Dok.dato: Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: Klassering: TN-ADM/AKRA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/ / TN-ADM/AL niversitetet i tavanger TN-ADM/AL økerliste st id Tilsettingsprosess - førsteamanuensis i industriell økonomi, st.id / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA ATN 98/11 Godkjenning av utlysningstekst til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i innovasjon eller operasjonell risiko st id Møte i ansettelsesutvalg og -råd ved TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA ide: 1 av 34

2 ATN 99/11 Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat st.id Møte i ansettelsesutvalg og -råd ved TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/MOL øknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TAB TN-KM/TAB B 2 øknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TAB niversitetet i tavanger TN-KM/TAB ATN 101/11 Godkjenning av utlysningstekst til ledig stilling som postdoktor, st id prosjekt: almon rice Volatility, ved ØR Møte i ansettelsesutvalg og -råd ved TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA ide: 2 av 34

3 Budsjett for følgegruppen for lærerutdanningen ved niversitetet i tavanger tatsbudsjettet / / TAB-ØVA/EHN 115 Mottaker Kunnskapsdepartementet niversitetet i tavanger TAB-ØVA/ELK nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg den entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-A/AWB 014 TAB-A/AWB -F 02/11 Godkjenning av møtereglement for instituttstyret Møte i instituttstyret ved nstitutt for førskolelærerutdanning / / HF-FL/OKY HF-FL/OKY -F 03/11 Valg av styreleder og nestleder Møte i instituttstyret ved nstitutt for førskolelærerutdanning / / HF-FL/OKY HF-FL/OKY ide: 3 av 34

4 -F 04/11 Møteplan for instituttstyret Møte i instituttstyret ved nstitutt for førskolelærerutdanning / / HF-FL/OKY HF-FL/OKY -F 05/11 Handlingsplan for nstitutt for førskolelærerutdanning Møte i instituttstyret ved nstitutt for førskolelærerutdanning / / HF-FL/OKY HF-FL/OKY Organisering av forkurs for ingeniører Orienteringsaker til TNLHA Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2011/ / TN-ADM/HKH 014 TN-ADM/HKH Handlingsplan status etter innspill fra instituttene TN handlingsplan / / TN/GO 02 TN-ADM/HKH ide: 4 av 34

5 -F 06/11 Kvalitetsrapport 2010/11 nstitutt for førskolelærerutdanning Møte i instituttstyret ved nstitutt for førskolelærerutdanning / / HF-FL/OKY HF-FL/OKY -F 07/11 Referat- og orienteringssaker Møte i instituttstyret ved nstitutt for førskolelærerutdanning / / HF-FL/OKY HF-FL/OKY ensoroppdrag ved niversitetet i tavanger høsten 2011 ensoroppnevning ved nstitutt for allmennlærerutdanning / / HF-A/GNJ 453 niversitetet i tavanger HF-G/GNJ Rutinebeskrivelse Åpen dag Rutinebeskrivelser rekrutteringsaktiviteter 2011/ / TAB-KA/E TAB-KA/E ide: 5 av 34

6 ATN 105/11 Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat KM, st id Møte i ansettelsesutvalg og -råd ved TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA Rutinebeskrivelse i ambassadører Rutinebeskrivelser rekrutteringsaktiviteter 2011/ / TAB-KA/E TAB-KA/E Rutinebeskrivelse messer Rutinebeskrivelser rekrutteringsaktiviteter 2011/ / TAB-KA/E TAB-KA/E Rutinebeskrivelse skolebesøk Rutinebeskrivelser rekrutteringsaktiviteter 2011/ / TAB-KA/E TAB-KA/E ide: 6 av 34

7 Resultat på klage på sensurvedtak Klage på karaktersetting ved i luss / / L/OHA niversitetet i tavanger L/OHA Delegering av fullmakt ***** Delegering av fullmakt TN / / TN-ADM/NH TN-ADM/NH Varsel om sak Fusk under eksamen - ***** ***** 2011/ / FRE/DEA 535 niversitetet i tavanger FRE/DEA var på søknad om endring av utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/THAR niversitetet i tavanger V-/BMHA ide: 7 av 34

