsesutvalget TN / / Offl. 25 TN-ADM/MOL Vedrørende klage på karaktersetting BHO150 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/EL V-NH/EL Ny sensurering av eksamensbesvarelser i BHO150 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/EL V-NH/EL ide: 9 av 46

10 Vedrørende klage på karaktersetting BHO150 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/JGO V-NH/EL ATN 91/13 Ansettelse i ledig stilling som postdoktor st.id Møte i ansettelsesutvalget TN / / Offl. 25 TN-ADM/MOL tøttebrev fra faglærere tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / HF-ADM/JFJ HF-MD/RBA Fagleders vurdering av søknad om fritak tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA ide: 10 av 46

11 tvidet søkerskjema og CV 7 søkere Ansettelsesprosess professor i marin teknologi og marine operasjoner KM st.id / / Vedrørende klage på karaktersetting BHO275 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TOL V-NH/EL Vedrørende klage på karaktersetting BHO275 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TOL V-NH/EL Foreløpig svar på søknad om bachelorvitnemål tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA ide: 11 av 46

12 var på mail angående nye forsøk tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA Referat fra møte i ansettelsesrådet TN Møte i ansettelsesrådet TN / / Referat fra møte i ansettelsesutvalget TN Møte i ansettelsesutvalget TN / / Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/AFL V-NH/EL ide: 12 av 46

13 Vedrørende klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/EL V-NH/EL tillingsbeskrivelse fra desember 2011 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / Faglig vurdering angående endret studieløp for student tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA Fagleders vurdering av permisjonssøknad tudentmappe ***** ***** 2013/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA ide: 13 av 46

14 ATN 98/13 Ansettelse i midlertidig stilling, vikariat, for 6 måneder ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Møte i ansettelsesutvalet TN / / Referat fra møte i entralt hovedavtaleutvalg entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB tudentveiledning i BM205 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/JFJ HF-MD/RBA ATN 100/13: Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i biologisk kjemi ved nstitutt for matematikk og naturvitenskap, st.id Møte i ansettelsesutvalet TN / / ide: 14 av 46

15 Referat fra møte Møte i ansettelsesutvalet TN / / Vedtak om innpassing tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA Forespørsel om fremvisning av legeerklæring tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/RBA Mottaker ***** HF-MD/RBA Faglig vurdering av alternativ eksamensform tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA ide: 15 av 46

16 ttalelse fra emneansvarlig TF angående permisjonssøknad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/JFJ HF-MD/RBA ndervisningsleders vurdering av permisjonssøknad fra student tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/JFJ HF-MD/RBA RF 40/13 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda Rektors fullmakt / / TAB-HR/MMTO TAB-A/HFM Ny eksamen i MM501 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/RBA Mottaker ***** HF-MD/RBA ide: 16 av 46

17 Angående aramedicutdanning ved niversitetet i tavanger Etableringssøknader ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/THE 411 Mottaker L/EFA V-ADM/THE Godkjent tilleggsemne ved utveksling tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TOL V-NH/TOL Godkjent tilleggsemne ved utveksling tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TOL V-NH/TOL RF 41/13 Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemnda Rektors fullmakt / / TAB-HR/MMTO TAB-A/HFM ide: 17 av 46

18 akkyndig vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i sykepleievitenskap, st.id ersonlig opprykk til professor - ***** ***** 2013/ / V-ADM/HEF Offl V-ADM/HEF Høringssvar - forskriftsendring i opplæringsloven Høring - Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget 2013/ / TAB-A/MCF 008 TAB-A/MCF A 81/13 Ansettelse som førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet, st.id , MK Ansettelsesutvalget V møte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/KB Offl. 25 V-ADM/GAK ttalelse av faglærer vedrørende fritak for BN11 og BN140 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/MHA V-H/MHA ide: 18 av 46

19 Referat fra TN ledermøte Møtereferat TN ledergruppe / / TN-ADM/NH TN-ADM/NH nnspill fra V på tkast til retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstilling Retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstilling 2013/ / TAB-HR/MMTO 216 TAB-HR/MMTO Nytt utkast til retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstilling Retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstilling 2013/ / TAB-HR/MMTO 216 TAB-HR/MMTO A 83/13 Godkjenning av utlysningstekst for ledig stilling som postdoktor i tverrfaglig kjønnsforskning, st.id , MK Ansettelsesutvalget V møte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/KB V-ADM/GAK ide: 19 av 46

20 Varsel om opphør av stilling som professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved i, eksternt finansiert ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/KB V-ADM/KB Melding til søkerne om avslutning av ansettelsesprosessen Ansettelsesprosess - stipendiat i informasjonsteknologi C, 3 år, nstitutt for data og elektroteknikk, st.id / / Offl TN-ADM/HKH A 05/13 Forlengelse av midlertidig ansettelse av ansvarlig redaktør i 20% stilling som seniorrådgiver i candinavian Journal of Hospitality and Tourism, st.id , NH Ansettelsesrådet V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/KB Offl. 25 V-ADM/KB Forlengelse av stipendiatperode for stipendiat i samfunnsøkonomi, st.id , eksternt finansiert ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/KB Offl. 25 V-ADM/KB ide: 20 av 46

21 nvitasjon til høring om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning 2013/ / TAB-A/MCF 008 Mottaker TAB-A/MCF TN-ADM/MAH Tilrettelegging under eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/TLO HF-B/TLO var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/K V-H/GTA var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner, Bachelor i barnevern tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/H V-/MHA ide: 21 av 46

22 A 84/13 Godkjenning av annonse og stillingsbetenkning for ledig stilling som leder for enter for risikostyring og samfnunnssikkerhet (ERO), st.id , MK Ansettelsesutvalget V sirkulasjonsmøte september 2013 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/GAK V-ADM/GAK nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen, høsten 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/TOL V-NH/KL nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen, høsten 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/BMH V-MK/KL Klage på avslag om reservert studieplass Reservert studieplass 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 19117/ TAB-A-E/CAME TAB-A-E/CAME ide: 22 av 46

23 Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 HF-ADM/TLO V-HH-/OMK Vedrørende ettersending av karakterutskrift Overflytting ***** ***** 2013/ /2013 TN-DE/RE TN-DE/RE nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/KR V-MK/KL Vedrørende søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/RE TN-DE/RE ide: 23 av 46

24 A 48/13 Ansettelse ved kallelse i bistilling som professor i økonomi tyrets ansettelsesutvalg / /2013 TAB-HR/MMTO Offl V-ADM/KB nnkalling til møte i styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg / /2013 TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO Delvis innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/KR V-MK/KL Delvis innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen, høsten 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 HF-ADM/JD V-MK/KL ide: 24 av 46

25 var på søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/THE V-MK/KL øknad om linjeskift tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 TN-ADM/KAD TN-KM/MAH RF 44/13 Opprettelse av stilling som professor i økonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Rektors fullmakt / /2013 TAB-HR/MMTO Offl V-ADM/KB ide: 25 av 46

26 Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/ALB V-HH-/OMK A 85/13 Midlertidig ansettelse som førsteamanuensis i økonomi, st.id. 300xxxxx, eksternt finansiert, HHi Ansettelsesutvalget V møte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/KB Offl. 25 V-ADM/KB "ykle til jobben" aksjonen tilskudd til premier HM / /2013 TAB-HR/GAAT 254 TAB-HR/GAAT Oversendelse av ferdighetstreningsbevis tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/KJG Mottaker V-/MHA ***** ide: 26 av 46

27 Angående søknad om dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg / melde seg opp til undervisning og eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/ALB V-HH-/OMK Høringssvar fra V-fakultetet - forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven Høring - forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven 2013/ / V/LL 008 Mottaker tdanningsavdelingen V-ADM/THE øknad om kvalifikasjonsopprykk til dosent i sykepleievitenskap st.id ersonlig opprykk til dosent - ***** ***** 2013/ / V-ADM/HEF V-ADM/HEF Melding om endret utdanningsplan, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/ALR V-H/TB ide: 27 av 46

28 luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2013 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2013/ /2013 TAB-A-E/ALA 517 Mottaker TAB-A-E/ALA B ***** akkyndig vurdering av søknad - kvalifikasjonsopprykk til dosent i sykepleievitenskap, st.id ersonlig opprykk til dosent - ***** ***** 2013/ / V-ADM/HEF V-ADM/HEF akkyndig vurdering av søkere til 2-årig vikariat som universitetslektor i spesialpedagogikk/pedagogikk, st.id Ansettelsesprosess for universitetslektor i spesialpedagogikk/ pedagogikk ved NLA, st.id / / HF-ADM/ELN Mottaker Til komité HF-ADM/MAHE øknad om permisjon med lønn ved fødsel ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/AL Mottaker V-ADM/KB B 11 ***** ide: 28 av 46

29 Faglig uttalelse om permisjonssøknad tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA Resultat etter klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/EL V-NH/EL øknad om forhåndsgodkjenning av emner i AL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/JD Mottaker HF-G/TRK B 15 ***** var på søknad om permisjon fra utøvende aktiviteter tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA ide: 29 av 46

30 øknad om utsettelsen av eksamen i VAOB20 Videreutdanning i intensivsykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/K Mottaker V-H/TB B 9 ***** nnvilget søknad om utsettelse av eksamen i VAOB20, Videreutdanning i intensivsykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/K V-H/TB Avslag på søknad om dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg/melde seg opp til undervisning og eksamen, Bachelor i nettbasert sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TB V-H/TB øknad om fornying av D Label ECT og D label / / TAB-A-K/TNH Mottaker enter for internasjonalisering av utdanning - TAB-A-K/TNH ide: 30 av 46

31 øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/KL Mottaker V-HH-/AHA B 20 ***** øknad om tilgang til konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/ALR Mottaker V-HH-/ALB B 10 ***** Vedrørende søknad om dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/THAR V-/THAR nnvilget søknad om dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg - Master i sosialfag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/H V-/THAR ide: 31 av 46

32 nnvilget søknad om dispensasjon fra fristen for semesterregistrering - Master i sosialfag tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/THAR V-/THAR nnvilget søknad om dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg - Master i sosialfag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/THAR V-/THAR Referat fra møte i bibliotekutvalget (AM) AM - Bibliotekutvalget / / BB/TA Mottaker AM-FORN/LO Mottaker AM-KONERV/ANY Mottaker AM-FORMDL/ANK Mottaker AM-FORMDL/EK Mottaker AM-AMLNG/ÅDH Mottaker BB/GAH BB/TA ide: 32 av 46

33 Ettersending av legeerklæring tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/THAR Mottaker V-/THAR ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 HF-ADM/GNJ Mottaker HF-G/GNJ B 2 ***** øknad om tilgang til konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/ALB Mottaker V-HH-/ALB B 7 ***** nnvilget søknad om tilgang til konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/ALB V-HH-/ALB ide: 33 av 46

34 Karakterutskrift fra NLA tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/TRK Mottaker HF-G/TRK TE ***** øknad om å få avhandlingen bedømt - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** 2009/ / V-ADM/EØT Mottaker V-ADM/EØT B 0 ***** Dokumentasjon på kompetanse som forsker ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/YKV Mottaker TAB-HR/MMTO TO ***** nnstilling ***** ***** ***** 20% vikariat nnstillinger dekanvedtak - personalsaker ved Det humanistiske fakultet 2013/ /2013 HF-ADM/GMA Offl HF-ADM/GMA ide: 34 av 46

35 øknad om å få avhandlingen bedømt - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/EØT Mottaker V-ADM/EØT B 0 ***** Revidert endelig prosjektplan - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/EØT Mottaker V-ADM/EØT B 0 ***** øknad om forlenget permisjon fra stilling som forskningsdirektør ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/YKV Mottaker TAB-HR/MMTO B 14 ***** Endelig prosjektplan - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/EØT Mottaker V-ADM/EØT B 0 ***** ide: 35 av 46

36 øknad om å få opplæringsdelen godkjent - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2013 V-ADM/EØT Mottaker V-ADM/EØT B 0 ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 Mottaker ***** øknad om forhåndsgodkjenning av ph.d.-kurs - ***** ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/EØT Mottaker V-ADM/EØT B 0 ***** øknad om forhåndsgodkjenning av ph.d.-kurs - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/EØT Mottaker V-ADM/EØT B 0 ***** ide: 36 av 46

37 øknad om forhåndsgodkjenning av ph.d.-kurs - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/EØT Mottaker V-ADM/EØT B 0 ***** Karakterutskrift fra NTN tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/TRK Mottaker HF-G/TRK TE ***** øknad om godkjenning av ph.d.-kurs - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2013 V-ADM/EØT Mottaker V-ADM/EØT B 0 ***** nnvilget søknad om godkjenning av eksamener fra annen utdanningstitusjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 TN-ADM/TAB TN-MN/TBRB ide: 37 av 46

38 Orientering om oppnevning av sakkyndig komité, st.id Ansettelsesprosess for universitetslektor i spesialpedagogikk/ pedagogikk ved NLA, st.id / /2013 HF-ADM/ELN Mottaker Til søker HF-ADM/MAHE var på søknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/BMH V-MK/KG Forsand k. Berge gnr 37 bnr 1. Reguleringsplan for bustadområde i Bergevik. Tiltakshaver: Forsand k. Aksept av utsettelse Forsand k. Berge gnr 37 bnr 1. Reguleringsplan for bustadområde i Bergevik. Tiltakshaver: Forsand k. Jfr. sak 062/1999. øknad om frigjøring av tomt til boligbygging 1999/ /2013 AM-FORN/AJN 733 Mottaker AM-FORN/HAA parebank 1 R-Bank ide: 38 av 46

39 andnes k. Åse gnr 46 bnr 3 og 4. Regplan for boligområde GA17. RA til Østerhus Tomter og Åse Gård A: Melding om ferdigstilling andnes k. Åse gnr 46 bnr 3 og 4. Regplan for boligområde GA / / AM-FORN/AJN 733 Mottaker AM-FORN/HAA Riksantikvaren Overføring til ny stilling ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/YKV Mottaker TAB-HR/MMTO ***** øknad om betinget opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Ledelse - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** 2013/ / V-ADM/EØT Mottaker V-ADM/EØT B 0 ***** øknad om opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/EØT Mottaker V-ADM/EØT B 0 ***** ide: 39 av 46

40 Klage på karaktersetting tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/KR Mottaker V-MK/KR B 2 ***** Vedrørende ledig stilling som konsulent, st.id Ansettelsesprosess - Konsulent ved fakultetsadministrasjonen HF, st.id / /2013 HF-ADM/KNO Mottaker Til søker HF-ADM/MAHE Karakterutskrift fra MH tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/TRK Mottaker HF-G/TRK TE ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ide: 40 av 46

41 ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/KB Mottaker V-ADM/KB TE ***** øknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/NNL Mottaker V-MK/NNL ***** ystematisering av arbeidet med utvikling av godt læringsmiljø Kartlegging av LM-erfaringer ved universitet og høgskoler 2013/ / LEDELE/[fordelt] 400 Mottaker TAB-A/[fordelt] niversell NTN Klage på karaktersetting B220 (konte) - Høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/KR V-MK/KR ide: 41 av 46

42 nnvilget søknad om innpass av emne tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/EL V-NH/JGO ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / Mottaker ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan - innpass tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/ALR Mottaker V-MK/KG B 6 ***** øknad om deltidsstudie - Risikostyring tudentmappe ***** ***** ***** 2/ /2013 TN-ADM/JO Mottaker TN-T/TF ***** ide: 42 av 46

43 ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/GMA Mottaker HF-ADM/KNO ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA Mottaker HF-ADM/GMA ***** øknad om permisjon fra studiet tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TF Mottaker TN-T/TF ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/GMA Mottaker HF-ADM/GMA ***** ide: 43 av 46

44 ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/GMA Mottaker HF-ADM/GMA ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** 2013/ /2013 Mottaker ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/AHA Mottaker TAB-A-E/MEW B 0 ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TF Mottaker TAB-A-E/MEW ***** ide: 44 av 46

45 øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/MKA Mottaker TAB-A-E/MEW B 2 ***** ignert leiekontrakt med iark Eiendom A Leieforhold med iark Eiendom A - Core 2008/ /2013 FRE/RLR 321 Mottaker FRE/RLR iark Eiendom A ignerte protokoller fra møte i ansettelsesutvalet TN Møte i ansettelsesutvalet TN / / Arbeidsavtale med gjesteforeleser ***** ***** ***** Korttidsengasjement / timelærer ved Det humanistiske fakultet 2013/2014 2/ /2013 HF-ADM/GMA Mottaker HF-ADM/GMA ***** ide: 45 av 46

46 Forklaring til manglende dokumentasjon på fullført Examen hilosophicum Overflytting ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TB Mottaker V-ADM/TB ***** øknad om fjerde gangs forsøk tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/ALB Mottaker V-HH-/OMK B 0 ***** øknad om graden elvvalgt bachelor tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/TOHA Mottaker V-MK/BMH B 0 ***** ide: 46 av 46

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.05.2014 Oppnevningsbrev Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/EF TN-ADM/EF Oppnevningsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.7.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 07.07.2011 nnkalling til møte i ansettelsesrådet V Ansettelsesrådet V 06.06.2011 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Offentlig journal. Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter. Mulighetsstudie TN 13.09.

Offentlig journal. Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter. Mulighetsstudie TN 13.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.3.2013-24.3.2013, Dokumenttype:,,n,s,x, tatus: J,A 26.03.2013 Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014.

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 29.09.2014 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering:

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 18.06.2013 nnhold: Referat fra HM-forum 07.05.2013 AM - HM 2013 X 2013/7-13 10530/2013 23.05.2013 012 AM-AMLNG/MHØ

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.12.13, Dokumenttype:,,N,,s, tatus: J,A 03.12.2013 Kvalitetstilstanden innen personalsaker - Rapport Kvalitetssikring av arkiv- og saksbehandlingssystemet

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806

Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2013 øknad om godkjenning av First Level Controller - nterreg prosjekt nnkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag E prosjekt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) Personalmappe ***** ***** ***** 2009/4523-15 23409/2011 TN-ADM/HKH

Offentlig journal. Innvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) Personalmappe ***** ***** ***** 2009/4523-15 23409/2011 TN-ADM/HKH Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.02.2 nnvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) ersonalmappe 2009/43-15 23409/2011 05.10.2011 TN-ADM/HKH

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilrettelegging av mer pedagogikk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /

Offentlig journal. Søknad om tilrettelegging av mer pedagogikk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.12.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 07.12.2012 øknad om tilrettelegging av mer pedagogikk tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/3940-1 261/2012

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01.

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 08.01.2010 Klima for flygel i t. Petri kirke, tavanger t. Petri kirke - nneklima 2009/4497-1 24854/2009 03.12.2009

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08.

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 12.08.2011 nnhold: Referat fra LHAU-møte 21.06.2011 AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 X 2011/10-12 15817/2011 03.08.2011

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2013 nnkalling til møte i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V 27.02.2013 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.9.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.09.2012 Avdelingsmøte 04.09.2012 Fornminnevern - Avdelingsmøter 2012 X 2012/3-4 19584/2012 05.09.2012 AM-FORN/OLH

Detaljer

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.06.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.06.2014 nnhold: Trondheim k. rinsenkrysset - Etablering av kollektivknutepunkt.

Detaljer

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12.

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 01.10.2009 nnhold: R. andnes k, keiane gnr 40. Regplan for andved. Am til Block Watne: ang. kostnadsdeling. andnes k, keiane gnr

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 07.06.2011. Klassering:

Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 07.06.2011. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2011-10.7.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 11.07.2011 Møtereferat 31.05.2011 Møte i ansettelsesutvalg - råd TN 31.5.2011 2011/3021-6 11939/2011 06.06.2011

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.06.2011 Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.2009

Detaljer

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 23.04.2010 afety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: TN-ADM/OEJ

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: TN-ADM/OEJ Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 08.04.2011 Frikort ***** katt Vest-TN 2008/4796-40 803/2011 11.01.2011 TN-ADM/OEJ 233 Mottaker katt Vest niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02.

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.05.2012 Letter of Mandate øknad Leonardo da Vinci prosjekt 7924-LL-1-2012-1-BE-LEONARDO-LM 2012/679-2 4647/2012

Detaljer

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06.

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.07.2011-31.07.2011, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 01.08.2011 tsatt frist for innlevering av Masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 25.01.2010 Vedr. søknad på stilling som overingeniør/avdelingsingeniør i kjemi, st.id. 825819 - norsk avslagsbrev Tilsettingsprosess

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Offentlig journal. Attest. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2119-12 14057/2009 HF-ADM/GMA 05.10.2010 30.06.2009. Universitetet i Stavanger

Offentlig journal. Attest. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2119-12 14057/2009 HF-ADM/GMA 05.10.2010 30.06.2009. Universitetet i Stavanger Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 05.10.2010 Attest ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2119-12 14057/2009 30.06.2009 HF-ADM/GMA niversitetet i tavanger

Detaljer

Dok.dato: 28.08.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 04.09.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 30.09.2013.

Dok.dato: 28.08.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 04.09.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 30.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.10.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.10.2013 Referat fra møte i fornminneutvalget 28.08.2013 Fornminneutvalget 2013 X 2013/8-19 17032/2013 28.08.2013

Detaljer

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07.

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 31.8.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 02.09.2009 nnhold: Di. Tilråding til Riksantikvaren ver. søknad om dispensasjon kml. 8. 4.ledd.: Reguleringsplan for

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 03.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 27.09.2012

Detaljer

Offentlig journal. Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012

Offentlig journal. Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.5.2012-17.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.05.2012 Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07.

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.07.2012 øknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 20.02.2012

Detaljer

Offentlig journal. Besøk av Følgegruppen for den nye lærerutdanningen. Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningen 2010-20111 2010/1832-3 11435/2010

Offentlig journal. Besøk av Følgegruppen for den nye lærerutdanningen. Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningen 2010-20111 2010/1832-3 11435/2010 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.10.2010 Besøk av Følgegruppen for den nye lærerutdanningen Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningen 2010-20111 2010/1832-3

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Dok.dato: 14.06.2012. Klassering: 011.4 STAB-UA/MAK. Dok.dato: 22.06.2012. Klassering: HF-ADM/ELN. Dok.dato: 06.07.2012. Klassering: TN-ADM/HKH

Dok.dato: 14.06.2012. Klassering: 011.4 STAB-UA/MAK. Dok.dato: 22.06.2012. Klassering: HF-ADM/ELN. Dok.dato: 06.07.2012. Klassering: TN-ADM/HKH Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 25.11.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 26.11.2 RF 22/12 Læringsmiljøprisen 2 Rektors fullmakt 2 2/20-22 13990/2 14.06.2 TAB-A/MMTO 011.4 TAB-A/MAK Timeliste

Detaljer

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 09.10.14, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 10.10.2014 Rammeavtale signert av begge parter Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.01.2011 Gjennomgang av roller og rettigheter for ehorte-brukere Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ehorte N

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2012 Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

HF-IKS Eksamensoppgaver vår 2012 kontinuasjonseksamen - Det humanistiske fakultet Institutt for kultur- og språkvitenskap. Dok.dato:

HF-IKS Eksamensoppgaver vår 2012 kontinuasjonseksamen - Det humanistiske fakultet Institutt for kultur- og språkvitenskap. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 17.03.2014 H110 Antikk og middelalderhistorie til ca.1350 HF-K Eksamensoppgaver vår 2012 kontinuasjonseksamen - Det humanistiske

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.03.2010 Fornyelse av avtale med Microsoft Norge A om remier upport Tilslutning til rammeavtale med Microsoft Norge A om remier

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer