Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ tvidet søkerliste, Rekruttering postdoktor i matematikk ved IMN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innstilling fra instituttleder og intern komites vurdering Rekruttering postdoktor i matematikk ved IMN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Arbeidsavtale vikariat Midlertidig ansettelse i vikariat Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Sakkyndig komites vurdering av søkere til ledig stilling som førsteamanuensis i journalsitikk, Rekruttering førsteamanuensis i journalistikk, Til søker /Til søker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Dekanvedtak: Oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i petroleumsrelatert fysikk, , ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Rekruttering doktorgradsstipendiat i petroleumsrelatert fysikk, TN IMN, Offl 14 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Innstilling fra instituttleder Forslag til komite -- stipendiatstilling i petroleumsrettet fysikk Rekruttering doktorgradsstipendiat i petroleumsrelatert fysikk, TN IMN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i biologisk kjemi, Rekruttering stipendiat i biologisk kjemi IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i fysikk, Rekruttering stipendiat i fysikk, IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Takker nei til stillingen Rekruttering stipendiat i fysikk, IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om ansettelse i ledig stilling som stipendiat i fysikk, Rekruttering stipendiat i fysikk, IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Forslag til komite fra instituttleder Rekruttering stipendiat i matematikk / statistikk, IMN, Fellesannonsen Offl 14 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Tilbud om ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikk / statistikk ved niversitetet i Stavanger, Rekruttering stipendiat i matematikk / statistikk, IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i organisk kjemi, Rekruttering stipendiat i Organisk kjemi, IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Ansettelse i midlertidig stilling, vikariat, som førsteamanuensis i biologisk kjemi ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Rekrutering vikariat som førsteamanuensis i biologisk kjemi TN-IMN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Protokoll Rekrutering vikariat som førsteamanuensis i biologisk kjemi TN-IMN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Ansettelse i ledig stilling som førstekonsulent fag og studiesaker ved niversitetet i Stavanger Rekruttering førstekonsulent fag og studiesaker IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale Rekruttering førstekonsulent fag og studiesaker IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til orientering

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Protokoll, usignert Rekruttering Doktorgradsstipendiat i risikostyring, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Ferie og 100% jobb lønnet permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Vedr sykemelding lønnet permisjon Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om Erasmus+ ansattmobilitet Samlesak: Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 I, 15/ Finansieringsavtale Samlesak: Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 I, 15/ Bekreftelse på gjennomført opphold Samlesak: Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Bekreftelse på mottatt søknad til ledig stilling som fakultetsdirektør ved Rekruttering fakultetsdirektør HF Til søkerne HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Status i ansettelsesprosess - fakultetsdirektør ved Det humanistiske ffakultet Rekruttering fakultetsdirektør HF Til søkere HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Status i ansettelsesprosess - fakultetsdirektør ved Rekruttering fakultetsdirektør HF Til søkere HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Status i ansettelsesprosess - fakultetsdirektør ved Rekruttering fakultetsdirektør HF Til søker HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Informasjon om ansettelse i ledig stilling som fakultetsdirektør ved Rekruttering fakultetsdirektør HF Til søkere HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtak HATN, , Sak 23/15, Godkjenning av innkalling og saksliste Lokalt hovedavtaleutvalg Dokumentsenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Vedtak HATN, , Sak 24/15, Godkjenning av referat fra møte i HATN Lokalt hovedavtaleutvalg Dokumentsenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Vedtak HATN, , Sak 25/15, Informasjons og orienteringssaker 17. juni 2015 Lokalt hovedavtaleutvalg Dokumentsenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Oppnevning som ekstern sensor til VHE122, Helsesøsterutdanning Oppnevning av sensorer ved institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning som ekstern sensor i VHE122, Helsesøsterutdanning Oppnevning av sensorer ved institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning som ekstern sensor i VHE122, Helsesøsterutdanning Oppnevning av sensorer ved institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 X, 15/ Dekanvedtak: oppretting av komite for vurdering av søkerne Rekruttering stipendiat TN-IMN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Oppnevning av komite Rekruttering stipendiat TN-IMN, Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ nderskrifter: Instilling Task 4 Miljøkonsekvenser Rekruttering stipendiat TN-IMN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Avslutting av rekruttering, Rekruttering førsteamanuensis i biologisk kjemi, IMN, Til søkerne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Den sakkyndige komites vurdering av søkerne til ledig stilling som professor i pedagogikk, Rekruttering professor i pedagogikk, Til søker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innstilling stopp og ny utlysning doktorgradsstipendiat matdid mars15 Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, matematikkdidaktikk, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedrørende stilling som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, matematikkdidaktikk, st.id Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, matematikkdidaktikk, HF-IGIS, Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, matematikkdidaktikk, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ HFA 13/15 Ansettelse i doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap- tekstpraksiser i den flerkulturelle barnehagen, st.id , IB Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, HF-IB, første led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ HFA 14/15 Ansettelse i doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap - engelsk fagdidaktikk/andre verdenskrig, , IKS Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap- engelsk fagdidaktikk/andre verdenskrig, HF-IKS, første led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ HFA 18/15 Godkjenning av utlysningstekst for vikariat som førsteamanuensis i engelskspråklig litteratur og kultur, IKS Rekruttering førsteamanuensis engelskspråklig litteratur og kultur, HF-IKS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert finansieringsavtale NO01-KA Erasmus+ europamobilitetsmidler Senter for internasjonalisering av utdanning Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 341, 15/ Vedrørende søknad om godkjent fravær Fravær fra undervisning - Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 531

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Finn vei - Bekreftelse på at tjenesten ikke er ønsket NSLA - Generelle kontrakter og avtaler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321, 15/ Avtale 20% NSLA - Generelle kontrakter og avtaler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321, 15/ Kunnskapsoversikt knyttet til skadevirkninger blant barn og unge som er utsatt for mobbing NSLA - Generell korrespondanse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 X, 15/ Intensjonsavtale - NSLA - Eksterne ressurspesoner Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.5, 15/ Rogaland -Pos- Førespørsel om innledning på huvudutvalgsmøte Klepp Klepp kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Sogn og Fjordane -Pos- Bidrag på regelverksamling Fylkesmann i Sogn Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Nasjonalt - Pos- Besøk fra Barneombudet Barneombudet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Nasjonalt -Pos- Besøk til Læringsmiljøsenteret Barneombudet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Nasjonalt -Priv- Forespørsel om foredrag FG/KS FG/KS v/ Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Nasjonalt -Priv- Forespørsel om foredrag FG/KS FG/KS v/ Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Rogaland -Pos- Skolemøtet Rogaland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Rogaland -Pos- Skolemøtet for Rogaland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Rogaland -Neg- Foredrag på Vaulen skole i regi av FA Vaulen skole FA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Rogaland -Neg- Foredrag på Vaulen skole i regi av FA Vaulen skole FA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Aust-Agder -Neg- Forespørsel om forelesning-være Samme el Arendal kommune Stemmehagen barnehage Arendal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Aust-Agder -Neg- Forespørsel om forelesning-være Sammen el Arendal kommune Stemmehagen barnehage Arendal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Hordaland -Pos- Besøk fra PPT Sunnhordland PPT Sunnhordland v/ Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Hordaland -Pos- Besøk fra PPT Sunnhordlan PPT Sunnhordland v/ Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Hordaland -Pos- Besøk fra PPT Sunnhordland PPT Sunnhordland v/ Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland -Pos- Besøk vedr. Nettmobbing i skolen Stavanger kommune Stavanger kommune v/ Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Buskerud -Pos- Forespørsel om forskningskunnskap fra tdanningsforubudet tdanningsforbundet Hurum kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Rogaland -Neg- Foredrag om mobbing Lura skole Lura skole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Møre og Romsdal -Pos- Forespørsel om foredrag m. m. Fylkesmannen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Møre og Romsdal -Neg- Forespørsel om foredrag til DB-avslutning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Møre og Romsdal -Pos- Bidrag til beredksapsteambygging mot mobbing i ppt Første kursdag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Rogaland -Neg- Forespørsel om Respektkurs Kannik skole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Finnmark -Neg- RSK-Vest Finnmark Endringsledelse med NSLA - Eksterne henvendelser 2015 RSK Vest Finnmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Internasjonalt -Pos- Spørsmål angående komparativ studie om vold i skolen Norges Fredsråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Rogaland -Pos- Kurs om mobbing for sos.rådgivere i vdg. skoler Rogaland fylkeskommune ppt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Vest-Agder -Pos- Veiledning ppt Kompetansesenter sør m.fkl. Kompetanssenter sør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Nasjonalt -Pos- Forespørsel om besøk til senteret av FG FG Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Rogaland -Priv- Forespørsel om foredrag Gandal Skole Gandal skole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ HFA 25/15 Ansettelse i doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap- verdispørsmål i barehagen, , IB Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Sakkyndig vurdering av innkomne søkere til førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, Rekruttering førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, SV-HHiS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Sakkyndig komites uttalelse av innkomne søkere til ledig stilling som førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, Rekruttering førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, SV-HHiS, Til søker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode - merknader og formelle feil på sakkyndig vurdering Rekruttering førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, SV-HHiS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Sakkyndig komites uttalelse - førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, st.id Rekruttering førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, SV-HHiS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Merknad til Sakkyndig komites uttalelse til ledig stilling som førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, Rekruttering førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, SV-HHiS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilleggsuttalelse fra sakkyndig komite i samfunnsvitenskapelig metode, Rekruttering førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, SV-HHiS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Klage på sakkyndig vurdering i forbindelse med ledig stilling som førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, Rekruttering førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, SV-HHiS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på merknader til sakkyndig komites uttalelse til ledig stilling som førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, Rekruttering førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, SV-HHiS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Foreløpig svar på søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 514

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av div. fag Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedrørende innspilling i studio - Avtaler - Kontrakter - Innhold - NettOp NettOp is NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321, 15/ Foreløpig svar på søknad om overflytting fra nettbasert bachelor til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Instituttleders innstilling utlysningstekst Rekruttering stipendiat TN- IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Godkjenning av likestillingsrepresentanten Rekruttering stipendiat TN- IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Instituttleders innstilling - IOR PhD stilling Rekruttering stipendiat TN- IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Dekans innstilling Komite for Rekruttering stipendiat TN- IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Dialogmøte: oppfølging av sykemelding Sykemelding Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.9, 15/ Bekreftelse på ansettelsesforhold Ansettelse (midlertidig) som forsker i miljøteknologi, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad på stilling Ansettelse som rådgiver, E prosjektstøtte HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om utvidelse av studietid tvidet studierett Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 15/ Referat årlig møte TRAS NSLA - TRAS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om å gå opp til eksamen Tilgang til ekamen i BM307 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 15/ Tilbud om forlengelse i stilling som postdoktor Ansettelse i stilling som postdoktor, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Sakkyndig vurdering av søkere til ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi, NSLA Rekruttering førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi, HF-NSLA, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til orientering X, 15/ Innstilling Ansettelse i vikariat som førsteamanuensis i naturfag, HF-IB Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Melding angående ny utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Innstilling utlysning konsulentstilling Rekruttering konsulent, HF-SLF-ADM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ HFAR 05/15 Godkjenning av utlysningstekst, konsulent ved HF-SLF-ADM, Rekruttering konsulent, HF-SLF-ADM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studium, Bachelor i nettbasert sykepleie Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Svar på søknad om permisjon i fra studie og endret utdanningsplan, Videreutdanning i helsesøster Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Tilbud om midlertidig stilling som forsker Ansettelse i midlertidig stilling som forsker Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ HFAR 07/15 Godkjenning av utlysningstekst - Administrasjonskonsulent (vikariat), IMD Rekruttering midlertidig, administrasjonskonsulent/ førstekonsulent, HF-IMD, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innstilling vikariat administrasjonskonsulent Rekruttering midlertidig, administrasjonskonsulent/ førstekonsulent, HF-IMD, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Forslag til utlysningstekst Rekruttering midlertidig, administrasjonskonsulent/ førstekonsulent, HF-IMD, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tlysningstekst Jobbnorge Rekruttering midlertidig, administrasjonskonsulent/ førstekonsulent, HF-IMD, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studium, Bachelor i nettbasert sykepleie Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Avslag på søknad om overflytting fra nettbasert sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Overflytting fra nettbasert sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 514 X, 15/ Innstilling på utlysning av vikariat med forslag til utlysningstekst Rekruttering midlertidig, studiekoordinator for bachelorprogram, HF-IKS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ HFAR 10/15 Godkjenning av utlysningstekst - Studiekoordinator for bachelorprogram, HF-IKS, Rekruttering midlertidig, studiekoordinator for bachelorprogram, HF-IKS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tlysningstekst Jobbnorge Rekruttering midlertidig, studiekoordinator for bachelorprogram, HF-IKS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Saksframlegg: Begrunnelse for avslag på utsteding av vitnemål på bachelor i ingeniørfag, maskin tsteding av vitnemål på bachelor i ingeniørfag, maskin Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 454.3

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Stillingsbetenkning - professor II i sosialpsykologi Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor II i sosialpsykologi, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Innstilling - ansettelse ved kallelse for en ny periode som professor II i sosialpsykologi Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor II i sosialpsykologi, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Ansettelse som førsteamanuensis i regnskap og økonomistyring, Ansettelse som førsteamanuensis i regnskap og økonomistyring, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i ny periode som professor i anvendt matematikk Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering, 15/ Foreløpig svar på søknad om overflytting fra nettbasert bachelor til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Overflytting fra nettbasert bachelor til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 514, 15/ Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikk ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat i matematikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ HFA 38/15 Godkjenning av utlysningstekst - Førsteamanuensis/universitetslektor i pedagogikk/spesialpedagogikk (vikariat), HF-IGIS, Rekruttering midlertidig førsteamanuensis/ universitetslektor pedagogikk/ spesialpedagogikk, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor i Kjemi og miljøteknikk ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor i Kjemi og miljøteknikk ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling ved fakultetsadministrasjonen TN Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Foreløpig svar på søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 514, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studium, Bachelor i Sykepleie Permisjon fra studium, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student 531 X, 15/ St.id. - ph.d.-stillinger IØRP Rekruttering Doktorgradsstipendiat i industriell økonomi og risikostyring, TN-IØRP, , Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Godkjenning av Dekanvedtak TN: Oppnevning av internkomite til vurdering av søkere til ledige stillinger som doktorgradsstipendiat i risikoanalyse og industriell økonomi, , Rekruttering Doktorgradsstipendiat i industriell økonomi og risikostyring, TN-IØRP, , Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Oppnevning av internkomite til vurdering av søkere til ledige stillinger som doktorgradsstipendiat i risikoanalyse og industriell økonomi Rekruttering Doktorgradsstipendiat i industriell økonomi og risikostyring, TN-IØRP, , Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Melding om manglende dokumentasjon i søknad om overflytting fra in til bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis IMN, Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering, 15/ Tilbud om midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger, Ansettelse som doktorgradsstipendiat TN-IMN, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 X, 15/ HFA 69/15 Oppnevning av sakkyndig komite, førsteamanuensis/universitetslektor i norsk, HF-IGIS, Rekruttering førsteamanuensis/universitetslektor i norsk, vikariat, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Søknad om utvidet studierett - innvilget tvidet studierett Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 412.0, 15/ Tilbud om ansettelse ved niversitetet i Stavanger Ansettelse i stilling som overingeniør, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ tvidet innleveringsfrist av masteroppgave - tvidet innleveringsfrist av masteroppgave - Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Sensors begrunnelse Krav om begrunnelse for karakterfastsetting BDA765 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 455

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Vedtak SEROS, , Sak 1/15, Godkjenning av innkalling og saksliste Styre i Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet SEROS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Vedtak SEROS, , Sak 2/15, Godkjenning av referat fra styremøte 1. desember 2014 Styre i Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet SEROS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Vedtak SEROS, , Sak 4/15, SEROS - Regnskap 2014 SEROS - Regnskap og budsjett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 133 X, 15/ Vedtak SEROS, , Sak 5/15, SEROS - Budsjett 2015 SEROS - Regnskap og budsjett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 133 X, 15/ Vedtak SEROS, , Sak 6/15, SEROS-EV aktiviteter SEROS-EV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 31 X, 15/ Vedtak SEROS, , Sak 7/15, Årsrapport fra forskningssentre tilknyttet is og IRIS: Årsrapport SEROS 2014 SEROS - Årsmeldinger og rapporter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.4

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Vedtak SEROS, , Sak 8/15, Årsmelding SEROS SEROS - Årsmeldinger og rapporter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtak SEROS, , Sak 9/15, Forskningsrådets utlysning av midler til forskerskoler SEROS - utlysning av midler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Foreløpig svar på søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 514, 15/ Foreløpig svar på søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Retur av søknad om overflytting fra Høgskolen i Bergen til bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Overflytting fra Høgskolen i Bergen til bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Bekreftelse på mottatt klage BRE230 Klage på karaktersetting BRE230 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BRV110 Kontraktsrett I Klage på karaktersetting BRV110 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i vikariat som førstekonsulent TN Adm, Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering, 15/ Ansettelse i stilling som juridisk rådgiver ved tdanningsavdelingen, Ansettelse juridisk rådgiver, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Opphør av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag Ansettelse i stilling som føsteamanuensis i Statsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på klage på karaktersetting BHO150 Klage på karaktersetting BHO150 Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BRV110 Kontraktsrett I Klage på karaktersetting BRV110 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting i BRV210 Forvaltningsrett II Klage på karaktersetting BRV210 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting i BRV220 Erstatningsrett Klage på karaktersetting BRV220 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BRE340 Skatterett-revisoreksamen Klage på karaktersetting BRE340 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studie, Bachelor i Sykepleie Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Signert arbeidsavtale Forlengelse av vikariat som overingeniør Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 15/ Signert arbeidsavtale Forlengelse av ansettelsesperioden som vikar Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BRV310 Kontraktsrett II Klage på karaktersetting BRV310 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Lønnsplassering ved ansettelse i ledig stilling som fakultetsdirektør ved Ansettelse som fakultetsdirektør HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis ved niversitetet i Stavanger Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering X, 15/ Avklaring arb tid mellom SLF og følgegruppen juni 2015 Ansettelse i midlertidig stilling som administrasjonskonsulent ved SLF, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Innvilget søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student 514 X, 15/ ttalelse vedrørende søknad om tilgang til masteroppgave Tilgang til masteroppgave høsten 2015 Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 454.4

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ ttalelse vedrørende andre gangs forsøk på masteroppgave Andre gangs forsøk på masteroppgaven høsten 2015 Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studie Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 531 X, 15/ ATN 113/15: Forlengelse av ansettelsesperiode som doktorgradsstipendiat i biologisk kjemi ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Forlengelse av ansettelsesperiode som doktorgradsstipendiat Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, 15/ Forlengelse av ansettelse som doktorgradsstipendiat Forlengelse av ansettelsesperiode som doktorgradsstipendiat Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 I, 15/ Signert arbeidsavtale Forlengelse av ansettelsesperiode som doktorgradsstipendiat Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, Tatt til orientering, 15/ Midlertidig ansettelse som universitetslektor i sykepleie, Midlertidig ansettelse universitetslektor i sykepleie, Dok. dato: Arkivdel: Personal

32 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Lønnsjustering Ansettelse midlertidig førsteamanuensis naturfag, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor ved niversitetet i Stavanger Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis i biologisk kjemi ved niversitetet i Stavanger, Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i biologisk kjemi ved IMN, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på klage på karaktersetting BHO150 Klage på karaktersetting BHO150 Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 455 X, 15/ Forlengelse stipendiatperiode Forlengelse av stipendiatperiode for stipendiat i helsevitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på innspill om utsatt eksamen VA100 Forlenget studierett og utsatt eksamen Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 412.0

33 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Videresending av klage til fagseksjonsleder Klage på karakterfastsetting PP505 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studiene Permisjon fra studiene Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ ITV anlegg - Skatteattest og HMS egenerklæring - ITV anlegg Stanley Security AS AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , 15/ Stanley Security - Stavanger- tilbud utvidelse ITV - Arkeologisk Museum ITV anlegg Stanley Security AS AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studiene Permisjon fra studiene Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Signert leieavtale - Berings gate 17 for perioden Leiekontrakter - fremleie Berings gate 17 Felles ressurssenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

34 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Legeerklæring Legeerklæring Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Klage på karaktersetting BBL210 Klage på karaktersetting BBL210 Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Endring av eksamensform og obligatoriske arbeidskrav - Svar til Studentombudet IS Forslag til endring i eksamensforskriften ved is - Studentombudet Det kongelige kunnskapsdepartement tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 49 I, 15/ Klage på karaktersetting BRV220 Klage på karaktersetting BRV220 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse som førsteamanuensis II i Risikoanalyse ved TN, Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering

35 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor ved TN Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 15/ Adgangskontroll oppgradering - Tilbud tvidelse og oppgradering av adgangskontrol Stanley Security AS AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 15/ Adgangskontroll oppgradering - Tilbud tvidelse og oppgradering av adgangskontrol Stanley Security AS AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

36 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert generell avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale Institutt for data- og elektroteknikk niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale AM Samlinger niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

37 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert generell avtale AM Fornminnevern niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale Fornminnevern niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale AM Samlinger niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

38 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert generell avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert generell avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

39 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert generell avtale niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Klage på karaktersetting BSO165 Klage på karaktersetting BSO165 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Klage på karaktersetting BBA165 Klage på karaktersetting BBA165 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Klage på karaktersetting BBABAC-3 Klage på karaktersetting BBABAC-3 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen BSO165 Fjerde gangs eksamen Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 457 Besvart med utgående dokument I, 15/ Høring - nytt kommunalt pasient- og brukerregister Høring - nytt kommunalt pasient- og brukerregister Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

40 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Høring - Endinger i byggesaksforskriften Høring - Endinger i byggesaksforskriften Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Felles ressurssenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 I,, N, X, S X, 11/04883-30 F. Sandnes k. Gramstad gnr1, Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg FV 317 - Plan 2011 108.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-62 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/04059-6 Klepp k. Tjøtta gnr 18 bnr 112 Oppføring av bolighus i Tjøttaveien 96 - Fra Ra til Arkitekt Almaas AS - Innvilgelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 11/05449-28 Oversendelsesbrev Rapport Randaberg sentrum øst Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 14/01539-10 Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo. Oversendelse av rapport. Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo Riksantikvaren Journaldato: Tilg. kode: AM Fornminnevern Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-6 Referat fra TN ledermøte 3.2.15 Ledermøter TN 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 08/10246-30 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438. Naturvitenskapelig oppdragsrapport 2015/9 Sola

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00583-21 Signert avtale med husvert for Valkyrjegata 12 Samlesak: Avtale mellom husvert og niversitetet i Stavanger Ganji

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-42 Signert arbeidsavtale med praksisveileder Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere

Detaljer