Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring et brukerperspektiv v/ Samlesak: NSD Personvernombud - personopplysninger Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Journaldato: Tilg. kode: Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger ved Institutt for helsefag Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Innkalling fordelingsutvalget IMKS Samlesak: Fordelingsutvalget IMKS Offl 9 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Referat fra møtet i fordelingsutvalget IMKS Samlesak: Fordelingsutvalget IMKS Offl 9 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Møtebok Instituttstyret IMKS Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.4

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/ Revisjon av eksamensforskriften Revisjon av eksamensforskriften tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400 N, 15/ Overføring av driftsmidler til fast ansatte i et ph.d.-løp 2016 ved SV-fak. Overføring av driftsmidler til fast ansatte i et ph.d.-løp ved tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget 2015 HMS is 2015 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 X, 15/ Årsrapport Kolibri Medical BHT Bedriftshelsetjenesten 2015 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 X, 15/ Karakterutskrift SDS Samlesak: IKM - Forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling (for høsten 2015) Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Vedtak om opplysningsplikt - årlig undersøkelse - bruk av IKT i staten 2016 Bruk av IKT i staten Statistisk sentralbyrå Journaldato: Tilg. kode: IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046.9

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ HFA 17/16 Ansettelse i vikariat som førsteamanuensis i samfunnsfag, HF-IGIS, Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis i samfunnsfag/historie Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Signert intern avtale mellom HH is og EV i emnet: Endringsledelse Avtaler mellom og EV is etter- og videreutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 31 X, 15/ Signert intern avtale mellom HH is og EV i emnet: Kontrakt og leverandørrelasjoner Avtaler mellom og EV is etter- og videreutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 31 X, 15/ Disputas om oppdrettsøkonomi og markedsføring Samlesak: Pressemeldinger Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Disputas om oppdrettsøkonomi og markedsføring Samlesak: Pressemeldinger Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innsyn i søkerlister Samlesak: Begjæring om innsyn i dokumenter Medier24 AS Journaldato: Tilg. kode: Dokumentsenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 049, Tatt til orientering

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Forlenget uførepensjon Permisjon sykdom AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Vedrørende dekning av reiseutgifter - Dekning av reiseutgifter knyttet til konkrete prosjekter Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 639, 15/ Vedrørende dekning av reiseutgifter - Dekning av reiseutgifter knyttet til konkrete prosjekter Forskerforbundet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 639 X, 15/ Avslutning av ansettelsesprosess for Doktorgradsstipendiat i tvikling og analyse av matematiske modeller for koblete transport-reaksjon, Rekruttering stipendiat TN- IPT Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Oppnevning av opptakskomiteer, studieåret 2016/2017 Oppnevning av opptakskomiteer for Handelshøgskolen ved is Norsk hotellhøgskole Institutt for helsefag Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse ekstrahjelp Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ HFA 25/16 Ansettelse i vikariat som universitetslektor i musikk, HF-IB Ansettelse vikariat universitetslektor i musikk, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Karakterutskrift fra Oxford Brookes niversity Forhåndsgodkjenning ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Referat fra dialogmøte Dialogmøte - NAV Sola Journaldato: Tilg. kode: HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Dekans innstilling til ansettelse i fast stilling som professor i byplanlegging ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, sign, Rekruttering Professor/Førsteamanuensis i Byplanlegging, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ Bekreftelse på studieplass og forventet Bachelorgrad Endring av individuell utdanningsplan Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert arbeidsavtale Rekruttering niversitetslektor i Byutvikling og rban Design, IØRP, , Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Sakkyndig vurdering Rekruttering 2 doktorgradsstipendiater i utdanningsvitenskap, flerkultur, HF , Thor Andre Skrefsrud Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Oppnevning av bedømmelseskomité Disputas - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Oppnevning av bedømmelseskomité Disputas - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Oppnevning av bedømmelseskomite Disputas - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Søknad om Erasmus+ ansattmobilitet Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om Erasmus+ stipend Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om Erasmus+ ansatt stipend Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 I, 15/ Signert stipendavtale Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet Journaldato: Tilg. kode: Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 N, 15/ Vedr. PhD avhandling - generell informasjon PhD. Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Bekreftelse på mottatt søknad Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, fagområdet pedagogikk/spesialpedagogikk, HF-IGIS, Til søkerne Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Informasjon om oppnevning av intern komite Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, fagområdet pedagogikk/spesialpedagogikk, HF-IGIS, Til søkerne Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Informasjon om ansettelse i stilling Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, fagområdet pedagogikk/spesialpedagogikk, HF-IGIS, Til søkerne Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 18/ Rekruttering midlertidig stilling som postdoktor i Bridge Engineering, TN-IKM, og Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Avtale om båndlegging av bachelor- og masteroppgaver Avtale om båndlegging av bachelor- og masteroppgave Offl ledd Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Godkjenning av revidert prosjekt- og utdanningsplan Opptak på ph.d.- programmet i utdanningsvitenskap ved niversitetet i Stavanger Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse vikariat bibliotekar, Offl 25 fjerde led HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, Tatt til orientering X, 15/ Offentlig søkerliste, Rekruttering postdoktor i økt oljeutvinning IOR TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ tdanningsplan - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Journaldato: Tilg. kode: Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ tvidet årsverksramme for rekrutteringsstillinger finansiert med øremerkede midler fra departementet 2016 Rekrutteringsstillinger 2016 AM Arkeologisk museum HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 210 X, 15/ KJE 240 Analytisk Miljøkjemi/ BIK 300 Analytisk kjemi X, 15/ PET 565 Core scale modeling and interoretation X, 15/ DAT 100 Objektorientert Programmering X, 15/ ELE520 Pattern Recognition

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ RIS510 Reliability Analysis X, 15/ MAT200 Matematiske metoder 2 X, 15/ PET525 Advanced Drilling Engineering X, 15/ MSK530 Mechanics of solids, advanced course X, 15/ BYG125 Vann og Avløp X, 15/ ELE600 Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ BIO540 Protein biochemistry X, 15/ Byg140 Konstruksjonsmekanikk 1 X, 15/ FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori X, 15/ BIO300 Pathology X, 15/ GOE100 Geologi X, 15/ FIN100 & FIN101 Matematikk Nynorsk

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ FIN100 & FIN101 Matematikk Bokmål X, 15/ FIN130 & FIN131 Fysikk Bokmål X, 15/ FIN130 & FIN131 Fysikk Nynorsk X, 15/ BYG220 Betongkonstruksjoner X, 15/ ELE220 Instrumenteringsteknikk X, 15/ MAT230 Grupper og Symmetri

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ PET530 MAnagement, economy and drilling operations X, 15/ MLJ600 Interfacial water chemistry X, 15/ MSK520 Korrosjon X, 15/ DAT520 Distributed Systems X, 15/ BIP200 Bore- og brønnvæsker X, 15/ MOT190 Genteknologi

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ MSK210 Maskinkonstruksjon X, 15/ KJE150 Konteksamen generell kjemi X, 15/ ELE300 Signaler og systemer X, 15/ PET535 Modern Well design X, 15/ STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk X, 15/ BIO210 Bioteknologi

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ SAM500 Infrastruktur og sårbarhet X, 15/ ING200 Teknologiledelse X, 15/ PET550 Natural gas processing and transportation X, 15/ MLJ620 Wastewater Treatment X, 15/ FYS310 Statistisk fysikk og faststoffysikk X, 15/ FYS620 X-ray physics

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ OFF580 Marine technology and design X, 15/ FYS210 Fysikklaboratorium X, 15/ PET560 Improved recovery methods X, 15/ BIO560 Molecular cancer biology X, 15/ ELE100 Elektroteknikk X, 15/ BIO200 Biochemistry

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ PET120 Reservoarteknikk X, 15/ BYG102 Byggmatgeotek X, 15/ MSK500 Offshore Materials Technology X, 15/ BID190 & DAT220 Databaser X, 15/ MAT320 Differential Equations X, 15/ MAT610 Mathematical Analysis 2

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ MAT210 Reell og kompleks kalkulus X, 15/ BYG210 Bygningsfysikk og husbygg X, 15/ BIO600 1 Food microbiology X, 15/ MLJ630 Separation Technology X, 15/ BIO530 Research seminars 1 X, 15/ IND530 Kontraktstrategi

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ GEO530 Decisions Analysis with Geostatistics X, 15/ PET540 Natural Gas Reservior and production engineering X, 15/ BYG530 Plastisk konstruksjonsanalyse X, 15/ MSK220 Produktutvikling og 3D modellering X, 15/ IND600 Prosjektledelse 2 X, 15/ BIO110 Anatomi og fysiologi for bologisk kjemi

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ PET110 Well logging part X, 15/ DAT600 Algorithm Theory X, 15/ MAT240 Matematikkens historie X, 15/ Signert protokoll ATN 15/ Rekruttering Doktorgradsstipendiater i informasjonsteknologi, TN-IDE, Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Sakkyndig vurdering datert Rekruttering førsteamanuensis i entreprenørskapsstudier, SV-HHiS, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Sakkyndig vurdering fra sakkyndig komite Rekruttering førsteamanuensis i entreprenørskapsstudier, SV-HHiS, Bjarte Ravndal Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Sakkyndig uttalelse - førsteamanuensis i entreprenørskap Rekruttering førsteamanuensis i entreprenørskapsstudier, SV-HHiS, Til søkerne Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp - Ansettelse ekstrahjelp BIB Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting MENMAS vår 2015 Klage på karaktersetting MENMAS Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ ATN 17/16 Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering, TN-IKM, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 X, 15/ Instituttleders innstilling for ansettelse som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering, TN-IKM, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 X, 15/ Instituttleders innstilling - signert Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Signert protokoll ATN 17/ Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering, TN-IKM, Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 I, 15/ Styringsmøte med AM og is - tilbakemelding Styringsmøte med KD Det kongelige kunnskapsdepartement Journaldato: Tilg. kode: AM Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Referat fra dialogmøte Permisjon sykdom - Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting MSAMAS vår 2015 Klage på karaktersetting MSAMAS Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedtatt utlysningstekst og stillingsbeskrivelse, instituttleder ved SV-IS, Rekruttering instituttleder SV-IS, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Søknader til åremålsstilling som instituttleder ved SV-IS, Rekruttering instituttleder SV-IS, Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ HFA 18/16 Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søkere til utlyst stilling som førsteamanuensis i arrangering/komponering, jazztrompet og entreprenørskap, HF-IMD, Rekruttering førsteamanuensis arrangering/komponering, jazztrompet og entreprenørskap, HF-IMD, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Dr Philos - bedømmelseskomiteens vurdering Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Dr Philos - Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Forslag til sakkyndig komite - universitetslektor i journalistikk Rekruttering universitetslektor i journalistikk, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 16/ Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering, TN-IKM, Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ HFA 21/16 Oppnevning av sakkyndig komite, førsteamanuensis/førstelektor i drama, HF-IGIS, Rekruttering førsteamanuensis/førstelektor i drama, HF-IGIS, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Instituttleders forslag og CV komitemedlemmer Rekruttering førsteamanuensis i materialfysikk IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis II i reservoir geologi, TN-IPT, Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 15/ Eksterne emner Godkjenning av emner Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Høring - Evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning Høring - Evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning Kunnskapsdepartementet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Avtale om endring i individuell utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BJO120 høst 2015 Klage på karaktersetting BJO120 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST230 høst 2015 Klage på karaktersetting BST230 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting BST230 høst 2015 Klage på karaktersetting BST230 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting Svexphil6 høst 2015 Klage på karaktersetting SVEXPHIL6 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting Svexphil 6 høst Klage på karaktersetting SVEXPHIL6 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS115 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS115 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS115 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS115 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BJO300 høst 2015 Klage på karaktersetting BJO300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting BJO300 høst 2015 Klage på karaktersetting BJO300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting BST310 HØST 2015 Klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ nderskrevet avtale Flyttegodtgjørelse - leie av servicebåt Dok. dato: Arkivdel: Personal 242.1, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Klage på karaktersetting BST310 Dok. dato: Arkivdel: Student

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Klage på karaktersetting BST310 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Sakkyndig vurdering av innkomne søkere til ledig stilling som førsteamanuensis i helserett, Rekruttering førsteamanuensis i helserett, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BJO120 høst 2015 Klage på karaktersetting BJO120 høst 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Søknad om Erasmusmidler Europamobilitet Erasmus+ europamobilitetsmidler Senter for internasjonalisering av utdanning Journaldato: Tilg. kode: Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Personal 275, 15/ Søknad om Erasmus+ Globalmobilitetsmidler Erasmus+ globale mobilitetsmidler Senter for internasjonalisering av utdanning Journaldato: Tilg. kode: Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Personal 275, 15/ Ny sensurering etter klage på karaktersetting BJO220 høst 2015 Klage på karaktersetting BJO220 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015 Språkrådet Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BJO120 høst 2015 Klage på karaktersetting BJO120 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BJO120 høst 2015 Klage på karaktersetting BJO120 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Saksliste til ansettelsesutvalget på sirkulasjon ved Innkalling og referat til ansettelsesutvalget HF 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 - Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BØK250 Klage på karaktersetting BØK250 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Godkjenning av emner i studieprogrammene ved Institutt for helsefag Dekanvedtak: 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Godkjenning av emner i studieprogrammene ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Dekanvedtak: 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Godkjenning av reviderte emnebeskrivelser ved Institutt for sosialfag, studieåret Dekanvedtak: 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Godkjenning av emner i studieprogrammene ved Handelshøgskolen ved is for studieåret Dekanvedtak: 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Dekanvedtak - Endring i vedtatt studieplan 2015/2016 for master i Petroleumsgeologogi, med virkning f.o.m våren 2016 Dekanvedtak TN 2016 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.4

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Svar på klage på ikke bestått praksis i emnet BSYKI1 - Kirurgisk praksis Klage på ikke bestått praksis, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student 426 I, 16/ Sluttmelding - Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 16/ Pliktavlevering - Pliktavlevering PhD TN 2016 Nasjonalbiblioteket Avd. Rana, Pliktavlevering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ NAS-konferanse i Reykjavik, Island august bygg og miljø Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2016 niversitetet i Bergen Journaldato: Tilg. kode: Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274, 16/ Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emne, Master i Helsevitenskap Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457

32 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ Svar på søknad om alternativt valgfag Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting VEN101 Klage på karaktersetting VEN101 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Innvilget søknad om permisjon fra studie, Master i Helsevitenskap Permisjon fra studium Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student

33 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS100 Høst 2015 Klage på karaktersetting BSS100 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS100 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS100 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student

34 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA370 Klage på karaktersetting BBA370 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA260 Klage på karaktersetting BBA260 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA260 Klage på karaktersetting BBA260 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BSO250 Klage på karaktersetting BSO250 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BSO250 Klage på karaktersetting BSO250 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på karaktersetting BSO250 Klage på karaktersetting BSO250 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student

35 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BST100 høst 215 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

36 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN215 høst 215 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN215 høst 215 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN215 høst 215 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BST100 høst 215 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klager på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

37 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BKS200 høst 215 Klage på karaktersetting BKS200 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BKS200 høst 2015 Klage på karaktersetting BKS200 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Klage på karatkersetting BFJ300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Klage på karatkersetting BFJ300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Klage på karatkersetting BFJ300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

38 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

39 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN215 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

40 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak MEN125 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

41 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Klage på karaktersetting MEN125 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Klage på karaktersetting BST310 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ HMS-møte våren innkalling HMS is 2016 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 X, 16/ Handlingsplan HMS ved is 2016 HMS is 2016 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting MT206 Klage på karaktersetting MT206 Dok. dato: Arkivdel: Student

42 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY150 Journaldato: Tilg. kode: Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY150 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY150 Journaldato: Tilg. kode: Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BST200 høst 2015 Klage på karaktersetting BST200 vår 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student

43 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST200 høst 2015 Klage på karaktersetting BST200 vår 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV320 - Klage på karaktersetting BRV320 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen - tsettelse av eksamen / innlevering - Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ Innvilget søknad om godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse av førsteamanuensis II i risikostyring og samfunnssikkerhet, TN-IØRP, Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 4/16, Søknad om å få avhandlingen bedømt - Bedømming av avhandling - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621

44 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 5/16, Søknad om å få avhandlingen bedømt - Bedømmelse av avhandling - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 6/16, Søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Kandidatmappe PhD - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 7/16, Søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Kandidatmappe PhD - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 8/16, Søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Kandidatmappe PhD - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 9/16, Søknad om betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Kultur og samfunn - Kandidatmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621

45 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 10/16, Endelig prosjektplan - Endelig prosjektplan - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 11/16, Endelig prosjektplan - Endelig prosjektplan - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 12/16, Endelig prosjektplan - PHD kandidat - Endelig prosjektplan - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 13/16, Søknad om godkjenning av opplæringsdelen - Godkjenning av opplæringsdel - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 14/16, Søknad om godkjenning av opplæringsdelen - Godkjenning av opplæringsdel - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 15/16, Søknad om godkjenning av ph.d.-emner - Godkjenning av ph.d.-emner - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621

46 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 16/16, Søknad om godkjenning av ph.d.-emner - Søknad om godkjenning av ph.d.-emner - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 17/16, Søknad om oppnevning av medveileder - Søknad om oppnevning av medveileder - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 2/16, Godkjenning av referat fra DSV Godkjenning av referat fra Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Vedtak DSV, , Sak 1/16, Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

47 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST100 høst 0215 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Klage på karaktersetting BFJ300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BØK250 Klage på karaktersetting BØK250 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BØK250 Klage på karaktersetting BØK250 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student

48 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Sensor masteroppgave ved, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Sensor masteroppgave ved, institutt for medie- kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 456, 16/ Sensor Masteroppgave MSAMAS høst 2015 Sensor masteroppgave IMKS - Dok. dato: Arkivdel: Student 456, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Bjørn Erik Rasch Svein Tuastad Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST høst Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST200 høst 2015 Klage på karaktersetting BST200 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student

49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Klage på karaktersetting BSS300 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 Dok. dato: Arkivdel: Student

50 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Offl 9 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Klage på karaktersetting BST100 høst 2015 Offl 9 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST115 høst Klage på karaktersetting BST115 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST115 høst 2015 Klage på karaktersetting BST115 høst 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Inntak av lærling i kontor - og administrasjonsfaget høsten 2016 Kontorlærlinger 2016 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Forlengelse av midlertidig ansettelse som dosent i restaurantadministrasjon, Forlengelse av midlertidig ansettelse som dosent i restaurantadministrasjon, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

51 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene SHA Sentralt hovedavtaleutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 012, 16/ Svar på klage på karaktersetting BBA260 Klage på karaktersetting BBA260 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BØK195 Klage på karaktersetting BØK195 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BØK195 Klage på karaktersetting BØK195 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Signert protokoll ATN 12/ Rekruttering postdoktor i informasjonsteknologi IDE Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Godkjenning fra faglærer - Endring av individuell utdanningsplan Handelshøgskolen ved is Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7

52 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Innvilget søknad om godkjenning / innpass av emner i utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student N, 16/ Forskningsetisk utvalg - Forespørsel om dokumentasjon Sak for forskningsetisk utvalg - Offl 5 Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Ph.d.-avhandling Sak for forskningsetisk utvalg - Offl 5 Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Ph.d.-avhandling Sak for forskningsetisk utvalg - Offl 5 Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Vedr. Ph.d.-avhandling - Sak for forskningsetisk utvalg - Offl 5 Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 X, 16/ ttalelse fra instituttet Tredje gangs forsøk på masteroppgaven Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 457

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17 I,, N, X, S I, 15/00100-37 Signert kontrakt med gjestelærer Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 99/01262-68 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Ansvarlig enhet: U, 15/ Oppnevning av ekstern sensor/deltaker i MISMAS, Master i sykepleie. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: U, 15/ Oppnevning av ekstern sensor/deltaker i MISMAS, Master i sykepleie. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 9, 15/01318-40 Oppnevning av ekstern sensor/deltaker i MISMAS, Master i sykepleie Oppnevning av sensorer

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-38 Referat fra TN ledermøte 15.12.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00583-21 Signert avtale med husvert for Valkyrjegata 12 Samlesak: Avtale mellom husvert og niversitetet i Stavanger Ganji

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 I,, N, X, S X, 11/04883-30 F. Sandnes k. Gramstad gnr1, Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg FV 317 - Plan 2011 108.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00078-2 NFR-søknad FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms v/prosjektleder

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 12/01377-11 Sandnes k. Årsvoll gnr 64, Rogaland. Reg. plan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien. Gjelder id 178225 Sandnes

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00393-5 Rapport om målbruk i offentlig tjeneste 2015 oppfølging Rapport om målbruk i offentlig teneste 2014 Språkrådet Strategi-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-6 Referat fra TN ledermøte 3.2.15 Ledermøter TN 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/01490-23 Søknad om tilleggsbevilgning til utarbeidelse av søknad om ekstern finansiering - Programområdet Conditions of normativity Programområder for forskning - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 15/ Invitasjon til Sjefskurs nr ved Forsvarets høgskole. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: I, 15/ Invitasjon til Sjefskurs nr ved Forsvarets høgskole. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 09.12.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 21 I, 15/00104-20 Invitasjon til Sjefskurs nr. 19-15.08.2017-03.11.2017 ved Forsvarets høgskole

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-63 Sluttmelding, Master i PHCC Samlesak: Sluttmeldinger ved 2015/2016 Claus-Henrik Rasmussen Dok. dato: 09.11.2016

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 14/01546-6 Troms fylke - Sandsøy, Bjarkøyforbindelsen - Oversendelse av oppdragsrapport nr 2016_05 botaniske analyser fra Bjarkøyforbindelsen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 99/01262-55 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/04059-6 Klepp k. Tjøtta gnr 18 bnr 112 Oppføring av bolighus i Tjøttaveien 96 - Fra Ra til Arkitekt Almaas AS - Innvilgelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer