Journaldato: , Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-NH/EL Godkjenning av møtebok fra styremøtet 27. november 2013 Møtebok til styret / / DR-/EKL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DR-/EKL Ansettelse i ledig stilling som forskningsdirektør Ansettelsesprosess - forskningsdirektør 2013/ /2013 Offl TAB-HR/MMTO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/MMTO ide: 1 av 38

2 RFF Vest prosjektnr : ignert samarbeidsavtale mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne: Arbeidsinnvandring til Vestlandet øknad til Regionalt forskningsfond Vestlandet: Arbeidsinnvandring Vestlandet. rosjektleder i: Geir keie 2012/ / HF-ADM/MTR Ø Offl ledd 321 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-ADM/MTR TE nternational Research nstitute of tavanger RF 55/13 nntak fra 3 ukers sensurfrist i emne MAT100 - Matematiske metoder 1 Rektors fullmakt / / TAB-HR/MMTO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A/MCF Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BHO302 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/EL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-NH/EL Avlagt årsregnskap 2013 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i / / TAB-ØVA/ERK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-ØVA/EHN ide: 2 av 38

3 Referat fra møte Møte i ansettelsesråd TN / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oppnevning av nytt medlem i forskningsetisk utvalg ved niversitetet i tavanger Forskningsetisk utvalg ved niversitetet i tavanger 2007/ / DR-/EKL 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-FA/JHB Ansettelse i fast 50 % stilling som tekniker ved nstitutt for matmatikk og naturvitenskap, st id ersonalmappe ***** ***** 2013/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Lesesenteret Ansettelsesprosess - senterleder ved Lesesenteret 2013/ / TAB-HR/MMTO Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/MMTO ide: 3 av 38

4 Ansettelse i åremålsstilling som museumsdirektør Ansettelsesprosess - museumsdirektør 2013/ /2014 Offl TAB-HR/MMTO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/MMTO Følgebrev Grant Agreement EF GA E søknad F7 eople 2013 EF 2014/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Research Executive Agency A 13/14 Godkjenning av annonse for ledig doktrogradsstipendiat i helsevitenskap, st.id Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2014/ / V-ADM/KB 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/HEF tlysningstekst Ansettelsesprosess postdoktor teoretisk fysikk MN st.id / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 4 av 38

5 Referat fra planleggingsmøte NORDTEK / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Referat etter møter ***** ***** ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: *****/* Referat etter møter ***** ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: *****/* ATN 138/13: Godkjenning av utlysningstekst Ansettelsesprosess førsteamanuensis i matematikk st.id / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 5 av 38

6 Arbeidsoppgaver Valg midlertidig vitenskapelig ansatte 2014/ / TAB-HR/GAAT Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/GAAT Referat fra ledermøte TN Møtereferat fra TN ledergruppe / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bekreftelse på mottatt oppsigelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2013/ / TAB-HR/YKV 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Resultat av klage på karaktersetting BK200 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/KR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-MK/KR ide: 6 av 38

7 Godkjent utlysningstekst norsk Ansettelsesprosess førsteamanuensis i fysikk ved nstitutt for matematikk og naturvitenskap st.id / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forlengelse av ansettelsesforhold pga sykdom ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ /2014 Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-ADM/HKH kattekort fra katt Vest ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-ADM/AL katteplikt - arbeid utført i A og Norge ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-ADM/AL ide: 7 av 38

8 Ansettelse i en tidsbegrenset stilling som bibliotekfullmektig ved niversitetsbiblioteket ersonalmappe ***** ***** 2012/ /2014 TAB-HR/YKV 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/YKV Revisjon av vitnemål og vitnemålstillegg Revisjon av vitnemål og vitnemålstillegg N 2014/ / TAB-A/HFM 003 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-ADM/AL TN-ADM/MAH V-ADM/THE TAB-A/HFM Godkjent utlysningstekst engelsk Ansettelsesprosess førsteamanuensis i fysikk ved nstitutt for matematikk og naturvitenskap st.id / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Resultat av klage på karaktersetting MØA240 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/ALB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/ALB ide: 8 av 38

9 øknad om eksamensutsettelse i f.m. fødsel tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 HF-ADM/RBA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-MD/RBA Resultat av klage på karaktersetting BK200 - høst 2013 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/KR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-MK/KR tudiebekreftelse tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2014 HF-ADM/RBA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-MD/LCH Endelig notat vedrørende forsikring for studenter tudenter og forsikring N 2013/ / TAB-A-K/ETO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-ADM/AL V-ADM/THE TO TN-ADM/MAH TAB-A-K/ETO ide: 9 av 38

10 pørsmål angående instrument til kammermusikkeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/RBA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-MD/RBA B Faglig vurdering vedr. spørsmål om instrument til kammermusikkeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 HF-ADM/RBA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-MD/RBA tudiebekreftelse tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/JFJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-MD/LCH var på spørsmål angående instrument for kammermusikkeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 HF-ADM/RBA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-MD/RBA ide: 10 av 38

11 tudiebekreftelse tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / HF-ADM/LCH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-MD/LCH ersonalsak - ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2012/ /2014 V-ADM/GAK 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/JVA tudiebekreftelse tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 HF-ADM/LCH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-MD/LCH Referat fra møte i styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg 2014/ / TAB-HR/MMTO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/MMTO ide: 11 av 38

12 øknad om midler: ocietal vulnerabilities - approaches and concepts NFR prosjekt: ocietal vulnerabilities - approaches and concepts v/ prosjektleder Odd Einar Olsen 2014/ / V-ADM/MGJ Ø Offl ledd 632 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norges forskningsråd V-ADM/MGJ rotokoll fra styremøte Ansettelsesprosess - museumsdirektør 2013/ /2014 TAB-HR/MMTO Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/MMTO nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/CEL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA Bedriftskunstforeningen - tilskudd velferdsmidler Velferdsutvalget / /2014 TAB-HR/GAAT 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/GAAT ide: 12 av 38

13 Bedriftsidrettslaget - tilskudd velferdsmidler Velferdsutvalget / /2014 TAB-HR/GAAT 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-HR/GAAT Ny sensurering av eksamensbesvarelse i BHO395 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2014 V-ADM/JGO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-NH/EL Avslutning av ansettelsesprosess st id Ansettelsesprosess Tekniker MN 50% stilling st.id / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Til søkere øknader om delstudier i utlandet høsten 2014 Delstudier i utlandet høsten / / TAB-A-K/MOHE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-K/MOHE Div. studenter ide: 13 av 38

14 Klage på betaling av helseforsikring under delstudier i utlandet, niversity of Mississippi høsten 2013 Betaling av helseforsikring under delstudier i utlandet, niversity of Mississippi høsten / / TAB-A-K/MOHE 516 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-K/MOHE B 0 ***** Oppfølgingsplan til NAV før dialogmøte 2 februar 2014 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2014 HF-ADM/GMA 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-ADM/JAHA luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ / TAB-A-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ / TAB-A-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B ide: 14 av 38

15 luttmelding tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/JGO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ / TAB-A-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B ignert avtale om gjesteforelesning Gjesteforelesere L 2013/ / HF-NLA/WM 432 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-NLA/WM TE ignert avtale om gjesteforelesning Gjesteforelesere L 2013/ / HF-NLA/WM 432 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-NLA/WM TE ide: 15 av 38

16 ignert avtale om gjesteforelesning Gjesteforelesere L 2013/ / HF-NLA/WM 432 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-NLA/WM TE luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ / TAB-A-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ / TAB-A-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B øknad om linjeskift og direkte opptak til 2. og 3. året på bachelorprogrammene ved HHi tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/AHA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/ALB ide: 16 av 38

17 luttmelding tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/LCH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B Melding om vedtak om utestengelse og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / / TAB-A/DEA 535 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A/DEA TE Høgskolen i Oslo og Akershus luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ / TAB-A-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B Besøk ved i av kunnskapsministeren Besøk ved niversitetet i tavanger 2014/ / DR-/ME 002 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DR-/ME TO Kunnskapsdepartementet ide: 17 av 38

18 luttmelding tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/TBRB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B ignert avtale om gjesteforelesning Gjesteforelesere L 2013/ / HF-NLA/WM 432 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-NLA/WM TE øknad om utsatt innlevering av masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/KAD Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-KM/JO B 8 øknad om linjeskrift fra bachelor i regnskap og revisjon til økonomi og administrasjon tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/AHA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/AHA B 2 ide: 18 av 38

19 ignert avtale om gjesteforelesning Gjesteforelesere L 2013/ / HF-NLA/WM 432 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-NLA/WM TE Faglig uttalelse om fraværssøknad tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / HF-ADM/RBA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-MD/RBA øknad om linjeskift fra bachelor i regnskap og revisjon til økonomi og administrasjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/AHA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/AHA B 2 Oppnevning av medlem til valgstyret ved Det humanistiske fakultet Valg på enhetene ved Humanistisk Fakultet / / HF-ADM/CGR 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-ADM/CGR ide: 19 av 38

20 Møteinnkalling fakultetsstyret / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteinnkalling fakultetsstyret / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteinnkalling fakultetsstyret / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteinnkalling fakultetsstyret / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 20 av 38

21 Møteinnkalling fakultetsstyret / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteinnkalling fakultetsstyret / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteinnkalling fakultetsstyret / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteinnkalling fakultetsstyret / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 21 av 38

22 Møteinnkalling fakultetsstyret / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ignert avtale om gjesteforelesning Gjesteforelesere L 2013/ / HF-NLA/WM 432 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-NLA/WM TE Møteinnkalling fakultetsstyret / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteinnkalling fakultetsstyret / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 22 av 38

23 Møteinnkalling fakultetsstyret / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteinnkalling fakultetsstyret / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteinnkalling fakultetsrådet / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteinnkalling fakultetsrådet / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 23 av 38

24 Møteinnkalling fakultetsrådet / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteinnkalling fakultetsrådet / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteinnkalling fakultetsrådet / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteinnkalling fakultetsrådet / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 24 av 38

25 Møteinnkalling fakultetsrådet / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ / TAB-A-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ / TAB-A-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ / TAB-A-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B ide: 25 av 38

26 Avtale mellom nstitutt for matematikk og naturvitenskap og Nofima - førsteamanuensis ***** ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Møteinnkalling fakultetsrådet / / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ / TAB-A-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ / TAB-A-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B ide: 26 av 38

27 Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak Høring - forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson 2014/ /2014 V-ADM/THE 008 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/THE Det kongelige barne-, og likestillingsog inkluderingsdepartement luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2014 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2014/ / TAB-A-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA B Møteprotokoll TN fakultetsstyre Møteprotokoll - Fakultetsstyret /- rådet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteprotokoll TN fakultetsstyre Møteprotokoll - Fakultetsstyret /- rådet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 27 av 38

28 Møteprotokoll TN fakultetsstyre Møteprotokoll - Fakultetsstyret /- rådet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteprotokoll TN fakultetsstyre Møteprotokoll - Fakultetsstyret /- rådet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/HEF 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-ADM/HEF ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** 2013/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO ide: 28 av 38

29 øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/AHA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/AHA B 2 Møteprotokoll fakultetsrådet Møteprotokoll - Fakultetsstyret /- rådet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om vurdering av lønnsforhøyelse ersonalmappe ***** ***** 2013/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Møteprotokoll fakultetsrådet Møteprotokoll - Fakultetsstyret /- rådet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 29 av 38

30 Møteprotokoll fakultetsrådet Møteprotokoll - Fakultetsstyret /- rådet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/TBRB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-MN/TBRB B 4 Møteprotokoll fakultetsrådet Møteprotokoll - Fakultetsstyret /- rådet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnvilget søknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/A Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-ØR/A ide: 30 av 38

31 ignert åremålskontrakt med stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Møteprotokoll fakultetsrådet Møteprotokoll - Fakultetsstyret /- rådet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteprotokoll fakultetsrådet Møteprotokoll - Fakultetsstyret /- rådet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møteprotokoll fakultetsrådet Møteprotokoll - Fakultetsstyret /- rådet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 31 av 38

32 Møteprotokoll fakultetsrådet Møteprotokoll - Fakultetsstyret /- rådet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmppe ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/ALB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-HH-/ALB øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/K Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 V-ADM/K Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-H/K ide: 32 av 38

33 Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/JN Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-DE/JN Forespørsel om kurs Henvendelser til Læringsmiljøsenteret 2013/ /2014 HF-NLA/EKC 329 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-NLA/HAJA unnmøre regionråd Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/RE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-DE/RE Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/RE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-DE/RE ide: 33 av 38

34 øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-T/AM B 2 øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2014 TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-T/AM Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/RE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-DE/RE øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-T/AM ide: 34 av 38

35 øknad om skifte av studieprogram ved TN tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/RE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-DE/RE øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-T/AM ignert arbeidsavtale med ekstrahjelp Korttidsengasjement / arbeidsavtaler ved T avdelingen / / T/MADA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: -T/MADA luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2013 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2013/ / TAB-A-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB-A-E/ALA ide: 35 av 38

36 Forespørsel om bistand Henvendelser til Læringsmiljøsenteret 2013/ / HF-NLA/EKC 329 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HF-NLA/HAJA øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-T/AM øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-T/AM Vedrørende søknad om godkjenning av emne BY143 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/K Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-H/K TE ide: 36 av 38

37 øknad om utsettelse på innlevering av masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: V-H/K Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-T/AM Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-T/AM Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/AM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TN-T/AM ide: 37 av 38

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 20.09.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.09.

Journaldato: 20.09.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.09.2011 øknad om særtildeling av praksisplass ærtildeling av praksisplass

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Høgskolen i Buskerud. Personalmappe - ***** ***** 16.11.

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Høgskolen i Buskerud. Personalmappe - ***** ***** 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 17.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A nnhold: Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Personalmappe - ***** ***** Sak/dok

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: 512.33 ADM-D/KWC. Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: ADM-D/KEG

Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: 512.33 ADM-D/KWC. Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: ADM-D/KEG Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 26.04.2011 Svar: søknad om opptak til enkeltfag Opptak til enkeltfag ***** ***** 2011/800-2 3730/2011 ADM-D/KWC 512.33

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 07.05.2012 Tilbakekalling av søknad om støtte Personalmappe - ***** ***** * 20.04.2012 HELSE/HKA PR nntatt etter Offentleglova

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10.

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet Pasientsak 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09.

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 22.09.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Svar på søknad om godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Journaldato: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.

Journaldato: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JN - Journal Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 29.06.2012 rotokoll fra møte 6/2010 i Tilsettingsrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer