Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/ Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner Lonavatnet og Øksnevadtjønn naturreservat Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat Fylkesmannen i Rogaland Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, Tatt til etterretning I, 99/ Forsand k. Berge gnr 37 bnr 1. Reguleringsplan for bustadområde i Bergevik. Dateringsresultater. Forsand k. Berge gnr 37 bnr 1. Reguleringsplan for bustadområde i Bergevik. Tiltakshaver: Forsand k. Jfr. sak 062/1999. Søknad om frigjøring av tomt til boligbygging 14Chrono Centre - Queens niversity Belfast Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til orientering X, 01/ Sola k. Sola gnr 14 bnr 14. Parkeringsplass ved Sola kirkeruin. Oppdragsrapport 2015/16. Sola k. Sola gnr 14 bnr 283. Parkeringsplass ved Sola kirkeruin Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, 09/ Restaurering av Viste kirkeruin, Viste gnr. 4, bnr. 4, 59, Randaberg kommune Stavanger k. Registrering av ruinfragmenter. Saken er arkivert under Stavanger middelalderby, Domkirken, mappe 5. Randaberg kommune AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773, 09/ Randaberg k. Viste, gnr. 4, bnr. 4, 50, ID Tiltak Stavanger k. Registrering av ruinfragmenter. Saken er arkivert under Stavanger middelalderby, Domkirken, mappe 5. Rogaland fylkeskommune AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 09/ Sikker-jobb-skjema Stavanger k. Nordre Sunde gnr 41 bnr 13 og bnr 18. Regplan for Madla bydel, plan 2326 Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til etterretning I, 10/ Hå k. Søyland gnr 3 bnr 5. Plan om nydyrking. Sluttutbetaling, statlig kostnadsdekning - tilsagnsnummer Hå k. Søyland gnr 3 bnr 5. Plan om nydyrking Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 I, 11/ RS. Sandnes k. Sørbø gnr 45 og Hove gnr 44. Reg plan for boliger. Korrespondanse med landskapsarkitekt ved aros arkitekter as Sandnes k. Sørbø gnr 45 og Hove gnr 44. Regplan for boliger. Arkivert under gnr 44 Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til etterretning, 11/ Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan Avsluttet arkeologiske undersøkelser Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/ Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan RA til Randaberg k.: Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravinger - id Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til etterretning, 12/ Sola k. Skadberg gnr 32. Plan 0491 Skadberg skoletomt. Melding om ferdigstilt undersøkelse. Sola k. Skadberg gnr. 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av Skadberg skoletomt Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 I, 13/ Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. RFK til Statens vegvesen: Behov for utvidelse av arkeologiske registreringer - foreløpig svar Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under Stavanger felles Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, Tatt til etterretning I, 15/ Vedrørende tidligere sendt klage Klage på formell feil ved eksamen i fag PET100 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Lydnivåmåling Museum - juni - juli 2015.pdf AM - HMS 2015 Aktiv HMS /Jardar Falch Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ ønsket hendelse i shagen, FORM AM - HMS 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Sikker-jobb-skjema Nordre Sunde AM - HMS 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ønsket hendelse Fornminneavdelingen AM - HMS 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ønsket hendelse Tanangervegen, FMV AM - HMS 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ønsket hendelse fall i trapp AM - HMS 2015 AM Formidling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Statens Strålevern - Doserapport Statens Strålevern - Doserapporter Statens Strålevern AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254, Tatt til orientering

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516 X, 15/ Eksamensoppgaver vår 2015 ord Eksamensoppgaver IMKS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 I, 15/ Vedrørende inndragelse av studierett Samlesak: Inndragelse av studierett Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 15/ Nasjonalt Studieveilederseminar 2015 Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Kurs i offentlighetsloven Påmelding Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Invitasjon til LOs tdanningskonferanse 2015 Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Landsorganisasjonen i Norge tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Bryne, rettevedtak - Get - tsatt klagefrist til 19. august Time k. Bryne gnr 1 bnr 1 Gravearbeider - Riksantikvaren Offl 24 andre ledd Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 X, 15/ Philosophiae doctor disputas - Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Philosophiae doctor disputas - Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Innvilget søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Innvilget søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Innvilget søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innvilget søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Innvilget søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Reservasjon av skoleplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Reservasjon av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Reservasjon av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om reservasjon av studieplass på master i endringsledelse Samlesak: Reservert studieplass 2015 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Søknad uttak av prøver Søknader driftsmidler Forskning AM AM Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Foreløpig svar på søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 514

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Søknad om skifte av studieprogram Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 514, 15/ Innvilget søknad om permisjon - IMDs response to your application - sick leave from the opera project Søknad om fritak fra aktivitet Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 500, 15/ Svar på søknad om permisjon Søknad om permisjon mars 2015 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Avsluttet studierett Avslutte studierett - Nordisk årsstudium Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 517, 15/ Retur av skjema «Krav om begrunnelse for karakterfastsetting» for eksamen i MHV142 Krav om begrunnelse, master AIO Dok. dato: Arkivdel: Student 500, 15/ Svar på forespørsel angående fordypning i engelsk Forhåndsgodkjenning av emner for opptak til fordypning i engelsk Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 516

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Bestilling 18/15 Mikroskop til pollenanalyse Carl Zeiss AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055 I, 15/ informasjon om tilbud - SAK 18/15 innkjøp av mikroskop til pollenanalyse AM 18/15 Mikroskop til pollenanalyse Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055 X, 15/ Protokoll 18/15 Mikroskop til pollenanalyse Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055, 15/ Svar på søknad om utvidet tid på masteroppgaven Søknad om utvidet tid på masteroppgave Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om utvidet tid på masteroppgaven Søknad om utvidet tid på masterppgaven Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i vikariat som førsteamanuensis i naturfag, HF-IB Offl 25 Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, Tatt til etterretning

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Oppdatering av beredskapsliste for H-sektoren Beredskapsplan H- sektoren Det kongelige kunnskapsdepartement Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004, 15/ Bekreftelse på oppnådde karakterer - Letter of confirmation Bekreftelse på oppnådde karakterer - Letter of confirmation Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert intern avtale mellom Internasjonalt kontor og EV - Norsk språkkurs 2015/2016 Norsk språkkurs ved is (tilbud for internasjonale studenter) is etter- og videreutdanning Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 31, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studium, Bachelor i nettbasert sykepleie Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av utelandsopphold Søknad om forhåndsgodkjenning ved utenlandsopphold Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Klage på avslag om opptak til masterprogram i økonomi og administrasjon Opptakssaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Karmøy k. Avaldsnes gnr 86 bnr 1 Drenering. ID RA til Olav A. Vikingstad: Innvilgelse av søknad - Konflikt med del av id Karmøy k. Avaldsnes gnr 86 bnr 1 Drenering. ID Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til etterretning I, 15/ Vedrørende klage på avslag om studieplass Direkte opptak Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Innvilgelse av forhøyet uførepensjon Pensjon uføre/alder fra Statens Pensjonskasse Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 235, 15/ Søknad om dispensasjon ID Fedjedalen gnr. 3, bnr. 78, Haugesund k., Rogaland. Småhusbebyggelse. Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 bnr 78 RL 1734 Ørpetveitvegen 8 Regplan småhusbebyggelse Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, 15/ Foreløpig svar på søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 514

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innvilget søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Signert arbeidsavtale for perioden Ansettelse i vikariat førsteamanuensis i naturfag Offl 25 Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om utvidet tid på masteroppgaven Søknad om utvidet tid på masteroppgaven Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om utsatt tid på masteroppgaven Søknad om utsatt tid på masteroppgaven Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudie i Helsevitenskap - Master psykisk helsearbeid (MHVPMAS) Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap Masteroppgave selvvalgt fordypning (MHVMAS) Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap Masteroppgave selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap Masteroppgaven selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap Masteroppgaven selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap, Masteroppgaven - selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap, Masteroppgaven - selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap, Masteroppgaven - selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap, Masteroppgaven - selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap, Masteroppgaven - selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap, Masteroppgaven - selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap, Masteroppgaven - Spesialisering i rusproblematikk Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Svar på søknad om langtidspermisjon Søknad om langtidspermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 531 X, 15/ Signert protokoll SAR 21/15 Rekruttering kommunikasjonsrådgiver, vikariat, SKA, Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Bokn k. Boknaberg gnr 10 bnr 69 m.fl. Verneverdi på ID ttale etter avklarende registrering Bokn k. Boknaberg gnr 10 bnr 69 m.fl. Verneverdi på ID Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773, Tatt til etterretning I, 15/ Tilsagn om tilskudd Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ RF 19/15 Delegasjon av myndighet til behandling av klager over formelle feil ved eksamen Delegasjon av myndighet til behandling av klager over formelle feil ved eksamen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Feltkort og egenerklæring Midlertidig ansettelse - Feltarkeolog Am Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Feltkort og egenerklæring Midlertidig ansettelse - Feltarkeolog AM Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Spørsmål angående konteeksamen Studieplan Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ny sensurering klage på karaktersetting BSS120 vår 2015 Klage på karaktersetting Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST300 vår 2015 Klage på karaktersetting Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS120 vrå 2015 Klage på karaktersetting Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Konsortieløsning for pensumlister - påminnelse Digitalt pensumsystem - fellesløsning for universiteter og høyskoler BIBSYS niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 30 I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse kontorsjef, HF-NSLA/P, Offl 25 Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Hå k. Tjemsland Nordre gnr 53 bnr 1 Nydyrking. Søknad om dispensasjon - ID 5085 Hå k. Tjemsland Nordre gnr 53 bnr 1 Nydyrking Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert grant agreement Erasmus+ Studieavtaler - Learning agreement 2015/2016 Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 516, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS120 vår 2015 Klage på karaktersetting Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensrering av klage på karktersetting BSS120 vår 2015 Klage på karaktersetting BRV230 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ SV: tsola, Sola, id Sola k. kommuneplan tsola gnr 16 gnr 5 og Sola gnr 14 bnr 61. Arkivert planarkiv gnr 16, tsola. Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, 15/ tvidet frist for innlevering av mastergradsoppgave - Approved application regarding extended deadline for submission of Master`s thesis - tvidet frist for innlevering av mastergradsoppgave Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Endring av individuell utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan - Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ HØRING Konseptrapport Helse Stavanger HF, Prosjekt sykehusutbygging Høring - konseptrapport Helse Stavanger HF, prosjekt sykehusutbygging Helse Stavanger Stavanger universitetssjukehus Felles ressurssenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Innvilget søknad om å skrive masteroppgave høsten 2015 Søknad om å skrive masteroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse på oppnådd bachelorgrad Bekreftelse på oppnådd bachelorgrad Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 454.3, 15/ Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Avvikling av foreldrepermisjon Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 15/ Arbeidsavtale Ansettelse (midlertidig) ekstrahjelp, AM-FORM Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse (midlertidig) ekstrahjelp, AM-FORM Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Resultat av klage på sensurvedtak BSY154 - Vår 2015 Klage på karaktersetting BSY154 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat av klage på sensurvedtak BSY154 - Vår 2015 Klage på karaktersetting BSY154 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat av klage på sensurvedtak BSY154 - Vår 2015 Klage på karaktersetting BSY154 Dok. dato: Arkivdel: Student

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ny sensurering av sensurvedtak MIS110 - Hjemmeeksamen - Vår 2015 Klage på karaktersetting MIS110 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Inntektsskjema Permisjon sykdom fra NAV Eiganes og Tasta Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS270 vår 2015 Klage på karaktersetting Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS320 Klage på karaktersetting BSS320 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karatkersetting BSTBAC vår 2015 Klage på karaktersetting BSTBAC Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSSBAC vår 2015 Klage på karaktersetting BSSBAC Dok. dato: Arkivdel: Student

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSSBAC vår 2015 Klage på karaktersetting BSSBAC Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSSBAC vår 2015 Klage på karaktersetting BSSBAC Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSSBAC vår 2015 Klage på karaktersetting BSSBAC Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding Permisjon sykdom (avventende) fra Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Vedrørende arbeidsforhold - Dok. dato: Arkivdel: Personal 229 I, 15/ Merknader Vedrørende arbeidsforhold - Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST130 vår 2015 Klage på karaktersetting BST130 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen i emnet PET120 på konte i aug/sep 2015 Fjerde gangs eksamen PET120 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Innvilget søknad om andre gangs forsøk på masteroppgaven Andre gangs forsøk på masteroppgaven Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om å skrive amsteroppgave - Approved application regarding writing masters thesis austumn semester 2015 Tilgang til masteroppgaven høsten 2015 Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innlevering av oppgave - Thesis submission Vedrørende levering av MEMMAS, våren 2016 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Bestilling av foto Sf995032, S6190 Bestilling av foto Sf95032 AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karkatersetting MSAMAS vår 2015 Klage på karaktersetting MSAMAS Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Stavanger domkirke - ttak av skadet glassmaleri i koret. Oversendelse av rapport. Stavanger domkirke - ttak av skadet glassmalerier i koret Den norske kirke - Stavanger kirkelige fellesråd AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 755 X, 15/ Fakturagrunnlag for OP ttak av skadet glassmaleri domkirken Stavanger domkirke - ttak av skadet glassmalerier i koret AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 755, 15/ NFR-prosjekt Konsortieavtale signert is NFR-prosjekt /F50: Koordinator it: "National Historical Population Register for Norway (HPR) / Historisk befolkningsregister (HBR) ". Prosjektleder is: Offl ledd Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS270 vår 2015 Klage på karaktersetting Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS270 vår 2015 Klage på karaktersetting Dok. dato: Arkivdel: Student

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS270 vår 2015 Klage på karaktersetting BSS270 vår 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS270 vår 2015 Klage på karaktersetting BSS270 vår 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ SAM 510 Risikobasert styring VEDLEGG TN - Eksamensoppgaver konte 2014/03 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452, 15/ Arbeidsavtale Ansettelse konserveringstekniker, AM-KON, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Ansettelsesbrev Ansettelse konserveringstekniker, AM-KON, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Innvilget søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie tsettelse av eksamen i SBY340 Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student 457

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innvilget fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Innvilget søknad om permisjon 1. studieår - høst og vår semester Søknad om permisjon 1. studieår - høst og vår semester Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Melding om inndratt studierett, Bachelor i sykepleie Melding om inndratt studierett, Bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student 517, 15/ Innvilget søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Innvilget søkand om permisjon fra bachelor i engelsk språk og litteratur Søkand om permisjon Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 531

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS N, 15/ PET 565 Core scale modeling and interpretation TN - Eksamensoppgaver våren 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 I, 15/ Vedrørende om skattenedsettelse - forskningsopphold i SA for perioden Mobilitet - Skatteetaten Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 I, 15/ Vedrørende søknad om skattenedsettelse - forskningsopphold for perioden Mobilitet - Skatteetaten Offl 26 femte ledd Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 275, 15/ Innvilget søknad om å skrive bacheloroppgaven for andre gang til høsten 2015 Søknad om å skrive bacheloroppgaven for 2. gang til høsten 2015 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klepp k. Sele gnr 51 Fritidsbebyggelse. RFK til Prosjektil AS: ttale - behov for kulturhistorisk registrering Klepp k. Sele gnr 51 Fritidsbebyggelse Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, Tatt til etterretning I, 15/ Klage på opptak PP Klage på opptak PP Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 512.7

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om utsettelse av studie tsettelse av studie Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 512.4, 15/ Nordland fylke, Tysfjord k. Skjellesvik. Osteologiske analyser. Kostnadsberegning analyse av skjelettmateriale Nordland fylke, Tysfjord k. Skjellesvik. Osteologiske analyser Tromsø - niversitetsmuseet Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 I, 15/ Nordland fylke, Tysfjord k. Skjellesvik. Osteologiske analyser. Bestilling Nordland fylke, Tysfjord k. Skjellesvik. Osteologiske analyser Tromsø - niversitetsmuseet Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773, 15/ Stavanger domkirke. Rengjøring inne. e-post om veiledning for støvsugerarbeid innvendig Stavanger domkirke. Rengjøring inne AB Solutions Vest AS niversitetet i Stavanger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 773 I, 15/ Forespørsel angående Vistegutten, Ytraberget og Erling Skjalgssons kongsgård Forespørsel angående Vistegutten, Ytraberget og Erling Skjalgssons kongsgård Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 771, 15/ Foreløpig svar på forespørsel angående Vistegutten, Ytraberget og Erling Skjalgssons kongsgård Forespørsel angående Vistegutten, Ytraberget og Erling Skjalgssons kongsgård Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 771

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Sandnes k. Vagle gnr 51 bnr 63 og 49 gnr samt Stokkaland 49 bnr 17. Regplan G4 Bogafjell Sandnes k. Vagle gnr 51 bnr 63 og 49 gnr samt Stokkaland 49 bnr 17. Regplan Bogafjell Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om linjeskift Søknad om linjeskift Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen BØK195 Fjerde gangs eksamen Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 457

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Søknad - Søknad til niversitetet i Oslo AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Personal 215 I, 15/ Høring forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Høring forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Det kongelige kunnskapsdepartement Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Skype for Business for H-sektoren (tidligere Lync) Skype for business for H-sektoren ninett AS IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 15/ Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Nasjonal deleksamen - videre oppfølging Det kongelige kunnskapsdepartement tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studium Dok. dato: Arkivdel: Student 531

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Ettersending av karakterutskrift fra Griffith university Karakterutskrift Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 500 I, 15/ Ettersending av karakterutskrift fra Griffith university Karakterutskrift Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 500 I, 15/ Ettersending av karakterutskrift fra Griffith university Karakterutskrift - Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 500

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X JIS Internt notat uten oppfølging, 99/00698-1 NF. Sola k. Nord-Kolnes gnr 11. Gamle åkrer på Nord-Kolnes. Kopi av kart over åkrer,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01.

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 08.01.2010 Klima for flygel i t. Petri kirke, tavanger t. Petri kirke - nneklima 2009/4497-1 24854/2009 03.12.2009

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51 I,, N, X, S, 06/00477-39 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Tillatelse fra grunneier

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 13/01474-54 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Ferdigstillelse av undersøkelser på Id

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Avskjermet. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/ Pause fra studie - Avskjermet

I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Avskjermet. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/ Pause fra studie - Avskjermet I, 14/01301-18 Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Studentmappe - I, 14/01549-5 Pause fra studie - Studentmappe - Dok. dato: 12.08.2015 Arkivdel: Student 19.08.2015, Besvart med utgående dokument I,

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.06.2011 Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.2009

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 20.11.2012 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/2767-8 21543/2012 02.10.2012 S HF-ADM/ELN Oppsigelse

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Dok.dato: 28.08.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 04.09.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 30.09.2013.

Dok.dato: 28.08.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 04.09.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 30.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.10.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.10.2013 Referat fra møte i fornminneutvalget 28.08.2013 Fornminneutvalget 2013 X 2013/8-19 17032/2013 28.08.2013

Detaljer