Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/ Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner Lonavatnet og Øksnevadtjønn naturreservat Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat Fylkesmannen i Rogaland Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, Tatt til etterretning I, 99/ Forsand k. Berge gnr 37 bnr 1. Reguleringsplan for bustadområde i Bergevik. Dateringsresultater. Forsand k. Berge gnr 37 bnr 1. Reguleringsplan for bustadområde i Bergevik. Tiltakshaver: Forsand k. Jfr. sak 062/1999. Søknad om frigjøring av tomt til boligbygging 14Chrono Centre - Queens niversity Belfast Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til orientering X, 01/ Sola k. Sola gnr 14 bnr 14. Parkeringsplass ved Sola kirkeruin. Oppdragsrapport 2015/16. Sola k. Sola gnr 14 bnr 283. Parkeringsplass ved Sola kirkeruin Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, 09/ Restaurering av Viste kirkeruin, Viste gnr. 4, bnr. 4, 59, Randaberg kommune Stavanger k. Registrering av ruinfragmenter. Saken er arkivert under Stavanger middelalderby, Domkirken, mappe 5. Randaberg kommune AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773, 09/ Randaberg k. Viste, gnr. 4, bnr. 4, 50, ID Tiltak Stavanger k. Registrering av ruinfragmenter. Saken er arkivert under Stavanger middelalderby, Domkirken, mappe 5. Rogaland fylkeskommune AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 09/ Sikker-jobb-skjema Stavanger k. Nordre Sunde gnr 41 bnr 13 og bnr 18. Regplan for Madla bydel, plan 2326 Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til etterretning I, 10/ Hå k. Søyland gnr 3 bnr 5. Plan om nydyrking. Sluttutbetaling, statlig kostnadsdekning - tilsagnsnummer Hå k. Søyland gnr 3 bnr 5. Plan om nydyrking Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 I, 11/ RS. Sandnes k. Sørbø gnr 45 og Hove gnr 44. Reg plan for boliger. Korrespondanse med landskapsarkitekt ved aros arkitekter as Sandnes k. Sørbø gnr 45 og Hove gnr 44. Regplan for boliger. Arkivert under gnr 44 Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til etterretning, 11/ Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan Avsluttet arkeologiske undersøkelser Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/ Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan RA til Randaberg k.: Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravinger - id Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til etterretning, 12/ Sola k. Skadberg gnr 32. Plan 0491 Skadberg skoletomt. Melding om ferdigstilt undersøkelse. Sola k. Skadberg gnr. 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av Skadberg skoletomt Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 I, 13/ Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. RFK til Statens vegvesen: Behov for utvidelse av arkeologiske registreringer - foreløpig svar Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under Stavanger felles Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, Tatt til etterretning I, 15/ Vedrørende tidligere sendt klage Klage på formell feil ved eksamen i fag PET100 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Lydnivåmåling Museum - juni - juli 2015.pdf AM - HMS 2015 Aktiv HMS /Jardar Falch Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ ønsket hendelse i shagen, FORM AM - HMS 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Sikker-jobb-skjema Nordre Sunde AM - HMS 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ønsket hendelse Fornminneavdelingen AM - HMS 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ønsket hendelse Tanangervegen, FMV AM - HMS 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ønsket hendelse fall i trapp AM - HMS 2015 AM Formidling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Statens Strålevern - Doserapport Statens Strålevern - Doserapporter Statens Strålevern AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254, Tatt til orientering

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516 X, 15/ Eksamensoppgaver vår 2015 ord Eksamensoppgaver IMKS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 I, 15/ Vedrørende inndragelse av studierett Samlesak: Inndragelse av studierett Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 15/ Nasjonalt Studieveilederseminar 2015 Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Kurs i offentlighetsloven Påmelding Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Invitasjon til LOs tdanningskonferanse 2015 Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Landsorganisasjonen i Norge tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Bryne, rettevedtak - Get - tsatt klagefrist til 19. august Time k. Bryne gnr 1 bnr 1 Gravearbeider - Riksantikvaren Offl 24 andre ledd Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 X, 15/ Philosophiae doctor disputas - Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Philosophiae doctor disputas - Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Innvilget søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Innvilget søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Innvilget søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innvilget søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Innvilget søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Reservasjon av skoleplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Reservasjon av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Reservasjon av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om reservasjon av studieplass på master i endringsledelse Samlesak: Reservert studieplass 2015 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Søknad uttak av prøver Søknader driftsmidler Forskning AM AM Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Foreløpig svar på søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 514

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Søknad om skifte av studieprogram Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 514, 15/ Innvilget søknad om permisjon - IMDs response to your application - sick leave from the opera project Søknad om fritak fra aktivitet Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 500, 15/ Svar på søknad om permisjon Søknad om permisjon mars 2015 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Avsluttet studierett Avslutte studierett - Nordisk årsstudium Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 517, 15/ Retur av skjema «Krav om begrunnelse for karakterfastsetting» for eksamen i MHV142 Krav om begrunnelse, master AIO Dok. dato: Arkivdel: Student 500, 15/ Svar på forespørsel angående fordypning i engelsk Forhåndsgodkjenning av emner for opptak til fordypning i engelsk Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 516

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Bestilling 18/15 Mikroskop til pollenanalyse Carl Zeiss AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055 I, 15/ informasjon om tilbud - SAK 18/15 innkjøp av mikroskop til pollenanalyse AM 18/15 Mikroskop til pollenanalyse Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055 X, 15/ Protokoll 18/15 Mikroskop til pollenanalyse Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055, 15/ Svar på søknad om utvidet tid på masteroppgaven Søknad om utvidet tid på masteroppgave Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om utvidet tid på masteroppgaven Søknad om utvidet tid på masterppgaven Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i vikariat som førsteamanuensis i naturfag, HF-IB Offl 25 Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, Tatt til etterretning

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Oppdatering av beredskapsliste for H-sektoren Beredskapsplan H- sektoren Det kongelige kunnskapsdepartement Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004, 15/ Bekreftelse på oppnådde karakterer - Letter of confirmation Bekreftelse på oppnådde karakterer - Letter of confirmation Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert intern avtale mellom Internasjonalt kontor og EV - Norsk språkkurs 2015/2016 Norsk språkkurs ved is (tilbud for internasjonale studenter) is etter- og videreutdanning Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 31, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studium, Bachelor i nettbasert sykepleie Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av utelandsopphold Søknad om forhåndsgodkjenning ved utenlandsopphold Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Klage på avslag om opptak til masterprogram i økonomi og administrasjon Opptakssaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Karmøy k. Avaldsnes gnr 86 bnr 1 Drenering. ID RA til Olav A. Vikingstad: Innvilgelse av søknad - Konflikt med del av id Karmøy k. Avaldsnes gnr 86 bnr 1 Drenering. ID Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til etterretning I, 15/ Vedrørende klage på avslag om studieplass Direkte opptak Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Innvilgelse av forhøyet uførepensjon Pensjon uføre/alder fra Statens Pensjonskasse Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 235, 15/ Søknad om dispensasjon ID Fedjedalen gnr. 3, bnr. 78, Haugesund k., Rogaland. Småhusbebyggelse. Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 bnr 78 RL 1734 Ørpetveitvegen 8 Regplan småhusbebyggelse Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, 15/ Foreløpig svar på søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 514

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innvilget søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Signert arbeidsavtale for perioden Ansettelse i vikariat førsteamanuensis i naturfag Offl 25 Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om utvidet tid på masteroppgaven Søknad om utvidet tid på masteroppgaven Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om utsatt tid på masteroppgaven Søknad om utsatt tid på masteroppgaven Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudie i Helsevitenskap - Master psykisk helsearbeid (MHVPMAS) Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap Masteroppgave selvvalgt fordypning (MHVMAS) Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap Masteroppgave selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap Masteroppgaven selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap Masteroppgaven selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap, Masteroppgaven - selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap, Masteroppgaven - selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap, Masteroppgaven - selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap, Masteroppgaven - selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap, Masteroppgaven - selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap, Masteroppgaven - selvvalgt fordypning Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning av ordinær sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Masterstudiet i Helsevitenskap, Masteroppgaven - Spesialisering i rusproblematikk Samlesak: Oppnevning av sensorer IH - Master Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Svar på søknad om langtidspermisjon Søknad om langtidspermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 531 X, 15/ Signert protokoll SAR 21/15 Rekruttering kommunikasjonsrådgiver, vikariat, SKA, Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Bokn k. Boknaberg gnr 10 bnr 69 m.fl. Verneverdi på ID ttale etter avklarende registrering Bokn k. Boknaberg gnr 10 bnr 69 m.fl. Verneverdi på ID Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773, Tatt til etterretning I, 15/ Tilsagn om tilskudd Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ RF 19/15 Delegasjon av myndighet til behandling av klager over formelle feil ved eksamen Delegasjon av myndighet til behandling av klager over formelle feil ved eksamen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Feltkort og egenerklæring Midlertidig ansettelse - Feltarkeolog Am Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Feltkort og egenerklæring Midlertidig ansettelse - Feltarkeolog AM Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Spørsmål angående konteeksamen Studieplan Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ny sensurering klage på karaktersetting BSS120 vår 2015 Klage på karaktersetting Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST300 vår 2015 Klage på karaktersetting Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS120 vrå 2015 Klage på karaktersetting Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Konsortieløsning for pensumlister - påminnelse Digitalt pensumsystem - fellesløsning for universiteter og høyskoler BIBSYS niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 30 I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse kontorsjef, HF-NSLA/P, Offl 25 Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Hå k. Tjemsland Nordre gnr 53 bnr 1 Nydyrking. Søknad om dispensasjon - ID 5085 Hå k. Tjemsland Nordre gnr 53 bnr 1 Nydyrking Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert grant agreement Erasmus+ Studieavtaler - Learning agreement 2015/2016 Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 516, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS120 vår 2015 Klage på karaktersetting Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensrering av klage på karktersetting BSS120 vår 2015 Klage på karaktersetting BRV230 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ SV: tsola, Sola, id Sola k. kommuneplan tsola gnr 16 gnr 5 og Sola gnr 14 bnr 61. Arkivert planarkiv gnr 16, tsola. Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, 15/ tvidet frist for innlevering av mastergradsoppgave - Approved application regarding extended deadline for submission of Master`s thesis - tvidet frist for innlevering av mastergradsoppgave Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Endring av individuell utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan - Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ HØRING Konseptrapport Helse Stavanger HF, Prosjekt sykehusutbygging Høring - konseptrapport Helse Stavanger HF, prosjekt sykehusutbygging Helse Stavanger Stavanger universitetssjukehus Felles ressurssenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Innvilget søknad om å skrive masteroppgave høsten 2015 Søknad om å skrive masteroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse på oppnådd bachelorgrad Bekreftelse på oppnådd bachelorgrad Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 454.3, 15/ Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Avvikling av foreldrepermisjon Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 15/ Arbeidsavtale Ansettelse (midlertidig) ekstrahjelp, AM-FORM Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse (midlertidig) ekstrahjelp, AM-FORM Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Resultat av klage på sensurvedtak BSY154 - Vår 2015 Klage på karaktersetting BSY154 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat av klage på sensurvedtak BSY154 - Vår 2015 Klage på karaktersetting BSY154 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Resultat av klage på sensurvedtak BSY154 - Vår 2015 Klage på karaktersetting BSY154 Dok. dato: Arkivdel: Student

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ny sensurering av sensurvedtak MIS110 - Hjemmeeksamen - Vår 2015 Klage på karaktersetting MIS110 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Inntektsskjema Permisjon sykdom fra NAV Eiganes og Tasta Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS270 vår 2015 Klage på karaktersetting Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS320 Klage på karaktersetting BSS320 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karatkersetting BSTBAC vår 2015 Klage på karaktersetting BSTBAC Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSSBAC vår 2015 Klage på karaktersetting BSSBAC Dok. dato: Arkivdel: Student

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSSBAC vår 2015 Klage på karaktersetting BSSBAC Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSSBAC vår 2015 Klage på karaktersetting BSSBAC Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSSBAC vår 2015 Klage på karaktersetting BSSBAC Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding Permisjon sykdom (avventende) fra Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Vedrørende arbeidsforhold - Dok. dato: Arkivdel: Personal 229 I, 15/ Merknader Vedrørende arbeidsforhold - Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BST130 vår 2015 Klage på karaktersetting BST130 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen i emnet PET120 på konte i aug/sep 2015 Fjerde gangs eksamen PET120 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Innvilget søknad om andre gangs forsøk på masteroppgaven Andre gangs forsøk på masteroppgaven Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om å skrive amsteroppgave - Approved application regarding writing masters thesis austumn semester 2015 Tilgang til masteroppgaven høsten 2015 Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innlevering av oppgave - Thesis submission Vedrørende levering av MEMMAS, våren 2016 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Bestilling av foto Sf995032, S6190 Bestilling av foto Sf95032 AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karkatersetting MSAMAS vår 2015 Klage på karaktersetting MSAMAS Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Stavanger domkirke - ttak av skadet glassmaleri i koret. Oversendelse av rapport. Stavanger domkirke - ttak av skadet glassmalerier i koret Den norske kirke - Stavanger kirkelige fellesråd AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 755 X, 15/ Fakturagrunnlag for OP ttak av skadet glassmaleri domkirken Stavanger domkirke - ttak av skadet glassmalerier i koret AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 755, 15/ NFR-prosjekt Konsortieavtale signert is NFR-prosjekt /F50: Koordinator it: "National Historical Population Register for Norway (HPR) / Historisk befolkningsregister (HBR) ". Prosjektleder is: Offl ledd Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS270 vår 2015 Klage på karaktersetting Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS270 vår 2015 Klage på karaktersetting Dok. dato: Arkivdel: Student

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BSS270 vår 2015 Klage på karaktersetting BSS270 vår 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BSS270 vår 2015 Klage på karaktersetting BSS270 vår 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ SAM 510 Risikobasert styring VEDLEGG TN - Eksamensoppgaver konte 2014/03 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452, 15/ Arbeidsavtale Ansettelse konserveringstekniker, AM-KON, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Ansettelsesbrev Ansettelse konserveringstekniker, AM-KON, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Innvilget søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie tsettelse av eksamen i SBY340 Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student 457

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innvilget fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Innvilget søknad om permisjon 1. studieår - høst og vår semester Søknad om permisjon 1. studieår - høst og vår semester Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Melding om inndratt studierett, Bachelor i sykepleie Melding om inndratt studierett, Bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student 517, 15/ Innvilget søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Innvilget søkand om permisjon fra bachelor i engelsk språk og litteratur Søkand om permisjon Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 531

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS N, 15/ PET 565 Core scale modeling and interpretation TN - Eksamensoppgaver våren 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 I, 15/ Vedrørende om skattenedsettelse - forskningsopphold i SA for perioden Mobilitet - Skatteetaten Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 275 I, 15/ Vedrørende søknad om skattenedsettelse - forskningsopphold for perioden Mobilitet - Skatteetaten Offl 26 femte ledd Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 275, 15/ Innvilget søknad om å skrive bacheloroppgaven for andre gang til høsten 2015 Søknad om å skrive bacheloroppgaven for 2. gang til høsten 2015 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klepp k. Sele gnr 51 Fritidsbebyggelse. RFK til Prosjektil AS: ttale - behov for kulturhistorisk registrering Klepp k. Sele gnr 51 Fritidsbebyggelse Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, Tatt til etterretning I, 15/ Klage på opptak PP Klage på opptak PP Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 512.7

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om utsettelse av studie tsettelse av studie Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 512.4, 15/ Nordland fylke, Tysfjord k. Skjellesvik. Osteologiske analyser. Kostnadsberegning analyse av skjelettmateriale Nordland fylke, Tysfjord k. Skjellesvik. Osteologiske analyser Tromsø - niversitetsmuseet Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 I, 15/ Nordland fylke, Tysfjord k. Skjellesvik. Osteologiske analyser. Bestilling Nordland fylke, Tysfjord k. Skjellesvik. Osteologiske analyser Tromsø - niversitetsmuseet Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773, 15/ Stavanger domkirke. Rengjøring inne. e-post om veiledning for støvsugerarbeid innvendig Stavanger domkirke. Rengjøring inne AB Solutions Vest AS niversitetet i Stavanger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 773 I, 15/ Forespørsel angående Vistegutten, Ytraberget og Erling Skjalgssons kongsgård Forespørsel angående Vistegutten, Ytraberget og Erling Skjalgssons kongsgård Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 771, 15/ Foreløpig svar på forespørsel angående Vistegutten, Ytraberget og Erling Skjalgssons kongsgård Forespørsel angående Vistegutten, Ytraberget og Erling Skjalgssons kongsgård Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 771

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Sandnes k. Vagle gnr 51 bnr 63 og 49 gnr samt Stokkaland 49 bnr 17. Regplan G4 Bogafjell Sandnes k. Vagle gnr 51 bnr 63 og 49 gnr samt Stokkaland 49 bnr 17. Regplan Bogafjell Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om linjeskift Søknad om linjeskift Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen BØK195 Fjerde gangs eksamen Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 457

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Søknad - Søknad til niversitetet i Oslo AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Personal 215 I, 15/ Høring forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Høring forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Det kongelige kunnskapsdepartement Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Skype for Business for H-sektoren (tidligere Lync) Skype for business for H-sektoren ninett AS IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 15/ Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Nasjonal deleksamen - videre oppfølging Det kongelige kunnskapsdepartement tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studium Dok. dato: Arkivdel: Student 531

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Ettersending av karakterutskrift fra Griffith university Karakterutskrift Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 500 I, 15/ Ettersending av karakterutskrift fra Griffith university Karakterutskrift Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 500 I, 15/ Ettersending av karakterutskrift fra Griffith university Karakterutskrift - Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 500

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 04.02.2010 Flyttetjenester, utlysing anbudskonkurranse. Flyttetjenester, utlysing av anbudskonkurranse. 2009/1207-1

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

U, 14/01150-2 Vedrørende søknad om studiepermisjon. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. U, 14/01167-2 Vedrørende søknad om permisjon

U, 14/01150-2 Vedrørende søknad om studiepermisjon. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. U, 14/01167-2 Vedrørende søknad om permisjon I,, N, X, S, 14/01150-2 Vedrørende søknad om studiepermisjon Studentmappe - /Anne Aandalen Dok. dato: 05.06.2014 Arkivdel: Student, 14/01167-2 Vedrørende søknad om permisjon Studentmappe - /Anne Aandalen

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 04.10.2010 Referat fra forminneutvalget 14.09.10 Fornminneutvalget 2010 X 2010/8-22 18877/2010 17.09.2010 AM-FORN/AJN 015.2

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer