Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/ RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan Oversender revidert budsjett Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan Riksantikvaren Journaldato: Tilg. kode: AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 12/ Ve. Randaberg k. Vestre Goa gnr 60 og Austre Goa gnr 61. Trafikksikring krysset FV 474 Goaveien / FV 476 Kyrkeveien. Saken er arkivert under gnr 60 Vestre Goa. I Topark gnr 61 Austre Goa. Fra RA til Statens vegvesen - Region Vest: Vedtak om utgifter Randaberg k. Vestre Goa gnr 60 og Austre Goa gnr 61. Trafikksikring krysset FV 474 Goaveien / FV 476 Kyrkeveien. Saken er arkivert under gnr 60 Vestre Goa. I Topark gnr 61 Austre Goa Riksantikvaren AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 13/ Re. Klepp k. Store Salte gnr 33 bnr 13 og 33. Massedeponi Fra RFK til Ravi rådgivning AS: Forhåndsvurdering av deponiområde Salte Klepp k. Store Salte gnr 33 bnr 13 og 33. Massedeponi Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, 13/ RS. Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Oversender prosjektbeskrivelse og budsjett Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under Stavanger felles Riksantikvaren Journaldato: Tilg. kode: AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, 15/ Oppnevning av klagesensor i MOP101, MOP110 og MOP120, master i sykepleie Oppnevning av sensorer ved institutt for helsefag ***** Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 2 of 55, 15/ Oppnevning av ordinær- og klagesensor i MOPMAS, master i sykepleie Oppnevning av sensorer ved institutt for helsefag ***** Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Forlengelse av midlertidig stilling som universitetslektor, HF-SLF Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor, HF-SLF Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Re. Hjelmeland k. Nedre Valheim gnr 112. Høyspenningskabel i Årdal Fra RFK til RA datert : Søknad om dispensasjon for riving av høyspentmaster på Øvre Valheim Hjelmeland k. Nedre Valheim gnr 112. Høyspenningskabel i Årdal Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 456 I, 15/ Signert avtale med ekstrahjelp for perioden Ziriguidum Avtaler - Kontrakter - Innhold - NettOp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 I, 15/ Signert avtale med ekstrahjelp for perioden programmering: Pårørendeprogram Avtaler - Kontrakter - Innhold - NettOp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 3 of 55, 15/ Svar - Søknad om utsatt innlevering tsettelse av innlevering Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ RS. Vindafjord k. Gjerde gnr 136 bnr 5 m.fl. Detaljregulering for Vikanes. Fra RA til RFK datert Mindre endring detaljregulering for Vikaneset - Id Vindafjord k. Gjerde gnr 136 bnr 5 m.fl. Detaljregulering for Vikanes Riksantikvaren AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum X, 15/ Oppstart av budsjettarbeidet for 2016 Statsbudsjettet 2016 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 116 X, 15/ Studieportefølje - detaljer om programgrupper Studieportefølje ved TN - fastsetting av opptaksrammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 X, 15/ Opptaksrammer 2016 med strategisk vurdering, detaljert Studieportefølje ved TN - fastsetting av opptaksrammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421, 15/ Forlengelse av periode som postdoktor Forlengelse av periode som postdoktor på grunn av undervisning, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 4 of 55 I, 15/ Søknad Erasmus+ ansattmobilitet Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet ***** Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 X, 15/ ATN 32/16 Ansettelse i midlertidig stilling som postdoktor i Bridge Engineering ved institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Rekruttering midlertidig stilling som postdoktor i Bridge Engineering, TN-IKM, og Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Instituttleders innstilling for ansettelse som postdoktor i Bridge Engineering ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Rekruttering midlertidig stilling som postdoktor i Bridge Engineering, TN-IKM, og Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Instituttleders innstilling ansettelse signert Rekruttering midlertidig stilling som postdoktor i Bridge Engineering, TN-IKM, og Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon Pensjon AFP fra Statens Pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Vedrørende maksdato for sykemelding og utbetaling av lønn Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 5 of 55, 15/ Oppnevning som ekstern sensor ved niversitetet i Stavanger, Samfunnsvitenskapelig fakultet for masteroppgave i Sosialt arbeid (MSOMAS) for student: ***** Samlesak: Oppnevning av eksterne sensorer IS 2015 ***** Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Spørsmål om status for PP Studieplasser PP fra våren 2016 mot teknologi og realfag Kunnskapsdepartementet tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 429, 15/ Spørsmål angående supplering av dokumentasjon - Tilsyn med barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningene Tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier NOKT Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400 X, 15/ NOKTs tilsyn med BSV-utdanningene: besøk ved is Tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier Institutt for sosialfag Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400 X, 15/ NOKTs tilsyn med BSV-utdanningene: besøk ved is Tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier Institutt for sosialfag Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400, 15/ Attest Attest på arbeidsforhold Dok. dato: Arkivdel: Personal

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 6 of 55 X, 15/ ttalelse om utkast til lederplattform for niversitetet i Stavanger, fra Lederplattform for niversitetet i Stavanger HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 02 I, 15/ Referat fra dialogmøte Sykemelding NAV Sandnes Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ NOKTs vurdering av tilliten til syriske dokumenter NOKTs vurdering vedrørende tillit til syriske dokumenter pr 30. oktober 2015 NOKT Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 003, 15/ Tildeling av kvalifikasjonsopprykk som professor Kvalifikasjonsopprykk professor i matematikk Dok. dato: Arkivdel: Personal 222.3, 15/ Oppsigelse av midlertidig stilling Opphør av midlertidig tjeneste Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 X, 15/ Innstilling fra instituttleder, Rekruttering postdoktor i miljøbioteknologi IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 7 of 55 X, 15/ ATN 30/16: Ansettelse i stilling som postdoktor i miljø bioteknologi ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Rekruttering postdoktor i miljøbioteknologi IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering postdoktor i miljøbioteknologi IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Innvilget utsettelse av Musikkformidlingsprosjekt BM303-2 tvidet studierett Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Opprykk etter lønnsforhandlinger Opprykk etter lokale lønnsforhandlinger første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ COST: Nye forskernettverk - medisin/helse; kjemi COST - Nye forskernettverk - medisinsk og helsefaglig forskning Norges forskningsråd Journaldato: Tilg. kode: Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 604 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor II i reservoargeologi, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 8 of 55 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i ny periode som førsteamanuensis II i risikostyring, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ For mye utbetalt lønn fra niversitetet i Stavanger Tilbakebetaling av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal 239, 15/ Signert - For mye utbetalt lønn fra is Tilbakebetaling av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal 239 X, 15/ Innstilling ansettelse Rekruttering vikariat universitetslektor pedagogikk/ spesialpedagogikk/ psykologi, HF-NSLA/P, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Tildeling av kvalifikasjonsopprykk til førstelektor Kvalifikasjonsopprykk førstelektor i pedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Svar fra TN: Forslag til endring i forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen Høringsbrev Forslag til endring i forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 9 of 55, 15/ For mye utbetalt lønn fra niversitetet i Stavanger Tilbakebetaling av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal 239, 15/ For mye utbetalt lønn fra nviersitetet i Stavanger - signert Tilbakebetaling av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal 239, 15/ For mye utbetalt lønn fra niversitetet i Stavanger Tilbakebetaling av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal 239 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor ved IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Permisjon 1 dag ENT3R ENT3R saker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ nderavtale til rammeavtale mellom niversitetet i Stavanger og Forsvarets sanitet Rammeavtale mellom niversitetet i Stavanger og Forsvarets Sanitet Forsvarets Sanitet Journaldato: Tilg. kode: Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 10 of 55 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor II i seismisk analyse, Institutt for petroleumsteknologi, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Avrop av bidrag 2015 til Anvendt finans ved niversitetet i Stavanger Anvendt finans - avrop av bidrag fra SAFI Statoil ASA /Statoil ASA Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 19, 15/ Avrop av bidrag 2015 til Anvendt finans ved niversitetet i Stavanger Anvendt finans - avrop av bidrag fra SAFI Skagen AS Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 19, 15/ Avrop av bidrag 2015 til Anvendt finans ved niversitetet i Stavanger Anvendt finans - avrop av bidrag fra SAFI SpareBank 1 SR-Bank Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 19, 15/ Avrop av bidrag 2015 fra Anvendt finans ved niversitetet i Stavanger Anvendt finans - avrop av bidrag fra SAFI HitecVision AS Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 19, 15/ Avrop av bidrag 2015 til Anvendt finans ved niversitetet i Stavanger Anvendt finans - avrop av bidrag fra SAFI GE Money Bank Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 19

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 11 of 55, 15/ Avrop av bidrag 2015 til Anvendt finans ved niversitetet i Stavanger Anvendt finans - avrop av bidrag fra SAFI Sandnes Sparebank Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 19, 15/ Avrop av bidrag 2015 til Anvendt finans ved niversitetet i Stavanger Anvendt finans - avrop av bidrag fra SAFI Jæren Sparebank Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 19, 15/ Avrop av bidrag 2015 til Anvendt finans ved niversitetet i Stavanger Anvendt finans - avrop av bidrag fra SAFI Santander Consumer Bank AS Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 19, 15/ Tildeling av mobilitetsmidler Søknad om tildeling av mobilitetsmidler Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 X, 16/ Referat etter skriftlig behandling av saker til ansettelsesutvalget ved Innkalling og referat til ansettelsesutvalget HF 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Komiteuttalelse, Rekruttering doktorgradsstipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 12 of 55 X, 16/ Instituttleders innstilling for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat i Emergency Management and Societal Safety, Rekruttering doktorgradsstipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ ATN 31/16 Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Rekruttering doktorgradsstipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ Instituttleders innstilling ansettelse signert Rekruttering doktorgradsstipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ tlysningstekst, Rekruttering doktorgradsstipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ Oppnevning av medlemmer i Doktorgradsutvalget ( ) Dekanvedtak: 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Regionalt økonomiseminar 2016 i Bergen Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2016 Det kongelige kunnskapsdepartement Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 13 of 55 I, 16/ Invitasjon til konferanse 6. juni 2016 Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2016 NTN - Vitenskapsmuseet Journaldato: Tilg. kode: HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 16/ Invitasjon til lansering av nye forskningsetiske retningslinjer Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2016 Etikkom Journaldato: Tilg. kode: Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Innvilget tilrettelegging på eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 16/ Avklaring om rapportering av studiepoeng og utvekslingsstudenter som har praksisopphold i utlandet Avklaring om rapportering av studiepoeng og utvekslingsstudenter som har praksisopphold i utlandet Kunnskapsdepartementet tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til orientering X, 16/ Forskyvning av permisjonsperioden Permisjon ny stilling fra , TN-IØRP, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Referat fra dialogmøte 1 del 2 (videre oppfølging) Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 14 of 55 X, 16/ Innstilling Rekruttering opptak, sommervikar, fakultetsadministrasjonen SV, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 16/ Studierett våren 2016 Studierett våren 2016 for å fullføre matematikkfaget Dok. dato: Arkivdel: Student 512.9, 16/ Ansettelse i vikariat som førstekonsulent ved niversitetet i Stavanger Rekruttering vikar førstekonsulent fag- og studiesaker IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ ARTN 03/16: Ansettelse i vikariat fag- studiekonsulent IPT Ansettelsesrådet TN 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Saksfremlegg/innstilling, 16/ Anbefaling om kreering Anbefaling om kreering - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Tildeling av graden philosophiae doctor Anbefaling om kreering - ***** Dok. dato: Arkivdel: Student

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 15 of 55 Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om å få avhandlingen bedømt Bedømming av avhandling - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bedømmelseskomite - Bedømming av avhandling - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om å få avhandlingen bedømt - Bedømmelse av avhandling - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bedømmelseskomite - Bedømmelse av avhandling - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Kandidatmappe PhD - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Godkjent søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Kandidatmappe PhD - Dok. dato: Arkivdel: Student

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 16 of 55 Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Kandidatmappe PhD - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Kandidatmappe PhD - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Kandidatmappe PhD - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Godkjent søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Kandidatmappe PhD - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Kultur og samfunn - Kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Godkjent søknad om betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Kultur og samfunn - Kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 17 of 55 Saksfremlegg/innstilling, 16/ Endelig prosjektplan - Endelig prosjektplan - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Godkjent endelig prosjektplan - Endelig prosjektplan - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Endelig prosjektplan - Endelig prosjektplan - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Godkjent endelig prosjektplan - Endelig prosjektplan - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Endelig prosjektplan - PHD kandidat - Endelig prosjektplan - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Godkjent endelig prosjektplan - PHD kandidat - Endelig prosjektplan - Dok. dato: Arkivdel: Student

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 18 of 55 Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om godkjenning av opplæringsdelen - Godkjenning av opplæringsdel - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Godkjent søknad om godkjenning av opplæringsdelen - Godkjenning av opplæringsdel - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om godkjenning av opplæringsdelen - Godkjenning av opplæringsdel - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Godkjent søknad om godkjenning av opplæringsdelen - Godkjenning av opplæringsdel - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om godkjenning av ph.d.-emner - Godkjenning av ph.d.-emner - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Godkjenning av Ph.d.- emner - Godkjenning av ph.d.-emner - Dok. dato: Arkivdel: Student

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 19 of 55 Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om godkjenning av ph.d.-emner - Godkjenning av ph.d.-emner - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Godkjenning av Ph.d.- emner - Godkjenning av ph.d.-emner - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om oppnevning av medveileder - Oppnevning av medveileder - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Godkjent søknad om oppnevning av medveileder - Oppnevning av medveileder - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Godkjenning av referat fra DSV Godkjenning av referat fra Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Saksfremlegg/innstilling, 16/ Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 20 of 55, 16/ Bekreftelse på arbeidsforhold - Bekreftelse på arbeidsforhold - Letter of confirmation Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på arbeidsforhold - Bekreftelse på ansettelsesforhold - Letter of Confirmation Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Rapportering av opplysninger til kapitalregnskapet 2015 Årsregnskap is for 2015 Kunnskapsdepartementet Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Regnskapsrapportering 1. tertial 2016 Årsregnskap is for 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Inntak av kontorlærlinger ved is høsten 2016 Kontorlærlinger 2016 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi AM Museumsadministrasjon HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Dekanvedtak: Oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i matte / fysikk, Rekruttering stipendiat i fysikk / matematikk IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 21 of 55 X, 16/ Dekanvedtak: Oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikk IMN, Rekruttering stipendiat matematikk IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Svar på ny søknad om utvidet studierett tvidet studierett Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 512.9, 16/ Søknad om mobilitetsmidler Søknad om mobilitetsmidler - ***** ***** Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 16/ Informasjon Rekruttering, museumsvert sesong 2016, AM-FMI Journaldato: Tilg. kode: AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 16/ Godkjent endelig prosjektplan - Endelig prosjektplan - Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Signert referat DHM DM Doktorgradsutvalget ved - mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 22 of 55 X, 16/ DHM Framdriftsrapportering for 2015 DM Doktorgradsutvalget ved - mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ DHM Intern høring om revisjon av phd-forskriften DM Doktorgradsutvalget ved - mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ DHM Søknad om bedømmelse og oppnevning av komite DM Doktorgradsutvalget ved - mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ DHM Søknad om opptak til phd-program DM Doktorgradsutvalget ved - mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ DHM Søknad om opptak til phd-program DM Doktorgradsutvalget ved - mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ DHM Orienteringssaker DM Doktorgradsutvalget ved - mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 23 of 55 X, 16/ Phd-forskriften DM Doktorgradsutvalget ved - mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Signert referat DHM DM Doktorgradsutvalget ved - mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 16/ Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ For mye utbetalt lønn fra niversitetet i Stavanger Tilbakebetaling av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal 239, 16/ For mye utbetalt lønn fra niversitetet i Stavanger Tilbakebetaling av lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal 239 X, 16/ Kommentar på utlysningstekster Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i industriell økonomi, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 24 of 55 X, 16/ ATN 33/16 Godkjenning av utlysningstekst for stilling som førsteamanuensis i konstruksjonsteknikk ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Rekruttering i stilling som førstemanuensis i bygg, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Instituttleders innstilling utlysningstekst Rekruttering i stilling som førstemanuensis i bygg, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Likestillingsrepresentantens kommentar Rekruttering i stilling som førstemanuensis i bygg, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Anbefaling om kreering - Anbefaling om kreering - Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Tildeling av graden philosophiae doctor - Anbefaling om kreering - Dok. dato: Arkivdel: Student

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 25 of 55 Saksfremlegg/innstilling, 16/ Anbefaling om kreering - Anbefaling om kreering - Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Tildeling av graden philosophiae doctor - Anbefaling om kreering - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Anbefaling om kreering - Anbefaling om kreering - Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Tildeling av graden philosophiae doctor - Anbefaling om kreering - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om å få avhandlingen bedømt - Bedømming av avhandling - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bedømmelseskomite - Bedømming av avhandling - ***** ***** ***** Dok. dato: Arkivdel: Student

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 26 of 55 Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om å få avhandlingen bedømt - Bedømming av avhandling - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bedømmelseskomite - Bedømming av avhandling - ***** ***** ***** Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om å få avhandlingen bedømt - Bedømming av avhandling - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bedømmelseskomite - Bedømming av avhandling - ***** Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Endelig prosjektplan - Endelig prosjektplan - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Godkjent endelig prosjektplan - Endelig prosjektplan - Dok. dato: Arkivdel: Student

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 27 of 55 Saksfremlegg/innstilling, 16/ Søknad om godkjenning av ph.d.-emner - Godkjenning av ph.d.-emner - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Delvis godkjent søknad om godkjenning av ph.d.-emner - Godkjenning av ph.d.-emner - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ tmelding av ph.d.-programmet - tmelding av ph.d.-programmet - Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ tmelding av ph.d.-programmet - tmelding av ph.d.-programmet - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 16/ Revidering av prosedyre for 50% og 90%-seminar Revidering av prosedyre for 50% og 90%-seminar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 16/ Administrativ godkjenning av opplæringsdelen Administrativ godkjenning av opplæringsdelen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 28 of 55 Saksfremlegg/innstilling, 16/ Godkjenning av referat fra møte i DSV Godkjenning av referat fra møte i DSV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Saksfremlegg/innstilling, 16/ Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 16/ Forlenget ansettelsesperiode som doktorgradsstipendiat i organisasjon og ledelse, Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Protokoller fra styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Referat etter møte i ansettelsesutvalget ved 8. mars 2016 Møte i ansettelsesutvalget TN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 16/ Varsel om innkalling til ny samtale, epost Videre studier - Gjennomstrømming B-petgeo v2016 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 541

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 29 of 55, 16/ Referat fra samtale om videre studier Videre studier - Gjennomstrømming B-petgeo v2016 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 541, 16/ Sammendrag av samtale om videre studier Videre studier - Gjennomstrømming B-petgeo v2016 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 541 X, 16/ Søknad på stilling, Ansettelse i midlertidig stilling som professor II i maskinteknikk og undervannsteknologi, TN-IKM, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Ny dato Personalsak - Dok. dato: Arkivdel: Personal 220 I, 16/ Vedr. klage Klage angående adgang til ny / utsatt eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 16/ Oversendelse av klage angående nektet eksamen i emnet Kunde- og ansattpsykologi (MHR175) Klage angående adgang til ny / utsatt eksamen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 455

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 30 of 55 X, 16/ E-post med informasjon om semesterstart av Klage angående adgang til ny / utsatt eksamen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 16/ Bekreftelse på ferie i påsken Permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.9, 16/ Søknad om studierett for å fullføre grunnskolelærerutdanningen tvidet studierett for å fullføre grunnskolelærerutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i ny stilling som teknikker, TN-IPT LAB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 210 N, 16/ Søknad om å få avhandlingen bedømt - Bedømmelse av avhandling - Doktorgradsutvalget ved Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bedømmelseskomite - Bedømmelse av avhandling - ***** Dok. dato: Arkivdel: Student

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 31 of 55 I, 16/ Stavanger k. Stavanger Felles. Naturvitenskapelig undersøkelse. tfyllinger i Stavanger havn. - Prosjektavtale signert Stavanger k. Stavanger Felles. Naturvitenskapelig undersøkelse. tfyllinger i Stavanger havn. Stavanger museum AS AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum, 16/ Svar på spørsmål vedr. utdanningsplan V16 Progresjonskrav i grunnskolelærerutdanningen og justert utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student 541, 16/ Bekreftelse på gjennomført disputas - Bekreftelse på gjennomført disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse rådgiver, Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, Tatt til etterretning X, 16/ Referat fra møte i styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Protokoller fra styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.2

32 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 32 of 55 I, 16/ Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Ny søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Forskningsmidler fra ExtraStiftelsen gjennom Kreftforeningen Forskningsmidler fra ExtraStiftelsen Kreftforeningen Journaldato: Tilg. kode: Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 X, 16/ ATN 31/16 Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Møte i ansettelsesutvalget TN 22. mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ ATN 32/16 Ansettelse i midlertidig stilling som postdoktor i Bridge Engineering ved institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Møte i ansettelsesutvalget TN 22. mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ ATN 33/16 Godkjenning av utlysningstekst for stilling som førsteamanuensis i konstruksjonsteknikk ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Møte i ansettelsesutvalget TN 22. mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

33 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 33 of 55 X, 16/ Innkalling med saksliste til møte i ansettelsesutvalget TN 22. mars 2016 Møte i ansettelsesutvalget TN 22. mars 2016 niversitetet i Stavanger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 16/ Innvilget søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 16/ Bekreftelse på navnemelding Navneendring Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 16/ Karakterutskrift ia Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 16/ A 34/16 Godkjenning av utlysningstekst for stipendiat i miljø-økonomi, Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Personal 012 X, 16/ A 38/16 Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i entreprenørskapsstudier, Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Personal 012

34 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 34 of 55 X, 16/ ATN 27/16: Godkjenning av utlysningstekst Rekruttering stipendiat i informasjonsteknologi (2. gangs) IDE Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Godkjenning av delstudier i utlandet - study abroad/exchange programmes Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MTMAS Klage på karaktersetting MTMAS Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student

35 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 35 of 55, 16/ Ansettelse i midlertidig stilling, vikariat, som førsteamanuensis i miljøbiologi ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Ansettelse i midlertidig stilling, vikariat Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 16/ Godkjenning av delstudier i utlandet - study abroad/exchange programmes Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Vedr. søknad om retur fra permisjon til 100% stilling Retur fra permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.0

36 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 36 of 55, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting GL2113 Klage på karaktersetting GL2113 Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Deltidsstudiet i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Innvilget søknad om økt uføretrygd førepensjon fra NAV Eiganes og Tasta Dok. dato: Arkivdel: Personal 235, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tvekslingsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tevekslingsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student

37 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 37 of 55, 16/ Innvilget søknad om utsatt eksamen tsatt eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 459, 16/ Innvilget søknad om utsatt eksamen tsatt eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 459, 16/ Mottatt klage på sensurvedtak BSY341 - Vår 2016 Klage på sensurvedtak BSY341 - Vår 2016 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 16/ Mottatt klage på sensurvedtak BSY340 - Vår 2016 Klage på sensurvedtak BSY340 - Vår 2016 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utelnlandsopphold tenlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emenr ved utenlandsopphold tlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student

38 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 38 of 55 I, 16/ Klage på karaktersetting BSS110 høst 2015 konte Klage på karaktersetting BSS110 høst 2015 konte Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om utvidet studierett - endringsledelse tvidet studierett Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 16/ Innvilget søknad om utvidet studierett på master i endringsledelse tvidet studierett Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 512.9, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tenlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tenlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Tilbakebetaling av feilaktig utbetalt lønn for januar og februar 2016 Tilbakebetaling av feilaktig utbetalt lønn, januar og februar 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal 239

39 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 39 of 55, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tenlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tenlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tenlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karaktersetting BST310 høst 2015 konte Klagesak BST310 høst 2015 konte Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tenlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Referat med merknader fra studentrepresentanter Klagesak BIO580 Protein Biokjemi Dok. dato: Arkivdel: Student 455

40 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 40 of 55 X, 16/ Emnebeskrivelse BIO580 Klagesak BIO580 Protein Biokjemi Dok. dato: Arkivdel: Student 455 X, 16/ Vedr. eksamen Klagesak BIO580 Protein Biokjemi Dok. dato: Arkivdel: Student 455 X, 16/ Vedr. eksamen Klagesak BIO580 Protein Biokjemi Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 16/ Bekreftelse på ansettelse Bekreftelse på ansettelse niversity of Geneva Dok. dato: Arkivdel: Personal 219, 16/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tenlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Avslag på søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 514

41 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 41 of 55, 16/ Avslag på søknad om overgang til et annet studieprogram Overgang til et annet studieprogram Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 514, 16/ Avslag på søknad om overgang til et annet studieprogram Overgang til et annet studieprogram Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 514 X, 16/ Lønnsopprykk ved forhandlinger etter HTA Lønnsopprykk HTA fra Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3, 16/ Lønnsopprykk etter HTA fra Lønnsopprykk HTA fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3, 16/ Bekreftelse på ansettelse Bekreftelse på ansettelsesforhold og inntekt Dok. dato: Arkivdel: Personal 229 I, 16/ Søknad om endring av utdanningsløp Endring av utdanningsløp Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

42 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 42 of 55 I, 16/ Søknad om endring av utdanningsløp Endring av utdanningsløp Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om endring av utdanningsløp Endring av utdanningsløp Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 16/ Søknad skriveseminar - Guo (phd) Skriveseminar TN v Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 273 X, 16/ Søknad - skrivseminar - Hong, ph.d. Skriveseminar TN v Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 273 I, 16/ Oppmelding i emne etter utgått frist PET560 1 Søknad om oppmelding i emne etter utgått frist Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 16/ Signert arbeidsavtale med eksamensinpektør Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / Eksamensinspektør / arbeidsavtaler ved Enhet for Studentservice STAB-A-ESS ***** Journaldato: Tilg. kode: Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 08/10246-30 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438. Naturvitenskapelig oppdragsrapport 2015/9 Sola

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer