Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 JIS X, 15/ Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt om sensurering PETBAC Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt om sensurering BIO210 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering Page 1 of 31

2 JIS I, 15/ Signert kontrakt for studentassistent Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 Page 2 of 31

3 JIS I, 15/ Invitasjon til nasjonal fagkonferanse for lærerutdanningene Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 tdanningsdirektoratet IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Invitasjon: Åpent møte og arbeidsverksted om Forus, Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Sola kommune - Byggesaksseksjonen IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse (midlertidig) som doktorgradsstipendiat i biologisk kjemi, Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 15/ Forespørsel om stillingsopplysninger - lønnet permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om ytterligere utsettelse av eksamen og utvidet studierett Forsinket studieprogresjon Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 15/ Leder for Senter for innovasjonsforskning, st. id Leder for Senter for innovasjonsforskning, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 3 of 31

4 JIS X, 15/ Lønnsjustering Leder for Senter for innovasjonsforskning, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Lønnsjustering som senterleder ved Senter for innovasjonsforskning Leder for Senter for innovasjonsforskning, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Tilbud om forlengelse av ansettelsesforhold Leder for Senter for innovasjonsforskning, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Vedr. foreldrepermisjon - uttak av feriedager Permisjon fødsel HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Gradert uttak av foreldrepenger - Permisjon fødsel, endring av uttak fra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Godkjenning av søknad om permisjon uten lønn Permisjon ny stilling fra Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 4 of 31

5 JIS I, 15/ Vedrørende utstedelse av vitnemål tstedelse av vitnemål Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Spørsmål om permisjon Søknad om permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Fravær - uke 3 Søknad om permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Permisjon fødsel fra Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt student assistent Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt for studentassistent MAT100 Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering Page 5 of 31

6 JIS I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Svar på søknad om forlenget omsorgspermisjon Permisjon omsorg - forlengelse fra Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Aksept permisjon Permisjon fra stilling Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.0, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535 Page 6 of 31

7 JIS I, 15/ Signert partneravtale Outdoor Learning and Health Physical Education in Cross-curricular Education - NF-CZ07-M0P Charles niversity in Prague Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om godkjenning av formidlingsdelen av opplæringsdelen - Søknad om godkjenning av formidlingsdelen av opplæringsdelen - Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Endring av stillingsprosent Endring av stillingsprosent Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 I, 15/ Søknad om utsatt innleveringsfrist på bacheloroppgave våren 2015 tsatt frist på bacheloroppgave våren 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning Page 7 of 31

8 JIS I, 15/ Søknad om utvidet tid på masteroppgaven Søknad om utvidet tid på masteroppgaven Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Forespørsel om informasjon for å behandle søknad om AFP Forespørsel om informasjon for å behandle søknad om AFP Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Scannet versjon av søknad om AFP Forespørsel om informasjon for å behandle søknad om AFP Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Søknad om AFP - justert versjon Forespørsel om informasjon for å behandle søknad om AFP Dok. dato: Arkivdel: Personal 235 I, 15/ Retur av søknad - startdato må påføres Forespørsel om informasjon for å behandle søknad om AFP Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Bekreftelse på retur fra ferie og foreldrepermisjon Permisjon foreldrepermisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 8 of 31

9 JIS, 15/ Innvilgelse av kortvarig ulønnet permisjon Permisjon offentlig verv fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Invitasjon til gjesteprofessor - Honorary Visiting Professor Invitation Gjesteprofessor Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Avvisning av søknad om midler fra NFR: Safer Surgery in Elderly Patients NFR prosjekt: Safer Surgery in Elderly Patients Norges forskningsråd Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ Bekreftelse på arbeidsforhold i Klagenemnda ved niversitetet i Stavanger - Bekreftelse på arbeidsforhold ved is - Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 259, 15/ Confirmation of employment at The Central Board of Appeals at the niversity of Stavanger - Bekreftelse på arbeidsforhold ved is - Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 X, 15/ Midlertidig overflytting fra NSLA avd. Stavanger til avd. Porsgrunn Midlertidig overflytting fra NSLA avd. Stavanger til avd. Porsgrunn Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 Page 9 of 31

10 JIS I, 15/ Søknad om fjerde gangs forsøk BM 205 Fjerde gangs eksamen - BM205 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 15/ Om overføring fra IMD til IGIS på permanent basis Overføring fra IMD til IGIS Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 I, 15/ Studieveiledning ved graviditet fødsel Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 15/ Information about employment status tløp av ansettelsesforhold Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 15/ Bekreftelse på avvikling av foreldrepermisjon og ny utløpsdato for stipendiatperiode Permisjon foreldrepermisjon fra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha foreldrepenger Permisjon foreldrepermisjon fra Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 10 of 31

11 JIS X, 15/ Kopi av søknad til NAV om foreldrepenger Permisjon foreldrepermisjon fra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på søknad om permisjon uten lønn Permisjon ny stilling fra Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon Permisjon ny stilling fra Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Søknad med godkjenning av instituttleder Permisjon omsorg fra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på søknad om forlenget permisjon Permisjon omsorg fra Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Oppfølgingsplan ved sykemelding 4 uker Sykefraværsoppfølging Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 11 of 31

12 JIS I, 15/ tsettelse av eksamen i BSO165 Vedrørende eksamen i BSO165 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering X, 15/ Referat fra møte mellom instituttleder og Reumann og Chowdhary 1. juni 2015 Referat fra møte 1. juni 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal 259, 15/ Orientering om dato for behandling av sak i Klagenemnda Orientering om dato for behandling av sak - tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, 15/ Invitasjonsbrev til An'Najah National niversity President's Office Samarbeid med An'Najah National niversity i Nablus, Palestina Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 351 I, 15/ Svarbrev fra An'Najah National niversity Samarbeid med An'Najah National niversity i Nablus, Palestina Office of the niversity President Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering N, 15/ Erasmus+ samarbeid med An'Najah National niversity, Nablus, Palestina Samarbeid med An'Najah National niversity i Nablus, Palestina Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 351 Page 12 of 31

13 JIS X, 15/ Søknad om permisjon Permisjon ny stilling fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.9, 15/ Svar på søknad om permisjon uten lønn Permisjon ny stilling fra Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Innstilling på permisjon - Permisjon ny stilling fra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om delvis permisjon Permisjon omsorg fra Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Oppfølging sykemeldt etter 4 uker Oppfølging sykemeldt arbeidstaker Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/ Innvilget omsorgspermisjon Permisjon omsorg fra Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 13 of 31

14 JIS I, 15/ Søknad om omsorgspermisjon Permisjon omsorg fra Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Notat fra fungerende utdanningsdirektør Permisjon omsorg fra HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Angående foreldrepermisjon Foreldrepermisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Varsel om foreldrepermisjon 2015/2016 Foreldrepermisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ "Trim i arbeidstida" - opplegg høsten 2015 og våren 2016 "Trim i arbeidstida" HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254, 15/ Foreldrepermisjon Permisjon fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 14 of 31

15 JIS X, 15/ Svangerskapspermisjon - NAV Permisjon fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Oppfølgingsplan sykemeldt 4 uker og dialogmøte 1 etter 7 uker Oppfølging sykemeldt arbeidstaker Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert Erasmus + avtale Samabeid Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Legeerklæring tsettelse av eksamen - Legeerklæring Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om foreldrepermisjon Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Dekningsgrad foreldrepermisjon Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 15 of 31

16 JIS, 15/ Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha foreldrepenger Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Oppdatert inntekstopplysninger for arbeidstaker som skal ha foreldrepenger Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Vedrørende foreldrepermisjon og ferie Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Innvilgelse av omsorgspermisjon uten lønn Permisjon omsorg uten lønn fra Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Omsorgspermisjon Permisjon omsorg uten lønn fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert samarbeidsavtale Samarbeidsavtale Hamburg niversitet Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 341 Page 16 of 31

17 JIS X, 15/ Oppfølgingsplan 4 uker sykemelding Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Gjennomført dialogmøte 1 ved sykemelding Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Stol og tilrettelegging HMS vedtak Dok. dato: Arkivdel: Personal 254 I, 15/ Søknad om foreldrepermisjon og gradert uttak Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på melding om uttak av foreldrepermisjon og gradert uttak Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ NAV skjema - Foreldre- og svangerskapspenger Permisjon fødsel fra NAV skanning Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 17 of 31

18 JIS X, 15/ Intern revisjon av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved Læringsmiljøsenteret Intern revisjon av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved Læringsmiljøsenteret HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - forhånds godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Saksfremlegg: endring av individuell studieplan - forhåndsgodkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, bachelor i sykepleie ndervisningsavtaler (HIV/Infeksjonssykdommer) Dok. dato: Arkivdel: Personal 250, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, bachelor i sykepleie ndervisningsavtaler (HIV/Infeksjonssykdommer) Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 I, 15/ Forespørsel om inntekstopplysninger Forespørsel om inntekstopplysninger, NAV Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Page 18 of 31

19 JIS, 15/ Inntektsopplysninger, foreldrepenger Forespørsel om inntekstopplysninger, NAV NAV skanning Dok. dato: Arkivdel: Personal 235, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i anestesisykepleie med spesialisering i anestesisy-, intensiv og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 250, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i anestesisykepleie med spesialisering i anestesisy-, intensiv og operasjonssykepleie. Medisinske og naturvitenskapelige EMNE1, MSN100 ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 250, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i anestesisykepleie med spesialisering i anestesisy-, intensiv og operasjonssykepleie. Medisinske og naturvitenskapelige EMNE1, MSN100 ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 250, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i anestesisykepleie med spesialisering i anestesisy-, intensiv og operasjonssykepleie. Medisinske og naturvitenskapelige EMNE1, MSN100 ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 Page 19 of 31

20 JIS, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i anestesisykepleie med spesialisering i anestesisy-, intensiv og operasjonssykepleie. MAN/MOP120 Anestesi-, operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 I, 15/ Halvårsrapport 2015 Det Nasjonale IOR Senteret Rapporter til NFR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om bedømmelse av doktorgrasavhandling - Bedømmelse av doktorgradsavhandling - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Foreldrepermisjon Foreldrepermisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i biologisk kjemi ved IMN, Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, Tatt til orientering I, 15/ Sirgner studieavtale - Learning agreement Studieavtaler - Learning agreement 2015/2016 Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 516, Tatt til orientering Page 20 of 31

21 JIS I, 15/ Reisestøtte til synkrotron- og nøytronforskningsaktiviteter_bøvik Larsen_juni 2015.pdf NFR prosjekt: Reisestøtte til synkrotron- og nøytronforskningsaktiviteter Norges forskningsråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 21 of 31

22 JIS, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.5, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, -, master i sykepleie - fordypning i anastesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ndervisningsavtaler Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Søknad om mobilitetsmidler Mobilitet TN Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 X, 15/ Søknad om mobilitetsmidler Mobilitet TN Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 X, 15/ Søknad om medlemskap i folketrygden ifm utenlandsopphold Mobilitet TN Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 Page 22 of 31

23 JIS, 15/ Innvilget søknad om utvidet studierett tvidet studierett Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om å skrive masteroppgave høsten 2015 Søknad om å skrive masteroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Attest til studentassistent Attester HHiS Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 X, 15/ Innvilget velferdspermisjon 15 arbeidsdager Permisjon velferd 5-23 januar 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 23 of 31

24 JIS, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Innvilget søknad om deltidstudiet Søknad om deltidstudie Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om deltidsplan Endring av individuell utdanningsplan - Søknad om deltidsplan Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om deltidsplan Søknad om deltidsplan Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget oppmelding til emner på masternivå Søknad om oppmelding til fag på masternivå Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Foreldrepermisjon Permisjon fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 24 of 31

25 JIS, 15/ Innvilget godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Anskaffelsesprotokoll - ANSK 26/15 - tstyr til Bore- og brønnvæskekurset ANSK 26/15 - tstyr til Bore- og brønnvæskekurset Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055 X, 15/ Habilitetserklæring - ANSK 26/15 - tstyr til Bore- og brønnvæskekurset ANSK 26/15 - tstyr til Bore- og brønnvæskekurset Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055 I, 15/ Tilbud fra Phoenix Trading med vedlegg - ANSK 26/15 - tstyr til Bore- og brønnvæskekurset ANSK 26/15 - tstyr til Bore- og brønnvæskekurset Fra valgte leverandør Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - Endret utdanningsplan Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Kopi av vedtak om innpassing fra høsten 2014 Søknad om innpassing/ godkjenning Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student Page 25 of 31

26 JIS, 15/ Innpassingssøknad om faglig vurdering Søknad om innpassing/ godkjenning Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Søknad om medlemskap i folketrygden underopphold utenfor Norge - NAV Mobilitet - Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 X, 15/ Søknad om endring av skattekort 2015 Mobilitet - Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 X, 15/ Bekreftelse Mobilitet - Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 X, 15/ Søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge - NAV Mobilitet - Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 X, 15/ Søknad om endring av skattekort Mobilitet - Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 Page 26 of 31

27 JIS, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Oppfølging av sykemeldt - Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/ Oppnevning i funksjonen som faglig leder for Ph.d. i utdanningvitenskap for perioden Oppnevning i funksjon som faglig leder Ph.d. utdanningvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 X, 15/ Oppfølgingsplan etter 4 uker samt dialogmøte I Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet. Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument Page 27 of 31

28 JIS, 15/ Innvilget søknad om endret utd. løp, bach sykepl Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner - bachelor sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om endret utd. plan, bach sykepl Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner - bachelor sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan, Bachelor i sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner - Bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klagers vedlegg til søknad om opptak Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Bekreftelse fra Strand Kommune (uten start- og sluttdato, stillingsprosent) Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Arbeidsattest fra Strand Kommune Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student Page 28 of 31

29 JIS I, 15/ Klage på eksamen BSS130 Klage på karaktersetting Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 455, Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studiene Permisjon fra studie Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Bekreftelse på sluttmelding, Bachelor i sosialt arbeid Sluttmelding, Bachelor i sosialt arbeid Dok. dato: Arkivdel: Student 517, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studiet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Avslag på søknad om fjerde gangs eksamen Søknad om fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Melding om inndratt studierett, Bachelor i sykepleie (nettbasert) Melding om inndratt studierett, Bachelor i sykepleie (nettbasert) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 517 Page 29 of 31

30 JIS I, 15/ Signert kontrakt om gjesteforelesning PET505 Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om endelig godkjenning Søknad om endelig godkjenning Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet med faglig vurdering Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet med faglig vurdering Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 457, Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på ansettelsesforhold Bekreftelse på ansettelsesforhold Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 Page 30 of 31

31 JIS I, 15/ Nominering til nivå 2 for 2015 Nominering til nivå 2 for 2015 niversitets- og høgskolerådet IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 I, 15/ Søknad om innpass av emner Innpass av emner Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Attest Attest på ansettelse Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal 200 Page 31 of 31

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler: Page 1 of 12 I, 15/01426-3 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til arbeidsmarkedsopplæring NAV Tiltak Rogaland IT- avdelingen Dok. dato: 31.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08.

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,n,x,s, tatus: J,A 23.11.2012 Forespørsel om innvilgelse av visa ersonalmappe 2011/2337-11 18248/2012 22.08.2012 TN-ADM/HKH Avs./mottaker:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 13/01474-54 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Ferdigstillelse av undersøkelser på Id

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer