Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 14/ Troms fylke - Sandsøy, Bjarkøyforbindelsen - Oversendelse av oppdragsrapport nr 2016_05 botaniske analyser fra Bjarkøyforbindelsen. Tm prosjektnr. A Troms fylke - Sandsøy, Bjarkøyforbindelsen niversitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum X, 15/ Referat fra møte 17. november 2015 AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2015 AM Arkeologisk museum AM Formidling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 014 I, 15/ Signert avtale med husvert for P10 (White boxes) Samlesak: Avtale mellom husvert og niversitetet i Stavanger ***** Felles ressurssenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Rogaland felles. Bevaringsprogram for bergkunst (BERG). Statsbudsjettet 2016 kap 1429 post 70 - Tilskudd fra Bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG) Rogaland felles. Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) Riksantikvaren AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum, 15/ Rogaland felles. Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) - Aksept av vilkår for tilskudd - Bevaringsprogrammet for bergkunst. Statsbudsjettet kap post 70 Rogaland felles. Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) Riksantikvaren AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum Page 1 of 26

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Rogaland felles. Statsbudsjettet - Kapittel 1429, post 70. Tilskudd til utøvelse av myndighet innen arkeologi - AM. Rutiner for forskudds- og sluttutbetaling av tilskudd i forbindelse med ark. unders.til mindre, private tiltak og grunner Rogaland felles. Statsbudsjettet - Kapittel 1429, post 70. Tilskudd til utøvelse av myndighet innen arkeologi - AM Riksantikvaren AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 730.3, Tatt til etterretning X, 15/ Møteinnkalling: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ( ) Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Forlengelse av vikariat som universitetslektor i pedagogikk/spesialpedagogikk, Ansettelse forlengelse av vikariat - universitetslektor i pedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Hå k. Nesheim gnr 16 bnr 11. Fulldyrking Hå k. Nesheim gnr 16 bnr 11. Fulldyrking Riksantikvaren AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum I, 15/ Retningslinjer for kontroll med kunnskapsoverføring til utenlandske borgere Retningslinjer ved kontroll med kunnskapsoverføring til utenlandske borgere Det kongelige kunnskapsdepartement tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 005, 15/ Informasjon om sykelønnsrettigheter Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 2 of 26

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor i Kjemi og miljøteknikk ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 15/ Invitasjon til HRs lederutviklingsprogram - dekanskole 12 Invitasjon til HRs lederutviklingsprogram - dekanskole niversitets- og høgskolerådet HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 I, 15/ Signert åremålskontrakt Forlengelse av periode som postdoktor på grunn av undervisning, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 X, 15/ Kvittering på mottatt pensjonsmeldingsskjema SPK Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert studieavtale - Learning agreement 2015/ ***** Studieavtaler - Learning agreement 2015/2016 niversity of physical education Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 516, 15/ Bekreftelse på konserveringsfaglig yrkeserfaring for ***** Ansettelse (midlertidig) Konservator / avdelingsingeniør AM Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 3 of 26

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ansettelsesbrev Ansettelse paleobotaniker (midlertidig), AM-FOR, (jf. 2014/1260) Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Kvitteringer sendt SPK og pensjonsmeldingsskjema Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse midlertidig stilling som universitetslektor i matematikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Oppfølgingsplan Permisjon sykdom fra Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Kvitteringer fra SPK og pensjonsmeldingsskjema sendt fra arbeidsgiver Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Høringsbrev - forslag om modeller for faglig organisering, administrativ organisering og styring og ledelse ved niversitetet i Stavanger Organisasjonsutvikling ved is IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 019 Page 4 of 26

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert åremålskontrakt Rekruttering Doktorgradsstipendiater i informasjonsteknologi, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Permisjon uten lønn og oppsigelse Oppsigelse sekretær Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 N, 15/ Tilbakemelding fra AM om kvalifikasjonskrav for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger samt retningslinjer for vurdering av søknader Ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved is HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Oppnevning av komite for vurdering av søkere til midlertidig stilling som postdoktor i riskokostyring ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Rekruttering for stilling som postdoktor innen risikostyring, TN-IØRP, ***** Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert åremålskontrakt Ansettelse forsker innen prosjekt "Probability Mapping", TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Forslag til innkalling til intervju Rekruttering førstekonsulent, STAB-A-ESS, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 5 of 26

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering førstekonsulent, STAB-A-ESS, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innstilling Rekruttering førstekonsulent, STAB-A-ESS, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Oversending av sakkyndig komites vurdering, førsteamanuensis i lesevitenskap/spesialpedagogikk, Rekruttering førsteamanuensis i lesevitenskap/spesialpedagogikk, HF-SLF, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Oversending av sakkyndig komites vurdering, faste oppdragsstillinger som universitetslektorer i lesevitenskap/spesialpedagogikk, HF-SLF, Rekruttering universitetslektorer i lesevitenskap/spesialpedagogikk, HF-SLF, , , , Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse seniorrådgiver AØV HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering, 15/ Skademeldingsskjema NAV Melding om uønsket hendelse NAV skanning Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal 254 Page 6 of 26

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Skademeldingsskjema Skademelding NAV NAV skanning Dok. dato: Arkivdel: Personal 254, 15/ Tilbud om fast ansettelse som fagansvarlig for vitenskapelig arkiv Ansettelse Faglig ansvarlig vitenskapelig arkiv, AM-SAM, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Arbeidsavtale Fagansvarlig vitenskapelig arkiv Ansettelse Faglig ansvarlig vitenskapelig arkiv, AM-SAM, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Oversending av sakkyndig komites vurdering, 3 årige oppdragsstillinger som universitetslektorer i lesevitenskap/spesialpedagogikk, HF-SLF, Rekruttering universitetslektorer lesevitenskap/spesialpedagogikk, HF-SLF, / / / / Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Inntektsskjema Permisjon sykdom fra Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/ Melding om ferie for sykmeldt arbeidstaker Permisjon sykdom fra Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 7 of 26

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/ Til drøfting: budsjettinnspill 2017/2018 fra PVO TN 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 02, 15/ Overflytting 50% til Det samfunnsvitenskapelige fakultet Overflytting av halv stilling til SV fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.9, 15/ Tilbud om ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat i museologi, museumsarkeologi - forskningskommunikasjon Ansettelse (midlertidig) doktorgradsstipendiat museologi, AM-ADM, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, 15/ Refusjonskravlønnstilskudd - NAV Tilsagn om tilskudd til tidsbegrenset lønnstilskudd NAV Tiltak Rogaland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 X, 16/ Referat AM - Ledermøter 2016 AM Arkeologisk museum AM Formidling AM Fornminnevern AM Konservering AM Samlinger niversitetsbiblioteket AM Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 8 of 26

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Referat etter skriftlig behandling av saker til ansettelsesutvalget ved Innkalling og referat til ansettelsesutvalget HF 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Sak på sirkulasjon, lokalt hovedavtaleutvalg ved - svarfrist 3 dager Innkalling og referater lokalt hovedavtaleutvalg HF 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Svar fra tjenestemannsorganisasjonene vedr sak på sirkulasjon Innkalling og referater lokalt hovedavtaleutvalg HF 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Innkalling til møte i lokalt hovedavtaleutvalg ved mandag Innkalling og referater lokalt hovedavtaleutvalg HF 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Sak til ansettelsesråd på sirkulasjon ved Innkalling og referat fra ansettelsesråd HF 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal 012 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517, Tatt til etterretning Page 9 of 26

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice 517, Tatt til etterretning I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517, Tatt til etterretning I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice 517, Tatt til etterretning I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517, Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 Besvart med utgående dokument Page 10 of 26

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 Besvart med utgående dokument I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse som førsteamanuensis II i elektroteknikk innen robotteknikk ved IDE, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ HMS-budsjett tiltak utenfor rammen HMS is 2016 IS Ledelse Felles ressurssenter HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 N, 16/ Høringsuttalelse frå humanistisk fakultet ved is - Kunnskapssektoren sett utenfra Høring - rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 X, 16/ HFAR 06/16 Ansettelse i ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver/journalist, HF-SLF, Rekruttering kommunikasjonsrådgiver HF-SLF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Kunngjøringstekst Rekruttering kommunikasjonsrådgiver HF-SLF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 11 of 26

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ tvidet søkerliste Rekruttering kommunikasjonsrådgiver HF-SLF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ F 11/16 Revisjon av Forskrift graden for philosophiae doctor (ph.d.) ved is Forskriften for graden philosophia doctor (ph.d.) ved is Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Ansettelse i tidsbegrenset stilling som rådgiver - arkeolog i Avdeling samlinger, Arkeologisk museum Ansettelse rådgiver - arkeolog (midlertidig), AM-SAM, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Sakkyndig vurdering Rekruttering stipendiat i helsevitenskap, SV-IH, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Ansettelse i stilling som førsteamanuensis i forhistorisk arkeologi - prosjektkoordinator i Avdeling fornminne, Ansettelse førsteamanuensis i forhistorisk arkeologi - prosjektkoordinator, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Innstilling oppnevning av komite Rekruttering førsteamanuensis i pedagogikk/psykologi, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 12 of 26

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Informasjon om leder av komite Rekruttering førsteamanuensis i pedagogikk/psykologi, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ HFA 51/16 Oppnevning av sakkyndig komite, førsteamanuensis i pedagogikk/psykologi, HF-IB, Rekruttering førsteamanuensis i pedagogikk/psykologi, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Oppnevning av komite for vurdering av søkerne til stillinger som doktorgradsstipendiat i risikostyring ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, st.id Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i riskikostyring, TN-IØRP, ***** Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Mottatt søknad Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i riskikostyring, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse gjesteprofessor i samfunnssikkerhet, første ledd Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, Tatt til etterretning X, 16/ Referat fra møte Personalsak - Dok. dato: Arkivdel: Personal 220 Page 13 of 26

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Mottatt søknad Rekruttering Postdoktor/Stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsesystemer, SV-IH, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Ansettelse i fast stilling som universitetslektor i engelsk, Ansettelse, fra midlertidig til fast universitetslektor i engelsk, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Received application Rekruttering stipendiat i informasjonsteknologi (2. gangs) IDE Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Received application Rekruttering stipendiat i informasjonsteknologi (2. gangs) IDE Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ Forslag til innkalling til intervju Rekruttering førstekonsulent studieveiledning og kursansvarlig HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Signert arbeidsavtale med eksamensinspektør Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / Eksamensinspektør / arbeidsavtaler ved Enhet for Studentservice STAB-A-ESS Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering Page 14 of 26

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting LENG175 Klage på karaktersetting LENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting LENG175 Klage på karaktersetting LENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting LENG175 Klage på karaktersetting LENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175 Page 15 of 26

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175 Page 16 of 26

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175 X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering midlertidig eksternt finansiert 50% professor i medisinsk statistikk, SV-IH, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 17 of 26

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175 X, 16/ ttalelse fra Praksiskoordinator ***** Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175 Page 18 of 26

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS N, 16/ Valg av verneombud og vara verneombud for perioden Verneombud - valg 2016 Institutt for musikk og dans Institutt for kultur- og språkvitenskap Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Institutt for barnehagelærarutdanning Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Norsk hotellhøgskole Handelshøgskolen ved is Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Institutt for sosialfag Institutt for helsefag Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for matematikk og naturvitenskap Institutt for data- og elektroteknikk Institutt for petroleumsteknologi Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging HR-avdelingen IT- avdelingen Felles ressurssenter niversitetsbiblioteket HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254, 16/ Bekreftelse på uttak av hel AFP gjeldende fra Pensjon AFP fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 235, 16/ Mottatt søknad Rekruttering to deltids-prosjektstillinger (Demola-fasilitator), SV-HHiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Instituttleders godkjenning - Søknad om permisjon Permisjon, fødselspermisjon , TN-IPT Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 19 of 26

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Svar på søknad om fødselspermisjon Permisjon, fødselspermisjon , TN-IPT Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Sak 01/16 Oppretting av ny stilling ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen Lokalt hovedavtaleutvalg for sentrale enheter HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Dirigering utlysingstekst - utkast Rekruttering førsteamanuensis i dirigering, HF-IMD, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Innstilling på utlysing Rekruttering førsteamanuensis i dirigering, HF-IMD, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ HFA 53/16 Godkjenning av utlysningstekst, førsteamanuensis i dirigering, HF-IMD, Rekruttering førsteamanuensis i dirigering, HF-IMD, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse, overgang fra midlertidig til fast ansettelse, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 20 of 26

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Innstilling utlysning Rekruttering doktorgradsstipendiat utdanningsvitenskap, HF-NSLA, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ Forslag til utlysningstekst - norsk versjon Rekruttering doktorgradsstipendiat utdanningsvitenskap, HF-NSLA, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ Forslag til utlysningstekst - engelsk versjon Rekruttering doktorgradsstipendiat utdanningsvitenskap, HF-NSLA, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering stipendiat i biologisk kjemi IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Permisjon uten lønn Søknad om ulønnet permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Avtale om gjennomføring av tiltak i løpet av prøvetiden Oppfølging i løpet av prøvetiden Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 21 of 26

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Bekreftelse på retur fra foreldrepermisjon Permisjon omsorg fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 16/ Bekreftelse på uttak av foreldrepermisjon Permisjon foreldre fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 16/ Foreldre og svangerskapspenger Permisjon foreldre fra NAV Hundvåg og Storhaug Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 16/ Søknad om foreldrepermisjon Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 16/ Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha foreldrepenger Permisjon fødsel fra NAV Forvaltning Rogaland Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Bekreftelse på arbeidsforhold Permisjon foreldre fra Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 22 of 26

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Takker ja til læreplass i Kontor- og administrasjonsfaget ved IKM Ansettelse av kontorlærling IKM HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 16/ Tilbud om ansettelse i ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver/journalist ved HF-SLF, Ansettelse kommunikasjonsrådgiver, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Svar på søknad om endret spesialiseringsretning Endret spesialiseringsretning Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse vikariat universitetslærer i journalistikk, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 16/ Innvilget søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 16/ Innvilget søknad om innpass av emne, bachelor i sykepleie Søknad om innpass av emne, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Page 23 of 26

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ ttalelse fra faggruppen i idrett vedr. søknad om innpass av ekstern eksamen i idrett årsstudium Innpassing av ekstern eksamen i idrett årsstudium Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 16/ Oppnevning som ekstern sensor ved niversitetet i Stavanger for to masteroppgaver, Master i sosialt arbeid (MSOMAS). Studenter: ***** Oppnevning som ekstern sensor ved niversitetet i Stavanger for to masteroppgaver, Master i sosialt arbeid (MSOMAS). Studenter: ***** Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Personal 453, 16/ Oppnevning som ekstern sensor ved niversitetet i Stavanger, avdeling for Etter og videreutdanning (EV) i Barnevernfaglig veiledning (FXVBV200) Oppnevning som ekstern sensor ved niversitetet i Stavanger for to masteroppgaver, Master i sosialt arbeid (MSOMAS). Studenter: ***** ***** Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Personal 453 X, 16/ Arbeidsmiljø i omstilling - organisasjonsutviklingsprosjektet Arbeidsmiljø i omstilling - organisasjonsutviklingsprosjektet IS Ledelse HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Svar på søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen tvidet tid ved hjemmeeksamen Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting GL2121 Klage på karaktersetting GL2121 Dok. dato: Arkivdel: Student Page 24 of 26

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Endring i Lånekassens regler for Endring i Lånekassens regler for Lånekassen Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 572, Tatt til orientering I, 16/ Kvittering på mottatt søknad NFR prosjekt - Software-Defined big-data Cloud v/ prosjektleder ***** Norges forskningsråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 X, 16/ % seminar Kandidatmappe PhD - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 16/ Stavanger k. llandhaug. Besøkssenter for jernaldergården på llandhaug. Fra RFK til Nuno Arkitektur AS: Forhåndsvurdering - Behov for arkeologisk registrering. Id 5480 Stavanger k. llandhaug. Besøkssenter for jernaldergården på llandhaug Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 16/ Hå k - Kvermefloen, Brusand - gnr 108 bnr 11, 31, 48 m.fl. - Plan Fra RFK til Hå k.: Behov for arkeologiske registreringer Hå k - Kvermefloen, Brusand - gnr 108 bnr 11, 31, 48 m.fl. - Plan 1169 Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 733 I, 16/ Søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studium Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Page 25 of 26

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om utvidet til ved hjemmeeksamen tsettelse av eksamen / innlevering Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 16/ Klage på karaktersetting MSK545 Klage på karaktersetting MSK545 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karaktersetting KJE200 Klage på karaktersetting KJE200 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karaktersetting PET100 Klage på karaktersetting PET100 Dok. dato: Arkivdel: Student Page 26 of 26

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-6 Referat fra TN ledermøte 3.2.15 Ledermøter TN 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler: Page 1 of 12 I, 15/01426-3 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til arbeidsmarkedsopplæring NAV Tiltak Rogaland IT- avdelingen Dok. dato: 31.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 08/10246-30 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438. Naturvitenskapelig oppdragsrapport 2015/9 Sola

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-42 Signert arbeidsavtale med praksisveileder Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X JIS Internt notat uten oppfølging, 99/00698-1 NF. Sola k. Nord-Kolnes gnr 11. Gamle åkrer på Nord-Kolnes. Kopi av kart over åkrer,

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-33 Referat fra ledermøte 10.11.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-6

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-62 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-38 Referat fra TN ledermøte 15.12.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-18

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00583-21 Signert avtale med husvert for Valkyrjegata 12 Samlesak: Avtale mellom husvert og niversitetet i Stavanger Ganji

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51 I,, N, X, S, 06/00477-39 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Tillatelse fra grunneier

Detaljer