Dok.dato: Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk museum / / FRE/JBM 031 Mottaker tatsbygg Avsender TAB-ØVA/EHN Oppfølging lan-, budsjett- og rapporteringsprosessen lan-, budsjett- og rapporteringsprosessen BR N 2011/ / TAB-ØVA/KL 110 TAB-ØVA/TOK TAB-ØVA/TOK øknadsskjema for progrområder for forskning TN-Fo rogramområder 2012/ / ide: 1 av 20

2 rogramområdesøknader - Offshore, Risiko, Biomedisin, Biomedical data TN-Fo rogramområder 2012/ / DR-F/JHB rogramområdesøknad - Environmental Oilfield Chemistry TN-Fo rogramområder 2012/ / DR-F/JHB øknadssprosess for nye for progrområder for forskning TN-Fo rogramområder 2012/ / rogramområder ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet perioden TN-Fo rogramområder 2012/ / DR-F/JHB ide: 2 av 20

3 Tildelt bevilgningsfinansiert ramme for 2013 Budsjett, mål, plan og risikovurdering Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet N 2012/ / TN/GO 112 TN-T/HAB TN-ØR/HJF TN-KM/E TN-DE/OA TN-MN/GRJO TN/GO Dekanvedtak - Oppnevning av opptakskomiteer for erfaringsbasert masterprogram i risikostyring og sikkerhetsledelse Dekanvedtak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/AEL V-ADM/KL V-ADM/KL Nominering av publiseringskanaler for nivå 2 Forskerutdanningen ved TN 2011/ / Mottaker niversitets- og høgskolerådet ide: 3 av 20

4 Foreløpig revisjonsrapport datert ntern revisjon HM - T 2012/ / TAB-A/GAAT 254 TAB-HR/GAAT Vurdering av innkomne søkere til ledig stilling som regnskapsmedarbeider ved fakultetsadministrasjonen V, st.id Ansettelsesprosess - regnskapsmedarbeider ved fakultetsadministrasjonen V, st.id / / V-ADM/KB Offl V-ADM/KB Dekanvedtak - Revidering av utfyllende regler for opptak til videreutdanninger ved institutt for helsefag Dekanvedtak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V-ADM/AEL V-ADM/KL Ny annonse og betenkning Ansettelsesprosess st.id tipendiat innen "Quality and safety in health care systems" 2012/ / V-ADM/HEF V-ADM/HEF ide: 4 av 20

5 Forslag til intern komité - doktorgradsstipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsevesenet, st.id Ansettelsesprosess st.id tipendiat innen "Quality and safety in health care systems" 2012/ / V-ADM/HEF V-ADM/HEF HATN 57/12 Drøftingssak - Forslag til fordeling av ørmerkede midler til investeringer og strategiske tiltak i budsjett 2013 Budsjett, mål, plan og risikovurdering Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2012/ / TN/GO 112 TN-ADM/HKH TN/GO Oppnevning som ekstern sensor for masteroppgave (MOMA) ved niversitetet i tavanger, amfunnsvitenskapelig fakultet for ***** ***** ***** Oppnevning av eksterne sensorer - sosialfag 2011/ / V-/H 453 Mottaker ***** V-/H Godkjent endelig prosjektplan - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/EØT Mottaker ***** V-ADM/EØT ide: 5 av 20

6 HATN 56/12 Mindre justeringer av resultatmål og TN handlingsplan 2013 lan-, budsjett- og rapporteringsprosessen BR 2011/ / TAB-ØVA/KL 110 TN-ADM/NY AR 61/12 Ansettelse i ledig stilling som hovedbibliotekar - koordinering og utvikling, ved niversitetsbiblioteket, st.id entralt ansettelsesråd november / / TAB-HR/YKV Offl TAB-HR/YKV ensoroppnevninger ved institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (G) høsten 2012 ensoroppnevning ved nstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (G) / / HF-G/GNJ 453 HF-G/GNJ Vedrørende søknad om selvvalgt bachelorgrad elvvalgt bachelorgrad ***** 2012/ / V-NH/TOL Mottaker ***** V-NH/TOL ide: 6 av 20

7 ersonalsak - ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA Mottaker ***** Avsender HF-ADM/GMA Oppnevning av intern komité for vurdering av søkere til utlyst stilling som postdoktor i estetiske og emosjonelle læreprosesser i barnehage, st. id ostdoktor i estetiske og emosjonelle læreprosesser, F, st.id / / HF-ADM/GMA Offl Mottaker ***** Mottaker ***** HF-ADM/MAHE Orientering til tjenestemannsorganisasjonene om lønnsplassering i utlysing Ansettelsesprosess - førstekonsulent - opptak ved Felles ressurssenter, Enhet for studentservice, st.id / / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB Oppnevning av intern bedømmelseskomité ostdoktor i estetiske og emosjonelle læreprosesser, F, st.id / / HF-ADM/GMA HF-ADM/MAHE ide: 7 av 20

8 Mandat - Gjennomgang av Retningslinjer for opptak og rangering til mastergradsstudier ved i Gjennomgang av Retningslinjer for opptak og rangering til mastergradsstudier ved i 2012/ / TAB-A-K/BHO 510 TAB-A-K/BHO Kvalitetsforbedrende tiltak i praksis for sykepleiestudenter 2012 Kvalitetsforbedrende tiltak i praksis i sykepleien / / V-H/KMÆ 153 Mottaker ***** Avsender V-H/KMÆ Kvalitetsforbedrende tiltak i praksis for sykepleiestudenter 2012 Kvalitetsforbedrende tiltak i praksis i sykepleien / / V-H/KMÆ 153 Mottaker ***** Avsender V-H/KMÆ Høringsuttalelse til Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn / / TAB-A/TH 008 Mottaker Kunnskapsdepartementet Avsender HF-ADM/ALR ide: 8 av 20

9 rotokoller fra møte i styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO 012 TAB-HR/MMTO rotokoller fra styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO rotokoller fra styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-A/MMTO 012 TAB-HR/MMTO Nordtek konferansen 2014 Referat NORDTEK konferanse ved i / / TAB-A-K/BED TAB-A-K/BED Avsender ***** ide: 9 av 20

10 Deltakere på førstehjelpskurs AM 2012 AM - HM / / AM-ADM/EVN 012 AM-ADM/EVN Tilbakemelding fra T på foreløpig rapport ntern revisjon HM - T 2012/ / TAB-A/GAAT 254 TAB-HR/GAAT kke møtt til praksisperiode, to uker 2. trinn, uke 49/ tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/TLO HF-FL/BBJO TLF Nu. andnes k. Åse gnr 46 bnr 3 og 4. Regplan for boliger GA17. Oppdragsrapport 2012/25, naturvitenskaplig rapport andnes k. Åse gnr 46 bnr 3 og 4. Regplan for boligområde GA / / AM-FORN/AJN 733 AM-FORN/AW ide: 10 av 20

11 ignert arbeidsavtale for periode ersonalmappe ***** ***** 2012/ / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/JN TN-KM/JO B 6 øknad om endring av utdanninsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/MAH TN-KM/JO B 8 Fornying av Erasmus avtale for 2013/2014 ERAM bilateral avtale mellom niversitetet i tavanger og niversitat de Valencia 2009/ / HF-ADM/TNH 341 TAB-A-K/BED Avsender niversitat de Valencia ide: 11 av 20

12 Ve. Randaberg k. Vestre Goa gnr 60 og Austre Goa gnr 61. Trafikksikring krysset FV 474 Goaveien / FV 476 Kyrkeveien. RFK til tatens vegvesen: Befaring foretatt, behov for kulturhistorisk registrering Randaberg k. Vestre Goa gnr 60 og Austre Goa gnr 61. Trafikksikring krysset FV 474 Goaveien / FV 476 Kyrkeveien. aken er arkivert under gnr 60 Vestre Goa. 2012/ / AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/HAA Avsender Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen øknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/NNL V-MK/NNL B 2 Takker ja til tilbud om stilling Ansettelsesprosess rådgiver / seniorrådgiver økonomi og virksomhetsstyring st.id / /2012 TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA ide: 12 av 20

13 øknad om delvis permisjon uten lønn ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA øknad om midler til forskningsprosjekt: Children and institutions in a changing world F7-EOLE-2013 øknad om midler til forskningsprosjekt: Children and institutions in a changing world v/ngunn tudsrød 2012/ / V-ADM/EEN 632 Mottaker European Commission Avsender V-/EEN Habilitetsskjema Anbud 10/12 Bilutleie til Arkeologisk museum 2012/ / TAB-ØVA/KATH TAB-ØVA/KATH nnstilling - valg av leverandør for bilutleie til AM Anbud 10/12 Bilutleie til Arkeologisk museum 2012/ / TAB-ØVA/KATH TAB-ØVA/KATH ide: 13 av 20

14 Anbud 10/12 Bilutleie til AM - melding om tildeling Anbud 10/12 Bilutleie til Arkeologisk museum 2012/ / TAB-ØVA/KATH Mottaker Avis Mottaker Mottaker Mottaker Avsender EC Rent a car Hertz Rogaland Bilutleie TAB-ØVA/KATH Kursbevis - niversitetspedagogikk ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA V-ADM/GAK B Rammeavtale mellom i-am og Rogaland Bilutleie Anbud 10/12 Bilutleie til Arkeologisk museum 2012/ / TAB-ØVA/KATH TAB-ØVA/KATH Avsender Rogalaand Bilutleie Evalueringsmatrise kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Anbud 10/12 Bilutleie til Arkeologisk museum 2012/ /2012 TAB-ØVA/KATH 057 TAB-ØVA/KATH ide: 14 av 20

15 øknad på stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i historie tilknyttet bygdebokprosjekt ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/KNO HF-ADM/MAHE øknad på stilling ersonalmappe ***** ***** 2012/ /2012 HF-ADM/ELN HF-ADM/MAHE øknad om D-nummer og skattekort for ***** øknad om D-nummer / / B Avsender tavanger likningskontor øknad på stilling ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/HKH TN-ADM/HKH B ide: 15 av 20

16 nnvilgelse av arbeidstillatelse som faglært - Borger av ndia - ***** ***** (gammelt tidligere ikke registrert) ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/HKH TN-ADM/HKH B Avsender Rogaland politidistrikt nderretning om registrert flytting ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/HKH TN-ADM/HKH Hå k. Hå gnr 10 bnr 6. Ombygging, tilbygg leilighet og nybygg garasje og redskapshus. RFK til Hå k.: var på henvendelse vedr tiltak. Melding om ark registrering på området Hå k. Hå gnr 10 bnr 6. Ombygging, tilbygg leilighet og nybygg garasje og redskapshus 2012/ / AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/HAA Avsender Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Konsortieavtale Norsk miljøforskning for 2015 (Miljo2015) rosjektnr / /2012 AM-FORN/MAN 666 AM-FORN/MAN Avsender Norsk institutt for kulturminneforskning (NK) ide: 16 av 20

17 Ettersending av legeerklæring tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TWG V-H/TB Ettersending av legeerklæring tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TWG V-H/TB ignert arbeidsavtale for perioden ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA TO R. ola k. kadberg gnr. 32 kadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av kadberg skoletomt. RFK til Novaform: tvidet kostnadsoverslag ola k. kadberg gnr. 32 kadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av kadberg skoletomt 2012/ /2012 AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/HAA Avsender Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen ide: 17 av 20

18 Attest for ekstrahjelp/ringehjelp ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ /2012 AM-FORMDL/OLM Mottaker ***** Avsender AM-ADM/EVN Vedrørende opprykk ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/KNO ignert arbeidsavtale for perioden ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/HKH TN-ADM/HKH TE øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/JL TN-T/AM ide: 18 av 20

19 Ettersending av legeerklæring tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 V-ADM/MGJ V-H/TB Ettersending av legeerklæring tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2012 V-ADM/THE V-H/TB Ettersending av legeerklæring tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 V-ADM/TB V-H/TB Kurantprosjekt ved nivsersitetet i tavanger Kurantprosjekt ved niversitetet i tavanger 2012/ / FRE/RLR 321 Mottaker Kunnskapsdepartementet Avsender FRE/RLR ide: 19 av 20

20 Rapport fra 50% seminar - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** 2010/ /2012 HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL nvitasjon til gjesteforsker ved MK - Dr. ia ue Gjesteforskere ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / /2012 V/LL 661 Mottaker hanghai Academy of ocial ciences V-ADM/MGJ Re. uldal k. Roalkvam gnr 65 og Jordebrekk gnr 68. Registrering i øvre del av Kvanndalen i uldalsheiene. ntern innberetning fra ark registrering i Kvanndalen v/ ***** uldal k. Roalkvam gnr 65 og Jordebrekk gnr 68. Registrering i øvre del av Kvanndalen i uldalsheiene. 1999/ / FMV/BA 773 FMV/NNN ide: 20 av 20

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2013 nvitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01.

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,S, Status: J,A 31.01.2011 nnhold: Sl. Klepp k, Austre Bore gnr 45. Notat v. THO etter besøk på gnr 45, Austre Bore Klepp k. Austre Bore

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2013, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype:,,, tatus: J,A 04.02.2013 var fra Økonomiavdelingen - Rapport fra undersøkelse

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Journaldato: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.

Journaldato: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JN - Journal Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 29.06.2012 rotokoll fra møte 6/2010 i Tilsettingsrådet

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 23.04.2014 Tilskudd til eksterne kurs og faglige reiser for

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer