Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag 2008/ / TN-ADM/RT 424 Mottaker niversitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet niversitetet i tavanger øknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/MAH Mottaker niversitetet i tavanger B 5 ***** Vedrørende installasjon og montering av bestilt AV-utstyr Rammeavtale 03/07 - AV- og videokonferanseutstyr 2007/ / TAB-ØVA/EH Offl Mottaker Viju Vest A niversitetet i tavanger ide: 1 av 25

2 Tillegg nr.1 til avtale 03/07 mellom Viju A (tidl. nfoteknikk A) og niversitetet i tavanger om kjøp av AV-utstyr og videokonferanseutstyr med service og støtte Rammeavtale 03/07 - AV- og videokonferanseutstyr 2007/ / TAB-ØVA/EH 045 Mottaker Viju Vest A niversitetet i tavanger Oppnevning av bedømmelseskomite - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** 2007/ / HF-ADM/ALR P niversitetet i tavanger BP220 - Organisasjon og ledelse VÅR ØRP Kontrakt om undervisning 2009/ / TN-ADM/AKR Ø Offl niversitetet i tavanger ide: 2 av 25

3 KT-profil ved niversitetet i tavanger KT-profil ved niversitetet i tavanger 2008/ / FRE-T/MADA 053 Mottaker Riksrevisjonen niversitetet i tavanger Tildeling av midler til kvalitetsforbedrende tiltak i praksis for sykepleiestudenter Praksisundervisning - kommunene i Rogaland 2007/ / V/KVE 153 Mottaker Kommuner i Rogaland niversitetet i tavanger Oversending av sluttpapirer ifm. utarbeiding av vitnemål for kandidater ved master i spesialpedagogikk amarbeid om master i spesialpedagogikk 2007/ / FRE-E/TER 321 Mottaker Høgskolen i Østfold niversitetet i tavanger Erasmus avtale 2009/2013 niversitetet i Latvia 2009/ / TN-ADM/BED 341 niversitetet i tavanger ide: 3 av 25

4 Politianmeldelse ***** ***** Personsak - ***** ***** 2008/ / FRE/JBM X 009 Mottaker Advokat Andreas Poulsson niversitetet i tavanger Rapportering om bevegelse på oppgjørskonto i Norges Bank Rapportering om bevegelse på oppgjørskonto i Norges Bank 2007/ / TAB-ØVA/AN Mottaker enter for statlig økonomistyring Mottaker Kunnskapsdepartementet Mottaker Riksrevisjonen niversitetet i tavanger 3481 i, Tomt G/B.NR. 24/622 - Bygging av nytt bygg for bufetat, "Lindøysenteret" Eksterne lokaler 2007/ / FRE/JBM 035 Mottaker tatsbygg Vest niversitetet i tavanger ide: 4 av 25

5 Fordeling av midler til kvalitetsforbedrende tiltak i praksis for sykepleiestudenter ved tavanger niversitetssjukehus Praksisundervisning - kommunene i Rogaland 2007/ / V/KVE 153 Mottaker tavanger niversitetssjukehus niversitetet i tavanger Bekreftelse på mottatt søknad om direkte opptak til 2. og 3.året på bachelorprogram ved NH-ØL Overflytting ***** 2009/ / V-ADM/TOL niversitetet i tavanger Bekreftelse på mottatt søknad om overflytting til 2.året på bachelorprogrammet i reiselivsledelse Overflytting ***** 2009/ / V-ADM/TOL niversitetet i tavanger Avslagsbrev - tipendiat TN-2008, Offshoreteknologi Tilsettingsprosess - stipendiat i offshoreteknologi, st.id / / TN-ADM/LKT Mottaker Til søkerne niversitetet i tavanger ide: 5 av 25

6 Avslagsbrev Tilsettingsprosess - Professor/førsteamanuensis i betongkonstruksjoner, st.id / / TN-ADM/LKT P Offl niversitetet i tavanger Avslagsbrev - TN2008 biologisk kjemi Tilsettingsprosess - stipendiat biologisk kjemi, st.id / / TN-ADM/LKT Mottaker Til søkerne niversitetet i tavanger tvidet søkerliste - senior-/førstekonsulent - fag- og studiesaker, st.nr Tilsettingsprosess seniorkonsulent/førstekonsulent - fag- og studiesaker, st.id / / V-ADM/KB P Offl niversitetet i tavanger Bekreftelse på mottatt søknad Tilsettingsprosess stipendiat i Literacy tudies, st.id / / HF-ADM/KNO Mottaker Til søkerne niversitetet i tavanger ide: 6 av 25

7 nnvilget søknad om oppmelding til eksamen våren 2009 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GNJ niversitetet i tavanger Manglende politiattest før praksis tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/MGJ niversitetet i tavanger nnvilget søknad om dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk i BFØ350 amfunnsfag tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GNJ niversitetet i tavanger nnvilget søknad om individuelt feltarbeid i BFØ305 måbarnspedagogikk tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/VVE niversitetet i tavanger ide: 7 av 25

8 Ny utsatt eksamen i DR101 drett og samfunn høsten 2009 tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/EV niversitetet i tavanger Vurdering av studierett ved bachelorprogram i barnvern tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/H niversitetet i tavanger Rapportering om bevegelse på oppgjørskonto i Norges Bank Rapportering om bevegelse på oppgjørskonto i Norges Bank 2007/ / TAB-ØVA/AN Mottaker enter for statlig økonomistyring Mottaker Kunnskapsdepartementet Mottaker Riksrevisjonen niversitetet i tavanger ide: 8 av 25

9 Lønnsplassering i midlertidig stilling som prosjektleder ved Fagenhet for E-forskning Personalmappe ***** ***** ***** 2009/ / TAB-PA/YKV P Offl niversitetet i tavanger tvidelse av studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/AKP niversitetet i tavanger var på klage på karaktersetting utsatt eksamen BO140 tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/TAB niversitetet i tavanger nnvilget søknad om bruksrett til rom ved niversitetet i tavanger, våren 2009 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/NNL niversitetet i tavanger ide: 9 av 25

10 kke bestått vurdering på utsatt skoleeksamen i Barnevern (BBA 250): tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/H niversitetet i tavanger nnvilget søknad om særordning under eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/THE niversitetet i tavanger øknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/AKP niversitetet i tavanger Faktura og rapporter for behandling av 5 malerier av *****t auda kommune - Behandling malerier av *****. Ref. Webak 07/ / / AM-KONERV/BÅB 000 Mottaker auda kommune niversitetet i tavanger ide: 10 av 25

11 nnvilget søknad om særordning under eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/TOL niversitetet i tavanger Melding om overgang til toårig master i femårig masterprogram tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/AKP niversitetet i tavanger nnvilget søknad om særordning under eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/THE niversitetet i tavanger øknad om godkjenning av ekstern eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/MAH niversitetet i tavanger ide: 11 av 25

12 kke bestått vurdering på utsatt skoleeksamen i Barnevern (BBA 250): tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2009 V-ADM/H niversitetet i tavanger kke bestått vurdering på utsatt skoleeksamen i Barnevern (BBA 250): tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 V-ADM/H niversitetet i tavanger kke møtt til utsatt skoleeksamen i Barnevern (BBA 250): tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2009 V-ADM/TAB niversitetet i tavanger kke møtt til utsatt skoleeksamen i Barnevern (BBA 250): tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2009 V-ADM/H niversitetet i tavanger ide: 12 av 25

13 tavanger gamle tollbod. Faktura for utvendige fargeundersøkelser tavanger gamle tollbod - tvendig fargeundersøkelse. Ref. Webak 07/ / /2009 AM-KONERV/BÅB 000 Mottaker tavangerregionen Havn K niversitetet i tavanger kke møtt (dokumentert) til utsatt skoleeksamen i Barnevern (BBA 250): tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2009 V-ADM/H niversitetet i tavanger Trekk før utsatt eksamen i Barnevern (BBA 250): tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 V-ADM/H niversitetet i tavanger kke møtt til eksamen VEXPHL ( examen philosphicum, mars 2009) tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 V-ADM/KHHE niversitetet i tavanger ide: 13 av 25

14 øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2009 TN-ADM/AKP niversitetet i tavanger tvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2009 TN-ADM/AKP niversitetet i tavanger Vedrørende ikke tilfredsstillende fremgang med påfølgende avbrudd av praksisperioden - bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/TWG niversitetet i tavanger Godkjenning av ekstern eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2009 TN-ADM/AM niversitetet i tavanger ide: 14 av 25

15 kke bestått vurdering på utsatt eksamen i osialpedagogikk (BBA 190): tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 V-ADM/TAB niversitetet i tavanger kke møtt til utsatt eksamen i osialpedagogikk (BBA 190): tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 V-ADM/H niversitetet i tavanger nnvilget søknad om semesterregistrering etter fristen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2009 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger nnvilget søknad om utsettelse av praksis og melding om forskjøvet utdanningsløp, bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2009 V-ADM/MGJ niversitetet i tavanger ide: 15 av 25

16 Resultat etter klage på karaktersetting VEXPHL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/ALB niversitetet i tavanger Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 TN-ADM/AKP niversitetet i tavanger øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2009 TN-ADM/KAD niversitetet i tavanger øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2009 TN-ADM/TBRB niversitetet i tavanger ide: 16 av 25

17 øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2009 TN-ADM/AKP niversitetet i tavanger øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 TN-ADM/AKP niversitetet i tavanger Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet: Centro niversitario La alle Madrid - pania - ERAM tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 HF-ADM/AAKE niversitetet i tavanger øknad om direkte opptak til 2. året øk.adm. tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/JGO Mottaker niversitetet i tavanger B 11 ***** ide: 17 av 25

18 luttrapport - små driftsmidler må driftsmidler 2007/ / DR-F/HOB 632 Mottaker Norges forskningsråd niversitetet i tavanger Oversendelse av erasmus bilateral avtale mellom i og niversite du Littoral Avtale - niversite du Littoral 2007/ / HF-ADM/TNH 341 Mottaker nivesite du Littoral niversitetet i tavanger Bekreftelse på mottatt søknad til stilling som prosjektansvarlig t.id Tilsetting av prosjektansvarlig ørbø 2009/ / AM-ADM/EVN P Offl niversitetet i tavanger ide: 18 av 25

19 øknad om innpass av eksterne studier i allmennlærerutdanningen tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/EV Mottaker niversitetet i tavanger ***** øknad om endelig godkjenning Godkjenning av delstudium i utlandet: niversity of York - torbritannia - ANDRE 2009/ / HF-ADM/TNH 462 Mottaker niversitetet i tavanger B 2 ***** FLEVA - spørreskjema til studentene som supplement til selvevalueringen. Til gjennomsyn for institusjonskontaktene Evaluering av førskolelærerutdanningen 2008/ / TAB-A/MCF 427 Mottaker niversitetet i tavanger ***** Attest feltarbeid Fiskåvatnet, Karmøy k Attester feltarbeid / / AM-FORN/AJN P Offl niversitetet i tavanger ide: 19 av 25

20 Ang. personalmappe Personalmappe ***** ***** ***** 2009/ / AM-ADM/EVN P 221 niversitetet i tavanger øknad om tilgang til kontinuasjonseksamen høsten 2009 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2009 HF-ADM/EV Mottaker niversitetet i tavanger B 12 ***** øknad om opptak til ph.d. program i Ledelse Kandidatmappe ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/EEN P Mottaker niversitetet i tavanger ***** øknad om å få avhandlingen bedømt Kandidatmappe ***** ***** ***** - PhD-studiet i ledelse 2007/ /2009 V-ADM/EEN P Mottaker niversitetet i tavanger ***** ide: 20 av 25

21 øknad om uttak av bacheloroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger B 9 ***** øknad om uttak av bacheloroppgave tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger B 7 ***** øknad om permisjon fra studiet i perioden 8. mars til og med 3. april 2009 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/TWG Mottaker niversitetet i tavanger TE ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner/eksamen ved i tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AM Mottaker niversitetet i tavanger ***** ide: 21 av 25

22 tlysning av midler til fagprofilert videreutdanning for førskolelærere i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen - fagprofilerte PB-studier Fagprofilert videreutdanning for førskolelærere i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen 2009/ / HF/OFT 002 Mottaker niversitetet i tavanger Kunnskapsdepartementet øknad om utsatt innlevering av masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger ***** øknad om fjerde gangs eksamen - obligatorisk aktivitet 2 - legemiddelregning tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2009 V-ADM/MGJ Mottaker niversitetet i tavanger B 6 ***** øknad om økonomisk støtte til HFO - Den Norske Historiske forening2009 HFO - Den Norske Historiske forening - økonomisk støtte 2007/ /2009 HF/OFT 153 Mottaker niversitetet i tavanger HFO Den norske historiske forening ide: 22 av 25

23 Klage på karaktersetting MBV130 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/AAKE Mottaker niversitetet i tavanger ***** ignert arbeidsavtale Personalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-PA/YKV P 221 Mottaker niversitetet i tavanger TE ***** ignert arbeidsavtale Personalmappe ***** ***** 2007/ / TAB-PA/YKV P 221 Mottaker niversitetet i tavanger TE ***** ignert arbeidsavtale Personalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-PA/YKV P 221 Mottaker niversitetet i tavanger TE ***** ide: 23 av 25

24 Forskningsrådet søknad: Religion. Politics and Education.The nterface between Religion and Politics in the Latin American Educational ystem. Prosjekt: /50 Religion, Politics and Education - The nterface between religion and politics in the latin american educational system 2009/ / HF-ADM/MTR 632 Mottaker Norges forskningsråd niversitetet i tavanger øknad om særordning under eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/THE Mottaker niversitetet i tavanger TE ***** Rapport om målbruk i offentlig tjeneste 2008 Målbruk i offentlig tjeneste 2007/ / TAB-KA/V 000 Mottaker pråkrådet niversitetet i tavanger øknad om godkjenning av eksamener fra annen utdanningsinstitusjon tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/NNL Mottaker niversitetet i tavanger ***** ide: 24 av 25

25 Bokn k. Alvestad gnr 11 bnr 51 Oppføring av garasje. RFK til Bokn k.: ttale - Forslag til ny plassering Bokn k. Alvestad gnr 11 bnr 51 Oppføring av garasje 2009/ / AM-FORN/AJN 000 Mottaker niversitetet i tavanger TO Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen øknad om sommerjobb Generelle søknader / / AM-ADM/EVN Mottaker niversitetet i tavanger ***** Referat fra brukermøte Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk museum / / AM/HAJ 031 Mottaker niversitetet i tavanger tatsbygg trand k. Jøssang gnr 55 bnr 1, fnr 2 Regplan Preikestolen Camping. RFK til trand k.: ttale trand k. Jøssang gnr 55 bnr 1, fnr 2 Regplan Preikestolen Camping 2009/ / AM-FORN/AJN 000 Mottaker niversitetet i tavanger TE Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen ide: 25 av 25

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01.

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,S, Status: J,A 31.01.2011 nnhold: Sl. Klepp k, Austre Bore gnr 45. Notat v. THO etter besøk på gnr 45, Austre Bore Klepp k. Austre Bore

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2013 nvitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen

Detaljer

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2013, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype:,,, tatus: J,A 04.02.2013 var fra Økonomiavdelingen - Rapport fra undersøkelse

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: 512.33 ADM-D/KWC. Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: ADM-D/KEG

Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: 512.33 ADM-D/KWC. Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: ADM-D/KEG Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 26.04.2011 Svar: søknad om opptak til enkeltfag Opptak til enkeltfag ***** ***** 2011/800-2 3730/2011 ADM-D/KWC 512.33

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 07.05.2012 Tilbakekalling av søknad om støtte Personalmappe - ***** ***** * 20.04.2012 HELSE/HKA PR nntatt etter Offentleglova

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet:

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Obligatorisk kursoppgave/eksamensoppgave/sensorveiledning Klage på sensurvedtak (samlesak)

Detaljer

Offentlig journal. Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007. Eksamensavvikling ved HiN - 2006/2007 2006/192-14 1260/2007

Offentlig journal. Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007. Eksamensavvikling ved HiN - 2006/2007 2006/192-14 1260/2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 20.05.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.05.2007 Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007 2006/192-14 1260/2007 10.05.2007 TDADM/MAB

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.03.2012 øknad om intern overflytting ntern overflytting

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.11.2013 Tjenesteavtale - Ny avtale om lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09.

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 22.09.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Svar på søknad om godkjenning

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer