Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Bachelor i sykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Videreutdanning i intensiv Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Videreutdanning i intensiv Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ide: 1 av 44

2 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Videreutdanning i intensiv Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Videreutdanning i intensiv Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Videreutdanning i intensiv Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ide: 2 av 44

3 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Videreutdanning i intensiv Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Bachelor i sykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Bachelor i sykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ide: 3 av 44

4 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Bachelor i sykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Bachelor i sykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Bachelor i sykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ide: 4 av 44

5 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Bachelor i sykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Videreutdanning i anestesi-, intensiv og operasjonssykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Videreutdanning i kreftsykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ide: 5 av 44

6 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Videreutdanning i kreftsykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, Videreutdanning i kreftsykepleie Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og osialfag / / V-ADM/HE 432 V-ADM/HE ttak av foreldrepermisjon og ferie ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/JAHA BY142-1 Naturviten Grunnlag - 1 Naturvitenskaplige og Medisisnske V-H Eksamensoppgaver 2007 X 2013/ / V-H/ALR 4 V-H/ALR ide: 6 av 44

7 BY142 - ensorveiledning V-H Eksamensoppgaver 2007 X 2013/ / V-H/ALR 4 V-H/ALR BY241 del 2 Eksamen i sykepleiens Naturvitenskaplige og Medisinske emner 2. år V-H Eksamensoppgaver 2007 X 2013/ / V-H/ALR 4 V-H/ALR BY330 - amfunnsvitenskapelige emner V-H Eksamensoppgaver 2007 X 2013/ / V-H/ALR 4 V-H/ALR BY241, del 1 - Legemiddelregning V-H Eksamensoppgaver 2007 X 2013/ / V-H/ALR 4 V-H/ALR ide: 7 av 44

8 BY140 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlag V-H Eksamensoppgaver 2007 X 2013/ / V-H/ALR 4 V-H/ALR BY241, del 3 - ykepleiens Naturvitenskapelige og Medisinske emner V-H Eksamensoppgaver 2007 X 2013/ / V-H/ALR 4 V-H/ALR BY240 - ykepleie med Fokus på Akutt kritisk syke V-H Eksamensoppgaver 2007 X 2013/ / V-H/ALR 4 V-H/ALR Ettersending av manglende opplysninger i søknad om avtalefestet pensjon (AF) ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA Mottaker tatens pensjonskasse HF-ADM/GMA ide: 8 av 44

9 nvitation letter to ***** Gubkin tate niversity of Oil and Gas 2010/ / TAB-A-K/BED 341 TAB-A-K/BED Bekreftelse på mottatt oppsigelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AL TN-ADM/AKRA var på søknad om kvalifikasjonsopprykk til førsteamanuensis ersonalmappe ***** ***** 2013/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA ttalelse fra praksiskoordinator om forhåndsgodkjenning tudentmappe ***** ***** ***** X 2012/ / HF-ADM/GKA HF-G/GNJ ide: 9 av 44

10 var på søknad om forhåndsgodkjenning av eksternt studie i grunnskolelærerutdanning trinn tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/GKA HF-G/GNJ nnvilget søknad om opptak på 3. året hotelledelse Direkte opptak ***** 2012/ / V-NH/TOL V-NH/JGO Endelig prosjektplan - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** 2009/ /2013 V-ADM/EØT V-ADM/EØT Avslag på søknad om innpass av fag i grunnskolelærerutdanningen trinn tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 HF-ADM/GKA HF-G/GNJ ide: 10 av 44

11 Om ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Ansettelsesprosess - dekan ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 TAB-HR/MMTO Offl Mottaker Til søkerne TAB-HR/MMTO nformasjon om vedtak i ansettelsesutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2013 TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA Ansettelse i ledig stilling som økonomirådgiver ved niversitetet i tavanger, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Ansettelsesprosess økonomirådgiver innen eksternt finansiert virksomhet st.id / /2013 TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA Om ansettelse i ledig stilling som forskningsdirektør Ansettelsesprosess - forskningsdirektør 2013/ /2013 TAB-HR/MMTO Offl Mottaker Til søkerne TAB-HR/MMTO ide: 11 av 44

12 ensoroppdrag ved i - ettersending av besvarelse ensoroppnevning ved nstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (G) / /2013 HF-G/GNJ 453 HF-G/GNJ Arbeidsoppgaver ved niversitetet i tavanger ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2013 TN-ADM/AKRA Mottaker Til den det måtte angå TN-ADM/AKRA Eksamen våren og høsten 2014 tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2013 HF-ADM/GNJ HF-G/GNJ Bekreftelse på to ukers bestått praksis tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 HF-ADM/VVE HF-B/VVE ide: 12 av 44

13 ensoroppdrag ved niversitetet i tavanger høsten 2013 ensoroppnevning ved nstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (G) / /2013 HF-G/GNJ 453 HF-G/GNJ Vedrørende ledig stilling som doktorgradsstipendiat i lesing og skriving, st.id Ansettelsesprosess - stipendiat i lesing og skriving G st.id / / HF-ADM/KNO Mottaker Til søker HF-ADM/MAHE Oppsigelse av stilling ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/ALV TN-KM/ALV ide: 13 av 44

14 Overføring av andelsbevis nr 18499/78 tavanger boligbyggelag 2008/ / TAB-HR/YKV 122 Mottaker tavanger boligbyggelag TAB-HR/YKV Avslutning av ansettelsesprosess for ledig stilling som doktorgradsstipendiat i tverrfaglig kjønnsforskning, st.id Ansettelsesprosess - doktorgradsstipendiat i tverrfaglig kjønnsforskning, st.id / / V-ADM/GAK Mottaker Til søker V-ADM/GAK nnvilget søknad om forskningstermin 2014/ Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE nnvilget søknad om forskningstermin 2014/ HHi Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE ide: 14 av 44

15 nnvilget søknad om forskningstermin 2014/ HHi Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE Vedrørende ledig stilling som postdoktor i mellomengelsk, st.id Ansettelsesprosess for 3-årig stilling som postdoktor i mellomengelsk, K, st.id / / HF-ADM/ELN Mottaker Til søker HF-ADM/MAHE nnvilget søknad om forskningstermin 2014/ H Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE Delvis innvilget søknad om forskningstermin 2014/ MK Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE ide: 15 av 44

16 Delvis innvilget søknad om forskningstermin 2014/ NH Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE Delvis innvilget søknad om forskningstermin 2014/ H Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE Vedr. søknad på stilling som postdoktor i mellomengelsk st.id Ansettelsesprosess for 3-årig stilling som postdoktor i mellomengelsk, K, st.id / / HF-ADM/ELN Mottaker Til søker HF-ADM/MAHE Delvis innvilget søknad om forskningstermin 2014/ H Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE ide: 16 av 44

17 Avslag på søknad om forskningstermin 2014/ H Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE Avslag på søknad om forskningstermin 2014/ H Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE Avslag på søknad om forskningstermin 2014/ H Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE Resultat etter klage på karaktersetting BHO290 - HM4 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TOL V-NH/EL ide: 17 av 44

18 Avslag på søknad om forskningstermin 2014/ Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE Avslag på søknad om forskningstermin 2014/ MK Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE Avslag på søknad om forskningstermin 2014/ MK Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE Avslag på søknad om forskningstermin 2014/ NH Forskningstermin for studieåret 2014/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ /2013 V-ADM/THE 635 V-ADM/THE ide: 18 av 44

19 Vedrørende ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i yrkesdidaktikk helse- og oppvekstfag i raktisk-pedagogisk utdanning, st.id Ansettelsesprosess førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i helse- og oppvekstfag- og yrkesdidaktikk ved, K, st.id / / HF-ADM/KNO Mottaker Til søker HF-ADM/MAHE Avslutning av ansettelsesprosess for ledig stilling som doktorgradsstipendiat i tverrfaglig kjønnsforskning, st.id Ansettelsesprosess - doktorgradsstipendiat i tverrfaglig kjønnsforskning, st.id / / V-ADM/GAK Mottaker Til søker V-ADM/GAK tvidet søkerliste Ansettelsesprosess førsteamanuensis/universitetslektor i matematikk B, st.id X 2013/ / HF-ADM/GMA Offl HF-ADM/MAHE tvidet søkerliste Ansettelsesprosess førsteamanuensis/universitetlektor i fysisk fostring B, st.id X 2013/ / HF-ADM/GMA Offl HF-ADM/MAHE ide: 19 av 44

20 Rapport om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA Mottaker NAV HF-ADM/JAHA Bekreftelse på mottatt søknad Ansettelsesprosess førsteamanuensis/universitetlektor i fysisk fostring B, st.id / / HF-ADM/GMA Mottaker Til søker HF-ADM/MAHE Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BØK365 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/AHA V-HH-/AHA Bekreftelse på mottatt søknad Ansettelsesprosess førsteamanuensis/universitetslektor i matematikk B, st.id / / HF-ADM/GMA Mottaker Til søker HF-ADM/MAHE ide: 20 av 44

21 Lønnsopprykk etter Hovedtariffavtalens pkt ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA Offl. 25 TAB-HR/YKV var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - innpass av emne tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/BMH V-MK/KG Attest ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AL Mottaker Til den det måtte angå TN-ADM/AKRA Avslutning av ansettelsesprosess for stilling som kontorsjef, H, st.id Ansettelsesprosess kontorsjef H, st.id / / V-ADM/KB Offl Mottaker Til søker V-ADM/KB ide: 21 av 44

22 Vedr. søknad om utsettelse for innlevering av bacheloroppgave høsten 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/KAD TN-KM/JO Lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens pkt ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/JAHA Lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens pkt ersonalmappe ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/JAHA Avslutning av ansettelsesprosess for stilling som førstekonsulent - fag- og studiesaker, st.id ved Adm NH Ansettelsesprosess førstekonsulent - fag- og studiesaker, NH, st.id / / V-ADM/KB Offl Mottaker Til søker V-ADM/KB ide: 22 av 44

23 Oversendelse av signert avtale om behandling av personopplysninger - F og RT Databehandleravtaler for Agresso, F og ehorte 2012/ /2013 -T/MADA 053 Mottaker T, niversitetet i Oslo TAB-A-E/M Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting DR116 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/TRK HF-G/AM Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved tdanningsavdelingen, nternasjonalt kontor, st.id ersonalmappe ***** ***** 2012/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV nnvilget søknad om utsatt frist på masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/TBRB TN-MN/OHE ide: 23 av 44

24 Klage på karaktersetting B300 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/KR V-MK/KR tvidet søkerskjema og vedlegg 6 søkere Ansettelsesprosess Tekniker MN 50% stilling st.id X 2013/ / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA Klage på karaktersetting BJO120 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/KR V-MK/KR Klage på karaktersetting MEN115 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/KR V-MK/KR ide: 24 av 44

25 var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/KG V-MK/KG Ny sensurering av sensurvedtak MKK100 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/KR Mottaker ***** V-MK/KR Ny sensurering av sensurvedtak MKK100 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/H Mottaker ***** V-MK/KR Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA145 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/CEL V-HH-/ALB ide: 25 av 44

26 Ny sensurering av sensurvedtak B100 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/KR V-MK/KR Lønnsopprykk etter Hovedtariffavtalens pkt ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TAB-HR/AWB TAB-HR/YKV Ny sensurering på sensurvedtak Vexphil 6 høst tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 V-ADM/KR Mottaker ***** V-MK/KR Forhåndsgodkjenning utveksling - tillegg tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2014 V-ADM/JL V-MK/KG ide: 26 av 44

27 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting GL 1220 Norsk 1 - emne 2 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 HF-ADM/GNJ HF-G/AM Ny sensurering av sensurvedtak B300 - høst 2014 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 V-ADM/KR V-MK/KR Ny sensurering av sensurvedtak B300 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2014 V-ADM/KR V-MK/KR var på klage på karaktersetting BBA360 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2014 V-ADM/THAR V-/H ide: 27 av 44

28 Ny sensurering av sensurvedtak B300 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2014 V-ADM/KR V-MK/KR Resultat av klage på karaktersetting BY243 - Høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2014 V-ADM/TB V-H/ALR var på søknad om utsatt innlevering av bacheloroppgave (BOBAC) våren 2014 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 V-ADM/H V-/H nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 HF-ADM/GNJ HF-K/GNJ ide: 28 av 44

29 Ny sensurering av sensurvedtak MEN115 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2014 V-ADM/ALR V-MK/KR Ny sensurering av sensurvedtak MEN115 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 V-ADM/KG V-MK/KR Ny sensurering av sensurvedtak MEN115 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2014 V-ADM/KG V-MK/KR ide: 29 av 44

30 Ny sensurering av sensurvedtak MEN115 - høst 2014 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2014 V-ADM/KR V-MK/KR Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting for BFØ350 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 HF-ADM/TLO HF-B/AM Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BFØ102 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 HF-ADM/GKA HF-B/AM Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting GL1061 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2014 HF-ADM/GNJ HF-G/AM ide: 30 av 44

31 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting GL1220 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 HF-ADM/KJG HF-G/AM lacement agreement - raksisavtale ***** tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/MHA Mottaker V-/MHA TO Lovasoa L4C ignert korrigert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AKRA Offl. 25 Mottaker TN-ADM/HKH ***** Notat fra leder av nternasjonalt kontor vedrørende forlengelse i vikariat ersonalmappe ***** ***** X 2012/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV ide: 31 av 44

32 ersonalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2014 TN-ADM/AKRA Mottaker TN-ADM/AKRA TO ***** ignert Erasmus+ avtale NHØL - niversidad Católica de Valencia - Erasmus samarbeidsavtale 2007/ / TAB-A-K/CNY 341 Mottaker TAB-A-K/CNY TE niversidad Catolica de Valencia ignert Erasmus+ avtale for amarbeid med niversidad Catolica de Valencia " an Vicente Martir - nstitutt for Helsefag 2013/ / TAB-A-K/CNY 341 Mottaker TAB-A-K/CNY TE niversidad Catholica de Valencia øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TAB Mottaker TN-KM/ALV B 5 ***** ide: 32 av 44

33 øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TAB Mottaker TN-KM/ALV B 3 ***** Ny sensurering av sensurvedtak BJO120 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2014 V-ADM/KR Mottaker ***** V-MK/KR øknad om videreføring av omsorgspermisjon ersonalmappe ***** ***** 2012/ /2014 TAB-HR/YKV Offl. 25 Mottaker TAB-HR/YKV B 18 ***** Klage på karaktersetting BØK135 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/AHA Mottaker V-HH-/AHA *** 2 ***** ide: 33 av 44

34 Klage på karaktersetting BØK345 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/AHA Mottaker V-HH-/AHA *** 2 ***** Om maksdato for sykelønnsrett ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ /2014 TAB-HR/AWB Mottaker TAB-HR/AWB TE ***** Klage på karaktersetting BØK345 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/AHA Mottaker V-HH-/AHA *** 2 ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/ALV Mottaker TN-KM/ALV B 2 ***** ide: 34 av 44

35 øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2014 TN-ADM/MAH Mottaker TN-KM/ALV B 9 ***** Tar imot ledig stilling som forskningsdirektør Ansettelsesprosess - forskningsdirektør 2013/ /2014 Offl TAB-HR/MMTO Mottaker TAB-HR/MMTO TO ***** Klage på karaktersetting MK540 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2014 TN-ADM/JN Mottaker TN-KM/JN TO ***** Orientering om vedtak om utestenging - ***** ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / / TAB-A/DEA X 535 Mottaker TAB-A/DEA niversitetet i Agder ide: 35 av 44

36 øknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2014 V-ADM/MGJ Mottaker V-H/K ***** øknad om fjerde forsøk i emne BBA260 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 V-ADM/THAR Mottaker V-/THAR ***** nvitasjon til å søke deltakelse på kurs ved Forsvarets høgskole/ jefskurs høsten jefskurs nr nvitasjoner til møter/seminarer/konferanser /-3 363/2014 DR-/EKL 274 Mottaker TAB-HR/[fordelt] Forsvarets høgskole Rapportering om uttrekk til Riksarkivet nnføring av saksbehandlings- og arkivsystem / / DR--D/JR Mottaker DR--D/JR B 7 ninett ide: 36 av 44

37 Oversendelse av signert avtale mellom i og BG Norge Limited ponsing av forskningsprosjektet - Lower Cretaceous Basin studies in the Arctic ( LoCrA ) 2012/ /2014 TN-ADM/TEF 632 Mottaker BG Norge Limited TN-ADM/TEF var på rapportering av uttrekk til Riksarkivet nnføring av saksbehandlings- og arkivsystem / /2014 DR--D/JR Mottaker ninett DR--D/JR Klage på karaktersetting vexphil tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/AHA Mottaker V-HH-/AHA *** 2 ***** ignert kontrakt om undervisning i dans - ***** ***** Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved nstitutt for musikk og dans / / HF-MD/DJN Mottaker HF-MD/CB ***** ide: 37 av 44

38 European Credit Transfer and Accumulation system and diploma upplement Labels - ection 2013 ECT/D European Credit Transfer ystem 2008/ / TAB-A/BHO 351 Mottaker TAB-A/[fordelt] Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ignert åremålskontrakt ersonmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/HKH Mottaker TN-ADM/HKH ***** Klage på karaktersetting vexphil tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/AHA Mottaker V-HH-/AHA *** 2 ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/KB Mottaker V-ADM/KB TE ***** ide: 38 av 44

39 Klage på karaktersetting MØA300 tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/THAR Mottaker V-HH-/ALB ***** Klage på karaktersetting MØA145 tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/THAR Mottaker V-HH-/ALB ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/MOL Mottaker TN-ADM/MOL TE ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** 2012/ / TAB-HR/YKV Mottaker TAB-HR/YKV B ***** ide: 39 av 44

40 ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/YKV Mottaker TAB-HR/YKV B ***** øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/JN Mottaker TN-MN/TBRB ***** øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TBRB Mottaker TN-MN/TBRB ***** øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/TBRB Mottaker TN-MN/TBRB ***** ide: 40 av 44

41 øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/RE Mottaker TN-DE/RE ***** Oppsigelse ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / TAB-HR/YKV Mottaker TAB-HR/YKV B ***** ignert bilateral avtale amarbeid niversitetet i Ostrava - medisinsk fakultet 2014/ / TAB-A-K/CNY Mottaker TAB-A-K/CNY TE niversity of Ostrava Oppsigelse av stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/MOL Offl. 25 Mottaker TN-ADM/MOL TE ***** ide: 41 av 44

42 ignert samarbeidsavtale mellom CAM (i) og WC DV / CAM partnerbedrifter avtaler 2007/ /2014 TN-ADM/LO 321 Mottaker TN-ADM/LO WC øknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/JL Mottaker V-MK/KG TE ***** ressemelding: entralisering av politiet, amfunnssikkerhetskonferansen 2014 ressemeldinger 2014 X 2014/ /2014 TAB-KA/LGL AM-ADM/G øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/H Mottaker TAB-A-E/ALA ***** ide: 42 av 44

43 øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/ALA Mottaker TAB-A-E/ALA ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2014 TN-ADM/KAD Mottaker TAB-A-E/ALA ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/ALA Mottaker TAB-A-E/ALA ***** luttmelding tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/THAR Mottaker TAB-A-E/ALA ***** ide: 43 av 44

44 luttmelding tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 V-ADM/OMK Mottaker TAB-A-E/ALA ***** luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ / TAB-A-E/ALA 517 Mottaker TAB-A-E/ALA ***** ide: 44 av 44

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.01.2011 Gjennomgang av roller og rettigheter for ehorte-brukere Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ehorte N

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 03.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 27.09.2012

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806

Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2013 øknad om godkjenning av First Level Controller - nterreg prosjekt nnkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag E prosjekt

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2013 nnkalling til møte i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V 27.02.2013 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.05.2014 Oppnevningsbrev Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/EF TN-ADM/EF Oppnevningsbrev

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Dok.dato: 30.04.2012. Klassering: STAB-UA/GRS HF-IMD/DJN. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: SV-IH/MHAI. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: 512.

Dok.dato: 30.04.2012. Klassering: STAB-UA/GRS HF-IMD/DJN. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: SV-IH/MHAI. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: 512. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.08.2013 MD høring: En ph.d-grad for fremtidens behov Høring - En Phd. grad for fremtidens behov - kunnskap ferdigheter

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.12.13, Dokumenttype:,,N,,s, tatus: J,A 03.12.2013 Kvalitetstilstanden innen personalsaker - Rapport Kvalitetssikring av arkiv- og saksbehandlingssystemet

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01.

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.01.2011 Referat fra møtet 23.06.10 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009.

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 25.05.2009 Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006 ersonalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06.

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.07.2011-31.07.2011, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 01.08.2011 tsatt frist for innlevering av Masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2012 Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Journaldato: 20.05.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 20.05.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.05.14, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 21.05.2014 nnhold: ignert kontrakt - Kortidssengasjement ved MD Arbeidsavtale

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Offentlig journal. Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012

Offentlig journal. Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.5.2012-17.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.05.2012 Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern tudentmappe *****

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Offentlig journal. Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - forhåndsgodkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - forhåndsgodkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.01.2014 nnhold: Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - forhåndsgodkjenning av emner tudentmappe

Detaljer

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014.

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 29.09.2014 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 25.01.2010 Vedr. søknad på stilling som overingeniør/avdelingsingeniør i kjemi, st.id. 825819 - norsk avslagsbrev Tilsettingsprosess

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.06.2011 Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.2009

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Offentlig journal. Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter. Mulighetsstudie TN 13.09.

Offentlig journal. Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter. Mulighetsstudie TN 13.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.3.2013-24.3.2013, Dokumenttype:,,n,s,x, tatus: J,A 26.03.2013 Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) Personalmappe ***** ***** ***** 2009/4523-15 23409/2011 TN-ADM/HKH

Offentlig journal. Innvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) Personalmappe ***** ***** ***** 2009/4523-15 23409/2011 TN-ADM/HKH Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.02.2 nnvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) ersonalmappe 2009/43-15 23409/2011 05.10.2011 TN-ADM/HKH

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om endret utdanningsløp ved SV-fakultetet - sykepleierstudiet våren Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Svar på søknad om endret utdanningsløp ved SV-fakultetet - sykepleierstudiet våren Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.05.2014 var på søknad om endret utdanningsløp ved V-fakultetet - sykepleierstudiet våren 2014 tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07.

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.07.2012 øknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 20.02.2012

Detaljer

Offentlig journal. Opptaksbrev. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/4693-3 20402/2008 TN-ADM/ESF 22.04.2009 12.11.2008

Offentlig journal. Opptaksbrev. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/4693-3 20402/2008 TN-ADM/ESF 22.04.2009 12.11.2008 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 22.04.2009 nnhold: Opptaksbrev Kandidatmappe 2008/4693-3 20402/2008 12.11.2008 TN-ADM/EF Offl. 25 Mottaker niversitetet i tavanger

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08.

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 12.08.2011 nnhold: Referat fra LHAU-møte 21.06.2011 AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 X 2011/10-12 15817/2011 03.08.2011

Detaljer

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03.

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.05.2011 kriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07.

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.7.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 15.07.2008 kattekort ersonalmappe 2008/1626-4 13047/2008 HF-ADM/GMA Offl. 5a, Fvl. 13 Følgebrev tudentassistenter 1.

Detaljer

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02.

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.05.2012 Letter of Mandate øknad Leonardo da Vinci prosjekt 7924-LL-1-2012-1-BE-LEONARDO-LM 2012/679-2 4647/2012

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI 05.11.

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI 05.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 nnhold: øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013

Detaljer

Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: Klassering: UIS-IT/IEG UIS-IT/MADA STAB-HR/GAAT. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: Klassering: UIS-IT/IEG UIS-IT/MADA STAB-HR/GAAT. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.05.2013 RF 24/13 Opprettelse av stilling som professor i økonomisk geografi og innovasjonsteori ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.07.2009 Følgebrev til diplom Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 20.03.2009 V-ADM/EEN P Avsender

Detaljer

Offentlig journal. Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og Sosialfag 2012/ / SV-IH/HHOI SV-ADM/SHE

Offentlig journal. Timelærere / Gjesteforelesere - Kontrakter for Helse og Sosialfag 2012/ / SV-IH/HHOI SV-ADM/SHE Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.10.2012 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag, videreutdanning

Detaljer

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01.

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 08.01.2010 Klima for flygel i t. Petri kirke, tavanger t. Petri kirke - nneklima 2009/4497-1 24854/2009 03.12.2009

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Dok.dato: 14.03.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 23.04.2008. Klassering: 212.1. Dok.dato: 02.06.

Dok.dato: 14.03.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 23.04.2008. Klassering: 212.1. Dok.dato: 02.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 02.06.2008 nnvitasjon - Visum nnvitasjon 2008/1549-1 6393/2008 14.03.2008 DR-/EKLP 432 The Royal Embassy of the Kingdom

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.03.2010 Fornyelse av avtale med Microsoft Norge A om remier upport Tilslutning til rammeavtale med Microsoft Norge A om remier

Detaljer

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.07.2009 Bedømmelseskomité for sin ph.d. avhandling Kandidatmappe 2007/1050-20 9177/2009 28.04.2009 V-ADM/EEN niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 20.01.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 02.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.

Dok.dato: 20.01.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 02.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.03.2012 Referat fra møte i ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V 01.02.2012 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12.

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 01.10.2009 nnhold: R. andnes k, keiane gnr 40. Regplan for andved. Am til Block Watne: ang. kostnadsdeling. andnes k, keiane gnr

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.7.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 07.07.2011 nnkalling til møte i ansettelsesrådet V Ansettelsesrådet V 06.06.2011 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Dok.dato: Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/HEF. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/HEF. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 26.10.2012 Generalforsamling i Måltidets hus A nterimstyret for Måltidets Hus 2009/2050-4 19604/2011 16.09.2011 DR-/ME 016.2

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08.

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,n,x,s, tatus: J,A 23.11.2012 Forespørsel om innvilgelse av visa ersonalmappe 2011/2337-11 18248/2012 22.08.2012 TN-ADM/HKH Avs./mottaker:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Sokndal k. Vatland gnr 87 bnr 2. Regplan for del av Vatland 1999/5083-3 16290/1994 FMV/SBA 16.09.1994 10.09.

Offentlig journal. Sokndal k. Vatland gnr 87 bnr 2. Regplan for del av Vatland 1999/5083-3 16290/1994 FMV/SBA 16.09.1994 10.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.9.2012-10.9.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.09.2012 RE. okndal k. Vatland gnr 87 bnr 2. Regplan for del av Vatland. Rapport om arkeologisk undersøkelse

Detaljer