Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 I,, N, X, S X, 11/ F. Sandnes k. Gramstad gnr1, Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg FV Plan Arkeologisk undersøkelse av steinalderboplass på Gramstad. Oppdragsrapport A, 2015/7. Sandnes k. Gramstad gnr1, Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg FV Plan Arkivert under gnr 1 AM Fornminnevern AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, 13/ Di. Sola k. Dysjaland gnr. 27, bnr. 5 Oppføring av bolig. Prosjektbeskrivelse og budsjett for Di. Sola k. Dysjaland gnr 27 bnr 5 oppføring av bolig på landbrukseiendom Riksantikvaren AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum X, 15/09-1 Innkalling til møte i Redakjsonsutvalget 09. januar 2015 AM - Redaksjonsutvalget 2015 AM Formidling AM Arkeologisk museum AM Samlinger AM Fornminnevern AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/09-2 Referat fra møte i Redaksjonsutvalget 09. januar 2015 AM - Redaksjonsutvalget 2015 AM Formidling AM Samlinger AM Fornminnevern AM Arkeologisk museum AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/09-3 Innkalling til møte i Redaksjonsutvalget 09. mars 2015 AM - Redaksjonsutvalget 2015 AM Formidling AM Samlinger AM Fornminnevern AM Arkeologisk museum AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 015.2

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 2 of 133 I,, N, X, S X, 15/09-4 Referat fra møte i Redaksjonsutvalget 09.mars 2015 AM - Redaksjonsutvalget 2015 AM Formidling AM Samlinger AM Fornminnevern AM Arkeologisk museum AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/09-5 innkalling til møte i Redaksjonsutvalget 1. juni AM - Redaksjonsutvalget 2015 AM Arkeologisk museum AM Samlinger AM Fornminnevern AM Formidling AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/09-6 Referat fra møte i Redaksjonsutvalget 1.juni 2015 AM - Redaksjonsutvalget 2015 AM Formidling AM Samlinger AM Fornminnevern AM Arkeologisk museum AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 3 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om støtte Fadder 2015 Finansiell støtte knyttet til studentorganisasjoner ved HHiS Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ JFO - Søknad om støtte Fadderuken 2015 Finansiell støtte knyttet til studentorganisasjoner ved HHiS JFO - Juristforeningen i Stavanger Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ Doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid Rekruttering doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid (to stillinger) og Offl 25 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Referat fra møte ATN Møte i ansettelsesutvalget TN Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Karakterutsskrift Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Politiattest Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 4 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 5 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Karakterutskrift fra Donning Maud Minne Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Bekreftelse på ansettelse av to PhD stillinger, Rekruttering stipendiat i økt oljeutvinning TN-IPT, Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Brev til intern komite - vurdering av søkere til stipendiatstilling i økt oljeutvinning, Rekruttering stipendiat i økt oljeutvinning TN-IPT, Offl 25 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Brev til intern komite, Rekruttering doktorgradsstipendiat i boring TN-IPT, Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Takker nei til tilbud Rekruttering stipendiat i fysikk, IMN, Fellesannonsen Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Takker nei til stillingen Rekruttering stipendiat i Organisk kjemi, IMN, Fellesannonsen Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 6 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Komiteuttalelse, Rekruttering Stipendiat i offshore teknologi, Fatigue Life Estimation of Steel Structures under Time-dependent Structural Degration TN-IKM, Offl 25 første ledd Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ Samarbeidskonferansen HR og FFA 24. november sett av datoen! Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 niversitets- og høgskolerådet IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Takker ja til tilbudt stilling ved IGIS Rekruttering universitetslektor matematikk, HF-IGIS, og Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Kvittering for mottatt pensjonsmelding Permisjon sykdom Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Evaluering av søkere til treårig doktorgradsstipendiat innen industriell økonomi, Rekruttering doktorgradsstipendiat i industriell økonomi, TN-IØRP, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Referat fra dialogmøte Sykemelding - oppfølgingsplan og dialogmøte NAV Sola Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 7 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling (for høsten 2015) Samlesak: IKM - Forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling (for høsten 2015) Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Forhandsgodkjenning av fag (BSB115 Management) Samlesak: IKM - Forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling (for høsten 2015) Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling (for høsten 2015) Samlesak: IKM - Forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling (for høsten 2015) Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Besvart med utgående dokument, 15/ Godkjenning av mot BYG205 Samlesak: IKM - Forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling (for høsten 2015) Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516 X, 15/ Økning i stillingsstørrelse lønnet permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Vedtak driftsmidler 2015 Driftsmidler Forskning AM 2015 AM Formidling Offl ledd AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 8 of 133 I,, N, X, S X, 15/ Driftsmidler 2015 Driftsmidler Forskning AM 2015 AM Fornminnevern Offl ledd AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 X, 15/ Driftsmidler 2015 Driftsmidler Forskning AM 2015 AM Samlinger Offl ledd AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 X, 15/ Driftsmidler Forskning AM 2015, vedtak Driftsmidler Forskning AM 2015 Offl ledd AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 X, 15/ Driftsmidler Forskning AM 2015, vedtak Driftsmidler Forskning AM 2015 Offl ledd AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 I, 15/ Søknad driftsmidler Forskning AM 2015 Driftsmidler Forskning AM 2015 Offl 26 fjerde ledd AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 I, 15/ Bekreftelse på opphold Samlesak: Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 9 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om Erasmus+ ansattmobilitet Samlesak: Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Finansieringsavtale Samlesak: Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Partneravtale signert Space for Science - Erasmus+ strategisk partnerskap FI01-KA Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Oppdatert karakterutskrift fra HiB Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt, film produksjon - NSLA - Georgia prosjektet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Prosjektrapporter for 2014 og 1. kvartal 2015 NSLA - Georgia prosjektet Ministry of Education and Science of Georgia Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 10 of 133 I,, N, X, S, 15/ Avtale om sommerskole i Georgia NSLA - Georgia prosjektet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Avtale om sommerskole i Georgia NSLA - Georgia prosjektet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Avtale om sommerskole i Georgia NSLA - Georgia prosjektet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Avtale om sommerskole i Georgia NSLA - Georgia prosjektet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ Oppdatert karakterutskrift fra HISF Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/87-5 Sier fra seg overflyttingsplassen ved is Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 11 of 133 I,, N, X, S X, 15/95-10 Søknad Fordelingsutvalget 18. mai 2015 Samlesak: Fordelingsutvalget ved Norsk hotellhøgskole Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/98-2 Signert utvekslingsavtale med Tecnologico de Monterrey Samarbeid med Tecnológico de Monterrey Tecnologico de Monterrey Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/99-6 Oppdatert karakterutskrift fra HINT Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 15/ Protokoll Lokalt hovedavtaleutvalg TN Lokalt hovedavtaleutvalg Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Godkjenning av innkalling og saksliste Lokalt hovedavtaleutvalg Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Forslag til møteplan Lokalt hovedavtaleutvalg Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 12 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Oppdatert karakterutskrift fra ia Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Oppdatert karakterutskrift fra ia Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Oppdatert karakterutskrift fra HiB Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 15/ tlysningstekst Kommunikasjonsrådgiver Ansettelsesråd HF , sirkulasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Karakterutskrift etter vår 2015 Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ ttalelse om ph.d.-prosjektet fra prosjektekstern leser Opptak til ph.d.-program Dok. dato: Arkivdel: Personal 216

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 13 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Oppdatert karakterutskrift fra HiB Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Oppdatert karakterutskrift fra HiSF Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 15/ Kvalitetsrapport HHIS 2014 Kvalitetsrapporter for SV-fakultetet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om nytt forsøk på musikkhistorieeksamen BM105 Studieprogresjon Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Faglig vurdering av progresjon i emnet BM105 Studieprogresjon Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 456 X, 15/ Innkalling til ansettelsesråd ved Innkalling og referat til ansettelsesrådet HF 2015 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 14 of 133 I,, N, X, S X, 15/ Referat fra ansettelsesråd ved Innkalling og referat til ansettelsesrådet HF 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra møte i ansettelsesutvalget ved Innkalling og referat til ansettelsesutvalget HF 2015 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innkalling til ansettelsesutvalg ved Innkalling og referat til ansettelsesutvalget HF 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Foreløpig melding om tildeling - Erasmus KA103 - mobilitet med programland Erasmus+ europamobilitetsmidler SI Erasmus Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Korreksjon: Foreløpig melding om tildeling - Erasmus KA103 - mobilitet med programland Erasmus+ europamobilitetsmidler SI Erasmus Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Vedrørende dekning av reiseutgifter - Dekning av reiseutgifter knyttet til konkrete prosjekter Forskerforbundet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 15 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Intern revisjon HMS ved Læringsmiljøsenteret - oversendelse av endelig rapport NSLA - HMS HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Presisering vedr. intern revisjon HMS ved Læringsmiljøsenteret - oversendelse av endelig rapport NSLA - HMS HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Finn Vei - Bekreftelse på kartteknisk arbeid NSLA - Generelle kontrakter og avtaler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Svar på søknad om utsettelse på synteserapporten om læringsmiljø i barnehagen NSLA - Generell korrespondanse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Ombudets rapport om hatytringer og hatkriminalitet NSLA - Generell korrespondanse Likestillings- og diskrimineringsombudet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Orientering om tilsetting og oppfølging av mobbeombud Hordaland NSLA - Generell korrespondanse tdanningsdirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 16 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Forespørsel om overtakelse av LP-konseptet NSLA - Generell korrespondanse Høgskolen i Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Referat fra dialogmøte dir-nsla NSLA - Generell korrespondanse tdanningsdirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Invitasjon til høringskonferanser NO 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NSLA - Generell korrespondanse Kunnskapsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland - Pos- Forespørsel om innledning av hovedutvalgsmøte på Klepp NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Klepp kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland - Pos- Bekreftelse på forespørsel om innledning av hovedutvalgsmøte på Klepp NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Klepp kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Sogn og Fjordane -Pos- Bidrag på regelverksamling Fylkesmann NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 17 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Sogn og Fjordane -Pos- Bekreftelse på Bidrag på regelverksamling Fylkesmannen i Sogn og Fjordane NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland -Neg- Foredrag om mobbing Lura skole NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Lura skole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Møre og Romsdal -Pos- Forespørsel om foredrag m. m. Fylkesmannen NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Møre og Romsdal -Pos- Forespørsel om foredrag m. m. Fylkesmannen NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Møre og Romsdal -Neg- Forespørsel om foredrag til DB-avslutning NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Møre og Romsdal -Pos- Bidrag til beredskapsteambygging mot mobbing i ppt NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 18 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Rogaland -Neg- Forespørsel om Respektkurs Kannik skole NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Kannik skole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Nord-Trøndelag -Neg- Oppfølging av Zero i Overhalla kommune NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Overhalla kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Internasjonalt -Pos- Spørsmål angående komparativ studie om vold i skolen NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Norges Fredsråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland -Pos- Kurs om mobbing for sos.rådgivere i vdg.skoler NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Rogaland fylkesskommune ppt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland -Pos- Kurs om mobbing for sos.rådgivere i vdg.skoler NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Rogaland fylkeskommune ppt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland -Pos- Besøk vedr. arbeid med mobbing i Fylkeskommunen NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Rogaland fylkeskommunes elev- og læringeombud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 19 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Rogaland -Neg- Forespørsel om bidrag på planleggingsdag Ormaskogen barnehage NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Ormaskogen barnehage Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Nasjonalt -Priv-Forespørsel om foredrag ved besøk av Læringsverkstedet NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Læringsverkstedet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland -Neg- Ønske om intervju fra student NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Troms -Pos- Forespørsel om bidrag som oppfølging etter læringsmiljøprosjektet NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Tromsø kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Troms -Pos- Forespørsel om bidrag som oppfølging etter læringsmiljøprosjektet NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Tromsø kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Nord-Trøndelag -Priv?- Forespørsel om innledningsforedrag fra Fylkesmannen NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 20 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Nasjonalt -Pos-Tips fra mobbeoffer NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Nasjonalt -Pos- Forespørsel om besøk til senteret av FG NSLA - Eksterne henvendelser 2015 FG Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Nasjonalt -Pos- Forespørsel om besøk til senteret av FG NSLA - Eksterne henvendelser 2015 FG Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland -Priv- Forespørsel om foredrag Gandal skole NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Gandal skole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Nasjonalt -Neg- Besøk fra ansatt HiOA NSLA - Eksterne henvendelser 2015 HiOA-ansatt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland -Pos- Besøk fra Krf vedr. temaet mobbing NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Stavanger Krf Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 21 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Nordland -Priv- Arbeid med elevmiljø Vevelstad kommune NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Vevelstad kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Nasjonalt -Neg- Oversendelse av henvendelse til KD om MC-parade mot mobbing NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Kunnskapsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland -Pos- Forespørsel om veiledning - Gjesdal kommune NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Gjesdal kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Vestfold -Priv- Implementering i barnehager Sandefjord NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Sandefjord kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Regionalt -Pos- Bidrag samling Statped Vest NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Statped Vest Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Regionalt -Pos- Bidrag samling Statped Vest NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Statped Vest Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 22 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Rogaland -Neg- Forespørsel om foredrag Gandal skole NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Ganddal skole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Sør-Trøndelag -Pos- Kurs i å skape godt læringsmiljø nettsider Melhus NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Melhus kommune, Gimse ungdomsskole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Nasjonalt -Neg- Kampen mot mobbing privat innspill NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Finnmark -Pos- Forespørsel om å delta på RSK Vest-Finnmarks læringsdager for barnehagene NSLA - Eksterne henvendelser 2015 RSK Vest-Finnmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Finnmark -Pos- Forespørsel om å delta på RSK Vest-Finnmarks læringsdager for barnehagene NSLA - Eksterne henvendelser 2015 RSK Vest-Finnmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland -Neg- Foredrag knyttet til adferd hos barn i oppveksten FA NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Barnehage forus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 23 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Nasjonalt - Neg- Læringsmiljø og kunst og kultur samarbeid NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Nasjonalt senter for kunst og kutur i opplæringen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland -Neg- Foredrag på foreldremøte Gosen skole NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Gosen skole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Nasjonalt -Priv- Konferanse "Inn på tunet" NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Fylkesmannen i Rogaland - Landbruksavdelinga Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Buskerud -Neg- Spørsmål om foredragsholder barnehage NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Hurum kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Vest-Agder -Neg- Bidrag på planleggingsdag barnehage NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Lyngdal kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland -Neg- Årskonferanse om ungdom i Rogaland 2015 NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Rogaland fylkeskommune helse og opplæringsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 24 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Rogaland -Neg- Læringsmiljø og klasseledelse i vdg. NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Øksnevad videregående skole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Internasjonalt -Pos- Spørreundersøkelse om antimobbearbeid NSLA - Eksterne henvendelser 2015 European Commission`s NESET II Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Nord-Trøndelag -Neg- Oppfølging og videreutvikling av Zero i Overhalla kommune NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Overhalla kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Møre og Romsdal -Neg- Kompetansenettverk for spesialpedagoger NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Kristiansund kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Nasjonalt -Pos- tdanningsforskning.no NSLA - Eksterne henvendelser 2015 tdanningsforbundet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Nasjonalt -Neg- Forespørsel fra foresatt NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 25 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Internasjonalt -Neg- Forespørsel om samarbeid vedr. Zero i Chile NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Internasjonalt -Neg- Forespørsel om samarbeid vedr. Zero i Chile NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 329 I, 15/ Rogaland -Neg- Foredrag Porsholen skole NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Porsholen skole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rogaland -Pos- Forespørsel om tilbakemelding på Respektundersøkelsen Randaberg NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Goa skole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Internasjonalt -Neg- Forespørsel om forsknignsprosjekt i Chile NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 329 I, 15/ Innkalling til dialogmøte i regi av NAV Sykemelding NAV Hillevåg og Hinna Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 26 of 133 I,, N, X, S I, 15/ ForskerStandup Godkjenning ForskerStandp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Forskerstandp Godkjenning ForskerStandp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ForskerStandp Godkjenning ForskerStandp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ForskerStandp Godkjenning ForskerStandp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ForskerStandp Godkjenning ForskerStandp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ForskerStandp Godkjenning ForskerStandp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 27 of 133 I,, N, X, S I, 15/ ForskerStandp Godkjenning ForskerStandp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Opptak i dag, 11. mars Avtaler - Kontrakter - Innhold - NettOp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 I, 15/ Innstilling Task 6 Rekruttering stipendiat TN- IPT, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Sykemelding NAV skanning Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 28 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Oppdragsavtale med Combitech Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 29 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 30 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Taushetserklæring - Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Arbeidsavtale - sommervikar Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Innkalling til møte i lokalt hovedavtaleutvalg ved HF Lokalt hovedavtaleutvalg ved 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra møte i lokalt hovedavtaleutvalg ved HF Lokalt hovedavtaleutvalg ved 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Endring av forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 15/ Innkalling til møte i arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 31 of 133 I,, N, X, S X, 15/ AM 16/15: Godkjenning av innkalling og saksliste Arbeidsmiljøutvalget HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AM 17/15: Godkjenning av referat fra møtet Arbeidsmiljøutvalget HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AM 18/15: Byggesituasjonen på is Arbeidsmiljøutvalget HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AM 19/15: HMS-budsjett 2016 Arbeidsmiljøutvalget HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AM 20/15: Arbeidsmiljø i omstilling - fusjon is og HSH Arbeidsmiljøutvalget HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AM 21/15: Melding om uønsket hendelse - kollisjon med dør (ansatt) Arbeidsmiljøutvalget HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

32 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 32 of 133 I,, N, X, S X, 15/ AM 22/15: Orienteringssaker Arbeidsmiljøutvalget HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AM 23/15: Medarbeiderundersøkelsen resultater og videre oppfølging Arbeidsmiljøutvalget HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra møtet i arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Sakkyndig vurdering av søkere til ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi, , NSLA Rekruttering førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi, HF-NSLA, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Saker til behandling i styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

33 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 33 of 133 I,, N, X, S X, 15/ Referat etter skriftlig behandling av saker til styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ HFA 24/15 Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søknad om opprykk til førstelektor Kvalifikasjonsopprykk førstelektor i naturfag Dok. dato: Arkivdel: Personal 222.3, 15/ Orientering om oppnevning av sakkyndig komite ved søknad om opprykk til førstelektor i naturfag Kvalifikasjonsopprykk førstelektor i naturfag Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal 222.3, 15/ Oversendelse av sakkyndig vurdering av søknad om opprykk til førstelektor Kvalifikasjonsopprykk førstelektor i naturfag Dok. dato: Arkivdel: Personal 222.3, 15/ Endelig godkjenning - delstudier i utlandet Endelig godkjenning - delstudier i utlandet Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Endelig godkjenning - delstudier i utlandet Endelig godkjenning - delstudier i utlandet Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516

34 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 34 of 133 I,, N, X, S, 15/ Endelig godkjenning - delstudier i utlandet Endelig godkjenning - delstudier i utlandet Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Endelig godkjenning - delstudier i utlandet Endelig godkjenning - delstudier i utlandet Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516 X, 15/ Møteinnkalling for klagenemnda Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møtereferat for møte i Klagenemnda Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 02/15 - Klage på fuskvedtak - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 08/15 Klage på fuskvedtak - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

35 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 35 of 133 I,, N, X, S X, 15/ KN 10/15 Fusk - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 13/15 - Klage over formell feil ved godkjenning av praksis - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 14/15 Fusk - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 15/15 Klage over vedtak om dispensasjon for eksamen Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 16/15 Klage over vedtak om dispensasjon for eksamen Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Oppsigelse av stilling som postdoktor Oppsigelse av stilling Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

36 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 36 of 133 I,, N, X, S, 15/ Oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 X, 15/ Vedr oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling Det samfunnsvitenskaplige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 X, 15/ Søknad kandidat Ansettelse stipendiat i petroleumsteknologi TN-IPT, Offl 25 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om stilling som stipendiat Ansettelse stipendiat i petroleumsteknologi TN-IPT, Offl 25 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse stipendiat i petroleumsteknologi TN-IPT, Institutt for petroleumsteknologi Offl 25 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Bekreftelse på arbeidsforhold til DI Ansettelse stipendiat i petroleumsteknologi TN-IPT, Offl 25 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Personal

37 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 37 of 133 I,, N, X, S X, 15/ Bekreftelse på arbeids- og oppholdstillatelse Ansettelse stipendiat i petroleumsteknologi TN-IPT, Offl 25 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Oppsigelse Oppsigelse av stilling ved overgang til ny stilling ved is Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Innstilling om avhandlingen fra bedømmelseskomiteen Doktorgradsavhandling Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Kandidatens merknader til komiteens vurdering Doktorgradsavhandling Dok. dato: Arkivdel: Student 621 Besvart med utgående dokument I, 15/ Vedr. tilsetting i Lesevitenskap - A1 skjema Ansettelse førsteamanuensis II i Lesevitenskap Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Forlengelse vikariat førsteamanuensis naturfag IB Ansettelse i vikariat som førsteamanuensis i naturfag, HF-IB Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

38 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 38 of 133 I,, N, X, S X, 15/ Møteinnkallelse Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møtereferat Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 01/15 - Klage på fuskvedtak - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 02/15 - Fusk - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 03/15 - KLAGE OVER VEDTAK OM Å NEKTE ADGANG TIL EKSAMEN - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 04/15 - Klage over formell feil ved gjennomføring av sensur - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

39 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 39 of 133 I,, N, X, S X, 15/ KN 05/15 - Klage på avslag om å skrive ny masteroppgave - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møteinnkallelse Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møtereferat Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 06/15 - KLAGE OVER VEDTAK OM DISPENSASJON FOR EKSAMEN - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 07/15 - KLAGENEMNDAS ÅRSMELDING Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 08/15 - FSK NDER EKSAMEN - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

40 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 40 of 133 I,, N, X, S X, 15/ Møteinnkallelse Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møtereferat Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 09/15 - Fusk - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 11/15 - Fusk - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KN 12/15 - Klage over vedtak om dispensasjon fra eksamen - Møte i Klagenemnda tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innvilget individuell studieplan Endring av individuell studieplan Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

41 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 41 of 133 I,, N, X, S X, 15/ Godkjenning av budsjett og arbeidsplan Malawiprosjektet - Capacity building in Malawi - OF10238 Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321, 15/ Oppnevning av intern komite, Rekruttering stipendiat i økt oljeutvinning "Robust Optimization" IOR TN-IPT, Offl 25 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Komitevurdering vedrørende opprykk til professor Kvalifikasjonsopprykk professor i informasjonsteknologi Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om opprykk til professor Kvalifikasjonsopprykk professor i informasjonsteknologi Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Komitevurdering - Kvalifikasjonsopprykk professor i informasjonsteknologi Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Dekans innstilling: signert Kvalifikasjonsopprykk professor i informasjonsteknologi Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 222.3

42 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 42 of 133 I,, N, X, S I, 15/ Ny søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet med faglig vurdering Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Besvart med utgående dokument I, 15/ Oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Svar på mottatt oppsigelse Oppsigelse av stilling Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 I, 15/ Avvisning av søknad NFR prosjekt - Developing Conceptual Bases for Robust Cellular Growth and the Origins of the Warburg Effect v/ Norges forskningsråd Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Forslag til videre studieløp tsatt praksis Dok. dato: Arkivdel: Student 426, 15/ Innvilget opptak til enkeltemner ved Industriell økonomi Opptak til enkeltemner ved Industriell økonomi Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 512.9

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X JIS Internt notat uten oppfølging, 99/00698-1 NF. Sola k. Nord-Kolnes gnr 11. Gamle åkrer på Nord-Kolnes. Kopi av kart over åkrer,

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-62 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 99/01262-68 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 99/01262-55 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/04059-6 Klepp k. Tjøtta gnr 18 bnr 112 Oppføring av bolighus i Tjøttaveien 96 - Fra Ra til Arkitekt Almaas AS - Innvilgelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 08/10246-30 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438. Naturvitenskapelig oppdragsrapport 2015/9 Sola

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17 I,, N, X, S I, 15/00100-37 Signert kontrakt med gjestelærer Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere

Detaljer