Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 I, 15/ Søknad om tilleggsbevilgning til utarbeidelse av søknad om ekstern finansiering - Programområdet Conditions of normativity Programområder for forskning - Det samfunnsvitenskapelige fakultet Cato Wittusen Offl 26 fjerde ledd Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart pr telefon I, 15/ Taushetserklæring - Arve Mellemstrand - is IT Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd Arve Mellemstrand IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Taushetserklæring - Anders Kristiansen - is IT Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd Anders Kristiansen IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i vikariat som førstelektor, HF-SLF Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale fra Forlengelse av vikariat som kontorsjef ved Adm IS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

2 X, 16/ Philosophiae doctor disputas - Håkon Bjorheim Abrahamsen Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Sigrid Aarrestad 517 I, 16/ Påminnelse: Forskningskonferansen «Hvordan søke forskningsmidler trender, krav og kvalitet» Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2016 Stefanie Luise Johanna Gørner IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 16/ Oppdatert karakterutskrift fra HiOA Overflytting - Helene Lindal Lia Helene Lindal Lia Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 16/ Oppdatert karakterutskrift fra ia Overflytting - Kristina Hadland Kristina Hadland Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 16/ Tilbud feltarbeid 2016 Rekruttering Feltarkeologer 2016, AM-FORN AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 , 16/ Feltarbeid i perioden august - oktober Rekruttering Feltarkeologer 2016, AM-FORN AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Feltarbeid i perioden august - oktober Rekruttering Feltarkeologer 2016, AM-FORN AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Feltarbeid i perioden august - oktober Rekruttering Feltarkeologer 2016, AM-FORN AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Feltarbeid i perioden august - oktober Rekruttering Feltarkeologer 2016, AM-FORN AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Offentlig søkerliste Rekruttering bibliotekar, IB-V, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tvidet søkerliste Rekruttering bibliotekar, IB-V, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I, 16/ Søknad og CV Rekruttering bibliotekar, IB-V, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Oppdatert karakterutskrift fra HiB Overflytting - lrikke Bergesen lrikke Bergesen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 16/ Forhåndsgodkjenning av fag ved niversitetet i København Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Neri Kim 516, Besvart med utgående dokument I, 16/ Godkjennelse av fag WA Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Hans-Martin Wehler Dok. dato: Arkivdel: Student 516, Besvart med utgående dokument X, 16/ Faglig vurdering Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet 516, 16/ / Godkjennelse av fag WA Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Hans-Martin Wehler 516

5 I, 16/ Endring av fag på utveksling Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Ida Cecilie Olafsen 516, Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad og CV Rekruttering universitetsbibliotekar innen teknisk- naturvitenskapelige fag, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 16/ Offentlig søkerliste Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i risikostyring, TN- IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ tvidet søkerliste Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i risikostyring, TN- IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 16/ Søknad og CV Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i risikostyring, TN- IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, Tatt til etterretning, 16/ Informasjon til arbeidstaker - Information about employment Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i risikostyring, TN- IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

6 I, 16/ Søknad og CV Rekruttering rådgiver forskerutdanning, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 16/ TIL GODKJENNING: Report from assessment committee - Kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 16/ Informasjon om ansettelse Rekruttering postdoktor i studier av diversitet og innovasjon, SV-HHiS, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ Offentlig søkerliste Rekruttering nettkommunikatør, STAB-SKA, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tvidet søkerliste Rekruttering nettkommunikatør, STAB-SKA, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad og CV Rekruttering nettkommunikatør, STAB-SKA, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

7 , 16/ tvidet søkerliste Rekruttering rådgiver Internasjonalt kontor, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ tvidet søkerliste Rekruttering rådgiver Internasjonalt kontor, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Signert avtale om rettigheter og plikter ved publisering Ansettelse midlertidig universitetslektor i lesevitenskap, nni Fuglestad Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert avtale om rettigheter og plikter ved publisering Ansettelse midlertidig universitetslektor i lesevitenskap, Morten Njå første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert avtale om rettigheter og plikter ved publisering Ansettelse midlertidig universitetslektor i lesevitenskap, HF-SLF, Marit Aasen første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse midlertidig universitetslektor i spesialpedagogikk, HF-SLF, Dok. dato: Arkivdel: Personal

8 I, 16/ Signert avtale om rettigheter og plikter ved publisering Ansettelse midlertidig universitetslektor i lesevitenskap, Thomas Hammerø Lund fjerde led Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert avtale om rettigheter og plikter ved publisering Ansettelse midlertidig universitetslektor i lesevitenskap, Johanne r Sæbø Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert avtale om rettigheter og plikter ved publisering Ansettelse midlertidig universitetslektor i spesialpedagogikk, Elisabeth Rege Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert avtale om rettigheter og plikter ved publisering Ansettelse midlertidig universitetslektor i lesevitenskap, Paolo Scarbocci Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert avtale om rettigheter og plikter ved publisering Ansettelse midlertidig universitetslektor i spesialpedagogikk, Maya Dybvig Joner første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert avtale om rettigheter og plikter ved publisering Ansettelse universitetslektor i spesialpedagogikk, ( ) Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 I, 16/ Signert avtale om rettigheter og plikter ved publisering Ansettelse universitetslektor i lesevitenskap, Aslaug Fodstad Gourvennec Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert avtale om rettigheter og plikter ved publisering Ansettelse universitetslektor i lesevitenskap, Ingeborg Margrete Berge Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Bedømmelseskomitéens rapport ifm vurdering av ph.d.-avhandling - Kandidatmappe X, 16/ Bedømmelseskomiteens foreløpige rapport - Kandidatmappe X, 16/ Bedømmelseskomiteens foreløpige rapport - Kandidatmappe - 621, 16/ Oppdatering av søknad Rekruttering førstekonsulent (jurist) ved tdanningsavdelingen, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 , 16/ tvidet søkerliste Rekruttering førstekonsulent (jurist) ved tdanningsavdelingen, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Offentlig søkerliste Rekruttering førstekonsulent (jurist) ved tdanningsavdelingen, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tvidet søkerliste Rekruttering førstekonsulent (jurist) ved tdanningsavdelingen, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Signert arbeidsavtale og avtale om publisering Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i regnskap og økonomisk styring, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 16/ Signert åremålskontrakt Ansettelse i ledig stilling som postdoktor i studier av diversitet og innovasjon, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 16/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon lønnet permisjon Statens Pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

11 I, 16/ Signert arbeidsavtale vitenskapelig assistent Leder for studentinkubatoren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse rådgiver forskerutdanning STAB-FIA, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 16/ Signert arbeidsavtale og avtale om publisering Ansettelse vikariat universitetslektor i norsk, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse vikariat universitetslektor i norsk, ( ) Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Søknad om reservert plass til master i endringsledelse Opptakssaker ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2016 Liv Margunn Ravnås Det samfunnsvitenskapelige fakultet , Besvart med utgående dokument, 16/ Innvilget søknad om reservert plass til master i endringsledelse, til høsten 2017 Opptakssaker ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2016 Liv Margunn Ravnås Det samfunnsvitenskapelige fakultet

12 I, 16/ Søknad om reservasjon av studieplass Malene Olesen, Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om reservasjon av studieplass Torkel Sveen, Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om reservasjon av studieplass Thomas Homme, Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om permisjon Marius Hammer Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om reservasjon av studieplass Antonette Gjøstein Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om reservasjon av studieplass Fayena Kabeto Guye Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

13 I, 16/ Søknad om reservasjon av studieplass Mats Lanner I, 16/ Søknad om reservasjon av studieplass Magnar Thuestad Stokka Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om reservasjon av studieplass Bjørn-Sigve Nesheim I, 16/ Søknad om reservasjon av studieplass Silje Haldorsen , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om reservasjon av studieplass Sanne Helene Kleven Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om reservert studieplass Aase Næss Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

14 I, 16/ Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilgang til å skrive bachelor- /masteroppgave høstsemesteret 2016 Tilgang til å skrive bacheloroppgave Ramesh Gautam Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Avslag på søknad om tilgang til å skrive bacheloroppgave i høstsemesteret 2016 Tilgang til å skrive bacheloroppgave Ramesh Gautam Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457

15 I, 16/ Klage på karaktersetting BRV230 Klage på karaktersetting BRV230 Aksel Heitman Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BRV230 Klage på karaktersetting BRV230 Aksel Heitman Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 16/ Søknad om fjerde gangs eksamen i emnet BYG140 Fjerde gangs eksamen BYG140 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Anette Steffensen Randeberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Ettersending av dokumentasjon Endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Anette Steffensen Randeberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Trekke seg fra Master i helsevitenskap Sluttmelding Ida Berg Mikkelsen Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 517, Tatt til orientering

16 I, 16/ Søknad om godkjennning av individuell utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Irfan Ahmed Aftab Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Camilla Jakobsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Midlertidig stans av refusjon av sykepenger Midlertidig stans av refusjon av sykepenger NAV Hillevåg og Hinna Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 16/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Amalie Risa Håvarstein Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument I, 16/ Signert samarbeidsavtale med Gubkin Russian State niversity of Oil and Gas - Russland ( ) Samarbeid med Gubkin Russian State niversity of Oil and Gas (NR), Russland Anatoly Zolotukhin Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Ingebjørg Nesse Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, Tatt til etterretning

17 I, 16/ Betinget opptak til master i petroleumsteknologi Betinget opptak til master i petroleumsteknologi Institutt for petroleumsteknologi , Besvart med utgående dokument, 16/ Innvilgelse av betinget opptak til master i petroleumsteknologi - Conditional admission to master studies Betinget opptak til master i petroleumsteknologi Institutt for petroleumsteknologi I, 16/ Klage på ikke godkjent søknad om særskilt vurdering Klage på ikke godkjent søknad om særskilt vurdering Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Begrunnelse for avslag på søknad om særskilt vurdering Klage på ikke godkjent søknad om særskilt vurdering Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 16/ Begrunnelse - avslag på søknad om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse

18 I, 16/ Klage på avslag om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Svar på klage - avslag på søknad om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karaktersetting PET530 Klage på karaktersetting PET530 Reinert Stokkeland Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 16/ Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Permisjon sykdom NAV Hillevåg og Hinna Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

19 I, 16/ Søknad om privatisteksamen - Samlesak: Søknader om privatisteksamen SV Fakultet, høsten 2016 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om privatisteksamen - Samlesak: Søknader om privatisteksamen SV Fakultet, høsten 2016 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 451 Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om privatisteksamen - Samlesak: Søknader om privatisteksamen SV Fakultet, høsten 2016 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Innvilget søknad om utsettelse av masteroppgave tsatt frist Laila Nilsen Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 16/ Klage på karaktersetting, BSS220, vår 2016 Klage på karaktersetting, BSS220, vår 2016 Malin Hestnes Brueland Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Besvart med utgående dokument I, 16/ Klage på karaktersetting, BST120 vår 2016 Klage på karaktersetting, BST120 vår 2016 Rudolf Oscar Sachs Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Besvart med utgående dokument

20 I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Dilbi Siraj Tishow Institutt for petroleumsteknologi I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Tom Harald Lothe Aarsand Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, Besvart med utgående dokument I, 16/ Signert arbeidsavtale ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp styresekretariatet fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse studentassistent Strategi og kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Søknad om fjerde gangs eksamen i emnet PET565 Fjerde gangs eksamen PET565 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

21 , 16/ Begrunnelse for avslag på søknad om studieplass ved niversitetet i Stavanger høsten 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Fredrik Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Nadia Sandsmarka 531 I, 16/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Sandra Høyland Baardsen Dok. dato: Arkivdel: Student 531, Besvart med utgående dokument I, 16/ Klage på avslag deltid PP høsten 2016 Institutt for kultur- og språkvitenskap I, 16/ Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet Endelig godkjenning av delstudier i utlandet Hilde Sinnes Dok. dato: Arkivdel: Student 516

22 I, 16/ Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker NAV Hillevåg og Hinna Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, Tatt til etterretning, 16/ Innvilget søknad om utvidet tid Tilrettelegging av eksamen Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 16/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Emma Sabrin Jemli , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Oda Græsdal Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument I, 16/ Klage på vedtak om avslag på PP- opptak - Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om permisjon fra studium Søknad om permisjon fra studium Siren Røyrøy Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

23 , 16/ Innvilget søknad om permisjon fra studium Søknad om permisjon fra studium Siren Røyrøy Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Iryna Vestre Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ tvekslingsavtale med Chonnam National niversity, College of Fisheries and Ocean Sciences Samarbeid med Chonnam National niversity, South Korea Chonnam National niversity, Sør Korea Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 351 I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Karoline llaland Hove Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 14/01539-10 Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo. Oversendelse av rapport. Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo Riksantikvaren Journaldato: Tilg. kode: AM Fornminnevern Dok.

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler: Page 1 of 12 I, 15/01426-3 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til arbeidsmarkedsopplæring NAV Tiltak Rogaland IT- avdelingen Dok. dato: 31.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17 I,, N, X, S I, 15/00100-37 Signert kontrakt med gjestelærer Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00583-21 Signert avtale med husvert for Valkyrjegata 12 Samlesak: Avtale mellom husvert og niversitetet i Stavanger Ganji

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00393-5 Rapport om målbruk i offentlig tjeneste 2015 oppfølging Rapport om målbruk i offentlig teneste 2014 Språkrådet Strategi-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-42 Signert arbeidsavtale med praksisveileder Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 08/10323-16 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand. Gjelder id 170809 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Riksantikvaren

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00190-61 Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger ved Institutt for helsefag Frida Backen Skar Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 517, Tatt til etterretning, 15/00992-53 Søknad om mentor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 08/10246-30 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438. Naturvitenskapelig oppdragsrapport 2015/9 Sola

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Page 1 of 15. Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal. I, 15/ Endelig rapport fra disputaskomiteen

Page 1 of 15. Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal. I, 15/ Endelig rapport fra disputaskomiteen Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 15 I, 15/02261-29 Endelig rapport fra disputaskomiteen Kandidatmappe - Milica Savic Det humanistiske

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 13/01474-54 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Ferdigstillelse av undersøkelser på Id

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Ansvarlig enhet: U, 15/ Oppnevning av ekstern sensor/deltaker i MISMAS, Master i sykepleie. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: U, 15/ Oppnevning av ekstern sensor/deltaker i MISMAS, Master i sykepleie. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 9, 15/01318-40 Oppnevning av ekstern sensor/deltaker i MISMAS, Master i sykepleie Oppnevning av sensorer

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01206-65 Generell henvendelse om innsyn til is i Prosjekt "fysisk aktivitet for elever osv." - innsynsspørsmål Samlesak:

Detaljer