Dok.dato: Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: Klassering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 07.06.2011. Klassering:"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A Møtereferat Møte i ansettelsesutvalg - råd TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/HKH tøtte for etablering av COR Centre for nterfacial rocesses to mprove Oil Recovery - COR 2011/ / DR-/ME 619 Mottaker nternational Research nstitute of tavanger niversitetet i tavanger DR-/ME akkyndig vurdering av søker til stilling som professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøgskolen i, st.id Ansettelsesprosess - professor i petroleumsøkonomi, st.id / / V-ADM/KB Mottaker rofessor ***** Mottaker rofessor ***** Mottaker rofessor ***** niversitetet i tavanger V-ADM/KB ide: 1 av 48

2 Annonse doktorgradsstipendiat i helsevitenskap Ansettelsesprosess doktorgradsstipendiat i helsevitenskap st.id / / V-ADM/HEF V-ADM/HEF Bekreftelse på mottatt søknad til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap, st.id Ansettelsesprosess doktorgradsstipendiat i helsevitenskap st.id / / V-ADM/HEF niversitetet i tavanger V-ADM/HEF Vurdering av innkomne søknader til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap, st.id Ansettelsesprosess doktorgradsstipendiat i helsevitenskap st.id / / V-ADM/HEF V-ADM/HEF tvidet søkerliste til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap, st.id Ansettelsesprosess doktorgradsstipendiat i helsevitenskap st.id / / V-ADM/HEF niversitetet i tavanger V-ADM/HEF ide: 2 av 48

3 ensoroppdrag ved niversitetet i tavanger våren 2011 ensoroppnevning ved nstitutt for allmennlærerutdanning våren / / HF-A/GNJ 453 niversitetet i tavanger HF-A/GNJ Rundskriv for plan-, budsjett- og rappoteringsprosessen lan-, budsjett- og rapporteringsprosessen BR N 2011/ / TAB-ØVA/KL 110 TAB-KA/A TE AM-ADM/TMV -LEDELE/ER HF/OFT V/LL TE FRE/JBM TAB-A/HH TN/GO TAB-ØVA/ELK TE TAB-A/KRH L/EFA TE BB/EVO DR-F/JHB TE TAB-ØVA/KL Referat fra møte i ansettelsesrådet V Ansettelsesrådet V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2011/ / V-ADM/GAK V-ADM/GAK ide: 3 av 48

4 Bekreftelse Attester i ambassadører / / TAB-KA/E 224 Mottaker Til den det måtte angå niversitetet i tavanger TAB-KA/E Ansettelse i ny periode som senterleder ved enter for atferdsforskning Ansettelsesprosess - åremålsstilling som senterleder ved enter for atferdsforskning 2011/ / TAB-A/MMTO niversitetet i tavanger TAB-A/MMTO Godkjent møtereferat Godkjente referat fra Lokalt Hovedavtaleutvalg ved Det teknisk - naturvitenskaplige fakultet 2011/ / TN-ADM/HKH 014 TN-ADM/HKH Ansettelse i ny periode som instituttleder ved nstitutt for data- og elektroteknikk Ansettelsesprosess - åremålsstilling som instituttleder ved nstitutt for data- og elektroteknikk 2011/ / TAB-A/MMTO niversitetet i tavanger TAB-A/MMTO ide: 4 av 48

5 var på søknad til ledig 50% stilling Tilsettingsprosess rosjektleder CAM 2011/ / TN-ADM/AKRA niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA tatus i sak om ansettelse av instituttleder ved nstitutt for musikk og dans Ansettelsesprosess - åremålsstilling som instituttleder ved nstitutt for musikk og dans 2011/ / TAB-A/MMTO Mottaker til søkerne niversitetet i tavanger TAB-A/MMTO Oppnevning av eksterne representanter i institutt/senterstyrene ved Det humanistiske fakultet 2011 Valg av medlemmer til institutt/senterstyrene ved Det humanistiske fakultet 2011 og oppnevning av eksterne representanter 2011/ / TAB-A/KNO HF-ADM/KNO Økning av stillingsandel for prosjektmedarbeider ved HK-prosjektet, st.id ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/GAK niversitetet i tavanger V-ADM/GAK ide: 5 av 48

6 TR 22/11 tlysing av ledig vikariat som førstekonsulent ved Felles ressurssenter, st.id entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV TAB-A/AWB Bekreftelse på mottatt søknad Ansettelsesprosess - førstekonsulent/konsulent, fakultetsadministrasjonen ved Det humanistiske fakultet, st.id / / HF-ADM/KNO Mottaker Til søker niversitetet i tavanger HF-ADM/MAHE rotokoller fra møte i styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-A/MMTO TAB-A/MMTO rotokoller fra møte i styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-A/MMTO TAB-A/MMTO ide: 6 av 48

7 rotokoller fra møte i styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-A/MMTO TAB-A/MMTO nnkalling til ansettelseråd ved Det humanistiske fakultet Ansettelsesråd ved Det humanistiske fakultet / / rotokoll fra styremøte , 81/11 Ansettelsesprosess - åremålsstilling som instituttleder ved nstitutt for helsefag 2011/ / TAB-A/MMTO TAB-A/MMTO rotokoll fra styremøte , 82/11 Ansettelsesprosess - åremålsstilling som senterleder ved enter for atferdsforskning 2011/ / TAB-A/MMTO TAB-A/MMTO ide: 7 av 48

8 rotokoll fra styremøte , 83/11 Ansettelsesprosess - åremålsstilling som instituttleder ved nstitutt for data- og elektroteknikk 2011/ / TAB-A/MMTO TAB-A/MMTO HFAR 15/11 Ansettelse i midlertidig 50% stilling som konsulent i Følgegruppa, A, st.id Ansettelsesråd ved Det humanistiske fakultet / / Refordeling av stipendiatstillinger fra våren 2 Rekrutteringsstillinger 2 N 2011/ / TAB-A/MMTO 216 Mottaker Det humanistiske fakultet HF/[fordelt] Mottaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet V/LL TE Mottaker Det teknisk-naturvitenskapelige TN-ADM/EF fakultet TAB-A/MMTO HFAR 17/11 Orienteringssaker Ansettelsesråd ved Det humanistiske fakultet / / ide: 8 av 48

9 Oversikt over representanter for ansatte i innstillingstuvalg våren 2011 Representanter for ansatte og studenter i innstillingsutvalg / / TAB-A/MMTO TAB-A/MMTO Oversikt over representanter for studenter i innstillingsutvalg våren 2011 Representanter for ansatte og studenter i innstillingsutvalg / / TAB-A/MMTO TAB-A/MMTO Ansettelse i eksternt finansiert stipendiatstilling ved niversitetet i tavanger ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/AKRA niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA Korrigert utgave: Ansettelse i vikariat, 80% stilling som universitetslektor i kunst og håndverk ersonalmappe ***** ***** 2011/ / niversitetet i tavanger ide: 9 av 48

10 TR 23/11 tlysing av ledig stilling som KT opplæringskonsulent ved Felles ressurssenter, T-avdelingen, eksjon for KT-opplæring, st.id entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV TAB-A/AWB TR 24/11 tlysing av ledig stilling som driftstekniker ved Felles ressurssenter, Driftsavdelingen, st.id entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV TAB-A/AWB TR 25/11 Orienteringssak - Tilbud om ansettelse som systemadministrator ved Felles ressurssenter, T-avdelingen, eksjon for drift og infrastruktur, st.id entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV TAB-A/AWB tvidet søkerliste Ansettelsesprosess konsulent følgegruppen 50 % midlertidig stilling st.id / / HF-ADM/JAHA HF-ADM/MAHE ide: 10 av 48

11 Bekreftelse på mottatt søknad Ansettelsesprosess konsulent følgegruppen 50 % midlertidig stilling st.id / / HF-ADM/JAHA Mottaker Til søker niversitetet i tavanger HF-ADM/MAHE nnvilget søknad om direkte opptak til 3. året på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon Direkte opptak ***** 2011/ / V-HH-/ALB niversitetet i tavanger V-HH-/ALB aksframlegg - direkte opptak Direkte opptak ***** 2011/ / V-HH-/ALB V-HH-/ALB Ansettelse ved kallelse som professor i strategi og entreprenørskap ved enter for innovasjonsforskning, st.id ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB ide: 11 av 48

12 Vedr. søknad om arbeidsplass ved eniorsenteret ensjonistarbeidsplass ***** 2011/ / TAB-A/YKV niversitetet i tavanger TAB-A/YKV Ansettelse ved kallelse som professor i økonomisk geografi tilknyttet enter for innovasjonsforksning, st.id ersonalmappe ***** ***** 2011/ / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB Referat fra TN adminstrasjonsmøte Referat fra TN administrasjon ukemøte 2011/ / TN-ADM/NH TN-ADM/NH Vedrørende ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i norsk, st.id Tilsettingsprosess førsteamanuensis/førstelektor i norsk, st. id N 2011/ / HF-A/EMT B HF-ADM/MAHE ide: 12 av 48

13 TR 26/11 tlysing av ledig stilling som bibliotekar ved niversitetsbiblioteket, amlingsavdelingen, st.id entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV TAB-A/YKV Korrekturlest utlysningstekst TBH, st.id Ansettelsesprosess konsulent følgegruppen 50 % midlertidig stilling st.id / / HF-ADM/JAHA tvidet søkerliste st.id Tilsettingsprosess - vikariat som førstekonsulent ved nstitutt for petroleumsteknologi, st.id / / TN-T/MOL TN-T/MOL Ansettelse i vikariat som universitetslektor ved nstututt for musikk og dans ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/JAHA niversitetet i tavanger ide: 13 av 48

14 CV og utvidet søkerskjema (praksiskoordinator) ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / Ansettelse i vikariat som studiekoordinator ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / niversitetet i tavanger Tilbud om midlertidig tilsetting ersonalmappe ***** ***** 2010/ / TN-ADM/AKRA niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA akkyndig vurdering av søkere til ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i juridiske fag, st.id Ansettelsesprosess - førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i juridiske fag, st.id / / V-ADM/HEF niversitetet i tavanger V-ADM/HEF ide: 14 av 48

15 Referat fra møte i entralt tilsettingsråd den entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV TAB-A/YKV A 55/11 Ansettelse som førsteamanuensis i juridiske fag, st.id Ansettelseutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2011/ / V-ADM/KB V-ADM/HEF TR 27/11 tlysing av ledig stilling som konsulent - servicedesk ved Felles ressurssenter, T-avdelingen, eksjon for service og brukerstøtte, st.id entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV TAB-A/AWB TR 28/11 tlysing av ledig stilling som konsulent - teknisk brukerstøtte ved Felles ressurssenter, T-avdelingen, eksjon for service og brukerstøtte, st.id entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV TAB-A/AWB ide: 15 av 48

16 Vedr. søknad om arbeidsplass ved eniorsenteret ensjonistarbeidsplass ***** 2011/ / TAB-A/YKV niversitetet i tavanger TAB-A/YKV Ansettelse ved kallelse som professor i rettsvitenskap, st.id ersonalmappe ***** ***** 2011/ / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB Ansettelse i midlertidig stilling som studiekoordinator klassisk ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/KNO niversitetet i tavanger Ansettelse i vikariat som faggruppeleder blås og slagverk, hovedinnstrument trombone og euphonium og kammermusikk ersonalmappe ***** ***** 2011/ / niversitetet i tavanger ide: 16 av 48

17 Ansettelse i vikariat som universitetslektor i Musikk for dansere ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/JAHA niversitetet i tavanger tvidet søkerliste Ansettelsesprosess vikariat og midlertidig stilling førsteamanuensis/førstelektor/universietetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk LF st. id / / HF-ADM/JAHA HF-ADM/MAHE Bekreftelse på mottatt søknad Ansettelsesprosess vikariat og midlertidig stilling førsteamanuensis/førstelektor/universietetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk LF st. id / / HF-ADM/JAHA Mottaker Til søker niversitetet i tavanger HF-ADM/MAHE Resultat på klage over sensurvedtak Klage på karaktersetting ved i luss / / L/OHA Mottaker ***** niversitetet i tavanger L/OHA ide: 17 av 48

18 Referat fra møte i entralt tilsettingsråd den (Tatt på sirkulasjon) entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV TAB-A/YKV Referat fra møte i entralt tilsettingsråd den (Tatt på sirkulasjon) entralt tilsettingsråd / / TAB-A/YKV TAB-A/YKV Vedrørende ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk (to 2-årige midlertidlige stillinger), st.id Ansettelsesprosess vikariat og midlertidig stilling førsteamanuensis/førstelektor/universietetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk LF st. id N 2011/ / HF-ADM/JAHA HF-LF/AAKW HF-ADM/MAHE Ansettelse i midlertidig stilling som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/KNO niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO ide: 18 av 48

19 Midlertidig ansettelse i deltidsstilling som førsteamanuensis ersonalmappe ***** ***** 2011/ / TN-ADM/HKH niversitetet i tavanger TN-ADM/HKH åmelding til Yrkesmessen 2011 i tavanger Forum tdanningsmesser / / TAB-KA/E Mottaker tavanger Forum niversitetet i tavanger TAB-KA/E Opptaksbrev Kandidatmappe ***** ***** 2011/ / TN-ADM/EF niversitetet i tavanger TN-ADM/EF Opptaksbrev Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/EF niversitetet i tavanger TN-ADM/EF ide: 19 av 48

20 A 58/11 Oppsigelse fra eksternt finansiert oppdragsstilling Ansettelseutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2011/ / V-ADM/KB V-ADM/GAK A 59/11 Oppsigelse fra eksternt finansiert oppdragsstilling Ansettelseutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2011/ / V-ADM/KB V-ADM/GAK A 61/11 Oppnevning av sakkyndig komité for inntil to treårige prosjektstillinger som førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet ved enter for risikostyring og samfunnssikkerhet (ERO), st.id Ansettelseutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2011/ / V-ADM/KB V-ADM/GAK TR 29/11 Ansettelse i ledig stilling som førstekonsulent - studentservice ved Felles ressurssenter, Enhet for studentservice, st.id entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV TAB-A/YKV ide: 20 av 48

21 Forslag til implementeringsplan for ny rammeplan for ingeniørutdanning ved fakultetet mplementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning - med forskrift og nasjonale retningslinjer 2011/ / TN/GO TN/GO øknad om opptak til ph.d.-program i nformasjonsteknologi ved niversitetet i tavanger (nærings-ph.d.) Kandidatmappe ***** ***** 2011/ / TN-ADM/EF niversitetet i tavanger TN-ADM/EF Opptaksbrev Kandidatmappe ***** ***** 2011/ / TN-ADM/EF niversitetet i tavanger TN-ADM/EF Opptaksbrev Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/EF niversitetet i tavanger TN-ADM/EF ide: 21 av 48

22 Opptaksbrev Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/EF niversitetet i tavanger TN-ADM/EF A 62/11 Oppsigelse av ansatt Ansettelseutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2011/ / V-ADM/KB V-ADM/KB nnstilling og forslag til utlysningstekst, matematikk Ansettelsesprosess vikariat, førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i matematikk, A 2011/ / Vilkår ved ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved nstitutt for sosialfag ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/HEF niversitetet i tavanger TAB-A/MMTO ide: 22 av 48

23 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20% stilling som førsteamanuensis i psykiatri/psykisk helse, st.id , eksternt finansiert ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/HEF Vurdering av lønnsplassering ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB Referat fra ansettelsesråd ved Det humanistiske fakultet Ansettelsesråd ved Det humanistiske fakultet / / Referat fra møte i innstillingsutvalget Ansettelsesprosess - åremålsstilling som instituttleder ved nstitutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 2011/ / TAB-A/MMTO TAB-A/MMTO ide: 23 av 48

24 Oppsigelse av stilling ved V-fakultetet ersonalmappe ***** ***** 2007/ / V-ADM/GAK niversitetet i tavanger V-ADM/KB Klage på fusk ***** ***** Fusk ved niversitetet i tavanger 2010/ / / TAB-A/AAK 535 TAB-A/AAK Fakultetets innstilling vedrørende klage over formell feil ved eksamensavvikling- ***** ***** ***** tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/TNH TAB-A/AAK A 64/11 Ansettelse som førsteamanuensis i samfunnssikkerhet, st.id , MK Ansettelsesutvalget V Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2011/ / V-ADM/GAK V-ADM/GAK ide: 24 av 48

25 Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor i norsk ersonalmappe ***** ***** 2010/ / niversitetet i tavanger Midlertidig ansettelse i 40% stilling som universitetslærer ersonalmappe ***** ***** 2011/ / V-ADM/GAK niversitetet i tavanger V-ADM/GAK nnstilling til åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansettelsesprosess - åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2011/ / TAB-A/MMTO TAB-A/MMTO Forslag til opplæringsprogram for nye styrer Ny styringsordning - midlertidig vitenskapelig ansattes deltakelse i institutt-/senterstyrer 2011/ / TAB-A/TBH LEDELE/ER TAB-A/TBH ide: 25 av 48

26 Ansettelse i midlertidig stilling som seniorkonsulent ved Lesesenteret ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/KNO niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO Ny sensurering av sensurvedtak B210 Vår 2011 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/JL Mottaker ***** niversitetet i tavanger V-MK/ALR Resultat av klage på karaktersetting B130 - Vår 2011 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/ALR Q niversitetet i tavanger V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak BK130 - Vår 2011 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/JL Mottaker ***** niversitetet i tavanger V-MK/ALR ide: 26 av 48

27 Ny sensurering av sensurvedtak B225 - Vår 2011 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/ALR Mottaker ***** niversitetet i tavanger V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak B340 - Vår 2011 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/JL Mottaker ***** niversitetet i tavanger V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak B340 - Vår 2011 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/ALR Mottaker ***** niversitetet i tavanger V-MK/ALR ide: 27 av 48

28 Ny sensurering av sensurvedtak B340 - Vår 2011 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/ALR Mottaker ***** niversitetet i tavanger V-MK/ALR ensoroppdrag ved niversitetet i tavanger våren 2011 ensoroppnevning ved nstitutt for allmennlærerutdanning våren / /2011 HF-A/GNJ 453 niversitetet i tavanger HF-A/GNJ øknad om opprykk øknad om opprykk til førstelektor- ***** ***** 2011/ /2011 HF-ADM/KNO Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO TO kke bestått eksamen bacheloroppgave (BBA BAC) våren 2011 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2011 V-ADM/THAR niversitetet i tavanger V-/H ide: 28 av 48

29 Avklaring på bruk av 2 fødselsnummer ersonalmappe ***** ***** 2009/ /2011 TN-ADM/HKH TN-ADM/HKH Vedrørende søknad på stilling som universitetslektor i naturfag Ansettelsesprosess førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i naturfag F st. id / /2011 HF-ADM/JAHA Mottaker Til søker niversitetet i tavanger HF-ADM/MAHE ensoroppnevning M109, M114, AL116 og GL klagesensorer våren 2011 ensoroppnevning ved nstitutt for allmennlærerutdanning våren / /2011 HF-A/GNJ 453 HF-A/GNJ Ansettelse i vikariat som førstekonsulent ved tdanningsavdelingen, nternasjonalt kontor ersonalmappe ***** ***** 2011/ /2011 TAB-A/YKV niversitetet i tavanger TAB-A/YKV ide: 29 av 48

30 ærlig sakkyndig vurdering av søkerne Tilsettingsproses førsteamanuensis vannkjemi/korrosjon st id / /2011 TN-ADM/HKH TN-ADM/HKH Referat fra intervju med søker Tilsettingsproses førsteamanuensis vannkjemi/korrosjon st id / /2011 TN-ADM/HKH TN-ADM/HKH Ny sensurering av eksamensbesvarelser i BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/JGO Mottaker ***** niversitetet i tavanger V-NH/JGO Oversendelse av komitéens uttalelse til søkerne Tilsettingsproses førsteamanuensis vannkjemi/korrosjon st id / /2011 TN-ADM/HKH niversitetet i tavanger TN-ADM/HKH ide: 30 av 48

31 Klage på karaktersetting B340 - Vår 2011 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/ALR niversitetet i tavanger V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak B340 - Vår 2011 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/ALR Mottaker ***** niversitetet i tavanger V-MK/ALR Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/CEL niversitetet i tavanger V-NH/JGO Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2011 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger V-NH/JGO ide: 31 av 48

32 Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2011 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger V-NH/JGO Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger V-NH/JGO Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/CEL niversitetet i tavanger V-NH/JGO Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/TOL niversitetet i tavanger V-NH/JGO ide: 32 av 48

33 Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger V-NH/JGO Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger V-NH/JGO Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2011 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger V-NH/JGO Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger V-NH/JGO ide: 33 av 48

34 Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger V-NH/JGO Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger V-NH/JGO Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger V-NH/JGO Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger V-NH/JGO ide: 34 av 48

35 Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger V-NH/JGO Resultat etter klage på karakterfastsetting tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 V-ADM/TOL niversitetet i tavanger V-NH/JGO Resultat etter klage på karaktersetting tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 V-ADM/CEL niversitetet i tavanger V-NH/JGO nnvilget søknad om utsatt innlevering av masteroppgave MOMA, Master i osialt arbeid tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 V-ADM/H niversitetet i tavanger V-/K ide: 35 av 48

36 Ang ditt ansettelsesforhold ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ /2011 TN-ADM/HKH niversitetet i tavanger TN-ADM/HKH Ansettelse som førsteamanuensis i 37 prosent stilling for å underviser i MET100 Water Chemistry høsten 2011, st id ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 TN-ADM/HKH niversitetet i tavanger TN-ADM/HKH Anbud videreutdanning - barnevern Anbudsinnbydelse - Videreutdanning i Barnevern 30 studiepoeng 2011/ /2011 L/HOG 321 Mottaker Time kommune v/***** niversitetet i tavanger L/HOG Brev om tilleggskontrakt - Erasmus mobilitet Erasmus mobilitetsmidler studieåret 2010/ / / TAB-A/BHO 341 Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/BHO TO enter for internasjonalisering av høyere utdanning ide: 36 av 48

37 øknad om begrenset studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 HF-ADM/GNJ Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/GNJ B 4 Tilbud om språkkurs for utenlandske studenter studieåret Dyrskog pråkstudio - Norskundervisning for internasjonale studenter 2011/ / TAB-A-K/BHO Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/BHO B 2 Dyrskog pråkstudio Klage på karaktersetting BB460 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/JN Mottaker niversitetet i tavanger TN-ØR/JN Klage på karaktersetting MN160 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/JN Mottaker niversitetet i tavanger TN-ØR/JN ide: 37 av 48

38 Klage på karaktersetting BKBAC tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/TBRB Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/JN Klage på karaktersetting BKBAC tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/JN Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/JN øknad om omstillingsmidler kr til institutt for sosialfag Balansert omstilling for utvikling - Det samfunnsvitenskapelig fakultet 2009/ / V/LL 111 V/LL øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2011 TN-ADM/JN Mottaker niversitetet i tavanger TN-KM/TAB ide: 38 av 48

39 Klage på karaktersetting AL116 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/L Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/GNJ ignert samarbeidsavtale mellom NordForsk og Nettopp, i for prosjektet: A Living Labs network for user-driven innovation of CT services amarbeidsavtale mellom NordForsk og Nettopp, i for prosjektet: A Living Labs network for user-driven innovation of CT services 2011/ / NETTO/ATL 321 Mottaker niversitetet i tavanger NETTO/ATL NordForsk Lærlingtilskudd - 1. halvår 2011 Lærlinger / læreplasser innen kontorfaget / / TAB-A/GAAT Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A/GAAT Rogaland Fylkeskommune nvitasjon til møte i referansegruppen for lærerutdanning 8-13 Møte i referansegruppen for lærerutdanning / / LEDELE/[fordelt] 002 Mottaker niversitetet i tavanger -LEDELE/[fordelt] Kunnskapsdepartementet ide: 39 av 48

40 Kontrakt NO1-ERA Erasmus mobilitet Erasmus tildelingen 2010/2011 Erasmus mobilitetsmidler studieåret 2011/2 2011/ / TAB-A/BHO 341 Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/BHO enter for internasjonalisering av høyere utdanning øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/JN Mottaker niversitetet i tavanger TN-KM/TAB B 6 tkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Høring - utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser 2011/ /2011 -LEDELE/[fordelt] 008 Mottaker niversitetet i tavanger -LEDELE/[fordelt] Det kongelige helse- og omsorgsdepartement ide: 40 av 48

41 nnsats mot sosial dumping i statlig sektor nnsats mot sosial dumping i statlig sektor 2011/ / LEDELE/[fordelt] Mottaker niversitetet i tavanger -LEDELE/[fordelt] Kunnskapsdepartementet ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** 2008/ / TN-ADM/HKH Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/HKH Bekreftelse på godkjent praksisstudium/ Confirmation of accreditation tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/H Mottaker niversitetet i tavanger V-/KMÆ Bekreftelse på godkjent praksisstudium/ Confirmation of accreditation tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2011 V-ADM/H Mottaker niversitetet i tavanger V-/KMÆ ide: 41 av 48

42 Bekreftelse på godkjent praksisstudium/ Confirmation of accreditation tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2011 V-ADM/THAR Mottaker niversitetet i tavanger V-/KMÆ Bekreftelse på godkjent praksisstudium/ Confirmation of accreditation tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 V-ADM/H Mottaker niversitetet i tavanger V-/KMÆ Angående h.d student ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** 2008/ / TN-ADM/EF TN-ADM/EF Avvisning på søknad til NFR - Comparing four exercise classes /H10 - rogram for folkehelse NFR prosjekt /H10, , /H10 Comparing four Exercise Classes v/***** 2011/ / V/LL 632 Mottaker niversitetet i tavanger V/LL Norges forskningsråd ide: 42 av 48

43 Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet Vedrørende doktorgradskandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ***** ***** 2008/ / TN-ADM/EF TN-ADM/EF Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** 2011/ /2011 TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet ide: 43 av 48

44 Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** 2011/ / TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** 2011/ /2011 TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** 2011/ /2011 TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet ide: 44 av 48

45 Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** 2011/ / TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet akkyndig komite sin vurdering av søkerne Tilsettingsproses førsteamanuensis vannkjemi/korrosjon st id / / TN-ADM/HKH TN-ADM/HKH ***** ***** ***** Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** 2011/ / TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet ide: 45 av 48

46 Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** 2011/ / TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** 2011/ / TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet ide: 46 av 48

47 Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** 2011/ / TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet Oversendelsesbrev - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse tudentmappe ***** ***** 2011/ / TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet Orientering om avslag på søknad om midlertidig oppholdstillatelse - ***** ***** Vedtak om avslag på midlertidig oppholdstillatelse 2011/ / TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet Orientering om avslag på søknad om midlertidig oppholdstillatelse - ***** ***** Vedtak om avslag på midlertidig oppholdstillatelse 2011/ / TAB-A-K/MBR Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A-K/MBR TE tlendingsdirektoratet ide: 47 av 48

48 øknad på stilling ersonalmappe ***** ***** 2011/ / TN-ADM/HKH Mottaker Hallgeir K. Hognestad TN-ADM/HKH ide: 48 av 48

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.7.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 07.07.2011 nnkalling til møte i ansettelsesrådet V Ansettelsesrådet V 06.06.2011 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06.

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.07.2011-31.07.2011, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 01.08.2011 tsatt frist for innlevering av Masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.01.2011 Gjennomgang av roller og rettigheter for ehorte-brukere Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ehorte N

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 23.04.2010 afety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01.

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.01.2011 Referat fra møtet 23.06.10 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2013 nnkalling til møte i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V 27.02.2013 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Dok.dato: 18.01.2001. Klassering: FMV/HSØ. Dok.dato: 20.02.2012. Klassering: SV-ADM/HEF

Dok.dato: 18.01.2001. Klassering: FMV/HSØ. Dok.dato: 20.02.2012. Klassering: SV-ADM/HEF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2012 Di. tsira havstuer. nternt notat: HØ til BA, Melding om at tiltakshaver vil klage på Am vedtak tsira

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: TN-ADM/OEJ

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: TN-ADM/OEJ Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 08.04.2011 Frikort ***** katt Vest-TN 2008/4796-40 803/2011 11.01.2011 TN-ADM/OEJ 233 Mottaker katt Vest niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende fremdriftsrapport. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/1158-12 6431/2012 06.05.2013 06.03.

Offentlig journal. Vedrørende fremdriftsrapport. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/1158-12 6431/2012 06.05.2013 06.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.5.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.05.2013 Vedrørende fremdriftsrapport Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/1158-12 6431/2012 06.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av bedømmelseskomite. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/5239-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/ESF 15.11.

Offentlig journal. Oppnevning av bedømmelseskomite. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/5239-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/ESF 15.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 15.11.2010 Oppnevning av bedømmelseskomite Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/39-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/EF

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.05.2014 Oppnevningsbrev Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/EF TN-ADM/EF Oppnevningsbrev

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Offentlig journal. Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter. Mulighetsstudie TN 13.09.

Offentlig journal. Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter. Mulighetsstudie TN 13.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.3.2013-24.3.2013, Dokumenttype:,,n,s,x, tatus: J,A 26.03.2013 Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter

Detaljer

Offentlig journal. Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012

Offentlig journal. Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.5.2012-17.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.05.2012 Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om endret utdanningsløp ved SV-fakultetet - sykepleierstudiet våren Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Svar på søknad om endret utdanningsløp ved SV-fakultetet - sykepleierstudiet våren Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.05.2014 var på søknad om endret utdanningsløp ved V-fakultetet - sykepleierstudiet våren 2014 tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04.

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 24.06.2009 Vedrørende sykemelding ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 03.04.2009 TN-ADM/HKH Krav

Detaljer

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07.

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.7.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 15.07.2008 kattekort ersonalmappe 2008/1626-4 13047/2008 HF-ADM/GMA Offl. 5a, Fvl. 13 Følgebrev tudentassistenter 1.

Detaljer

Dok.dato: 11.07.2012. Klassering: Dok.dato: 11.07.2012. Klassering: Dok.dato: 11.07.2012. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 11.07.

Dok.dato: 11.07.2012. Klassering: Dok.dato: 11.07.2012. Klassering: Dok.dato: 11.07.2012. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 11.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.10.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 02.10.2012 Tildeling av ph.d.- graden - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2009/1624-11 16244/2012

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.12.13, Dokumenttype:,,N,,s, tatus: J,A 03.12.2013 Kvalitetstilstanden innen personalsaker - Rapport Kvalitetssikring av arkiv- og saksbehandlingssystemet

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) Personalmappe ***** ***** ***** 2009/4523-15 23409/2011 TN-ADM/HKH

Offentlig journal. Innvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) Personalmappe ***** ***** ***** 2009/4523-15 23409/2011 TN-ADM/HKH Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.02.2 nnvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) ersonalmappe 2009/43-15 23409/2011 05.10.2011 TN-ADM/HKH

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Dok.dato: 06.09.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 23.09.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 06.09.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 23.09.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 23.11.2011 tlysningstekst Tilsettingsprosess ostdoktor ØR, almon rice Volatility, st. id. 30039745 2011/4321-3 18642/2011 06.09.2011

Detaljer

Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL. Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL

Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL. Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.04.2014 A 13/14 Fast ansettelse som professor i anvendt matematikk st.id. 30029732 tyrets ansettelsesutvalg 10.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08.

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 12.08.2011 nnhold: Referat fra LHAU-møte 21.06.2011 AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 X 2011/10-12 15817/2011 03.08.2011

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07.

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.07.2012 øknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 20.02.2012

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.06.2011 Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.2009

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Offentlig journal. STR 40/11 Utlysing av ledig stilling som hovedbibliotekar ved Universitetsbiblioteket, Brukerservice

Offentlig journal. STR 40/11 Utlysing av ledig stilling som hovedbibliotekar ved Universitetsbiblioteket, Brukerservice Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.03.2012 TR 40/11 tlysing av ledig stilling som hovedbibliotekar ved niversitetsbiblioteket, Brukerservice entralt tilsettingsråd

Detaljer

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014.

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 29.09.2014 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging

Detaljer

Dok.dato: 20.01.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 02.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.

Dok.dato: 20.01.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 02.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.03.2012 Referat fra møte i ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V 01.02.2012 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 03.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 27.09.2012

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: HF/TH HF/OFT STAB-UA-IK/TNH. Dok.dato: 29.06.2011.

Dok.dato: 07.10.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: HF/TH HF/OFT STAB-UA-IK/TNH. Dok.dato: 29.06.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.11.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.11.2011 Refordeling av rekrutteringsstillinger høsten 2011 - TN Rekrutteringsstillinger 2011 2010/778-13 20760/2010

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering:

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 18.06.2013 nnhold: Referat fra HM-forum 07.05.2013 AM - HM 2013 X 2013/7-13 10530/2013 23.05.2013 012 AM-AMLNG/MHØ

Detaljer

Offentlig journal. Avslagsbrev st.id Tilsettingsprosess - st.id Administrasjonskonsulent, Førstekonsulent IPT

Offentlig journal. Avslagsbrev st.id Tilsettingsprosess - st.id Administrasjonskonsulent, Førstekonsulent IPT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.12.2008 Avslagsbrev st.id. 8600.012 Tilsettingsprosess - st.id. 8600.012 Administrasjonskonsulent, Førstekonsulent T 2008/2919-3

Detaljer

Offentlig journal. Memorandum of Intent. Erasmus Mundus - EMMIR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and Intercultural Relations

Offentlig journal. Memorandum of Intent. Erasmus Mundus - EMMIR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and Intercultural Relations Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.12.2010, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 02.12.2010 Memorandum of ntent Erasmus Mundus - EMMR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and ntercultural

Detaljer

Dok.dato: Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/HEF. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/HEF. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 26.10.2012 Generalforsamling i Måltidets hus A nterimstyret for Måltidets Hus 2009/2050-4 19604/2011 16.09.2011 DR-/ME 016.2

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Dok.dato: Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/GAK

Dok.dato: Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/GAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 30.12.2010 DTN 62/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02.

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.05.2012 Letter of Mandate øknad Leonardo da Vinci prosjekt 7924-LL-1-2012-1-BE-LEONARDO-LM 2012/679-2 4647/2012

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: Klassering: UIS-IT/IEG UIS-IT/MADA STAB-HR/GAAT. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: Klassering: UIS-IT/IEG UIS-IT/MADA STAB-HR/GAAT. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.05.2013 RF 24/13 Opprettelse av stilling som professor i økonomisk geografi og innovasjonsteori ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009.

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 25.05.2009 Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006 ersonalmappe

Detaljer