Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring et brukerperspektiv v/ Samlesak: NSD Personvernombud - personopplysninger Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Journaldato: Tilg. kode: Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger ved Institutt for helsefag Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Innkalling fordelingsutvalget IMKS Samlesak: Fordelingsutvalget IMKS Offl 9 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Referat fra møtet i fordelingsutvalget IMKS Samlesak: Fordelingsutvalget IMKS Offl 9 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Møtebok Instituttstyret IMKS Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.4

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/ Revisjon av eksamensforskriften Revisjon av eksamensforskriften tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400 N, 15/ Overføring av driftsmidler til fast ansatte i et ph.d.-løp 2016 ved SV-fak. Overføring av driftsmidler til fast ansatte i et ph.d.-løp ved tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget 2015 HMS is 2015 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 X, 15/ Årsrapport Kolibri Medical BHT Bedriftshelsetjenesten 2015 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 X, 15/ Karakterutskrift SDS Samlesak: IKM - Forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling (for høsten 2015) Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Vedtak om opplysningsplikt - årlig undersøkelse - bruk av IKT i staten 2016 Bruk av IKT i staten Statistisk sentralbyrå Journaldato: Tilg. kode: IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046.9

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ HFA 17/16 Ansettelse i vikariat som førsteamanuensis i samfunnsfag, HF-IGIS, Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis i samfunnsfag/historie Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Signert intern avtale mellom HH is og EV i emnet: Endringsledelse Avtaler mellom og EV is etter- og videreutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 31 X, 15/ Signert intern avtale mellom HH is og EV i emnet: Kontrakt og leverandørrelasjoner Avtaler mellom og EV is etter- og videreutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 31 X, 15/ Disputas om oppdrettsøkonomi og markedsføring Samlesak: Pressemeldinger Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Disputas om oppdrettsøkonomi og markedsføring Samlesak: Pressemeldinger Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innsyn i søkerlister Samlesak: Begjæring om innsyn i dokumenter Medier24 AS Journaldato: Tilg. kode: Dokumentsenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 049, Tatt til orientering

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Forlenget uførepensjon Permisjon sykdom AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Vedrørende dekning av reiseutgifter - Dekning av reiseutgifter knyttet til konkrete prosjekter Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 639, 15/ Vedrørende dekning av reiseutgifter - Dekning av reiseutgifter knyttet til konkrete prosjekter Forskerforbundet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 639 X, 15/ Avslutning av ansettelsesprosess for Doktorgradsstipendiat i tvikling og analyse av matematiske modeller for koblete transport-reaksjon, Rekruttering stipendiat TN- IPT Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Oppnevning av opptakskomiteer, studieåret 2016/2017 Oppnevning av opptakskomiteer for Handelshøgskolen ved is Norsk hotellhøgskole Institutt for helsefag Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse ekstrahjelp Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ HFA 25/16 Ansettelse i vikariat som universitetslektor i musikk, HF-IB Ansettelse vikariat universitetslektor i musikk, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Karakterutskrift fra Oxford Brookes niversity Forhåndsgodkjenning ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Referat fra dialogmøte Dialogmøte - NAV Sola Journaldato: Tilg. kode: HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Dekans innstilling til ansettelse i fast stilling som professor i byplanlegging ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, sign, Rekruttering Professor/Førsteamanuensis i Byplanlegging, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ Bekreftelse på studieplass og forventet Bachelorgrad Endring av individuell utdanningsplan Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert arbeidsavtale Rekruttering niversitetslektor i Byutvikling og rban Design, IØRP, , Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Sakkyndig vurdering Rekruttering 2 doktorgradsstipendiater i utdanningsvitenskap, flerkultur, HF , Thor Andre Skrefsrud Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Oppnevning av bedømmelseskomité Disputas - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Oppnevning av bedømmelseskomité Disputas - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Oppnevning av bedømmelseskomite Disputas - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Søknad om Erasmus+ ansattmobilitet Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om Erasmus+ stipend Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om Erasmus+ ansatt stipend Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 I, 15/ Signert stipendavtale Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet Journaldato: Tilg. kode: Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 N, 15/ Vedr. PhD avhandling - generell informasjon PhD. Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Bekreftelse på mottatt søknad Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, fagområdet pedagogikk/spesialpedagogikk, HF-IGIS, Til søkerne Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Informasjon om oppnevning av intern komite Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, fagområdet pedagogikk/spesialpedagogikk, HF-IGIS, Til søkerne Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Informasjon om ansettelse i stilling Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, fagområdet pedagogikk/spesialpedagogikk, HF-IGIS, Til søkerne Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 18/ Rekruttering midlertidig stilling som postdoktor i Bridge Engineering, TN-IKM, og Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Avtale om båndlegging av bachelor- og masteroppgaver Avtale om båndlegging av bachelor- og masteroppgave Offl ledd Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Godkjenning av revidert prosjekt- og utdanningsplan Opptak på ph.d.- programmet i utdanningsvitenskap ved niversitetet i Stavanger Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse vikariat bibliotekar, Offl 25 fjerde led HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, Tatt til orientering X, 15/ Offentlig søkerliste, Rekruttering postdoktor i økt oljeutvinning IOR TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ tdanningsplan - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Journaldato: Tilg. kode: Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ tvidet årsverksramme for rekrutteringsstillinger finansiert med øremerkede midler fra departementet 2016 Rekrutteringsstillinger 2016 AM Arkeologisk museum HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 210 X, 15/ KJE 240 Analytisk Miljøkjemi/ BIK 300 Analytisk kjemi X, 15/ PET 565 Core scale modeling and interoretation X, 15/ DAT 100 Objektorientert Programmering X, 15/ ELE520 Pattern Recognition

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ RIS510 Reliability Analysis X, 15/ MAT200 Matematiske metoder 2 X, 15/ PET525 Advanced Drilling Engineering X, 15/ MSK530 Mechanics of solids, advanced course X, 15/ BYG125 Vann og Avløp X, 15/ ELE600 Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ BIO540 Protein biochemistry X, 15/ Byg140 Konstruksjonsmekanikk 1 X, 15/ FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori X, 15/ BIO300 Pathology X, 15/ GOE100 Geologi X, 15/ FIN100 & FIN101 Matematikk Nynorsk

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ FIN100 & FIN101 Matematikk Bokmål X, 15/ FIN130 & FIN131 Fysikk Bokmål X, 15/ FIN130 & FIN131 Fysikk Nynorsk X, 15/ BYG220 Betongkonstruksjoner X, 15/ ELE220 Instrumenteringsteknikk X, 15/ MAT230 Grupper og Symmetri

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ PET530 MAnagement, economy and drilling operations X, 15/ MLJ600 Interfacial water chemistry X, 15/ MSK520 Korrosjon X, 15/ DAT520 Distributed Systems X, 15/ BIP200 Bore- og brønnvæsker X, 15/ MOT190 Genteknologi

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ MSK210 Maskinkonstruksjon X, 15/ KJE150 Konteksamen generell kjemi X, 15/ ELE300 Signaler og systemer X, 15/ PET535 Modern Well design X, 15/ STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk X, 15/ BIO210 Bioteknologi

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ SAM500 Infrastruktur og sårbarhet X, 15/ ING200 Teknologiledelse X, 15/ PET550 Natural gas processing and transportation X, 15/ MLJ620 Wastewater Treatment X, 15/ FYS310 Statistisk fysikk og faststoffysikk X, 15/ FYS620 X-ray physics

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ OFF580 Marine technology and design X, 15/ FYS210 Fysikklaboratorium X, 15/ PET560 Improved recovery methods X, 15/ BIO560 Molecular cancer biology X, 15/ ELE100 Elektroteknikk X, 15/ BIO200 Biochemistry

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ PET120 Reservoarteknikk X, 15/ BYG102 Byggmatgeotek X, 15/ MSK500 Offshore Materials Technology X, 15/ BID190 & DAT220 Databaser X, 15/ MAT320 Differential Equations X, 15/ MAT610 Mathematical Analysis 2

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ MAT210 Reell og kompleks kalkulus X, 15/ BYG210 Bygningsfysikk og husbygg X, 15/ BIO600 1 Food microbiology X, 15/ MLJ630 Separation Technology X, 15/ BIO530 Research seminars 1 X, 15/ IND530 Kontraktstrategi

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ GEO530 Decisions Analysis with Geostatistics X, 15/ PET540 Natural Gas Reservior and production engineering X, 15/ BYG530 Plastisk konstruksjonsanalyse X, 15/ MSK220 Produktutvikling og 3D modellering X, 15/ IND600 Prosjektledelse 2 X, 15/ BIO110 Anatomi og fysiologi for bologisk kjemi

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ PET110 Well logging part X, 15/ DAT600 Algorithm Theory X, 15/ MAT240 Matematikkens historie X, 15/ Signert protokoll ATN 15/ Rekruttering Doktorgradsstipendiater i informasjonsteknologi, TN-IDE, Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Sakkyndig vurdering datert Rekruttering førsteamanuensis i entreprenørskapsstudier, SV-HHiS, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Sakkyndig vurdering fra sakkyndig komite Rekruttering førsteamanuensis i entreprenørskapsstudier, SV-HHiS, Bjarte Ravndal Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Sakkyndig uttalelse - førsteamanuensis i entreprenørskap Rekruttering førsteamanuensis i entreprenørskapsstudier, SV-HHiS, Til søkerne Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp - Ansettelse ekstrahjelp BIB Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting MENMAS vår 2015 Klage på karaktersetting MENMAS Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ ATN 17/16 Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering, TN-IKM, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 X, 15/ Instituttleders innstilling for ansettelse som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering, TN-IKM, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 X, 15/ Instituttleders innstilling - signert Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Signert protokoll ATN 17/ Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering, TN-IKM, Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 I, 15/ Styringsmøte med AM og is - tilbakemelding Styringsmøte med KD Det kongelige kunnskapsdepartement Journaldato: Tilg. kode: AM Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Referat fra dialogmøte Permisjon sykdom - Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting MSAMAS vår 2015 Klage på karaktersetting MSAMAS Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedtatt utlysningstekst og stillingsbeskrivelse, instituttleder ved SV-IS, Rekruttering instituttleder SV-IS, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Søknader til åremålsstilling som instituttleder ved SV-IS, Rekruttering instituttleder SV-IS, Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ HFA 18/16 Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søkere til utlyst stilling som førsteamanuensis i arrangering/komponering, jazztrompet og entreprenørskap, HF-IMD, Rekruttering førsteamanuensis arrangering/komponering, jazztrompet og entreprenørskap, HF-IMD, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Dr Philos - bedømmelseskomiteens vurdering Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Dr Philos - Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Forslag til sakkyndig komite - universitetslektor i journalistikk Rekruttering universitetslektor i journalistikk, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 16/ Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering, TN-IKM, Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ HFA 21/16 Oppnevning av sakkyndig komite, førsteamanuensis/førstelektor i drama, HF-IGIS, Rekruttering førsteamanuensis/førstelektor i drama, HF-IGIS, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Instituttleders forslag og CV komitemedlemmer Rekruttering førsteamanuensis i materialfysikk IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis II i reservoir geologi, TN-IPT, Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 15/ Eksterne emner Godkjenning av emner Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Høring - Evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning Høring - Evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning Kunnskapsdepartementet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Avtale om endring i individuell utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BJO120 høst 2015 Klage på karaktersetting BJO120 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST230 høst 2015 Klage på karaktersetting BST230 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting BST230 høst 2015 Klage på karaktersetting BST230 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting Svexphil6 høst 2015 Klage på karaktersetting SVEXPHIL6 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting Svexphil 6 høst Klage på karaktersetting SVEXPHIL6 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS115 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS115 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS115 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS115 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BJO300 høst 2015 Klage på karaktersetting BJO300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting BJO300 høst 2015 Klage på karaktersetting BJO300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting BST310 HØST 2015 Klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ nderskrevet avtale Flyttegodtgjørelse - leie av servicebåt Dok. dato: Arkivdel: Personal 242.1, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Klage på karaktersetting BST310 Dok. dato: Arkivdel: Student

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Klage på karaktersetting BST310 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Sakkyndig vurdering av innkomne søkere til ledig stilling som førsteamanuensis i helserett, Rekruttering førsteamanuensis i helserett, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BJO120 høst 2015 Klage på karaktersetting BJO120 høst 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Søknad om Erasmusmidler Europamobilitet Erasmus+ europamobilitetsmidler Senter for internasjonalisering av utdanning Journaldato: Tilg. kode: Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Personal 275, 15/ Søknad om Erasmus+ Globalmobilitetsmidler Erasmus+ globale mobilitetsmidler Senter for internasjonalisering av utdanning Journaldato: Tilg. kode: Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Personal 275, 15/ Ny sensurering etter klage på karaktersetting BJO220 høst 2015 Klage på karaktersetting BJO220 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015 Språkrådet Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BJO120 høst 2015 Klage på karaktersetting BJO120 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BJO120 høst 2015 Klage på karaktersetting BJO120 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Saksliste til ansettelsesutvalget på sirkulasjon ved Innkalling og referat til ansettelsesutvalget HF 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 - Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BØK250 Klage på karaktersetting BØK250 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Godkjenning av emner i studieprogrammene ved Institutt for helsefag Dekanvedtak: 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Godkjenning av emner i studieprogrammene ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Dekanvedtak: 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Godkjenning av reviderte emnebeskrivelser ved Institutt for sosialfag, studieåret Dekanvedtak: 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Godkjenning av emner i studieprogrammene ved Handelshøgskolen ved is for studieåret Dekanvedtak: 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Dekanvedtak - Endring i vedtatt studieplan 2015/2016 for master i Petroleumsgeologogi, med virkning f.o.m våren 2016 Dekanvedtak TN 2016 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.4

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Svar på klage på ikke bestått praksis i emnet BSYKI1 - Kirurgisk praksis Klage på ikke bestått praksis, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student 426 I, 16/ Sluttmelding - Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 16/ Pliktavlevering - Pliktavlevering PhD TN 2016 Nasjonalbiblioteket Avd. Rana, Pliktavlevering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ NAS-konferanse i Reykjavik, Island august bygg og miljø Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2016 niversitetet i Bergen Journaldato: Tilg. kode: Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274, 16/ Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emne, Master i Helsevitenskap Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457

32 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ Svar på søknad om alternativt valgfag Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting VEN101 Klage på karaktersetting VEN101 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Innvilget søknad om permisjon fra studie, Master i Helsevitenskap Permisjon fra studium Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student

33 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS100 Høst 2015 Klage på karaktersetting BSS100 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS100 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS100 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student

34 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA260 Klage på karaktersetting BBA260 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA260 Klage på karaktersetting BBA260 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BSO250 Klage på karaktersetting BSO250 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BSO250 Klage på karaktersetting BSO250 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BSO250 Klage på karaktersetting BSO250 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student

35 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BST100 høst 215 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

36 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN215 høst 215 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN215 høst 215 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN215 høst 215 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BST100 høst 215 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klager på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

37 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BKS200 høst 215 Klage på karaktersetting BKS200 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BKS200 høst 2015 Klage på karaktersetting BKS200 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Klage på karatkersetting BFJ300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Klage på karatkersetting BFJ300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Klage på karatkersetting BFJ300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

38 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

39 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

40 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak MEN125 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

41 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ HMS-møte våren innkalling HMS is 2016 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 X, 16/ Handlingsplan HMS ved is 2016 HMS is 2016 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting MT206 Klage på karaktersetting MT206 Dok. dato: Arkivdel: Student

42 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY150 Journaldato: Tilg. kode: Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY150 Journaldato: Tilg. kode: Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BST200 høst 2015 Klage på karaktersetting BST200 vår 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student

43 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST200 høst 2015 Klage på karaktersetting BST200 vår 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV320 - Klage på karaktersetting BRV320 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen - tsettelse av eksamen / innlevering - Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ Innvilget søknad om godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse av førsteamanuensis II i risikostyring og samfunnssikkerhet, TN-IØRP, Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 4/16, Søknad om å få avhandlingen bedømt - Bedømming av avhandling - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621

44 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 5/16, Søknad om å få avhandlingen bedømt - Bedømmelse av avhandling - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 6/16, Søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Kandidatmappe PhD - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 7/16, Søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Kandidatmappe PhD - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 8/16, Søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Kandidatmappe PhD - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 9/16, Søknad om betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Kultur og samfunn - Kandidatmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621

45 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 10/16, Endelig prosjektplan - Endelig prosjektplan - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 11/16, Endelig prosjektplan - Endelig prosjektplan - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 12/16, Endelig prosjektplan - PHD kandidat - Endelig prosjektplan - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 13/16, Søknad om godkjenning av opplæringsdelen - Godkjenning av opplæringsdel - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 14/16, Søknad om godkjenning av opplæringsdelen - Godkjenning av opplæringsdel - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 15/16, Søknad om godkjenning av ph.d.-emner - Godkjenning av ph.d.-emner - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621

46 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 16/16, Søknad om godkjenning av ph.d.-emner - Søknad om godkjenning av ph.d.-emner - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 17/16, Søknad om oppnevning av medveileder - Søknad om oppnevning av medveileder - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 2/16, Godkjenning av referat fra DSV Godkjenning av referat fra Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 1/16, Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

47 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST100 høst 0215 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BØK250 Klage på karaktersetting BØK250 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BØK250 Klage på karaktersetting BØK250 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student

48 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Sensor masteroppgave ved, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Sensor masteroppgave ved, institutt for medie- kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 456, 16/ Sensor Masteroppgave MSAMAS høst 2015 Sensor masteroppgave IMKS - Dok. dato: Arkivdel: Student 456, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Bjørn Erik Rasch Svein Tuastad Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST høst Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST200 høst 2015 Klage på karaktersetting BST200 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 Dok. dato: Arkivdel: Student

50 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Offl 9 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Offl 9 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST115 høst Klage på karaktersetting BST115 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST115 høst 2015 Klage på karaktersetting BST115 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Inntak av lærling i kontor - og administrasjonsfaget høsten 2016 Kontorlærlinger 2016 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Forlengelse av midlertidig ansettelse som dosent i restaurantadministrasjon, Forlengelse av midlertidig ansettelse som dosent i restaurantadministrasjon, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

51 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene SHA Sentralt hovedavtaleutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 012, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA260 Klage på karaktersetting BBA260 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BØK195 Klage på karaktersetting BØK195 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BØK195 Klage på karaktersetting BØK195 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Signert protokoll ATN 12/ Rekruttering postdoktor i informasjonsteknologi IDE Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Godkjenning fra faglærer - Endring av individuell utdanningsplan Handelshøgskolen ved is Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7

52 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Innvilget søknad om godkjenning / innpass av emner i utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student N, 16/ Forskningsetisk utvalg - Forespørsel om dokumentasjon Sak for forskningsetisk utvalg - Offl 5 Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Ph.d.-avhandling Sak for forskningsetisk utvalg - Offl 5 Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Ph.d.-avhandling Sak for forskningsetisk utvalg - Offl 5 Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Vedr. Ph.d.-avhandling - Sak for forskningsetisk utvalg - Offl 5 Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 X, 16/ ttalelse fra instituttet Tredje gangs forsøk på masteroppgaven Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 457

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-38 Referat fra TN ledermøte 15.12.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Eksamensplan for ordinære skriftlige skoleeksamener våren 2016 Sortert etter dato

Eksamensplan for ordinære skriftlige skoleeksamener våren 2016 Sortert etter dato Eksamensplan for ordinære skriftlige skoleeksamener våren 2016 Sortert etter dato Dato Emnekode Emnenavn Timer 07.01.2016 BSO360 Velferdssamfunn, velferdspol. 6 01.02.2016 BSN153 Legemiddelregning 3 01.02.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-74 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08.

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,n,x,s, tatus: J,A 23.11.2012 Forespørsel om innvilgelse av visa ersonalmappe 2011/2337-11 18248/2012 22.08.2012 TN-ADM/HKH Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/02786-41 Melding om avslutta arkeologiske undersøkingar av id 141995 og id 141998, Nordre Sunde gnr 41 bnr 13 og bnr 18,

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Eksamensplan for ordinære skriftlige skoleeksamener våren 2016

Eksamensplan for ordinære skriftlige skoleeksamener våren 2016 Eksamensplan for ordinære skriftlige skoleeksamener våren 2016 Dato Emnekode Emnenavn Timer 07.01.2016 BSO360 Velferdssamfunn, velferdspol. 6 01.02.2016 BSN153 Legemiddelregning 3 01.02.2016 BSY153 Legemiddelregning

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00849-21 Sikringsundersøkelse, overføring av midler. Helleren på Haneberg, GNR 46 / 082 Sokndal kommune Rogaland felles.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi Fører

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/07610-85 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 1. Reguleringsplan for bustadområde i Bergevik. Tiltakshaver: Forsand k. Jfr. sak 062/1999.

Detaljer

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07.

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.7.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 15.07.2008 kattekort ersonalmappe 2008/1626-4 13047/2008 HF-ADM/GMA Offl. 5a, Fvl. 13 Følgebrev tudentassistenter 1.

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer