Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Naturvitenskapelig oppdragsrapport 2015/9 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438 AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, 11/ Klepp k. Kleppe gnr 1 bnr 6. Kleppevarden vest forslag til reguleringsplan Oversendelse ferdig rapport Klepp k. Kleppe gnr 1 bnr 6. Kleppevarden vest forslag til reguleringsplan 1630 Riksantikvaren Team Bygg Prosjekt AS AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 15/ Klage på formelle feil forkurs matematikk Samlesak: EV studenter is etter- og videreutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student 49, Tatt til orientering I, 15/ Klage på formelle feil ved Matteeksamen - forkurs Samlesak: EV studenter is etter- og videreutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student 49, Tatt til orientering I, 15/ Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / arbeidsavtaler ved AØV Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Personal

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / arbeidsavtaler ved niversitetsbiblioteket niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / arbeidsavtaler ved niversitetsbiblioteket niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / arbeidsavtaler ved niversitetsbiblioteket niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / arbeidsavtaler ved niversitetsbiblioteket niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / arbeidsavtaler ved niversitetsbiblioteket niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / arbeidsavtaler ved niversitetsbiblioteket niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / arbeidsavtaler ved niversitetsbiblioteket niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / arbeidsavtaler ved niversitetsbiblioteket niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Invitasjon til deltakelse av fellesløsning for digitalt pensumlistesystem Digitalt pensumsystem - fellesløsning for universiteter og høyskoler BIBSYS niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 30 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse (midlertidig) universitetslektor med hovedinstrument kontrabass, Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse midlertidig førsteamanuensis med hovedinstrument fiolin, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor i bore- og brønnteknologi, Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Bedømmelseskomiteens rapport - Kandidatmappe - Kjersti Ørvig Offl 13 jfr Fvl pkt2 621 X, 16/ ATN 05/16 Signert protokoll fra møte i ansettelsesutvalg TN 26. januar 2016 Møte i ansettelsesutvalget TN 26. januar 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ ATN 06/16 Signert protokoll fra møte i ansettelsesutvalg TN 26. januar 2016 Møte i ansettelsesutvalget TN 26. januar 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ ATN 07/16 Signert protokoll fra møte i ansettelsesutvalg TN 26. januar 2016 Møte i ansettelsesutvalget TN 26. januar 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ ATN 09/16 Signert protokoll fra møte i ansettelsesutvalg TN 26. januar 2016 Møte i ansettelsesutvalget TN 26. januar 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ ATN 11/16 Signert protokoll fra møte i ansettelsesutvalg TN 26. januar 2016 Møte i ansettelsesutvalget TN 26. januar 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Påminnelse: Forskningskonferansen «Hvordan søke forskningsmidler trender, krav og kvalitet» ny utsatt påmeldingsfrist Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2016 Ellen Knudsen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse midlertidig fiolin, HF-IMD, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 16/ Søknad om å få avhandlingen bedømt - Kandidatmappe - Offl 13 jfr Fvl pkt2 621 I, 16/ Signert avtale ved opptak til PhD.- utdanning Kandidatmappe PhD - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 16/ Revidert endelig prosjektplan - Kandidatmappe - Offl 13 jfr Fvl pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 16/ Informasjon om ansettelse Rekruttering stipendiat i turistatferd, SV-NHS, Til søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad og CV Rekruttering stipendiat i turistatferd, SV-NHS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, Tatt til etterretning I, 16/ Signert åremålskontrakt Forlengelse av PhD periode på grunn av sykemelding, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Revidert endelig prosjektplan - Kandidatmappe - Offl 13 jfr Fvl pkt2 621, 16/ tvidet søkerliste Rekruttering av ny fast stilling som dataelektroniker, TN-IPT LAB, Til søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 16/ tvidet søkerliste Rekruttering i stilling som postdoktor i fornybare energiløsninger, Institutt for petroleumsteknologi, Til søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ CV og publikasjoner Rekruttering professor i helseteknologi IDE, Helse Stavanger Stavanger universitetssjukehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Adjungerte stillinger - Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser Rekruttering professor II i biomedisin ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Helse Stavanger Stavanger universitetssjukehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ CV og publikasjoner Rekruttering professor II i biomedisin ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Helse Stavanger Stavanger universitetssjukehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Protokoller Oppdatert referat fra møte i ansettelsesutvalget TN 14. juni 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Protokoller Møte i ansettelsesutvalget TN 21. juni 2016 (ekstra) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 16/ Innvilget søknad om permisjon fra studium - rettelse av permisjonsperioden Permisjon fra studium Julie Johannessen Horne Institutt for sosialfag 531 I, 16/ Signert åremålskontrakt Ansettelse som postdoktor i risikostyring, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Invitasjon til seminar om Fo i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon Samlesak: Invitasjoner fra Kunnskapsdepartementet Det kongelige kunnskapsdepartement Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 X, 16/ Signert protokoll A 96/ Ansettelse postdoktor i samfunnssikkerhet, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse vikariat universitetslektor i akkompagnement dans, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Innvilget søknad om privatisteksamen, høsten 2016 Samlesak: Søknader om privatisteksamen SV Fakultet, høsten 2016 Offl 13 jfr Fvl Dok. dato: Arkivdel: Student 451 I, 16/ Signert arbeidsavtale Forlengelse midlertidig førstekonsulent, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering førsteamanuensis i journalistikk, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling som forsker innen utvikling av programvare for assistert bildetolkning av CT-bilder, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig tidsbegrenset stilling ved IMN høst Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 16/ Signert protokoll A 104/ Forlengelse av ansettelsesperiode som stipendiat i samproduksjon i hotell/reiseliv, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Signert protokoll A 105/ Forlengelse av ansettelsesperiode som stipendiat i samproduksjon i hotell/reiseliv, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Signert protokoll A 106/ Forlengelse av ansettelsesperioden som postdoktor i helsevitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i vikariat, fakultetsadministrasjonen HF Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Signert protokoll A 108/ Midlertidig ansettelse som førsteamanuensis II i markedsføring, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering midlertidig avdelingsingeniør 1085, TN-IKM, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse midlertidig stilling førsteamanuensis II i geologi, TN IPT Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Bjerkreim k. Apeland gnr 77 bnr 8 - Nydyrking - e-post fra RKF - Søknad om nydyrking - konflikt med id 4847 Bjerkreim k. Apeland gnr 77 bnr 8 - Nydyrking Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning I, 16/ Bjerkreim k. Apeland gnr 77 bnr 8 - Nydyrking. Fra RFK til Bjerkreim k. Høring på søknad om nydyrking - ttalelse fra RFK - Behov for arkeologisk registrering Bjerkreim k. Apeland gnr 77 bnr 8 - Nydyrking Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om utvidet studierett - bachelor i statsvitenskap tvidet studierett Amed Nudem Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 457 Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om fjerde gangs eksamen FYS100 Fjerde gangs eksamen FYS100 Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Lønnskrav - Lønnssak HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Søknad om fjerde gangs eksamen FYS100 Fjerde gangs eksamen FYS100 Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Tilsendt polititattest Politiattest Rogaland politidistrikt tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 16/ Varsel om sak - politiattest med merknad Politiattest tdanningsavdelingen 535

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Lønnsanmodning fra IGIS - Lønnssak HR-avdelingen HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Søknad om tilrettelegging av studieplan Kay Ingve Anfinsen Nydal Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Innvilget søknad om tilrettelegging av studieplan Kay Ingve Anfinsen Nydal Institutt for data- og elektroteknikk I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Taisa Nuridova Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om overgang til master Direkte opptak Olga Kanapelko Olga Kanapelko Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Svar på søknad om overgang til master Direkte opptak Olga Kanapelko Olga Kanapelko Institutt for petroleumsteknologi

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Enise Akdeniz Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Silje Kolnes Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tildeling av ny bachelorgrad Tildeling av ny grad Stian Seglem Bjåland Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ Innvilget søknad om tildeling av ny bachelorgrad Tildeling av ny grad Stian Seglem Bjåland Institutt for data- og elektroteknikk I, 16/ Søknad om tildeling av ny grad ved is Tildeling av ny grad Alexander Brekke Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student 454.3, Besvart med utgående dokument X, 16/ Prodekan for undervisning ved SV-fakultetet for perioden august juli 2020 Prodekan for undervisning ved Dok. dato: Arkivdel: Personal

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Anmodning om lønnsforhandling vedrørende stilling som førsteamanuensis ved NHS. Anmodning om lønnsforhandling vedrørende stilling som førsteamanuensis ved NHS Offl 23 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om utsatt praksis tsatt praksis Amalie Andersen Boye Institutt for kultur- og språkvitenskap , Besvart med utgående dokument, 16/ Svar på søknad om utsatt praksis tsatt praksis Amalie Andersen Boye Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 426 I, 16/ Søknad om utsatt praksis tsatt praksis Tora Iren Nysted Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 426, 16/ Innvilget søknad om å utsette praksisperiode tsatt praksis Tora Iren Nysted Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 426, 16/ Avslag på søknad om støtte til videreutvikling av Sosiologen.no Støtte til videreutvikling av sosiologen.no Pål Halvorsen Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Signert åremålskontrakt Ansettelse i ledig stilling som stipendiat i turistatferd, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om utsettelse av praksis tsatt praksis Andrea Forgaard Andersen Institutt for kultur- og språkvitenskap , Besvart med utgående dokument, 16/ Delvis svar på søknad om utsettelse av praksis tsatt praksis Andrea Forgaard Andersen Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 426, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse ekstrahjelp første ledd AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Søknad om utsettelse av praksisperiode tsatt praksis Tone Lise Salte Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 16/ Innstilling timelærer Ansettelse vikariat pedagogikk HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Personal

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Stillingsstørrelse - Ansettelse vikariat pedagogikk HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Klage på vedtak om opptak Klage på vedtak om opptak Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 457, Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Birk Florian Magnussen Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 16/ Klage på vedtak om opptak til Environmental Technology Klage på avslag om opptak Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Vedrørende ukrainske apostiller sendt fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Vedrørende ukrainske apostiller sendt fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) NOKT tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 16/ Søknad om fjerde gang eksamen i emnet FYS100 Fjerde gangs eksamen FYS100 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457 Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Malin Helgesplass Debes Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om opptak Kandidatmappe I, 16/ Invitasjon til informasjonsmøte om ny standard for læringsteknologi på høring Høring: Invitasjon til informasjonsmøte om ny standard for læringsteknologi på høring tdanningsdirektoratet tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 16/ Klage på avslag på opptak til enkeltemner ved is Klage på avslag på opptak til enkeltemner ved is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 512.7

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning NAV Tiltak Rogaland Enhet for studentservice 153 X, 16/ Lønnsanmodning L-sak Lønnssak HR-avdelingen HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Lønnsanmodning fra Innovasjonssenteret L-sak Lønnssak HR-avdelingen HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Lønnsanmodning fra Innovasjonssenteret L-sak Lønnssak HR-avdelingen HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Endelig prosjektplan - Kandidatmappe - Offl 13 jfr Fvl pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Silje Dahl Institutt for helsefag

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Milanie Calahat Markeset Institutt for helsefag Midlertidig svar sendt I, 16/ Søknad om fjerde gangs eksamen i emnet FYS100 Fjerde gangs eksamen i emnet FYS100 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457 Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Aina Hodne Institutt for sosialfag Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Daniel Engelsgjerd Institutt for sosialfag , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Sara Dragesæt Knudsen Institutt for sosialfag , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Sandra Nådland Institutt for sosialfag , Besvart med utgående dokument

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Ranveig Fletre Institutt for sosialfag , Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Sigrun Tinna Brynjarsdottir Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om fjerde gangs eksamen BHO280 Fjerde gangs eksamen BHO280 Norsk hotellhøgskole 457 I, 16/ Klage på karaktersetting GL1111 Klage på karaktersetting GL1111 Are Aleksander Aasland Torgersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 16/ Høring - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering Høring - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 16/ Søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Nævid Dadpour Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 514

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Jeanette Fossøy Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Høring - Forslag til nye bestemmelser om rapportering av individdata til database for statistikk om høyere utdanning og fagskoleutdanning Høring - Forslag til nye bestemmelser om rapportering av individdata til database for statistikk om høyere utdanning og fagskoleutdanning Det kongelige kunnskapsdepartement tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 16/ Søknad om permisjon studium - Permisjon fra studium Ann-Christin Eskeland Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 16/ Call for proposals 2016: Nordic Master Call for proposals 2016: Nordic master Senter for internasjonalisering av utdanning tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 630 I, 16/ Tilsagnsbrev - Kompetanse for mangfold ( ) Kompetanseutvikling i Rogaland fylke Kompetanse for mangfold ( ) Kompetanseutvikling i Rogaland fylke tdanningsdirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Hå k. Rimestad gnr 80 bnr 1 - Søknad om godkjenning av plan om nydyrking. Fra RFK til Hå k. ttalelse - Behov for ark. reg. Hå k. Rimestad gnr 80 bnr 1 - Søknad om godkjenning av plan om nydyrking Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Marcel Ohrø is etter- og videreutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om dispensasjon fra fristen for å semester registrere seg / melde seg opp til undervisning og eksamen Dispensasjon fra fristen for å semester registrere seg / melde seg opp til undervisning og eksamen Kjartan Solheim Jenssen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om dispensasjon fra fristen for å semester registrere seg / melde seg opp til undervisning og eksamen Dispensasjon fra fristen for å semester registrere seg / melde seg opp til undervisning og eksamen Elisabeth Stene Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Line Korsan Kjemphol Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Signert avtale om arbeidsgiverfinansiert elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM - tjenester Avtale om arbeidsgiverfinansiert elektroniske kommunikasjonstjenester Dok. dato: Arkivdel: Personal 250, Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Sofia Hove Bogstad Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Siri Thysse Vaaland Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler: Page 1 of 12 I, 15/01426-3 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til arbeidsmarkedsopplæring NAV Tiltak Rogaland IT- avdelingen Dok. dato: 31.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 14/01539-10 Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo. Oversendelse av rapport. Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo Riksantikvaren Journaldato: Tilg. kode: AM Fornminnevern Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 14/01546-6 Troms fylke - Sandsøy, Bjarkøyforbindelsen - Oversendelse av oppdragsrapport nr 2016_05 botaniske analyser fra Bjarkøyforbindelsen.

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-42 Signert arbeidsavtale med praksisveileder Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X JIS Internt notat uten oppfølging, 99/00698-1 NF. Sola k. Nord-Kolnes gnr 11. Gamle åkrer på Nord-Kolnes. Kopi av kart over åkrer,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Page 1 of 15. Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal. I, 15/ Endelig rapport fra disputaskomiteen

Page 1 of 15. Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal. I, 15/ Endelig rapport fra disputaskomiteen Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 15 I, 15/02261-29 Endelig rapport fra disputaskomiteen Kandidatmappe - Milica Savic Det humanistiske

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-6 Referat fra TN ledermøte 3.2.15 Ledermøter TN 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 08/10246-31 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438. Oversendelse av naturvitenskapelig rapport. Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438 Sømmevågen I AS

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/04059-6 Klepp k. Tjøtta gnr 18 bnr 112 Oppføring av bolighus i Tjøttaveien 96 - Fra Ra til Arkitekt Almaas AS - Innvilgelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00393-5 Rapport om målbruk i offentlig tjeneste 2015 oppfølging Rapport om målbruk i offentlig teneste 2014 Språkrådet Strategi-

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer