Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/ Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning - Foreløpig uttalelse Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Saken har også saksnr. 14/1996 Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning X, 15/ Dekanvedtak opptaksreglement for enkeltemner Dekanvedtak TN X, 15/ ARTN 01/15: Godkjenning av utlysningstekst til ledig stilling som HR rådgiver Ansettelsesrådet TN X, 15/ ARTN 08/15: Ansettelse i ledig stilling som overingeniør ved IKM Ansettelsesrådet TN X, 15/ ARTN 02/15: Godkjenning av utlysningstekst til ledig fast stilling som førstekonsulent i fag- og studiesaker ved Institutt for petroleumsteknologi, Ansettelsesrådet TN I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent - Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontakt om gjesteforelesning FYS520 Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert kontrakt om sensurering PETBAC Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering PET570 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering PETBAC Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering PET904 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering FYS520 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering FYS520 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert kontrakt om sensurering - Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering BIO210 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering MAT100 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering (konte) MAT100 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Philosophiae doctor disputas - ***** Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved 2015 M_SV_VIT ***** IS Ledelse Strategi- og kommunikasjonsavdelingen ***** Dok. dato: Arkivdel: Student 621

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ nntatt offentlighet møteinnkalling Styret ved niversitetet i Stavanger Styret ved niversitetet i Stavanger Offl 14 IS Ledelse Saksfremlegg/innstilling, 15/ Fusjonen mellom HSH og is Fusjon med Høgskolen Stord/Haugesund Offl 5 IS Ledelse 003, 15/ Sensurering av bacheloroppgaver ved is - ettersending Sensoroppnevning ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett 2015 ***** 453, 15/ Sensurering av bacheloroppgaver ved is - ettersending Sensoroppnevning ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett 2015 ***** 453 X, 15/ Innkalling til møte i Fordelingsutvalget 15. juni 2015 Samlesak Fordelingsutvalget ved Norsk hotellhøgskole Norsk hotellhøgskole 012 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Godkjenning av referat fra møte i HATN Lokalt hovedavtaleutvalg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/ Informasjons og orienteringssaker 17. juni 2015 Lokalt hovedavtaleutvalg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Innstilling fra instituttleder Rekruttering førsteamanuensis i biologisk kjemi, IMN, X, 15/ Oppnevning av intern komite for vurdering av søkere til utlyst stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap, matematikkdidaktikk, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, matematikkdidaktikk, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Kap 531 Gamlehaugen. Fargeundersøkelser av innvendig tak Gamlehaugen i Bergen Statsbygg region Vest/***** AM Konservering 755 X, 15/ Referat fra møte i ergonomigruppa Ergonomimøter 2015 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Referat fra HMS-koordinatormøte HMS-koordinatormøter 2015 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Behandling av Formell klage på den sakkyndige komiteens uttalelse for stilling i samfunnsfaglig metode, Rekruttering førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, SV-HHiS, første ledd HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ FS SV 13/15 Søknad om etablering av erfaringsbasert mastergrad i relasjonsbehandling Etableringstillatelser SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ FS SV 14/15 Omorganisering av fakultetet Omorganisering av SV-fakultetet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Oppføgingsplan sykemelding og dialogmøte Sykemelding Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Innstilling stipendiatstilling Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, barnehagepedagogikk, HF-IB, X, 15/ HFA 52/15 Oppnevning av sakkyndig komite for søkere til utlyst stilling som avdelingsleder, førsteamanuensis/ førstelektor i pedagogikk/ spesialpedagogikk/ psykologi, HF-NSLA avd. Porsgrunn, Rekruttering avdelingsledere NSLA, og

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søkere til ledig stilling som avdelingsleder, førsteamanuensis/ førstelektor i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi, Rekruttering avdelingsledere NSLA, og I, 15/ Søknad om studierett til 2. studieår på grunnskolelærerutdanning trinn Studierett og innpassing av fag i grunnskolelærerutdanning trinn Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Signert Erasmus+avtale Samarbeid med niversity of Applied Sciences Leiden og Institutt for Sosialfag niversity of Applied Sciences Leiden /***** Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert erasmus+ avtale Samarbeid med niversity of Applied Science Leiden - og IMKS niversity of Applied Sciences Leiden /***** Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tildeling av graden selvvalgt bachelor - forhåndsvurdering Tildeling av graden selvvalgt bachelor Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Tilbud om ansettelse i midlertidig to-årig stilling som administrasjonskonsulent Rekruttering konsulent, HF-SLF-ADM,

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om tidlig opptak ved Master i økonomi og administrasjon, Master i endringsledelse Opptakssaker ***** Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 512.4, 15/ Innvilget søknad om tidlige opptak ved master i økonomi og administrasjon ved is, høsten 2015 Opptakssaker ***** Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om tidlig opptak til masterprogram ved Opptakssaker ***** Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om tidlig opptak til masterprogram ved, høsten 2015 Opptakssaker ***** Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Purring fra Personvernombudet på manglende statusrapport for avsluttet forskningsprosjekt Samlesak: Melding fra personvernombudet HF Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Forsknings- og innovasjonsavdelingen , Besvart med utgående dokument, 15/ / Purring fra Personvernombudet på manglende statusrapport for avsluttet forskningsprosjekt Samlesak: Melding fra personvernombudet HF Forsknings- og innovasjonsavdelingen Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 660

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Innstilling ansettelse Rekruttering studiekoordinator/ rådgiver, HF-IMD, X, 15/ Innstilling vikariat administrasjonskonsulent - Rekruttering midlertidig, administrasjonskonsulent/ førstekonsulent, HF-IMD, X, 15/ Protokoller fra møte i styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vurdering av søkere til ledig stilling som stipendiat/postdoktor i adferdsøkonomi, Rekruttering stipendiat/postdoktor i adferdsøkonomi, SV-HHiS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Oppsigelse av stilling som sekretær ved TN-IPT Ansettelsessak sekretær IPT, Institutt for petroleumsteknologi Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 X, 15/ SAR 19/15 Ansettelse i stilling som førstekonsulent lønn/regnskap ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, Rektruttering førstekonsulent - lønn/regnskap, AVØ-R, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Instituttleders innstilling internkomite, og Rekruttering Doktorgradsstipendiat i industriell økonomi og risikostyring, TN-IØRP, stid , Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Protokoller fra møte i styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert åremålskontrakt med stipendiat Åremålskontrakt - Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Førsteamanuensis/universitetslektor i norsk, to-årig vikariat, Rekruttering førsteamanuensis/universitetslektor i norsk, vikariat, HF-IGIS, Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk, 15/ Ansettelse i midlertidig stilling som universiteslektor i direksjon, Ansettelse midlertidig universitetslektor i direksjon, HF-IMD, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studie Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innvilget søknad om fjerde forsøk i Exphil, bachelor i sykepleie fjerde gangs eksamen - Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 457 X, 15/ ATN 92/15: Ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis i biologisk kjemi ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Møte i ansettelsesutvalget TN X, 15/ ATN 93/15: Godkjenning av utlysningstekst til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Møte i ansettelsesutvalget TN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ATN 95/15: Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Møte i ansettelsesutvalget TN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ATN 89/15 Ansettelse av doktorgradsstipendiater ved IDE, Møte i ansettelsesutvalget TN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ATN 96/15 Godkjenning av utlysningstekst for vikariat som universitetslektor, IØRP, Møte i ansettelsesutvalget TN første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ ATN 97/15 Godkjenning av utlysningstekst for stilling som førsteamanuensis i byplanlegging ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Møte i ansettelsesutvalget TN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ATN 98/15 Forlengelse av periode som postdoktor ved institutt for data og elektronikk, Møte i ansettelsesutvalget TN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/ Signert arbeidsavtale Midlertidig ansettelse Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Høring på forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi Høringsrunde NESH AM Fornminnevern Forsknings- og innovasjonsavdelingen 008 N, 15/ Høring på forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi Høringsrunde NESH Forsknings- og innovasjonsavdelingen 008, 15/ / Forslag til sakkyndig komite- mottatt søknad opprykk til førstelektor - Kvalifikasjonsopprykk førstelektor spesialpedagogikk Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Dok. dato: Arkivdel: Personal 222.3

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Avslag på søknad om fjerde forsøk BSY153 Fjerde forsøk, BSY153, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Avslag på søknad om fjerde forsøk BSY153 Fjerde forsøk, BSY153, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Søknad om utsatt innlevering av masteroppgave - tsatt innlevering masteroppgave - Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om utsatt innlevering av masteoppgave - tsatt innlevering masteroppgave - Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Svar på søknad om delvis omsorgspermisjon Permisjon omsorg fra HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om omsorgspermisjon Permisjon omsorg fra HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Protokoller fra møte i styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ SAR 18/15 Signert protokoll Rekruttering bibliotekar, BIB-BS, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Bekreftelse om studieprogresjon ifbm oppholdstillatelse tsettelse av PDM-eksamen Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 457 X, 15/ ATN 96/15 Innstilling fra instituttleder, Rekruttering niversitetslektor i Byutvikling og rban Design, IØRP, - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om å få skrive bacheloroppgaven høsten 2015 Bacheloroppgave høsten 2015 Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 454.3, 15/ Avslag på søknad om fjerde forsøk, BSY153 Fjerde gangs eksamen Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 457

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA285 Klage på karaktersetting MØA285 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA205 Klage på karaktersetting MØA205 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Innvilget søknad om permisjon for høsten 2015 og våren 2016 Permisjon fra studie for høsten 2015 og våren 2016 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531 X, 15/ Referat fra møte med instituttleder i forbindelse med hoveveileder Referat fra møte med instituttleder i forbindelse med hovedveileder 621 X, 15/ Referat fra møte med instituttleder i forbindelse med hovedveileder Referat fra møte med instituttleder i forbindelse med hovedveileder 621 X, 15/ Referat fra møte med instituttleder og stipendiater i forbindelse med sak om hovedveileder - Referat fra møte med instituttleder og stipendiater i forbindelse med hovedveileder 621

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Referat fra møte med instituttleder i forbindelse med hovedveileder Referat fra møte X, 15/ Referat fra møte med instituttleder i forbindelse med hovedveileder Referat fra møte 621 X, 15/ Bekreftelse fra instituttleder i forbindelse med rollen som hovedveileder Bekreftelse fra instituttleder - hovedveileder - 621, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA285 Klage på karaktersetting MØA285 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455 X, 15/ Melding til ledergruppen ved Samarbeid med An'Najah National niversity i Nablus, Palestina Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 351, 15/ Forlengelse av 20% vikariat som universitetslektor i spesialpedagogikk, Ansettelse midlertidig universitetslektor spesialpedagogikk, HF-NSLA, Dok. dato: Arkivdel: Personal

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Forlengelse av vikariat som universitetslærer, Ansettelse midlertidig universitetslærer, HF-IMD, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen 535 N, 15/ Høring - Forslag til revidert rettighetspolitikk ved is Høring - Forslag til revidert rettighetspolitikk ved is AM Arkeologisk museum AM Fornminnevern Forsknings- og innovasjonsavdelingen 008, Tatt til etterretning X, 15/ Innstilling kommunikasjonsrådgiver HF-NSLA Innstilling kommunikasjonsrådgiver, HF-NSLA, , 15/ Ansettelse i midlertidig stilling som kommunikasjonsrådgiver, Ansettelse midlertidig kommunikasjonsrådgiver, HF-NSLA, Dok. dato: Arkivdel: Personal

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ ARTN 11/15: Godkjenning av utlysningstekst til ledig fast stilling som studiekonsulent delt mellom IMN og TN ADM, Rekruttering studiekonsulent IM TN ADM, HR-avdelingen Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Avslag på søknad om godkjenning av emne, bachelor i sykepleie - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Innvilget søknad om fjerde forsøk BSY240 Fjerde forsøk BSY240 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Rennesøy k. tstein Kloster, gnr 54, tlån av gjenstand S Svar på søknad om utlån Rennesøy k. tstein Kloster, gnr 54, tlån av gjenstand S MST fellesadministrasjonen AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum I, 15/ Rennesøy k. tstein Kloster, gnr 54, tlån av gjenstand S nderskrevet låneavtale Rennesøy k. tstein Kloster, gnr 54, tlån av gjenstand S MST fellesadministrasjonen AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Rennesøy k. tstein Kloster, gnr 54, tlån av gjenstand S Tilstandsrapport - underskrevet Rennesøy k. tstein Kloster, gnr 54, tlån av gjenstand S MST fellesadministrasjonen AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum, 15/ Oppsigelse av stilling Permisjon fra stilling - Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.9, 15/ Innvilget søknad om fjerde forsøk, BSN153 Fjerde forsøk, BSN153 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 457 X, 15/ Vedrørende stilling i kammermusikk IMD Rekruttering professor i kammermusikk, HF-IMD, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innstilling universitetslærer IMD Innstilling universitetslærer HF-IMD Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Forlengelse av ansettelsesperiode for doktorgradsstipendiat i sosiologi, Ansettelse ***** Dok. dato: Arkivdel: Personal 216

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Midlertidig ansettelse i 90% stilling som universitetslærer i fjernsynsproduksjon, Ansettelse Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid, Ansettelse førsteamanuensis i sosialt arbeid, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ HFA 61/15 Godkjenning av utlysningstekst - Førsteamanuensis i naturfag (vikariat), HF-IB, Rekruttering midlertidig førsteamanuensis naturfag, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Økt stillingsandel for universitetslektor - parksiskoordinator, Ansettelse universitetslektor - praksiskoordinator, Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Forlengelse av midlertidig ansettelse som praksiskoordinator, Forlengelse av midlertidig ansettelse som praksiskoordinator Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Innvilget søknad om fjerde forsøk, BSY240 Fjerde forsøk, BSY240 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 457

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Forlengelse av midlertidig ansettelse i 50% stilling som forskningsassistent, Forlengelse av midlertidig ansettelse - Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid, Ansettelse doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, 15/ Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid, Ansettelse doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, 15/ / Forhåndsgodkjenning av opphold ved utveksling Forhåndsgodkjenning av opphold ved utveksling Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516 X, 15/ GL2121 Norsk 1, emne 2 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ IDR115 Aktivitetslære - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ GL1032/GL2032 English 1; English Linguistics for Teachers - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL2116 Matematikk 2, emne 2 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren bokmål Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL2116 Matematikk 1 emne 2 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren nynorsk Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL1300/GL2300 Pedagogikk og elevkunnskap 3. studieår (PEL3) - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL1120 Norsk 1, emne 1 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ IDR117 Treningslære 1 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL2050 Samfunnsfag 1 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren bokmål Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL2050 Samfunnsfag 1 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren nynorsk Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL1060/GL2060 Kroppsøving 1 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren bokmål Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL1060/GL2060 Kroppsøving 1 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren nynorsk Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ IDR118 del 2 Bevegelseslære med anatomi - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ GL1041/GL2041 Religion, livssyn og etikk, emne 1 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL1006/GL2006/ÅKH106 Kunst og håndverk 2, emne 2 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL1111 Matematikk 1, emne 2 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren bokmål Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL1111 Matematikk 1, emne 2 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren nynorsk Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL2115 Matematikk 2, emne 1 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren bokmål Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL2115 Matematikk 2, emne 1 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren nynorsk Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ GL1081/GL2081 Naturfag 1; Kjemi og geofag 1 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren bokmål Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL1081/GL2081 Naturfag 1; Kjemi og geofag 1 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren nynorsk Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ MT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL1042/GL2042 Religion, livssyn og etikk, emne 1 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL2122 Norsk 2, emne 1 - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ GL0083 Drama og kulturell kommunikasjon - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ GL0083 Drama og kulturell kommunikasjon - eksamensoppgave ordinær eksamen våren engelsk versjon Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ MT205 tagerende og sosiale vansker i barnehage og skole - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ MT207 Lese- og skrivevansker - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett, 15/ Ansettelse i ledig stilling som fakultetsdirektør ved Ansettelse som fakultetsdirektør HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Studieopphold i utlandet Studieopphold i utlandet Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Student 516

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/ Midlertidig ansatte - status pr Midlertidig ansatte - status pr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.9, 15/ Ansettelse i stilling som førstekonsulent lønn/regnskap ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent lønn/regnskap, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen i emnet FYS100 Fjerde gangs eksamen FYS100 - Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Innvilget søknad om utsettelse av innlevering av masteroppgave tsettelse av innlevering av masteroppgave Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) - Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet - Avklaring av verneklasse 2 - tvalg til bekreftelse Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) - Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet - Verneklasse 2 Riksantikvaren AM Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Klage på karaktersetting BRV220 Klage på karaktersetting BRV220 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Forespørsel om tilbud på KS Fo-prosjekt nr , Konsernregnskap bedre styring for folkevalgte og rådmenn Tilbud på KS Fo-prosjekt nr : "Konsernregnskap - bedre styring for folkevalgte og rådmenn" Kommunesektorens organisasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/ tlysing av Helse Vests forskingsmidler 2016 tlysing av Helse Vest forskningsmidler 2016 Helse vest - Det regionale samarbeidsorganet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/ Søknad om endring av utdanningsløp Endring av utdanningsløp Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på karaktersetting MENMAS Klage på karaktersetting MENMAS Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i fast stilling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, Tatt til orientering, 15/ Tilbud om feltarbeid Tilbud om feltarbeid 2015 AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.6

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Arbeidsavtale - Feltarbeid Tilbud om feltarbeid 2015 AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.6, 15/ Tilbud om feltarbeid Ansettelse (midlertidig) Feltarkeolog AM AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.6, 15/ Arbeidsavtale - Feltarbeid Ansettelse (midlertidig) Feltarkeolog AM AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.6, 15/ Tilbud feltarbeid Feltarbeid AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.6, 15/ Arbeidsavtale - Feltarbeid Feltarbeid AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.6, 15/ Arbeidsavtale - Feltarbeid Ansettelse (midlertidig) Feltarkeolog AM AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.6

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-62 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17 I,, N, X, S I, 15/00100-37 Signert kontrakt med gjestelærer Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 11/05449-28 Oversendelsesbrev Rapport Randaberg sentrum øst Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 14/01546-6 Troms fylke - Sandsøy, Bjarkøyforbindelsen - Oversendelse av oppdragsrapport nr 2016_05 botaniske analyser fra Bjarkøyforbindelsen.

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-6 Referat fra TN ledermøte 3.2.15 Ledermøter TN 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-38 Referat fra TN ledermøte 15.12.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-18

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-33 Referat fra ledermøte 10.11.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-6

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 14/01539-10 Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo. Oversendelse av rapport. Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo Riksantikvaren Journaldato: Tilg. kode: AM Fornminnevern Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 I,, N, X, S X, 11/04883-30 F. Sandnes k. Gramstad gnr1, Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg FV 317 - Plan 2011 108.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00992-55 Refusjonskrav Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV skanning Dok. dato: 02.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-42 Signert arbeidsavtale med praksisveileder Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/04059-6 Klepp k. Tjøtta gnr 18 bnr 112 Oppføring av bolighus i Tjøttaveien 96 - Fra Ra til Arkitekt Almaas AS - Innvilgelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 99/01262-55 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 08/10246-30 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438. Naturvitenskapelig oppdragsrapport 2015/9 Sola

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51 I,, N, X, S, 06/00477-39 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Tillatelse fra grunneier

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer