Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt om sensurering PP505 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Vedtak S, , Sak 64/15, Regnskapsrapport 1. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 74/15 Rekruttering førsteamanuensis matematikk IMN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Statens Strålevern - Doserapport Statens Strålevern - Doserapporter Statens Strålevern Journaldato: Tilg. kode: AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 I, 15/ Søknad om støtte til konferansereise Støtte til reiser og konferanser ved HHiS Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Oversendelse av sakkyndig komites vurdering - søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i psykologi, Kvalifikasjonsopprykk professor i psykologi, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Sakkyndig komites vurdering - Kvalifikasjonsopprykk professor i psykologi, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Protokoll Rekruttering rådgiver E prosjektstøtte, FIA, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 65/15 - Rekruttering doktorgradsstipendiat i petroleumsrelatert fysikk, TN IMN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 76/15 Rekruttering stipendiat i biologisk kjemi IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert protokoll ATN 77/15 - Rekruttering stipendiat i fysikk, IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Signert protokoll ATN 78/15 - Rekruttering stipendiat i Organisk kjemi, IMN, Fellesannonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Vedr Ansettelse som førsteamanuensis i helsevitenskap Ansettelse førsteamanuensis i helsevitenskap, SV-IH, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Vedtak S, , Sak 60/15, Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet Styret ved niversitetet i Stavanger Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtak S, , Sak 61/15, Godkjenning av møtebok fra styremøtet Styret ved niversitetet i Stavanger Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Dekanvedtak: Oppnevning av komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i industriell økonomi, st.id Rekruttering doktorgradsstipendiat i industriell økonomi, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om innpass av SVEXPHIL Søknad om innpass av emne, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Søknad om kvalifikasjonsopprykk - Kvalifikasjonsopprykk - Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse Kvalifikasjonsopprykk - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Lønnskrav etter HTA punkt Lønnssak Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Lønnsopprykk etter Hovedtariffavtalens punkt Lønnssak Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Trekker søknad på stilling idrett Rekruttering førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i kroppsøving/idrett, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Komiteuttalelse for postdoktor i materialteknologi, Rekruttering Postdoktor TN-IKM, Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Protokoll ATN 34/ Rekruttering Postdoktor TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om utvidet studierett Søknad om utvidet studierett Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Karakterutskrift fra Griffith niversity Oppfølging av forhåndsgodkjenning av emner - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om utvidet studierett tvidet studierett Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/03-1 Søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/08-1 Søknad om dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg. Dispensasjon fra frist for å semesterregistrere seg Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/74-1 Karakterutskrift Endring av individuell utdanningsplan- godkjenning av emner Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/94-1 Invitasjon fra SI og IAPP til rundebordsmøte med amerikansk delegasjon. SI og International Academic Partnership Program (IAPP) Norway Senter for internasjonalisering av utdanning Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 351 I, 15/96-1 Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emne - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emne - Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Oppsigelse av stilling Ansettelse som rådgiver ved Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Innvilget skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Signert avtale mellom is og VisCo Interactive Solutions Avtale mellom is og VisCo Interactive Solutions om partnerskapsprosjektet "Senter for industriell teknologi og driftsledelse" ved is VisCo Interactive Solutions Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Spørsmål vedr. eksamensdato Spørsmål vedrørende eksamenskollisjon Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om overflytting til grunnskolelærerutdanning trinn v/is Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i nettbasert sykepleie Endret utdanningsplan, Bachelor i nettbasert sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om overflytting til andre året barnehagelærerutdanning Overflytting Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Emnebeskrivelser fra Høgskolen i Bergen Overflytting - Dok. dato: Arkivdel: Student

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Karakterutskrift Overflytting - Høgskolen i Bergen Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Svar på søknad om godkjenning av emner - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Saksframlegg: Søknad om godkjenning av BSY150 Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Fakultetsstyret ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møtebok fra fakultetsstyret ved Fakultetsstyret ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtak S, , Sak 67/15, Tverrgående satsinger Status for de institusjonelle utviklingsprosjektene i tverrgående handlingsplan Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 02

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Referat fra møte i styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på søknad om pensjonistarbeidsplass 2015 Pensjonistarbeidsplass Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om pensjonistarbeidsplass 2015 og vurdering fra leder Pensjonistarbeidsplass Offl 23 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om overgang til deltidsstudie Overgang til deltidsstudie Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument, 15/ Tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn Personalsak - Dok. dato: Arkivdel: Personal 234, 15/ Intensjonsavtale Eksterne ressurspesoner NSLA Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.5

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon uten lønn fra Permisjon sykdom fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om pensjonistarbeidsplass og vurdering fra leder Pensjonistarbeidsplass Offl 23 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Midlertidig ansettelse som konsulent - opptak ved, fakultetsadministrasjonen Midlertidig ansettelse som konsulent - opptak ved, fakultetsadministrasjonen Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 15/ Innkalling til samtale - Innkalling til samtale tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Varsel om sak - Varsel om sak - tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Forsinkelse i studieprogresjon - manglende emne Forsinkelse i studieprogresjon Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 507

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Kopi av søknad om foreldrepenger til NAV datert Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 15/ Inntekts- og skatteopplysningsskjema til NAV datert og Permisjon fødsel fra NAV Sandnes Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Møtereferat i Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 4/15 Søknad om opptak til ph.d.- studium i Risikostyring og samfunnsikkerhet - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 5/15 Søknad om opptak til ph.d. - studium i Risikostyring og samfunnsikkerhet - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 6/15 Endring av opplæringsplan - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ DTN 7/15 Endring av veilederteam - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 8/15 Endring av veilederteam - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 9/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 10/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 11/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 12/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ DTN 13/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 14/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 15/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 16/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 17/15 Godkjenning av endelig prosjektbeskrivelse - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 18/15 Oppnevning av bedømmelseskomitè for vurdering av Ph.d.- avhandling - Offshoreteknologi (Behandlet på fullmakt) - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ DTN 19/15 Oppnevning av bedømmelseskomitè for vurdering av Ph.d.- avhandling - Offshoreteknologi (Behandlet på fullmakt) - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet , 15/ Innvilget søknad om utvidet studierett tvidet studierett - Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Avslutting av rekruttering til midlertidig stilling som overingeniør, Rekruttering midlertidig stilling som overingeniør TN-IDE-LAB, , 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan - Endring av individuell utdanningsplan Offl 3 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Innkalling til møte i lokalt hovedavtaleutvalg HF, sirkulasjonsmøte med svarfrist HF Lokalt hovedavtaleutvalg ved 2015, 15/ Forlengelse av permisjon fra studium, Master i Helsevitenskap Permisjon fra studium, Master i Helsevitenskap Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 512.4

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Varsel om sak KN 17/15 Varsel om sak - tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535 X, 15/ Møteinnkalling Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ DTN 26/15 Godkjenning av referat fra i Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ DTN 27/15 Søknad om opptak til ph.d.- studium i Petroleumsteknologi - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 28/15 Søknad om opptak til ph.d.- studium i Kjemi og biovitenskap - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 29/15 Opptak til ph.d.- studium i Kjemi og biovitenskap - Nærings-ph.d. - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ DTN 31/15 Endring av opplæringsplan - Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ DTN 34/15 Eventuelt Doktorgradsutvalget ved Det Teknisk - naturvitenskapelige fakultet X, 15/ HFA 21/15 Godkjenning av utlysningstekst - førsteamanuensis i lesevitenskap/spesialpedagogikk, HF-SLF, Rekruttering førsteamanuensis i lesevitenskap/spesialpedagogikk, HF-SLF, , 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 516

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Inntekts- og skatteopplysningsskjema til NAV Permisjon fødsel fra NAV Eiganes og Tasta Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ HFA 20/15 Godkjenning av utlysningstekst - postdoktor i naturfag og berekraftig utvikling, HF-IB, Rekruttering postdoktor i naturfag og bærekraftig utvikling, HF-IB, , 15/ Oversendelse av bedømmelseskomiteens rapport Disputas - Improved Well Design with Risk and ncertainty Analysis - Dok. dato: Arkivdel: Personal 621 X, 15/ Godkjenning av bedømmelseskomitè for vurdering av doktorgradsarbeid - Vurdering av doktorgradsarbeid - Dok. dato: Arkivdel: Personal 621 I, 15/ Signert åremålskontrakt som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Ansettelse åremål instituttleder TN-IKM Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen og søknad om endring av individuell utdanningsplan - Søknad om fjerde gangs eksamen - Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Inntektsopplysninger for arbeidstaker Permisjon fødsel NAV Eiganes og Tasta Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Kopi av søknad om utsettelse eller gradert uttak av foreldrepenger Permisjon fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 15/ Vedtak S, , Sak 66/15, Studieportefølje ved is: opptak og dimensjonering av studier 2016 Studieportefølje ved is, opptak og dimensjonering av studier 2016 Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Oversendelse av endret kontrakt: /F20 Peroxisome-Mediated Mechanisms of Plant Innate Immunity Oversendelse av endret kontrakt - prosjekt /F20 Peroxisome-Mediated Mechanisms of Plant Innate Immunity Norges forskningsråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Brosjyre e-maintenance S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Best for deg garanti - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Feilrettingsmanual - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Organisasjonskart CBC Rogaland - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Funksjonssertifikat imagernner ADV C5250i - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Brukerveiledning - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Opplæringsplakat - S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Oppstartsbrev til brukere S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Tentativ fremdrifts- implementerings og ansvarsplan S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg , Tatt til etterretning I, 15/ Vedlegg til anskaffelse S.3 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Vedlegg Canon IW Management Console , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbyders forbehold og avvik S.4 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Bilag G , Tatt til etterretning I, 15/ Taushetspliktige opplysninger S.6 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Bilag E , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbudsbrev S.6 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_14 Sladdet versjon av besvarelse , Tatt til etterretning

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Alminnelige innkjøpsbetingelser for varer - utfylt og signert S.8 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_ , Tatt til etterretning I, 15/ Standardkontrakt for varekjøp S.8 Leasing av multifunksjonsmaskiner - ANSK 53_ , Tatt til etterretning X, 15/ Signert protokoll ATN 70/15 Møte i ansettelsesutvalget TN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innvilget midlertidig oppholdstillatelse for borger av Russland - Samlesak: Orientering om oppholdstillatelse for utenlandske studenter 2015 tlendingsdirektoratet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om fritak for emner - Bachelor i sykepleie - Søknad om innpass av emner - bachelor sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fagplan for bachelor sykepleie kull 2003 Søknad om innpass av emner - bachelor sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om fritak for emner, Bachelor i sykepleie - Søknad om innpass av emner - bachelor sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Lønnskrav L-sak Lønnssak Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3, 15/ Svar på søknad om endring av individuell utdanningsplan- godkjenning av emne Søknad om endring av individuell utdanningsplan- godkjenning av emne Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Søknad om forhåndsgodkjenning av destudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Søknad om forhåndsgodkjenning av destudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Søknad om forhånsdgodkjenning av delstudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Søknad om forhånsdgodkjenning av delstudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Søknad om innpassing av ekstern eksamen som del av bachelor i idrett ved is Søknad om innpassing av ekstern eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument X, 15/ ttalelse fra faggruppen i idrett Søknad om innpassing av ekstern eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av eksternt årsstudium som del av bachelor i idrett ved is Søknad om innpassing av ekstern eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument N, 15/ Enhetstilknytning - Ansettelse i stilling som postdoktor i utdanningsvitenskap, HF-IB, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt - Interfacial Measurement Equipment ANSK KRSS ANSK Interfacial Measurement Equipment Krüss Gmbh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Overgang fra arbeidsavklaring til uførepensjon - Pensjon ufør fra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Dokumentasjon av innvilget uførepensjon Pensjon ufør fra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om endring av utdanningsplan Søknad om endring i utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget justert utdanningsplan Søknad om endring i utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Sykemelding - Master i Helsevitenskap Sykemelding, Master i Helsevitenskap Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Vedtak S, , Sak 65/15, Orientering om søkertall for is 2015 Søkertall is Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtak S, , Sak 63/15, Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2016 med treårig prognose og bemanningsplan Statsbudsjettet 2016 Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 116 I, 15/ Søknad om opprykk til førstelektor Kvalifikasjonsopprykk førstelektor spesialpedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse i stilling som føsteamanuensis i Statsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om pensjonistarbeidsplass Pensjonistarbeidsplass Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Spørsmål om krav til pedagogisk kompetanse ved vurdering til professorkompetanse ved niversitetet i Stavanger - Ansettelse i fast vitenskapelig stilling ved Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Krav til praktisk-pedagogisk kompetanse ved ansettelse som professor Ansettelse i fast vitenskapelig stilling ved Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ IDR107 Friluftsliv; Norsk friluftslivtradisjon - eksamensoppgave ordinær eksamen våren 2015 Eksamensoppgaver ordinær eksamen våren , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 X, 15/ A 50/15 Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid, Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 51/15 Ansettelse i to ledige stillinger som doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid, og Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 52/15 Økt stillingsandel for universitetslektor - praksiskoordinator, Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 53/15 Forlengelse av midlertidig eksternt finansiert 50% stilling som forskningsassistent, Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ A 54/15 Oppnevning av intern komite til ledige stillinger som stipendiat/postdoktor i adferdsøkonomi, Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra møte i Ansettelsesutvalget SV Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Protokoll fra møtet i Ansettelsesutvalget SV Møte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Tar ikke imot reservert plass Reservert studieplass - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Orientering om endring i mastergradsforskriften Orientering om endring i mastergradsforskriften Det kongelige kunnskapsdepartement IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 (dekankontor), Kjølv Egelands Hus Dato: 25.10.2011, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet:

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Obligatorisk kursoppgave/eksamensoppgave/sensorveiledning Klage på sensurvedtak (samlesak)

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer