Dok.dato: Klassering: TN-ADM/OEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: TN-ADM/OEJ"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A Frikort ***** katt Vest-TN 2008/ / TN-ADM/OEJ 233 Mottaker katt Vest niversitetet i tavanger TN-ADM/OEJ A 10/11 Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor i bore- og brønnteknologi, st.id tyrets ansettelsesutvalg 2011/ /2011 TAB-A/MMTO Offl TN-T/MOL A 11 /11 Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor i varmetransport og strømningsteknikk, st.id tyrets ansettelsesutvalg 2011/ /2011 TAB-A/MMTO Offl TAB-A/MMTO ide: 1 av 34

2 Korrekturlest utlysningstekst TBH Ansettelsesprosess førstemanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk/ spesialpedagogikk, 2 vikariat 2011/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA øknader til åremålsstilling som instituttleder for Handelshøgskolen ved i Tilsettingsprosess - åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved i fra / / TAB-A/MMTO Offl TAB-A/MMTO tvidet søkerliste til åremålsstilling som instituttleder for Handelshøgskolen ved i Tilsettingsprosess - åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved i fra / / TAB-A/MMTO Offl TAB-A/MMTO Mottatte søknader til åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved i Tilsettingsprosess - åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved i fra / / TAB-A/MMTO Offl TAB-A/MMTO ide: 2 av 34

3 øknader til åremålsstilling som instituttleder ved nstitutt for petroleumsteknologi Ansettelsesprosess - åremålsstilling som instituttleder ved nstitutt for petroleumsteknologi 2011/ / TAB-A/MMTO Offl TAB-A/MMTO tvidet søkerliste til åremålsstilling som instituttleder ved nstitutt for petroleumsteknologi Ansettelsesprosess - åremålsstilling som instituttleder ved nstitutt for petroleumsteknologi 2011/ / TAB-A/MMTO Offl TAB-A/MMTO Mottatte søknader til åremålsstilling som instituttleder ved nstitutt for petroleumsteknologi Ansettelsesprosess - åremålsstilling som instituttleder ved nstitutt for petroleumsteknologi 2011/ / TAB-A/MMTO Offl TAB-A/MMTO A 25/11 Oppnevning av sakkyndig komité for ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i sosialt arbeid, st.id , Ansettelsesutvalget V Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2011/ / V-ADM/GAK 012 V-ADM/GAK ide: 3 av 34

4 var på søknad om midler til kvalitetsforbedrende tiltak i praksis for sykepleiestudenter 2011 Kvalitetsforbedrende tiltak i praksis i sykepleien 2011/ / V-H/KMÆ 153 Mottaker Tasta sykehjem niversitetet i tavanger V-H/KMÆ var på søknad om midler til kvalitetsforbedrende tiltak i praksis for sykepleiestudenter 2011 Kvalitetsforbedrende tiltak i praksis i sykepleien 2011/ / V-H/KMÆ 153 Mottaker tokka undervisningssykehjem niversitetet i tavanger V-H/KMÆ Bekreftelse på mottatt søknad til åremålsstilling som instituttleder ved nstitutt for petroleumsteknologi Ansettelsesprosess - åremålsstilling som instituttleder ved nstitutt for petroleumsteknologi 2011/ / TAB-A/MMTO Offl Mottaker Til søkerne niversitetet i tavanger TAB-A/MMTO Bekreftelse på mottatt søknad til åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved i Tilsettingsprosess - åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved i fra / / TAB-A/MMTO Offl niversitetet i tavanger TAB-A/MMTO ide: 4 av 34

5 Vindafjord k. Øvre-Helgavoll gnr 16 bnr 1, Midt-Helgavoll gnr 15 bnr 4. Haugaland Kraft, omlegging av 22 KV høyspentnett. Vindafjord k. Øvre-Helgavoll gnr 16 bnr 1, Midt-Helgavoll gnr 15 bnr 4. Haugaland Kraft, omlegging av 22 KV høyspentnett. 2009/ / AM-FORN/AJN 733 AM-FORN/TOHO Tildeling av midler 2011 basert på formidlingsaktivitet i 2010 tatsbudsjettet / / TAB-ØVA/EHN 115 TN/GO V/LL HF/OFT V-H/KVE V-/EAM V-HH-/BRA V-MK/G V-NH/TEJN HF-MD/JTL HF-K/M HF-A/EMT HF-FL/RGA HF-AF/VM HF-LF/AAKW TN-ØR/HJF TN-MN/BHJ TN-DE/OA TN-KM/E TN-T/JR AM-ADM/TMV AM-ADM/KBD TAB-ØVA/EHN ide: 5 av 34

6 kikkethet- ***** ***** ***** Fusk ved niversitetet i tavanger 2010/ / / TAB-A/AAK 535 TAB-A/AAK Dekans vedtak på sammensetning av instituttstyre Valg av instituttstyre Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2011/ / V-ADM/HEF V-ADM/HEF Faglig prioritering av rekrutteringsstillinger ved TN fakultetet i forbindelse med refordeling fra våren 2012 Rekrutteringsstillinger / / TAB-A/MMTO 216 TN-ADM/EF Midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat i samfunnsvitenskapelig rusforskning i et helsefaglig perspektiv. Ansettelsesprosess - doktorgradsstipendiat i samfunnsvitenskapelig rusforskning i et helsefaglig perspektiv, st.id / / V-ADM/HEF Offl niversitetet i tavanger V-ADM/HEF ide: 6 av 34

7 Avslutning av ansettelsesprosess - doktorgradsstipendiat i helsevitenskap, st.id Tilsettingsprosess doktorgradsstipend i helsevitenskap, st.id / / V-ADM/HEF Offl niversitetet i tavanger V-ADM/HEF Tildeling av midler 2011 til utvidelse av universitetsbibliotekets medieportefølje nterne tildelingsbrev / / TAB-ØVA/EHN 116 BB/EVO TAB-ØVA/EHN Oversendelse av NF-rapport NF programmet / / TAB-A/BHO 321 Mottaker enter for internasjonalisering av høyere utdanning niversitetet i tavanger DR-F/HOB Videreføring av rammeavtale knyttet til Forkurs for ingeniørutdanning med ett år Rammeavtale 02/08 - forkurs for ingeniørutdanning 2008/ / TAB-ØVA/EH 321 Mottaker Rogaland Kurs- og kompetansesenter niversitetet i tavanger TN/GO ide: 7 av 34

8 Tilbud om frivillige sluttordninger etter søknad innen , oppsummering Frivillige sluttordninger - tilbud i forbindelse med "Balansert omstilling for utvikling" 2010/ / TAB-A/MMTO 229 TAB-A/MMTO Frivillige sluttordninger - forslag om nytt tilbud Frivillige sluttordninger - tilbud i forbindelse med "Balansert omstilling for utvikling" N 2010/ /2011 TAB-A/MMTO Offl. 23 (1) 229 HF/[fordelt] V/LL TN-ADM/EF AM/AJN BB/[fordelt] FRE/[fordelt] TAB-A/[fordelt] TAB-ØVA/ELK TAB-KA/[fordelt] DR-F/[fordelt] DR-/[fordelt] NETTO/[fordelt] L/[fordelt] TAB-A/MMTO Tildeling internasjonaliseringsmidler Budsjett 2011 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2010/ / TN/GO 112 niversitetet i tavanger TN-ADM/NH ide: 8 av 34

9 Tildeling E/NFR/R midler Budsjett 2011 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2010/ / TN/GO 112 niversitetet i tavanger TN-ADM/NH Tildeling små driftsmidler ***** Budsjett 2011 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2010/ / TN/GO 112 niversitetet i tavanger TN-ADM/NH Tildeling små driftsmidler T Budsjett 2011 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2010/ / TN/GO 112 niversitetet i tavanger TN-ADM/NH Tildeling internasjonaliseringsmidler Budsjett 2011 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2010/ / TN/GO 112 niversitetet i tavanger TN-ADM/NH ide: 9 av 34

10 Tildeling internasjonaliseringsmidler Budsjett 2011 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2010/ / TN/GO 112 niversitetet i tavanger TN-ADM/NH Tildeling internasjonaliseringsmidler Budsjett 2011 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2010/ / TN/GO 112 niversitetet i tavanger TN-ADM/NH Tildeling internasjonaliseringsmidler Budsjett 2011 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2010/ / TN/GO 112 niversitetet i tavanger TN-ADM/NH Tildeling internasjonaliseringsmidler Budsjett 2011 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2010/ / TN/GO 112 niversitetet i tavanger TN-ADM/NH ide: 10 av 34

11 Lærebokutvalget for høyere utdanning - innspill til forslag på medlemmer for perioden Lærebokutvalget for høyere utdanning N 2011/ / TAB-A/TH Mottaker Det humanistiske fakultet HF/[fordelt] Mottaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet V-ADM/MJO Mottaker Det teknisk-naturvitenskapelige TN-ADM/NH fakultet Mottaker niversitetsbiblioteket i tavanger BB/[fordelt] TAB-A/TH Tildeling av midler til nye studieplasser i rettsvitenskap tatsbudsjettet / / TAB-ØVA/EHN 115 V/LL V-ADM/JRO V/MBO TAB-ØVA/EHN nnstilling til åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved i Tilsettingsprosess - åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved i fra / / TAB-A/MMTO Offl TAB-A/MMTO ide: 11 av 34

12 Referat fra møte i museumsadministrasjonen Museumsadministrasjonen - Avdelingsmøter / /2011 AM-ADM/TMV AM-ADM/AREL AM-ADM/AJJ ADM/EB AM-FORMDL/E AM-ADM/EVN AM-ADM/KBD AM-ADM/KK AM-ADM/J AM-ADM/TMV AM-ADM/KBD AM-ADM/KK Forslag til utlysningstekst Ansettelsesprosess - personalkonsulent, fakultetsadministrasjonen ved Det humanistiske fakultet, st.id / /2011 HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA Bekreftelse på deltakelse i prosjektsøknad til NFR: The Efficacy of Early Childhood Education in Norway rosjektsøknad: The Efficacy of Early Childhood Education in Norway 2009/ /2011 HF-FL/OKY 666 Mottaker Høgskolen i Oslo niversitetet i tavanger HF-FL/OKY ide: 12 av 34

13 Vedr. søknad på ledig vikariat som studieveileder og tilrettelegger ved Felles ressurssenter, Enhet for studentservice, st.id Tilsettingsprosess - ledig vikariat som studieveileder og tilrettelegger ved Felles ressurssenter, Enhet for studentservice, st.id / /2011 TAB-A/YKV Mottaker Til søkerne niversitetet i tavanger TAB-A/YKV tvidet søkerliste Tilsettingsprosess - to ledige stillinger som førstekonsulent ved tdanningsavdelingen, nternasjonalt kontor, st.id og / /2011 TAB-A/YKV Offl TAB-A/YKV Retningslinjer for hhv godtgjørelse til eksterne og frigjøring av tid på arbeidsplanen til vitenskapelig ansatte, ved deltakelse i fakultetsstyrer, museumstyret og institutt/senterstyrer ved i Høring - retningslinjer for godtgjørelse til eksterne styremedlemmer og eksterne styreledere i fakultetsstyrer, museumstyret og instituttstyrer ved niversitetet i tavanger N 2011/ /2011 TAB-A/KNO 204 AM/AJN TN/GO TE HF/OFT V/LL TAB-A/KNO ide: 13 av 34

14 nvitasjon til høring - NO 2010:13 Arbeid for helse. ykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren Høring NO 2010:13 Arbeid for helse. ykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren N 2011/ /2011 TAB-A/TH 008 Mottaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet V-H/KVE TAB-A/TH Obligatorisk oppmøte NOMA Obligatorisk oppmøte - varsel om for mye fravær / /2011 HF-ADM/TNH 427 niversitetet i tavanger HF-K/JD Obligatorisk oppmøte NOMA Obligatorisk oppmøte - varsel om for mye fravær / /2011 HF-ADM/TNH 427 niversitetet i tavanger HF-K/JD Obligatorisk oppmøte NOMA Obligatorisk oppmøte - varsel om for mye fravær / /2011 HF-ADM/TNH 427 niversitetet i tavanger HF-K/JD ide: 14 av 34

15 Obligatorisk oppmøte NOMA Obligatorisk oppmøte - varsel om for mye fravær / /2011 HF-ADM/TNH 427 niversitetet i tavanger HF-K/JD Obligatorisk oppmøte NOMA Obligatorisk oppmøte - varsel om for mye fravær / /2011 HF-ADM/TNH 427 niversitetet i tavanger HF-K/JD Obligatorisk oppmøte NOMA Obligatorisk oppmøte - varsel om for mye fravær / /2011 HF-ADM/TNH 427 niversitetet i tavanger HF-K/JD Obligatorisk oppmøte NOMA Obligatorisk oppmøte - varsel om for mye fravær / /2011 HF-ADM/TNH 427 niversitetet i tavanger HF-K/JD ide: 15 av 34

16 Obligatorisk oppmøte NOMA Obligatorisk oppmøte - varsel om for mye fravær / /2011 HF-ADM/TNH 427 niversitetet i tavanger HF-K/JD nnstilling fra instituttleder vedrørende søknad om permisjon ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/JAHA 221 HF-ADM/JAHA nnstilling fra instittuttleder vedrørende søknad om permisjon ersonalmappe ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/JAHA Fremleiekontrakt for hybel i Beringsgt. 17, bolig nr Leiekontrakt - fremleie av leilighet - Borettslaget olhøgda, Beeringsgt / /2011 FRE/RLR 035 niversitetet i tavanger FRE/RLR ide: 16 av 34

17 Opplysninger om lønn ifm uttak av fedrekvoten - ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/AL Offl Mottaker NAV andnes niversitetet i tavanger TN-ADM/AL Orientering om oppnevning av sakkyndig komité, st.id Ansettelsesprosess 3-årig vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk, st.id , F 2011/ / TAB-A/KNO Mottaker Til søker niversitetet i tavanger HF-ADM/MAHE Orientering om oppnevning av sakkyndig komité, st.id Tilsettingsprosess - førsteamanuensis/førstelektor i forming ved Det humanistiske fakultet - FL st.id / / HF-ADM/KNO Mottaker Til søker niversitetet i tavanger HF-ADM/MAHE Bekreftelse ersonalmappe ***** ***** 2010/ / TAB-A/YKV 221 niversitetet i tavanger TAB-A/YKV ide: 17 av 34

18 Møtereferat aker og møtereferat til TNLHA Lokalt hovedavtale utvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2011/ / TN-ADM/HKH 012 TN-ADM/HKH kke bestått til eksamen i Veiledning og metodikk (Mappeevaluering) VKK 100 med innlevering den tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/H niversitetet i tavanger V-/H Ny sensurering av eksamensbesvarelse i BØK135 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/ALB Mottaker ***** niversitetet i tavanger V-HH-/CEL Resultat av klage på karaktersetting MD240 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/JN Mottaker ***** niversitetet i tavanger TN-DE/JN ide: 18 av 34

19 Resultat av klage på karaktersetting BY140 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/TWG niversitetet i tavanger V-H/TWG Avslag på søknad om tilgang til konteeksamen i MB140 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/TBRB niversitetet i tavanger TN-MN/KAD Resultat av klage på karaktersetting BY140 tudentmappe ***** ***** 2010/ / V-ADM/MGJ niversitetet i tavanger V-H/TWG Resultat av klage på karaktersetting BY140 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/TWG niversitetet i tavanger V-H/TWG ide: 19 av 34

20 amarbeid om eksamen - oversendelse av papirer tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/THAR Mottaker Folkeuniversitetet Bergen niversitetet i tavanger FRE-E/OHA nnvilget søknad om linjeskift til økonomiske og administrative fag tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/ALB niversitetet i tavanger V-HH-/ALB Tilbud om feltarbeid Førresbotn, Tysvær kommune Feltsøknader / / AM/AJN Offl niversitetet i tavanger AM-FORN/HE Oversending av AM Oppdragsrapport 2011/09 Randaberg k, gnr 63, tavanger k, gnr 29. Regplan. Del av FV 409 Kvernevikveien. - Arkivert under tavanger k, gnr 29 ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 7909/ AM-FORN/AJN 733 Mottaker Riksantikvaren niversitetet i tavanger AM-FORN/ ide: 20 av 34

21 Oversending av AM Oppdragsrapport 2011/09 Randaberg k, gnr 63, tavanger k, gnr 29. Regplan. Del av FV 409 Kvernevikveien. - Arkivert under tavanger k, gnr 29 ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 7955/ AM-FORN/AJN 733 Mottaker Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen niversitetet i tavanger AM-FORN/ øknad om å få avhandlingen bedømt for graden philosophiae doctor Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/JER Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/JER B 0 Oversendelse av rapport fra arkeologisk undersøkelse på kadberg, ola ola k. gnr. 32. Regplan kadbergbakken ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 7972/ AM-FORN/AJN 733 Mottaker Block Watne v/***** Mottaker kadberg Eiendomsutvikling v/***** niversitetet i tavanger AM-FORN/HE ide: 21 av 34

22 Resultat av klage på karaktersetting MOT490 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/MAH niversitetet i tavanger TN-MN/JN Oversendelse av rapport arkeologisk undersøkelse på kadberg, ola k. ola k. gnr. 32. Regplan kadbergbakken ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 7980/ AM-FORN/AJN 733 Mottaker Riksantikvaren niversitetet i tavanger AM-FORN/HE øknad om endret utdanningsløp, bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/MGJ Mottaker niversitetet i tavanger V-H/MGJ BM130 Roterende maskiner TN - Eksamensoppgaver Kontinuasjonseksamen 2010/ / / TN-ADM/JN 4 TN-ADM/JN ide: 22 av 34

23 B180 Boring TN - Eksamensoppgaver Kontinuasjonseksamen 2010/ / / TN-ADM/JN 4 TN-ADM/JN B350 Boring for geovitenskap TN - Eksamensoppgaver Kontinuasjonseksamen 2010/ / / TN-ADM/JN 4 TN-ADM/JN BT360 Mikrofysikk TN - Eksamensoppgaver Kontinuasjonseksamen 2010/ / / TN-ADM/JN 4 TN-ADM/JN MB110 Biofysikalsk kjemi TN - Eksamensoppgaver Kontinuasjonseksamen 2010/ / / TN-ADM/JN 4 TN-ADM/JN ide: 23 av 34

24 MOM170 Elementmetoder, videregående del 1 TN - Eksamensoppgaver Kontinuasjonseksamen 2010/ / / TN-ADM/JN 4 TN-ADM/JN F. Hå k. Hårr gnr 71, Kvalbein gnr 102, Kvassheim gnr 103. Regplan - gang/sykkelveg langs RV44 parsell Kvalbein - Kvassheim - Hårr. lan 1116 og Rapport og dokumentasjon v HF, arkeologiske undersøkelser Friestad Hå k. Hårr gnr 71, Kvalbein gnr 102, Kvassheim gnr 103. Regplan - gang/sykkelveg langs RV44 parsell Kvalbein - Kvassheim - Hårr. lan 1116 og / / AM-FORN/AJN 733 AM-FORN/AJN F. ola k gnr 3 lan 0394 Myklebust. Regplan. nnberetning fra arkeologiske forundersøkelser oktober og november 2009 på Myklebust v. H. Fyllingen ola k. Gnr 3. lan 0394 Myklebust. Reg.plan. ak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 8018/ AM-FORN/AJN 733 AM-FORN/AJN Klage på tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/TWG Mottaker niversitetet i tavanger V-H/MGJ ide: 24 av 34

25 nvitasjon til representantskapsmøte ved olitihøgskolen i tavern HRs Representantskapsmøter / / LEDELE/[fordelt] Mottaker niversitetet i tavanger -LEDELE/[fordelt] niversitets- og høgskolerådet Vedtak om utlevering/frigivelse av eiendeler tilhørende avdød student tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/MGJ Mottaker niversitetet i tavanger FRE/DEA tavanger Tingrett Oversikt over eiendeler overlevert bobestyrer etter dødsfall tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2011 V-ADM/MGJ niversitetet i tavanger FRE/DEA øknad overflytting / direkte opptak til tredje året økonomi og administrasjon Overflytting ***** 2011/ / V-HH-/ALB Mottaker niversitetet i tavanger V-HH-/ALB ide: 25 av 34

26 ignert arbeidsavtale for perioden ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-A/YKV 221 Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A/YKV B øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/AM Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/AM øknad om overflytting fra niversitetet i Nordland til tredje studieår i sosialt arbeid ved i Overflytting ***** 2011/ /2011 V-/THAR Mottaker niversitetet i tavanger V-/BMHA Klage på karaktersetting i H105 Nyere historie tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 HF-ADM/JD Mottaker niversitetet i tavanger HF-K/JD ide: 26 av 34

27 luttmelding luttmeldinger våren 2011 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2011/ / FRE-E/ALA 517 Mottaker niversitetet i tavanger FRE-E/ALA B øknad om overflytting fra Høgskulen i ogn og Fjordane til andre studieår bachelor barnevern Overflytting ***** 2011/ /2011 V-/BMHA Mottaker niversitetet i tavanger V-/BMHA øknad om overflytting fra Høgskolen i Molde til tredje studieår sykepleierutd. ved i Overflytting ***** 2011/ / V-H/MGJ Mottaker niversitetet i tavanger V-H/MGJ øknad om tildeling av graden selvvalgt bachelor elvvalgt bachelorgrad ***** 2011/ / V-NH/TOL Mottaker niversitetet i tavanger V-NH/TOL ide: 27 av 34

28 Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA 221 Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA NAV Eiganes og Tasta nnfrielse av tilsagn for 2011 rosjekt /20 Retirement decision processes, and their antecedents and outcomes v/ ***** 2010/ / V/LL 632 Mottaker niversitetet i tavanger V/LL TE Norges forskningsråd nnfrielse av tilsagn for 2011 rosjekt: Barnehagens møte med barn og familier som opplever samlivsbrudd. rosjektansvarlig ***** 2007/ / HF-ADM/MTR 632 Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/MTR Norges forskningsråd ide: 28 av 34

29 Tilsagn om prosjektmidler - VR Energi (sak 604/11) nternasjonal personmobilitet - i Tilsagn om prosjektmidler, VR Energi - nternasjonal personmobilitet v/ ***** 2008/ / TN-ADM/LO 632 Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/LO Rogaland Fylkeskommune, Fylkesrådmannen, Regionalutviklingsavd., Næringsseksjonen Mal for vitnemål og vitnemålstillegg - arbeidsgruppe Nasjonalt seminar om vitnemål og vitnemålstillegg 2010/ / TAB-A/KRH Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A/TH niversitets- og høgskolerådet åminnelse: foreslå kandidater til Formidlingsprisen 2010 (fristen 15. april) Formidlingsprisen for ansatte ved i og R 2009/ / TAB-KA/V 162 TAB-KA/V Rådataliste - Manntall Valg TN Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2011/ / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA ide: 29 av 34

30 øknad om tilrettelegging av eksamen MN160 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/A Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/KAD øknad om tilretteleging av eksamen MO220 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/A Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/KAD Klage på karaktersetting BO170 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/THAR Mottaker niversitetet i tavanger V-/H Klage på karaktersetting BO170 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/K Mottaker niversitetet i tavanger V-/H ide: 30 av 34

31 andnes k. Hana gnr 38 bnr 179. Regplan Åsveien Hana, plan RFK til Rambøll Norge A: Rapport andnes k. Hana gnr 38 bnr 179. Regplan Åsveien Hana, plan / / AM-FORN/AJN 733 Mottaker niversitetet i tavanger AM-FORN/OLH Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Forslag til nye rutiner ved klage på registrering av vitenskapelig publisering Høring - forslag til nye rutiner ved klage på registrering av vitenskapelig publisering 2011/ /2011 DR-F/JHB DR-F/JHB AM/MARA tavanger k. Austre Åmøy gnr 3 bnr 24 - Hallerisnings stein tavanger k. Austre Åmøy gnr 3 bnr / /2011 AM-FORN/AJN 773 Mottaker niversitetet i tavanger AM-FORN/GKJ Klage på karaktersetting BBA250 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 V-ADM/H Mottaker niversitetet i tavanger V-/H ide: 31 av 34

32 Karmøy k. tokkdal gnr 78 bnr 5. Haugesund lufthavn. lanlagt utvidelse av rullebanen. tatusrapport Karmøy k. tokkdal gnr 78 bnr 5. Haugesund lufthavn. lanlagt utvidelse av rullebanen / /2011 AM-FORN/AJN 733 Mottaker Avinor niversitetet i tavanger AM-FORN/BA Klage på karaktersetting BBA250 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/H Mottaker niversitetet i tavanger V-/H nnvilget skjenkebevilling kjenkebevilling ved Arkeologisk museum / / AM-FORMDL/E Mottaker niversitetet i tavanger AM-FORMDL/E TE tvanger kommune Klage på karaktersetting BBA250 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 V-ADM/H Mottaker niversitetet i tavanger V-/H ide: 32 av 34

33 Klage på karaktersetting BO170 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/BMHA Mottaker niversitetet i tavanger V-/H Karmøy k. tokkdal gnr 78 bnr 5. Haugesund lufthavn. lanlagt utvidelse av rullebanen. rosjektnavn Karmøy k. tokkdal gnr 78 bnr 5. Haugesund lufthavn. lanlagt utvidelse av rullebanen / /2011 AM-FORN/AJN 733 Mottaker niversitetet i tavanger AM-FORN/BA Karmøy kommune - Oppvekst- og kulturetaten Klage på karaktersetting tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/BMHA Mottaker niversitetet i tavanger V-/H Klage på karaktersetting tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/BMHA Mottaker niversitetet i tavanger V-/H ide: 33 av 34

34 øknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/K Mottaker niversitetet i tavanger V-H/TWG ide: 34 av 34

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01.

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 08.01.2010 Klima for flygel i t. Petri kirke, tavanger t. Petri kirke - nneklima 2009/4497-1 24854/2009 03.12.2009

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.05.2014 Oppnevningsbrev Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/EF TN-ADM/EF Oppnevningsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.7.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 07.07.2011 nnkalling til møte i ansettelsesrådet V Ansettelsesrådet V 06.06.2011 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2010. Klassering: 011.4 STAB-PA/AWB HF-ADM/KNO AM-ADM/KBD FRES-IT/PERL STAB-ØVA/AST SV-ADM/KBS STAB-PA/TBH. Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 24.05.2010. Klassering: 011.4 STAB-PA/AWB HF-ADM/KNO AM-ADM/KBD FRES-IT/PERL STAB-ØVA/AST SV-ADM/KBS STAB-PA/TBH. Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 31.5.2010, Dokumenttype:,U,n,x, tatus: J,A 02.06.2010 nnhold: Møte i prosjektgruppen for AP-portalen 11.05.2010 AP E X 2009/1978-13 10440/2010 24.05.2010 TAB-PA/TBH

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.06.2011 Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.2009

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2013 nnkalling til møte i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V 27.02.2013 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Opptaksbrev. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/4693-3 20402/2008 TN-ADM/ESF 22.04.2009 12.11.2008

Offentlig journal. Opptaksbrev. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/4693-3 20402/2008 TN-ADM/ESF 22.04.2009 12.11.2008 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 22.04.2009 nnhold: Opptaksbrev Kandidatmappe 2008/4693-3 20402/2008 12.11.2008 TN-ADM/EF Offl. 25 Mottaker niversitetet i tavanger

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 23.04.2010 afety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 10.12.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 10.12.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.05.2011 Tildeling av ph.d.-graden - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/4866-11 18887/2010 17.09.2010 TN-ADM/EF

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2011 Rapport fra befaring AM - HM 2011 2011/7-12 8248/2011 11.04.2011 AM-ADM/EVN 012 Hjelp24 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01.

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.01.2011 Referat fra møtet 23.06.10 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07.

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.07.2012 øknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 20.02.2012

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12.

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 01.10.2009 nnhold: R. andnes k, keiane gnr 40. Regplan for andved. Am til Block Watne: ang. kostnadsdeling. andnes k, keiane gnr

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.03.2010 Fornyelse av avtale med Microsoft Norge A om remier upport Tilslutning til rammeavtale med Microsoft Norge A om remier

Detaljer

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06.

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.07.2011-31.07.2011, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 01.08.2011 tsatt frist for innlevering av Masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 25.01.2010 Vedr. søknad på stilling som overingeniør/avdelingsingeniør i kjemi, st.id. 825819 - norsk avslagsbrev Tilsettingsprosess

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering:

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 18.06.2013 nnhold: Referat fra HM-forum 07.05.2013 AM - HM 2013 X 2013/7-13 10530/2013 23.05.2013 012 AM-AMLNG/MHØ

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02.

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.05.2012 Letter of Mandate øknad Leonardo da Vinci prosjekt 7924-LL-1-2012-1-BE-LEONARDO-LM 2012/679-2 4647/2012

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Dok.dato: 20.01.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 02.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.

Dok.dato: 20.01.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 02.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.03.2012 Referat fra møte i ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V 01.02.2012 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.07.2009 Følgebrev til diplom Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 20.03.2009 V-ADM/EEN P Avsender

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.12.13, Dokumenttype:,,N,,s, tatus: J,A 03.12.2013 Kvalitetstilstanden innen personalsaker - Rapport Kvalitetssikring av arkiv- og saksbehandlingssystemet

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2012 Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) Personalmappe ***** ***** ***** 2009/4523-15 23409/2011 TN-ADM/HKH

Offentlig journal. Innvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) Personalmappe ***** ***** ***** 2009/4523-15 23409/2011 TN-ADM/HKH Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.02.2 nnvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) ersonalmappe 2009/43-15 23409/2011 05.10.2011 TN-ADM/HKH

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Offentlig journal. Besøk av Følgegruppen for den nye lærerutdanningen. Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningen 2010-20111 2010/1832-3 11435/2010

Offentlig journal. Besøk av Følgegruppen for den nye lærerutdanningen. Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningen 2010-20111 2010/1832-3 11435/2010 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.10.2010 Besøk av Følgegruppen for den nye lærerutdanningen Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningen 2010-20111 2010/1832-3

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04.

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 24.06.2009 Vedrørende sykemelding ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 03.04.2009 TN-ADM/HKH Krav

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 07.06.2011. Klassering:

Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 07.06.2011. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2011-10.7.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 11.07.2011 Møtereferat 31.05.2011 Møte i ansettelsesutvalg - råd TN 31.5.2011 2011/3021-6 11939/2011 06.06.2011

Detaljer

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07.

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 31.8.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 02.09.2009 nnhold: Di. Tilråding til Riksantikvaren ver. søknad om dispensasjon kml. 8. 4.ledd.: Reguleringsplan for

Detaljer

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014.

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 29.09.2014 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806

Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2013 øknad om godkjenning av First Level Controller - nterreg prosjekt nnkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag E prosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.01.2011 Gjennomgang av roller og rettigheter for ehorte-brukere Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ehorte N

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2010. Klassering: 011.2 UDIR-SS/SME. Dok.dato: 20.04.2011. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: 011.

Dok.dato: 24.08.2010. Klassering: 011.2 UDIR-SS/SME. Dok.dato: 20.04.2011. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 20.04.2011 Bekreftelse på verv ved niversitetet i tavanger Bekreftelse på verv ved niversitetet i tavanger 2010/2706-1 167/2010

Detaljer

Dok.dato: 15.12.2009. Klassering: FRES-ESS/TAB. Dok.dato: 17.02.2010. Klassering: FRES-ESS/TAB. Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: 033.

Dok.dato: 15.12.2009. Klassering: FRES-ESS/TAB. Dok.dato: 17.02.2010. Klassering: FRES-ESS/TAB. Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: 033. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.03.2011 luttmelding tudentmappe ***** ***** ***** 2010/25-1 1439/2010 15.12.2009 FRE-E/TAB FRE-E/TAB luttmelding

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Offentlig journal. Attest. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2119-12 14057/2009 HF-ADM/GMA 05.10.2010 30.06.2009. Universitetet i Stavanger

Offentlig journal. Attest. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2119-12 14057/2009 HF-ADM/GMA 05.10.2010 30.06.2009. Universitetet i Stavanger Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 05.10.2010 Attest ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2119-12 14057/2009 30.06.2009 HF-ADM/GMA niversitetet i tavanger

Detaljer

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 20.11.2012 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/2767-8 21543/2012 02.10.2012 S HF-ADM/ELN Oppsigelse

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av bedømmelseskomite. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/5239-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/ESF 15.11.

Offentlig journal. Oppnevning av bedømmelseskomite. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/5239-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/ESF 15.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 15.11.2010 Oppnevning av bedømmelseskomite Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/39-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/EF

Detaljer

Dok.dato: Klassering: HF-ADM/MTR. Dok.dato: Klassering: HF-ADM/MTR. Dok.dato: Klassering: TN-ADM/HKH

Dok.dato: Klassering: HF-ADM/MTR. Dok.dato: Klassering: HF-ADM/MTR. Dok.dato: Klassering: TN-ADM/HKH Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2011 Tildeling driftsmidler 2010 - egne ansatte på doktorgradsprogram Dekanbeslutninger 2010 ved Det humanistiske fakultet

Detaljer

Nytt forskningsprosjekt innen vannrensingsteknologi - Nanomaterials in Aquatic Environments and Public Health. Dok.dato: 23.11.2011.

Nytt forskningsprosjekt innen vannrensingsteknologi - Nanomaterials in Aquatic Environments and Public Health. Dok.dato: 23.11.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 27.11.2011, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 28.11.2011 Nytt forskningsprosjekt innen vannrensingsteknologi - Nanomaterials in Aquatic Environments and ublic

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon angående ikke bestått journalistisk praksis våren 2011. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3606-4 12276/2011

Offentlig journal. Informasjon angående ikke bestått journalistisk praksis våren 2011. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3606-4 12276/2011 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 02.12.2011 nformasjon angående ikke bestått journalistisk praksis våren 2011 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3606-4

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Dok.dato: 09.03.2011. Klassering: STAB-PA/GBA. Dok.dato: 16.03.2011. Klassering: STAB-PA/GBA. Dok.dato: 21.03.2011. Klassering: STAB-PA/GBA. Dok.

Dok.dato: 09.03.2011. Klassering: STAB-PA/GBA. Dok.dato: 16.03.2011. Klassering: STAB-PA/GBA. Dok.dato: 21.03.2011. Klassering: STAB-PA/GBA. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.04.2011 Referat fra møte med ***** ***** ersonalsak ***** ***** ***** 2011/1956-4 6183/2011 09.03.2011 TAB-A/GBA 226 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.06.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.06.2014 nnhold: Trondheim k. rinsenkrysset - Etablering av kollektivknutepunkt.

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Dok.dato: 04.02.2011. Klassering: UiS. Oppnevning som ordinær sensor - intern sensor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet - institutt for helsefag

Dok.dato: 04.02.2011. Klassering: UiS. Oppnevning som ordinær sensor - intern sensor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet - institutt for helsefag Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 20.11.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.11.2011 Oppnevnt som veileder- master amfunnsikkerhet Oppnevning som veileder - master i amfunnsikkerhet

Detaljer

Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL. Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL

Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL. Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.04.2014 A 13/14 Fast ansettelse som professor i anvendt matematikk st.id. 30029732 tyrets ansettelsesutvalg 10.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.07.2009 Bedømmelseskomité for sin ph.d. avhandling Kandidatmappe 2007/1050-20 9177/2009 28.04.2009 V-ADM/EEN niversitetet

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 06.09.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 23.09.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 06.09.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 23.09.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 23.11.2011 tlysningstekst Tilsettingsprosess ostdoktor ØR, almon rice Volatility, st. id. 30039745 2011/4321-3 18642/2011 06.09.2011

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 09.10.14, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 10.10.2014 Rammeavtale signert av begge parter Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer