Dok.dato: Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: Klassering: 212.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A BDJETTFORLAG FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet / / TAB-ØVA/TOK 115 Mottaker Kunnskapsdepartementet TAB-ØVA/RJE Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i samproduksjon i hotell/reiseliv, st.id Ansettelsesprosess - doktorgradsstipendiat i samproduksjon i hotell/reiseliv, st.id , NH 2013/ / V-ADM/KB Offl V-ADM/KB Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i samproduksjon i hotell/reiseliv, st.id Ansettelsesprosess - doktorgradsstipendiat i samproduksjon i hotell/reiseliv, st.id , NH 2013/ / V-ADM/KB Offl V-ADM/KB ide: 1 av 39

2 Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i samproduksjon i hotell/reiseliv, st.id Ansettelsesprosess - doktorgradsstipendiat i samproduksjon i hotell/reiseliv, st.id , NH 2013/ / V-ADM/KB Offl V-ADM/KB øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/JO TN-KM/JO øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/KAD TN-KM/JO øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/JN TN-KM/JO ide: 2 av 39

3 Justert versjon 2 Forlengelse av vikariat som universitetslektor i spesialpedagogikk ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/KNO Offl HF-ADM/GMA øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/MAH TN-KM/JO øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/JO TN-KM/JO øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/KAD TN-KM/JO ide: 3 av 39

4 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/JO TN-KM/JO øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TAB TN-KM/JO Oversendelse av sakkyndig komites uttalelse Ansettelsesprosess førsteamanuensis i maskinteknikk KM st.id / / TN-ADM/AKRA Mottaker Til søker TN-ADM/AKRA Tilbud om feltarbeid 2013 AM - Feltsøknader / / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA ide: 4 av 39

5 øknad om endring av studieplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/JO TN-KM/JO øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TAB TN-KM/JO øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/TAB TN-KM/JO øknad om endring av studeplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/JO TN-KM/JO ide: 5 av 39

6 øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/JO TN-KM/JO øknad om endring av studieplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/JO TN-KM/JO øknad om endring av studieplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AM TN-KM/JO Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** X 2008/ / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 6 av 39

7 Varsel om opphør av stilling ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/KB 221 V-ADM/KB Tilbud om feltarbeid AM - Feltsøknader / / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/JD HF-K/JD Delvis innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 TN-ADM/ALA TAB-A-E/ALA ide: 7 av 39

8 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/ALA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/MHA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/BMH TAB-A-E/MKA Avslag på søknad om linjeskift tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/AM TN-T/AM ide: 8 av 39

9 Avslag på søknad om linjeksift tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/AM TN-T/AM Avslag på søknad om linjeskift tudentmappe ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/AM TN-T/AM nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/ALA TAB-A-E/MKA Avslag på søknad om linjeksift tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/AM TN-T/AM ide: 9 av 39

10 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/ALR TAB-A-E/MKA Bekreftelse på mottatt søknad til ledig stilling som bibliotekdirektør, st.id Ansettelsesprosess - bibliotekdirektør, st.id / /2013 TAB-HR/MMTO Offl Mottaker Til søkerne TAB-HR/MMTO nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/THAR TAB-A-E/MKA Angående søknad om forlengelse av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2013 V-ADM/TOL V-HH-/OMK ide: 10 av 39

11 Forlengelse av stipendiatperiode ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2013 V-ADM/GAK 221 V-ADM/GAK nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/ALA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 HF-ADM/JD TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/KAD TAB-A-E/MKA ide: 11 av 39

12 Oppsigelse av avtale på QuestBack QuestBack 2013/ /2013 -T/EG 042 Mottaker QuestBack -T/EG nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/ALA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 TN-ADM/JO TAB-A-E/MKA ttalelse fra faggruppen i idrett tudentmappe ***** ***** ***** ***** X 2013/ /2013 HF-ADM/GNJ HF-G/GNJ ide: 12 av 39

13 var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - innpass av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/KG V-MK/KG var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - innpass av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/JL V-MK/KG nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/MAH TAB-A-E/MKA tvidet søkerskjema for ledig stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.id Ansettelsesprosess - førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.id / /2013 V-ADM/GAK Offl V-ADM/GAK ide: 13 av 39

14 Angående søknad om enkelt emne/studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2013 V-ADM/JGO V-HH-/OMK var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/BMH V-MK/KG Bekreftelse Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 TN-ADM/EF Mottaker Til den det måtte angå TN-ADM/EF nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/ALA TAB-A-E/MKA ide: 14 av 39

15 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TAB-A-E/MKA var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/BMH V-MK/KG nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 TN-ADM/ALA TAB-A-E/MKA Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/OMK ide: 15 av 39

16 Tilbud om etterarbeid og feltarbeid som botaniker/arkeolog AM - Feltsøknader / /2013 AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA Attest ersonalmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 TAB-HR/YKV 221 Mottaker Til den det måtte angå TAB-HR/YKV var på klage vedrørende bortfall av studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 HF-ADM/JFJ HF-MD/RBA var på søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/AHA ide: 16 av 39

17 Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2013 V-ADM/ALB V-HH-/OMK øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 TN-ADM/TAB TN-KM/JO var på klage på karaktersetting BOBAC tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/AFL V-/H nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2013 V-ADM/THAR TAB-A-E/MKA ide: 17 av 39

18 Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/BMH V-HH-/OMK Angående søknad om forlenget studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/OMK Endelig godkjenning av delstudier ved Lessius Mechelen våren 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 HF-ADM/AK HF-B/AK var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/AHA V-HH-/AHA ide: 18 av 39

19 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2013 V-ADM/H TAB-A-E/MKA Resultat etter klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/EL V-NH/EL Resultat etter klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TOL V-NH/EL Resultat etter klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2013 V-ADM/TOL V-NH/EL ide: 19 av 39

20 Resultat etter klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/EL V-NH/EL Resultat av klage på karaktersetting BR100 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/OMK nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/ALA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/ALA TAB-A-E/MKA ide: 20 av 39

21 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/ALA TAB-A-E/MKA Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/OMK nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/MHA TAB-A-E/MKA Oppfølgingsplan ved sykemelding ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ /2013 V-ADM/KB 221 Mottaker NAV V-ADM/GAK ide: 21 av 39

22 Rapport om oppfølging av sykemeldt arbedistaker ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ /2013 V-ADM/KB 221 Mottaker NAV V-ADM/GAK Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/OMK Endelig godkjenning av delstudier ved Linnæus niversity våren 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 HF-ADM/TLO HF-B/AK Endelig godkjenning av delstudier ved Artevelde niversity College Ghent våren 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 HF-ADM/AK HF-B/AK ide: 22 av 39

23 Kvittering for mottatt søknad NFR rosjekt : Tectonic development of the Greater Barents ea region and implications for the petroleum systems 2013/ /2013 TN-ADM/LO 632 Mottaker TN-ADM/AJA Norges forskningsråd Oppdatert signert søknad E NFR prosjekt: mplementation of biomolecular controller motif for homeostatic regulation and integral control in host organism 2013/ /2013 TN-ADM/LO 632 Mottaker TN-ADM/HEE ***** Kvittering for mottatt søknad NFR rosjekt : ocietal security in the European nion new protection policy space : adaption development and compatibility 2013/ /2013 HF-ADM/MTR 632 Mottaker HF-ADM/MTR Norges forskningsråd ide: 23 av 39

24 Kvittering for mottatt søknad NFR rosjekt : nnovation and technical change in the Norwegian salmon industry - A research stay at the niversity of California at an diego 2013/ /2013 TN-ADM/LO 632 Mottaker TN-ADM/HEE Norges forskningsråd Kvittering for mottatt søknad NFR rosjekt : nnovation and technical change in the seafood industry - A research stay at the niversity of California at an Diego 2013/ /2013 TN-ADM/LO 632 Mottaker TN-ADM/AJA Norges forskningsråd øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/TF Mottaker TN-T/AM B 13 ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/H Mottaker TAB-A-E/MEW ***** ide: 24 av 39

25 Ettersending av legeattest tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/BMH Mottaker V-MK/BMH ***** luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2013 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2013/ / TAB-A-E/ALA 517 Mottaker TAB-A-E/ALA ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TAB-A-E/ALA Mottaker TAB-A-E/MEW ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TAB-A-E/ALA Mottaker TAB-A-E/MEW ***** ide: 25 av 39

26 Deltakelse i internasjonale kommisjoner () - Forskningssamarbeid. Rapport fra møte Deltakelse i internasjonale kommisjoner () - Forskningssamarbeid 2012/ / AM-FORN/MAN 666 Mottaker AM-FORN/BA niversita degli tudi de Trento - Laboratorio de reistoria "B Bagolini" nnsending av aktivitetsrapport NLA- Georgiaprosjektet / / HF-NLA/EKC 663 Mottaker Ministry of education and science of Georgia HF-NLA/EKC AM - Feltsøknader øknad AM - Feltsøknader / / AM-FORN/HAA Mottaker AM-FORN/HAA TO ***** ide: 26 av 39

27 Bekreftelse på avtale NLA- Georgiaprosjektet / / HF-NLA/EKC 663 Mottaker HF-NLA/EKC Ministry of education and science of Georgia ignert tillegg til avtale vedrørende nclusion and assessment for learning NLA- Georgiaprosjektet / / HF-NLA/EKC 663 Mottaker HF-NLA/EKC ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TAB-A-E/ALA Mottaker TAB-A-E/MEW ***** ignert tillegg til avtale vedrørende nclusion and assessment for learning NLA- Georgiaprosjektet / / HF-NLA/EKC 663 Mottaker HF-NLA/EKC ***** ide: 27 av 39

28 Avtale om oversettelsesarbeid NLA- Georgiaprosjektet / / HF-NLA/EKC 663 Mottaker HF-NLA/EKC ***** Vedrørende konferanse september 2013 NLA- Georgiaprosjektet / / HF-NLA/EKC 663 Mottaker Ministry of education and science og georgia HF-NLA/EKC øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TBRB Mottaker TN-MN/TBRB B 4 ***** øknad om skifte av studieprogram tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/AM Mottaker TN-MN/TBRB B 6 ***** ide: 28 av 39

29 øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TBRB Mottaker TN-MN/TBRB B 2 ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 TN-ADM/TBRB Mottaker TN-MN/TBRB B 13 ***** øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/RE Mottaker TN-DE/RE ***** Notat etter møte ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/HKH ide: 29 av 39

30 ignert avtale mellom NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud og NLA NLA- Georgiaprosjektet / / HF-NLA/EKC 663 Mottaker HF-NLA/EKC NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud ignert arbeidsavtale som studentassistent Korttidsengasjement / studentassistenter ved niversitetsbiblioteket / /2013 BB/KDR Mottaker BB/KDR ***** nnsending av rapport NLA- Georgiaprosjektet / / HF-NLA/EKC 663 Mottaker HF-NLA/EKC Ministry of education and science of Georgia øknad om overflytting til nettstudier i sykepleien tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TB Mottaker V-H/TB ***** ide: 30 av 39

31 øknad om utvidet tid ved hjemme-eksamen BY340 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/BMH Mottaker V-H/TB B ***** Bekreftelse på avtale NLA- Georgiaprosjektet / / HF-NLA/EKC 663 Mottaker HF-NLA/EKC Ministry of education and science øknad om utvidet tid ved hjemme-eksamen BY340 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TB Mottaker V-H/TB B ***** ignert avtale vedrørende sommer skole i Tbilisi juni 2013 NLA- Georgiaprosjektet / / HF-NLA/EKC 663 Mottaker HF-NLA/EKC ***** ide: 31 av 39

32 øknad om avvikling av muntlig eksamen i Fysikk ved i Eksamen i Fysikk 2013/ / TN-ADM/KAD 451 Mottaker TN-ADM/KAD ***** ignert avtale vedrørende sommer skole i Tbilisi juni 2013 NLA- Georgiaprosjektet / / HF-NLA/EKC 663 Mottaker HF-NLA/EKC ***** Melding om planlagt fravær tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/RBA Mottaker HF-MD/RBA ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/ALA Mottaker TAB-A-E/MEW B 0 ***** ide: 32 av 39

33 øknad om fjerde gangs eksamen i BØK260 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2013 V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK ***** Høring - NO 2013:10 Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester Høring - NO 2013:10 Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester 2013/ /2013 -LEDELE/[fordelt] 008 Mottaker -LEDELE/[fordelt] Miljøverndepartementet Vedrørende avslag på permisjonssøknad ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ /2013 TAB-HR/YKV 221 Mottaker TAB-HR/YKV ***** MF. Eigersund k. Bautastein - Forespørsel Eigersund k. Bautastein 2013/ /2013 AM-FORN/HAA 773 Mottaker AM-FORN/TOHO ***** ide: 33 av 39

34 øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/K Mottaker V-H/MHA ***** Klage på utfall av tidligere klage på eksamen i BB460 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 TN-ADM/AM Mottaker TN-T/JN ***** luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2013 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2013/ / TAB-A-E/ALA 517 Mottaker TAB-A-E/ALA ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK B 2 ***** ide: 34 av 39

35 øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK B 7 ***** ttalelse i tilknyttning godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** X 2013/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/OMK ignert samarbeidsavtale mellom NLA og Bamble T amarbeidsavtaler for tjenester i Telemark 2013/ / HF-NLA/WM 321 Mottaker HF-NLA/WM Bamble T ignert samarbeidsavtale mellom NLA og Hjartdal T amarbeidsavtaler for tjenester i Telemark 2013/ / HF-NLA/WM 321 Mottaker HF-NLA/WM Hjartdal T ide: 35 av 39

36 ignert samarbeidsavtale mellom NLA og Fylkeskommunal T for Telemark amarbeidsavtaler for tjenester i Telemark 2013/ / HF-NLA/WM 321 Mottaker HF-NLA/WM Fylkeskommunal T for Telemark ignert samarbeidsavtale mellom NLA og Vest-Telemark T amarbeidsavtaler for tjenester i Telemark 2013/ / HF-NLA/WM 321 Mottaker HF-NLA/WM Vest-Telemark T ignert samarbeidsavtale mellom NLA og Midt-Telemark T amarbeidsavtaler for tjenester i Telemark 2013/ / HF-NLA/WM 321 Mottaker HF-NLA/WM Midt-Telemark T ignert samarbeidsavtale mellom NLA og Drangedal T amarbeidsavtaler for tjenester i Telemark 2013/ / HF-NLA/WM 321 Mottaker HF-NLA/WM Drangedal T ide: 36 av 39

37 ignert samarbeidsavtale mellom NLA og kien T amarbeidsavtaler for tjenester i Telemark 2013/ / HF-NLA/WM 321 Mottaker HF-NLA/WM kien T ignert samarbeidsavtale mellom NLA og orsgrunn T amarbeidsavtaler for tjenester i Telemark 2013/ / HF-NLA/WM 321 Mottaker HF-NLA/WM orsgrunn T øknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 HF-ADM/RBA Mottaker HF-MD/RBA ***** ignert arbeidsavtale for perioden ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/AKRA 221 Mottaker TN-ADM/AKRA TO ***** ide: 37 av 39

38 ntern avtale mellom i L og NH - Kambodsjaprosjektet 2013 ntern avtale mellom Det samfunnsvitenskapelige fakultet og i pluss X 2008/ /2013 L/HOG 31 L/HOG ignert åremålskontrakt ersonalmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/KB 221 Mottaker V-ADM/KB TE ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/KB 221 Mottaker V-ADM/KB TE ***** ignert protokoll A 76/13 Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet X 2013/ /2013 V-ADM/KB 012 V-ADM/KB ide: 38 av 39

39 ignert åremålskontrakt ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/KB 221 Mottaker V-ADM/HEF TO ***** øknad om individuellt studieopplegg tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/AM Mottaker TN-T/AM ***** tillingsbetenkning og vurdering av søker ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/ /2013 V-ADM/KB 221 V-ADM/KB ide: 39 av 39

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Offentlig journal. Bokn k. Alvestad gnr 11. Regplan for industriområde på Knarholmen 1999/3439-4 10292/1983 FMV/NNN 26.09.1983 19.02.

Offentlig journal. Bokn k. Alvestad gnr 11. Regplan for industriområde på Knarholmen 1999/3439-4 10292/1983 FMV/NNN 26.09.1983 19.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.2.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.02.2013 R. Bokn k. Alvestad gnr 11. Forslag til regplan for industriområde på Knarholmen. Fylkesmannen til Bokn

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 04.02.2010 Flyttetjenester, utlysing anbudskonkurranse. Flyttetjenester, utlysing av anbudskonkurranse. 2009/1207-1

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Journaldato: 8.7.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.10.1988. Klassering: FMV/SBA

Journaldato: 8.7.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.10.1988. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 09.07.2014 R. ola k. Joa gnr 34 bnr 3. Regplan Kristenbergtoppen. Am: ingen

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Journaldato: 7.7.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 7.7.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.7.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 08.07.2014 økerliste ny prosess Ansettelsesprosess avdelingsingeniør materialteknologi

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, Status: J,A 28.02.2012 Stillingsbeskrivelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/499-13 21963/2011 14.10.2011 TN-ADM/ALS

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 04.10.2010 Referat fra forminneutvalget 14.09.10 Fornminneutvalget 2010 X 2010/8-22 18877/2010 17.09.2010 AM-FORN/AJN 015.2

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer