Dok.dato: Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/ / HF-AF/MF 02 Mottaker tatped ørøst TAB-ØVA/ELK Endelig svar i sak fra Arkeologisk museum, i Hjelmeland k. Flådene gnr 5 bnr 1 Forsterking av nett - graving N 2013/ / Tysland gnr. 63 bnr. 1, Bjerkereim k., Rogaland. øknad om dispensasjon - Oversending av fagleg tilråding frå AM i Bjerkreim k. Tysland gnr 63 bnr 1. Landbruksveg og nydyrking. 2009/ / AM-FORN/AJN 773 Mottaker Riksantikvaren AM-FORN/P ide: 1 av 21

2 Tilbud om feltarbeid 2014 ***** ***** ***** AM - Feltsøknader / / Tilbud om feltarbeid 2014 ***** ***** AM - Feltsøknader / / Referat fra ledermøte AM - Ledermøter 2014 X 2014/ / AM/AJN AM/AJN AM-FORMDL/KAOM AM-AMLNG/MHØ AM/TMV AM-KONERV/ME AM-AMLNG/MHØ ide: 2 av 21

3 var på søknad om skifte av studieprogram tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/MMP TN-KM/MMP var på søknad om skifte av studieprogram tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/MMP TN-KM/MMP nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/TF TN-ØRP/TF Foreløpig svar på søknad om permisjon, Bachelor i sosialt arbeid tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2014 V-ADM/THAR V-/MHA ide: 3 av 21

4 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 HF-ADM/HA HF-K/HA Vedr. øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/PRE TN-DE/PRE Vedr. øknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2014 TN-ADM/MAH TN-DE/PRE var på søknad om utsatt innleveringsfrist på bacheloroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 HF-ADM/HA HF-K/HA ide: 4 av 21

5 Avaldsnesprosjektet - keramikk til analyse Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet , 12220, 12221, 12222, / /2014 AM-FORN/AJN 773 Mottaker Keramiska Forskningslaboratoriet, Geologiska institutionen AM-FORN/AJN var på søknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2014 V-ADM/KL V-MK/KG Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting NOR110 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 HF-ADM/AM HF-K/AM Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting ENG140 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 HF-ADM/AM HF-K/AM ide: 5 av 21

6 nnvilget søknad om permisjon fra studium, Bachelor i ykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2014 V-ADM/TB V-H/TB Eksamensoppmelding til eksamen 23. mai tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2014 HF-ADM/GNJ Mottaker ***** HF-G/GNJ Fritak fra nynorsk - gjelder også norsk 2 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 HF-ADM/GNJ HF-G/GNJ nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB ide: 6 av 21

7 nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2014 TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB Vedrørende søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 V-ADM/EL V-NH/JGO Anbefalingsbrev tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2014 HF-ADM/VVE HF-B/KBE Vedrørende søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/JGO V-NH/JGO ide: 7 av 21

8 Ansettelsesprosess feltleder arkeologi (toårig stilling), st.id Tilbudsbrev. Ansettelsesprosess feltleder arkeologi (steinalder) - Prosjekt ømmevågen (tidsbegrenset stilling), st.id / /2014 AM-ADM/EVN P Offl AM-ADM/EVN nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emne tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2014 V-ADM/AHA V-HH-/AHA øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/MAH TAB-A-E/ALA B 6 Orientering om utestengelse av student - ***** ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / / TAB-A/DEA X 535 TAB-A/DEA niversitetet i Nordland ide: 8 av 21

9 Forfalskning av søknadsdokument - ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / / TAB-A/DEA X 535 TAB-A/DEA niversitetet i Nordland Ansettelsesprosess Feltleder arkeologi (steinalder) - Prosjekt ømmevågen, st.id (tidsbegrenset stilling 1-2 år) - Takker nei til stillingen Ansettelsesprosess Feltleder arkeologi (steinalder) - Prosjekt ømmevågen, st.id (tidsbegrenset stilling 1-2 år) 2014/ /2014 AM-ADM/EVN P AM-ADM/EVN Vedtak om utestenging og tap av retten til å gå opp til eksamen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / / TAB-A/DEA X 535 TAB-A/DEA niversitetet i Oslo ide: 9 av 21

10 Forfalskning av søknadsdokument - ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / / TAB-A/DEA X 535 TAB-A/DEA niversitetet i Oslo Klage på karaktersetting MØA120 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 V-ADM/CEL V-HH-/OMK øknad om overflytting fra NTN til Petroleumsteknologi ved i Overflytting - ***** 2014/ /2014 TN-PT/AM TN-PT/AM Oversending av dei siste 14C-dateringane frå Thora torm-prosjektet Trondheim k. Naturvitenskapelige analyser på tomta til Tora torm vgs i Bispegata 20. aken er arkivert under ør-trøndelag 2013/ / AM-FORN/P ide: 10 av 21

11 Ny sensurering av sensurvedtak BJO310- vår 2014 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 V-ADM/KR V-MK/KR Ny sensurering av sensurvedtak BJO310 - høst 2014 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2014 V-ADM/KG V-MK/KR Ny sensurering av sensurvedtak BJO310 - vår 2014 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/KR V-MK/KR ide: 11 av 21

12 Ny sensurering av sensurvedtak BJO310 - høst 2014 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2014 V-ADM/JL V-MK/KR nformasjon om nytt opptakskrav til masterprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse - NTN nformasjon om nytt opptakskrav til masterprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse - NTN 2014/ /2014 -LEDELE/[fordelt] LEDELE/[fordelt] Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet nnføring av kvoter for partene i samarbeidsavtalen med N Høring - nnføring av kvoter for partene i samarbeidsavtalen med N 2014/ /2014 -LEDELE/[fordelt] 008 -LEDELE/[fordelt] N ide: 12 av 21

13 Påminnelse - Forslag til styremedlemmer det samorganiserte F, O og Ts eksjon for utvikling av nasjonale tjenester Forslag til styremedlemmer det samorganiserte F, O og Ts eksjon for utvikling av nasjonale tjenester 2014/ /2014 TAB-A/KRH LEDELE/[fordelt] Kunnskapsdepartementet var fra i om kartlegging av forskningsetiske retningslinjer Kartlegging av forskningsetiske retningslinjer 2014/ / TAB-FA/JHB 600 Mottaker Kunnskapsdepartementet TAB-FA/JHB Revidert budsjett justert for sos.utg. Finnøy k. Eik gnr 67 bnr 2 og 3. Vannforsyning på jernarøyene 2013/ / Mottaker Riksantikvaren øknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2014 HF-ADM/GNJ HF-G/TRK ide: 13 av 21

14 Eigersund k. Hovland gnr 8 bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. HM-plan: ikker jobb analyse Eigersund k. Hovland gnr 8 bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator X 2005/ / AM-FORN/AJN 733 AM-ADM/EVN AM-FORN/EVB Oppsigelse av arbeidsforhold Personalmappe ***** ***** ***** 2011/ /2014 TAB-HR/YKV P 221 TAB-HR/YKV Bestilling av bilder - Rennesøy k - ***** Bestilling av bilder - Rennesøy k 2014/ / AM-AMLNG/MHØ AM-AMLNG/BB Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie - Bestilling av foto Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2014/ / AM-AMLNG/MHØ 047 AM-AMLNG/BB Nationalmueet i Danmark ide: 14 av 21

15 Bestilling: Bilder fra Tjora, ola k. og Hognestad, Time k. Bilder fra Tjora, ola k. og Hognestad, Time k. 2014/ / AM-AMLNG/MHØ 047 AM-AMLNG/BB niversitetet i Bergen tavanger Domkirke - Delprosjekt 1. Vernerunderapport nr. 1 tavanger Domkirke - Delprosjekt / / AM-KONERV/ME AM-KONERV/ME Aktiv HM Prosjekt A tavanger Domkirke - Delprosjekt 1. Vernerunderapport nr. 2 tavanger Domkirke - Delprosjekt / / AM-KONERV/ME AM-KONERV/ME Aktiv HM Prosjekt A Kortidsengasjement MD Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved nstitutt for musikk og dans / / HF-MD/DJN P HF-MD/CB ide: 15 av 21

16 Partnerskapsavtale mellom Bærland skole og G Partnerskapsavtaler for grunnskolelærerutdanningene ved i / /2014 HF/[fordelt] 321 HF/[fordelt] Bærland skole øknad om linjeskift og direkte opptak Overflytting - ***** 2013/ /2014 V-HH-/OMK V-HH-/CEL øknad om overflytting fra Høgskolen i Harstad til andre studieår bachelor i barnevern Overflytting - ***** 2014/ /2014 V-H/MHA V-/MHA øknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/MHA V-/MHA ide: 16 av 21

17 ignert avtale Erasmus PL 2014/ / TAB-A-K/ETO 321 TAB-A-K/ETO Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen øknad om tilrettelegging tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/JFJ HF-MD/JFJ øknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/H V-/H B øknad om linjeskift og direkte opptak til 2. og 3. året på bachelorprogrammene ved HH tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/ALB V-HH-/ALB ide: 17 av 21

18 luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ /2014 TAB-A-E/ALA 517 TAB-A-E/ALA Klage på karaktersetting BY142 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/GTA V-H/ALR B 0 Klage på karaktersetting BØK265 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TOL V-HH-/OMK Klage på karaktersetting BØK265 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/EL V-HH-/OMK ide: 18 av 21

19 Klage på karaktersetting BØK265 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TOL V-HH-/OMK Oppsigelse av stilling Personalmappe ***** ***** ***** 2009/ /2014 TAB-HR/YKV P 221 TAB-HR/YKV Klage på karaktersetting BØK265 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TOL V-HH-/OMK Klage på karaktersetting BØK105 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/TF V-HH-/OMK ide: 19 av 21

20 Klage på karaktersetting BØK195 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/JGO V-HH-/OMK Vedrørende fremtidig fremdrift av doktorgradsoppgave Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2014 HF-ADM/JER P HF-ADM/JER B Klage på karaktersetting BØK350 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/OMK V-HH-/OMK Klage på karaktersetting BRV350 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/OMK V-HH-/OMK ide: 20 av 21

21 Klage på karaktersetting BRV200 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK V-HH-/OMK Klage på karaktersetting BØK195 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/AHA V-HH-/OMK i ubsea - øknad om økonomisk støtte i ubsea - tudentorganisasjon 2014/ /2014 DR-/ME 153 DR-/ME i ubsea Klage på karaktersetting BØK135 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/TBRB V-HH-/OMK ide: 21 av 21

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08.

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, tatus: J,A 24.08.2009 nnhold: Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** ***** U 2009/1386-4 16834/2009

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.08.2009 Tilsetting i ledig stilling som konsulent ved Felles ressurssenter, Dokumentsenteret, st.id. 30027985 Tilsettingsprosess

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: 512.33 ADM-D/KWC. Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: ADM-D/KEG

Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: 512.33 ADM-D/KWC. Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: ADM-D/KEG Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 26.04.2011 Svar: søknad om opptak til enkeltfag Opptak til enkeltfag ***** ***** 2011/800-2 3730/2011 ADM-D/KWC 512.33

Detaljer

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.8.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.08.2012 øknad om fritak i emner akstittel: ak/dok nr:

Detaljer

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013.

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.9.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.09.2013 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Journaldato: 2.10.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.10.

Journaldato: 2.10.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.10.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.10.2012 øknad om innpass i Master i gerontologi nnpass

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03.

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.3.2012-23.3.2012, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 26.03.2012 Godkjenning av studieplan "Vurdering for læring i videregående opplæring" EFL AKO - tudie- / fagplaner

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet:

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Obligatorisk kursoppgave/eksamensoppgave/sensorveiledning Klage på sensurvedtak (samlesak)

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 13.01.2014 nnhold: pørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon H tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer