Dok.dato: Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: Klassering: AM-FORN/MAN. Dok.dato: Klassering: TN-ADM/NHS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/AL 221 TN-ADM/AL Årsrapport 2 for Forskningsjefen AM - Forskningsrådet 2 2/ / AM-FORN/MAN AM-FORN/MAN Referat fra planleggingsmøte NORDTEK / / TN-ADM/NH 577 TN-ADM/NH nnkalling til møte den Lokalt hovedavtaleutvalg V / / V-ADM/HEF 014 V-ADM/HEF ide: 1 av 51

2 Bekreftelse på arbeidstilbud ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/MOL 221 Mottaker tlendingsdirektoratet TN-ADM/MOL tavanger NN - nfo om nye ansatte ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/MOL 221 TN-ADM/MOL Bekreftelse på bostedsadresse ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/MOL 221 TN-ADM/MOL Refordeling av postdoktorstilling ved V-fakultetet Rekrutteringsstillinger V - refordeling og forvaltning 2/ / V/LL 216 Mottaker TAB-HR/MMTO V/LL ide: 2 av 51

3 AR 27/13 Forlenget ansettelse i vikariat som førstekonsulent ved Felles ressurssenter, Driftsavdelingen entralt ansettelsesråd august / / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB A 67/13 Oppnevning av sakkyndig komité for ledig stilling som postdoktor i tverrfaglig kjønnsforskning, st.id , MK Ansettelsesutvalget V sirkulasjonsmøte august 2013 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/GAK V-ADM/GAK A 68/13 Oppnevning av sakkyndig komité for ledig stilling som doktorgradsstipendiat i tverrfaglig kjønnsforskning, st.id , MK Ansettelsesutvalget V sirkulasjonsmøte august 2013 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/GAK V-ADM/GAK Referat fra sirkulasjonsmøtet august 2013 Ansettelsesutvalget V sirkulasjonsmøte august 2013 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/KB V-ADM/KB ide: 3 av 51

4 nvitasjon til innspill - program for utdanningssamarbeid med Nordområdene nvitasjon til innspill: utkast til program for utdanningssamarbeid om nordområdene med Canada, Japan, Russland, ør-korea og A 2013/ / TAB-A-K/TNH 008 Mottaker TAB-A-K/TNH AM-ADM/TMV nnkalling til møte i Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 74/13 øknad om å få avhandlingen bedømt - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 75/13 øknad om opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin, inkludert endelig prosjektplan - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 4 av 51

5 DV 76/13 øknad om opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin, inkludert endelig prosjektplan - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 77/13 øknad om opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 78/13 øknad om opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin, inkludert endelig prosjektplan - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 79/13 øknad om betinget opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Reiseliv - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 5 av 51

6 DV 80/13 øknad om betinget opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Reiseliv - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 81/13 øknad om godkjenning av opplæringsdelen - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 82/13 øknad om godkjenning av opplæringsdelen - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 83/13 øknad om godkjenning av opplæringsdelen - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 6 av 51

7 DV 84/13 øknad om godkjenning av opplæringsdelen - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 85/13 Anbefaling om kreering - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT Bekreftelse på ny utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/GNJ HF-B/KBE RF 35/13 Oppnevning av sakkyndig komite for å vurdere søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitenskap, st.id Rektors fullmakt / / TAB-HR/MMTO V-ADM/KB ide: 7 av 51

8 nnkalling og saksliste til møte i ansettelsesutvalget TN Møte i ansettelsesutvalet TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA nnkalling til møte i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/KB V-ADM/KB Midlertidig ansettelse som postdoktor i helsevitenskap, st.id Ansettelsesprosess - ostdoktor i helsevitenskap st.id / / V-ADM/HEF V-ADM/HEF A 43/13 Kunngjøring av ledig stilling som professor i spesialpedagogikk, st.id tyrets ansettelsesutvalg 2013/ / TAB-HR/MMTO HF-ADM/KNO ide: 8 av 51

9 Referat dialogmøte juni Dialogmøter med instituttene på V-fakultetet 2013/ / V/LL V/LL Tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/TLO HF-B/TLO Melding om tildeling Anbud 02/13 for innkjøp av kjemikalier, forbruksartikler og utstyr til laboratorium 2013/ / TAB-ØVA/EH 063 TAB-ØVA/EH Fullmakt til å signere rammeavtale og samhandlingsavtale Anbud 02/13 for innkjøp av kjemikalier, forbruksartikler og utstyr til laboratorium 2013/ / TAB-ØVA/EH 063 TAB-ØVA/EH ide: 9 av 51

10 Forslag om oppheving av ordning med at fast ansatte opprettholder lønnsplassering ved overgang til stipendiatstilling Lønnsplassering av stipendiater 2013/ / TAB-HR/MMTO Offl. 23 (1) 216 Mottaker TAB-HR/MMTO V/LL A 73/13 Godkjenning av utlysningstekst for ledig stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap, st.id Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/KB V-ADM/HEF ermisjon fra førskolelærerutdanningen innvilget tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GNJ HF-B/TLO A 76/13 Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i markedsføring, st.id , HHi Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/KB V-ADM/KB ide: 10 av 51

11 HFA 67/13 Orienteringssaker Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet 2013/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA Avslag fra instituttleder på søknad om utdanningspermisjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/GMA nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB akkyndig vurdering av søkere til ledig stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.id Ansettelsesprosess - førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.id / /2013 V-ADM/GAK V-ADM/GAK ide: 11 av 51

12 Ledig stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.id Ansettelsesprosess - førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.id / /2013 V-ADM/GAK Mottaker Til søker V-ADM/GAK Notat om organisatorisk plassering av organisasjonssekretær for tor Organisatorisk plassering av organisasjonskonsulentstilling tor 2013/ / TAB-HR/MMTO Offl. 23 (1) 554 TAB-HR/MMTO akkyndig vurdering av søkere til ledig stilling som universiteteslektor i sosialt arbeid, st.id Ansettelsesprosess - universitetslektor i sosialt arbeid, st.id / /2013 V-ADM/GAK V-ADM/GAK Ledig stilling som universitetslektor i sosialt arbeid, st.id Ansettelsesprosess - universitetslektor i sosialt arbeid, st.id / /2013 V-ADM/GAK Mottaker Til søker V-ADM/GAK ide: 12 av 51

13 Om utvidet uførepensjon ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/AWB 221 TAB-HR/AWB Endring av individuell utdanningsplan for studieåret 2013/2014 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/GNJ HF-B/TLO Forskuddsutbetaling ersonalmappe ***** ***** 2013/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/GMA Forslag til sakkyndig komité - opprykk til dosent i sykepleievitenskap, st.id ersonlig opprykk til dosent - ***** ***** 2013/ / V-ADM/HEF V-ADM/HEF ide: 13 av 51

14 Komitevurdering - søknad om kvalifikasjonsopprykk til dosent i restaurantadministrasjon Kvalifikasjonsopprykk til dosent ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/KB V-ADM/KB Komitevurdering - søknad om opprykk til dosent i restaurantadministrasjon Kvalifikasjonsopprykk til dosent ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/KB V-ADM/KB Forlengelse av 75% midlertidig stilling som universitetslektor ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/GMA Forlengelse av vikariat som rådgiver ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/GMA ide: 14 av 51

15 Godkjenning fra kontorsjef om omsorgspermisjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/GMA Oppnevnelse av bedømmelseskomite for ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/EØT V-ADM/EØT var på søknad om endring av individuell utdanningsplan, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/K V-H/K tvidet søkerskjema, søknader og CV søker 1-4 Ansettelsesprosess doktorgradsstipendiat i offshore teknologi st.id / / TN-ADM/AKRA 216 TN-ADM/HKH ide: 15 av 51

16 tvidet søkerskjema, søknader og CV søker 5-8 Ansettelsesprosess doktorgradsstipendiat i offshore teknologi st.id / / TN-ADM/AKRA 216 TN-ADM/HKH Referat fra lærlingemøte Lærlinger i kontorfag - referat fra lærlingemøter 2013/ / TAB-HR/GAAT Mottaker DR--D/EBO Mottaker DR--D/TO Mottaker DR--D/JR TAB-HR/GAAT Referat fra HM-koordinatormøtet HM-koordinatormøter / / TAB-HR/GAAT TAB-HR/GAAT øknader - ledig stilling som bibliotekdirektør, st.id Ansettelsesprosess - bibliotekdirektør, st.id / / TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO ide: 16 av 51

17 Referat fra møte i Fordelingsutvalget Fordelingsutvalget ved nstitutt for medie-, kultur- og samfunnsfag / / V-MK/KR Mottaker V-MK/KR V-MK/KR liktavlevering Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/EØT Mottaker Nasjonalbiblioteket V-ADM/EØT tvidet søkerliste - ledig stilling som bibliotekdirektør, st.id Ansettelsesprosess - bibliotekdirektør, st.id / / TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO liktavlevering Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/EØT Mottaker Nasjonalbiblioteket V-ADM/EØT ide: 17 av 51

18 liktavlevering Kandidatmappe ***** ***** 2008/ / V-ADM/EØT Mottaker Nasjonalbiblioteket V-ADM/EØT Notat fra utdanningsdirektør ersonalmappe ***** ***** 2/ / TAB-HR/YKV 221 TAB-HR/YKV Beregning av tjenesteansiennitet ersonalmappe ***** ***** 2/ / TAB-HR/YKV 221 TAB-HR/YKV Engasjering av ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2013/ / TAB-HR/YKV 221 TAB-HR/YKV ide: 18 av 51

19 Tilbakemelding fra V ( ) Revisjon av HM-systemet ved i 2/ / TAB-HR/GAAT 254 TAB-HR/GAAT Revisjon av det systematiske HM-arbeidet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet - avslutning Revisjon av HM-systemet ved i 2/ / TAB-HR/GAAT 254 Mottaker V/EMA TAB-HR/GAAT Trening i arbeidstida - søknad ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/AL Referat fra TN ledermøte Møtereferat TN ledergruppe / / TN-ADM/NH TN-ADM/NH ide: 19 av 51

20 Vedrørende vikariat ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-HR/YKV 221 TAB-HR/YKV Emnebeskrivelse Risikoanalyse (i pluss) Godkjente emnebeskrivelser ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2011/ / TN-ADM/MAH 423 TN-ADM/MAH Emnebeskrivelse Risikostyring (i pluss) Godkjente emnebeskrivelser ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2011/ / TN-ADM/MAH 423 TN-ADM/MAH Forhandling om ny tilpasningsavtale Hovedavtalen i staten - revisjon 2/ / TAB-HR/GBA 204 Mottaker TAB-HR/GBA TN/GO ide: 20 av 51

21 Notat vedrørende studenter og forsikring tudenter og forsikring N 2013/ / TAB-A-K/KDT Mottaker V-ADM/THE Mottaker HF-ADM/AL Mottaker TN-ADM/MAH TAB-A-K/KDT øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/AHA Mottaker V-HH-/AHA B 2 ***** nnstilling forlengelse ***** ***** nnstillinger dekanvedtak - personalsaker ved Det humanistiske fakultet 2013/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA Notat fra økonomi- og virksomhetsdirektør Korttidsengasjement / arbeidsavtale ved avdeling for økonomi og virksomhetsstyring 2/2013 2/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV ide: 21 av 51

22 Notat fra økonomi- og virksomhetsdirektør Korttidsengasjement / arbeidsavtale ved avdeling for økonomi og virksomhetsstyring 2/2013 2/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV Vurdering av sidegjøremål ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/HKH nnstilling ***** ***** ***** nnstillinger dekanvedtak - personalsaker ved Det humanistiske fakultet 2013/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA nnstilling ***** ***** ***** MD, nnstillinger dekanvedtak - personalsaker ved Det humanistiske fakultet 2013/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA ide: 22 av 51

23 var på søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen i BY340, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/TB V-H/TB Vedrørende avslag på fjerde gangs forsøk på BY142 - ykepleiens naturvitenskaplige og medisinske grunnlag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/MGJ V-H/ALR nnvilget søknad om utvidet tid på hjemmeeksamen i BY340, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/BMH V-H/TB Foreløpig svar på søknad om overflytting fra HiB til i, Bachelor i sykepleie Overflytting ***** 2013/ /2013 V-ADM/TB V-ADM/TB ide: 23 av 51

24 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/MKA TAB-A-E/MKA øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/GNJ Mottaker HF-G/GNJ B 2 ***** nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/MKA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2013 V-ADM/MGJ TAB-A-E/MKA ide: 24 av 51

25 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TB TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/THAR TAB-A-E/MKA ide: 25 av 51

26 nnvilget søknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB Avslutning av ansettelsesprosess - stipendiat i helsevitenskap, st.id Ansettelsesprosess - Doktorgradsstipendiat i helsevitenskap st.id / /2013 V-ADM/HEF Mottaker Til søker V-ADM/HEF var på søknad om innpass av emner i utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/AHA øknad om vurdering av utenlandsk utdanning tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 TN-ADM/ALA TN-MN/MAH ide: 26 av 51

27 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/MKA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/MHA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK TAB-A-E/MEW ide: 27 av 51

28 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/KAD TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/AHA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TAB-A-E/MKA ide: 28 av 51

29 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/MHA TAB-A-E/MEW Endelig godkjenning av delstudier ved Artevelde niversity College Ghent tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 HF-ADM/TLO HF-B/AK Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene HA entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB Avslag på søknad om godkjenning av ekstern eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/AM TN-T/AM ide: 29 av 51

30 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TAB TAB-A-E/MEW nnvilget søknad om fjerde gangs eksamen i ÅMA290 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2013 TN-ADM/AM TN-T/AM nvitasjon til høring om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning N 2013/ /2013 TAB-A/MCF 008 Mottaker HF-ADM/AL Mottaker V-ADM/KL Mottaker TN/[fordelt] Mottaker TAB-A-E/[fordelt] TAB-A/MCF ide: 30 av 51

31 øknad om reservert studieplass til ***** Reservert studieplass 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 17769/ TAB-A-E/CAME TAB-A-E/CAME nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/K TAB-A-E/MEW Oppfølging etter møtet i entralt hovedavtaleutvalg entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB nnvilget søknad om omsorgspermisjon uten lønn ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ /2013 TAB-HR/YKV 221 TAB-HR/YKV ide: 31 av 51

32 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/ALB TAB-A-E/MKA Arbeidsplan studieåret 2013/2014 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2013 HF-ADM/ELN 221 HF-ADM/GMA Oppnevning som ekstern klagesensor ved niversitetet i tavanger, samfunnsvitenskapelig fakultet for bacheloroppgaver - sosionomutdanningen (BOBAC) Oppnevning av eksterne sensorer - sosialfag 2011/ /2013 V-/H 453 V-/H nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK TAB-A-E/MEW ide: 32 av 51

33 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/TB TAB-A-E/MKA Oppnevning som ekstern sensor ved niversitetet i tavanger, samfunnsvitenskapelig fakultet for 2 masteroppgaver (MOMA) - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Oppnevning av eksterne sensorer - sosialfag 2011/ /2013 V-/H 453 V-/H var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av enkeltemner tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/BMH V-MK/KG Medlemskap i folketrygden - forlengelse av utenlandsperioden Kandidatmappe ***** ***** ***** 2/ /2013 TN-ADM/EF Mottaker NAV nternasjonalt TN-ADM/EF ide: 33 av 51

34 nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TAB-A-E/MEW nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/JL TAB-A-E/MEW nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB ide: 34 av 51

35 nnvilget søknad om fjerde gangs eksamen i B140 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 TN-ADM/TF TN-T/AM øknad om ednring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/JO Mottaker TN-KM/JO B 14 ***** Endelig godkjenning av delstudier ved Linnèuniversitetet tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 HF-ADM/TLO HF-B/AK nnvilget søknad om skifte av studieprogram tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 TN-ADM/AM TN-MN/TBRB ide: 35 av 51

36 nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK TAB-A-E/MEW Oppnevning som ekstern sensor ved niversitetet i tavanger, samfunnsvitenskapelig fakultet for masteroppgave (MOMA). tudent: ***** ***** Oppnevning av eksterne sensorer - sosialfag 2011/ /2013 V-/H 453 V-/H nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/MHA TAB-A-E/MEW ide: 36 av 51

37 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/MAH TAB-A-E/MEW nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/MKA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TAB-A-E/MEW nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/CEL TAB-A-E/MKA ide: 37 av 51

38 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK TAB-A-E/MEW nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/RE TAB-A-E/MEW nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/ALA TAB-A-E/MEW var på søknad om permisjon fra studiet tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/KG V-MK/KG ide: 38 av 51

39 Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/OMK Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/OMK Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/CEL V-HH-/OMK Avslag på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/CEL V-H/K ide: 39 av 51

40 nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudium ved niversität Oldenburg tudenmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 HF-ADM/CML HF-K/AK nnvilget søknad om fjerde gangs forsøk i emne - Bachelor i sosialt arbeid tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2013 V-ADM/H V-/THAR Forslag til sakkyndig komité - kvalifikasjonsopprykk til førstelektor i journalistikk, st.id ersonlig opprykk til førstelektor - ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/GAK V-ADM/GAK Vurdering av utdanningsdokumenter for ***** ***** Ansettelsesprosess - stipendiat i informasjonsteknologi C, 3 år, nstitutt for data og elektroteknikk, st.id / /2013 TN-ADM/AKRA TN-ADM/HKH ide: 40 av 51

41 øknad om opprykk til førstelektor ersonlig opprykk til førstelektor - ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/GAK Mottaker V-ADM/GAK B ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/JD Mottaker HF-K/JD B 2 ***** Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudenmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 HF-ADM/CML Mottaker HF-K/AK ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 HF-ADM/JD Mottaker HF-B/TLO ***** ide: 41 av 51

42 Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 HF-ADM/AK Mottaker HF-K/AK ***** nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudium ved niversitët Oldenburg tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 HF-ADM/AK HF-K/AK nnstilling, justert versjon ***** ***** nnstillinger dekanvedtak - personalsaker ved Det humanistiske fakultet 2013/ /2013 HF-ADM/GMA Offl. 23 (1) HF-ADM/GMA Merknad frå Arkeologisk museum i (AM) til forvaltingsplan for mokkevatnet naturreservat, Time kommune, Rogaland Forskrift om fredning av mokkevatnet som naturreservat. (jf. sak 99/6009 og 99/4333) 1999/ /2013 AM-FORN/HAA 733 Mottaker Fylkesmannen i Rogaland - Miljøvernavdelinga AM-FORN/ ide: 42 av 51

43 øknad om reservert studieplass, master i dokumentarproduksjon, til høsten 2015 Opptakssaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/KL Mottaker V-ADM/KL B 42 ***** øknad om utsettelse av eksamen i BY340, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/TWG Mottaker V-H/TB B 6 ***** øknad om utsettelse av eksamen, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/MGJ Mottaker V-H/TB B 6 ***** Konseptutvalgutredning for fremtidig Campus NTN - nvitasjon til innspill Konseptutvalgutredning for fremtidig Campus NTN- nvitasjon til innspill 2013/ /2013 DR-/ME 329 Mottaker DR-/ME Rambøll Norge A ide: 43 av 51

44 øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK B 4 ***** åminnelse: rogramstyre for TFORK - forslag til medlemmer tforsk partnerskapsprogram - nvitasjon til innspill - utkast til utlysningstekst for TFORK partnerskapsprogram - pilotfase / / / TAB-A-K/TNH 321 Mottaker TAB-A-K/TNH niversitets- og høgskolerådet øknad om dispensasjon ved overgang til masterutdanning tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 TN-ADM/TBRB Mottaker TN-T/TF B 11 ***** øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TF Mottaker TN-T/TF B 2 ***** ide: 44 av 51

45 øknad om godkjenning av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/AM Mottaker TN-T/AM ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/OHE Mottaker TN-MN/OHE ***** øknad om skifte av studieprogram tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/JN Mottaker TN-MN/TBRB ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/ALB Mottaker TAB-A-E/MKA B 2 ***** ide: 45 av 51

46 øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/RE Mottaker TAB-A-E/MKA B 2 ***** Trykksak til arkiv - Åpen dag brosjyre 2 Egenproduserte trykksaker ved i / / DR--D/JR DR--D/JR øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/MHA Mottaker V-H/ALR B 0 ***** øknad om gjenopptagelse av Masterutdanning i industriell økonomi tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/A Mottaker TN-ØR/A ***** ide: 46 av 51

47 øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/JN Mottaker TN-T/TF B 4 ***** øknad om ny innlevering av BØKBAO tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/AHA B 4 ***** Vedrørende lønnsfordeling ***** ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2013 TN-ADM/MOL 221 TN-ADM/MOL øknad om dispensasjon fra semesterregistrering - Master i sosialfag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/THAR Mottaker V-/THAR ***** ide: 47 av 51

48 ignert kontrakt om gjesteforelesning Kontrakt om gjesteforelesning ved TN vår / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA 221 Mottaker HF-ADM/GMA TO ***** ignert kontrakt - mentor tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt - mentor tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ide: 48 av 51

49 ignert arbeidsavtale tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ide: 49 av 51

50 ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ide: 50 av 51

51 ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ide: 51 av 51

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 04.02.2010 Flyttetjenester, utlysing anbudskonkurranse. Flyttetjenester, utlysing av anbudskonkurranse. 2009/1207-1

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, Status: J,A 28.02.2012 Stillingsbeskrivelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/499-13 21963/2011 14.10.2011 TN-ADM/ALS

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 04.10.2010 Referat fra forminneutvalget 14.09.10 Fornminneutvalget 2010 X 2010/8-22 18877/2010 17.09.2010 AM-FORN/AJN 015.2

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.07.2014 Årsrapport studieutvalget TKD 2013-2014 Studieutvalg - Fakultet

Detaljer