Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt om sensurering PP505 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Vedtak S, , Sak 64/15, Regnskapsrapport 1. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 74/15 Rekruttering førsteamanuensis matematikk IMN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Statens Strålevern - Doserapport Statens Strålevern - Doserapporter Statens Strålevern Journaldato: Tilg. kode: AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 I, 15/ Søknad om støtte til konferansereise Støtte til reiser og konferanser ved HHiS Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Oversendelse av sakkyndig komites vurdering - søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i psykologi, Kvalifikasjonsopprykk professor i psykologi, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Sakkyndig komites vurdering - Kvalifikasjonsopprykk professor i psykologi, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Protokoll Rekruttering rådgiver E prosjektstøtte, FIA, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 65/15 - Rekruttering doktorgradsstipendiat i petroleumsrelatert fysikk, TN IMN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 76/15 Rekruttering stipendiat i biologisk kjemi IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 77/15 - Rekruttering stipendiat i fysikk, IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Signert protokoll ATN 78/15 - Rekruttering stipendiat i Organisk kjemi, IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Vedr Ansettelse som førsteamanuensis i helsevitenskap Ansettelse førsteamanuensis i helsevitenskap, SV-IH, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Vedtak S, , Sak 60/15, Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet Styret ved niversitetet i Stavanger Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtak S, , Sak 61/15, Godkjenning av møtebok fra styremøtet Styret ved niversitetet i Stavanger Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Dekanvedtak: Oppnevning av komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i industriell økonomi, st.id Rekruttering doktorgradsstipendiat i industriell økonomi, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om innpass av SVEXPHIL Søknad om innpass av emne, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Søknad om kvalifikasjonsopprykk - Kvalifikasjonsopprykk - Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse Kvalifikasjonsopprykk - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Lønnskrav etter HTA punkt Lønnssak Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Lønnsopprykk etter Hovedtariffavtalens punkt Lønnssak Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Trekker søknad på stilling idrett Rekruttering førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i kroppsøving/idrett, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Komiteuttalelse for postdoktor i materialteknologi, Rekruttering Postdoktor TN-IKM, Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Protokoll ATN 34/ Rekruttering Postdoktor TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om utvidet studierett Søknad om utvidet studierett Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Karakterutskrift fra Griffith niversity Oppfølging av forhåndsgodkjenning av emner - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om utvidet studierett tvidet studierett Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/03-1 Søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/08-1 Søknad om dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg. Dispensasjon fra frist for å semesterregistrere seg Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/74-1 Karakterutskrift Endring av individuell utdanningsplan- godkjenning av emner Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/94-1 Invitasjon fra SI og IAPP til rundebordsmøte med amerikansk delegasjon. SI og International Academic Partnership Program (IAPP) Norway Senter for internasjonalisering av utdanning Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 351 I, 15/96-1 Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emne - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emne - Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Oppsigelse av stilling Ansettelse som rådgiver ved Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Innvilget skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Signert avtale mellom is og VisCo Interactive Solutions Avtale mellom is og VisCo Interactive Solutions om partnerskapsprosjektet "Senter for industriell teknologi og driftsledelse" ved is VisCo Interactive Solutions Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Spørsmål vedr. eksamensdato Spørsmål vedrørende eksamenskollisjon Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om overflytting til grunnskolelærerutdanning trinn v/is Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i nettbasert sykepleie Endret utdanningsplan, Bachelor i nettbasert sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om overflytting til andre året barnehagelærerutdanning Overflytting Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Emnebeskrivelser fra Høgskolen i Bergen Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Karakterutskrift Overflytting - Høgskolen i Bergen Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Svar på søknad om godkjenning av emner - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Saksframlegg: Søknad om godkjenning av BSY150 Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Fakultetsstyret ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møtebok fra fakultetsstyret ved Fakultetsstyret ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtak S, , Sak 67/15, Tverrgående satsinger Status for de institusjonelle utviklingsprosjektene i tverrgående handlingsplan Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 02

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Referat fra møte i styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på søknad om pensjonistarbeidsplass 2015 Pensjonistarbeidsplass Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om pensjonistarbeidsplass 2015 og vurdering fra leder Pensjonistarbeidsplass Offl 23 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om overgang til deltidsstudie Overgang til deltidsstudie Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument, 15/ Tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn Personalsak - Dok. dato: Arkivdel: Personal 234, 15/ Intensjonsavtale Eksterne ressurspesoner NSLA Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.5

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon uten lønn fra Permisjon sykdom fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om pensjonistarbeidsplass og vurdering fra leder Pensjonistarbeidsplass Offl 23 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Midlertidig ansettelse som konsulent - opptak ved, fakultetsadministrasjonen Midlertidig ansettelse som konsulent - opptak ved, fakultetsadministrasjonen Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 15/ Innkalling til samtale - Innkalling til samtale tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Varsel om sak - Varsel om sak - tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Forsinkelse i studieprogresjon - manglende emne Forsinkelse i studieprogresjon Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 507

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Kopi av søknad om foreldrepenger til NAV datert Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 15/ Inntekts- og skatteopplysningsskjema til NAV datert og Permisjon fødsel fra NAV Sandnes Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Møtereferat i Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 4/15 Søknad om opptak til ph.d.- studium i Risikostyring og samfunnsikkerhet - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 5/15 Søknad om opptak til ph.d. - studium i Risikostyring og samfunnsikkerhet - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 6/15 Endring av opplæringsplan - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ DTN 7/15 Endring av veilederteam - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 8/15 Endring av veilederteam - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 9/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 10/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 11/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 12/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ DTN 13/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 14/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 15/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 16/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 17/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 18/15 Oppnevning av bedømmelseskomitè for vurdering av Ph.d.- avhandling - Offshoreteknologi (Behandlet på fullmakt) - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ DTN 19/15 Oppnevning av bedømmelseskomitè for vurdering av Ph.d.- avhandling - Offshoreteknologi (Behandlet på fullmakt) - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet , 15/ Innvilget søknad om utvidet studierett tvidet studierett - Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Avslutting av rekruttering til midlertidig stilling som overingeniør, Rekruttering midlertidig stilling som overingeniør TN-IDE-LAB, , 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan - Endring av individuell utdanningsplan Offl 3 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Innkalling til møte i lokalt hovedavtaleutvalg HF, sirkulasjonsmøte med svarfrist HF Lokalt hovedavtaleutvalg ved 2015, 15/ Forlengelse av permisjon fra studium, Master i Helsevitenskap Permisjon fra studium, Master i Helsevitenskap Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 512.4

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Varsel om sak KN 17/15 Varsel om sak - tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535 X, 15/ Møteinnkalling Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ DTN 26/15 Godkjenning av referat fra i Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ DTN 27/15 Søknad om opptak til ph.d.- studium i Petroleumsteknologi - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 28/15 Søknad om opptak til ph.d.- studium i Kjemi og biovitenskap - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 29/15 Opptak til ph.d.- studium i Kjemi og biovitenskap - Nærings-ph.d. - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ DTN 31/15 Endring av opplæringsplan - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 34/15 Eventuelt Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ HFA 21/15 Godkjenning av utlysningstekst - førsteamanuensis i lesevitenskap/spesialpedagogikk, HF-SLF, Rekruttering førsteamanuensis i lesevitenskap/spesialpedagogikk, HF-SLF, , 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Inntekts- og skatteopplysningsskjema til NAV Permisjon fødsel fra NAV Eiganes og Tasta Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ HFA 20/15 Godkjenning av utlysningstekst - postdoktor i naturfag og berekraftig utvikling, HF-IB, Rekruttering postdoktor i naturfag og bærekraftig utvikling, HF-IB, , 15/ Oversendelse av bedømmelseskomiteens rapport Disputas - Improved Well Design with Risk and ncertainty Analysis - Dok. dato: Arkivdel: Personal 621 X, 15/ Godkjenning av bedømmelseskomitè for vurdering av doktorgradsarbeid - Vurdering av doktorgradsarbeid - Dok. dato: Arkivdel: Personal 621 I, 15/ Signert åremålskontrakt som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Ansettelse åremål instituttleder TN-IKM Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen og søknad om endring av individuell utdanningsplan - Søknad om fjerde gangs eksamen - Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Inntektsopplysninger for arbeidstaker Permisjon fødsel NAV Eiganes og Tasta Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Kopi av søknad om utsettelse eller gradert uttak av foreldrepenger Permisjon fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 15/ Vedtak S, , Sak 66/15, Studieportefølje ved is: opptak og dimensjonering av studier 2016 Studieportefølje ved is, opptak og dimensjonering av studier 2016 Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Oversendelse av endret kontrakt: /F20 Peroxisome-Mediated Mechanisms of Plant Innate Immunity Oversendelse av endret kontrakt - prosjekt /F20 Peroxisome-Mediated Mechanisms of Plant Innate Immunity Norges forskningsråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Brosjyre e-maintenance S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Best for deg garanti - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Feilrettingsmanual - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Organisasjonskart CBC Rogaland - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Funksjonssertifikat imagernner ADV C5250i - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Brukerveiledning - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Opplæringsplakat - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Oppstartsbrev til brukere S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Tentativ fremdrifts- implementerings og ansvarsplan S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Vedlegg til anskaffelse S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg Canon IW Management Console , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbyders forbehold og avvik S.4 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Bilag G , Tatt til etterretning I, 15/ Taushetspliktige opplysninger S.6 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Bilag E , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbudsbrev S.6 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Sladdet versjon av besvarelse , Tatt til etterretning

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Alminnelige innkjøpsbetingelser for varer - utfylt og signert S.8 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_ , Tatt til etterretning I, 15/ Standardkontrakt for varekjøp S.8 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_ , Tatt til etterretning X, 15/ Signert protokoll ATN 70/15 Møte i ansettelsesutvalget TN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innvilget midlertidig oppholdstillatelse for borger av Russland - Samlesak: Orientering om oppholdstillatelse for utenlandske studenter 2015 tlendingsdirektoratet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om fritak for emner - Bachelor i sykepleie - Søknad om innpass av emner - bachelor sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fagplan for bachelor sykepleie kull 2003 Søknad om innpass av emner - bachelor sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om fritak for emner, Bachelor i sykepleie - Søknad om innpass av emner - bachelor sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Lønnskrav L-sak Lønnssak Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3, 15/ Svar på søknad om endring av individuell utdanningsplan- godkjenning av emne Søknad om endring av individuell utdanningsplan- godkjenning av emne Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Søknad om forhåndsgodkjenning av destudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Søknad om forhåndsgodkjenning av destudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Søknad om forhånsdgodkjenning av delstudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Søknad om forhånsdgodkjenning av delstudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Søknad om innpassing av ekstern eksamen som del av bachelor i idrett ved is Søknad om innpassing av ekstern eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument X, 15/ ttalelse fra faggruppen i idrett Søknad om innpassing av ekstern eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av eksternt årsstudium som del av bachelor i idrett ved is Søknad om innpassing av ekstern eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument N, 15/ Enhetstilknytning - Ansettelse i stilling som postdoktor i utdanningsvitenskap, HF-IB, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt - Interfacial Measurement Equipment ANSK KRSS ANSK Interfacial Measurement Equipment Krüss Gmbh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Overgang fra arbeidsavklaring til uførepensjon - Pensjon ufør fra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Dokumentasjon av innvilget uførepensjon Pensjon ufør fra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om endring av utdanningsplan Søknad om endring i utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget justert utdanningsplan Søknad om endring i utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Sykemelding - Master i Helsevitenskap Sykemelding, Master i Helsevitenskap Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Vedtak S, , Sak 65/15, Orientering om søkertall for is 2015 Søkertall is Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtak S, , Sak 63/15, Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2016 med treårig prognose og bemanningsplan Statsbudsjettet 2016 Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 116 I, 15/ Søknad om opprykk til førstelektor Kvalifikasjonsopprykk førstelektor spesialpedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse i stilling som føsteamanuensis i Statsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om pensjonistarbeidsplass Pensjonistarbeidsplass Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Spørsmål om krav til pedagogisk kompetanse ved vurdering til professorkompetanse ved niversitetet i Stavanger - Ansettelse i fast vitenskapelig stilling ved Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Krav til praktisk-pedagogisk kompetanse ved ansettelse som professor Ansettelse i fast vitenskapelig stilling ved Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ IDR107 Friluftsliv; Norsk friluftslivtradisjon - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 X, 15/ A 50/15 Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid, Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 51/15 Ansettelse i to ledige stillinger som doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid, og Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 52/15 Økt stillingsandel for universitetslektor - praksiskoordinator, Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 53/15 Forlengelse av midlertidig eksternt finansiert 50% stilling som forskningsassistent, Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ A 54/15 Oppnevning av intern komite til ledige stillinger som stipendiat/postdoktor i adferdsøkonomi, Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra møte i Ansettelsesutvalget SV Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Protokoll fra møtet i Ansettelsesutvalget SV Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Tar ikke imot reservert plass Reservert studieplass - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Orientering om endring i mastergradsforskriften Orientering om endring i mastergradsforskriften Det kongelige kunnskapsdepartement IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Dok.dato: Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/GAK

Dok.dato: Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/GAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 30.12.2010 DTN 62/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 I,, N, X, S X, 11/04883-30 F. Sandnes k. Gramstad gnr1, Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg FV 317 - Plan 2011 108.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer