Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/ Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155 Fra RFK til RA: Søknad om dispensasjon Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155 Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 12/ Di. Karmøy k. Storesund gnr Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan RFK til RA: Søknad om disp for ID Karmøy k. Storesund gnr Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 13/ Time k. Vestly gnr 22 bnr 5. Nydyrking - Delutbetaling ID Time k. Vestly gnr 22 bnr 5. Nydyrking Riksantikvaren AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum I, 13/ Time k. Vestly gnr 22 bnr 5. Nydyrking. Melding om delutbetaling, statlig kostnadsdekning, tilsagnsnummer Time k. Vestly gnr 22 bnr 5. Nydyrking Riksantikvaren Journaldato: Tilg. kode: AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 2 of 41 I, 13/ Ve. Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under Stavanger felles. Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under Stavanger felles Statens vegvesen - Region vest AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning I, 14/ Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Melding om delutbetaling, statlig kostnadsdekning, tilsagnsnummer Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus Riksantikvaren Journaldato: Tilg. kode: AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 14/ Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo. Delutbetaling Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo Riksantikvaren AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 14/ Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo. Melding om delutbetaling, statlig kostnadsdekning, tilsagnsnummer Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo Riksantikvaren Journaldato: Tilg. kode: AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 14/ Di. Sandnes k. Årsvoll gnr 64 bnr 3 Massefylling. Fra RA til Stangeland maskin as: Innvilgelse av søknad Sandnes k. Årsvoll gnr 64 bnr 3 Massefylling Riksantikvaren AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 3 of 41 I, 14/ Haugesund k. Saltveit gnr 32 bnr 81. Funn av helleristninger ved dreneringsarbeid. ID Delutbetaling tilsagnsnr Haugesund k. Saltveit gnr 32 bnr 81. Funn av helleristninger ved dreneringsarbeid. ID Riksantikvaren AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum I, 14/ VT. Haugesund k. Saltveit gnr 32 bnr 81. Funn av helleristninger ved dreneringsarbeid. ID Melding om delutbetaling, statlig kostnadsdekning, tilsagnsnummer Haugesund k. Saltveit gnr 32 bnr 81. Funn av helleristninger ved dreneringsarbeid. ID Riksantikvaren Journaldato: Tilg. kode: AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum X, 15/ Protokoll fra ledermøtet AM - Ledermøter 2015 AM Arkeologisk museum AM Samlinger AM Fornminnevern AM Formidling AM Konservering AM Museumsadministrasjon AM Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Sakkyndig vurdering av søknad - førsteamanuensis matematikk IMN, Rekruttering førsteamanuensis matematikk IMN, , ***** Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier i Norge Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning Det kongelige kunnskapsdepartement tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 4 of 41 I, 15/ Lesedag og eksamen Kompetanseutvikling SV-fakultetet 2015 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ niped våren 2016 Tilknytning til niped Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 5 of 41 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 X, 15/ Signert protokoll A 127/ Rekruttering postdoktor/stipendiat i helsevitenskap, SV-IH, Journaldato: Tilg. kode: Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møteinnkalling Instituttstyret IMKS 2015 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møtebok instituttstyret Instituttstyret IMKS 2015 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møteinnkalling Instituttstyret IMKS 2015 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møtebok Instituttstyret IMKS 2015 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.4

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 6 of 41 X, 15/ Møteinnkalling Instituttstyret IMKS 2015 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møtebok Instituttstyret IMKS 2015 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møteinnkalling Instituttstyret IMKS 2015 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møtebok Instituttstyret IMKS 2015 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møteinnkalling Instituttstyret IMKS 2015 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Fp. Felles Rogaland. Bevaringsprogram for bergkunst (BERG). tbetaling av tilskudd - statsbudsjettet 2015 kap 1429 post 70 Felles Rogaland. Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) Riksantikvaren AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 7 of 41 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Journaldato: Tilg. kode: Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 8 of 41 I, 15/ Til ledere, gevinsteiere og medarbeidere som er engasjert i digitaliseringsarbeidet: Invitasjon til seminar om gevinstrealisering 18. desember 2015 Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Direktoratet for forvaltning og IKT Difi Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Invitasjon fra KMD til tariffkonferansen 2016 Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Journaldato: Tilg. kode: IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Legeerklæring Permisjon fra studium Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Oppnevning arbeidsgruppe for samordnet rapportering - tidstyvundersøkelsen Tidstyver - Innspill fra H institusjonene niversitets- og høgskolerådet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 X, 15/ Protokoll fra møte FSTN Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet FSTN Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 9 of 41 I, 15/ Spørsmål vedr. konteeksamen Konteeksamen BKS Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Svar på spørsmål om konteeksamen Konteeksamen BKS Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Søknad om godkjenning av emner Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 15/ KL Innkalling med saksliste Kvalitets- og læringsmiljøutvalget: Møte ( ) tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Pliktavlevering - Vastveit Pliktavlevering 2015 TN Nasjonalbiblioteket Avd. Rana, Pliktavlevering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / arbeidsavtaler ved niversitetsbiblioteket ***** niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Personal

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 10 of 41 I, 15/ Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / arbeidsavtaler ved niversitetsbiblioteket ***** niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Re. Hå k. Nesheim gnr 16 bnr 11 - Fulldyrking. Fra RFK til RA: Dispensasjon fra kml. ID 4997, , Rapport 50/2015 Hå k. Nesheim gnr 16 bnr 11 Fulldyrking Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum X, 15/ Instituttleders innstilling, ansettelse forsker i geofysikk, TN-IPT, Rekruttering forsker (1109) i geofysikk TN-IPT , Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 15/ Signert protokoll HFA 114/ Ansettelse førsteamanuensis II i Lesevitenskap Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Engasjering av ekstrahjelp ved opptakskontoret Ansettelse ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Engasjering av ekstrahjelp ved opptakskontoret Ansettelse ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personal

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 11 of 41 X, 15/ CV Ansettelse ekstrahjelp Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Retur av skjema - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting for eksamen i emnet: MHVR201 Begrunnelse for karakterfastsetting Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Instituttleders innstilling opprykk til professor Kvalifikasjonsopprykk førsteamanuensis i sedimentologi og stratigrafi TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal 222.3, 15/ Retur av skjema - krav om begrunnelse for karakterfastsetting for eksamen i emne: MHVR201 Begrunnelse for karakterfastsetting Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om direkte opptak til 3. året på bachelorprogrammet i regnskap og revisjon ved HHiS Direkte opptak ***** ***** Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for forskningsprosjekt som behandler personopplysninger Samlesak: Melding fra personvernombudet HF Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 660

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 12 of 41 I, 15/ Søknad om pensjon Pensjon alder fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 235 X, 15/ SAR 11/15 Ansettelse i 100% stilling som førstekonsulent ved Felles ressurssenter Drift, Rekruttering førstekonsulent FRES-DR, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innstilling Rekruttering førstekonsulent FRES-DR, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ CV Rekruttering førstekonsulent FRES-DR, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Kopi av Fortrinnsrett for deltidsansatte Rekruttering førstekonsulent FRES-DR, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Vedr. gjeninntredelse i stilling som renholder ved Felles ressurssenter, Driftavdelingen Ansettelse renholder fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 13 of 41 X, 15/ Kopi av Fortrinnsrett for deltidsansatte Ansettelse førstekonsulent Driftsavdelingen, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Stillingsbeskrivelse Ansettelse førstekonsulent Driftsavdelingen, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ CV Ansettelse førstekonsulent Driftsavdelingen, Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Avslag på søknad om direkte opptak til 2. året på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved HHiS Direkte opptak ***** ***** Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Saksfremlegg: søknad om direkte opptak og linjeskift Linjeskift og direkte opptak til andre og tredje året ved HH is Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Avslag på søknad om direkte opptak til 2. året på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved HHiS Linjeskift og direkte opptak til andre og tredje året ved HH is ***** Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 14 of 41, 15/ Avslag på søknad om direkte opptak til 2. året på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved HHiS Linjeskift og direkte opptak ved HH is ***** Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 bnr 78 RL 1734 Ørpetveitvegen 8 Regplan småhusbebyggelse. RFK til RA: Søknad Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 bnr 78 RL 1734 Ørpetveitvegen 8 Regplan småhusbebyggelse Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 15/ Ve. Rennesøy k. Vodl gnr 49, Kåda gnr 51 og Haugvaldstad gnr 52 div. bnr. Regplan Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand. RA til Statens vegvesen: Vedtak om utgifter Rennesøy k. Vodl gnr 49, Kåda gnr 51 og Haugvaldstad gnr 52 div. bnr. Regplan Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Riksantikvaren AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning I, 15/ Forespørsel om å være prosjektekstern leser Opptak til ph.d.-program - ***** Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 15 of 41 X, 15/ Saksfremlegg: Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Saksfremlegg: Søknad om utvidet studierett tvidet studierett Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Bekreftelse på gjennomført Erasmus+ ansattmobilitet Thomas More niversity, Mechelen -***** Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet Thomas More niversity Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 X, 15/ Signert protokoll A 131/ Forlengelse av midlertidig ansettelse Journaldato: Tilg. kode: Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på forespørsel om overflytting av ph.d.-kandidat Forespørsel om overflytting av ph.d.-kandidat Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Saksfremlegg: Søknad om utvidet studierett tvidet studierett Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 457

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 16 of 41 I, 15/ Søknad på stilling Ansettelse doktorgradsstipendiat utdanningsvitenskap, barnehagepedagogikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert studieavtale - Learning agreement 2015/ ***** Studieavtaler - Learning agreement 2015/2016 niversity of Münster Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Bedømmelseskomiteens innstilling om ph.d.-avhandlingen - Bedømmelse av doktorgradsavhandling - ***** Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Informasjon til søkerne om oppnevning av sakkyndig komite Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, HF-SLF, Til søkerne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ Vurdering av søkere til stipendiat i tdanningsvitenskap / lesevitenskap Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, HF-SLF, ***** Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting MHIMAS Klage på karaktersetting MHIMAS Dok. dato: Arkivdel: Student

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 17 of 41 I, 15/ Søknad på stilling Ansettelse i vikariat i norsk, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Internkomiteens innstilling Rekruttering postdoktor i økt oljeutvinning IOR TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ Signert kontrakt - studentassistent Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert midlertidig kontrakt - diverse arbeid på autograder Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Stipendavtale An'Najah National niversity Erasmus+ dokumentasjon ***** Journaldato: Tilg. kode: Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 X, 15/ Referat fra møte i ansettelsesutvalget TN 22. september 2015 Møte i ansettelsesutvalget TN 22. september 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 18 of 41 I, 15/ Ledige stillinger 4. kvartal 2015, RA AM Ledige stillinger AM Statistisk sentralbyrå Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 210, 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student 516

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 19 of 41 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse som timelærer i engelsk, HF-IKS Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Bekreftelse på arbeidsforhold Bekreftelse på arbeidsforhold Norges forskningsråd Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 I, 15/ Bekreftelse på mottatt melding - Bekymringsmelding Rogaland politidistrikt Dok. dato: Arkivdel: Student 539, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsløp, institutt for sosialfag Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting PP132 Klage på karaktersetting PP132 Dok. dato: Arkivdel: Student

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 20 of 41, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting PP132 Klage på karaktersetting PP132 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om godkjenning av eksamener fra annen utdanningsinstitusjon Godkjenning av eksamener fra annen utdanningsinstitusjon Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MTMAS Klage på karaktersetting MTMAS Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Innvilget forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student 516

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 21 of 41, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MTMAS Klage på karaktersetting MTMAS Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Innkalling til sirkulasjonsmøte i Ansettelsesrådet SV Ansettelsesrådet SV ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MTMAS Klage på karaktersetting MTMAS Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MTMAS Klage på karaktersetting MTMAS Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MTMAS Klage på karaktersetting MTMAS Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MTMAS Klage på karaktersetting MTMAS Dok. dato: Arkivdel: Student

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 22 of 41 X, 15/ Innkalling til møte i Ansettelsesutvalget SV Ansettelsesutvalget SV ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 012, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MTMAS Klage på karaktersetting MTMAS Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting GL2032 Klage på karaktersetting GL2032 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse midlertidig som forsker knyttet til Agderprosjektet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse midlertidig som forsker knyttet til Agderprosjektet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BFØ210 Klage på karaktersetting BFØ210 Dok. dato: Arkivdel: Student

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 23 of 41, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting GL2121 Klage på karaktersetting GL2121 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting ENG370 Klage på karaktersetting ENG370 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting Klage på karaktersetting PP139 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Bekreftelse på endring - behandlingsperioden utsettes Melding til NSD for prosjektet: Capabilities for regional innovation in a globalizing world v/***** Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 24 of 41 I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis ved Institutt for matematikk og naturvitenskap første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Søknad på doktorgradsstipendiat Ansettelse doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 25 of 41 I, 15/ Klage på vedtak Behandling av fusksaker 2015 Journaldato: Tilg. kode: tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535 I, 15/ Signert arbeidsavtale Forlengelse av ansettelsesforhold som postdoktor Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Signert protokoll HFA 112/ Rekruttering universitetslektor vikariat i norsk, HF-IGIS, Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ CV - ny komitemedlem, rekruttering førsteamanuensis i kybernetikk, TN-IDE, Rekruttering for stilling som førsteamanuensis i kybernetikk, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Instituttleders innstilling, oppnevning sakkyndig komite til vurdering av søkere til stilling førsteamanuensis i kybernetikk, utskifting av medlem, TN-IDE, Rekruttering for stilling som førsteamanuensis i kybernetikk, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid i NAV, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 26 of 41, 15/ ANSK 05/15 - Lidar System - Kontrakt tildeling ANSK 05/15 - Lidar System Navsys AS Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054 X, 15/ Signert protokoll A 123/ Rekruttering universitetslektor i juridiske fag, Journaldato: Tilg. kode: Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Rekruttering dekan SV, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Bistand ved rekruttering av dekan ved SV Rekruttering dekan SV, Mercurirval Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Annonsering - is - Dekan SV Rekruttering dekan SV, Mercurirval Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart pr telefon, 15/ Annonsering - is - Dekan SV Rekruttering dekan SV, ***** Mercurirval Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 27 of 41 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse ved kallelse for en ny periode som professor II i vertskapsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Kompetansevurdering 2011, professor II i byplanlegging, TN-IØRP, Ansettelse av professor II i byplanlegging ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, ***** Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Kompetansevurdering 2011 tillegg, professor II i byplanlegging, TN-IØRP, Ansettelse av professor II i byplanlegging ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, ***** Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Kompetansevurdering 2012, professor II i byplanlegging, TN-IØRP, Ansettelse av professor II i byplanlegging ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, ***** Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Bekreftelse evaluering universitetsnivå, professor II i byplanlegging, TN-IØRP, Ansettelse av professor II i byplanlegging ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, ***** Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Kompetansevurdering svar til komite, professor II i byplanlegging, TN-IØRP, Ansettelse av professor II i byplanlegging ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, ***** Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 28 of 41 I, 15/ Søknad på stilling som postdoktor Ansettelse postdoktor i utdanningsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Signert protokoll A 132/ Forlengelse av stipendiatperioden, Journaldato: Tilg. kode: Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse forsker innen risikostyring, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering, 15/ Videreføring av kulturhistorisk samarbeid etablert gjennom Kunnskapsdepartementets strategiske satsing for universitetsmuseene Videreføring av kulturhistorisk samarbeid etablert gjennom Kunnskapsdepartementets strategiske satsing for universitetsmuseene NTN - Vitenskapsmuseet AM Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 071 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse avdelingsleder, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse førstelektor II i sosialpedagogikk, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 29 of 41 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse forsker innen informasjonsteknologi, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, Tatt til orientering I, 15/ Søknad om godkjenning av opplæringsdel - Godkjenning av opplæringsdel - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Nordlys 2014 søknad og kontrakt Nordlys 2014 Internasjonalt kontor Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i vikariat som kontorsjef ved Adm IMKS, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ Ny avdelingstilhørighet fra Overflytting til Avdeling samlinger AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Sluttmelding Sluttmelding Dok. dato: Arkivdel: Student 517

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 30 of 41 I, 15/ Vedrørende ikke bestått eksamen - endring av studieløp Endring av studieløp ved ikke bestått eksamen i BSO165 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 59 I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om godkjenning av ekstern eksamen som del av Bachelor i idrett Innpassing av ekstern eksamen som del av Bachelor i idrett Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om studierett våren 2016 for å fullføre idrett årsstudium Studierett våren 2016 for å fullføre idrett årsstudium Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om studierett våren 2016 for å fullføre drama årsstudium Studierett våren 2016 for å fullføre drama årsstudium Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Oppsigelse av stilling Oppsigelse førsteamanuensis Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 31 of 41 I, 15/ Søknad om permisjon Permisjon fra studium Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon fra 8. semester GL Permisjon fra 8. semester GL trinn Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument I, 15/ Vedrørende oppmelding til utsatt eksamen 2016 Oppmelding til utsatt eksamen Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om linjeskift fra regnskap og revisjon til økonomi og administrasjon Skifte av studieprogram Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 514 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om utivdet tid på hjemmeeksamen ved SV-fakultetet tvidet tid ved hjemmeeksamen Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

32 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 32 of 41 I, 15/ Søknad om skifte spesialisering - Mastøk Skifte av spesialiseringsretning Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Matriks besvarelse & pristilbud - ANSK 45/15 - Automatisk flash-system ANSK 45/15 - Automatisk flash-system Matriks AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055, Tatt til orientering I, 15/ Tilbudsbrev fra Labflex med vedlegg - ANSK 06/15 - Avtrekksskap ANSK 06/15 - Avtrekksskap Labflex A/S Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055, Tatt til orientering I, 15/ Tilbud med vedlegg - ANSK 42/15 - Programvare for simulering av "non destructive testing" ANSK 42/15 - Programvare for simulering av "non destructive testing" EXTENDE SA Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, Tatt til orientering I, 15/ VWR - tilbud - ANSK 48/15 - Termostatbad ANSK 48/15 - Termostatbad VWR International AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055, Tatt til orientering I, 15/ Tilbud fra valgte leverandør - ANSK 51/15 - Presisjonskuttemaskin ANSK 51/15 - Presisjonskuttemaskin Struers Aps, Norge Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054, Tatt til orientering

33 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 33 of 41 I, 15/ Ansettelse som professor II i geologi, forlengelse, CV, TN-IØRP, Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor II i geologi, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Forslag til læreplaner i Vg2 maritime fag, Vg3 matros og Vg3 motormann på høring Høring - forslag til læreplaner i Vg2 maritime fag, Vg3 matros og Vg3 motormann på høring tdanningsdirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Ansettelse i ny periode som førsteamanuensis II i risikostyring, CV, TN-IØRP, Ansettelse i ny periode som førsteamanuensis II i risikostyring, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ t. Rennesøy k. Hegreberg gnr. 43, bnr. 5, 6, Rennesøy k. Vedr. ID oversending av innberetning mm Rennesøy k. Hegreberg, gnr. 43, bnr. 5,6, Rennesøy k. Vedr. ID oversending av innberetning mm. ***** AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum I, 15/ Søknad om permisjon Permisjon fra studium Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 531, Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen BØK104 Fjerde gangs eksamen i BØK104 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 457 Besvart med utgående dokument

34 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 34 of 41, 15/ Forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studie Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Kontrakt til Public360 Samarbeid mellom Wellcem AS og IPT - Project RD Core-flooding tests for sand consolidation Samarbeid mellom Wellcem AS og IPT - Project RD Core-flooding tests for sand consolidation Wellcem AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 I, 15/ Høring nye forskriftsbestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser Høring nye forskriftsbestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser Det kongelige nærings- og fiskeridepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Søknad om permisjon/endret utdanningsløp Endring av utdanningsplan, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument

35 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 35 of 41 I, 15/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på karaktersetting BSY340 Klage på karaktersetting BSY340 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt I, 15/ Klage på karaktersetting BSY340 Klage på karaktersetting BSY340 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt I, 15/ Klage på karaktersetting BSY340 Klage på karaktersetting BSY340 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

36 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 36 of 41 I, 15/ Klage på karaktersetting BHO311 Klage på karaktersetting BHO311 Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på karaktersetting BHO385 Klage på karaktersetting BHO385 Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Re. Karmøy k. Lindøya gnr 107 bnr 38. Oppføring av garasje Fra RFK til Karmøy k. Dispensasjon fra kommuneplanen - ttale etter synfaring/prøvestiking Karmøy k. Lindøya gnr 107 bnr 38. Oppføring av garasje Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning, 15/ Arbeidsavtale Signert Ansettelse (midlertidig) tilkallingshjelp AM-Formidling AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Innhenting av saksdokumenter - sak om tilsetting av professor i lesevitenskap Innhenting av saksdokumenter - sak om tilsetting Sivilombudsmannen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 210, Tatt til orientering X, 15/ Kopi av søknad om foreldrepenger Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2

37 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 37 of 41 I, 15/ Høring - Forslag om ny forskrift om dokumentasjon og omsetning av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser Høring - Forslag om ny forskrift om dokumentasjon og omsetning av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser Direktoratet for byggkvalitet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000, 15/ Bekreftelse på arbeidsforhold ved is Bekreftelse på arbeidsforhold ved is Til den det måtte angå Dok. dato: Arkivdel: Personal 224 X, 15/ Signert protokoll A 126/ Ansettelse i ny periode som førsteamanuensis II i økonomi, Journaldato: Tilg. kode: Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Kursbevis KPMG-dagen 2015 Kursbevis AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal 224 I, 15/ Klage på karaktersetting BØK265 Klage på karaktersetting BØK265 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på karaktersetting BØK265 Klage på karaktersetting BØK265 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

38 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 38 of 41 I, 15/ Klage på karaktersetting BØK265 Klage på karaktersetting BØK265 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på karaktersetting BØK265 Klage på karaktersetting BØK265 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på karaktersetting BØK265 Klage på karaktersetting BØK265 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på karaktersetting BØK265 Klage på karaktersetting BØK265 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument X, 15/ Signert protokoll A 128/ Ansettelse doktorgradsstipendiat i sosialpedagogikk, Journaldato: Tilg. kode: Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Alminnelige innkjøpsbetingelse for varer signert - ANSK 41/15 - Lysutstyr og Scenetepper IMD ANSK 41/15 - Lysutstyr og Scenetepper IMD Fra valgte leverandør Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 051, Tatt til orientering

39 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 39 of 41 I, 15/ Søknad om permisjon Permisjon fra studium Journaldato: Tilg. kode: Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utland, bachelor i sykepleie Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Journaldato: Tilg. kode: Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 516, Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utland, bachelor i sykepleie Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Journaldato: Tilg. kode: Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utland, bachelor i sykepleie Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Journaldato: Tilg. kode: Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Høringsbrev Forslag til endring i forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen Høringsbrev Forslag til endring i forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen Det kongelige kunnskapsdepartement Journaldato: Tilg. kode: IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Nominasjon til forskningspris: Louis-Jeantet Prize Nominasjon til forskningspris: Louis-Jeantet Prize Louis-Jeantet Fondation Journaldato: Tilg. kode: Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X JIS Internt notat uten oppfølging, 99/00698-1 NF. Sola k. Nord-Kolnes gnr 11. Gamle åkrer på Nord-Kolnes. Kopi av kart over åkrer,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer