Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 JIS X, 15/ Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt om sensurering PETBAC Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt om sensurering BIO210 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering Page 1 of 31

2 JIS I, 15/ Signert kontrakt for studentassistent Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 Page 2 of 31

3 JIS I, 15/ Invitasjon til nasjonal fagkonferanse for lærerutdanningene Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 tdanningsdirektoratet IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Invitasjon: Åpent møte og arbeidsverksted om Forus, Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Sola kommune - Byggesaksseksjonen IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse (midlertidig) som doktorgradsstipendiat i biologisk kjemi, Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 15/ Forespørsel om stillingsopplysninger - lønnet permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om ytterligere utsettelse av eksamen og utvidet studierett Forsinket studieprogresjon Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 15/ Leder for Senter for innovasjonsforskning, st. id Leder for Senter for innovasjonsforskning, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 3 of 31

4 JIS X, 15/ Lønnsjustering Leder for Senter for innovasjonsforskning, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Lønnsjustering som senterleder ved Senter for innovasjonsforskning Leder for Senter for innovasjonsforskning, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Tilbud om forlengelse av ansettelsesforhold Leder for Senter for innovasjonsforskning, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Vedr. foreldrepermisjon - uttak av feriedager Permisjon fødsel HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Gradert uttak av foreldrepenger - Permisjon fødsel, endring av uttak fra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Godkjenning av søknad om permisjon uten lønn Permisjon ny stilling fra Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 4 of 31

5 JIS I, 15/ Vedrørende utstedelse av vitnemål tstedelse av vitnemål Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Spørsmål om permisjon Søknad om permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Fravær - uke 3 Søknad om permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Permisjon fødsel fra Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt student assistent Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt for studentassistent MAT100 Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering Page 5 of 31

6 JIS I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Svar på søknad om forlenget omsorgspermisjon Permisjon omsorg - forlengelse fra Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Aksept permisjon Permisjon fra stilling Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.0, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535 Page 6 of 31

7 JIS I, 15/ Signert partneravtale Outdoor Learning and Health Physical Education in Cross-curricular Education - NF-CZ07-M0P Charles niversity in Prague Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om godkjenning av formidlingsdelen av opplæringsdelen - Søknad om godkjenning av formidlingsdelen av opplæringsdelen - Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Endring av stillingsprosent Endring av stillingsprosent Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 I, 15/ Søknad om utsatt innleveringsfrist på bacheloroppgave våren 2015 tsatt frist på bacheloroppgave våren 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning Page 7 of 31

8 JIS I, 15/ Søknad om utvidet tid på masteroppgaven Søknad om utvidet tid på masteroppgaven Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Forespørsel om informasjon for å behandle søknad om AFP Forespørsel om informasjon for å behandle søknad om AFP Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Scannet versjon av søknad om AFP Forespørsel om informasjon for å behandle søknad om AFP Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Søknad om AFP - justert versjon Forespørsel om informasjon for å behandle søknad om AFP Dok. dato: Arkivdel: Personal 235 I, 15/ Retur av søknad - startdato må påføres Forespørsel om informasjon for å behandle søknad om AFP Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Bekreftelse på retur fra ferie og foreldrepermisjon Permisjon foreldrepermisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 8 of 31

9 JIS, 15/ Innvilgelse av kortvarig ulønnet permisjon Permisjon offentlig verv fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Invitasjon til gjesteprofessor - Honorary Visiting Professor Invitation Gjesteprofessor Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Avvisning av søknad om midler fra NFR: Safer Surgery in Elderly Patients NFR prosjekt: Safer Surgery in Elderly Patients Norges forskningsråd Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ Bekreftelse på arbeidsforhold i Klagenemnda ved niversitetet i Stavanger - Bekreftelse på arbeidsforhold ved is - Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 259, 15/ Confirmation of employment at The Central Board of Appeals at the niversity of Stavanger - Bekreftelse på arbeidsforhold ved is - Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 X, 15/ Midlertidig overflytting fra NSLA avd. Stavanger til avd. Porsgrunn Midlertidig overflytting fra NSLA avd. Stavanger til avd. Porsgrunn Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 Page 9 of 31

10 JIS I, 15/ Søknad om fjerde gangs forsøk BM 205 Fjerde gangs eksamen - BM205 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 15/ Om overføring fra IMD til IGIS på permanent basis Overføring fra IMD til IGIS Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 I, 15/ Studieveiledning ved graviditet fødsel Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 15/ Information about employment status tløp av ansettelsesforhold Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 15/ Bekreftelse på avvikling av foreldrepermisjon og ny utløpsdato for stipendiatperiode Permisjon foreldrepermisjon fra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha foreldrepenger Permisjon foreldrepermisjon fra Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 10 of 31

11 JIS X, 15/ Kopi av søknad til NAV om foreldrepenger Permisjon foreldrepermisjon fra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på søknad om permisjon uten lønn Permisjon ny stilling fra Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon Permisjon ny stilling fra Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Søknad med godkjenning av instituttleder Permisjon omsorg fra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på søknad om forlenget permisjon Permisjon omsorg fra Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Oppfølgingsplan ved sykemelding 4 uker Sykefraværsoppfølging Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 11 of 31

12 JIS I, 15/ tsettelse av eksamen i BSO165 Vedrørende eksamen i BSO165 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering X, 15/ Referat fra møte mellom instituttleder og Reumann og Chowdhary 1. juni 2015 Referat fra møte 1. juni 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal 259, 15/ Orientering om dato for behandling av sak i Klagenemnda Orientering om dato for behandling av sak - tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, 15/ Invitasjonsbrev til An'Najah National niversity President's Office Samarbeid med An'Najah National niversity i Nablus, Palestina Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 351 I, 15/ Svarbrev fra An'Najah National niversity Samarbeid med An'Najah National niversity i Nablus, Palestina Office of the niversity President Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering N, 15/ Erasmus+ samarbeid med An'Najah National niversity, Nablus, Palestina Samarbeid med An'Najah National niversity i Nablus, Palestina Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 351 Page 12 of 31

13 JIS X, 15/ Søknad om permisjon Permisjon ny stilling fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.9, 15/ Svar på søknad om permisjon uten lønn Permisjon ny stilling fra Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Innstilling på permisjon - Permisjon ny stilling fra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om delvis permisjon Permisjon omsorg fra Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Oppfølging sykemeldt etter 4 uker Oppfølging sykemeldt arbeidstaker Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/ Innvilget omsorgspermisjon Permisjon omsorg fra Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 13 of 31

14 JIS I, 15/ Søknad om omsorgspermisjon Permisjon omsorg fra Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Notat fra fungerende utdanningsdirektør Permisjon omsorg fra HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Angående foreldrepermisjon Foreldrepermisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Varsel om foreldrepermisjon 2015/2016 Foreldrepermisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ "Trim i arbeidstida" - opplegg høsten 2015 og våren 2016 "Trim i arbeidstida" HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254, 15/ Foreldrepermisjon Permisjon fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 14 of 31

15 JIS X, 15/ Svangerskapspermisjon - NAV Permisjon fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Oppfølgingsplan sykemeldt 4 uker og dialogmøte 1 etter 7 uker Oppfølging sykemeldt arbeidstaker Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert Erasmus + avtale Samabeid Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Legeerklæring tsettelse av eksamen - Legeerklæring Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om foreldrepermisjon Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Dekningsgrad foreldrepermisjon Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 15 of 31

16 JIS, 15/ Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha foreldrepenger Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Oppdatert inntekstopplysninger for arbeidstaker som skal ha foreldrepenger Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Vedrørende foreldrepermisjon og ferie Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Innvilgelse av omsorgspermisjon uten lønn Permisjon omsorg uten lønn fra Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Omsorgspermisjon Permisjon omsorg uten lønn fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert samarbeidsavtale Samarbeidsavtale Hamburg niversitet Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 341 Page 16 of 31

17 JIS X, 15/ Oppfølgingsplan 4 uker sykemelding Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Gjennomført dialogmøte 1 ved sykemelding Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Stol og tilrettelegging HMS vedtak Dok. dato: Arkivdel: Personal 254 I, 15/ Søknad om foreldrepermisjon og gradert uttak Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på melding om uttak av foreldrepermisjon og gradert uttak Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ NAV skjema - Foreldre- og svangerskapspenger Permisjon fødsel fra NAV skanning Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 17 of 31

18 JIS X, 15/ Intern revisjon av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved Læringsmiljøsenteret Intern revisjon av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved Læringsmiljøsenteret HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - forhånds godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Saksfremlegg: endring av individuell studieplan - forhåndsgodkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, bachelor i sykepleie ndervisningsavtaler (HIV/Infeksjonssykdommer) Dok. dato: Arkivdel: Personal 250, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, bachelor i sykepleie ndervisningsavtaler (HIV/Infeksjonssykdommer) Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 I, 15/ Forespørsel om inntekstopplysninger Forespørsel om inntekstopplysninger, NAV Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Page 18 of 31

19 JIS, 15/ Inntektsopplysninger, foreldrepenger Forespørsel om inntekstopplysninger, NAV NAV skanning Dok. dato: Arkivdel: Personal 235, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i anestesisykepleie med spesialisering i anestesisy-, intensiv og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 250, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i anestesisykepleie med spesialisering i anestesisy-, intensiv og operasjonssykepleie. Medisinske og naturvitenskapelige EMNE1, MSN100 ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 250, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i anestesisykepleie med spesialisering i anestesisy-, intensiv og operasjonssykepleie. Medisinske og naturvitenskapelige EMNE1, MSN100 ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 250, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i anestesisykepleie med spesialisering i anestesisy-, intensiv og operasjonssykepleie. Medisinske og naturvitenskapelige EMNE1, MSN100 ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 Page 19 of 31

20 JIS, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i anestesisykepleie med spesialisering i anestesisy-, intensiv og operasjonssykepleie. MAN/MOP120 Anestesi-, operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 I, 15/ Halvårsrapport 2015 Det Nasjonale IOR Senteret Rapporter til NFR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om bedømmelse av doktorgrasavhandling - Bedømmelse av doktorgradsavhandling - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Foreldrepermisjon Foreldrepermisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i biologisk kjemi ved IMN, Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, Tatt til orientering I, 15/ Sirgner studieavtale - Learning agreement Studieavtaler - Learning agreement 2015/2016 Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 516, Tatt til orientering Page 20 of 31

21 JIS I, 15/ Reisestøtte til synkrotron- og nøytronforskningsaktiviteter_bøvik Larsen_juni 2015.pdf NFR prosjekt: Reisestøtte til synkrotron- og nøytronforskningsaktiviteter Norges forskningsråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 21 of 31

22 JIS, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Søknad om mobilitetsmidler Mobilitet TN Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 X, 15/ Søknad om mobilitetsmidler Mobilitet TN Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 X, 15/ Søknad om medlemskap i folketrygden ifm utenlandsopphold Mobilitet TN Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 Page 22 of 31

23 JIS, 15/ Innvilget søknad om utvidet studierett tvidet studierett Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om å skrive masteroppgave høsten 2015 Søknad om å skrive masteroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Attest til studentassistent Attester HHiS Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 X, 15/ Innvilget velferdspermisjon 15 arbeidsdager Permisjon velferd 5-23 januar 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 23 of 31

24 JIS, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Innvilget søknad om deltidstudiet Søknad om deltidstudie Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om deltidsplan Endring av individuell utdanningsplan - Søknad om deltidsplan Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om deltidsplan Søknad om deltidsplan Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget oppmelding til emner på masternivå Søknad om oppmelding til fag på masternivå Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Foreldrepermisjon Permisjon fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 24 of 31

25 JIS, 15/ Innvilget godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Anskaffelsesprotokoll - ANSK 26/15 - tstyr til Bore- og brønnvæskekurset ANSK 26/15 - tstyr til Bore- og brønnvæskekurset Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055 X, 15/ Habilitetserklæring - ANSK 26/15 - tstyr til Bore- og brønnvæskekurset ANSK 26/15 - tstyr til Bore- og brønnvæskekurset Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055 I, 15/ Tilbud fra Phoenix Trading med vedlegg - ANSK 26/15 - tstyr til Bore- og brønnvæskekurset ANSK 26/15 - tstyr til Bore- og brønnvæskekurset Fra valgte leverandør Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - Endret utdanningsplan Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Kopi av vedtak om innpassing fra høsten 2014 Søknad om innpassing/ godkjenning Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student Page 25 of 31

26 JIS, 15/ Innpassingssøknad om faglig vurdering Søknad om innpassing/ godkjenning Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Søknad om medlemskap i folketrygden underopphold utenfor Norge - NAV Mobilitet - Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 X, 15/ Søknad om endring av skattekort 2015 Mobilitet - Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 X, 15/ Bekreftelse Mobilitet - Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 X, 15/ Søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge - NAV Mobilitet - Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 X, 15/ Søknad om endring av skattekort Mobilitet - Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 Page 26 of 31

27 JIS, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Oppfølging av sykemeldt - Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/ Oppnevning i funksjonen som faglig leder for Ph.d. i utdanningvitenskap for perioden Oppnevning i funksjon som faglig leder Ph.d. utdanningvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 X, 15/ Oppfølgingsplan etter 4 uker samt dialogmøte I Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet. Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument Page 27 of 31

28 JIS, 15/ Innvilget søknad om endret utd. løp, bach sykepl Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner - bachelor sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om endret utd. plan, bach sykepl Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner - bachelor sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan, Bachelor i sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner - Bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klagers vedlegg til søknad om opptak Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Bekreftelse fra Strand Kommune (uten start- og sluttdato, stillingsprosent) Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Arbeidsattest fra Strand Kommune Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student Page 28 of 31

29 JIS I, 15/ Klage på eksamen BSS130 Klage på karaktersetting Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 455, Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studiene Permisjon fra studie Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Bekreftelse på sluttmelding, Bachelor i sosialt arbeid Sluttmelding, Bachelor i sosialt arbeid Dok. dato: Arkivdel: Student 517, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studiet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Avslag på søknad om fjerde gangs eksamen Søknad om fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Melding om inndratt studierett, Bachelor i sykepleie (nettbasert) Melding om inndratt studierett, Bachelor i sykepleie (nettbasert) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 517 Page 29 of 31

30 JIS I, 15/ Signert kontrakt om gjesteforelesning PET505 Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om endelig godkjenning Søknad om endelig godkjenning Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet med faglig vurdering Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet med faglig vurdering Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 457, Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på ansettelsesforhold Bekreftelse på ansettelsesforhold Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 Page 30 of 31

31 JIS I, 15/ Nominering til nivå 2 for 2015 Nominering til nivå 2 for 2015 niversitets- og høgskolerådet IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 I, 15/ Søknad om innpass av emner Innpass av emner Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Attest Attest på ansettelse Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal 200 Page 31 of 31

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler: Page 1 of 12 I, 15/01426-3 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til arbeidsmarkedsopplæring NAV Tiltak Rogaland IT- avdelingen Dok. dato: 31.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08.

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,n,x,s, tatus: J,A 23.11.2012 Forespørsel om innvilgelse av visa ersonalmappe 2011/2337-11 18248/2012 22.08.2012 TN-ADM/HKH Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 13/01474-54 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Ferdigstillelse av undersøkelser på Id

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer