Dok.dato: Klassering: STAB-HR/GBA. Dok.dato: Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: Klassering: SV-IH/STBS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter / / TAB-A/GBA TAB-HR/GBA øknad om bachelorutdanning i barnehagelærerutdanning Bachelorprogram i barnehagelærerutdanning 2013/ / TAB-A/TH 400 TAB-A/TH luttmelding luttmelding (på studenter uten opprettet studentmappe) - nstitutt for sosialfag / helsefag / / V-ADM/TB 517 V-H/TB øknad om opprettelse av programområde for forskning rogramområder for forskning ved V-fakultetet 2012/ / V-ADM/MGJ 604 V-ADM/EØT ide: 1 av 30

2 Ang. søknad om nettstudier Overflytting ***** 2013/ / V-H/TB V-H/TB E-post ang. utsatt studietid, bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TWG V-H/TB Oppnevning som ekstern sensor ved niversitetet i tavanger, samfunnsvitenskapelig fakultet for masteroppgave (MOMA). tudent: ***** ***** Oppnevning av sensorer - Master i sosialfag 2010/ / V-/H 453 V-/H Referat fra møte i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 27. juni Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF ide: 2 av 30

3 Hafrsfjordprosjektet - artikkelutakst ***** 2010 Hafrsfjordprosjektet - samarbeid mellom AM, MT, Jærmuseet og HF-fakultetet 2013/ / AM/AJN 666 AM/AJN Hafrsfjordprosjektet - oppsummering av status ***** Hafrsfjordprosjektet - samarbeid mellom AM, MT, Jærmuseet og HF-fakultetet 2013/ / AM/AJN 666 AM/AJN Hafrsfjordprosjektet - presentasjon for tavanger k april 2012 fra AM Hafrsfjordprosjektet - samarbeid mellom AM, MT, Jærmuseet og HF-fakultetet 2013/ / AM/AJN 666 AM/AJN Hafrsfjordprosjektet - møte 19 mars 2013 Hafrsfjordprosjektet - samarbeid mellom AM, MT, Jærmuseet og HF-fakultetet 2013/ / AM/AJN 666 AM/AJN ide: 3 av 30

4 Deling av administrativt årsverk 50 % T og 50 % ØR fra og med og ut året - som en prøveordning ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/MOL 221 TN-ADM/GO Vurdering av utdanningsdokumenter ersonalmappe ***** ***** 2013/ / TN-ADM/AKRA Offl TN-ADM/HKH nnkalling til møte i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet (DTN) 22. august 2013 Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF DTN 74/13 øknad om opptak til ph.d.-program i Biologisk kjemi - ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF ide: 4 av 30

5 DTN 75/13 øknad om opptak til ph.d.-program i Biologisk kjemi - ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF DTN 76/13 øknad om opptak til ph.d.-program i Biologisk kjemi - ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF DTN 77/13 øknad om opptak til ph.d.-program i Biologisk kjemi - ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF DTN 78/13 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi - ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF ide: 5 av 30

6 DTN 80/13 øknad om opptak til ph.d.-program i nformasjonsteknologi, Matematikk og fysikk Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF DTN 79/13 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi - ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF øknad AF ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/HEF 221 V-ADM/HEF DTN 82/13 øknad om opptak til ph.d.-program i Risikostyring og samfunnssikkerhet - ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF ide: 6 av 30

7 Treningsavtale pr. juli 2013 i sportssenter - avtale "Trim i arbeidstida" 2010/ / TAB-A/GAAT 254 TAB-HR/GAAT DTN 86/13 Endelig prosjektbeskrivelse/ studieplan - ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF DTN 87/13 Endelig prosjektbeskrivelse/ studieplan - ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF DTN 88/13 Avtale A og B mottatt Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF ide: 7 av 30

8 Ny utdanningsplan og avsluttet permisjon, Bachelor i ykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/MHA V-H/TB ensjonsmelding ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/AL Oppdatert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA Offl HF-ADM/KNO Opprettet studierett og endret utdanningsplan, Bachelor i ykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/MGJ Mottaker ***** V-H/TB ide: 8 av 30

9 nformasjon vedrørende permisjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/AKRA Angående utdanningsplanen, Bachelor i ykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/MGJ Mottaker ***** V-H/TB øknad Forskningsrådet - prosjekteier niversitetet i Nordland - artner: B v/*****: Den samiske gården - opprinnelse og tidlig utvikling (Forskerprosjekt - AMK) Forskningsprosjektet - History and social change in the Lule and ite ámi areas of Norway, with particular reference to the development of the ámi farm 2013/ / HF-FL/OKY Ø Offl ledd 666 HF/EM HF-B/RGA HF-B/OKY HF-ADM/CGR HF-ADM/MTR ide: 9 av 30

10 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/JD HF-K/JD nnvilget søknad om dispensasjon ved overgang til masterutdanning tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 TN-ADM/TBRB TN-T/TF Ang. søknad om fjerde gangs eksamen i BØK260 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/OMK var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/AHA V-HH-/AHA ide: 10 av 30

11 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/ALB TAB-A-E/MKA Ang. søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/OMK nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 TN-ADM/KAD TAB-A-E/MKA var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/AHA V-HH-/AHA ide: 11 av 30

12 Ang. søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/OMK V-HH-/OMK nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/RE TAB-A-E/MKA nnvilget søknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/AHA V-HH-/AHA Ang. søknad om dispensasjon fra fristen for semesterregistrering tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/JGO V-HH-/OMK ide: 12 av 30

13 nnvilget søknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/ALB V-HH-/AHA var på søknad om godkjent fravær fra undervisning tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 HF-ADM/JFJ HF-MD/RBA Ang. søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/ALB V-HH-/OMK nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TAB-A-E/ALA TAB-A-E/MEW ide: 13 av 30

14 nnvilget søknad om linjeskift fra B-REGREV til B-ØKAD tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/AHA V-HH-/AHA nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/ALA TAB-A-E/MEW var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner, Bachelor i barnevern tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/MHA V-/MHA Omsorgspermisjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / AM-ADM/TMV 221 AM-ADM/EVN ide: 14 av 30

15 Ergonomisk vurdering av arbeidsplass ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / AM-FORN/HAA 221 AM-ADM/EVN Ergonomisk risikovurdering konservering AM - HM / / AM-ADM/EVN 012 AM-ADM/EVN Ergonomirapport resepsjon AM - HM / / AM-ADM/EVN 012 AM-ADM/EVN ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/GMA ide: 15 av 30

16 ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/GMA øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/RE TAB-A-E/MKA B 8 øknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/TOL V-HH-/OMK øknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK V-HH-/OMK ide: 16 av 30

17 Høringsbrev - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven Høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Femårsregelen for detaljreguleringer basert på private planforslag, plan- og utredningsprogram tidsfrister og forslag til rettinger og klargjøring av lovteksten 2013/ /2013 -LEDELE/[fordelt] 008 -LEDELE/[fordelt] Miljøverndepartementet ignert avtale med husvert (White boxes) Avtale mellom husvert og niversitetet i tavanger 2013/ / FRE/ACO FRE/ACO ignert avtale med husvert (White boxes) Avtale mellom husvert og niversitetet i tavanger 2013/ / FRE/ACO FRE/ACO ignert avtale med husvert Gjøsteins gate 3 Avtale mellom husvert og niversitetet i tavanger 2013/ / FRE/ACO FRE/ACO ide: 17 av 30

18 ignert leieavtale eder Klowsgt 32 for perioden Leiekontrakt - fremleie eder Clows gate 2011/ / FRE/RLR FRE/RLR ignert leieavtale Kjell Arholmsgt 22 (Yellow house) for perioden Leiekontrakt - fremleie av lokaler 2008/ / FRE/RLR FRE/RLR ignert leieavtale Nilsebuveien 33 for perioden i nnleide hybler Nilsebuveien / / FRE/ACO 035 FRE/ACO ignert leieavtale Rennebergstien 36 (Yellow house) for perioden Rennebergstien 36 - Leieavtale TN 2009/ / TN-ADM/NH FRE/ACO ide: 18 av 30

19 ignert protokoll - i innleide hybler Nilsebuveien 33 i nnleide hybler Nilsebuveien / / FRE/ACO 035 FRE/ACO ignert leieavtale Container hybler, Kjell Arholmsgt. 23E for perioden i Container hybler Kjell Arholmsgt / / FRE/ACO 035 FRE/ACO Vedrørende avvikling av rolle som veileder for doktorgradsstudent ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA 221 TAB-HR/GBA øknad om dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg / melde seg opp til undervisning og eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / L/BBJO L/BBJO ide: 19 av 30

20 øknad om dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg / melde seg opp til undervisning og eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2013 V-ADM/H V-/THAR øknad om å utsette forskningstermin ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/AL Offl TN-ADM/HKH Bekreftelse på mottatt søknad st.id Ansettelsesprosess stipendiat MN biologisk kjemi CORE st.id / / TN-ADM/AKRA Mottaker Til søkerne TN-ADM/HKH øknad om permisjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/AKRA B 9 ide: 20 av 30

21 Omsorgspermisjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / AM-ADM/TMV 221 AM-ADM/EVN andnes k. Høyland gnr 33 bnr 3. kiskytteranlegg Melshei - Detaljregulering lan RFK til Dimensjon Rådgiving A: Rapport andnes k. Høyland gnr 33 bnr 3. kiskytteranlegg Melshei - Detaljregulering lan / / AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/OLH Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Eigersund k. jøkabel - Fiberoptisk kabel til Egersund ildeoljefabrikk. Forespørsel om uttale Eigersund k. jøkabel - Fiberoptisk kabel til Egersund ildeoljefabrikk 2013/ /2013 AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/OLH Agder Breibank A - Dalane Breiband A ide: 21 av 30

22 ignert samarbeidsavtale Lesja kommune Avtaler om samarbeid - NLA - Lillegården 2013/ / HF-NLA/WM 664 HF-NLA/WM Lesja kommune ignert samarbeidsavtale Rælingen kommune Avtaler om samarbeid - NLA - Lillegården 2013/ / HF-NLA/WM 664 HF-NLA/WM Rælingen kommune Bjerkreim k. Hovland gnr 15 bnr 1, 3, 5, 6 og Vassbø gnr 13 bnr 17, 18. Tiltak innen områdekonsesjon - kabel, nettstasjon. RFK til Dalane Energi: ttale Bjerkreim k. Hovland gnr 15 bnr 1, 3, 5, 6 og Vassbø gnr 13 bnr 17, 18. Tiltak innen områdekonsesjon - kabel, nettstasjon. aken er arkivert under Hovland gnr / /2013 AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/OLH Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen ide: 22 av 30

23 ignert samarbeidsavtale Arendal kommune Avtaler om samarbeid - NLA - Lillegården 2013/ / HF-NLA/WM 664 HF-NLA/WM Arendal kommune Endring av leiebeløp - Frankeringsmaskin Leiekontrakter for kontorteknisk utstyr og T ved NLA avd orsgrunn 2013/ / HF-NLA/WM HF-NLA/WM DNB Leie- og serviceavtale for Canon kopimaskiner Leiekontrakter for kontorteknisk utstyr og T ved NLA avd orsgrunn 2013/ / HF-NLA/WM HF-NLA/WM Canon Business Center Vestfold Telemark A Oppdragsrapport 2013/8 Hafrsfjord 872: Forankring av relasjonsfelt Hafrsfjordprosjektet - samarbeid mellom AM, MT, Jærmuseet og HF-fakultetet 2013/ / AM/AJN 666 AM/AJN ide: 23 av 30

24 Referat fra allmøte AM - Allmøter / / AM/AJN AM-ADM/KBD øknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/TB V-H/TB øknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/K V-H/K øknad om godkjent fravær fra undervisning tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/RBA HF-MD/RBA ide: 24 av 30

25 luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2013 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2013/ / TAB-A-E/ALA 517 TAB-A-E/ALA øknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/MHA V-H/K luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2013 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2013/ / TAB-A-E/ALA 517 TAB-A-E/ALA luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2013 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2013/ / TAB-A-E/ALA 517 TAB-A-E/ALA ide: 25 av 30

26 øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/K V-H/K B 0 Vurdering av søknad om godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/K V-H/K Melding om planlagt fravær tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 HF-ADM/RBA HF-MD/RBA øknad om endret utdanningsløp tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/K V-H/K ide: 26 av 30

27 øknad om endret utdanningsløp tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/MGJ V-H/K øknad om endring av valgemne tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/K V-H/K øknader og svar om midler til opplæring om FNs barnekonvensjon Midler til opplæring om FNs barnekonvensjon 2013/ /2013 V-/EEN 153 Mottaker Kunnskapsdepartementet m.fl V-/EEN øknad om forlenget studieløp tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/K V-H/K ide: 27 av 30

28 Tilmelding til emne / eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/K V-H/K Faglig råd i sak om fritak tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/CEL V-H/K Klage på karaktersetting BBA165 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/K V-/H Klage på karaktersetting BBA165 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/H V-/H ide: 28 av 30

29 Klage på karaktersetting BBA165 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/H V-/H åminnelse - Krav om elektronisk faktura til universiteter og høgskoler Endringer i økonomiregelverket knyttet til elektronisk faktura 2010/ / TAB-ØVA/ELK LEDELE/[fordelt] ninett Klage på karaktersetting BBA165 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/K V-/H Klage på karaktersetting BHO150 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/EL V-NH/EL ide: 29 av 30

30 var på søknad om permisjon med lønn for å følge forelesninger, BØK250 Markedsføring og BØK265 Mikroøkonomi høsten 2013 ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/KB 221 V-ADM/KB ide: 30 av 30

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08.

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, tatus: J,A 24.08.2009 nnhold: Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** ***** U 2009/1386-4 16834/2009

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 13.01.2014 nnhold: pørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon H tudentmappe *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: 512.33 ADM-D/KWC. Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: ADM-D/KEG

Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: 512.33 ADM-D/KWC. Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: ADM-D/KEG Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 26.04.2011 Svar: søknad om opptak til enkeltfag Opptak til enkeltfag ***** ***** 2011/800-2 3730/2011 ADM-D/KWC 512.33

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013.

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.9.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.09.2013 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03.

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.3.2012-23.3.2012, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 26.03.2012 Godkjenning av studieplan "Vurdering for læring i videregående opplæring" EFL AKO - tudie- / fagplaner

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Journaldato: 2.10.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.10.

Journaldato: 2.10.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.10.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.10.2012 øknad om innpass i Master i gerontologi nnpass

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.8.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.08.2012 øknad om fritak i emner akstittel: ak/dok nr:

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet:

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Obligatorisk kursoppgave/eksamensoppgave/sensorveiledning Klage på sensurvedtak (samlesak)

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.08.2009 Tilsetting i ledig stilling som konsulent ved Felles ressurssenter, Dokumentsenteret, st.id. 30027985 Tilsettingsprosess

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad:

Detaljer