Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/ /2012 TN-ADM/HKH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,n,x,s, tatus: J,A Forespørsel om innvilgelse av visa ersonalmappe 2011/ / TN-ADM/HKH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Til den det måtte angå I TN-ADM/HKH Innkalling Lokalt hovedavtaleutvalg TN X 2012/ / TN-ADM/HKH 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-ADM/HKH Ny bedømming av doktorgradsavhandling Kandidatmappe 2007/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker I V-ADM/EØT ide: 1 av 57

2 Ansettelse i tidsbegrenset midlertidig stilling som universitetslektor ved Lesesenteret ersonalmappe 2008/ / HF-ADM/GMA Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/ELN Godkjent søknad om betinget opptak til phd i amfunnsvitenskap med spesialisering i Økonomi - Kandidatmappe 2012/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/EØT Ansettelse i fast 20% stilling tilknyttet prosjektet nge musikere ersonalmappe 2007/ / HF-ADM/GMA Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/ELN Tildeling av mobilitetsmidler - Kandidatmappe 2011/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/EØT ide: 2 av 57

3 HATN 40/12 Lokalt hovedavtaleutvalg TN X 2012/ / TN-ADM/HKH 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-ADM/HKH Godkjent revidert endelig prosjektplan - Kandidatmappe 2012/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/EØT Innkalling til ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet X 2012/ / HF-ADM/GMA 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/GMA Innkalling til møte i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet X 2012/ / V-ADM/GAK 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/GAK ide: 3 av 57

4 Innkalling til møte Fakultetsstyremøte V X 2012/ / V-ADM/HEF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF aksliste Fakultetsstyremøte V X 2012/ / V-ADM/HEF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF F V 37/12 Regnskap 2. tertial - prognose årsregnskap 2012 Fakultetsstyremøte V X 2012/ / V-ADM/HEF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF F V 43/12 Forventningsavklaring faglige stillinger - Forskningsstrategi V-fakultetet Fakultetsstyremøte V X 2012/ / V-ADM/HEF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF ide: 4 av 57

5 F V 42/12 Kvalitetsrapport Fakultetsstyremøte V X 2012/ / V-ADM/HEF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF F V 38/12 Drøfting av nye og endrede prinsipper for budsjettfordeling Fakultetsstyremøte V X 2012/ / V-ADM/HEF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF F V 39/12 Fordeling av budsjettmidler på budsjettenhet 7000 Fakultetsstyremøte V X 2012/ / V-ADM/HEF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF F V 40/12 øknad om videreføring av 9 eksisterende programområder for forskning ved V-fakultetet Fakultetsstyremøte V X 2012/ / V-ADM/HEF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF ide: 5 av 57

6 F V 44/12 Arbeid med studieprogramporteføljen Fakultetsstyremøte V X 2012/ / V-ADM/HEF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF Innkalling til møte Lokalt hovedavtaleutvalg V 2012 X 2012/ / V-ADM/HEF 014 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF F V 45/12 Opptaksrapport 2012/2013 Fakultetsstyremøte V X 2012/ / V-ADM/HEF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF Melding om tilbakebetaling av beløp ved feil utbetaling av lønn ersonalmappe 2011/ / HF-ADM/GMA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/GMA ide: 6 av 57

7 F V 42/12 øknad om opprettelse av programområde for forskning Fakultetsstyremøte V X 2012/ / V-ADM/HEF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF Møteinnkalling Fakultetsstyremøte V X 2012/ / V-ADM/HEF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF Resultat av klage på karaktersetting BIB460 tudentmappe 2009/ / TN-ADM/MAH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IØR/JN Resultat av klage på karktersetting BIB460 tudentmappe 2009/ / TN-ADM/KAD Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IKM/JN ide: 7 av 57

8 Rapport om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker ersonalmappe 2007/ / V-ADM/KB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NAV I V-ADM/GAK Oppfølging av sykemeldt arbeidstaker ersonalmappe 2007/ / V-ADM/KB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/GAK Innvilget søknad om utsatt innlevering av BKKBAC tudentmappe 2009/ / V-ADM/JL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/JL Avslått søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe 2012/ / V-ADM/JL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/JL ide: 8 av 57

9 Brev fra undervisningsleder IMD - tatus emner pr tudentmappe 2012/ / HF-ADM/RBA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IMD/RBA Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe 2009/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IGI/TRK Innvilget søknad om utsettelse av eksamen tudentmappe 2012/ / V-ADM/JL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/JL Innvilget forhåndsgodkjenning for ACM202 Advanced digital imaging tudentmappe 2010/ / V-ADM/MEK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/JL ide: 9 av 57

10 Innvilget forhåndsgodkjenning for emnet AVC110 Text & Image 1 tudentmappe 2012/ / V-ADM/JL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/JL Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning tilleggsemner tudentmappe 2011/ / V-ADM/JL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/JL var på søknad om forlenget delvis permisjon uten lønn ersonalmappe 2011/ / HF-ADM/GMA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/KNO Innkalling til ansettelsutvalg ved Det humanistiske fakultet Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet X 2012/ / HF-ADM/GMA 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/GMA ide: 10 av 57

11 Resultat av klage på karaktersetting tudentmappe 2010/ / TN-ADM/KAD Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IDE/JN HFA 116/12 Orienteringssaker Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet X 2012/ / HF-ADM/GMA 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/GMA Innvilget søknad om å skrive masteroppgave våren 2013 tudentmappe 2010/ / TN-ADM/JN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IT/TF Avslag på søknad om dispensasjon ved uttak av masteroppgave tudentmappe 2008/ / TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IT/TF ide: 11 av 57

12 Resultat av klage på karaktersetting ÅMA110 tudentmappe 2012/ / TN-ADM/JN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IMN/JN Vurdering av søknad om innpass av emner tudentmappe X 2011/ / V-ADM/KI Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-I/THAR var på søknad om permisjon uten lønn ersonalmappe 2007/ / V-ADM/GAK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/GAK øknad om lengre tid på hjemmeeksamen i MEN115 tudentmappe 2012/ / V-ADM/NNL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/NNL ide: 12 av 57

13 Korrigering av ferieopplysninger ersonalmappe 2009/ / HF-ADM/GMA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Rogaland I HF-ADM/GMA Ikke godkjent søknad om godkjenning av ph.d.-emne - Kandidatmappe 2010/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/EØT Innpass av emner på individuell utdanningsplan for førskolelærerutdanningen tudentmappe 2011/ / HF-ADM/TLO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IFL/TLO Innpass av emner på individuell utdanningsplan for førskolelærerutdanningen tudentmappe 2007/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IFL/TLO ide: 13 av 57

14 Avslag på søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe 2012/ /2012 HF-ADM/TLO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IFL/TLO Innvilget permisjon fra studie tudentmappe 2012/ /2012 HF-ADM/VVE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IFL/TLO Bekreftelse på inntekt ersonalmappe 2012/ /2012 V-ADM/HEF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Til den det måtte angå I V-ADM/HEF Avslått søknad om utsatt eksamen tudentmappe 2011/ /2012 V-ADM/KL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/JL ide: 14 av 57

15 Vedrørende fullføring av Bachelorgrad i kunst- og kulturvitenskap tudentmappe 2012/ /2012 V-ADM/JL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/JL Bekreftelse av stipendmottaker - Confirmation of full scholarship Kandidatmappe 2011/ /2012 V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Til den det måtte angå I V-ADM/EØT Innvilget søknad om utsatt eksamen tudentmappe 2012/ /2012 V-ADM/TB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IH/TB Resultat av klage på karaktersetting BIB150 Konstruksjonsmekanikk 2 tudentmappe 2012/ / TN-ADM/JN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IKM/JN ide: 15 av 57

16 øknad om refusjon av honorar til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste ersonalmappe 2008/ / V-ADM/KB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NAV I V-ADM/GAK Innkalling til Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakutlet X 2012/ / V-ADM/KB 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/KB Innvilgelse av permisjon uten lønn, ny endring av størrelsen på permisjonen ersonalmappe 2007/ / HF-ADM/GMA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/KNO Innvilgelse av forlenget delvis permisjon uten lønn ersonalmappe 2007/ / HF-ADM/GMA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/KNO ide: 16 av 57

17 Vedrørende søknad om godkjenning av individuell utdanningsplan tudentmappe 2012/ / TN-ADM/RE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IDE/RE Angående søknad om permisjon fra studie tudentmappe 2012/ / TN-ADM/MAH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IKM/TAB Innvilget søknad om utsettelse av innleveringsoppgave tudentmappe 2012/ / V-ADM/OMK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-HH-I/OMK Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe 2011/ / TN-ADM/TBRB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IMN/TBRB ide: 17 av 57

18 Vedrørende søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe 2012/ / V-ADM/ALB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-HH-I/KL Bekreftelse på gjennomført disputas Kandidatmappe - hd-studiet i ledelse 2007/ / V-ADM/EØT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/EØT Endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe 2011/ / TN-ADM/TAB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IKM/JO Endring av studieplan - godkjenning av emner tudentmappe 2012/ / TN-ADM/JO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IKM/JO ide: 18 av 57

19 Innvilget søknad om utsetting av eksamen B289 1 og VEXFAC 1 tudentmappe 2012/ / V-ADM/OMK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-HH-I/OMK Varsel om opphør av midlertidig tjeneste ersonalmappe 2009/ / V-ADM/GAK Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/GAK Innvilget søknad om 40% omsorgspermisjon, ersonalmappe 2007/ / V-ADM/KB Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF Innvilget søknad om godkjent fravær fra undervisning tudentmappe 2012/ / HF-ADM/RBA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IMD/RBA ide: 19 av 57

20 Innvilget søknad om tilrettelegging av studie tudentmappe 2010/ / V-ADM/CEL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-HH-I/OMK øknad om endring av studieretning tudentmappe 2012/ / TN-ADM/JO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IKM/JO øknad om økonomisk støtte i forbindelse med disputas Kandidatmappe 2007/ / HF-ADM/HAL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-HH-I/EKR Avslag på søknad om godkjenning av kurs tudentmappe 2007/ / TN-ADM/TF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IT/TF ide: 20 av 57

21 Resultat av klage på karaktersetting MT130 Fluiddynamikk tudentmappe 2008/ / TN-ADM/JN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IKM/JN Resultat av klage på karaktersetting MT130 Fluiddynamikk tudentmappe 2012/ / TN-ADM/TAB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IKM/JN Resultat av klage på karaktersetting MT130 Fluiddynamikk tudentmappe 2009/ / TN-ADM/JO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IKM/JN ide: 21 av 57

22 Resultat av klage på karaktersetting MT130 Fluiddynamikk tudentmappe 2012/ / TN-ADM/JN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IT/JN Resultat av klage på karaktersetting MT130 tudentmappe 2009/ / TN-ADM/KAD Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IKM/JN Tilbud om midlertidig ansettelse ersonalmappe 2009/ / TN-ADM/HKH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-ADM/AKRA Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse i 20% stilling som førsteamanuensis ersonalmappe 2008/ / TN-ADM/HKH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-ADM/AKRA ide: 22 av 57

23 Varsel om opphør av midlertidig ansettelse ersonalmappe 2007/ / V-ADM/KB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF Avslag på søknad om skifte av studieprogram tudentmappe 2010/ / TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IT/AM Oversendelse vedtak F V 33/12 Fakultetsstyremøte V X 2012/ / V-ADM/HEF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF øknad om å få godkjent DLV130-1 Diskurs- og tekstanalyse som et metodologisk kurs Kandidatmappe 2011/ / HF-ADM/HAL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/HAL ide: 23 av 57

24 Innvilgelse av permisjon ersonalmappe 2010/ / HF-ADM/ELN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/GMA Ansettelse i vikariat som universitetslærer i mat og helse ersonalmappe 2010/ / HF-ADM/ELN Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/GMA Tilrettelegging under eksamen tudentmappe 2012/ / HF-ADM/TLO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IFL/TLO Avvikling av fødselspermisjon ersonalmappe 2011/ / HF-ADM/GMA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/GMA ide: 24 av 57

25 Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe 2012/ / V-ADM/MHAI Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-I/MHAI Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor ved Lesesenteret ersonalmappe 2012/ / HF-ADM/ELN Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/KNO Garanti for leietaker ersonalmappe 2012/ / TN-ADM/AKRA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-ADM/AKRA Avslag på søknad om godkjenning av ekstern eksamen tudentmappe 2012/ / TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IT/AM ide: 25 av 57

26 Avslått søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe 2010/ / V-ADM/MEK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/JL Innvilget forhåndsgodkjenning av emner ved io tudentmappe 2011/ / V-ADM/NNL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/JL Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe 2012/ / V-ADM/JL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/JL Notat fra emneansvarlig ang. forhåndsgodkjenning tudentmappe X 2012/ / V-ADM/BMHA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-I/MHAI ide: 26 av 57

27 Notat fra emneansvarlig ang. forhåndsgodkjenning tudentmappe X 2012/ / V-ADM/MHAI Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-I/MHAI Innvilget søknad om permisjon tudentmappe 2012/ / V-ADM/MHAI Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-I/MHAI Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha foreldrepenger ersonalmappe 2011/ / HF-ADM/GMA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NAV Hillevåg og Hinna I HF-ADM/GMA Resultat etter klage på karaktersetting MHRHOV tudentmappe 2012/ / V-ADM/JGO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-NH/JGO ide: 27 av 57

28 Manglende obligatoriske krav i emnet GL2100 EL 1. år tudentmappe 2012/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IGI/GNJ Forlengelse av vikariat som førstekonsulent ved fakultetsadministrasjonen HF ersonalmappe 2011/ / HF-ADM/GMA Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/KNO Innvilget søknad om permisjon fra studium tudentmappe 2012/ / V-ADM/MHAI Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-I/MHAI Behandling av søknad om endring av individuell utdanningsplan - innpass av emner ved Master i sosialfag tudentmappe 2011/ / V-ADM/KI Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-I/THAR ide: 28 av 57

29 Godkjenning av ekstern eksamen tudentmappe 2012/ / TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IT/AM var på søknad om utsatt praksis - bachelor i sykepleie tudentmappe 2009/ / V-ADM/TWG Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IH/MHAI øknad om permisjon fra andre studieår grunnskolelærerutdanning trinn tudentmappe I 2012/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I HF-IGI/GNJ B 2 Innvilget søknad om permisjon fra andre studieår grunnskolelærerutdanning trinn tudentmappe 2012/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IGI/GNJ ide: 29 av 57

30 Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe 2012/ / V-ADM/KI Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I FRE-E/ALA Vedrørende klage på avslag på søknad om endring av utdanningsplan tudentmappe 2012/ / V-ADM/JL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/THE Angående klage på avslag på søknad om endret utdanningsplan tudentmappe 2012/ / V-ADM/JL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/THE Innvilget ny søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emne tudentmappe 2012/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-NH/TOL ide: 30 av 57

31 Innvilget søknad om permisjon tudentmappe 2012/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-NH/TOL Resultat av klage på karaktersetting MTEMA Masteroppgave tudentmappe 2011/ / TN-ADM/JN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IKM/JN Resultat av klage på karaktersetting MIN160 tudentmappe 2011/ / TN-ADM/A Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IØR/JN ide: 31 av 57

32 Resultat av klage på karaktersetting BIK300 tudentmappe 2011/ / TN-ADM/JN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IMN/JN Resultat av klage på karaktersetting ME690 tudentmappe 2010/ / TN-ADM/JN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IT/JN Resultat av klage på karaktersetting BI220 Organisasjon og ledelse tudentmappe 2010/ / TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IT/JN ide: 32 av 57

33 Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner - Master i Helsevitenskap tudentmappe 2012/ / V-ADM/KI Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IH/KI Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner - Master i Helsevitenskap tudentmappe 2012/ / V-ADM/KI Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IH/KI Ansettelse som universitetslektor i spesialpedagogikk ersonalmappe 2007/ / HF-ADM/GMA Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/GMA var på søknad om utvidet tid for innlevering av eksamensoppgave i MO120 tudentmappe 2012/ / V-ADM/IH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-I/IH ide: 33 av 57

34 Innvilget søknad om lokal eksamensavvikling tudentmappe 2011/ / V-ADM/ALB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I I L/OHA var på henvendelse angående tidspunkt for opprykk til professor ersonalmappe 2007/ / HF-ADM/GMA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-ADM/KNO Innvilget søknad om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe 2009/ / V-ADM/MGJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IH/BMHA Tilbud om midlertidig ansettelse ersonalmappe 2008/ / TN-ADM/HKH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-ADM/AKRA ide: 34 av 57

35 øknad om refusjon av tilskudd til bruk av bedriftshelsetjeneste ersonalmappe 2008/ / V-ADM/KB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NAV I V-ADM/GAK Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen - omgjøring av tidligere vedtak tudentmappe 2011/ / TN-ADM/TF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I FRE-E/ALA Innvilgelse av endring i arbeidstidsordningen ersonalmappe 2008/ / TN-ADM/HKH Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-ADM/HKH Forlengelse av midlertidig ansettelse i vikariat ersonalmappe 2011/ / V-ADM/HEF Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF ide: 35 av 57

36 Klage på karaktersetting HI100 tudentmappe I 2012/ / HF-ADM/AK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I HF-IK/AK Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting tudentmappe 2012/ / HF-ADM/AK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IK/AK Forlengelse av midlertidig ansettelse ersonalmappe 2011/ / V-ADM/HEF Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF Dialogmøte 1 ersonalmappe 2007/ / V-ADM/KB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NAV I V-ADM/GAK ide: 36 av 57

37 Rapport om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker ersonalmappe 2007/ / V-ADM/KB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NAV I V-ADM/GAK øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe I 2010/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I FRE-E/ALA B 10 Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe 2010/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I FRE-E/ALA Retur av søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe 2008/ / HF-ADM/JID Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I FRE-E/ALA ide: 37 av 57

38 Forlengelse av midlertidig ansettelse ersonalmappe 2007/ / V-ADM/KB Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF Forlengelse av midlertidig ansettelse ersonalmappe 2011/ / V-ADM/HEF Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF Forlengelse av midlertidig ansettelse ersonalmappe 2011/ / V-ADM/HEF Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF Forlengelse av midlertidig ansettelse ersonalmappe 2011/ / V-ADM/HEF Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-ADM/HEF ide: 38 av 57

39 Anbefaling om tildeling av ph.d.-graden - Kandidatmappe X 2008/ / TN-ADM/EF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-ADM/EF Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe 2012/ / TN-ADM/TBRB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I FRE-E/KO Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe 2012/ / V-ADM/MHAI Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-I/MHAI Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe 2012/ / TN-ADM/TAB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I FRE-E/KO ide: 39 av 57

40 Innkalling til avdelingsmøte torsdag kl i møterom 4. etg. A-blokka AM amlinger - Avdelingsmøter 2012 X 2012/ / AM-AMLING/MHØ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I AM-FORN/AC Mottaker I AM-AMLING/ANK Mottaker I AM-AMLING/BB Mottaker I AM-AMLING/ANT Mottaker I AM-AMLING/KO Mottaker I AM-AMLING/LD Mottaker I AM-AMLING/MB Mottaker I AM-AMLING/MHØ Mottaker I AM-AMLING/NEI Mottaker I AM-AMLING/OD Mottaker I AM-AMLING/TETV Mottaker I AM-AMLING/TOD Mottaker I AM-AMLING/WBR Mottaker I AM-AMLING/ÅDH Mottaker I AM-AMLING/ÅG I AM-AMLING/MHØ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe 2012/ / V-ADM/BMHA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-I/MHAI Vedrørende innlevering av masteroppgave i Master i osialfag tudentmappe 2010/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-I/THAR ide: 40 av 57

41 Innvilget søknad om innpassing av fag - forhåndsgodkjenning BJO310 tudentmappe 2012/ / V-ADM/JL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IMK/JL Melding om ny frist for levering av masteroppgave i Master i osialfag på bakgrunn av gyldig dokumentasjon for fravær tudentmappe 2010/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-I/THAR Endring av vedtak om tilrettelegging av eksamen tudentmappe 2007/ / TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I FRE-E/ALA luttmelding fra student - bachelor i sykepleie tudentmappe I 2007/ / V-ADM/MHAI Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I V-I/MHAI B 14 ide: 41 av 57

42 Registrert sluttmelding - bachelor i sykepleie tudentmappe 2007/ / V-ADM/MHAI Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-I/MHAI Attest ersonalmappe 2007/ / V-ADM/KB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Til den det måtte angå I V-ADM/HEF tvidet studierett tudentmappe 2007/ / TN-ADM/TBRB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IØR/A øknad om endring av skattekort Kandidatmappe 2012/ / TN-ADM/EF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker katt Vest I TN-ADM/EF ide: 42 av 57

43 Avslag på søknad om skifte av studieprogram tudentmappe 2012/ / TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IT/AM Emnebeskrivelse på engelsk oversatt av student tudentmappe X 2012/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-NH/TOL Avslag på søknad om skifte av studieprogram tudentmappe 2012/ / TN-ADM/TF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IT/AM Innvilget søknad om permisjon fra studium tudentmappe 2012/ / V-ADM/KI Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-IH/MHAI ide: 43 av 57

44 Innvilget endring av forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe 2012/ / HF-ADM/AK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IFL/AK kifte av studieprogram tudentmappe 2012/ / TN-ADM/A Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I TN-IØR/A Oppnevningsbrev til sakkyndig komite ersonalmappe 2008/ / TN-ADM/HKH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Til sakkyndig komite I TN-ADM/AKRA Innvilget endring av forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe 2012/ / HF-ADM/AK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IFL/AK ide: 44 av 57

45 Innvilget endring av forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe 2012/ / HF-ADM/AK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IFL/AK øknad om overgang til deltid førskolelærerutdanning tudentmappe I 2012/ / HF-ADM/TLO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I HF-IFL/TLO Klage på karaktersetting ENG100 tudentmappe I 2009/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I HF-IGI/AK Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting tudentmappe 2009/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IGI/AK ide: 45 av 57

46 Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe 2011/ / TN-ADM/TF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I FRE-E/ALA Vedtak - innvilget søknad om fritak fra obligatorisk tur tudentmappe 2012/ / HF-ADM/RBA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IMD/RBA Innvilget søknad om fjerde forsøk i emne BBA340 - Bachelor i barnevern tudentmappe 2009/ / V-ADM/IH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I V-I/THAR Innvilget søknad om godkjent fravær fra undervisning tudentmappe 2012/ / HF-ADM/RBA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I HF-IMD/RBA ide: 46 av 57

47 øknad om utsatt innlevering av masteroppgave i sosialfag MOMA tudentmappe I 2011/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I V-I/THAR øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe I 2012/ / HF-IFL/TLO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I HF-IFL/TLO Vedrørende søknad på stilling som journalist/kommunikasjonsrådgiver Ansettelsesprosess journalist/kommunikasjonsrådgiver (vikariat), st.id / /2012 AM-ADM/EVN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker I AM-ADM/AJJ ide: 47 av 57

48 Tildeling av midler til utvikling av etterutdanningstilbud i lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag kap 226 tlysning av midler til utvikling av etterutdanningstilbud - Lesesatsingen I 2012/ / HF-ADM/KGF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I HF-ADM/KGF tdanningsdirektoratet Oversendelse av endringer til kontrakt for prosjektnr /F20 NFR prosjekt /F20 Elucidating the link between oxidative stress and neurodegeneration by merging plant, zebrafish and human research approaches v/ I 2011/ / TN-ADM/ILO 632 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-ADM/ILO Norges forskningsråd R. ola k. ola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord. RFK til Teknaconsult A: var på melding om igangsetting ola k. ola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord I ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 25590/ AM-FORN/AJN 733 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I AM-FORN/HAA Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen ide: 48 av 57

49 Vedrørende bachelor oppgave tudentmappe I 2009/ / TN-ADM/MAH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I TN-IT/AM B 10 Arbeidsavtale ersonalmappe 2012/ / AM/AJN Offl. 25 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN luttmelding tudentmappe I 2007/ / V-ADM/MGJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I FRE-E/ALA B Legeerklæring tudentmappe I 2012/ / HF-ADM/RBA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I HF-IMD/RBA B ide: 49 av 57

50 Klage på karaktersetting BBA360 tudentmappe I 2011/ / V-ADM/IH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I V-I/IH tvidet søkerskjema ersonalmappe I 2012/ /2012 AM/AJN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I AM/AJN Melding om prøvetidsreglene ersonalmappe I 2012/ / AM/AJN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I AM/AJN AC prosjektet 7. og 8. januar Invitasjon til brukermøte AC prosjektet 7. og 8. januar 2013 I 2012/ / AM-FORN/HAA 071 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I AM-FORN/HAA Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet ide: 50 av 57

51 Deltakelse i internasjonale kommisjoner (I) - Forskningssamarbeid. Roma-Workshop - foredragstemaer Deltakelse i internasjonale kommisjoner (I) - Forskningssamarbeid I 2012/ / AM-FORN/MAN 666 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I AM-FORN/BA niversitetet i Bergen Evakueringsøvelse Branntilsyn I 2012/ / AM-ADM/TMV Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I AM-ADM/TMV Brannvesenet - ør-rogaland IK Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-KONERV/ANY Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Oppfykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2010/ /2012 AM-KONERV/ANY Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN ide: 51 av 57

52 Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-FORMIDL/OLM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-FORMIDL/OLM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-FORMIDL/OLM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-FORMIDL/OLM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN ide: av 57

53 Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2010/ /2012 AM-FORMIDL/OLM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2010/ /2012 AM-FORMIDL/OLM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Vedrørende kvalifisering for spesialpedagogisk arbeid i T skole og barnehage amarbeid med tavanger kommune for utdanning av spesialpedagoger på masternivå I 2008/ / I-LEDELE/EGA 321 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker I HF-IGI/BIT Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-ADM/TMV Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN ide: 53 av 57

54 Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-ADM/TMV Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2010/ /2012 AM-ADM/TMV Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/TMV Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-AMLING/MHØ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-AMLING/MHØ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN ide: 54 av 57

55 Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2010/ /2012 AM-AMLING/MHØ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2010/ /2012 AM-AMLING/MHØ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-AMLING/MHØ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-FORN/HAA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN ide: 55 av 57

56 Oppfykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-FORN/HAA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-FORN/HAA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-FORN/HAA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Opprykk i henhold til Hovedtariffavteln pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-FORN/HAA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN ide: 56 av 57

57 Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2010/ /2012 AM-FORN/HAA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM-FORN/HAA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe 2009/ /2012 AM/AJN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: I AM-ADM/EVN ide: 57 av 57

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2012 Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02.

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.05.2012 Letter of Mandate øknad Leonardo da Vinci prosjekt 7924-LL-1-2012-1-BE-LEONARDO-LM 2012/679-2 4647/2012

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om endret utdanningsløp ved SV-fakultetet - sykepleierstudiet våren Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Svar på søknad om endret utdanningsløp ved SV-fakultetet - sykepleierstudiet våren Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.05.2014 var på søknad om endret utdanningsløp ved V-fakultetet - sykepleierstudiet våren 2014 tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06.

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.07.2011-31.07.2011, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 01.08.2011 tsatt frist for innlevering av Masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011

Detaljer

Journaldato: 26.8.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014.

Journaldato: 26.8.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.8.2014, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 27.08.2014 nnhold: A248 Mariakirken i Bergen - Forespørsel om utsettelse

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04.

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 24.06.2009 Vedrørende sykemelding ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 03.04.2009 TN-ADM/HKH Krav

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2010. Klassering: 011.2 UDIR-SS/SME. Dok.dato: 20.04.2011. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: 011.

Dok.dato: 24.08.2010. Klassering: 011.2 UDIR-SS/SME. Dok.dato: 20.04.2011. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 20.04.2011 Bekreftelse på verv ved niversitetet i tavanger Bekreftelse på verv ved niversitetet i tavanger 2010/2706-1 167/2010

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01.

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 08.01.2010 Klima for flygel i t. Petri kirke, tavanger t. Petri kirke - nneklima 2009/4497-1 24854/2009 03.12.2009

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806

Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2013 øknad om godkjenning av First Level Controller - nterreg prosjekt nnkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag E prosjekt

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 10.12.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 10.12.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.05.2011 Tildeling av ph.d.-graden - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/4866-11 18887/2010 17.09.2010 TN-ADM/EF

Detaljer

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.8.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.08.2012 øknad om fritak i emner akstittel: ak/dok nr:

Detaljer

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014.

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 29.09.2014 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2011 Rapport fra befaring AM - HM 2011 2011/7-12 8248/2011 11.04.2011 AM-ADM/EVN 012 Hjelp24 niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.9.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.09.2012 Avdelingsmøte 04.09.2012 Fornminnevern - Avdelingsmøter 2012 X 2012/3-4 19584/2012 05.09.2012 AM-FORN/OLH

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.05.2014 Oppnevningsbrev Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/EF TN-ADM/EF Oppnevningsbrev

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om deltidsstudium. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/3541-2 23982/2012 02.11.2012 TN-ADM/TBRB 07.11.

Offentlig journal. Innvilget søknad om deltidsstudium. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/3541-2 23982/2012 02.11.2012 TN-ADM/TBRB 07.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.11.2012 nnhold: nnvilget søknad om deltidsstudium tudentmappe ***** ***** ***** 2012/3541-2 23982/2012 TN-ADM/TBRB Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 08.02.2013 øknad om eksamen unders særlige vilkår Eksamen unders særlige

Detaljer

Dok.dato: Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/GAK

Dok.dato: Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/GAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 30.12.2010 DTN 62/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 09.10.14, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 10.10.2014 Rammeavtale signert av begge parter Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12.

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 01.10.2009 nnhold: R. andnes k, keiane gnr 40. Regplan for andved. Am til Block Watne: ang. kostnadsdeling. andnes k, keiane gnr

Detaljer

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009.

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 25.05.2009 Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006 ersonalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Journaldato: 24.02.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.02.

Journaldato: 24.02.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 27.02.2012 øknad om fritak i emner Fritak i emner 2012/490-2 1729/2012

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 015.2

Dok.dato: Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.12.2011 Referat fra ledermøte 29.11.2011 AM - Ledermøter 2011 X 2011/1-43 252/2011 29.11.2011 015.2 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09.

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.11.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 09.11.2011 nnkalling til møte i Fo-utvalget 3-11 Fo-utvalg HiT 2011 2011/10-16 97/2011 09.09.2011 TDE/MKA 012 Mottaker

Detaljer

Dok.dato: Klassering: HF-ADM/GMA. Dok.dato: Klassering: HF-ADM/ELN. Dok.dato: Klassering: 011.

Dok.dato: Klassering: HF-ADM/GMA. Dok.dato: Klassering: HF-ADM/ELN. Dok.dato: Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.11.2012-4.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.11.2012 nnstilling forlengelse ***** ***** ***** 16.05.2013-15.05.2015 nnstillinger dekanvedtak -

Detaljer

Dok.dato: Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: Klassering: STAB-HR/AWB. Dok.dato: Klassering: STAB-HR/AWB. Dok.

Dok.dato: Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: Klassering: STAB-HR/AWB. Dok.dato: Klassering: STAB-HR/AWB. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2013 ak 04/12 Oppretting av stilling som konsulent ved i luss Lokalt hovedavtaleutvalg 16.03.2012 2012/1019-3

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07.

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.07.2012 øknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 20.02.2012

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.06.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.06.2014 nnhold: Trondheim k. rinsenkrysset - Etablering av kollektivknutepunkt.

Detaljer

Journaldato: 12.9.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.09.

Journaldato: 12.9.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A øknad om gjennomføring av bacheloroppgave 2012/2013 Gjennomføring

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Ledelse - ***** ***** Kandidatmappe ***** *****

Offentlig journal. Søknad om betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Ledelse - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2013, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 nnhold: øknad om betinget opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Ledelse - *****

Detaljer

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013.

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.9.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.09.2013 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.06.2011 Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.2009

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.12.13, Dokumenttype:,,N,,s, tatus: J,A 03.12.2013 Kvalitetstilstanden innen personalsaker - Rapport Kvalitetssikring av arkiv- og saksbehandlingssystemet

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01.

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.01.2011 Referat fra møtet 23.06.10 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.07.2009 Bedømmelseskomité for sin ph.d. avhandling Kandidatmappe 2007/1050-20 9177/2009 28.04.2009 V-ADM/EEN niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endret utdanningsplan, nettbasert bachelorstudium i sykepleie. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Søknad om endret utdanningsplan, nettbasert bachelorstudium i sykepleie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.4.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 13.04.2012 øknad om endret utdanningsplan, nettbasert bachelorstudium i sykepleie tudentmappe ***** ***** *****

Detaljer