Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/ Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding av lekeplass Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. Saken er arkivert under gnr 3 i planarkivet og gnr 4, Tømmerdal i topark Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning I, 12/ Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt. RFK til RA: Søknad - id Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum X, 12/ Hjelmeland k. Flat-Hetland gnr 79 bnr 7. tskifting av høyspentstolpe. Innberetning fra overvåkning. Hjelmeland k. Flat-Hetland gnr 79 bnr 7 tskifting av høyspentstolper. Søknad om dispensasjon AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 13/ Klepp k. Store Salte gnr 33 bnr 13 og 33. Massedeponi. Fra RFK til Ravi Rådgivning. Ønske om forhåndsvurdering/befaring av deponiomårdet på Salte. Behov for reg. Klepp k. Store Salte gnr 33 bnr 13 og 33. Massedeponi Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning I, 13/ Hjelmeland k. Sæbø gnr 58 bnr 30 Regplan boliger. RFK til RA: Frist for uttale Hjelmeland k. Sæbø gnr 58 bnr 30 Regplan boliger Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum Page 1 of 58

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/ Sandnes k. Skjæveland gnr 52. Massefylling. Fra RFK til Aros AS Rapport 82/14 Detaljreg. for massefylling Sandnes k. Skjæveland gnr 52. Massefylling Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning I, 14/ Sandnes k. tvikling av Vatnefjell/Svartemyr skyte- og øvingsfelt. Midlertidig under Sandnes felles. Fra RFK til Asplan Viak AS - Varsel om oppstart - foreløpig uttalelse Sandnes k. tvikling av Vatnefjell/Svartemyr skyte- og øvingsfelt. Midlertidig under Sandnes felles. Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning I, 14/ Hå k. Ånestad gnr 45 bnr 37. Nydyrking - Konflikt med kulturminne. RFK til RA: Dispensasjon - id Hå k. Ånestad gnr 45 bnr 37. Nydyrking - Konflikt med kulturminne Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum X, 15/ Ledermøte TN Ledermøter TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra møte Ledermøter TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 2 of 58

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Referat fra ledermøte TN Ledermøter TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Ledermøte Ledermøter TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra TN ledermøte Ledermøter TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra ledermøte TN Ledermøter TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra ledermøte TN Ledermøter TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Dekanvedtak: Endring i emnebeskrivelse for DAT100 Objektorientert Programmering for vår 2016 Dekanvedtak TN 2015 Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 3 of 58

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/ Fordeling av tilleggsbevilgning RNB nye studieplasser PVO TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 112 X, 15/ Tildelingsbrev - midler til tverrinstitusjonelle tiltak 2015 Statsbudsjettet 2015 niversitetsbiblioteket Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 116 X, 15/ Intern komites vurdering, Rekruttering stipendiat naturgassteknologi TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Prosjekt PLOGEN Forskningsbasert næringsutvikling - PLOGEN Helse Stavanger Stavanger universitetssjukehus IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging, høsten 2015, engelskspråklig eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student 457 X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering museumsverter sommer 2015 AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 4 of 58

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Sluttmelding - Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 15/ Sluttmelding - Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 15/ Karrieredagen ia Grimstad Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Påminnelse - Invitasjon til NOKTs konferanse om utenlandsk utdanning 2015 Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 NOKT Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Godkjenning av møtebok fra styremøte og fra ekstraordinært styremøte Styret ved niversitetet i Stavanger IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ nntatt offentlighet Møteinnkalling Styret Styret ved niversitetet i Stavanger Offl 14 IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 5 of 58

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Rogaland felles. Statsbudsjettet - Kapittel 1429, post 70. Tilskudd til utøvelse av myndighet innen arkeologi - AM. tilsagn om tilskudd - Tjora middelalderske kirkested Rogaland felles. Statsbudsjettet - Kapittel 1429, post 70. Tilskudd til utøvelse av myndighet innen arkeologi - AM Riksantikvaren AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ Inntektsopplysninger for arbeidstaker Sykemelding - oppfølgingsplan og dialogmøte NAV Tiltak Rogaland Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Saksforelegg L-sak Lønnssak HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Saksforelegg L-sak Lønnssak HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Bedømmelseskomites vurdering av ph.d.-avhandlingen - Vurdering av ph.d.-avhandlingen Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Saksforelegg L-sak Lønnssak HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 6 of 58

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Saksforelegg L-sak Lønnssak HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Saksforelegg L-sak Lønnssak HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 15/ Godkjenning av møtebok fra møtet tdanningsutvalget tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Godkjenning av møtebok fra møte og ekstraordinert møte Lokalt hovedavtaleutvalg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Orienteringssaker til møte Lokalt hovedavtaleutvalg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Møteinnkalling Lokalt hovedavtaleutvalg TN Lokalt hovedavtaleutvalg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Page 7 of 58

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Referat fra styrets behandling av forhandlingsfullmakt for avlønning av rektor og universitetsdirektør den 12.mars Styrets forhandlingsutvalg Offl 23 første ledd HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Dekans innstilling for oppnevning av komite for vurdering av søkerne til stilling som professor II i maskinteknikk- og undervansteknologi, Rekruttering Professor II stilling i Subsea TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ CV- komitemedlemmer Rekruttering Professor II stilling i Subsea TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste, Rekruttering Professor II stilling i Subsea TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ ttalelse fra intern komite PhD matematikk, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, matematikkdidaktikk, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Oversending av intern komites vurdering, doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, matematikkdidaktikk, HF-IGIS, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, matematikkdidaktikk, HF-IGIS, Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 8 of 58

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ tlysningstekst, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, matematikkdidaktikk, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ ttalelse fra sakkyndig komite vedrørende ledig stilling som førsteamanuensis i historie, HF-IKS, Rekruttering førsteamanuensis i historie, HF-IKS, Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra møte i ansettelsesutvalget HF Innkalling og referat til ansettelsesutvalget HF 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Innkalling til ansettelsesutvalg på sirkulasjon ved med svarfrist Innkalling og referat til ansettelsesutvalget HF 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Referat fra HMS-koordinatormøtet HMS-koordinatormøter 2015 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Referat fra møte i lokalt hovedavtaleutvalg ved HF Lokalt hovedavtaleutvalg ved 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Page 9 of 58

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Protokoll HFA 77/15 Rekruttering førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi, HF-NSLA, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Orienteringssaker Orienteringssaker tdanningsutvalget tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ HFA 80/15 Godkjenning av utlysningstekst Avdelingsleder ved Læringsmiljøsenteret, HF-NSLA/P, Rekruttering avdelingsledere NSLA, og Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innvilgelse av 20% uførepensjon - Permisjon delvis uføre fra Statens Pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, Tatt til etterretning X, 15/ tvidet søkerliste - åremålsstilling som senterleder ved NSLA Rekruttering senterleder HF-NSLA HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Søkerliste til åremålsstilling som senterleder ved NSLA Rekruttering senterleder HF-NSLA HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 10 of 58

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Sak 19/15 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved NSLA Rekruttering senterleder HF-NSLA HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Oppdatering av beredskapsliste for H-sektoren Beredskapsplan H- sektoren Det kongelige kunnskapsdepartement Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Orientering: Fakultetets forslag til opptaksrammer for studieåret Fakultetsstyret ved : Opptakssaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Vedr. forlengelse i tidbegrenset stilling som konsulent ved tdanningsavdelingen, Internasjonalt kontor Ansettelse ekstrahjelp Internasjonalt kontor HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 15/ Oppfølging av AGEs rapport Evaluering av sentrale utvalg (AGE) tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 02 X, 15/ Signert protokoll ARTN 13/ Rekruttering avdelingsingeniør - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 11 of 58

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Innstilling om avhandlingen fra bedømmelseskomiteen - Søknad om å få avhandlingen bedømt for graden Ph.d. - Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Oversending av rapport fra bedømmelseskomiteen - Bedømmelse av avhandlingen for graden ph.d. - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Intern tilleggsvurdering av søkere til treårig stipendiat i industriell økonomi IØRP, Rekruttering Doktorgradsstipendiat i industriell økonomi og risikostyring, TN-IØRP, , , Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Vedr. sykelønn fra niversitetet i Stavanger Dialogmøte - HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Avtale om sangoppdrag Finansiering av stipendiatprosjekt - samarbeidsavtale med sangeren Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Signert samarbeidsavtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen ved is - Trollhaugen Samarbeidsavtaler om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen ved is Trollhaugen barnehage Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Page 12 of 58

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Vurdering av søkere til stilling som stipendiat i museologi - museumsarkeologi, forskningskommunikasjon Rekruttering doktorgradsstipendiat museologi, AM, AM Fornminnevern AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innstilling, Rekruttering stipendiat i utdanningsvitenskap - idrett og kroppsøving, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Ny utlysning - Oppnevning av komite for vurdering av søkere til stipendiat i helsevitenskap, Rekruttering stipendiat i helsevitenskap, SV-IH, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Oppnevning av intern komite for vurdering av innkomne søknader til ledig stipendiat i helsevitenskap, Rekruttering stipendiat i helsevitenskap, SV-IH, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ tlysningstekst, Rekruttering doktorgradsstipendiat i lesevitenskap, samfunns verdier som del av skolens undervisning og læring, HF-IKS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste, Rekruttering doktorgradsstipendiat i lesevitenskap, samfunns verdier som del av skolens undervisning og læring, HF-IKS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 13 of 58

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS N, 15/ Mottatte søknader, doktorgradsstipendiat i lesevitenskap, samfunnsverdier som del av skolens undervisning og læring, HF-IKS, Rekruttering doktorgradsstipendiat i lesevitenskap, samfunns verdier som del av skolens undervisning og læring, HF-IKS, Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste stipendiat i historie/lesevitenskap, HF-IKS, Rekruttering stipendiat i historie/lesevitenskap- Forholdet mellom norsk-svensk utenrikspolitikk og folkeretten, , HF-IKS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Oversending av mottatte søknader til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i historie/lesevitenskap- Forholdet mellom norsk-svensk utenrikspolitikk og folkeretten, , HF-IKS, Rekruttering stipendiat i historie/lesevitenskap- Forholdet mellom norsk-svensk utenrikspolitikk og folkeretten, , HF-IKS, Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Oppnevning av intern komite for å vurdere søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid i NAV, Rekruttering doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid i NAV, SV-IS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Oppnevning av intern komite for å vurdere søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid i NAV, (med underskrifter) Rekruttering doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid i NAV, SV-IS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 Page 14 of 58

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ CV Midlertidig ansettelse universitetslektor i klaver, HF-IMD første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om vurdering til professorkompetanse Ansettelse i fast vitenskapelig stilling ved Arkeologisk museum første ledd AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Vedr. søknad om professorvurdering Ansettelse i fast vitenskapelig stilling ved Arkeologisk museum første ledd AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Økonomisk oppfølging ifm oppdateringstid etter endt åremålsstilling Økonomisk oppfølging ifm oppdateringstid Institutt for sosialfag Institutt for helsefag Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Norsk hotellhøgskole Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tlysningstekst, Rekruttering studiekonsulent IM TN ADM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste, Rekruttering studiekonsulent IM TN ADM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 15 of 58

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Instituttleders innstilling Rekruttering studiekonsulent IM TN ADM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste 2 doktorgradsstipendiater i utdanningsvitenskap, flerkultur, HF , Rekruttering 2 doktorgradsstipendiater i utdanningsvitenskap, flerkultur, HF , Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Oversending av mottatte søknader til 2 ledige stillinger som doktorgradsstipendiater i utdanningsvitenskap, flerkultur, HF, , Rekruttering 2 doktorgradsstipendiater i utdanningsvitenskap, flerkultur, HF , Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, digital læring/kompetanse, HF, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, digital læring/kompetanse, HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Oversending av mottatte søknader til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, digital læring/kompetanse, HF, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, digital læring/kompetanse, HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste postdoktor i utdanningsvitenskap, flerkultur, HF, Rekruttering postdoktor i utdanningsvitenskap, flerkultur. HF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 16 of 58

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS N, 15/ Oversending av mottatte søknader til ledig stilling som postdoktor i utdanningsvitenskap, flerkultur, HF, Rekruttering postdoktor i utdanningsvitenskap, flerkultur. HF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste postdoktorstilling i utdanningsvitenskap, digital læring/kompetanse, HF, Rekruttering postdoktorstilling i utdanningsvitenskap, digital læring/kompetanse, HF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Oversending av mottatte søknader til ledig stilling som postdoktor i utdanningsvitenskap, digital læring/kompetanse, HF, Rekruttering postdoktorstilling i utdanningsvitenskap, digital læring/kompetanse, HF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Protokoll HFA 76/15 Rekruttering midlertidig universitetslektor i pedagogikk, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Oppnevning av intern komite for vurdering av søker til ledig stilling som postdoktor i utdanningsvitenskap, HF-NSLA avd Stavanger, Rekruttering postdoktor i utdanningsvitenskap, pedagogikk/spesialpedagogikk, HF-NSLA avd Stavanger, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innkalling til dialogmøte - Oppfølging sykemeldt arbeidstaker NAV Eiganes og Tasta Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, Tatt til etterretning Page 17 of 58

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ CV Rekruttering i midlertidig stilling som førsteamanuensis II i risikostyring og samfunnssikkerhet, IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Midlertidig ansettelse i 50% stilling som universitetslektor i rusproblematikk, Midlertidig ansettelse som unviersitetslektor i rusproblematikk Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Referat fra møtet i valgstyret Valgstyret 2015 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, HF-SLF, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, HF-SLF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 N, 15/ Oversending av mottatte søknader til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, HF-SLF, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, HF-SLF, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ Sola k. tsola gnr 16 gnr 5 og Sola gnr 14 bnr 61. kommuneplan Arkivert planarkiv gnr 16, tsola. RA til RFK: Tillatelse til inngrep - Konflikt id , og og Sola k. tsola gnr 16 gnr 5 og Sola gnr 14 bnr 61. kommuneplan Arkivert planarkiv gnr 16, tsola. Riksantikvaren AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning Page 18 of 58

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse av ekstrahjelp ved Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering X, 15/ Oversendelse av klage på avslagsvedtak for opptak til helsesøsterutdanningen ved is, høsten 2015 Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 512.7, 15/ Angående klage om opptak til helsesøsterutdanningen ved is Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Presiseringer vedrørende nasjonal deleksamen i grunnskolelærerutdanningen høsten 2015 Nasjonal deleksamen - videre oppfølging NOKT Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 451, 15/ Søknad om endring av Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid Reakkreditering av studium Det kongelige kunnskapsdepartement tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert åremålskontrakt - Ansettelse i åremålstilling som postdoktor i biokjemi, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering Page 19 of 58

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Tilråding i sak Randaberg k. Viste Hageby, anleggende av midlertidig vei, gnr 59 Saneringsarbeid i konflikt med kulturminne Randaberg k. Viste gnr 59 Saneringsarbeid med vann og avløp i Viste Hageby. Midlertidig vei Riksantikvaren AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum X, 15/ A 86/15 Forlengelse av ansettelsesperiode som postdoktor i samfunnssikkerhet, Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Ansettelse i midlertidig stilling som førstelektor i teaterarbeid, , IMD Ansettelse (midlertidig) førstelektor teaterarbeid, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor med hovedinstrument kontrabass, , IMD Ansettelse (midlertidig) universitetslektor med hovedinstrument kontrabass, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor med hovedinstrument slagverk, , IMD Ansettelse (midlertidig) universitetslektor hovedinstrument slagverk, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Forlengelse av stipendiatperioden Forlengelse av stipendiatperiode Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 Page 20 of 58

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Lønnsvurdering - Ansettelse som postdoktor i adferdsøkonomi, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Protokoll HFA 78/15 Ansettelse vikariat universitetslektor HF-IB Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om ansettelse i vikariat som universitetslektor i pedagogikk, HF-IB Ansettelse vikariat universitetslektor HF-IB Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Bekreftelse - Opptak på ph.d.-program - Opptak til ph.d.-program ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Bekreftelse - Opptak på ph.d.-program - Opptak til ph.d.-program ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Bekreftelse - Opptak på ph.d.-program - Opptak til ph.d.-program ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 Page 21 of 58

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Fordeling av rekrutteringsstilling i tilknytning til Toppforsk-program ved is Fordeling av 7 øremerkede rekrutteringsstillinger ved SV-fakultetet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Personal 200, 15/ Midlertidig ansettelse som vitenskapelig assistent i adferdsøkonomi ved Handelshøgskolen ved is Midlertidig ansettelse som vitenskapelig assistent i adferdsøkonomi ved Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Innkalling til møte i Sentralt hovedavtaleutvalg Sentralt hovedavtaleutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ E-post korrespondanse om saker til møtet i Sentralt hovedavtaleutvalg Sentralt hovedavtaleutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap ved niversitetet i Stavanger - Opptak til ph.d.-program - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 Page 22 of 58

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Oppnevning av ekstra medveileder - Søknad om oppnevning av ekstra medveileder - Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Svar på søknad om godkjenning av eksamener fra annen utdanningsinstitusjon, Bachelor i sosialt arbeid Godkjenning av eksamener fra annen utdanningsinstitusjon Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 461 N, 15/ Fast ansatte med endret % IMD- begrunnelse Endring i stillingsstørrelse 2015/2016 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Justering av stillingsprosent Justering av stillingsprosent Dok. dato: Arkivdel: Personal 200 X, 15/ Justering av stillingsprosent Justering av stillingsprosent Dok. dato: Arkivdel: Personal 200 X, 15/ Fast ansatte med endret % IMD - Fast ansatte med endret % IMD - Dok. dato: Arkivdel: Personal 200 Page 23 of 58

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS N, 15/ Fast ansatte med endret % IMD-begrunnelse Fast ansatte med endret % IMD - Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Fast ansatte med endret % IMD Fast ansatte med endret % IMD - første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal 200 N, 15/ Fast ansatte med endret % IMD- begrunnelse Fast ansatte med endret % IMD - første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Fast ansatte med endret % IMD Fast ansatte med endret % IMD - første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal 200 N, 15/ Fast ansatte med endret % IMD- begrunnelse Fast ansatte med endret % IMD - første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis med hovedinstrument piano/orgel, , IMD Ansettelse (midlertidig) førsteamanuensis hovedinstrument piano/orgel, Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 24 of 58

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor med hovedinstrument saxofon, , IMD Ansettelse (midlertidig) universitetslektor med hovedinstrument saxofon, Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 15/ Rektors og prorektors lønnsvilkår Lønnsbetingelser for rektoratet HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 X, 15/ RF 25/15 tredning av et nærmere samarbeid og en tettere integrasjon mellom niversitetet i Stavanger (is) og International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) Samarbeid med International Research Institute of Stavanger as ( IRIS ) IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Saksfremlegg/innstilling, 15/ tredning av et nærmere samarbeid og tettere integrasjon mellom is og IRIS Samarbeid med International Research Institute of Stavanger as ( IRIS ) Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 X, 15/ Dekanens innstilling, forlengelse som professor II, Forlengelse av stilling som professor II i økt oljeutvinning, TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ SA 40/15 tvidelse av åremålsperiode som professor II i økt oljeutvinning, Forlengelse av stilling som professor II i økt oljeutvinning, TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 25 of 58

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Dekanens innstilling, Forlengelse av stilling som professor II i økt oljeutvinning, TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Instituttleders innstilling, Forlengelse av stilling som professor II i økt oljeutvinning, TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Stillingsbetenkning Forlengelse av stilling som professor II i økt oljeutvinning, TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om midlertidig ansettelse ved niversitetet i Stavanger Forlengelse av stilling som professor II i økt oljeutvinning, TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Saker til behandling i styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Lønnsopprykk etter lønnsforhandlinger etter HTA pkt Lønnsopprykk etter lønnsforhandler etter HTA pkt Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 26 of 58

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse Bekreftelse på mottatt oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 15/ Tilbud om midlertidig ansettelse som universitetslektor i lesevitenskap, HF-SLF Ansettelse midlertidig universitetslektor i lesevitenskap, HF-SLF Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ CV Ansettelse midlertidig universitetslektor i lesevitenskap, HF-SLF Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Engasjement i 20% midlertidig stilling som universitetslektor i lesevitenskap, HF-SLF Ansettelse midlertidig universitetslektor i lesevitenskap, HF-SLF første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Grunnlag for midlertidighet som universitetslektor i lesevitenskap Ansettelse midlertidig universitetslektor i lesevitenskap, HF-SLF Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om forlengelse av stilling som doktorgradsstipendiat, Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 Page 27 of 58

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS N, 15/ Svar fra SV til høring: Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Individuell utdanningsplan Godkjenning av utenlandsk utdanning Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor innenfor jazz, Ansettelse (midlertidig) universitetslektor innenfor jazz, Dok. dato: Arkivdel: Personal 200, 15/ Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslærer i klassisk sang, Ansettelse (midlertidig) universitetslærer i klassisk sang, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis med hovedinstrument fiolin, Ansettelse midlertidig førsteamanuensis med hovedinstrument fiolin, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Ansettelse i vikariat som universitetslektor med bi-instrument piano, Ansettelse vikariat universitetslektor med bi-instrument piano, Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 28 of 58

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Vurdering av ansettelsesperiode med forlengelse og datoer Bekreftelse på ansettelsesforhold Dok. dato: Arkivdel: Personal 259, 15/ Bekreftelse på oppnådd grad Bekreftelse på oppnådd grad Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 459, 15/ Innvilget søknad om innpass juridiske fag Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Stillingsbekrivelse fra 2010 Stillingsbeskrivelse Dok. dato: Arkivdel: Personal 259, 15/ Foreldrepermisjon Permisjon fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om foreldrepermisjon Permisjon fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, Tatt til etterretning Page 29 of 58

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ansettelse i fast stilling som universitetslektor i pedagogikk, Ansettelse universitetslektor i pedagogikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Til godkjenning: Oppnevning av bedømmelseskomite - Disputas - Sommer Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Godkjenning av bedømmelseskomite - Disputas - Sommer Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Søknad om å få avhandlingen bedømt - levering av PhD-oppgave Disputas - Sommer Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Oversendelse av kursbekreftelse fra phd-kurset ved niversitetet i Oslo Disputas - Sommer Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning fra våren 2016 Studieplasser PP fra våren 2016 mot teknologi og realfag Det kongelige kunnskapsdepartement tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 429 Page 30 of 58

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Søknad om omsorgspermisjon Permisjon omsorg fra AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 15/ Midlertidig justering av stillingsstørrelsen som universitetslektor i pedagogikk - Ansettelse midlertidig universitetslektor i pedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ CV - Ansettelse som timelærer i engelsk, HF-IKS Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Bekreftelse faglig nivå Ansettelse som timelærer i engelsk, HF-IKS Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om midlertidig stilling som førsteamanuensis HF Midlertidig ansettelse som førsteamanuensis HF Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Sokndal k. Haneberg gnr 46 Helleren i Jøssingfjord. Forsterking av grunnmur. RFK til RA: Søknad Sokndal k. Haneberg gnr 46 Helleren i Jøssingfjord. Forsterking av grunnmur Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning Page 31 of 58

32 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Nytt tilbud om midlertidig stilling Ansettelse i midlertidig stilling, TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Referat fra møte i Ansettelsesutvalget SV Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Innkalling til møte i Lokalt hovedavtaleutvalg SV SV Lokalt hovedavtaleutvalg ved 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ tlysningstekst til likestillingsrepresentanten Rekruttering i ledig stilling som leder av skolelaboratoriet ved IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Forlengelse av ansettelsesperiode som postdoktor i samfunnssikkerhet, Ansettelse postdoktor i samfunnssikkerhet, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Økt stillingsprosent og forlengelse av midlertidig ansettelse for førsteamanuensis i psykiatri, Økt stillingsprosent og forlengelse av midlertidig ansettelse for førsteamanuensis i psykiatri, Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 32 of 58

33 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Endring av stillingsprosent for universitetslektor i bedriftsøkonomi, Endring av stillingsprosent for universitetslektor i bedriftsøkonomi, Dok. dato: Arkivdel: Personal 239, 15/ Vedrørende ferdigstilling av ph.d.-avhandling Ferdigstilling av ph.d.-avhandling - Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Ansettelse i vikariat som universitetslektor i pedagogikk, Ansettelse vikariat universitetslektor pedagogikk, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 15/ Virkemidler for resultatforbedring Virkemidler for resultatforbedring HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 003, 15/ Resultat av klage på karaktersetting i BØK103 Klage på karaktersetting BØK103 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Nytt tilbud om midlertidig ansettelse ved is Tilbud om midlertidig ansettelse ved niversitetet i Stavanger Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 33 of 58

34 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Rapport fra 90% seminar - Invitasjon til 90%-seminar fredag 25. september Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 15/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stillingen Oppsigelse prosjektleder arkeologi, AM-FORN første ledd AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 15/ Tilbud om ansettelse i stilling som HR konsulent Ansettelse HR konsulent, AM-ADM første ledd AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Arbeidsavtale Ansettelse HR konsulent, AM-ADM første ledd AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ AR 13/15 Godkjenning av utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for ledig vikariat som kontorsjef ved Adm IMKS Ansettelsesrådet SV ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Referat fra sirkulasjonsmøtet i Ansettelsesrådet SV Ansettelsesrådet SV ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Page 34 of 58

35 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse vikariat universitetslektor i musikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - tillegg Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse midlertidig konsulent Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning X, 15/ A 94/15 Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i statsvitenskap/samfunnsvitenskapelige fag, Ansettelsesutvalget SV ved fjerde led Dok. dato: Arkivdel: Personal 012, 15/ Oppsigelse av stilling som professor II i sosiologi Oppsigelse av stilling - Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 15/ Oppsigelse av 40% av stillingen som professor i helserett Delvis oppsigelse av stilling som professor Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 Page 35 of 58

36 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Godkjenning fra faglærer - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i organisasjon og ledelse med fokus på NAV, Ansettelse doktorgradsstipendiat i organisasjon og ledelse med fokus på NAV, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, 15/ Ansettelse i ledig stilling som universitetslektor i klinisk sykepleie, Ansettelse som universitetslektor i klinisk sykepleie, Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Ansettelse i ledig stilling som universitetslektor i klinisk sykepleie, Ansettelse som universitetslektor i klinisk sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Ansettelse i ledig stilling som universitetslektor i klinisk sykepleie, Ansettelse som universitetslektor i klinisk sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Ansettelse i ledig stilling som universitetslektor i klinisk sykepleie, Ansettelse som universitetslektor i klinisk sykepleie, Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 36 of 58

37 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ansettelse i ledig stilling som universitetslektor i klinisk sykepleie, Ansettelse som universitetslektor i klinisk sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Ansettelse i ledig stilling som førstelektor i klinisk sykepleie, Ansettelse som førstelektor i klinisk sykepleie, Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Innvilget søknad om endelig godkjenning av delstudier fra utlandet Endelig godkjenning av studier fra utlandet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BØK104 Klage på karaktersetting BØK104 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Oppsigelse av stilling som universitetslektor i rettsvitenskap, Oppsigelse universitetslektor Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 15/ Forlengelse av ansettelsesperiode for stipendiat i ledelse ved HHiS Forlengelse av ansettelsesperiode for stipendiat i ledelse Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 Page 37 of 58

38 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Bekreftelse på mottatt klage BRV220 Klage på karaktersetting BRV220 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Klage på karaktersetting BRV100 Klage på karaktersetting BRV100 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Oversendelse av signert avtale Serviceavtale med Gartner Norge AS Gartner Norge AS IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 X, 15/ Referat fra møte med sykemeldt arbeidstaker Sykemeldingsoppfølging Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/ Vedrørende utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Page 38 of 58

39 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Godkjenning fra faglærer - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Svar på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Arbeidsplan - Justering av stillingsstørrelse 2015/2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal 200 X, 15/ Justering av stillingsstørrelse 2015/2016 Justering av stillingsstørrelse 2015/2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal 200, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Svar på søknad om andre forsøk på bacheloroppgave i økonomi og administrasjon Bacheloroppgave Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 457 Page 39 of 58

40 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Svar på søknad om fritak fra arbeidskrav Fritak fra arbeidskrav Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 457 X, 15/ Fullmakter laboratoriet IPT Budsjettdisponering og fullmakter ved Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.4, 15/ Rapport etter målinger Kjølv Egelandshus arealdisponering Statsbygg Vest Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 033.2, 15/ Til informasjon: HMS-sak: is KE Vindu: Møtereferat brukermøte samt fremdriftsplan Kjølv Egelandshus arealdisponering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Etterspurte dokumenter/kenya Etterspurte dokumenter - Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 500 Page 40 of 58

41 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Vedr. etterspurt dokumentasjon Etterspurte dokumenter - Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 500 N, 15/ Vedr. hjemmeeksamen i emnet BSO360 høsten 2015 tsettelse av hjemmeeksamen i BSO342 Institutt for sosialfag Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering X, 15/ Innstilling og opptaksbrev Ansettelse midlertidig stipendiat, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 I, 15/ Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen, bachelor i sykepleie Fjerde gangs eksamen BSY153, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 15/ Innstilling og opptaksbrev Ansettelse midlertidig stipendiat Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 Page 41 of 58

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X JIS Internt notat uten oppfølging, 99/00698-1 NF. Sola k. Nord-Kolnes gnr 11. Gamle åkrer på Nord-Kolnes. Kopi av kart over åkrer,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 08/10246-30 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438. Naturvitenskapelig oppdragsrapport 2015/9 Sola

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-38 Referat fra TN ledermøte 15.12.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 14/01539-10 Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo. Oversendelse av rapport. Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo Riksantikvaren Journaldato: Tilg. kode: AM Fornminnevern Dok.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 14/01546-6 Troms fylke - Sandsøy, Bjarkøyforbindelsen - Oversendelse av oppdragsrapport nr 2016_05 botaniske analyser fra Bjarkøyforbindelsen.

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51 I,, N, X, S, 06/00477-39 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Tillatelse fra grunneier

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/04059-6 Klepp k. Tjøtta gnr 18 bnr 112 Oppføring av bolighus i Tjøttaveien 96 - Fra Ra til Arkitekt Almaas AS - Innvilgelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer