Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/ Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID S Tiltak etter planen kan gjennomføres i området utenfor id med sikringssone Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID S12470 Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning X, 00/ Nu. Hå k. Ogna gnr 95. Salthelleren, spottest v/*****, stk. tegninger i tegningsarkivet. Hå k. Ogna gnr 95. Salthelleren, spottest v/*****, Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 12/ Karmøy k. Storesund gnr Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan Bevaringsgrav av steinalderlokalitet id Karmøy k. Storesund gnr Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning I, 13/ Klepp k. Store Salte gnr 33 bnr 13 og 33. Massedeponi. Informasjon om massedeponi på Salte Klepp k. Store Salte gnr 33 bnr 13 og 33. Massedeponi ***** Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning I, 15/ Sola k. Litle Risa gnr 8 bnr 1 regplan. RFK til Aros Arkitekter AS: ttalelse - Rapport Sola k. Litle Risa gnr 8 bnr 1 regplan Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Åremålsperiode som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansettelse åremål dekan SV, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Forslag til tiltak for samordning av prosesser for ansettelse av stipendiater og opptak av disse på forskerutdanning ved is Samordning av prosesser for ansettelse og opptak av doktorgradsstipendiater HR-avdelingen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering N, 15/ Tilbakemelding fra Det humanistiske fakultet vedr forslag til tiltak for samordning av prosesser for ansettelse av stipendiater og opptak av disse på forskerutdanning ved is Samordning av prosesser for ansettelse og opptak av doktorgradsstipendiater HR-avdelingen Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ Felles Rogaland. Bevaringsprogram for bergkunst (BERG). Oversendelse av prosjektregnskap g årsrapport for 2015 Felles Rogaland. Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum, 15/ Søknad om mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST NAV skanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 X, 15/ Referat fra møte i lokalt hovedavtaleutvalg ved Det humanistiske fakultet HF Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det humanistiske fakultet 2015 Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ ATN 181/15: Ansettelse i midlertidig stilling som forsker i geofysikk, Institutt for petroleumsteknologi, Rekruttering forsker (1109) i geofysikk TN-IPT , Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ tvidet søkerliste, kandidat 2, forsker i geofysikk, TN-IPT, Rekruttering forsker (1109) i geofysikk TN-IPT , Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Forlengelse av midlertidig ansettelsesforhold i vikariat som instituttleder ved Institutt for sosialfag Ansettelse vikariat instituttleder SV-IS HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Opprettholder avslag om utstedelse av vitnemål / innpass av emner tstedelse av vitnemål - innpass av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 454.9, 15/ RS. Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 bnr 78 RL 1734 Ørpetveitvegen 8. Regplan småhusbebyggelse. AM til Block Watne: Avtale om arkeologisk undersøkelse. Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 bnr 78 RL 1734 Ørpetveitvegen 8 Regplan småhusbebyggelse Block Watne Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Kontrakt for arkeologiske undersøkelser Rennesøy k. Vodl gnr 49, Kåda gnr 51 og Haugvaldstad gnr 52 div. bnr. Regplan Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Statens vegvesen - Region vest Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, 15/ Karmøy k. Vea gnr 5 bnr 161 m.fl. Detaljregulering Vedavågen Karmøy k. Vea gnr 5 bnr 161 m.fl. Detaljregulering Vedavågen Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 15/ Søknad om Erasmus+ ansattmobilitet Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet ***** Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 N, 15/ Oversending av intern komites vurdering, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, HF-SLF, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ ATN 172/15 Ansettelse i midlertidig stilling som postdoktor i økt oljeutvinning ved institutt for petroleumsteknologi, Rekruttering postdoktor i økt oljeutvinning IOR TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Instituttleders instilling for ansettelse i stilling som postdoktor i økt oljeutvinning, Rekruttering postdoktor i økt oljeutvinning IOR TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet NAV Tiltak Rogaland Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 153 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling som vitenskapelig assistent, TN -IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Nye rekrutteringsstillinger innspill fra AM januar 2016 Rekrutteringsstillinger 2016 IS Ledelse AM Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 210 X, 15/ Intern komites vurdering av søkerne Rekruttering doktorgradsstipendiat boring IPT Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ ATN 179/15: Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i petroleumsteknologi ved IPT, Rekruttering doktorgradsstipendiat boring IPT Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ ATN 171/15: Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i petroleumsgeologi ved IPT, Rekruttering doktorgradsstipendiat i Geo science TN -IPT Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 4 og 5 Regplan Skeiseid. RFK til Norconsult AS: ttale - Behov for arkeologiske registreringer Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 4 og 5 Regplan Skeiseid Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse ved kallelse- forlengelse av professor II stilling, TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt om veiledning Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - VÅR 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ ATN 180/15 Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i offshoreteknologi ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Offshore Technology, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Instituttleders innstilling til ansettelse Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Offshore Technology, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Innvilget søknad om godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning - delrapport Følgegruppen for barnehagelærerutdanning - møterunde II Høgskolen i Bergen Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Ansettelse som professor II i reservoargeologi, forlengelse, stillingsbetenkning, TN-IØRP, Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor II i reservoargeologi, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Tilbud om ansettelse i vikariat i norsk, HF-IGIS, Ansettelse vikariat universitetslektor norsk, Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Midlertidig ansettelse som universitetslektor ved Senter for innovasjonsforskning Midlertidig ansettelse som universitetslektor ved Senter for innovasjonsforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ ARTN 19/15: Godkjenning av utlysningstekst til ledig midlertidig stilling som overingeniør i kjemi og miljø ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Rekruttering overingeniør i kjemi og miljø IMN Offl 14 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Lønnsendring som følge av forhandlinger etter Hovedtariffavtalens pkt Lønnsopprykk HTA fra første ledd HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3, 15/ Lønnsendring som følge av forhandlinger etter Hovedtariffavtalens pkt Lønnsopprykk HTA fra HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Lønnsendring som følge av forhandlinger etter Hovedtariffavtalens pkt Lønnsopprykk HTA fra HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3, 15/ Lønnsendring som følge av forhandlinger etter Hovedtariffavtalens pkt Lønnsopprykk HTA fra første ledd HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3, 15/ tvidelse av åremålsperiode som instituttleder ved Institutt for helsefag Ansettelse åremål instituttleder SV-IH HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Tilbud om midlertidig ansettelse som universitetslektor ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ HFA 120/15 Godkjenning av utlysningstekst, 3-årige oppdragsstillinger som universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk, HF-SLF, /21/22/23/24 Rekruttering universitetslektorer lesevitenskap/spesialpedagogikk, HF-SLF, / / / / Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Time k. Øvre Helland gnr 52 bnr 15 - Tilskudd til drenering. RFK til Time k.: ttale Time k. Øvre Helland gnr 52 bnr 15 - Tilskudd til drenering Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Valg av medlemmer og varamedlemmer til museumsstyret for perioden Valg av medlemmer til fakultetsstyrer og museumsstyre /2016 AM Arkeologisk museum HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Referat fra møte i Redaksjonsutvalget 18. januar 2016 AM - Redaksjonsutvalget 2016 AM Arkeologisk museum AM Samlinger AM Formidling AM Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice I, 16/ Ønsker bekreftelse på mottatt søknad Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning N, 16/ Driftsmidler Driftsmidler, forskning 2016 AM Arkeologisk museum Offl 26 fjerde ledd AM Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering N, 16/ Driftsmidler Driftsmidler, forskning 2016 AM Arkeologisk museum Offl 26 fjerde ledd AM Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering N, 16/ Driftsmidler Driftsmidler, forskning 2016 AM Arkeologisk museum Offl 26 fjerde ledd AM Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad videreutdanning for barnehagelærere Videreutdanning for pedagogisk personell i barnehagen Høgskolen Stord/Haugesund Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28 m.fl. Regplan masseuttak Forsandmoen. RA til RFK: Tillatelse til inngrep - Konflikt med ID del av 44199, og bosetningsspor og gravhaugen Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28 m.fl. Regplan masseuttak Forsandmoen. Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning X, 16/ Cristin tellekantmidler 2016, alle vedtak Cristin tellekantmidler AM 2016 AM Arkeologisk museum AM Museumsadministrasjon Offl 26 fjerde ledd AM Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse ekstrahjelp HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 16/ Strand k. Prestegarden gnr 31 bnr 81. Århaugbakken. tvidelse av kapasiteten på eksisterende høydebasseng på Århaug, Tau. Strand k. Prestegarden gnr 31 bnr 81. Århaugbakken. tvidelse av kapasiteten på eksisterende høydebasseng på Århaug, Tau. Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Bekreftelse på ansettelsesforhold Bekreftelse på ansettelsesforhold Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 224 I, 16/ Melding om oppsigelse Oppsigelse førstekonsulent ESS HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 I, 16/ Vedr. tilgang til å skrive masteroppgave - Tilgang til å skrive bachelor- / masteroppgave Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument X, 16/ Godkjenning instiuttleder Tilgang til å skrive bachelor- / masteroppgave Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, 16/ Omfordeling av arbeidsoppgaver ved fakultetsadministrasjonen SV Omfordeling av arbeidsoppgaver - Vikar i 50% stilling som rådgiver tilknyttet SEROS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 229 I, 16/ Karakterutskrift Adelaide Endelig godkjenning av delstudier i utlandet Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Tilbud om midlertidig ansettelse som leder for nettverk for miljøvennlig energi - Ansettelse i midlertidig stilling som leder av nettverk for miljøvennlig forskning, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Søknad om fjerde gangs eksamen i emnet PET110 våren 2016 Fjerde gangs eksamen Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om fjerde gangs eksamen og utvidet studierett Fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument X, 16/ Godkjent, Dekan - Fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Karakterutskrift Adelaide Endelig godkjenning av delstudier i utlandet Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 16/ Midlertidig ansettelse som førsteamanuensis II i PHCC-Traumatologi, Ansettelse førsteamanuensis II i PHCC - Traumatologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ansettelse som stipendiat i økonomi, Ansettelse som stipendiat i økonomi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 I, 16/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument X, 16/ Godkjennig, Dekan - Fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Arbeidsoppgaver fra 1. februar 2016 Justering av arbeidsoppgaver pr Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 219 I, 16/ Klage på karaktersetting, BSY150- Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Mottatt Klage på karaktersetting, BSY150- Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Tilbud på stilling - Offer of Employment - Adjunct Associate Professor, Ansettelse førsteamanuensis II i PHCC- Traumatologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 16/ Bekreftelse på arbeidsforhold - Confirmation of employment Bekreftelse på arbeidsforhold ***** Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 224 I, 16/ Karakterutskrift Houston Endelig godkjenning av delstudier i utlandet Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 16/ Søknad om endelig godkjenning Endelig godkjenning av delstudier i utlandet Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 16/ Søknad om permisjon - Permisjon fra studium Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart pr telefon I, 16/ Søknad om fjerde gangs eksamen - Fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Godkjenning dekan Fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap, Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Klage på karaktersetting BØK195 Klage på karaktersetting BØK195 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BØK195 Klage på karaktersetting BØK195 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om tredje gangs eksamen på masteroppgaven Tilgang til å skrive bachelor- / masteroppgave - Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Avslått søknad om tredje gangs eksamen på masteroppgaven Tilgang til å skrive bachelor- / masteroppgave - Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging I, 16/ Klage på karaktersetting BØK195 Klage på karaktersetting BØK195 Handelshøgskolen ved is , Besvart med utgående dokument, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BØK195 Klage på karaktersetting BØK195 Handelshøgskolen ved is I, 16/ Søknad om fjerde forsøk, BSY150, bachelor i sykepleie Fjerde gangs eksamen Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Innvilget søknad om godkjenning av eksamen fra annen utdanningsinstitusjon Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Innvilget søknad om godkjenning av eksamen fra annen utdanningsinstitusjon Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for data- og elektroteknikk X, 16/ Innstilling fra instituttleder - Omgjøring KD finansiert stipendiatstilling til post.doc stilling, Rekruttering postdoktor i informasjonsteknologi IDE Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ ATN 12/16: Ansettelse i ledig stilling som postdoktor i informasjonsteknologi ved Institutt for data og elektroteknikk, Rekruttering postdoktor i informasjonsteknologi IDE Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad om innpassing av alternativ aktivitet Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Svar på søknad om innpassing av alternativ aktivitet Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for musikk og dans 412.7

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Endelig godkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utland, bachelor i sykepleie Endelig godkjenning av delstudier i utland, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 16/ Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utland, bachelor i sykepleie Endelig godkjenning av delstudier i utland, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 16/ Søknad om permisjon fra studiet Permisjon fra studium Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument I, 16/ Klage på karaktersetting, BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Institutt for helsefag , Besvart med utgående dokument, 16/ Mottatt klage på karaktersetting, BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting, BSY150 Institutt for helsefag 531

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om permisjon fra studiet Permisjon fra studium Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om fjerde gangs eksamen i emnet PET120 våren 2016 Fjerde gangs eksamen Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument, 16/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 509, 16/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 509 I, 16/ Forespørsel om dokumentasjon på studiet Bekreftelse på studieforhold Institutt for kultur- og språkvitenskap , Besvart med utgående dokument, 16/ Bekreftelse på studieforhold Bekreftelse på studieforhold Institutt for kultur- og språkvitenskap 509

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Forslag til utlysningstekst Rekruttering stipendiat i fysikk / matematikk IMN Offl 14 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 16/ Søknad om permisjon, bachelor i sykepleie Permisjon fra studium Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 531, Besvart med utgående dokument, 16/ Innvilget søknad om permisjon, bachelor i sykepleie Permisjon fra studium Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 531 X, 16/ Forslag til utlysningstekst Rekruttering stipendiat matematikk IMN Offl 14 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 16/ Klage på karaktersetting SVEXPHIL 4/6 Klage på karaktersetting SVEXPHIL 4/6 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 16/ Bekreftelse på mottatt Klage på karaktersetting SVEXPHIL 4/6 Klage på karaktersetting SVEXPHIL 4/6 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Endelig godkjenning av delstudier i utlandet - Endelig godkjenning av delstudier i utlandet - Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om permisjon fra studiet Permisjon fra studium Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, Besvart med utgående dokument, 16/ Svar på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om godkjenning / innpass av emner i utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om permisjon fra BDA765-1 FormidlingIV Permisjon fra studium Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 531

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is I, 16/ Karakterutskrift og søknad om endelig godkjenning Endelig godkjenning av delstudier i utlandet M-PEGENG v2016 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516, Tatt til orientering I, 16/ Karakterutskrift og søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet - Endelig godkjenning av delstudier i utlandet Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516, Tatt til orientering X, 16/ Angående endring i utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv. Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 16/ Forespørsel om inntektsopplysninger Forespørsel om inntektsopplysninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Rammer for videre utvikling av studietilbud for lærerspesialister Rammer for videre utvikling av studietilbud for lærerspesialister i norsk og matematikk Det kongelige kunnskapsdepartement Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 X, 16/ Kopi av pass Ansettelse professor II i utdanningsvitenskap, Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Skjema for betaling til utlandet - Payment abroad Ansettelse professor II i utdanningsvitenskap, Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Søknad om permisjon fra studiet Permisjon fra studium Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument I, 16/ Oppsigelse i stilling som førstekonsulent - EV Oppsigelse førstekonsulent HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 16/ Invitasjon: Forskningsrådets kunnskapsgrunnlagskonferanse Forskningsrådets kunnskapsgrunnlagskonferanse Norges forskningsråd Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Stavanger k. Buøy gnr 51 og Engøy, Banangervågen. Fyllmasse fra Ryfast. Stavanger k. til Fylkesmannen i Rogaland: Søknad om dispensasjon Stavanger k. Buøy gnr 51 og Engøy gnr. Banangervågen. Fyllmasse fra Ryfast Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning I, 16/ Klage på avslag om tredje gangs forsøk på masteroppgaven Tredje gangs forsøk på masteroppgaven Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging I, 16/ Klage på avslag om fjerde gangs forsøk i MAT200 på grunnlag av ny informasjon/dokumentasjon. Fjerde gangs eksamen Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument X, 16/ AM - Info 1/2016 AM - Info 2016 AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Philosophiae doctor disputas Kandidatmappe PhD - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 X, 16/ Philosophiae doctor disputas Kandidatmappe PhD - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karaktersetting BYG230 Klage på karaktersetting BYG230 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karaktersetting FYS200 Klage på karaktersetting FYS200 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karaktersetting MSK205 Klage på karaktersetting MSK205 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karaktersetting MSK200 Klage på karaktersetting MSK200 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X JIS Internt notat uten oppfølging, 99/00698-1 NF. Sola k. Nord-Kolnes gnr 11. Gamle åkrer på Nord-Kolnes. Kopi av kart over åkrer,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/07610-85 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 1. Reguleringsplan for bustadområde i Bergevik. Tiltakshaver: Forsand k. Jfr. sak 062/1999.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 08/10246-30 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438. Naturvitenskapelig oppdragsrapport 2015/9 Sola

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-38 Referat fra TN ledermøte 15.12.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-18

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer