Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/ ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, Ansettelsesrådet TN 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/ Avslutning av saksbehandling for prosjektnr: Intervju av ulike trenere med temaet tidlig spesialisering Samlesak: NSD Personvernombud - personopplysninger Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 I, 15/ Avsluttet saksbehandling for prosjektnr: Idrett og ungdom - Frafall i den organiserte idretten Samlesak: NSD Personvernombud - personopplysninger Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 X, 15/ Samordning av prosesser for ansettelse av stipendiater og opptak av disse på forskerutdanning ved is Samordning av prosesser for ansettelse og opptak av doktorgradsstipendiater HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 210 N, 15/ Forslag til tiltak for samordning av prosesser for ansettelse av stipendiater og opptak av disse på forskerutdanning ved is Samordning av prosesser for ansettelse og opptak av doktorgradsstipendiater AM Museumsadministrasjon tdanningsavdelingen Forsknings- og innovasjonsavdelingen HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 210

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 2 of 40 X, 15/ ATN 150/15 Ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis i eksperimentell reservoarfysikk ved Institutt for petroleumsteknologi, Rekruttering førsteamanuensis i eksperimentell reservoarfysikk TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det Samfunnsvitenskaplige fakultet - Institutt for helsefag, Master i helsevitenskap. Samlesak: ndervisningsavtale IH 2015 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud på stilling som stipendiat i økt oljeutvinning - IPT, Rekruttering doktorgradstipendiat i økt oljeutvinning TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Innkalling fordelingsutvalget IMKS Samlesak: Fordelingsutvalget IMKS 2015 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 3 of 40 I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 Besvart med utgående dokument I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 4 of 40 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Påmelding til HR/NRLs lærerutdanningskonferanse (nasjonale retningslinjer for lærerutdanning) 2016 Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 niversitets- og høgskolerådet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274, 15/ Bekreftelse på mottatt søknad på stilling Rekruttering førsteamanuensis i norsk, HF-IB, Til søker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 5 of 40 X, 15/ Korrespondanse med søkerne hentet fra jobbnorge Rekruttering førsteamanuensis i norsk, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Søknader med CV Rekruttering førsteamanuensis i norsk, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerskjema Rekruttering Doktorgradsstipendiat i risikostyring, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Godkjent oppmelding til ny praktisk prøve i kontor- og admin. faget Kontorlærlinger 2015 Rogaland fylkeskommune HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Endring/bytte av fag, niversity of Stuttgart Samlesak: IKM - Forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling (for høsten 2015) Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Endring/bytte av fag, niversity of Stuttgart Samlesak: IKM - Forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling (for høsten 2015) Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 6 of 40, 15/ Bekreftelse på ansettelse Bekreftelser på ansettelsesforhold - stipendiater IPT fjerde led Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 X, 15/ HFA 106/15 Forlengelse av midlertidig ansettelse som vitenskapelig assistent, HF-IKS, Midlertidig ansettelse vitenskapelig assistent, HF-IKS Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Innstilling på forlengelse., Midlertidig ansettelse vitenskapelig assistent, HF-IKS Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Justert innstilling forlengelse Midlertidig ansettelse vitenskapelig assistent, HF-IKS Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Møtebok: Lokalt hovedavtaleutvalg TN, , ekstraordinært møte Lokalt hovedavtaleutvalg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Vedr. søknad på stilling i klaver bi-instrument og akkompagnement, Rekruttering førsteamanuensis/universitetslektor i klaver bi-instrument og akkompagnement, HF-IMD, Til søkerne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 7 of 40 X, 15/ Philosophiae doctor disputas Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 M_TN_ALLE M_SV_VIT M_HM_VIT IT Hjelp IS Ledelse Driftsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ HFA 101/15 Godkjenning av utlysningstekst - Førsteamanuensis i pedagogikk, HF-IKS, Rekruttering førsteamanuensis i pedagogikk, HF-IKS, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra møte på sirkulasjon ved Innkalling og referat til ansettelsesrådet HF 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Innkalling til ansettelsesutvalg på sirkulasjon ved Innkalling og referat til ansettelsesutvalget HF 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ATN 155/15 Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i tvikling og analyse av matematiske modeller for koblete transport-reaksjon knyttet til IOR-senteret, Rekruttering stipendiat TN- IPT Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Innkalling til møte i lokalt hovedavtaleutvalg ved HF Lokalt hovedavtaleutvalg ved 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 8 of 40 I, 15/ Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Refusjonskrav lønnstilskudd Tilsagn om tilskudd til tidsbegrenset lønnstilskudd NAV Tiltak Rogaland Dok. dato: Arkivdel: Personal 153 I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent DAT100 Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent GEO270 Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent GEO110 Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 9 of 40 X, 15/ Innstilling redusert arbeidstid, forlengelse av stipendiatperiode Rekruttering stipendiatstilling i Estetiske og emosjonelle læreprosesser i barnehage, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ HFA 107/15 Delvis permisjon uten lønn og forlengelse av stipendiatperiode, HF-IB, Rekruttering stipendiatstilling i Estetiske og emosjonelle læreprosesser i barnehage, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ CV komitemedlem 1, førsteamanuensis i reservoargeologi, IPT, Rekruttering førsteamanuensis i reservoargeologi, fast stilling, TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ CV komitemedlem 2, førsteamanuensis i reservoargeologi, IPT, Rekruttering førsteamanuensis i reservoargeologi, fast stilling, TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Startstipend for våren 2016 Startstipend Lånekassen Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Endelig innstilling stipendiat lesevitenskap fra intern komite Rekruttering doktorgradsstipendiat i lesevitenskap, samfunns verdier som del av skolens undervisning og læring, HF-IKS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 10 of 40 N, 15/ Oversending av intern komites vurdering, Rekruttering doktorgradsstipendiat i lesevitenskap, samfunns verdier som del av skolens undervisning og læring, HF-IKS, Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling ved IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Sakkyndig vurdering av søkere til ledig stilling som professor i sosialt arbeid, Rekruttering professor i sosialt arbeid, SV-IS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søkere til doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, flerkultur, HF, / Rekruttering 2 doktorgradsstipendiater i utdanningsvitenskap, flerkultur, HF , Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søkere til doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, digital læring/kompetanse, HF, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, digital læring/kompetanse, HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 11 of 40, 15/ Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søkere til postdoktor i utdanningsvitenskap, flerkultur, HF, Rekruttering postdoktor i utdanningsvitenskap, flerkultur. HF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søkere til postdoktor i utdanningsvitenskap, digital læring/kompetanse, HF, Rekruttering postdoktorstilling i utdanningsvitenskap, digital læring/kompetanse, HF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Sakkyndig vurdering av søkere til to ledige stillinger som førsteamanuensis i sosialpedagogikk, og Rekruttering førsteamanuensis i sosialpedagogikk (to stillinger), SV-IS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll A 116/ Forlengelse av midlertidig ansettelse Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad på stilling Ansettelse som doktorgradstipendiat Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 12 of 40 X, 15/ Arbeidsoppgaver Ansettelse kontorsjef, HF-NSLA/P, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Referat fra møtet i valgstyret Valgstyret 2015 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innkalling til møte i valgstyret Valgstyret 2015 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ VAL 17/15: Orienteringssaker Valgstyret 2015 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.1, 15/ Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søkere til doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, HF-SLF, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, HF-SLF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling som prosjektkoordinator CIAM, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 13 of 40 X, 15/ HMS-dokumenter fra SV-fakultetet 2015 HMS-arbeidet ved is HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i vikariat i norsk, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i vikariat i norsk, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert åremålskontrakt Ansettelse doktorgradsstipendiat i petroleumsgeologi TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Refusjonskrav Arbeidspraksis ordinær NAV Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet NAV Tiltak Rogaland Dok. dato: Arkivdel: Personal 153 X, 15/ Arbeidskontrakt, usignert Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis i Biophysical Chemistry, TN-IMN, Dok. dato: Arkivdel: Personal

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 14 of 40 I, 15/ Signert kontrakt om gjesteforelesning Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om gjesteforelesning Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Deltakelse i digitalprosess i anbudskonkurranse om program for bedre gjennomføring - kompensasjon for arbeid knyttet til anbud Program for bedre gjennomføring (PBG) - Forskningsbasert utprøving og effektevaluering av tiltak Det kongelige kunnskapsdepartement Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i ledig stilling som professor II i reservoarteknologi Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Angående tilrettelegging av eksamen ved is Tilrettelegging av eksamen, høsten 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Va. Hjelmeland k. Sektoravgift. Eventuelle arkeologiske undersøkelser i Årdalsvassdraget m. fl i Hjelmeland og Forsand kommuner, Rogaland. Hjelmeland k. Sektoravgift. Eventuelle arkeologiske undersøkelser i Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget. Arkivert under Rogaland felles. AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 15 of 40, 15/ Oppnevning som ekstern sensor ved niversitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag, for masteroppgave i sosialt arbeid (MSOMAS). Samlesak: Oppnevning av eksterne sensorer IS 2015 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ tvidelse og forlengelse av midlertidig ansettelse som universitetslektor ved Lesesenteret Ansettelse midlertidig universitetslektor i lesevitenskap, HF-SLF Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Tema for prøveforelesning Disputas Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Midlertidig utvidelse av stillingsprosent i stilling som universitetslektor i pedagogikk, Ansettelse midlertidig universitetslektor i pedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved niversitetet i stavanger Ansettelse i midlertidig stilling Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om midlertidig ansettelse Ansettelse i midlertidig stilling Dok. dato: Arkivdel: Personal

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 16 of 40 X, 15/ ATN 138/15: Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor innen områdeplanlegging, IØRP, Møte i ansettelsesutvalget TN 6. oktober 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ATN 142/15: Godkjenning av utlysningstekst for 3 midlertidige stillinger som doktorgradsstipendiater i informasjonsteknologi, TN-IDE, , -728, -729 Møte i ansettelsesutvalget TN 6. oktober 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ATN 143/15: Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat i økt oljeutvinning ved Institutt for petroleumsteknologi, TN-IPT, Møte i ansettelsesutvalget TN 6. oktober 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ATN 140/15: Ansettelse av 2 doktorgradsstipendiater i informasjonsteknologi ved Institutt for data- og elektroteknikk, , -713 Møte i ansettelsesutvalget TN 6. oktober 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet (endelig) Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 15/ CV, universitetslektor, IØRP, Ansettelse i midlertidig stilling universitetslektor, IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 17 of 40 X, 15/ Ansettelse i midlertidig stilling som forsker ved IDE, Ansettelse i midlertidig stilling som forsker i informasjonsteknologi, IDE, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Instituttleders innstilling, utlysningstekst doktorgradsstipendiater i informasjonsteknologi, TN-IDE, , - 728, -729 Rekruttering Doktorgradsstipendiater i informasjonsteknologi, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ tvidelse av stillingsstørrelse, midlertidig ansettelse som konsulent, HF-SLF Ansettelse midlertidig konsulent Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse midlertidig konsulent Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Vurdering av innkomne søkere til ledig stilling som førsteamanuensis i entreprenørskapsstudier, Rekruttering førsteamanuensis i entreprenørskapsstudier, SV-HHiS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Ansettelse i stilling som førsteamanuensis II i risikostyring og samfunnssikkerhet, brev, IØRP, Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis II i risikostyring og samfunnssikkerhet, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 18 of 40, 15/ Oversendelse av arbeidsavtale på stilling som førsteamanuensis II i risikostyring og samfunnssikkerhet, IØRP, Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis II i risikostyring og samfunnssikkerhet, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Ansettelse i stilling som universitetslektor II i bygningsvern og byutvikling, ansettelsesbrev, TN-IØRP, Ansettelse i stilling som universitetslektor II i bygningsvern og byutvikling, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Ansettelse i stilling som universitetslektor II i bygningsvern og byutvikling, TN-IØRP, Ansettelse i stilling som universitetslektor II i bygningsvern og byutvikling, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ ATN 147/15 Godkjenning av utlysningstekst for fire doktorgradsstipendiater knyttet til Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, , , og Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Materialteknologi TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tlysningstekst Rekruttering professor i treningslære, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste, Rekruttering professor i treningslære, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 19 of 40 N, 15/ Mottatte søknader, professor i treningslære, HF-IGIS, Rekruttering professor i treningslære, HF-IGIS, Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Resultat av klage på karaktersetting i BRV120 Klage på karaktersetting BRV120 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Erstatningskrav på bakgrunn av alvorlig skadehendelse under praksis i Kenya Studentsak Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke & Co tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 59, 15/ Oversending av oppfølgingsplan etter dialogmøte 1 Permisjon sykdom NAV Hillevåg og Hinna Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse førsteamanuensis i historie, Dok. dato: Arkivdel: Personal

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 20 of 40 X, 15/ Vurdering av innkomne søkere til ledig stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap, Rekruttering førsteamanuensis innen rettsvitenskap, SV-HHiS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vurdering av innkomne søkere til ledig stilling som kjøkken- og restaurantansvarlig for forsknings- og opplevelsessenter Rekruttering kjøkken- og restaurantansvarlig for forsknings- og opplevelsessenter, SV-NHS, Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbudsbrev om ansettelse av doktorgradsstipendiat i informasjonsteknologi, IDE, Ansettelse doktorgradsstipendiat i informasjonsteknologi ved Institutt for data- og elektroteknikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 X, 15/ Forslag til arbeidsavtale, doktorgradsstipendiat i informasjonsteknologi, IDE, Ansettelse doktorgradsstipendiat i informasjonsteknologi ved Institutt for data- og elektroteknikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, 15/ Tilbudsbrev om ansettelse av doktorgradsstipendiat i informasjonsteknologi, IDE, Ansettelse, doktorgradsstipendiat i informasjonsteknologi ved Institutt for data- og elektroteknikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 X, 15/ Forslag til arbeidsavtale, doktorgradsstipendiat i informasjonsteknologi, IDE, Ansettelse, doktorgradsstipendiat i informasjonsteknologi ved Institutt for data- og elektroteknikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 21 of 40 N, 15/ Oversendelse av sak til Klagenemnda Behandling av fusksaker 2015 tdanningsavdelingen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Signert protokoll A 98/ Ansettelse som universitetslærer (vikariat) i fjernsynsproduksjon, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ RF 36/15 Oppretting av to professor II stillinger innenfor utdanningsvitenskap, / Ansettelse professor II i utdanningsvitenskap, HF-ADM, , Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ SA 48/15 Ansettelse ved kallelse som professor II innenfor utdanningsvitenskap, , Ansettelse professor II i utdanningsvitenskap, HF-ADM, , Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Fratredelse ved AFP-pensjonering Pensjon AFP fra AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 X, 15/ ATN 147/15 Godkjenning av utlysningstekst for fire doktorgradsstipendiater knyttet til Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, , , og Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 22 of 40, 15/ Oppnevningsbrev med vedlegg Kvalifikasjonsopprykk professor i matematikk Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Saker til behandling i styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/ By. Randaberg k. Raustein gnr 58 Vistehola Oppføring av bod Randaberg k. Raustein gnr 58 Vistehola Oppføring av bod Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning I, 15/ By. Randaberg k. Raustein gnr 58 Vistehola Oppføring av bod. Vedrørende klagesak Randaberg k. Raustein gnr 58 Vistehola Oppføring av bod AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning X, 15/ Vurdering av lønn Endring av stillingsprosent for universitetslektor i sykepleie, Dok. dato: Arkivdel: Personal 210

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 23 of 40 X, 15/ ATN 156/15: Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat i boring ved Institutt for petroleumsteknologi Møte i ansettelsesutvalget TN 17. november 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ATN 157/15: Godkjenning av utlysningstekst førsteamanuensis IMN Møte i ansettelsesutvalget TN 17. november 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ATN 159/15: Godkjenning av utlysningstekst til fast stilling som førsteamanuensis IMN Møte i ansettelsesutvalget TN 17. november 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ATN 162/15: Godkjenning av utlysningstekst for stilling som postdoktor innen risikostyring ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Møte i ansettelsesutvalget TN 17. november 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ATN 158/15 Oppnevning av komite for vurdering av søkerne til stilling som postdoktor i økt oljeutvinning ved IOR-senteret, Møte i ansettelsesutvalget TN 17. november 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ATN Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i offshoreteknologi ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Møte i ansettelsesutvalget TN 17. november 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 24 of 40 X, 15/ ATN Godkjenning av utlysningstekst for midlertidig stilling som førsteamanuensis - leder av nettverk for miljøvennlig energi Møte i ansettelsesutvalget TN 17. november 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Migrasjon og flyktningsituasjonen - hvordan møter universitetene- og høyskolene denne situasjonen? Migrasjon og flyktningsituasjonen - hvordan møter universitetene- og høyskolene denne situasjonen? niversitets- og høgskolerådet tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 003 I, 15/ Signert åremålskontrakt Ansettelse i midertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Increased Oil Recovery, Wettability estimation, TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ ATN 156/15 Forlengelse av PhD-peroden ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Ansettelse i midlertidig stilling som forsker, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på søknad om tilgang til masteroppgave Andre gangs forsøk på masteroppgaven Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 456 I, 15/ Signert åremålskontrakt Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i økt oljeutvinning, "Reservoir Physics", TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 25 of 40, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan, bachelor i sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert åremålskontrakt Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Økt oljeutvinning "Thermal Properties" TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Opptak til PhD - Admission to the PhD program Opptak til ph.d.-program ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Opptak til PhD - Admission to the PhD program Opptak til ph.d.-program ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Opptak til PhD - Admission to the PhD program Opptak til ph.d.-program ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Søknad om uttak av destruktive prøver. Signert avtale Søknad om uttak av destruktive prøver Göteborgs niversitet - Inst. for Historiska studier AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 26 of 40 X, 15/ tsettelse fedrekvote Permisjon foreldre Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ SA 50/15 Ansettelse ved kallelse for en ny periode som professor II i vertskapsledelse Ansettelse ved kallelse for en ny periode som professor II i vertskapsledelse Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Områdeleder tillagt personalansvar ved Lesesenteret Dekanbeslutning områdeleder tillagt personalansvar ved Lesesenteret Offl 14 Dok. dato: Arkivdel: Personal 210, 15/ Svar på klage på støy i eksamenslokalet BYG140 Eksamensavvikling BYG140 Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Innvilget søknad om utsettelse på innlevering av eksamen tsettelse på innlevering av eksamen Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 456, 15/ Tilbud om ansettelse i postdoktorstilling, HF-NSLA/S, Ansettelse postdoktor i utdanningsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 27 of 40 X, 15/ Drøfting om lønn Ansettelse postdoktor i utdanningsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Innstilling og forslag til utlysningstekst Rekruttering førsteamanuensis arrangering/komponering, jazztrompet og entreprenørskap, HF-IMD, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ HFA 105/15 Godkjenning av utlysningstekst - Førsteamanuensis i arrangering/komponering, jazztrompet og entreprenørskap, HF-IMD, Rekruttering førsteamanuensis arrangering/komponering, jazztrompet og entreprenørskap, HF-IMD, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Dialogmøte mellom Forskningsrådet og niversitetet i Stavanger 2015 Dialogmøte mellom Forskningsrådet og niversitetet i Stavanger 2015/2016 Norges forskningsråd IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 610, 15/ Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ tlysningstekst for vurdering av likestillingsrepresentanten Rekrutering i midlertidig stilling som leder av nettverk for miljøvennlig energi, TN-ADM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 28 of 40 X, 15/ Godkjenning av bedømmelseskomité Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Forslag til bedømmelseskomite Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Bekreftelse på ansettelsesforhold Bekreftelse på ansettelsesforhold Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Nye programområder for forskning - søknader fra IMN Programområder TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 15/ Søknad om programområde Helseteknologi - IDE Programområder TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 15/ Nye programområder for forskning - tlysing og søknadsskjema Programområder TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 29 of 40, 15/ Avslag på søknad om å få skrive bacheloroppgaven med for få studiepoeng Tilgang til å skrive oppgave med for få studiepoeng Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Søknad om professorkompetanse i fjernsyns- og multimedieproduksjon, Kvalifikasjonsopprykk professor i fjernsyns- og multimedieproduksjon, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Forslag til utlysningstekst Rekruttering førsteamanuensis i kjemi og miljøteknikk IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Klage på karaktersetting BHO301 Klage på karaktersettig BHO301 Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Kostnadsberegning og bestillingsskjema Svalbard, Bjørnøya. Sedimentprøver fra nødgraving Nordhamna AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum I, 15/ Avslag på kvalifikasjonsopprykk til universitetslektor i dans Kvalifikasjonsopprykk til universitetslektor dans Dok. dato: Arkivdel: Personal 222.3

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 30 of 40 I, 15/ Søknad om å få avhandlingen vurdert for graden ph.d. Vurdering av graden ph.d. Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Bekreftelse på endret studieplan Endring av individuell utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Innvilget søknad ang. manglende studiepoeng innenfor metodefag Manglende studiepoeng innenfor metodefag Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 59 I, 15/ Søknad om opprykk til professor Kvalifikasjonsopprykk professor i matematikk Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning N, 15/ Mottatt søknad på kvalifikasjonsopprykk til professor, forslag til oppnevning av sakkyndig komite Kvalifikasjonsopprykk professor i matematikk Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Personal 222.3, 15/ Lønnsopprykk etter HTA fra Lønnsopprykk HTA fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 31 of 40 X, 15/ Lønnsforhandling Lønnsopprykk HTA fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om tilrettelagt eksamen i form av hjemmeeksamen Alternativ prøveform, høsten 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan, bachelor i sykepleie Endring av individuell utdanningsplan, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Karmøy k. Våga/Fosen gnr 110 bnr 5 Oppføring av bolig nr. 2. ttale og rapport Karmøy k. Våga/Fosen gnr 110 bnr 5 Oppføring av bolig nr. 2 Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning X, 15/ Signert protokoll A 117/ Forlengelse av stipendiatperioden Dok. dato: Arkivdel: Student 216 X, 15/ Signert protokoll A 111/ Midlertidig ansettelse i vikariat som universitetslektor i klinisk sykepleie, Dok. dato: Arkivdel: Personal

32 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 32 of 40 X, 15/ Signert protokoll A 110/ Forlengelse av midlertidig ansettelse i 50% stilling som praksiskoordinator, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Signert protokoll A 109/ Forlengelse av midlertidig ansettelse i 70% stilling som universitetslærer i sykepleie, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Signert protokoll A 108/ Ansettelse førsteamanuensis II i helsevitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Signert protokoll A 99/ Midlertidig ansettelse som prosjektmedarbeider/førsteamanuensis på prosjektene SAFERA STARS og NORDSTEVA, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student 531 X, 15/ Avtale om studiesamarbeid IKS og IGIS Samarbeid IKS og IGIS Institutt for kultur- og språkvitenskap Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 31

33 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 33 of 40, 15/ Innvilget søknad om innpassing av emner i lesevitenskap Innpassing av emner i lesevitenskap Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Eigersund k Hafsøy gnr 46 - drenering og ny garasje. Forespørsel om endring av status for ID Eigersund k Hafsøy gnr 46 - Forespørsel om endring av status for ID 4774 Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning X, 15/ Endring av lønns- og personopplysninger Endring av lønns- og personopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Iverksetting av lønn Iverksetting av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Endring av lønns- og personopplysninger Endring av lønns- og personopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Endring av lønns- og personopplysninger Endring av lønns- og personopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personal

34 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 34 of 40 X, 15/ Stansing av lønn ved fratredelse Stansing av lønn ved fratredelse Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Iverksetting av lønn Iverksetting av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studium Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Endring av lønns- og personopplysninger Endring av lønns- og personopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Iverksetting av lønn Iverksetting av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Endring av lønns- og personopplysninger Endring av lønns- og personopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

35 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 35 of 40 I, 15/ Klage på karaktersetting BRL370 Klage på karaktersetting BRL370 Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Klage på karaktersetting MHR180 Klage på karaktersetting MHR180 Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Klage på karaktersetting BSO360 Klage på karaktersetting BSO360 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Høring - Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene Høring - Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 X, 15/ Signert protokoll A 112/ Midlertidig ansettelse som universitetslektor i rettsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Pensjonsmeldingsskjema Pensjon AFP fra Statens Pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personal 235

36 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 36 of 40 I, 15/ Iverksetting av lønn Iverksetting av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Iverksetting av lønn Iverksetting av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Iverksetting av lønn Iverksetting av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Iverksetting av lønn Iverksetting av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Iverksetting av lønn Iverksetting av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Iverksetting av lønn Iverksetting av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

37 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 37 of 40, 15/ Tilbakelevering av lånt arkivmateriale fra tidligere Arkeologisk avdeling ved Stavanger museum Tilbakelevering av lånt arkivmateriale MST fellesadministrasjonen AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 753 I, 15/ Levering av ph.d.-avhandling Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 15/ Godkjenning av bedømmelseskomite Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Pressemeldingsskjema Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Signert avtale - Avtale om konsulentbistand Skagen44 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Personal 209 X, 15/ Forslag til engelsk utlysningstekst Rekruttering doktorgradsstipendiat i biologisk kjemi IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

38 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 38 of 40 X, 15/ Forslag til utlysningstekst Rekruttering doktorgradsstipendiat i biologisk kjemi IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ Endring av lønns- og personopplysninger Endring av lønn- og personopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Endring av lønns- og personopplysninger Endring av lønns- og personopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Endring av lønns- og personopplysninger - Endring av lønns- og personopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Endring av lønns- og personopplysninger Endring av lønns- og personopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering N, 15/ Innføring av sikker digital post ved niversitetet i Stavanger Innføring av Sikker digital post SPD ved is IS Ledelse IT- avdelingen Dokumentsenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.3

39 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 39 of 40 I, 15/ Endring av lønns- og personopplysninger Endring av lønns- og personopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Forslag til utlysningstekst Rekruttering doktorgradsstipendiat i biologisk kjemi IMN Offl 14 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ Stansing av lønn ved fratredelse Stansing av lønn ved fratredelse Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Begrunnelse fra faglærer - PET250 eksamen Forespørsel om mulig feil - eksamensoppgave PET250 Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Kvittering for lån av fem permer med arkivmateriale fra årgangene fra Stavanger Museum Lån av gammelt arkivmateriale fra Stavanger Museum AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 753 I, 15/ Klage på karaktersetting BSY340 Klage på karaktersetting BSY340 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Midlertidig svar sendt

40 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 40 of 40 I, 15/ Bekreftelse på navnemelding Bekreftelse på navnemelding Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Bekreftelse på mottatt interimrapport - Erasmus Pluss - Strategisk partnerskap - DIMEANE NO01- KA Erasmus+ Strategisk partnerskap Senter for internasjonalisering av utdanning NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 341

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-33 Referat fra ledermøte 10.11.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-6

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17 I,, N, X, S I, 15/00100-37 Signert kontrakt med gjestelærer Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/04059-6 Klepp k. Tjøtta gnr 18 bnr 112 Oppføring av bolighus i Tjøttaveien 96 - Fra Ra til Arkitekt Almaas AS - Innvilgelse

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 99/01262-68 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 14/01546-6 Troms fylke - Sandsøy, Bjarkøyforbindelsen - Oversendelse av oppdragsrapport nr 2016_05 botaniske analyser fra Bjarkøyforbindelsen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 99/01262-55 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 I,, N, X, S X, 11/04883-30 F. Sandnes k. Gramstad gnr1, Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg FV 317 - Plan 2011 108.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51 I,, N, X, S, 06/00477-39 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Tillatelse fra grunneier

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Ansvarlig enhet: U, 15/ Oppnevning av ekstern sensor/deltaker i MISMAS, Master i sykepleie. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: U, 15/ Oppnevning av ekstern sensor/deltaker i MISMAS, Master i sykepleie. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 9, 15/01318-40 Oppnevning av ekstern sensor/deltaker i MISMAS, Master i sykepleie Oppnevning av sensorer

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Page 1 of 81. Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal. Samlesak: Fordelingsutvalget IMKS. Samlesak: Fordelingsutvalget IMKS

Page 1 of 81. Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal. Samlesak: Fordelingsutvalget IMKS. Samlesak: Fordelingsutvalget IMKS Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.12.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 81 X, 15/00502-21 Referat fra møtet i fordelingsutvalget IMKS 05.09.2016 Samlesak: Fordelingsutvalget

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 11/05449-28 Oversendelsesbrev Rapport Randaberg sentrum øst Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum

Detaljer