8 rioritering - tildeling av vikarstipend Vikarstipend N 2011/ / TAB-A/KKHA 635 Mottaker Det humanistiske fakultet HF-ADM/MTR Mottaker Det teknisk-naturvitenskapelige TN-ADM/EF fakultet Mottaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet V/LL AM/AJN Mottaker niversitetsbiblioteket i tavanger BB/[fordelt] Mottaker Rektor/direktør -LEDELE/[fordelt] TAB-A/KKHA nnkalling til ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA Attest ***** Attester i ambassadører / / TAB-KA/E 224 niversitetet i tavanger TAB-KA/E ide: 8 av 34

9 HFA 84/11 Ansettelse som doktorgradstipendiat i Minnestudier, K Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA tlysing driftstekniker, st.id Ansettelsesprosess - ledig stilling som driftstekniker ved Felles ressurssenter, Driftsavdelingen, st.id / / TAB-A/AWB TAB-A/AWB tvidet søkerliste - driftstekniker ved Felles ressurssenter, Driftsavdelingen, st.id Ansettelsesprosess - ledig stilling som driftstekniker ved Felles ressurssenter, Driftsavdelingen, st.id / / TAB-A/AWB TAB-A/AWB Bekreftelse på mottatt søknad - driftstekniker, st.id Ansettelsesprosess - ledig stilling som driftstekniker ved Felles ressurssenter, Driftsavdelingen, st.id / / TAB-A/AWB Mottaker Til søkere (e-post) niversitetet i tavanger TAB-A/AWB ide: 9 av 34

10 Bekreftelse på mottatt søknad - driftstekniker, st.id Ansettelsesprosess - ledig stilling som driftstekniker ved Felles ressurssenter, Driftsavdelingen, st.id / / TAB-A/AWB Mottaker Til søkere (brev) niversitetet i tavanger TAB-A/AWB ermisjon fra allmennlærerutdanningen tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/GNJ niversitetet i tavanger HF-G/TRK Avslutning av ansettelsesprosessen som førsteamanuensis i ndustriell økonomi Tilsettingsprosess - førsteamanuensis i industriell økonomi, st.id / / TN-ADM/AKRA niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA Vedrørende revidert prosjektplan Kandidatmappe ***** ***** 2010/ / HF-ADM/JER Offl. 13, cf. Fvl. 13 niversitetet i tavanger HF-ADM/JER ide: 10 av 34

11 Rammeplan for ingeniørutdanningen - overordnede føringer mplementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning - med forskrift og nasjonale retningslinjer 2011/ / TN/GO TN-ADM/NH tvelgelse til intervju, st.id Ansettelsesprosess - ledig stilling som driftstekniker ved Felles ressurssenter, Driftsavdelingen, st.id / / TAB-A/AWB niversitetet i tavanger TAB-A/AWB TR 31/11 Ansettelse i ledig stilling som KT-opplæringskonsulent ved Felles ressurssenter, T-avdelingen, eksjon for KT-opplæring, st.id entralt tilsettingsråd / / TAB-A/AWB TAB-A/AWB HFA 85/11 Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til førstelektor, MD Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA HF-ADM/KNO ide: 11 av 34

12 HFA 86/11 Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til universitetslektor, MD Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA HF-ADM/KNO Overføring av andelsbevis nr 17472/73 andnes boligbyggelag 2011/ / TAB-A/AWB niversitetet i tavanger TAB-A/AWB TR 32/11 Ansettelse i ledig stilling som konsulent - servicedesk ved Felles ressurssenter, T-avdelingen, eksjon for service og brukerstøtte, st.id entralt tilsettingsråd / / TAB-A/AWB TAB-A/AWB tatus for arbeid med utvikling av bemanningsplaner og implementering av elektronisk arbeidsplanverktøy Årsverkskontroll/bemanningsplan 2010/ / TAB-A/MMTO 210 -LEDELE/JBM TAB-A/MMTO ide: 12 av 34

13 var på søknad om støtte til faglig reise / konferanse Fordelingsutvalget HHi 2011/ / V-HH-/EKR niversitetet i tavanger V-HH-/EKR Doktorgradsutdanningen-notat fra ***** Orienteringsaker til TNLHA Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2011/ / TN-ADM/HKH 014 TN-ADM/HKH ignert referat Møte i ansettelsesutvalg og -råd ved TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/HKH Dekanvedtak - godkjenning av doktorgradsemne KM Dekanvedtak ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/NH TN-KM/E TN-KM/TAB ide: 13 av 34

14 Opprettelse av nytt verneområde - MN AM - oppfølging 2011 N 2011/ / TAB-A/GAAT 254 TN-MN/BHJ TAB-A/GAAT Avslutning av ansettelsesprosess for ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i sosialt arbeid, st.id Tilsettingsprosess - førsteamanuensis/førstelektor i sosialt arbeid, st.id / / V-ADM/GAK Mottaker Til søker niversitetet i tavanger V-ADM/GAK Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting i BØK235 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/ALB niversitetet i tavanger V-HH-/CEL Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting i BØK235 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/CEL niversitetet i tavanger V-HH-/CEL ide: 14 av 34

15 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting i BØK235 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/ALB niversitetet i tavanger V-HH-/CEL Bekrftelse på mottatt klage på karaktersetting i BØK235 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/CEL niversitetet i tavanger V-HH-/CEL Bekreftelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/AL Mottaker Til den det måtte anngå niversitetet i tavanger TN-ADM/AL ide: 15 av 34

16 Høring - tkast til endring av ordning med stipend basert på gjennomført kunstutdanning Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning N 2009/ / TAB-A/MAK 008 Mottaker Det humanistiske fakultet HF/[fordelt] HF/OFT HF-MD/H HF-ADM/ALR V/LL V-MK/G TE V-MK/AHE TAB-A/MAK Bekreftelse ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/AKRA Mottaker Til den det måtte angå niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA Endelig godkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/EØT niversitetet i tavanger V-MK/CNY ide: 16 av 34

17 nnvilget søknad om godkjenning av emner som frie valgemner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/RE niversitetet i tavanger TN-DE/RE nnvilget søknad om overgang til deltidsstudium tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/RE niversitetet i tavanger TN-DE/RE var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av ekstern eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/THAR niversitetet i tavanger V-/BMHA Referat fra konstituerende møte i instituttstyret DE nstituttstyre DE - nstitutt for data- og elektroteknikk - møter / / TN-ADM/JN TN-ADM/JN ide: 17 av 34

18 nnkalling til møte i instituttstyre DE nstituttstyre DE - nstitutt for data- og elektroteknikk - møter / / TN-ADM/JN TN-ADM/JN ak 5/11 - Handlingsplan for DE nstituttstyre DE - nstitutt for data- og elektroteknikk - møter / / TN-ADM/JN TN-ADM/JN F-HM sak 1/11 nnkalling og sakliste - Konstituering Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, 6. september / / HF-ADM/MTR HF-ADM/MTR tvidet søkerskejma Ansettelsesprosess - førsteamanuensis/førstelektor i sosialpedagogikk, st.id / / V-ADM/GAK V-ADM/GAK ide: 18 av 34

19 nnkalling til konstituerende møte i Fakultetsstyret Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, 6. september / / HF-ADM/MTR HF-ADM/MTR F-HM sak 3/11 Møteplan for Fakultetsstyret for 2011/12 Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, 6. september / / HF-ADM/MTR HF-ADM/MTR Møtebok fra konstituerende møte i Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, 6. september / / HF-ADM/MTR HF-ADM/MTR rotokoll fra møte i ansettelsesutvalget ved Det humanistiske fakultet , HFA 82/11 Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA HF-ADM/ELN ide: 19 av 34

20 Takker ja til prolongering av stilling ved HF til ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/ELN øknad om å gå over til 100% stilling ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / TAB-A/AWB TAB-A/YKV B ensjonsmeldingsskjema til tatens pensjonskasse ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / TAB-A/AWB TAB-A/YKV øknad på stilling som førstekonsulent - internasjonalt kontor, CV og attester ersonalmappe ***** ***** 2011/ / TAB-A/YKV TAB-A/YKV B ide: 20 av 34

21 Resultat på klage over sensurvedtak Klage på karaktersetting ved i luss / / L/OHA niversitetet i tavanger L/OHA Beregning av tjenesteansiennitet ersonalmappe ***** ***** 2011/ / TAB-A/YKV TAB-A/YKV Notat fra kontorsjef - internasjonalt kontor ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / TAB-A/YKV TAB-A/YKV øknad, CV og karakterutskrift ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / TAB-A/YKV TAB-A/YKV B ide: 21 av 34

22 Bergening av tjenesteansiennitet - ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / TAB-A/YKV TAB-A/YKV øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/JO TN-KM/JO B 2 øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2011 TN-ADM/JO TN-KM/JO B 2 øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/JO TN-KM/JO B 2 ide: 22 av 34

23 øknad om endring av utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/TOL V-NH/TOL B 2 Forskningsprosjekt 1038 Oppfølgning Forskningsprosjekt 1038 ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / AM/MARA Ø Offl AM/MARA AM-AMLNG/LD øknad om fødselpermisjon tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/TLO HF-FL/TLO Høring: Revidert kommunal regnskapsstandard nr. 3 - lån - opptak, avdrag og refinansiering Høring: Revidert kommunal regnskapsstandard nr. 3 - lån - opptak, avdrag og refinansiering 2011/ / V-HH-/[fordelt] 008 V-HH-/[fordelt] GKR - Foreningen for god kommunal regnskapsskikk ide: 23 av 34

24 Høringsutkast til revidert KR nr. 3 om regnskapsføring av lån Høringsutkast til revidert KR nr. 3 om regnskapsføring av lån 2011/ / LEDELE/[fordelt] 008 -LEDELE/[fordelt] Foreningen for god kommunal regnskapskikk Kunnskapsdepartementets pris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet - tlysning tdanningskvalitetsprisen - NOKT 2007/ / TAB-A/KRH 162 -LEDELE/[fordelt] Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Høring - Norske vitnemål og vitnemålstillegg - nnstilling Norske vitnemål og vitnemålstillegg Høring - Norske vitnemål og vitnemålstillegg - nnstilling Norske vitnemål og vitnemålstillegg 2011/ / FRE-E/[fordelt] 008 FRE-E/[fordelt] niversitets- og høgskolerådet øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emne tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/ALB V-HH-/ALB ide: 24 av 34

25 øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TBRB FRE-E/ALA øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/BMHA FRE-E/ALA Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene HA entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-A/AWB 014 TAB-A/AWB øknad om dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg/melde seg opp til undervisning og eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/ALB V-HH-/ALB ide: 25 av 34

26 Takker nei til tilbud om ansettelse som konsulent - teknisk brukerstøtte, st.id Ansettelsesprosess - ledig stilling som konsulent - teknisk brukerstøtte ved Felles ressurssenter, T-avdelingen, eksjon for service og brukerstøtte, st.id / / TAB-A/AWB TAB-A/AWB TE øknad om permisjon fra stilling ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/MOL TAB-A/YKV B 18 Klage på karaktersetting ME700 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TF TN-T/JN Klage på karaktersetting ME630 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TF TN-T/JN ide: 26 av 34

27 Klage på karaktersetting BM160 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/KAD TN-KM/JN Klage på karaktersetting BT240 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/AM TN-T/JN Klage på karaktersetting MEMA tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/TF TN-T/JN Klage på karaktersetting ME700 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TF TN-T/JN ide: 27 av 34

28 Klage på karaktersetting BM160 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/JN TN-KM/JN Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/H V-/H Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/THAR V-/H Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/H V-/H ide: 28 av 34

29 Tilbaketreden i full stilling ersonalmappe ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA TO Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/H V-/H Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/H V-/H Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/H V-/H ide: 29 av 34

30 Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/THAR V-/H øknad på midlertidig stilling som førstekonsulent ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/MOL TN-ADM/MOL TE Klage på karaktersetting BBA180 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/H V-/H Nu. Hå k. Anisdal gnr 83 div. bnr. Ressursbruk i beltet mellom Låg-og Hægjæren, opg.nr nnberetning til topografisk arkiv. Hå k. Anisdal gnr 83 div. bnr. Ressursbruk i beltet mellom Låg-og Hægjæren, opg.nr / /2011 AM-AMLNG/LD 773 AM-AMLNG/LD ide: 30 av 34

31 Klage på karaktersetting B180 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/H V-/H R. Karmøy k. tokkdal gnr 78 bnr 5. Reguleringsplan for Helganesprosjektet, Haugesund lufthavn, Karmøy. Melding om ferdigstilling av arkeologisk undersøkelse Karmøy k. tokkdal gnr 78 bnr 5. Haugesund lufthavn. lanlagt utvidelse av rullebanen / / AM-FORN/AJN 733 Mottaker Riksantikvaren niversitetet i tavanger AM-FORN/AN Vedrørende tidspunkt for fratreden ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/KNO ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** 2007/ / V-ADM/KB V-ADM/HEF TE ide: 31 av 34

32 ttalelse fra HF til søknad om frivillig sluttordning ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/KNO øknad om lokal eksamensavvikling - ***** tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/TOL FRE-E/OHA øknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/TLO HF-FL/TLO ersonalsak - ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO ide: 32 av 34

33 øknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/MFH V-MK/MFH B 2 Etterlyser tilbakemelding på tidligere sendt brev vedrørende økonomisk støtte HFO - Den Norske Historiske forening - økonomisk støtte 2007/ / HF/OFT 153 HF/[fordelt] HFO Orientering om vedtatt kommunelplan Høring - Offentlig utleggelse av kommuneplan / / FRE/JBM 008 -LEDELE/[fordelt] tavanger kommune Korrigering - Orientering om vedtak - ***** ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / / FRE/DEA 535 FRE/DEA Høgskolen i Telemark ide: 33 av 34

34 Fremdriftsrapport for doktorgradsveiledere - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2008/ /2011 HF-ADM/JER HF-ADM/JER Fremdriftsrapport for doktorgradsveiledere - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 HF-ADM/JER HF-ADM/JER Kompetanse for kvalitet tlysing Videreutdanning av lærere 2008/ /2011 TAB-A/KRH TAB-A/[fordelt] tdanningsdirektoratet Evalueringen av biologi, medisin og helse - offentliggjøring av rapportene Evaluering av biologi, medisin og helsefag 2010/ /2011 V-H/KVE 600 V/[fordelt] Norges forskningsråd ide: 34 av 34

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 04.10.2010 Referat fra forminneutvalget 14.09.10 Fornminneutvalget 2010 X 2010/8-22 18877/2010 17.09.2010 AM-FORN/AJN 015.2

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, Status: J,A 28.02.2012 Stillingsbeskrivelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/499-13 21963/2011 14.10.2011 TN-ADM/ALS

Detaljer

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.08.2009 Tilsetting i ledig stilling som konsulent ved Felles ressurssenter, Dokumentsenteret, st.id. 30027985 Tilsettingsprosess

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08.

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, tatus: J,A 24.08.2009 nnhold: Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** ***** U 2009/1386-4 16834/2009

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Journaldato: 20.10.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.10.

Journaldato: 20.10.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.10.2011 øknad om studiepermisjon tudiepermisjon 2011/2411-2 8101/2011

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer