Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt om sensurering PP505 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Vedtak S, , Sak 64/15, Regnskapsrapport 1. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 74/15 Rekruttering førsteamanuensis matematikk IMN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Statens Strålevern - Doserapport Statens Strålevern - Doserapporter Statens Strålevern Journaldato: Tilg. kode: AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 I, 15/ Søknad om støtte til konferansereise Støtte til reiser og konferanser ved HHiS Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Oversendelse av sakkyndig komites vurdering - søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i psykologi, Kvalifikasjonsopprykk professor i psykologi, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Sakkyndig komites vurdering - Kvalifikasjonsopprykk professor i psykologi, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Protokoll Rekruttering rådgiver E prosjektstøtte, FIA, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 65/15 - Rekruttering doktorgradsstipendiat i petroleumsrelatert fysikk, TN IMN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 76/15 Rekruttering stipendiat i biologisk kjemi IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 77/15 - Rekruttering stipendiat i fysikk, IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Signert protokoll ATN 78/15 - Rekruttering stipendiat i Organisk kjemi, IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Vedr Ansettelse som førsteamanuensis i helsevitenskap Ansettelse førsteamanuensis i helsevitenskap, SV-IH, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Vedtak S, , Sak 60/15, Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet Styret ved niversitetet i Stavanger Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtak S, , Sak 61/15, Godkjenning av møtebok fra styremøtet Styret ved niversitetet i Stavanger Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Dekanvedtak: Oppnevning av komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i industriell økonomi, st.id Rekruttering doktorgradsstipendiat i industriell økonomi, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om innpass av SVEXPHIL Søknad om innpass av emne, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Søknad om kvalifikasjonsopprykk - Kvalifikasjonsopprykk - Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse Kvalifikasjonsopprykk - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Lønnskrav etter HTA punkt Lønnssak Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Lønnsopprykk etter Hovedtariffavtalens punkt Lønnssak Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Trekker søknad på stilling idrett Rekruttering førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i kroppsøving/idrett, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Komiteuttalelse for postdoktor i materialteknologi, Rekruttering Postdoktor TN-IKM, Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Protokoll ATN 34/ Rekruttering Postdoktor TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om utvidet studierett Søknad om utvidet studierett Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Karakterutskrift fra Griffith niversity Oppfølging av forhåndsgodkjenning av emner - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om utvidet studierett tvidet studierett Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/03-1 Søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/08-1 Søknad om dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg. Dispensasjon fra frist for å semesterregistrere seg Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/74-1 Karakterutskrift Endring av individuell utdanningsplan- godkjenning av emner Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/94-1 Invitasjon fra SI og IAPP til rundebordsmøte med amerikansk delegasjon. SI og International Academic Partnership Program (IAPP) Norway Senter for internasjonalisering av utdanning Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 351 I, 15/96-1 Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emne - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emne - Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Oppsigelse av stilling Ansettelse som rådgiver ved Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Innvilget skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Signert avtale mellom is og VisCo Interactive Solutions Avtale mellom is og VisCo Interactive Solutions om partnerskapsprosjektet "Senter for industriell teknologi og driftsledelse" ved is VisCo Interactive Solutions Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Spørsmål vedr. eksamensdato Spørsmål vedrørende eksamenskollisjon Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om overflytting til grunnskolelærerutdanning trinn v/is Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i nettbasert sykepleie Endret utdanningsplan, Bachelor i nettbasert sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om overflytting til andre året barnehagelærerutdanning Overflytting Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Emnebeskrivelser fra Høgskolen i Bergen Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Karakterutskrift Overflytting - Høgskolen i Bergen Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Svar på søknad om godkjenning av emner - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Saksframlegg: Søknad om godkjenning av BSY150 Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Fakultetsstyret ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møtebok fra fakultetsstyret ved Fakultetsstyret ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtak S, , Sak 67/15, Tverrgående satsinger Status for de institusjonelle utviklingsprosjektene i tverrgående handlingsplan Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 02

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Referat fra møte i styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på søknad om pensjonistarbeidsplass 2015 Pensjonistarbeidsplass Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om pensjonistarbeidsplass 2015 og vurdering fra leder Pensjonistarbeidsplass Offl 23 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om overgang til deltidsstudie Overgang til deltidsstudie Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument, 15/ Tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn Personalsak - Dok. dato: Arkivdel: Personal 234, 15/ Intensjonsavtale Eksterne ressurspesoner NSLA Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.5

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon uten lønn fra Permisjon sykdom fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om pensjonistarbeidsplass og vurdering fra leder Pensjonistarbeidsplass Offl 23 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Midlertidig ansettelse som konsulent - opptak ved, fakultetsadministrasjonen Midlertidig ansettelse som konsulent - opptak ved, fakultetsadministrasjonen Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 15/ Innkalling til samtale - Innkalling til samtale tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Varsel om sak - Varsel om sak - tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Forsinkelse i studieprogresjon - manglende emne Forsinkelse i studieprogresjon Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 507

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Kopi av søknad om foreldrepenger til NAV datert Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 15/ Inntekts- og skatteopplysningsskjema til NAV datert og Permisjon fødsel fra NAV Sandnes Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Møtereferat i Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 4/15 Søknad om opptak til ph.d.- studium i Risikostyring og samfunnsikkerhet - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 5/15 Søknad om opptak til ph.d. - studium i Risikostyring og samfunnsikkerhet - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 6/15 Endring av opplæringsplan - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ DTN 7/15 Endring av veilederteam - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 8/15 Endring av veilederteam - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 9/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 10/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 11/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 12/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ DTN 13/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 14/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 15/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 16/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 17/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 18/15 Oppnevning av bedømmelseskomitè for vurdering av Ph.d.- avhandling - Offshoreteknologi (Behandlet på fullmakt) - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ DTN 19/15 Oppnevning av bedømmelseskomitè for vurdering av Ph.d.- avhandling - Offshoreteknologi (Behandlet på fullmakt) - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet , 15/ Innvilget søknad om utvidet studierett tvidet studierett - Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Avslutting av rekruttering til midlertidig stilling som overingeniør, Rekruttering midlertidig stilling som overingeniør TN-IDE-LAB, , 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan - Endring av individuell utdanningsplan Offl 3 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Innkalling til møte i lokalt hovedavtaleutvalg HF, sirkulasjonsmøte med svarfrist HF Lokalt hovedavtaleutvalg ved 2015, 15/ Forlengelse av permisjon fra studium, Master i Helsevitenskap Permisjon fra studium, Master i Helsevitenskap Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 512.4

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Varsel om sak KN 17/15 Varsel om sak - tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535 X, 15/ Møteinnkalling Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ DTN 26/15 Godkjenning av referat fra i Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ DTN 27/15 Søknad om opptak til ph.d.- studium i Petroleumsteknologi - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 28/15 Søknad om opptak til ph.d.- studium i Kjemi og biovitenskap - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 29/15 Opptak til ph.d.- studium i Kjemi og biovitenskap - Nærings-ph.d. - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ DTN 31/15 Endring av opplæringsplan - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 34/15 Eventuelt Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ HFA 21/15 Godkjenning av utlysningstekst - førsteamanuensis i lesevitenskap/spesialpedagogikk, HF-SLF, Rekruttering førsteamanuensis i lesevitenskap/spesialpedagogikk, HF-SLF, , 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Inntekts- og skatteopplysningsskjema til NAV Permisjon fødsel fra NAV Eiganes og Tasta Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ HFA 20/15 Godkjenning av utlysningstekst - postdoktor i naturfag og berekraftig utvikling, HF-IB, Rekruttering postdoktor i naturfag og bærekraftig utvikling, HF-IB, , 15/ Oversendelse av bedømmelseskomiteens rapport Disputas - Improved Well Design with Risk and ncertainty Analysis - Dok. dato: Arkivdel: Personal 621 X, 15/ Godkjenning av bedømmelseskomitè for vurdering av doktorgradsarbeid - Vurdering av doktorgradsarbeid - Dok. dato: Arkivdel: Personal 621 I, 15/ Signert åremålskontrakt som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Ansettelse åremål instituttleder TN-IKM Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen og søknad om endring av individuell utdanningsplan - Søknad om fjerde gangs eksamen - Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Inntektsopplysninger for arbeidstaker Permisjon fødsel NAV Eiganes og Tasta Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Kopi av søknad om utsettelse eller gradert uttak av foreldrepenger Permisjon fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 15/ Vedtak S, , Sak 66/15, Studieportefølje ved is: opptak og dimensjonering av studier 2016 Studieportefølje ved is, opptak og dimensjonering av studier 2016 Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Oversendelse av endret kontrakt: /F20 Peroxisome-Mediated Mechanisms of Plant Innate Immunity Oversendelse av endret kontrakt - prosjekt /F20 Peroxisome-Mediated Mechanisms of Plant Innate Immunity Norges forskningsråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Brosjyre e-maintenance S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Best for deg garanti - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Feilrettingsmanual - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Organisasjonskart CBC Rogaland - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Funksjonssertifikat imagernner ADV C5250i - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Brukerveiledning - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Opplæringsplakat - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Oppstartsbrev til brukere S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Tentativ fremdrifts- implementerings og ansvarsplan S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Vedlegg til anskaffelse S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg Canon IW Management Console , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbyders forbehold og avvik S.4 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Bilag G , Tatt til etterretning I, 15/ Taushetspliktige opplysninger S.6 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Bilag E , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbudsbrev S.6 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Sladdet versjon av besvarelse , Tatt til etterretning

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Alminnelige innkjøpsbetingelser for varer - utfylt og signert S.8 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_ , Tatt til etterretning I, 15/ Standardkontrakt for varekjøp S.8 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_ , Tatt til etterretning X, 15/ Signert protokoll ATN 70/15 Møte i ansettelsesutvalget TN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innvilget midlertidig oppholdstillatelse for borger av Russland - Samlesak: Orientering om oppholdstillatelse for utenlandske studenter 2015 tlendingsdirektoratet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om fritak for emner - Bachelor i sykepleie - Søknad om innpass av emner - bachelor sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fagplan for bachelor sykepleie kull 2003 Søknad om innpass av emner - bachelor sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om fritak for emner, Bachelor i sykepleie - Søknad om innpass av emner - bachelor sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Lønnskrav L-sak Lønnssak Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3, 15/ Svar på søknad om endring av individuell utdanningsplan- godkjenning av emne Søknad om endring av individuell utdanningsplan- godkjenning av emne Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Søknad om forhåndsgodkjenning av destudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Søknad om forhåndsgodkjenning av destudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Søknad om forhånsdgodkjenning av delstudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Søknad om forhånsdgodkjenning av delstudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Søknad om innpassing av ekstern eksamen som del av bachelor i idrett ved is Søknad om innpassing av ekstern eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument X, 15/ ttalelse fra faggruppen i idrett Søknad om innpassing av ekstern eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av eksternt årsstudium som del av bachelor i idrett ved is Søknad om innpassing av ekstern eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument N, 15/ Enhetstilknytning - Ansettelse i stilling som postdoktor i utdanningsvitenskap, HF-IB, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt - Interfacial Measurement Equipment ANSK KRSS ANSK Interfacial Measurement Equipment Krüss Gmbh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Overgang fra arbeidsavklaring til uførepensjon - Pensjon ufør fra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Dokumentasjon av innvilget uførepensjon Pensjon ufør fra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om endring av utdanningsplan Søknad om endring i utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget justert utdanningsplan Søknad om endring i utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Sykemelding - Master i Helsevitenskap Sykemelding, Master i Helsevitenskap Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Vedtak S, , Sak 65/15, Orientering om søkertall for is 2015 Søkertall is Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtak S, , Sak 63/15, Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2016 med treårig prognose og bemanningsplan Statsbudsjettet 2016 Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 116 I, 15/ Søknad om opprykk til førstelektor Kvalifikasjonsopprykk førstelektor spesialpedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse i stilling som føsteamanuensis i Statsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om pensjonistarbeidsplass Pensjonistarbeidsplass Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Spørsmål om krav til pedagogisk kompetanse ved vurdering til professorkompetanse ved niversitetet i Stavanger - Ansettelse i fast vitenskapelig stilling ved Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Krav til praktisk-pedagogisk kompetanse ved ansettelse som professor Ansettelse i fast vitenskapelig stilling ved Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ IDR107 Friluftsliv; Norsk friluftslivtradisjon - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 X, 15/ A 50/15 Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid, Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 51/15 Ansettelse i to ledige stillinger som doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid, og Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 52/15 Økt stillingsandel for universitetslektor - praksiskoordinator, Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 53/15 Forlengelse av midlertidig eksternt finansiert 50% stilling som forskningsassistent, Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ A 54/15 Oppnevning av intern komite til ledige stillinger som stipendiat/postdoktor i adferdsøkonomi, Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra møte i Ansettelsesutvalget SV Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Protokoll fra møtet i Ansettelsesutvalget SV Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Tar ikke imot reservert plass Reservert studieplass - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Orientering om endring i mastergradsforskriften Orientering om endring i mastergradsforskriften Det kongelige kunnskapsdepartement IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 03.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 27.09.2012

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Offentlig journal. Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter. Mulighetsstudie TN 13.09.

Offentlig journal. Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter. Mulighetsstudie TN 13.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.3.2013-24.3.2013, Dokumenttype:,,n,s,x, tatus: J,A 26.03.2013 Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08.

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,n,x,s, tatus: J,A 23.11.2012 Forespørsel om innvilgelse av visa ersonalmappe 2011/2337-11 18248/2012 22.08.2012 TN-ADM/HKH Avs./mottaker:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, Status: J,A 28.02.2012 Stillingsbeskrivelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/499-13 21963/2011 14.10.2011 TN-ADM/ALS

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014.

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 29.09.2014 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende fremdriftsrapport. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/1158-12 6431/2012 06.05.2013 06.03.

Offentlig journal. Vedrørende fremdriftsrapport. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/1158-12 6431/2012 06.05.2013 06.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.5.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.05.2013 Vedrørende fremdriftsrapport Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/1158-12 6431/2012 06.03.2012

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer