Dok.dato: Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: Klassering: AM-FORN/MAN. Dok.dato: Klassering: TN-ADM/NHS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/AL 221 TN-ADM/AL Årsrapport 2 for Forskningsjefen AM - Forskningsrådet 2 2/ / AM-FORN/MAN AM-FORN/MAN Referat fra planleggingsmøte NORDTEK / / TN-ADM/NH 577 TN-ADM/NH nnkalling til møte den Lokalt hovedavtaleutvalg V / / V-ADM/HEF 014 V-ADM/HEF ide: 1 av 51

2 Bekreftelse på arbeidstilbud ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/MOL 221 Mottaker tlendingsdirektoratet TN-ADM/MOL tavanger NN - nfo om nye ansatte ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/MOL 221 TN-ADM/MOL Bekreftelse på bostedsadresse ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/MOL 221 TN-ADM/MOL Refordeling av postdoktorstilling ved V-fakultetet Rekrutteringsstillinger V - refordeling og forvaltning 2/ / V/LL 216 Mottaker TAB-HR/MMTO V/LL ide: 2 av 51

3 AR 27/13 Forlenget ansettelse i vikariat som førstekonsulent ved Felles ressurssenter, Driftsavdelingen entralt ansettelsesråd august / / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB A 67/13 Oppnevning av sakkyndig komité for ledig stilling som postdoktor i tverrfaglig kjønnsforskning, st.id , MK Ansettelsesutvalget V sirkulasjonsmøte august 2013 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/GAK V-ADM/GAK A 68/13 Oppnevning av sakkyndig komité for ledig stilling som doktorgradsstipendiat i tverrfaglig kjønnsforskning, st.id , MK Ansettelsesutvalget V sirkulasjonsmøte august 2013 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/GAK V-ADM/GAK Referat fra sirkulasjonsmøtet august 2013 Ansettelsesutvalget V sirkulasjonsmøte august 2013 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/KB V-ADM/KB ide: 3 av 51

4 nvitasjon til innspill - program for utdanningssamarbeid med Nordområdene nvitasjon til innspill: utkast til program for utdanningssamarbeid om nordområdene med Canada, Japan, Russland, ør-korea og A 2013/ / TAB-A-K/TNH 008 Mottaker TAB-A-K/TNH AM-ADM/TMV nnkalling til møte i Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 74/13 øknad om å få avhandlingen bedømt - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 75/13 øknad om opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin, inkludert endelig prosjektplan - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 4 av 51

5 DV 76/13 øknad om opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin, inkludert endelig prosjektplan - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 77/13 øknad om opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 78/13 øknad om opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin, inkludert endelig prosjektplan - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 79/13 øknad om betinget opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Reiseliv - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 5 av 51

6 DV 80/13 øknad om betinget opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Reiseliv - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 81/13 øknad om godkjenning av opplæringsdelen - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 82/13 øknad om godkjenning av opplæringsdelen - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 83/13 øknad om godkjenning av opplæringsdelen - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 6 av 51

7 DV 84/13 øknad om godkjenning av opplæringsdelen - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DV 85/13 Anbefaling om kreering - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT Bekreftelse på ny utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/GNJ HF-B/KBE RF 35/13 Oppnevning av sakkyndig komite for å vurdere søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitenskap, st.id Rektors fullmakt / / TAB-HR/MMTO V-ADM/KB ide: 7 av 51

8 nnkalling og saksliste til møte i ansettelsesutvalget TN Møte i ansettelsesutvalet TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA nnkalling til møte i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/KB V-ADM/KB Midlertidig ansettelse som postdoktor i helsevitenskap, st.id Ansettelsesprosess - ostdoktor i helsevitenskap st.id / / V-ADM/HEF V-ADM/HEF A 43/13 Kunngjøring av ledig stilling som professor i spesialpedagogikk, st.id tyrets ansettelsesutvalg 2013/ / TAB-HR/MMTO HF-ADM/KNO ide: 8 av 51

9 Referat dialogmøte juni Dialogmøter med instituttene på V-fakultetet 2013/ / V/LL V/LL Tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/TLO HF-B/TLO Melding om tildeling Anbud 02/13 for innkjøp av kjemikalier, forbruksartikler og utstyr til laboratorium 2013/ / TAB-ØVA/EH 063 TAB-ØVA/EH Fullmakt til å signere rammeavtale og samhandlingsavtale Anbud 02/13 for innkjøp av kjemikalier, forbruksartikler og utstyr til laboratorium 2013/ / TAB-ØVA/EH 063 TAB-ØVA/EH ide: 9 av 51

10 Forslag om oppheving av ordning med at fast ansatte opprettholder lønnsplassering ved overgang til stipendiatstilling Lønnsplassering av stipendiater 2013/ / TAB-HR/MMTO Offl. 23 (1) 216 Mottaker TAB-HR/MMTO V/LL A 73/13 Godkjenning av utlysningstekst for ledig stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap, st.id Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/KB V-ADM/HEF ermisjon fra førskolelærerutdanningen innvilget tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GNJ HF-B/TLO A 76/13 Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i markedsføring, st.id , HHi Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/KB V-ADM/KB ide: 10 av 51

11 HFA 67/13 Orienteringssaker Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet 2013/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA Avslag fra instituttleder på søknad om utdanningspermisjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/GMA nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB akkyndig vurdering av søkere til ledig stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.id Ansettelsesprosess - førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.id / /2013 V-ADM/GAK V-ADM/GAK ide: 11 av 51

12 Ledig stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.id Ansettelsesprosess - førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.id / /2013 V-ADM/GAK Mottaker Til søker V-ADM/GAK Notat om organisatorisk plassering av organisasjonssekretær for tor Organisatorisk plassering av organisasjonskonsulentstilling tor 2013/ / TAB-HR/MMTO Offl. 23 (1) 554 TAB-HR/MMTO akkyndig vurdering av søkere til ledig stilling som universiteteslektor i sosialt arbeid, st.id Ansettelsesprosess - universitetslektor i sosialt arbeid, st.id / /2013 V-ADM/GAK V-ADM/GAK Ledig stilling som universitetslektor i sosialt arbeid, st.id Ansettelsesprosess - universitetslektor i sosialt arbeid, st.id / /2013 V-ADM/GAK Mottaker Til søker V-ADM/GAK ide: 12 av 51

13 Om utvidet uførepensjon ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/AWB 221 TAB-HR/AWB Endring av individuell utdanningsplan for studieåret 2013/2014 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/GNJ HF-B/TLO Forskuddsutbetaling ersonalmappe ***** ***** 2013/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/GMA Forslag til sakkyndig komité - opprykk til dosent i sykepleievitenskap, st.id ersonlig opprykk til dosent - ***** ***** 2013/ / V-ADM/HEF V-ADM/HEF ide: 13 av 51

14 Komitevurdering - søknad om kvalifikasjonsopprykk til dosent i restaurantadministrasjon Kvalifikasjonsopprykk til dosent ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/KB V-ADM/KB Komitevurdering - søknad om opprykk til dosent i restaurantadministrasjon Kvalifikasjonsopprykk til dosent ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/KB V-ADM/KB Forlengelse av 75% midlertidig stilling som universitetslektor ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/GMA Forlengelse av vikariat som rådgiver ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/GMA ide: 14 av 51

15 Godkjenning fra kontorsjef om omsorgspermisjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/GMA Oppnevnelse av bedømmelseskomite for ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/EØT V-ADM/EØT var på søknad om endring av individuell utdanningsplan, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/K V-H/K tvidet søkerskjema, søknader og CV søker 1-4 Ansettelsesprosess doktorgradsstipendiat i offshore teknologi st.id / / TN-ADM/AKRA 216 TN-ADM/HKH ide: 15 av 51

16 tvidet søkerskjema, søknader og CV søker 5-8 Ansettelsesprosess doktorgradsstipendiat i offshore teknologi st.id / / TN-ADM/AKRA 216 TN-ADM/HKH Referat fra lærlingemøte Lærlinger i kontorfag - referat fra lærlingemøter 2013/ / TAB-HR/GAAT Mottaker DR--D/EBO Mottaker DR--D/TO Mottaker DR--D/JR TAB-HR/GAAT Referat fra HM-koordinatormøtet HM-koordinatormøter / / TAB-HR/GAAT TAB-HR/GAAT øknader - ledig stilling som bibliotekdirektør, st.id Ansettelsesprosess - bibliotekdirektør, st.id / / TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO ide: 16 av 51

17 Referat fra møte i Fordelingsutvalget Fordelingsutvalget ved nstitutt for medie-, kultur- og samfunnsfag / / V-MK/KR Mottaker V-MK/KR V-MK/KR liktavlevering Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/EØT Mottaker Nasjonalbiblioteket V-ADM/EØT tvidet søkerliste - ledig stilling som bibliotekdirektør, st.id Ansettelsesprosess - bibliotekdirektør, st.id / / TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO liktavlevering Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/EØT Mottaker Nasjonalbiblioteket V-ADM/EØT ide: 17 av 51

18 liktavlevering Kandidatmappe ***** ***** 2008/ / V-ADM/EØT Mottaker Nasjonalbiblioteket V-ADM/EØT Notat fra utdanningsdirektør ersonalmappe ***** ***** 2/ / TAB-HR/YKV 221 TAB-HR/YKV Beregning av tjenesteansiennitet ersonalmappe ***** ***** 2/ / TAB-HR/YKV 221 TAB-HR/YKV Engasjering av ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2013/ / TAB-HR/YKV 221 TAB-HR/YKV ide: 18 av 51

19 Tilbakemelding fra V ( ) Revisjon av HM-systemet ved i 2/ / TAB-HR/GAAT 254 TAB-HR/GAAT Revisjon av det systematiske HM-arbeidet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet - avslutning Revisjon av HM-systemet ved i 2/ / TAB-HR/GAAT 254 Mottaker V/EMA TAB-HR/GAAT Trening i arbeidstida - søknad ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/AL Referat fra TN ledermøte Møtereferat TN ledergruppe / / TN-ADM/NH TN-ADM/NH ide: 19 av 51

20 Vedrørende vikariat ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-HR/YKV 221 TAB-HR/YKV Emnebeskrivelse Risikoanalyse (i pluss) Godkjente emnebeskrivelser ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2011/ / TN-ADM/MAH 423 TN-ADM/MAH Emnebeskrivelse Risikostyring (i pluss) Godkjente emnebeskrivelser ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2011/ / TN-ADM/MAH 423 TN-ADM/MAH Forhandling om ny tilpasningsavtale Hovedavtalen i staten - revisjon 2/ / TAB-HR/GBA 204 Mottaker TAB-HR/GBA TN/GO ide: 20 av 51

21 Notat vedrørende studenter og forsikring tudenter og forsikring N 2013/ / TAB-A-K/KDT Mottaker V-ADM/THE Mottaker HF-ADM/AL Mottaker TN-ADM/MAH TAB-A-K/KDT øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/AHA Mottaker V-HH-/AHA B 2 ***** nnstilling forlengelse ***** ***** nnstillinger dekanvedtak - personalsaker ved Det humanistiske fakultet 2013/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA Notat fra økonomi- og virksomhetsdirektør Korttidsengasjement / arbeidsavtale ved avdeling for økonomi og virksomhetsstyring 2/2013 2/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV ide: 21 av 51

22 Notat fra økonomi- og virksomhetsdirektør Korttidsengasjement / arbeidsavtale ved avdeling for økonomi og virksomhetsstyring 2/2013 2/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV Vurdering av sidegjøremål ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/HKH nnstilling ***** ***** ***** nnstillinger dekanvedtak - personalsaker ved Det humanistiske fakultet 2013/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA nnstilling ***** ***** ***** MD, nnstillinger dekanvedtak - personalsaker ved Det humanistiske fakultet 2013/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA ide: 22 av 51

23 var på søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen i BY340, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/TB V-H/TB Vedrørende avslag på fjerde gangs forsøk på BY142 - ykepleiens naturvitenskaplige og medisinske grunnlag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/MGJ V-H/ALR nnvilget søknad om utvidet tid på hjemmeeksamen i BY340, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/BMH V-H/TB Foreløpig svar på søknad om overflytting fra HiB til i, Bachelor i sykepleie Overflytting ***** 2013/ /2013 V-ADM/TB V-ADM/TB ide: 23 av 51

24 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/MKA TAB-A-E/MKA øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/GNJ Mottaker HF-G/GNJ B 2 ***** nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/MKA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2013 V-ADM/MGJ TAB-A-E/MKA ide: 24 av 51

25 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TB TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/THAR TAB-A-E/MKA ide: 25 av 51

26 nnvilget søknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB Avslutning av ansettelsesprosess - stipendiat i helsevitenskap, st.id Ansettelsesprosess - Doktorgradsstipendiat i helsevitenskap st.id / /2013 V-ADM/HEF Mottaker Til søker V-ADM/HEF var på søknad om innpass av emner i utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/AHA øknad om vurdering av utenlandsk utdanning tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 TN-ADM/ALA TN-MN/MAH ide: 26 av 51

27 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/MKA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/MHA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK TAB-A-E/MEW ide: 27 av 51

28 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/KAD TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/AHA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TAB-A-E/MKA ide: 28 av 51

29 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/MHA TAB-A-E/MEW Endelig godkjenning av delstudier ved Artevelde niversity College Ghent tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 HF-ADM/TLO HF-B/AK Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene HA entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB Avslag på søknad om godkjenning av ekstern eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/AM TN-T/AM ide: 29 av 51

30 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TAB TAB-A-E/MEW nnvilget søknad om fjerde gangs eksamen i ÅMA290 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2013 TN-ADM/AM TN-T/AM nvitasjon til høring om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning N 2013/ /2013 TAB-A/MCF 008 Mottaker HF-ADM/AL Mottaker V-ADM/KL Mottaker TN/[fordelt] Mottaker TAB-A-E/[fordelt] TAB-A/MCF ide: 30 av 51

31 øknad om reservert studieplass til ***** Reservert studieplass 2013 ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 17769/ TAB-A-E/CAME TAB-A-E/CAME nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/K TAB-A-E/MEW Oppfølging etter møtet i entralt hovedavtaleutvalg entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB nnvilget søknad om omsorgspermisjon uten lønn ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ /2013 TAB-HR/YKV 221 TAB-HR/YKV ide: 31 av 51

32 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/ALB TAB-A-E/MKA Arbeidsplan studieåret 2013/2014 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2013 HF-ADM/ELN 221 HF-ADM/GMA Oppnevning som ekstern klagesensor ved niversitetet i tavanger, samfunnsvitenskapelig fakultet for bacheloroppgaver - sosionomutdanningen (BOBAC) Oppnevning av eksterne sensorer - sosialfag 2011/ /2013 V-/H 453 V-/H nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK TAB-A-E/MEW ide: 32 av 51

33 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/TB TAB-A-E/MKA Oppnevning som ekstern sensor ved niversitetet i tavanger, samfunnsvitenskapelig fakultet for 2 masteroppgaver (MOMA) - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Oppnevning av eksterne sensorer - sosialfag 2011/ /2013 V-/H 453 V-/H var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av enkeltemner tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/BMH V-MK/KG Medlemskap i folketrygden - forlengelse av utenlandsperioden Kandidatmappe ***** ***** ***** 2/ /2013 TN-ADM/EF Mottaker NAV nternasjonalt TN-ADM/EF ide: 33 av 51

34 nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TAB-A-E/MEW nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/JL TAB-A-E/MEW nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB ide: 34 av 51

35 nnvilget søknad om fjerde gangs eksamen i B140 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 TN-ADM/TF TN-T/AM øknad om ednring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/JO Mottaker TN-KM/JO B 14 ***** Endelig godkjenning av delstudier ved Linnèuniversitetet tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 HF-ADM/TLO HF-B/AK nnvilget søknad om skifte av studieprogram tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 TN-ADM/AM TN-MN/TBRB ide: 35 av 51

36 nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK TAB-A-E/MEW Oppnevning som ekstern sensor ved niversitetet i tavanger, samfunnsvitenskapelig fakultet for masteroppgave (MOMA). tudent: ***** ***** Oppnevning av eksterne sensorer - sosialfag 2011/ /2013 V-/H 453 V-/H nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/MHA TAB-A-E/MEW ide: 36 av 51

37 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/MAH TAB-A-E/MEW nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/MKA TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TAB-A-E/MEW nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/CEL TAB-A-E/MKA ide: 37 av 51

38 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK TAB-A-E/MEW nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/RE TAB-A-E/MEW nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/ALA TAB-A-E/MEW var på søknad om permisjon fra studiet tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/KG V-MK/KG ide: 38 av 51

39 Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/OMK Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/OMK Angående søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/CEL V-HH-/OMK Avslag på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/CEL V-H/K ide: 39 av 51

40 nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudium ved niversität Oldenburg tudenmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 HF-ADM/CML HF-K/AK nnvilget søknad om fjerde gangs forsøk i emne - Bachelor i sosialt arbeid tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2013 V-ADM/H V-/THAR Forslag til sakkyndig komité - kvalifikasjonsopprykk til førstelektor i journalistikk, st.id ersonlig opprykk til førstelektor - ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/GAK V-ADM/GAK Vurdering av utdanningsdokumenter for ***** ***** Ansettelsesprosess - stipendiat i informasjonsteknologi C, 3 år, nstitutt for data og elektroteknikk, st.id / /2013 TN-ADM/AKRA TN-ADM/HKH ide: 40 av 51

41 øknad om opprykk til førstelektor ersonlig opprykk til førstelektor - ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/GAK Mottaker V-ADM/GAK B ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/JD Mottaker HF-K/JD B 2 ***** Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudenmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 HF-ADM/CML Mottaker HF-K/AK ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 HF-ADM/JD Mottaker HF-B/TLO ***** ide: 41 av 51

42 Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 HF-ADM/AK Mottaker HF-K/AK ***** nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudium ved niversitët Oldenburg tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 HF-ADM/AK HF-K/AK nnstilling, justert versjon ***** ***** nnstillinger dekanvedtak - personalsaker ved Det humanistiske fakultet 2013/ /2013 HF-ADM/GMA Offl. 23 (1) HF-ADM/GMA Merknad frå Arkeologisk museum i (AM) til forvaltingsplan for mokkevatnet naturreservat, Time kommune, Rogaland Forskrift om fredning av mokkevatnet som naturreservat. (jf. sak 99/6009 og 99/4333) 1999/ /2013 AM-FORN/HAA 733 Mottaker Fylkesmannen i Rogaland - Miljøvernavdelinga AM-FORN/ ide: 42 av 51

43 øknad om reservert studieplass, master i dokumentarproduksjon, til høsten 2015 Opptakssaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / V-ADM/KL Mottaker V-ADM/KL B 42 ***** øknad om utsettelse av eksamen i BY340, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/TWG Mottaker V-H/TB B 6 ***** øknad om utsettelse av eksamen, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2013 V-ADM/MGJ Mottaker V-H/TB B 6 ***** Konseptutvalgutredning for fremtidig Campus NTN - nvitasjon til innspill Konseptutvalgutredning for fremtidig Campus NTN- nvitasjon til innspill 2013/ /2013 DR-/ME 329 Mottaker DR-/ME Rambøll Norge A ide: 43 av 51

44 øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/OMK B 4 ***** åminnelse: rogramstyre for TFORK - forslag til medlemmer tforsk partnerskapsprogram - nvitasjon til innspill - utkast til utlysningstekst for TFORK partnerskapsprogram - pilotfase / / / TAB-A-K/TNH 321 Mottaker TAB-A-K/TNH niversitets- og høgskolerådet øknad om dispensasjon ved overgang til masterutdanning tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 TN-ADM/TBRB Mottaker TN-T/TF B 11 ***** øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/TF Mottaker TN-T/TF B 2 ***** ide: 44 av 51

45 øknad om godkjenning av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/AM Mottaker TN-T/AM ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/OHE Mottaker TN-MN/OHE ***** øknad om skifte av studieprogram tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/JN Mottaker TN-MN/TBRB ***** øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/ALB Mottaker TAB-A-E/MKA B 2 ***** ide: 45 av 51

46 øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/RE Mottaker TAB-A-E/MKA B 2 ***** Trykksak til arkiv - Åpen dag brosjyre 2 Egenproduserte trykksaker ved i / / DR--D/JR DR--D/JR øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/MHA Mottaker V-H/ALR B 0 ***** øknad om gjenopptagelse av Masterutdanning i industriell økonomi tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/A Mottaker TN-ØR/A ***** ide: 46 av 51

47 øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/JN Mottaker TN-T/TF B 4 ***** øknad om ny innlevering av BØKBAO tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK Mottaker V-HH-/AHA B 4 ***** Vedrørende lønnsfordeling ***** ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2013 TN-ADM/MOL 221 TN-ADM/MOL øknad om dispensasjon fra semesterregistrering - Master i sosialfag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/THAR Mottaker V-/THAR ***** ide: 47 av 51

48 ignert kontrakt om gjesteforelesning Kontrakt om gjesteforelesning ved TN vår / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA 221 Mottaker HF-ADM/GMA TO ***** ignert kontrakt - mentor tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt - mentor tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ide: 48 av 51

49 ignert arbeidsavtale tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ide: 49 av 51

50 ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ide: 50 av 51

51 ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ignert kontrakt studentassistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet høst / / TN-ADM/T Mottaker TN-ADM/T TO ***** ide: 51 av 51

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.05.2014 Oppnevningsbrev Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/EF TN-ADM/EF Oppnevningsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.7.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 07.07.2011 nnkalling til møte i ansettelsesrådet V Ansettelsesrådet V 06.06.2011 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2013 nnkalling til møte i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V 27.02.2013 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 10.12.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 10.12.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.05.2011 Tildeling av ph.d.-graden - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/4866-11 18887/2010 17.09.2010 TN-ADM/EF

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Offentlig journal. Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter. Mulighetsstudie TN 13.09.

Offentlig journal. Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter. Mulighetsstudie TN 13.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.3.2013-24.3.2013, Dokumenttype:,,n,s,x, tatus: J,A 26.03.2013 Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06.

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.07.2011-31.07.2011, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 01.08.2011 tsatt frist for innlevering av Masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Dok.dato: 14.06.2012. Klassering: 011.4 STAB-UA/MAK. Dok.dato: 22.06.2012. Klassering: HF-ADM/ELN. Dok.dato: 06.07.2012. Klassering: TN-ADM/HKH

Dok.dato: 14.06.2012. Klassering: 011.4 STAB-UA/MAK. Dok.dato: 22.06.2012. Klassering: HF-ADM/ELN. Dok.dato: 06.07.2012. Klassering: TN-ADM/HKH Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 25.11.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 26.11.2 RF 22/12 Læringsmiljøprisen 2 Rektors fullmakt 2 2/20-22 13990/2 14.06.2 TAB-A/MMTO 011.4 TAB-A/MAK Timeliste

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 18.01.2001. Klassering: FMV/HSØ. Dok.dato: 20.02.2012. Klassering: SV-ADM/HEF

Dok.dato: 18.01.2001. Klassering: FMV/HSØ. Dok.dato: 20.02.2012. Klassering: SV-ADM/HEF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2012 Di. tsira havstuer. nternt notat: HØ til BA, Melding om at tiltakshaver vil klage på Am vedtak tsira

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Dok.dato: 11.07.2012. Klassering: Dok.dato: 11.07.2012. Klassering: Dok.dato: 11.07.2012. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 11.07.

Dok.dato: 11.07.2012. Klassering: Dok.dato: 11.07.2012. Klassering: Dok.dato: 11.07.2012. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 11.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.10.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 02.10.2012 Tildeling av ph.d.- graden - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2009/1624-11 16244/2012

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.01.2011 Gjennomgang av roller og rettigheter for ehorte-brukere Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ehorte N

Detaljer

Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 07.06.2011. Klassering:

Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 07.06.2011. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2011-10.7.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 11.07.2011 Møtereferat 31.05.2011 Møte i ansettelsesutvalg - råd TN 31.5.2011 2011/3021-6 11939/2011 06.06.2011

Detaljer

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014.

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 29.09.2014 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08.

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,n,x,s, tatus: J,A 23.11.2012 Forespørsel om innvilgelse av visa ersonalmappe 2011/2337-11 18248/2012 22.08.2012 TN-ADM/HKH Avs./mottaker:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07.

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.7.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 15.07.2008 kattekort ersonalmappe 2008/1626-4 13047/2008 HF-ADM/GMA Offl. 5a, Fvl. 13 Følgebrev tudentassistenter 1.

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende fremdriftsrapport. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/1158-12 6431/2012 06.05.2013 06.03.

Offentlig journal. Vedrørende fremdriftsrapport. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/1158-12 6431/2012 06.05.2013 06.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.5.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.05.2013 Vedrørende fremdriftsrapport Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/1158-12 6431/2012 06.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012

Offentlig journal. Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.5.2012-17.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.05.2012 Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i barnevern tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: TN-ADM/OEJ

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: TN-ADM/OEJ Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 08.04.2011 Frikort ***** katt Vest-TN 2008/4796-40 803/2011 11.01.2011 TN-ADM/OEJ 233 Mottaker katt Vest niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 23.04.2010 afety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal

Detaljer

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02.

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.05.2012 Letter of Mandate øknad Leonardo da Vinci prosjekt 7924-LL-1-2012-1-BE-LEONARDO-LM 2012/679-2 4647/2012

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2010. Klassering: 011.2 UDIR-SS/SME. Dok.dato: 20.04.2011. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: 011.

Dok.dato: 24.08.2010. Klassering: 011.2 UDIR-SS/SME. Dok.dato: 20.04.2011. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 20.04.2011 Bekreftelse på verv ved niversitetet i tavanger Bekreftelse på verv ved niversitetet i tavanger 2010/2706-1 167/2010

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 03.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 27.09.2012

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07.

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.07.2012 øknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 20.02.2012

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) Personalmappe ***** ***** ***** 2009/4523-15 23409/2011 TN-ADM/HKH

Offentlig journal. Innvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) Personalmappe ***** ***** ***** 2009/4523-15 23409/2011 TN-ADM/HKH Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.02.2 nnvilgelse av forlenget fødselspermisjon (10 ukers fedrekvote) ersonalmappe 2009/43-15 23409/2011 05.10.2011 TN-ADM/HKH

Detaljer

Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: Klassering: UIS-IT/IEG UIS-IT/MADA STAB-HR/GAAT. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: Klassering: UIS-IT/IEG UIS-IT/MADA STAB-HR/GAAT. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.05.2013 RF 24/13 Opprettelse av stilling som professor i økonomisk geografi og innovasjonsteori ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009.

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 25.05.2009 Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006 ersonalmappe

Detaljer

Dok.dato: 20.01.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 02.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.

Dok.dato: 20.01.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 02.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.03.2012 Referat fra møte i ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V 01.02.2012 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.06.2011 Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.2009

Detaljer

Offentlig journal. Memorandum of Intent. Erasmus Mundus - EMMIR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and Intercultural Relations

Offentlig journal. Memorandum of Intent. Erasmus Mundus - EMMIR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and Intercultural Relations Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.12.2010, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 02.12.2010 Memorandum of ntent Erasmus Mundus - EMMR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and ntercultural

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.12.13, Dokumenttype:,,N,,s, tatus: J,A 03.12.2013 Kvalitetstilstanden innen personalsaker - Rapport Kvalitetssikring av arkiv- og saksbehandlingssystemet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 25.01.2010 Vedr. søknad på stilling som overingeniør/avdelingsingeniør i kjemi, st.id. 825819 - norsk avslagsbrev Tilsettingsprosess

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering:

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 18.06.2013 nnhold: Referat fra HM-forum 07.05.2013 AM - HM 2013 X 2013/7-13 10530/2013 23.05.2013 012 AM-AMLNG/MHØ

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2012 Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4

Detaljer

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07.

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 31.8.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 02.09.2009 nnhold: Di. Tilråding til Riksantikvaren ver. søknad om dispensasjon kml. 8. 4.ledd.: Reguleringsplan for

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, Status: J,A 28.02.2012 Stillingsbeskrivelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/499-13 21963/2011 14.10.2011 TN-ADM/ALS

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer