Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A øknad om godkjenning av First Level Controller - nterreg prosjekt nnkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag E prosjekt / / TAB-ØVA/EH Ø Offl 13, jfr. Fvl Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet TAB-ØVA/EH Vedrørende innlevering av masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/TAB TN-KM/TAB Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 1 av 59

2 nnvilget søknad om permisjon fra studier tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/JO TN-KM/JO øknad om omsorgspermisjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/KB 221 V-ADM/KB tsatt innlevering av masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/LEKH HF-K/LEKH Tildeling av mobilitetsmidler - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 2 av 59

3 Varsel om opphør av midlertidig stilling som professor i besøksledelse ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/KB 221 V-ADM/KB nnvilget søknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/NNL V-MK/NNL R. andnes k. Malmheim gnr 57. Detaljregulering Malmheim vest lan AM i til RA:Tilråding med prosjektplan og kostnadsoverslag andnes k. Malmheim gnr. 57 Regplan boligfelt Malmheim Vest 2008/ / FMV/AJN 733 Mottaker Riksantikvaren AM-FORN/HE ide: 3 av 59

4 R. tavanger k. Lunde gnr 4 og keie gnr 5. Ryfast. Regplan 2192 for E39/RV13 tavanger - olbakk. Dagsone Hundvåg nord. AM i til RA: prosjektplan og budsjett tavanger k. Lunde gnr 4 og keie gnr 5. Ryfast. Regplan 2192 for E39/RV13 tavanger - olbakk. Dagsone Hundvåg nord. aken er arkivert under Lunde gnr / / AM-FORN/HAA 733 Mottaker Riksantikvaren AM-FORN/OLH tvidet søkerliste Ansettelsesprosess - kontorsjef ved Adm MK, st.id / / V-ADM/KB Offl V-ADM/KB tvidet søkerliste Ansettelsesprosess - regnskapsmedarbeider ved fakultetsadministrasjonen V, st.id / / V-ADM/KB Offl V-ADM/KB Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/ / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 4 av 59

5 Vedrørende kontrakt for timeengasjert personale HF-FL - Arbeidsavtale / Kontrakt for timelærere / gjesteforelesere ved Det humanistiske fakultet 2009/ / HF-ADM/OKY Mottaker Timelærer studieåret 2012/13 HF-ADM/OKY tvidet søkerliste Ansettelsesprosess - kontorsjef ved Adm MK, st.id / / V-ADM/KB Offl V-ADM/KB tvidet søkerliste Ansettelsesprosess - kontorsjef ved Adm MK, st.id / / V-ADM/KB Offl V-ADM/KB Varsel om opphør av stilling ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/KB 221 V-ADM/KB ide: 5 av 59

6 Varsel om opphør ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/KB 221 V-ADM/KB ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Videreutdanning i anestesisykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag 2012/ / V-H/HHO 432 V-H/HHO Vedrørende vikariat som konsulent ved tdanningsavdelingen, nternasjonalt kontor ersonalmappe ***** ***** 2012/ / TAB-HR/YKV 221 TAB-HR/YKV nnvilget søknad om dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk i norsk tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/GNJ HF-G/GNJ ide: 6 av 59

7 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Master i helsevitenskap, pesialisering i psykisk helsearbeid, Vår 2013 Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag 2012/ / V-H/HHO 432 V-H/HHO øknad om permisjon uten lønn i 40% fra stilling som universitetslektor i fjernsynsproduksjon, st.id ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/GAK 221 V-ADM/GAK ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, MHV-masterstudie i helsevitenskap, pesialisering i psykisk helsearbeid, Vår 2013 Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag 2012/ / V-H/HHO 432 V-H/HHO ide: 7 av 59

8 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, MHV-masterstudie i helsevitenskap, pesialisering i psykisk helsearbeid, Vår 2013 Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag 2012/ / V-H/HHO 432 V-H/HHO ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, MHV-masterstudie i helsevitenskap, pesialisering i psykisk helsearbeid, Vår 2013 Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag 2012/ / V-H/HHO 432 V-H/HHO ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, MHV-masterstudie i helsevitenskap, pesialisering i psykisk helsearbeid, Vår 2013 Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag 2012/ / V-H/HHO 432 V-H/HHO ide: 8 av 59

9 Vedrørende søknad på stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i historie tilknyttet bygdebokprosjekt, st.id / Ansettelsesprosess førsteamanuensis/universitetslektor i historie tilknyttet bygdebokprosjekt, 2 midlertidige stillinger, st.id / / / HF-ADM/KNO Mottaker Til søker HF-ADM/MAHE nnvilget bruk av ordbok under skriftlig eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/TLO HF-FL/TLO nnvilget søknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** 2007/ / TN-ADM/TAB TN-KM/JO nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen fra høsten 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/GNJ HF-G/GNJ ide: 9 av 59

10 nnvilget søknad om endring av utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/BMH V-H/BMH Forlengelse av vikariat som paleobotaniker ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / AM-FORN/HAA Offl AM-ADM/EVN emesterbetaling høsten 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR V-/THAR øknad om overflytting tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/JO TN-KM/JO ide: 10 av 59

11 øknad om refusjon av honorar til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/KB 221 Mottaker NAV V-ADM/GAK nnvilget søknad om fjerde gangs eksamen i BT260 Fluidmekanikk tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/JO TN-KM/JO R. andnes k. Gramstad gnr 1 og Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg Fv317. AM i til RA: Revidert budsjett i hht 10-vedtak, samt budsjett andnes k. Gramstad gnr1, Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg FV lan Arkivert under gnr / / AM-FORN/AJN 733 Mottaker Riksantikvaren AM-FORN/HAA aksfremlegg søknad tudentmappe ***** ***** ***** ***** X 2012/ / V-ADM/TOL V-NH/TOL ide: 11 av 59

12 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, MHV-masterstudie i helsevitenskap, pesialisering i psykisk helsearbeid, Vår 2013 Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag 2012/ / V-H/HHO 432 V-H/HHO ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, MHV-masterstudie i helsevitenskap, pesialisering i psykisk helsearbeid, Vår 2013 Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag 2012/ / V-H/HHO 432 V-H/HHO ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, MHV-masterstudie i helsevitenskap, pesialisering i psykisk helsearbeid, Vår 2013 Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag 2012/ / V-H/HHO 432 V-H/HHO ide: 12 av 59

13 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, HMV-masterstudie i helsevitenskap, pesialisering i psykisk helsearbeid, Vår 2013 Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag 2012/ / V-H/HHO 432 V-H/HHO øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/JO TN-KM/JO øknad om fjerde gangs eksamen i ÅMA110 - annsynlighetsregning med tatistikk tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TAB TN-KM/JO aksfremlegg: øknad om godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** X 2012/ / V-ADM/CEL V-HH-/CEL ide: 13 av 59

14 Endelig prosjektplan - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/EØT Mottaker V-ADM/EØT B 0 ***** Endelig rapport fra bedømmelseskomiteen Kandidatmappe ***** ***** - hd-studiet i ledelse 2007/ / V-ADM/EØT Mottaker V-ADM/EØT TO ***** ***** ***** Forlengelse av arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ / AM-FORN/HAA Offl AM-ADM/EVN øknad om personlig opprykk til professor ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ /2012 Offl AM-AMLNG/MHØ AM-ADM/EVN ide: 14 av 59

15 liktavlevering Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/EØT Mottaker Nasjonalbiblioteket V-ADM/EØT liktavlevering Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/EØT Mottaker Nasjonalbiblioteket V-ADM/EØT øknad om personlig opprykk til professor, sakkyndig komité ersonlig opprykk til professor - søknad ***** ***** 2012/ / AM-ADM/EVN Offl AM-ADM/EVN Lønns- og stillingsopprykk etter Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / AM-FORN/HAA Offl AM-ADM/EVN ide: 15 av 59

16 Lønnsopprykk som følge av forhandlinger etter Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/ELN øknad om innpassing av 15 sp tatt ved HiB tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/GNJ Mottaker HF-G/GNJ TE ***** Melding om sidegjøremål ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/GMA 221 Mottaker HF-ADM/KNO TO ***** Tilbud om ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA 221 TAB-HR/MMTO ide: 16 av 59

17 nnvilget søknad om opptak til bachelorprogrammet i reiselivsledelse tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TOL V-NH/TOL Lønnsopprykk som følge av forhandlinger etter Hovedtariffavtalens pkt ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/KB 221 V-ADM/HEF øknad om opprykk til førsteamanuensis ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/HEF 221 V-ADM/HEF Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/JO TN-KM/JO ide: 17 av 59

18 øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/JN Mottaker FRE-E/ALA B 8 ***** Godkjenning av ekstern eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/TAB TN-T/AM øknad om dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk i matematikk 1 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/GNJ Mottaker HF-G/GNJ B 2 ***** nnvilget søknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/AM TN-T/AM ide: 18 av 59

19 Klage på karaktersetting BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR V-MK/ALR Klage på karaktersetting BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR V-MK/ALR Klage på karaktersetting BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR V-MK/ALR Klage på karaktersetting BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/TOL V-MK/ALR ide: 19 av 59

20 Klage på karaktersetting BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/MEK V-MK/ALR Klage på karaktersetting B280 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR V-MK/ALR Klage på karaktersetting MKK100 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR V-MK/ALR Klage på karaktersetting MEN105 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR V-MK/ALR ide: 20 av 59

21 Klage på karaktersetting MKK100 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Mottaker ***** V-MK/ALR ide: 21 av 59

22 Ny sensurering av sensurvedtak BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/NNL Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/MGJ Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensurering av senurvedtak BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/JL Mottaker ***** V-MK/ALR ide: 22 av 59

23 Ny sensurering av sensurvedtak BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/THAR Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/JL Mottaker *** ** V-MK/ALR ide: 23 av 59

24 Ny sensurering av sensurvedtak BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/MEK Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sernsurering av sensurvedtak BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/TOL Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR Mottaker ***** V-MK/ALR ide: 24 av 59

25 Ny sensurering av sensurvedtak BJO120 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak BJO120 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR Mottaker ***** V-MK/ALR luttmelding tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TB Mottaker V-H/TB B ***** resisering av søknad om godkjent fravær tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/RBA Mottaker HF-MD/RBA ***** ide: 25 av 59

26 Klage på karaktersetting B100 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/ALR V-MK/ALR Klage på karaktersetting B100 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/CEL V-MK/ALR Klage på karaktersetting MKK100 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/JL V-MK/ALR Klage på karaktersetting MEN115 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/NNL V-MK/ALR ide: 26 av 59

27 Vedrørende søknad om ny studiestart tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 TN-ADM/RE TN-DE/RE nnvilget søknad om skifte av studieprogram ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 TN-ADM/TF TN-MN/TBRB Vedrørende søknad om godkjenning av eksamen fra annen utdanningsinstitusjon tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 TN-ADM/RE TN-DE/RE Vedrørende søknad om fjerde gangs eksamen B190 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 TN-ADM/RE TN-DE/RE ide: 27 av 59

28 Fornying av Erasmus avtale 2013/2014 Bilateral avtale med niversidad olitecnica de Valencia 2007/ /2013 TAB-A-K/BED 341 Mottaker niversidad olytecnica de Valencia TAB-A-K/BED Fornying av Erasmus avtale 2013/2014 Transilvania niversity of Brasov - samarbeidsavtale 2009/ / TAB-A-K/BED Mottaker Transilvania niversity of Brasov TAB-A-K/BED øknad om utsatt studierett på masterstudie i endringsledelse tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/NNL Mottaker V-MK/NNL B 0 ***** Avbrutt utdanning ved niversitetet i tavanger - barnevernutdanningen tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/H V-/H ide: 28 av 59

29 Fullføring av naturfag og matematikk tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GNJ Mottaker ***** HF-G/GNJ Vedrørende søknad på 3-årig midlertidig oppdragsstilling som prosjektutvikler innenfor helse- og omsorg, st.id Ansettelsesprosess - rosjektutvikler innen helse og omsorg t.id / /2013 TAB-HR/YKV Mottaker Til søkerne TAB-HR/YKV øknad om fjerde gangs eksamen BHO280 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TOL Mottaker V-NH/JGO ***** nnvilget søknad om permisjon - Bachelor i osialt arbeid tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/THAR V-/THAR ide: 29 av 59

30 nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 TN-ADM/TBRB TN-MN/OHE nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 TN-ADM/OHE TN-MN/OHE nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 TN-ADM/OHE TN-MN/OHE nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 TN-ADM/OHE TN-MN/OHE ide: 30 av 59

31 nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 TN-ADM/TBRB TN-MN/OHE kke bestått eksamen Legemiddelregning BN 243 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/TB V-H/TB Endelig godkjenning - Delstudier i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/1-25 1/2013 TN-ADM/TF TN-T/AM nnvilget søknad om permisjon - Bachelor i barnevern tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/THAR V-/THAR ide: 31 av 59

32 kke bestått eksamen Legemiddelregning BN243 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/MGJ V-H/TB kke bestått eksamen Legemiddelregning BN243 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/K V-H/TB kke bestått eksamen Legemiddelregning BN243 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TB V-H/TB kke bestått eksamen Legemiddelregning BY243 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/MGJ V-H/TB ide: 32 av 59

33 kke bestått eksamen Legemiddelregning BY243 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TB V-H/TB kke bestått eksamen Legemiddelregning BY243 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/TB V-H/TB kke bestått eksamen Legemiddelregning BY243 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/TWG V-H/TB kke bestått eksamen Legemiddelregning BY243 tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2013 V-ADM/H V-H/TB ide: 33 av 59

34 kke bestått eksamen Legemiddelregning BY243 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/MGJ V-H/TB kke bestått eksamen Legemiddelregning BY243 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/TB V-H/TB kke bestått eksamen Legemiddelregning BY243 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/TWG V-H/TB kke bestått eksamen Legemiddelregning BY243 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TB V-H/TB ide: 34 av 59

35 kke bestått eksamen Legemiddelregning BY243 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2013 V-ADM/THE V-H/TB kke bestått eksamen Legemiddelregning BY243 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/TWG V-H/TB kke bestått eksamen Legemiddelregning BY 243 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TB V-H/TB kke bestått eksamen Legemiddelregning BY 243 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TB V-H/TB ide: 35 av 59

36 Ny sensurering av sensurvedtak BT310 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/ALR Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak BT310 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/H Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak B100 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/ALR Mottaker ***** V-MK/ALR ide: 36 av 59

37 Ny sensurering av sensurvedtak B100 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/THE Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak B100 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/CEL Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak MKK100 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR Mottaker ***** V-MK/ALR ide: 37 av 59

38 Ny sensurering av sensurvedtak MKK100 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak MKK100 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak MKK100 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/JL Mottaker ***** V-MK/ALR ide: 38 av 59

39 Klage på karkatersetting BHO395 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/JGO Mottaker V-NH/JGO ***** Resultat på klage over sensurvedtak tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/GNJ HF-G/AK Resultat av klage på karaktersetting BY/BN 340 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TB V-H/TB Resultat på klage over sensurvedtak tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/AK HF-K/AK ide: 39 av 59

40 Ny sensurering av sensurvedtak B230 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/ALR Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensur av sensurvedtak B230 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/JL Mottaker ***** V-MK/ALR Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/TLO HF-FL/AK Klage på karaktersetting BFØ350 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/TLO Mottaker HF-FL/AK ***** ide: 40 av 59

41 Klage på karaktersetting GL1220 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/AK Mottaker HF-G/AK ***** Endring av utleier ved Forus Kornsilo, Oddahagen Leieavtale lager AM 2011/ / AM-ADM/TMV 035 Mottaker AM-ADM/TMV Fiskå Mølle R. Klepp k. Kleppe gnr 1. Regplan for ny kirke og gravlund på Kleppe. RA til Klepp k.: nnsigelse mot planen Klepp k. Kleppe gnr 1. Regplan for ny kirke og gravlund på Kleppe 2011/ / AM-FORN/AJN 733 Mottaker AM-FORN/OLH Riksantikvaren Klage på karaktersetting GL1220 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/TRK Mottaker HF-G/AK ***** ide: 41 av 59

42 Arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / AM-FORN/HAA Offl AM-ADM/EVN øknad på stilling ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/KB 221 Mottaker V-ADM/KB TE ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA 221 Mottaker HF-ADM/ELN ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/ELN 221 Mottaker HF-ADM/ELN ***** ide: 42 av 59

43 ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/GAK 221 Mottaker V-ADM/GAK ***** Nordland f. Vega k. Mohalsen - naturvitenskapelige analyser. rosjektavtale Nordland f. Vega k. Mohalsen - naturvitenskapelige analyser. aken er arkivert under Nordland felles i Top Ark 2012/ / AM-FORN/HAA 773 Mottaker Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet AM-FORN/HAA ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/KB 221 Mottaker V-ADM/KB TE ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/KB 221 Mottaker V-ADM/KB TE ***** ide: 43 av 59

44 Doserapport for perioden tatens trålevern - Doserapporter / / AM-KONERV/ANY Mottaker AM-KONERV/ANY tatens strålevern ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / TAB-HR/AWB 221 Mottaker TAB-HR/MMTO ***** ignert arbeidsavtale 15% ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/HKH 221 Mottaker TN-ADM/AKRA TO ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/HKH 221 Mottaker TN-ADM/AKRA TO ***** ide: 44 av 59

45 X. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 4. krittbane på Heimdal. RFK til RA: Rettesak etter 8,3. ledd Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 4 krittbane på Heimdal 2012/ / AM-FORN/HAA Offl Mottaker AM-FORN/HAA TE Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Forlengelse av bilateral avtale med niversidad olitecnica de Valencia Bilateral avtale med niversidad olitecnica de Valencia 2007/ / TAB-A-K/BED 341 Mottaker TAB-A-K/BED niversidad olitecnica de Valencia Di. tavanger k. tavanger Havn, Bergjeland gnr 55 og Kampen gnr nye pullerter. RA til A4 Arkitektene A: nnvilgelse av dispsøknad tavanger k. tavanger Havn. Bergjeland gnr 55 og Kampen gnr nye pullerter. Arkivert under tavanger mellomalderby 2011/ / AM-FORN/AJN 773 Mottaker AM-FORN/HAA TO Riksantikvaren ide: 45 av 59

46 Oversendelse av bilateral avtale for signering Transilvania niversity of Brasov - samarbeidsavtale 2009/ / TAB-A-K/BED Mottaker TAB-A-K/BED Transilvania niversity of Brasov R. Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Referat fra møte angående dispsøknader Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. aken er arkivert under Nord-Rogaland felles X 2006/ / AM-FORN/HAA 733 Mottaker AM-FORN/HAA AM-FORN/OLH Konsortieavtale med samarbeidspartnere - NFR prosjekt tilknyttet programmet RAKT NFR amarbeidsprosjekt tilknyttet programmet RAKT - earching for Qualities: Relations, play and learning in different group compositions in day care centres for children under the age og three 2013/ /2013 HF-FL/OKY 321 Mottaker HF-FL/OKY Høgskolen i Oslo og Akershus ide: 46 av 59

47 Gr. Eigersund k. Helleland gnr 107 bnr 4 og 53. Graving av kabelgrøfter. RFK til tatens vegvesen: Tillatelse til inngrep Eigersund k. Helleland gnr 107 bnr 4 og 53. Graving av kabelgrøfter 2012/ / AM-FORN/HAA 733 Mottaker AM-FORN/HAA TE Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Klage / søknad om å få avlegge eksamen i BRV100 Familie- og barnerett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/CEL Mottaker V-HH-/CEL B 2 ***** øknad om permisjon fra studie ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TF Mottaker TN-T/TF ***** øknad om fjerde gangs eksamen BT240 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 TN-ADM/TF Mottaker TN-T/AM ***** ide: 47 av 59

48 øknad om skifte av studieprogram ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/AM Mottaker TN-T/AM ***** øknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/JGO Mottaker V-HH-/OMK ***** øknad om fjerde gangs eksamen i BØK370 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK ***** øknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/TOL Mottaker V-HH-/OMK ***** ide: 48 av 59

49 øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/71-1 3/2013 V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK ***** øknad om fjerde gangs eksamen i MØA120 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK ***** øknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/NNL Mottaker V-HH-/OMK ***** øknad om pemisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK ***** ide: 49 av 59

50 Klage på karaktersetting BØK135 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK ***** Klage på karaktersetting VEXHL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/CEL Mottaker V-HH-/OMK ***** Klage på karaktersetting VEXHL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK ***** Klage på karaktersetting MØA155 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK ***** ide: 50 av 59

51 Klage på karaktersetting MØA155 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/CEL Mottaker V-HH-/OMK ***** Klage på karaktersetting MØA155 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK ***** Klage på karaktersetting BRE210-1 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/AHA Mottaker V-HH-/OMK ***** ola k. ømme husmorskole gnr 15 Regplan. RFK til Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke A: Midlertidig uttalelse ola k. ømme husmorskole gnr 15 Regplan 2013/ / AM-FORN/HAA 733 Mottaker AM-FORN/HAA TE Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen ide: 51 av 59

52 Klage på karaktersetting BØK250 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/CEL Mottaker V-HH-/OMK ***** Klage på karaktersetting VEXHL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK ***** Klepp k. Tjøtta gnr 18. Kommunedelplan Tjøtta. 2011: Oppstart planarbeid B27 og B29. RFK til Klepp k.: Foreløpig uttalelse Klepp k. Tjøtta gnr 18. Kommunedelplan Tjøtta. 2011: Oppstart planarbeid B27 og B / / AM-FORN/AJN 733 Mottaker AM-FORN/HAA TE Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Klage på karaktersetting MØA145 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/ALB Mottaker V-HH-/OMK ***** ide: av 59

53 Klage på karaktersetting MØA145 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK ***** Klage på karaktersetting BR200 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/ALR Mottaker V-HH-/OMK ***** Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften) Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften) 2013/ / AM-AMLNG/MHØ 773 Mottaker AM-AMLNG/MHØ Fiskeri- og kystdepartementet Budsjetteringsrutiner m.m. ved lovpålagte arkeologiske utgravinger. nformasjon om videre arbeid og seminar vinteren 2013 Budsjetteringsrutiner m.m. ved lovpålagte arkeologiske utgravinger. Ref. sak 07/ / / AM-FORN/AJN Mottaker AM-FORN/HAA TE Riksantikvaren ide: 53 av 59

54 Kr. Gjesdal k. Dirdal gnr 45. tskrifting av strømstolpe på Frøyland langs Rv45 - D RA til Lyse Engergi A: nnvilgelse av søknad Gjesdal k. Dirdal gnr 45 tskrifting av strømstolpe på Frøyland langs Rv45 - D / / AM-FORN/HAA 733 Mottaker AM-FORN/HAA TE Riksantikvaren Klage på karaktersetting MØA145 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/CEL Mottaker V-HH-/OMK ***** Klage på karaktersetting BØK195 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/JGO Mottaker V-HH-/OMK ***** Klage på karaktersetting BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/K Mottaker V-HH-/OMK ***** ide: 54 av 59

55 Klage på karaktersetting BØK195 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/AHA Mottaker V-HH-/OMK ***** Klage på karaktersetting BØK365 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/ALB Mottaker V-HH-/OMK ***** Klage på karaktersetting BØK195 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/ALB Mottaker V-HH-/OMK ***** Klage på karaktersetting BØK195 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK ***** ide: 55 av 59

56 Klage på karaktersetting BØK365 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK ***** Klage på karaktersetting BØK195 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK ***** Klage på karaktersetting BY340 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TB Mottaker V-H/TB B ***** Høring om endringer i arbeidsmiljøloven - Tiltak mot ufrivillig deltid Høring om endringer i arbeidsmiljøloven - Tiltak mot ufrivillig deltid 2013/ /2013 TAB-A/GBA 008 Mottaker TAB-HR/[fordelt] Kunnskapsdepartementet ide: 56 av 59

57 Vedrørende tilskuddsavtale - 7th Framework rogramme for RTD: TREN/F7EN/239349/H2-GCC Tilskuddsavtale: 7th Framework for RTD - TREN/F7EN/239349/"H2-GCC" 2012/ / TAB-ØVA/ELK 341 Mottaker TAB-ØVA/ELK European Commission Klage på karaktersetting B140 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/JN Mottaker TN-T/JN ***** Klage på karaktersetting VEN101 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/AK Mottaker HF-G/AK ***** øknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/ALB Mottaker V-HH-/OMK ***** ide: 57 av 59

58 nnkalling til møte tudentmappe ***** ***** ***** X 2012/ /2013 V-ADM/BMH X HF-ADM/TRK Varsel om sak tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/BMH X HF-ADM/TRK øknad om innvilget bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/NNL Mottaker V-MK/NNL ***** Klage på karaktersetting ÅMA290 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 TN-ADM/TBRB Mottaker TN-KM/JN ***** ide: 58 av 59

59 Klage på karaktersetting MEN105 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/H Mottaker V-MK/ALR B 4 ***** ide: 59 av 59

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering:

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 18.06.2013 nnhold: Referat fra HM-forum 07.05.2013 AM - HM 2013 X 2013/7-13 10530/2013 23.05.2013 012 AM-AMLNG/MHØ

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01.

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 08.01.2010 Klima for flygel i t. Petri kirke, tavanger t. Petri kirke - nneklima 2009/4497-1 24854/2009 03.12.2009

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.06.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.06.2014 nnhold: Trondheim k. rinsenkrysset - Etablering av kollektivknutepunkt.

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.05.2014 Oppnevningsbrev Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/EF TN-ADM/EF Oppnevningsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Offentlig journal. Opptaksbrev. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/4693-3 20402/2008 TN-ADM/ESF 22.04.2009 12.11.2008

Offentlig journal. Opptaksbrev. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/4693-3 20402/2008 TN-ADM/ESF 22.04.2009 12.11.2008 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 22.04.2009 nnhold: Opptaksbrev Kandidatmappe 2008/4693-3 20402/2008 12.11.2008 TN-ADM/EF Offl. 25 Mottaker niversitetet i tavanger

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08.

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 12.08.2011 nnhold: Referat fra LHAU-møte 21.06.2011 AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 X 2011/10-12 15817/2011 03.08.2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04.

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 24.06.2009 Vedrørende sykemelding ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 03.04.2009 TN-ADM/HKH Krav

Detaljer

Dok.dato: 28.08.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 04.09.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 30.09.2013.

Dok.dato: 28.08.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 04.09.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 30.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.10.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.10.2013 Referat fra møte i fornminneutvalget 28.08.2013 Fornminneutvalget 2013 X 2013/8-19 17032/2013 28.08.2013

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.06.2011 Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.2009

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.03.2010 Fornyelse av avtale med Microsoft Norge A om remier upport Tilslutning til rammeavtale med Microsoft Norge A om remier

Detaljer

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12.

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 01.10.2009 nnhold: R. andnes k, keiane gnr 40. Regplan for andved. Am til Block Watne: ang. kostnadsdeling. andnes k, keiane gnr

Detaljer

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 20.11.2012 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/2767-8 21543/2012 02.10.2012 S HF-ADM/ELN Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal. Bokn k. Alvestad gnr 11. Regplan for industriområde på Knarholmen 1999/3439-4 10292/1983 FMV/NNN 26.09.1983 19.02.

Offentlig journal. Bokn k. Alvestad gnr 11. Regplan for industriområde på Knarholmen 1999/3439-4 10292/1983 FMV/NNN 26.09.1983 19.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.2.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.02.2013 R. Bokn k. Alvestad gnr 11. Forslag til regplan for industriområde på Knarholmen. Fylkesmannen til Bokn

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.07.2009 Følgebrev til diplom Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 20.03.2009 V-ADM/EEN P Avsender

Detaljer

Offentlig journal. Skjema for studenterklæring. Samarbeidsavtale med University of Haifa, Israel 2012/2942-4 19630/2012 STAB-UA-IK/CNY 09.11.

Offentlig journal. Skjema for studenterklæring. Samarbeidsavtale med University of Haifa, Israel 2012/2942-4 19630/2012 STAB-UA-IK/CNY 09.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.11.2012 kjema for studenterklæring amarbeidsavtale med niversity of Haifa, srael 2012/2942-4 19630/2012 05.09.2012

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07.

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.07.2012 øknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 20.02.2012

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2012 Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07.

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 31.8.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 02.09.2009 nnhold: Di. Tilråding til Riksantikvaren ver. søknad om dispensasjon kml. 8. 4.ledd.: Reguleringsplan for

Detaljer

Offentlig journal. Opptak til doktorgradsprogram. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2009/2320-2 13057/2009 TN-ADM/ESF 21.07.2009 18.06.

Offentlig journal. Opptak til doktorgradsprogram. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2009/2320-2 13057/2009 TN-ADM/ESF 21.07.2009 18.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.07.2009 Opptak til doktorgradsprogram 2009/2320-2 13057/2009 18.06.2009 TN-ADM/EF Avsender niversitetet i tavanger øknad om

Detaljer

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.07.2009 Bedømmelseskomité for sin ph.d. avhandling Kandidatmappe 2007/1050-20 9177/2009 28.04.2009 V-ADM/EEN niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06.

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.07.2011-31.07.2011, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 01.08.2011 tsatt frist for innlevering av Masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2010. Klassering: 011.4 STAB-PA/AWB HF-ADM/KNO AM-ADM/KBD FRES-IT/PERL STAB-ØVA/AST SV-ADM/KBS STAB-PA/TBH. Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 24.05.2010. Klassering: 011.4 STAB-PA/AWB HF-ADM/KNO AM-ADM/KBD FRES-IT/PERL STAB-ØVA/AST SV-ADM/KBS STAB-PA/TBH. Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 31.5.2010, Dokumenttype:,U,n,x, tatus: J,A 02.06.2010 nnhold: Møte i prosjektgruppen for AP-portalen 11.05.2010 AP E X 2009/1978-13 10440/2010 24.05.2010 TAB-PA/TBH

Detaljer

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.01.2011 Gjennomgang av roller og rettigheter for ehorte-brukere Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ehorte N

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 10.12.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 10.12.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.05.2011 Tildeling av ph.d.-graden - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/4866-11 18887/2010 17.09.2010 TN-ADM/EF

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01.

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.01.2011 Referat fra møtet 23.06.10 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.9.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.09.2012 Avdelingsmøte 04.09.2012 Fornminnevern - Avdelingsmøter 2012 X 2012/3-4 19584/2012 05.09.2012 AM-FORN/OLH

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.12.13, Dokumenttype:,,N,,s, tatus: J,A 03.12.2013 Kvalitetstilstanden innen personalsaker - Rapport Kvalitetssikring av arkiv- og saksbehandlingssystemet

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014.

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 29.09.2014 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: TN-ADM/OEJ

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: TN-ADM/OEJ Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 08.04.2011 Frikort ***** katt Vest-TN 2008/4796-40 803/2011 11.01.2011 TN-ADM/OEJ 233 Mottaker katt Vest niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2011 Rapport fra befaring AM - HM 2011 2011/7-12 8248/2011 11.04.2011 AM-ADM/EVN 012 Hjelp24 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009.

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 25.05.2009 Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006 ersonalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Besøk av Følgegruppen for den nye lærerutdanningen. Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningen 2010-20111 2010/1832-3 11435/2010

Offentlig journal. Besøk av Følgegruppen for den nye lærerutdanningen. Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningen 2010-20111 2010/1832-3 11435/2010 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.10.2010 Besøk av Følgegruppen for den nye lærerutdanningen Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningen 2010-20111 2010/1832-3

Detaljer

Journaldato: 26.8.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014.

Journaldato: 26.8.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.8.2014, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 27.08.2014 nnhold: A248 Mariakirken i Bergen - Forespørsel om utsettelse

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08.

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,n,x,s, tatus: J,A 23.11.2012 Forespørsel om innvilgelse av visa ersonalmappe 2011/2337-11 18248/2012 22.08.2012 TN-ADM/HKH Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2013 nnkalling til møte i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V 27.02.2013 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Journaldato: 02.06.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 13.11.2012. Klassering: FRES/RLR

Journaldato: 02.06.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 13.11.2012. Klassering: FRES/RLR Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 11700 - i Laboratoriebygg - om kostnadsutviklingen. 11700 niversitetet i tavanger - Nytt

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02.

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.05.2012 Letter of Mandate øknad Leonardo da Vinci prosjekt 7924-LL-1-2012-1-BE-LEONARDO-LM 2012/679-2 4647/2012

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL. Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL

Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL. Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.04.2014 A 13/14 Fast ansettelse som professor i anvendt matematikk st.id. 30029732 tyrets ansettelsesutvalg 10.04.2014

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Offentlig journal. Attest. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2119-12 14057/2009 HF-ADM/GMA 05.10.2010 30.06.2009. Universitetet i Stavanger

Offentlig journal. Attest. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2119-12 14057/2009 HF-ADM/GMA 05.10.2010 30.06.2009. Universitetet i Stavanger Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 05.10.2010 Attest ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2119-12 14057/2009 30.06.2009 HF-ADM/GMA niversitetet i tavanger

Detaljer

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03.

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.05.2011 kriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 03.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 27.09.2012

Detaljer