Dok.dato: Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: Klassering: 011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-A/AWB HA 35/12 tillingsstruktur for undervisnings- og forskerstillinger ved i entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-A/AWB nnkalling til møte i instituttstyret B nstituttstyret B / / HF-B/OKY HF-B/OKY -B 19/13 Foreløpig budsjett for B 2014 nstituttstyret B / / HF-B/OKY HF-B/OKY ide: 1 av 45

2 Referat fra møte i programrådet B Møte i programrådet B / / HF-B/OKY HF-B/OKY -B 18/13 Fordeling av praksisuker i barnehagelærerutdanningen nstituttstyret B / / HF-B/OKY HF-B/OKY -B 20/13 Fastsetting av fordypningsfag i barnehagelærerutdanningen nstituttstyret B / / HF-B/OKY HF-B/OKY -B 21/13 Referat- og orienteringssaker nstituttstyret B / / HF-B/OKY HF-B/OKY ide: 2 av 45

3 -B 16/13 Godkjenning av innkalling og sakliste nstituttstyret B / / HF-B/OKY HF-B/OKY -B 17/13 Godkjenning av referat fra møte i instituttstyret nstituttstyret B / / HF-B/OKY HF-B/OKY Refusjonskrav til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Tilskudd til Arbeidspraksis - ***** ***** ***** 2013/ / TAB-HR/YKV Mottaker Nav Tiltak Rogaland TAB-HR/YKV Referat fra planleggingsmøte NORDTEK / / TN-ADM/NH 577 TN-ADM/NH ide: 3 av 45

4 Oversendelse av konsortieavtale - ny versjon NFR amarbeidsprosjekt tilknyttet programmet RAKT - earching for Qualities: Relations, play and learning in different group compositions in day care centres for children under the age of three - rosjektleder: ***** 2013/ / HF-FL/OKY 321 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus HF-B/OKY Angående søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/ALA TAB-A-E/ALA ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Bachelor i ykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO Mottaker tavanger niversitetssykehuset v/ ***** Mottaker Mottaker Mottaker tavanger niversitetssykehuset v/***** Medisinsk avd. tavanger niversitetssykehuset v/ *****restetjenesten tavanger niversitetssykehuset v/*****restetjenesten V-H/HHO ide: 4 av 45

5 nnkalling til møte i Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 115/13 øknad om å få avhandlingen bedømt - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 116/13 øknad om opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Ledelse - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 117/13 øknad om opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - ***** ***** rinceton Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 5 av 45

6 DV 118/13 Endelig prosjektplan - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 119/13 Endelig prosjektplan - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 120/13 Emnerevisjon høst 2013 Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 121/13 øknad om godkjenning av opplæringsdelen - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 6 av 45

7 DV 122/13 øknad om oppnevnelse av medveileder - ***** ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV123/13 øknad om oppnevnelse av medveileder - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 124/13 Gjennomgang av informasjon tilsendt bedømmelseskomite Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 125/13 Orienteringssaker Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 7 av 45

8 Varsel om tredje forsøk på eksamen ***** ***** tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/JFJ HF-MD/RBA Referat fra møte i Ansettelsesutvalget TN Møte i Ansettelsesutvalget TN / / TN-ADM/HKH Offl. 25 TN-ADM/HKH Referat fra møte i Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT Fagleders uttalelse ang. søknad om bytte biinstrument tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA ide: 8 av 45

9 Fagleders vurdering av søknad om bytte av biinstrument tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA tsettelse av Masterprosjekt - presentasjon tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA Referat fra dialogmøte ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/AWB 221 TAB-HR/AWB ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet, nstitutt for Helsefag, Videreutdanning i Operasjonssykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO Operasjonssykepleier, V-H/HHO ide: 9 av 45

10 A 61/13 Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor i reservoargeologi, st.id tyrets ansettelsesutvalg (ekstra) 2013/ / TAB-HR/MMTO Offl TN-ADM/MOL A 62/13 Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor i seismisk analyse, st.id tyrets ansettelsesutvalg (ekstra) 2013/ / TAB-HR/MMTO Offl TN-ADM/MOL A 63/13 Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor i økt oljeutvinning, st.id tyrets ansettelsesutvalg (ekstra) 2013/ / TAB-HR/MMTO Offl TN-ADM/MOL ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Videreutdanning i Operasjonssykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO Mottaker tavanger niversitetssykehus *****Avdeling for lastikk kirurgi V-H/HHO ide: 10 av 45

11 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet- nstitutt for Helsefag, Videreutdanning i Operasjonsykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO Mottaker tavanger niversitetssykehus ***** *****, Operasjonssykepleier V-H/HHO ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Videreutdanningen i Operasjonssykepleien Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO Mottaker tavanger niversitetssykehus***** ***** V-H/HHO ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Videreutdanning i Operasjonssykepleien Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO ***** V-H/HHO ide: 11 av 45

12 Referat fra møte i Ansettelsesutvalget TN Møte i Ansettelsesutvalget TN / / TN-ADM/HKH Offl. 25 TN-ADM/HKH ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Videreutdanning i Operasjonsykepleien Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO L***** V-H/HHO ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Videreutdanning i Operasjonssykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO Mottaker tavanger niversitetssykehus ***** V-H/HHO ide: 12 av 45

13 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Videreutdanning i Operasjonssykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO Mottaker tavanger niversitetssykehus rene ***** V-H/HHO ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Bachelor i Rettsvitenskap Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO ***** V-H/HHO ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Bachelor i Rettsvitenskap Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO V-H/HHO ide: 13 av 45

14 nnkalling til møte i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakutlet 2013/ / V-ADM/KB V-ADM/KB A 64/13 øknad om personlig opprykk til professor i bore- og brønnteknologi tyrets ansettelsesutvalg (ekstra) 2013/ / TAB-HR/MMTO Offl TN-ADM/MOL Hjertestartere - oversikt pr HM / / TAB-HR/GAAT 254 TAB-HR/GAAT A 65/13 Kunngjøring av ledig stilling som professor i reservoarteknologi, st.id tyrets ansettelsesutvalg (ekstra) 2013/ / TAB-HR/MMTO Offl TN-ADM/MOL ide: 14 av 45

15 F V 01/14 nnkalling og godkjenning av saksliste Fakultetsstyremøte V / / V-ADM/HEF V-ADM/HEF F V 5/14 Møteplan studieåret 2014/2015 Fakultetsstyremøte V / / V-ADM/HEF V-ADM/HEF A 66/13 Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor i risikoanalyse, st id tyrets ansettelsesutvalg (ekstra) 2013/ / TAB-HR/MMTO Offl TN-ADM/HKH var vedr. eksamen våren 2014 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/JFJ HF-MD/RBA ide: 15 av 45

16 Fravær og tidsregistrering ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/AWB 221 TAB-HR/AWB KN 41/13 Klage over vedtak om opptak - ***** ***** Klagenemnda / / TAB-A/HFM TAB-A/HFM KN 49/13 Fusk - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagenemnda / / TAB-A/HFM TAB-A/HFM Møtereferat Klagenemnda / / TAB-A/HFM TAB-A/HFM ide: 16 av 45

17 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Videreutdanning i Kreftsykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO Bakken, Mobilt palliativt team (MT) V-H/HHO ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Videreutdanning i Kreftsykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO ***** V-H/HHO Melding om stort fravær i emne ***** ***** tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA ide: 17 av 45

18 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det anfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Videreutdanning i Kreftsykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO Mottaker tavanger niversitetssykehus ***** V-H/HHO Referat fra møte i Ansettelsesutvalget TN Møte i Ansettelsesutvalget TN / / TN-ADM/HKH Offl. 25 TN-ADM/HKH ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Videreutdanning i Kreftsykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO Mottaker tavanger niversitetssykehus ***** V-H/HHO ide: 18 av 45

19 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Videreutdanning i Kreftsykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO Mottaker Mottaker tavanger niversitetssykehus ***** ***** V-H/HHO ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Helsesøsterutdanning Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO ***** Mottaker V-H/HHO Referat etter skriftlig behandling av saker til styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg (ekstra) 2013/ / TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO ide: 19 av 45

20 ignert protokoll ATN 119/13 Møte i Ansettelsesutvalget TN / / TN-ADM/HKH TN-ADM/AKRA ignerte protokoller ATN 113/13, ATN 117/13, ATN 134/13, ATN 136/13 og ATN 137/13 Møte i Ansettelsesutvalget TN / / TN-ADM/HKH TN-ADM/HKH Faglig vurdering av søknad om godkjent fravær. tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA F V 04/14 øknad om utredningstillatelse for master i regnskap og revisjon Fakultetsstyremøte V / / V-ADM/HEF V-ADM/HEF ide: 20 av 45

21 F V øknad om utredningstillatelse for master i helsesøsterfag Fakultetsstyremøte V / / V-ADM/HEF V-ADM/HEF F V 02/14 Godkjenning av møtebok fra møtet Fakultetsstyremøte V / / V-ADM/HEF V-ADM/HEF Ny sensurering av sensurvedtak MHV145 - Høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/ALR V-H/ALR Delvis innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/H TAB-A-E/ALA ide: 21 av 45

22 Opprettelse av nye brukergrupper HR ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Bestilling / endring av ephortebrukere N 2/ / DR--D/TO Mottaker DR--D/JR NN 2 TN/GO nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/ALA TAB-A-E/ALA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/KG TAB-A-E/ALA Delvis innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/ALB TAB-A-E/ALA ide: 22 av 45

23 var på søknad om fjerde forsøk til eksamen i praktisk muntlig del av BN240 høsten 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/TWG V-H/GTA pråkkrav for internasjonale søkere til mastertudiet Literacy tudies - Dekanvedtak Dekanbeslutninger 2013 ved Det humanistiske fakultet 2013/ / HF-ADM/MTR HF-ADM/AL Emnerevisjonen for Det humanistiske fakultet for studieåret 2014/ Dekanvedtak Dekanbeslutninger 2013 ved Det humanistiske fakultet 2013/ / HF-ADM/MTR HF-ADM/AL nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/ALA TAB-A-E/ALA ide: 23 av 45

24 Ny sensurering av sensurvedtak MHV145 - Høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/OMK Mottaker ***** V-H/ALR Ny sensurering av sensurvedtak MHV146 - Høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/OMK Mottaker ***** V-H/ALR var på henvendelse om utredningstillatelse Endringer i studieporteføljen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, høsten / / V-ADM/THE 411 V-ADM/THE ide: 24 av 45

25 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det amfunnsvitenskapelige Fakultet - nstitutt for Helsefag, Bachelor i ykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og sosialfag 2013/ / V-H/HHO Mottaker Førsteamanuensis Anne Kalvig V-H/HHO Masteroppgaver i i Brage 2013 Avtaler om tilgjengeliggjøring av masteroppgaver i Brage 2009/ / BB/LJO 4 Mottaker BB/LJO ***** Mottatt klage på karaktersetting BY140 - Høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/K V-H/ALR Mottatt klage på karaktersetting BY142 - Høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/K V-H/ALR ide: 25 av 45

26 øknad om utvidet studierett, Bachelor i barnevern tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/H Mottaker V-/MHA B 8 ***** nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB nnvilget søknad om tilgang til masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TF TN-T/TF Fornyet ERAM avtale T Montpellier - bilateral avtale 2007/ / TN-ADM/BED 341 Mottaker TAB-A-K/BED ***** ide: 26 av 45

27 nnvilget søknad om utsettelse på innleveringsfrist til masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/TF TN-T/TF Godkjent søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB Ny sensurering av eksamensbesvarelser i BØK385 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker ***** V-HH-/AHA var på søknad om utvidet studierett, Bachelor i barnevern tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/H V-/MHA ide: 27 av 45

28 nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/JN TN-MN/TBRB Godkjent søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TF TN-MN/TBRB nnvilget søknad om permisjon, Master i Helsevitenskap tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/K V-H/K var på søknad om endret utdanningsløp våren sykepleierstudiet tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/K V-H/GTA ide: 28 av 45

29 Erasmus bilateral agreement amarbeid med niversitat Autonoma de Barcelona 2014/ / TAB-A-K/BED Mottaker TAB-A-K/BED intercanvis biociencies Ny sensurering av eksamenssvar for emne GL 1220 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / HF-ADM/KJG HF-G/AM Registreringsbevis ersonalmappe ***** ***** 2013/ / TN-ADM/AKRA 221 Mottaker TN-ADM/AKRA TO ***** Ny sensurering av sensurvedtak BA230 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/KR V-MK/KR ide: 29 av 45

30 øknad om tilrettelegging av eksamen, våren 2014 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/THE Mottaker V-MK/KL ***** kke bestått eksamen BN142 ykepleiens naturvitenskaplige og medisinske grunnlag for 3.gang - Høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/MHA V-H/ALR var på søknad om godkjent fravær fra undervisning tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2013 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2013/ / TAB-A-E/ALA 517 Mottaker V-MK/KG TE ***** ide: 30 av 45

31 Resultat av klage over sensurvedtak DR101 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/GKA HF-G/AM kke bestått eksamen BN240 ykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke 3. gang - Høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/TB V-H/ALR kke bestått eksamen BN240 ykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke 3. gang - Høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/MGJ V-H/ALR var på søknad om godkjent fravær fra undervisning tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA ide: 31 av 45

32 kke bestått eksamen BY142 ykepleiens naturvitenskaplige og medisinske grunnlag 3. gang - Høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/BMH V-H/ALR nnvilget søknad om fødselspermisjon fra studiet tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/KR V-MK/KG var på søknad om godkjent fravær fra undervisning tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA Vurdering av utvidelse av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/JFJ HF-MD/RBA ide: 32 av 45

33 kke bestått eksamen BY240 ykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke 3. gang - Høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/TWG V-H/ALR kke bestått eksamen BY240 ykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke 3.gang - Høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/THE V-H/ALR Resultat av klage på karaktersetting BYBAC - Høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/MGJ V-H/ALR Klage på karaktersetting DR118 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / HF-ADM/AM Mottaker HF-G/AM ***** ide: 33 av 45

34 Dato for dialogmøte mellom Forskningsrådet og i Dialogmøter mellom universitetssektoren og Forskningsrådet / / DR-/EKL Mottaker DR-/EKL TO Norges forskningsråd Foreløpige punkter som utgangspunkt for agendaen til dialogmøte Dialogmøter mellom universitetssektoren og Forskningsrådet / / DR-/EKL Mottaker DR-/EKL TO Norges forskningsråd var på søknad om utvidet studierett - høst 2014 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/JFJ HF-MD/RBA øknad, cv og attester ersonalmappe ***** ***** 2013/ / TAB-HR/YKV Offl TAB-HR/YKV ide: 34 av 45

35 ***** ***** ***** Takker ja til forskningstermin HF Forskningstermin / / HF-ADM/MTR 635 Mottaker HF-ADM/MTR TE ***** ***** ***** ***** Takker ja til forskningstermin HF Forskningstermin / / HF-ADM/MTR 635 Mottaker HF-ADM/MTR TE ***** ***** ***** ***** Takker ja til forskningstermin HF Forskningstermin / / HF-ADM/MTR 635 Mottaker HF-ADM/MTR TE ***** ***** ***** ***** Takker ja til forskningstermin HF Forskningstermin / / HF-ADM/MTR 635 Mottaker HF-ADM/MTR TE ***** ide: 35 av 45

36 ***** ***** ***** Takker ja til forskningstermin HF Forskningstermin / / HF-ADM/MTR 635 Mottaker HF-ADM/MTR TE ***** ***** ***** ***** Takker ja til forskningstermin HF Forskningstermin / / HF-ADM/MTR 635 Mottaker HF-ADM/MTR TE ***** øknad om endring av studieplan, godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/MM Mottaker TN-KM/MM B 2 ***** nvitasjon til møte om forskningsaktivitet i Norge om elektrokonvulsiv behandling ECT nvitasjoner til møter/seminarer/konferanser / / DR-/EKL 274 Mottaker TAB-FA-E/LEF TE Helsedirektoratet ide: 36 av 45

37 øknad om endring i utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TAB Mottaker TN-KM/MM B 4 ***** nnstramming i sikkerhetsprosedyrene til ecuritas knyttet til BEON Erklæring om åpning av postsending for sikkerhetskontroll 2014/ / DR--D/JR Mottaker DR--D/JR B 2 Bring ignert erklæring om åpning av postsending for sikkerhetskontroll Erklæring om åpning av postsending for sikkerhetskontroll 2014/ / DR--D/JR Mottaker Bring DR--D/JR NV-prosjekt 86/2014 "Dirigentfag i det digitale undervisningsrom - videreutdanning i ensembleledelse" - tilsagn om prosjektmidler NV-prosjekt 86/2014 "Dirigentfag i det digitale undervisningsrom - videreutdanning i ensembleledelse" 2014/ / LEDELE/[fordelt] 666 Mottaker TAB-ØVA/[fordelt] Norgesuniversitetet ide: 37 av 45

38 øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/TLO Mottaker HF-G/GNJ TE ***** Vedr. søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/TLO HF-G/GNJ Vedr. søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/TLO HF-G/GNJ øknad på stilling ersonalmappe ***** ***** 2013/ / HF-ADM/JAHA 221 Mottaker HF-ADM/JAHA TE ***** ide: 38 av 45

39 øknad på stilling ersonalmappe ***** ***** 2013/ / HF-ADM/KNO 221 Mottaker HF-ADM/KNO ***** Melding om utestengt student ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / / TAB-A/DEA 535 Mottaker TAB-A/DEA TO Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet øknad på stilling ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/KNO 221 Mottaker HF-ADM/KNO ***** øknad om utsatt innlevering av bacheloroppgave tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/TBRB Mottaker TN-MN/TBRB B 23 ***** ide: 39 av 45

40 øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/OHE Mottaker TN-MN/TBRB B 5 ***** var på opprettelse av nye brukergrupper HR ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Bestilling / endring av ephortebrukere 2/ /2014 DR--D/TO Mottaker TN/GO DR--D/JR Vurdering av søknad om individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/OHE TN-MN/OHE øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/TBRB Mottaker TN-MN/TBRB B 6 ***** ide: 40 av 45

41 øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TBRB Mottaker TN-MN/TBRB B 4 ***** øknad om tilgang til ny eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/TB Mottaker V-H/TB B 2 ***** ignert avtale med husvert for Gjøsteins gate 3 Avtale mellom husvert og niversitetet i tavanger 2013/ / FRE/ACO Mottaker FRE/ACO ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker TAB-A-E/ALA B 4 ***** ide: 41 av 45

42 øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/BMH Mottaker TAB-A-E/ALA ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/A Mottaker TAB-A-E/ALA B 2 ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/YKV 221 Mottaker TAB-HR/YKV B ***** øknad om driftsstøtte 2014 tøtte til Vitenskapsakademiet 2007/ / DR-/ME 153 Mottaker DR-/ME Vitenskapsakademiet i tavanger ide: 42 av 45

43 øknad om økonomisk støtte Økonomisk støtte til tavanger tudentsangforening 2007/ / DR-/ME 153 Mottaker DR-/ME tavanger tudentsangforening øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/BMH Mottaker V-H/K ***** øknad om godkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/K Mottaker V-H/K B 12 ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/K Mottaker V-H/K ***** ide: 43 av 45

44 øknad om godkjenning av individuell studieplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/RE Mottaker TN-DE/RE ***** øknad om godkjenning av eksamener tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/RE Mottaker TN-DE/RE ***** øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/RE Mottaker TN-DE/RE ***** var på søknad om individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/AM TN-T/AM ide: 44 av 45

45 øknad om individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/AM Mottaker TN-T/AM B 1 ***** Ettersending av karakterutskrift tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2014 V-ADM/MGJ Mottaker V-H/MHA B ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TBRB Mottaker TN-MN/TBRB B 7 ***** ide: 45 av 45

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2013 nnkalling til møte i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V 27.02.2013 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter. Mulighetsstudie TN 13.09.

Offentlig journal. Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter. Mulighetsstudie TN 13.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.3.2013-24.3.2013, Dokumenttype:,,n,s,x, tatus: J,A 26.03.2013 Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806

Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2013 øknad om godkjenning av First Level Controller - nterreg prosjekt nnkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag E prosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.01.2011 Gjennomgang av roller og rettigheter for ehorte-brukere Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ehorte N

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2012 Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.05.2014 Oppnevningsbrev Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/EF TN-ADM/EF Oppnevningsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.07.2009 Følgebrev til diplom Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 20.03.2009 V-ADM/EEN P Avsender

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06.

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.07.2011-31.07.2011, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 01.08.2011 tsatt frist for innlevering av Masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08.

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 12.08.2011 nnhold: Referat fra LHAU-møte 21.06.2011 AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 X 2011/10-12 15817/2011 03.08.2011

Detaljer

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009.

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 25.05.2009 Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006 ersonalmappe

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.03.2010 Fornyelse av avtale med Microsoft Norge A om remier upport Tilslutning til rammeavtale med Microsoft Norge A om remier

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) Personalmappe ***** ***** ***** 2009/4523-15 23409/2011 TN-ADM/HKH

Offentlig journal. Innvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) Personalmappe ***** ***** ***** 2009/4523-15 23409/2011 TN-ADM/HKH Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.02.2 nnvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) ersonalmappe 2009/43-15 23409/2011 05.10.2011 TN-ADM/HKH

Detaljer

Offentlig journal. Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012

Offentlig journal. Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.5.2012-17.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.05.2012 Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern tudentmappe *****

Detaljer

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.06.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.06.2014 nnhold: Trondheim k. rinsenkrysset - Etablering av kollektivknutepunkt.

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.12.13, Dokumenttype:,,N,,s, tatus: J,A 03.12.2013 Kvalitetstilstanden innen personalsaker - Rapport Kvalitetssikring av arkiv- og saksbehandlingssystemet

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Journaldato: 26.8.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014.

Journaldato: 26.8.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.8.2014, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 27.08.2014 nnhold: A248 Mariakirken i Bergen - Forespørsel om utsettelse

Detaljer

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07.

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 31.8.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 02.09.2009 nnhold: Di. Tilråding til Riksantikvaren ver. søknad om dispensasjon kml. 8. 4.ledd.: Reguleringsplan for

Detaljer

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03.

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.05.2011 kriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014.

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 29.09.2014 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering:

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 18.06.2013 nnhold: Referat fra HM-forum 07.05.2013 AM - HM 2013 X 2013/7-13 10530/2013 23.05.2013 012 AM-AMLNG/MHØ

Detaljer

Offentlig journal. Memorandum of Intent. Erasmus Mundus - EMMIR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and Intercultural Relations

Offentlig journal. Memorandum of Intent. Erasmus Mundus - EMMIR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and Intercultural Relations Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.12.2010, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 02.12.2010 Memorandum of ntent Erasmus Mundus - EMMR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and ntercultural

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2010. Klassering: 011.2 UDIR-SS/SME. Dok.dato: 20.04.2011. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: 011.

Dok.dato: 24.08.2010. Klassering: 011.2 UDIR-SS/SME. Dok.dato: 20.04.2011. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 20.04.2011 Bekreftelse på verv ved niversitetet i tavanger Bekreftelse på verv ved niversitetet i tavanger 2010/2706-1 167/2010

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL. Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL

Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL. Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.04.2014 A 13/14 Fast ansettelse som professor i anvendt matematikk st.id. 30029732 tyrets ansettelsesutvalg 10.04.2014

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.7.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 07.07.2011 nnkalling til møte i ansettelsesrådet V Ansettelsesrådet V 06.06.2011 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 23.04.2010 afety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Innvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.04.2008 nnvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag tudentmappe 2008/1369-1 5722/2008 18.03.2008

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12.

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 01.10.2009 nnhold: R. andnes k, keiane gnr 40. Regplan for andved. Am til Block Watne: ang. kostnadsdeling. andnes k, keiane gnr

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.9.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.09.2012 Avdelingsmøte 04.09.2012 Fornminnevern - Avdelingsmøter 2012 X 2012/3-4 19584/2012 05.09.2012 AM-FORN/OLH

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 25.01.2010 Vedr. søknad på stilling som overingeniør/avdelingsingeniør i kjemi, st.id. 825819 - norsk avslagsbrev Tilsettingsprosess

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02.

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.05.2012 Letter of Mandate øknad Leonardo da Vinci prosjekt 7924-LL-1-2012-1-BE-LEONARDO-LM 2012/679-2 4647/2012

Detaljer

Dok.dato: 16.03.2012. Klassering: HF-IFL/TLO. Dok.dato: 26.09.2012. Klassering: HF-IFL/TLO. Dok.dato: 18.04.2013. Klassering: TN-ADM/NHS. Dok.

Dok.dato: 16.03.2012. Klassering: HF-IFL/TLO. Dok.dato: 26.09.2012. Klassering: HF-IFL/TLO. Dok.dato: 18.04.2013. Klassering: TN-ADM/NHS. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.01.2014 Vedr. søknad om godkjenning av emne fra Høgskolen i Volda tudentmappe ***** ***** ***** 2009/2949-11

Detaljer

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01.

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 08.01.2010 Klima for flygel i t. Petri kirke, tavanger t. Petri kirke - nneklima 2009/4497-1 24854/2009 03.12.2009

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI 05.11.

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI 05.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 nnhold: øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01.

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.01.2011 Referat fra møtet 23.06.10 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07.

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.07.2012 øknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 20.02.2012

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om deltidsstudium. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/3541-2 23982/2012 02.11.2012 TN-ADM/TBRB 07.11.

Offentlig journal. Innvilget søknad om deltidsstudium. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/3541-2 23982/2012 02.11.2012 TN-ADM/TBRB 07.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.11.2012 nnhold: nnvilget søknad om deltidsstudium tudentmappe ***** ***** ***** 2012/3541-2 23982/2012 TN-ADM/TBRB Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Dok.dato: Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: Klassering: STAB-HR/AWB. Dok.dato: Klassering: STAB-HR/AWB. Dok.

Dok.dato: Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: Klassering: STAB-HR/AWB. Dok.dato: Klassering: STAB-HR/AWB. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2013 ak 04/12 Oppretting av stilling som konsulent ved i luss Lokalt hovedavtaleutvalg 16.03.2012 2012/1019-3

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av bedømmelseskomite. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/5239-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/ESF 15.11.

Offentlig journal. Oppnevning av bedømmelseskomite. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/5239-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/ESF 15.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 15.11.2010 Oppnevning av bedømmelseskomite Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/39-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/EF

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Offentlig journal. Opptaksbrev. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/4693-3 20402/2008 TN-ADM/ESF 22.04.2009 12.11.2008

Offentlig journal. Opptaksbrev. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/4693-3 20402/2008 TN-ADM/ESF 22.04.2009 12.11.2008 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 22.04.2009 nnhold: Opptaksbrev Kandidatmappe 2008/4693-3 20402/2008 12.11.2008 TN-ADM/EF Offl. 25 Mottaker niversitetet i tavanger

Detaljer

Dok.dato: 14.06.2012. Klassering: 011.4 STAB-UA/MAK. Dok.dato: 22.06.2012. Klassering: HF-ADM/ELN. Dok.dato: 06.07.2012. Klassering: TN-ADM/HKH

Dok.dato: 14.06.2012. Klassering: 011.4 STAB-UA/MAK. Dok.dato: 22.06.2012. Klassering: HF-ADM/ELN. Dok.dato: 06.07.2012. Klassering: TN-ADM/HKH Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 25.11.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 26.11.2 RF 22/12 Læringsmiljøprisen 2 Rektors fullmakt 2 2/20-22 13990/2 14.06.2 TAB-A/MMTO 011.4 TAB-A/MAK Timeliste

Detaljer

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.07.2009 Bedømmelseskomité for sin ph.d. avhandling Kandidatmappe 2007/1050-20 9177/2009 28.04.2009 V-ADM/EEN niversitetet

Detaljer