Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved , Tatt til orientering I, 15/ Søknad ordinær driftsstøtte 2016 Finansiell støtte knyttet til studentorganisasjoner ved HHiS Økonomi JFO Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 560, 15/ Ansettelse i vikariat som førsteamanuensis i samfunnsfag, Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis i samfunnsfag/historie Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Innsyn i eksamensoppgaver i BRV350_1 Samlesak: Begjæring om innsyn i dokumenter Dokumentsenteret , Tatt til orientering X, 15/ Søknad om videreføring av 9 eksisterende programområder for forskning ved SV-fakultetet Programområder for forskning - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.4

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Innvilget videreføring av 9 eksisterende programområder for forskning ved SV-fakultetet Programområder for forskning - Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om tilleggsbevilgning til utarbeidelse av søknad om ekstern finansiering - Programområdet for arbeidsmarkedsøkonomi Programområder for forskning - Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart pr telefon, 15/ Innvilget søknad om ekstratildeling (80 000) programområdet Arbeidsmarkedsøkonomi Programområder for forskning - Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.4, 15/ Innvilget søknad om ytterligere mobilitetsmidler - Forskningstermin SV 2015/2016 Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 635 I, 15/ Sakkyndig vurdering av søkere til stilling som førsteamanuensis i pedagogikk, HF-IKS, Rekruttering førsteamanuensis i pedagogikk, HF-IKS, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til orientering

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS N, 15/ ttalelse fra sakkyndig komité vedrørende ledig stilling som førsteamanuensis i pedagogikk, HF-IKS, Rekruttering førsteamanuensis i pedagogikk, HF-IKS, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Karakterutskrift Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 516 Besvart med utgående dokument I, 15/ Praksisplass for funksjonshemmede ( ) - Tilsagn om tilskudd Stavanger kommune - Oppvekst og levekår HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 X, 15/ Notat etter møte med instituttleder 28. januar 2016 Personalsak - Dok. dato: Arkivdel: Personal 259, 15/ Endelig godkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Kvittering på mottatt søknad NFR prosjekt: mwelt Theory For Our Time v/ Norges forskningsråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Innstilling forlengelse universitetslektor i matematikk Ansettelse midlertidig universitetslektor matematikk, HF-IGIS Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Innstilling forlengelse Ansettelse midlertidig universiteslslektor i drama, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Merknad sakkyndig vurdering Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, digital læring/kompetanse, HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Merknad fra søker Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, digital læring/kompetanse, HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Dokument 16/ Bekreftelse på mottatt søknad Erasmus Global mobilitet Erasmus+ globale mobilitetsmidler Senter for internasjonalisering av utdanning Internasjonalt kontor 275, Tatt til orientering X, 15/ Dokumentasjon PhD. Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student 621

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Søkerlister Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, fagområdet pedagogikk/spesialpedagogikk, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Svar på spørsmål fra komiteen REK prosjekt: SPREK kost, prosjektleder Merete Hagen Helland REK Vest Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/ Tilbud fra MTS med vedlegg - ANSK 27/15 - tmattingsmaskin ANSK 27/15 - tmattingsmaskin Fra valgte leverandør Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055 I, 15/ Kontrakt signert av begge parter - ANSK 27/15 - tmattingsmaskin ANSK 27/15 - tmattingsmaskin Fra valgte leverandør Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055 I, 15/ Signert stipendavtale - grant agreement Erasmus+ 2015/2016 Stipendavtaler - Grant agreement 2015/2016 Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Sluttmelding - Master i samfunnssikkerhet Samlesak: Sluttmeldinger ved institutt for media, kultur og samfunnsfag 2015 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag , Tatt til etterretning

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Tilsyn med bachelorutdanningene barnevern, sosialt arbeid og vernepleie - forespørsel om kontaktperson ved niversitetet i Stavanger Tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier NOKT tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400, 15/ Studiebekreftelse Samlesak: Studiebekreftelse IMD Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 509 X, 15/ Semesterstart Oppnevning av kontaktpersoner Semesterstart Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 003 I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ tvidet søkerliste - åremålsstilling som instituttleder ved SV-IS, Rekruttering instituttleder SV-IS, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Offentlig søkerliste - åremålsstilling som instituttleder ved SV-IS, Rekruttering instituttleder SV-IS, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtatt kunngjøring - åremålsstilling som instituttleder ved SV-IMKS, Rekruttering instituttleder SV-IMKS, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Søknader til åremålsstilling som instituttleder ved SV-IMKS, Rekruttering instituttleder SV-IMKS, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste til åremålsstilling som instituttleder ved SV-IMKS, Rekruttering instituttleder SV-IMKS, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Offentlig søkerliste, åremålsstilling som instituttleder ved SV-IMKS, Rekruttering instituttleder SV-IMKS, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtatt kunngjøring, åremålsstilling som instituttleder ved SV-IH, Rekruttering instituttleder SV-IH, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Søknader til åremålsstilling som instituttleder ved SV-IH, Rekruttering instituttleder SV-IH, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste til åremålsstilling som instituttleder ved SV-IH, Rekruttering instituttleder SV-IH, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Offentlig søkerliste til åremålsstilling som instituttleder ved SV-IH, Rekruttering instituttleder SV-IH, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtatt kunngjøring for åremålsstilling som dekan ved SV, Rekruttering dekan SV, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Vedtatt kunngjøring - ledig stilling som utdanningsdirektør, Rekruttering utdanningsdirektør, STAB-A, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Søknader til ledig stilling som utdanningsdirektør, Rekruttering utdanningsdirektør, STAB-A, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste for ledig stilling som utdanningsdirektør, Rekruttering utdanningsdirektør, STAB-A, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Offentlig søkerliste, ledig stilling som utdanningsdirektør, Rekruttering utdanningsdirektør, STAB-A, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søkere til utlyst stilling som førsteamanuensis i arrangering/komponering, jazztrompet og entreprenørskap, Rekruttering førsteamanuensis arrangering/komponering, jazztrompet og entreprenørskap, HF-IMD, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ARTN 02/ Rekruttering overingeniør i fysikk IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert kontrakt med studentassistenter Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistenter Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistenter Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistenter Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistenter Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistenter Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering førsteamanuensis i kjemi og miljøteknikk IMN X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering førsteamanuensis i miljøteknologi IMN I, 15/ Sakkyndig vurdering - opprykk til professor - Kvalifikasjonsopprykk professor i matematikk Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Vedr. søknad om opprykk til professor etter kompetanse Kvalifikasjonsopprykk professor i matematikk Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Sakkyndig vurdering med alle signaturer Kvalifikasjonsopprykk professor i matematikk Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Kombinasjon av stilling ved universitetet og advokatvirksomhet Midlertidig ansettelse som universitetslektor i rettsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Lønnslipp Ansettelse vikar universitetslærer hørelære og musikkteori, HF-IMD, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ CV - Ansettelse 50% midlertidig universitetslektor i spesialpedagogikk, HF-NSLA, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Innstilling Ansettelse 50% rådgiver forskningsadministrasjon, HF-ADM, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Forslag til innstilling sakkyndig komite Kvalifikasjonsopprykk professor psykologi/pedagogisk psykologi - Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ RF 49/15 Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i psykologi Kvalifikasjonsopprykk professor psykologi/pedagogisk psykologi - Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Innstilling på medlemmer til sakkyndig komite for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i psykologi Kvalifikasjonsopprykk professor psykologi/pedagogisk psykologi - Dok. dato: Arkivdel: Personal 222.3

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Tildeling av personlig opprykk til professor etter kompetanse i psykologi/pedagogisk psykologi Kvalifikasjonsopprykk professor psykologi/pedagogisk psykologi - Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ ENG270 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ ENG145 nov.2015 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ EPF100-1 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ EPF100-1 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ EPP100 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ EPP101 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ HIS / LHIS195 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ HNO200 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ LNOR270 / NOR270 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ NOR175 / LNOR175 / NOR175 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ NOR175 / LNOR175 / NOR175 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ NOR176 / LNOR176 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ PP116 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ PP133 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ PP138-1 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ REL115 / RKG109 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ REL145 / RKG / BTEOL111 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ REL270 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015 X, 15/ REL / LREL115 og RKG / BTEOL109 Eksamensoppgaver HF IKS høst 2015, 15/ MLIMAS Samlesak: Sensoroppdrag HF IKS 2015/16 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ MHIMAS Samlesak: Sensoroppdrag HF IKS 2015/16 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ MLE315 Samlesak: Sensoroppdrag HF IKS 2015/16 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ NOR270 og LNOR270 Samlesak: Sensoroppdrag HF IKS 2015/16 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ PP111 og PP113 Samlesak: Sensoroppdrag HF IKS 2015/16 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ MHIMAS Samlesak: Sensoroppdrag HF IKS 2015/16 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ PP111 og PPH113 Samlesak: Sensoroppdrag HF IKS 2015/16 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Innvilget søknad om endring av forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Tingsrett Handelshøgskolen ved is, 15/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is X, 15/ Innstilling midlertidig universitetslærer IMD Innstilling midlertidig universitetslærer IMD - Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 16/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskaplige fakultet - institutt for helsefag, videreutdanning i helsesøsterutdanningen Samlesak: ndervisningsavtale IH 2016 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 16/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskaplige fakultet - institutt for helsefag, videreutdanning i helsesøsterutdanningen Samlesak: ndervisningsavtale IH 2016 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 16/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskaplige fakultet - institutt for helsefag, videreutdanning i helsesøsterutdanningen Samlesak: ndervisningsavtale IH 2016 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 16/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskaplige fakultet - institutt for helsefag, videreutdanning i helsesøsterutdanningen Samlesak: ndervisningsavtale IH 2016 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskaplige fakultet - institutt for helsefag, videreutdanning i helsesøsterutdanningen Samlesak: ndervisningsavtale IH 2016 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 16/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskaplige fakultet - institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie Samlesak: ndervisningsavtale IH 2016 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 16/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskaplige fakultet - institutt for helsefag, Master i helsevitenskap Samlesak: ndervisningsavtale IH 2016 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 16/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskaplige fakultet - institutt for helsefag, Master i helsevitenskap Samlesak: ndervisningsavtale IH 2016 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 16/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskaplige fakultet - institutt for helsefag, Bachelor i sykepleieutdanningen - ndervisningsavtale IH 2016 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Philosophiae doctor disputas - Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student 621

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Referat etter skriftlig behandling av saker til ansettelsesutvalget ved Innkalling og referat til ansettelsesutvalget HF 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Innkalling til møte i lokalt hovedavtaleutvalg ved mandag Innkalling og referater lokalt hovedavtaleutvalg HF 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ HFHA 10/16 Saker meldt fra tjenestemannsorganisasjonene Innkalling og referater lokalt hovedavtaleutvalg HF 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517, Tatt til etterretning I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517, Tatt til etterretning I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517, Tatt til etterretning

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517, Tatt til etterretning I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 16/ Seminar om næringslivets muligheter i Horisont 2020 Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2016 Innovasjon Norge Rogaland Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 16/ Informasjonsmøte om RESAVER Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2016 niversitets- og høgskolerådet IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Svar på klage på karaktersetting BSO342 Klage på karaktersetting BSO342 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY252 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY252 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på sensurvedtak BSY252 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY252 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY252 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY252 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på sensurvedtak BSY252 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY252 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ tvidet søkerliste Rekruttering vikar førstekonsulent fag- og studiesaker IPT , 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY250 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY250 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på sensurvedtak BSY250 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY250 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY250 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY250 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY250 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY250 Dok. dato: Arkivdel: Student

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat av klage på sensurvedtak BSY250 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY250 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY250 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY250 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY250 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY250 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ ANSK 54/15 - Lyd- og lysutstyr Habilitetsskjema ANSK 54/15 - Lyd- og lysutstyr Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring 045 I, 16/ ANSK 54/15 - Lyd- og lysutstyr Tilbud ANSK 54/15 - Lyd- og lysutstyr Valgt leverandør Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY152 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY152 Dok. dato: Arkivdel: Student

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY152 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY152 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Svar ang. innstilling Ansettelse midlertidig universitetslektor bratsj, Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY240 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY240 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat av klage på sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Forslag til medlemmer av FRIHMSAM - fra is Fremme forslag til medlemmer av Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY152 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY152 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse førsteamanuensis II i spesialpedagogikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY152 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY152 Dok. dato: Arkivdel: Student

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY152 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY152 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ A 08/16 Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søkere til ledig stilling som førsteamanuensis i helserett, Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ A 09/16 Godkjenning av utlysningstekst for ledig doktorgradsstipendiat i helsevitenskap, Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ A 10/16 Ansettelse i ledig stilling som postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsesystemer, Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Referat fra Ansettelsesutvalget SV Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY152 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY152 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak VHE120 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, VHE120 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på sensurvedtak VHE120 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, VHE120 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY152 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY152 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Dokumentasjon meddommer i straffesak Dokumentasjon meddommer Dok. dato: Arkivdel: Personal 259

32 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY252 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY252 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på sensurvedtak BSY252 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY252 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat ette klage på karaktersetting BRL390 Klage på karaktersetting BRL390 Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BRL390 Klage på karaktersetting BRL390 Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Innspill til utkast til utlysningstekst - Partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i utviklingsland Partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i utviklingsland invitasjon til innspill og kommentarer Senter for internasjonalisering av utdanning Internasjonalt kontor 321, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student

33 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student 531 X, 16/ Godkjenning fra faglærer - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Sykemelding for våren 2016 Spesiell tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student 59, Tatt til orientering I, 16/ Søknad om endring av forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 16/ Søknad og CV til ansatt Ansettelse doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal

34 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Signert åremålskontrakt Ansettelse doktorgradsstipendiat utdanningsvitenskap, Two teachers Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY152 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY152 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY250 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY250 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på søknad om tilrettelegging, vårsemesteret 2016 Samlesak: Tilrettelegginger ved, vårsemester 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ Mottatt klage på karaktersetting BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY150 Dok. dato: Arkivdel: Student

35 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Forslag til justert utlysningstekst Rekruttering førsteamanuensis engelsk språk, HF-IKS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering førsteamanuensis engelsk språk, HF-IKS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i stilling som overingeniør i fysikk ved IMN, Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering X, 16/ ATN 21/16: Godkjenning av utlysningstekst til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikk ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Møte i ansettelsesutvalget TN 23. februar 2016 Offl 14 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ A 17/16 Forlengelse av stipendiatperiode for stipendiat i innovasjonsstudier, Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering midlertidig universitetslektor matematikk (2 stillinger), HF-IGIS, og Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

36 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha foreldrepenger Permisjon foreldrepermisjon fra NAV Hillevåg og Hinna Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering førsteamanuensis engelskspråklig litteratur og kultur, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Vedr. lønn - Ansettelse ved kallelse i film- og fjernsynsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse ved kallelse i film- og fjernsynsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, Tatt til etterretning, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRE360 Klage på karaktersetting BRE360 Handelshøgskolen ved is, 16/ Forlengelse av stipendiatperiode grunnet sykefravær og vikariat Forlengelse av stipendiatperiode - Dok. dato: Arkivdel: Personal 216

37 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner - Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om opprykk Kvalifikasjonsopprykk førsteamanuensis utdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 16/ Innvilget søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 16/ Innvilget søknad om å få skrive bacheloroppgaven høsten 2016 Tilgang til å skrive bachelor- / masteroppgave - Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 16/ Melding vedrørende vedtak om fjerde gangs eksamen - Fjerde gangs eksamen Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ Svar på melding vedrørende vedtak om fjerde gangs eksamen - Fjerde gangs eksamen Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 457

38 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Signert åremålskontrakt Ansettelse i ledig stilling som postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsesystemer, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Forslag til utlysningstekst Rekruttering stipendiat matematikk IMN Offl 14 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering stipendiat matematikk IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Innvilget søknad om endring av forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 16/ Innvilget søknad om endring av forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516 X, 16/ Innstilling universitetslektor i pedagogikk IB Ansettelse midlertidig universitetslektor pedagogikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2

39 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for matematikk og naturvitenskap , Besvart med utgående dokument I, 16/ Formell klage på undervisning og eksamen i emnet PET665 høsten 2015 PET665 Reservoar Geomekanikk - klage eksamen høsten 2015 Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om utvidet studierett tvidet studierett Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for matematikk og naturvitenskap , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emne Forhåndsgodkjenning av emne Institutt for matematikk og naturvitenskap , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av emner Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag 516, Tatt til etterretning, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Forhåndsgodkjenning av emner Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516

40 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for kultur- og språkvitenskap I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for matematikk og naturvitenskap , Besvart med utgående dokument, 16/ Avslag på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for matematikk og naturvitenskap I, 16/ Søknad om trekk av bacheloroppgave/annullering av forsøk Fravikelse fra trekkfrist for bacheloroppgave Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457, Besvart med utgående dokument X, 16/ Godkjenning Dekan Fravikelse fra trekkfrist for bacheloroppgave Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ Fravikelse av trekkfristen på uttak av bacheloroppgave Fravikelse fra trekkfrist for bacheloroppgave Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457

41 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 457 Besvart med utgående dokument X, 16/ Godkjenning av bedømmelseskomité for vudering av ph.d.-avhandling - Disputas X, 16/ Til godkjenning: bedømmelseskomité for vurdering av ph.d.-avhandling - Disputas I, 16/ Sluttmelding Sluttmelding Handelshøgskolen ved is 517, Tatt til orientering, 16/ Tilbud i anbudskonkurransen Program for bedre gjennomføring (PBG) - forskningsbasert utprøving og effektevaluering av tiltak - Anbudskonkurransen Program for bedre gjennomføring (PBG) forskningsbasert utprøving og effektevaluering av tiltak Kunnskapsdepartementet Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 16/ Meddelelse om resultat av Program for bedre gjennomføring (PBG) forskningsbasert utprøving og effektevaluering av tiltak Anbudskonkurransen Program for bedre gjennomføring (PBG) forskningsbasert utprøving og effektevaluering av tiltak Kunnskapsdepartementet Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

42 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Klage på beslutning i PBG Anbudskonkurransen Program for bedre gjennomføring (PBG) forskningsbasert utprøving og effektevaluering av tiltak Kunnskapsdepartementet Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 16/ Vedr. beslutning om tildeling av midler i Program for bedre gjennomføring Anbudskonkurransen Program for bedre gjennomføring (PBG) forskningsbasert utprøving og effektevaluering av tiltak Det kongelige kunnskapsdepartement Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Sluttmelding - Sluttmelding - Handelshøgskolen ved is 517, Tatt til orientering I, 16/ Sluttmelding B-ØKAD Sluttmelding Handelshøgskolen ved is 517, Tatt til orientering N, 16/ Digital eksamen som normalløsning ved is Digital eksamen som normalløsning ved is is etter- og videreutdanning tdanningsavdelingen 459 I, 16/ Sluttmelding på B-SOSIOL Sluttmelding Handelshøgskolen ved is 517, Tatt til orientering

43 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516, Tatt til etterretning, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516, Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516, Tatt til etterretning

44 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516, Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516, Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om fravikelse av trekkfristen til uttak av masteroppgave - Søknad om fravikelse av trekkfristen til uttak av masteroppgave - Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457, Besvart med utgående dokument

45 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Oppmelding til fag, petroleumsgeologi Oppmelding til emner etter fastsatt frist B-Petgeo v2016 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457, Tatt til etterretning, 16/ Svar på søknad om oppmelding i emner etter frist Oppmelding til emner etter fastsatt frist B-Petgeo v2016 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457 X, 16/ Innstilling fast ansettelse lystekniker, IB/IGIS, Ansettelse lystekniker, HF- IB/IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Arbeidsbekreftelse Arbeidsbekreftelse Dok. dato: Arkivdel: Personal 224, 16/ Arbeidsbekreftelse Arbeidsbekreftelse Dok. dato: Arkivdel: Personal 224 I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Besvart med utgående dokument

46 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om overflytting fra HiBe til GL ved is - Overflytting - - Lena Eidsvik Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ ANSK 36/15 - Konsulenttjenester innenfor IKT-rådgivning og IKT-teknisk bistand Habilitetsskjema ANSK 36/15 - Konsulenttjenester innenfor IKT-rådgivning og IKT-teknisk bistand Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring X, 16/ ANSK 36/15 - Konsulenttjenester innenfor IKT-rådgivning og IKT-teknisk bistand Protokoll anskaffelse ANSK 36/15 - Konsulenttjenester innenfor IKT-rådgivning og IKT-teknisk bistand Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 16/ Godkjent søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Dok. dato: Arkivdel: Student 516

47 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Godkjent søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 16/ Oppsigelse av studieplass på 5-årig master i økonomi og administrasjon - ansatt Avbryting av studier Dok. dato: Arkivdel: Student 517, Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om utsatt eksamen tsatt eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 457 Besvart med utgående dokument, 16/ Opptak til masterstudiet i Geologi ved is - Opptak til masterstudiet i Geologi Dok. dato: Arkivdel: Student 512.9, 16/ Vedr. opptak til masterstudiet i Geologi Opptak til masterstudiet i Geologi Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Ekstraordinær eksamen 2014 Eksamensoppgaver HF IB 2014 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

48 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Høst 2014 ORD+konte Eksamensoppgaver HF IB 2014 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Konteeksamen august-september 2014 Eksamensoppgaver HF IB 2014 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Konteeksamen flere august-september 2014 Eksamensoppgaver HF IB 2014 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ ORD Eksamen vår 2014 Eksamensoppgaver HF IB 2014 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Sosialt arbeid - Opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Sosialt arbeid - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 16/ Høring: Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Høring: Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, Tatt til orientering

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-38 Referat fra TN ledermøte 15.12.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-33 Referat fra ledermøte 10.11.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-6

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 99/01262-68 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer