Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/ Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av Skadberg skoletomt Beta Analytic Limited AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 15/ Signert kontrakt - Vurdering av kandidater til Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogram for kunstnerisk utvikling Institutt for musikk og dans Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 661 I, 15/ Søknad om støtte til presentasjon - Bergen Conference Abstract Acceptance Støtte til reiser og konferanser ved HHiS ***** Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , X, 15/ SA 21/16 Ansettelse i ledig stilling som professor II i integrert reservoarbeskrivelse, Rekruttering professor II i integrert reservoarbeskrivelse TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering professor II i integrert reservoarbeskrivelse TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste fullstendig Rekruttering professor II i integrert reservoarbeskrivelse TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Invitasjon til felles oppstartsamling i ngdomstrinn i utvikling, pulje 4 ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing tdanningsdirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Sommerskolen i Tibilise deltakelse NSLA - Georgia prosjektet ***** Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 15/ HFA 37/16 Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor HF-SLF Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor, HF-SLF Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Innstilling forlengelse vikariat Ansettelse (midlertidig) kommunikasjonsrådgiver HF-SLF Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet - Institutt for Helsefag, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Kontrakter for gjesteforelesere ved SV- Fakultet - Institutt for helsevitenskap ***** Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet - Institutt for Helsefag, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Kontrakter for gjesteforelesere ved SV- Fakultet - Institutt for helsevitenskap ***** Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet - Institutt for Helsefag, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Kontrakter for gjesteforelesere ved SV- Fakultet - Institutt for helsevitenskap ***** Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet - Institutt for Helsefag, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Kontrakter for gjesteforelesere ved SV- Fakultet - Institutt for helsevitenskap ***** Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Karakterutskrift - K Leuven Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering I, 15/ Kvittering på revidert søknad NFR prosjekt: Pseudo-Riemannian Geometry and Polynomial Curvature Invariants Classification Characterisation and Applications v/ ***** Norges forskningsråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i vikariat som førstekonsulent TN ADM, Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 15/ Es Helseprogram - Arbeidsprogrammet for 2016 er offentliggjort Es tredje helseprogram Helsedirektoratet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Bekreftelse på gjennomført opphold Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet ***** Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Bekreftelse på gjennomført opphold Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet ***** Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om Erasmus+ ansattmobilitet Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet ***** Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 15/ Instituttleders innstilling for ansettelse som postdoktor i Bridge Engineering ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Rekruttering midlertidig stilling som postdoktor i Bridge Engineering, TN-IKM, og Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Lønnsanmodning L-sak Lønnssak HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Saksforelegg L-sak Lønnssak HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Attest Ansettelse i midlertidig stilling Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Bergen k. Rosenkrantztårnet - Ornamentikk og skulptur i klebestein Bestilling fra Statsbygg bestillingsnr , rev.nr: 0, prosjektnr: Bergen k. Rosenkrantztårnet - Ornamentikk og skulptur i klebestein Statsbygg Vest AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 755 arkivdel - Arkeologisk museum, 15/ Innvilget søknad om permisjon, Master i Helsevitenskap Permisjon fra studium Dok. dato: Arkivdel: Student 531 X, 15/ HFA 36/16 Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i matematikk/matematikkdidaktikk, HF-IGIS, Rekruttering førsteamanuensis i matematikk/matematikkdidaktikk, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vurdering av søkere til doktorgradsstipend i statsvitenskap/samfunnsvitenskapelige fag, Rekruttering doktorgradsstipendiat i statsvitenskap/samfunnsvitenskapelige fag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 X, 15/ SA 20/16 Ansettelse ved kallelse som professor II i biomedisin, Rekruttering eksternt finansiert stilling professor II i biomedisin, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innspill til hovedtariffoppgjøret 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Det kongelige kunnskapsdepartement HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Omgjøring av stillingsandel Permisjon velferd Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.6, Tatt til etterretning X, 15/ tvidet søkerliste - fullstendig Rekruttering i midlertidig stilling som leder av nettverk for miljøvennlig energi, TN-ADM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Rapport fra bedømmelseskomiteen Vurdering for graden PhD - ***** Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ SA 19/16 Søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i matematikkdidaktikk Kvalifikasjonsopprykk professor i matematikk Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Oppsigelse av midlertidig stilling, 50% vikariat i NAV prosjekt ved Institutt for sosialt arbeid, is Opphør av midlertidig tjeneste Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, Tatt til etterretning

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Lønnsanmodning fra HF - Lønnssak HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering doktorgradsstipendiat i byutvikling, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ HFA 35/16 Opprykk til førstelektor etter kompetanse, HF-NSLA Kvalifikasjonsopprykk førstelektor i pedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Domkirken steinkonservering - Kontrakt Domkirken steinkonservering Stavanger kommune Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Rapport fra 2015 ENT3R saker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Regnskap for 2015 ENT3R saker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016.2

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Søknad om ENT3R-midler for 2016 ENT3R saker Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Vedr. søknad om midler for 2016 ENT3R saker Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ENT3Rkonferanse 1 april - Invitasjon til kontaktpersonmøte og konferanse! ENT3R saker Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ENT3R konferansen - en liten oppklaring i f.m. invitasjon til konferanse 1. april ENT3R saker Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ SA 23/16 Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor II i marin teknologi, Ansettelse ved kallelse, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ / Høring - forskrift om rammeplan for femårig grunnskolelærerutdanning Høring Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved niversitetet i Stavanger Ansettelse ved kallelse i professor II stilling, TN-IMN, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Instituttleders innstilling ved rekruttering av stipendiat i snøskredsberedskap Rekruttering doktorgradsstipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ tvidet søkerliste Rekruttering doktorgradsstipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Bekreftelse på mottatt søknad / informasjon om prosessen Rekruttering rådgiver "Two Teachers", HF-SLF, Til søkerne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad, CV og vedlegg Rekruttering rådgiver "Two Teachers", HF-SLF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, Tatt til etterretning X, 16/ Søknader med CV Rekruttering rådgiver "Two Teachers", HF-SLF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Påminnelse: Informasjonsmøte om RESAVER 16. mars Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2016 niversitets- og høgskolerådet IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ Innvilget søknad om permisjon, bachelor i sykepleie Permisjon fra studium Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 16/ Forhåndsgodkjenning - tillegg Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 16/ ARTN 01/16 Godkjenning av utlysningtekst Rekruttering vikar førstekonsulent fag- og studiesaker IPT Offl 14 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ SAR 06/2016 Oppsigelse - Personalsak HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 259, 16/ nderretning om vedtak gjort i sentralt ansettelsesråd 1.mars 2016 Personalsak HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 259

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS N, 16/ Lønnsanmodning m/vedlegg - Lønnssak HR-avdelingen HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Saksforelegg L-sak Lønnssak HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3, 16/ Tilbud om midlertidig ansettelse ved niversitetet i Stavanger Ansettelse ved kallelse i åremålsstilling som professor II i Subsea teknologi, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Høringsuttalelse SV-fakultetet: Retningslinjer for karakterskalen bestått/ikke-bestått Høring - retningslinjer for karakterskalaen bestått / ikke bestått tdanningsavdelingen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 16/ Oppnevning av komite for vurdering av søkere til stilling som doktorgradsstipendiat i Emergency Management and Societal Safety ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Emergency Management and Societal Safety, TN-IØRP, ***** Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Tilbud om midlertidig ansettelse ved niversitetet i Stavanger Ansettelse av førsteamanuensis II i risikostyring og samfunnssikkerhet, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Innvilgelse av uførepensjon førepensjon Statens Pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personal 235, Tatt til etterretning X, 16/ Signert protokoll SAR 07/16 Ansettelse i vikariat som førstekonsulent ved tdanningsavdelingen, Internasjonalt kontor, Rekruttering førstekonsulent, vikariat, Internasjonalt kontor, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Dekanvedtak vedrørende oppnevning av Professor emeritus - Oppnevning som Professor emeritus Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Referat fra seminar om utviklingsavtaler Invitasjon til seminar om utviklingsavtaler Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274, 16/ Ansettelse i 80% stilling som førstekonsulent - eksamen ved tdanningsavdelingen, Enhet for studentservice, Ansettelse 80% førstekonsulent - eksamen, A-ESS, første ledd HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Inntak av lærling ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Kontorlærlinger 2016 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.3

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Inntak av lærling ved Arkeologisk museum Kontorlærlinger 2016 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 16/ Høringssvar fra om revisjon av ph.d.-forskriften ved is Høring - Forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved is tdanningsavdelingen Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 I, 16/ Høring - Revisjon av forskrift for graden ph.d. Høring - Forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved is Helse Stavanger Stavanger universitetssjukehus Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Bekreftelse på mottatt søknad Rekruttering stipendiat i fysikk / matematikk IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Bekreftelse på mottatt søknad Rekruttering stipendiat matematikk IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Ansettelse i 80% stilling som førstekonsulent - eksamen ved tdanningsavdelingen, Enhet for studentservice, Ansettelse 80% førstekonsulent - eksamen, første ledd HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Forslag til intern komité - stipendiat i helsevitenskap Rekruttering stipendiat i helsevitenskap, SV-IH, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Mottatt søknad Rekruttering Feltarkeologer 2016, AM-FORN AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Mottatt søknad Rekruttering Feltarkeologer 2016, AM-FORN AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Mottatt søknad Rekruttering Feltarkeologer 2016, AM-FORN AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Tilbudsbrev Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Offshorteknologi, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 I, 16/ Søknad på stilling Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Offshorteknologi, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, Tatt til orientering

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Status i ansettelsesprosess Rekruttering bibliotekar, IB-V, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad om utsettelse av kammermusikkeksamen - Permisjon fra studium Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 16/ Mottatt søknad om utsatt eksamen i kammermusikk Permisjon fra studium Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering, museumsvert sesong 2016, AM-FMI AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering, museumsvert sesong 2016, AM-FMI AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering, museumsvert sesong 2016, AM-FMI AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering, museumsvert sesong 2016, AM-FMI AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering, museumsvert sesong 2016, AM-FMI AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering, museumsvert sesong 2016, AM-FMI AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering, museumsvert sesong 2016, AM-FMI AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Innvilget søknad om utsettelse av masteroppgaven, Master i Helsevitenskap tsettelse av eksamen / innlevering Dok. dato: Arkivdel: Student 457 X, 16/ ATN 28/16 Godkjenning av utlysningstekst for tre stillinger som doktorgradsstipendiat ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i industriell økonomi, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Instituttleders innstilling - utlysningstekst Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i industriell økonomi, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, Tatt til orientering X, 16/ tlysningstekst Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i industriell økonomi, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 16/ Signert protokoll SAR 05/16 Ansettelse i stilling som seniorkonsulent ved Nettop is Rekruttering seniorkonsulent ved NettOp is, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tlysningstekst Rekruttering førsteamanuensis i industriell teknologi- og driftsledelse, TN-IKM, (st.id. kommer) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Innkalling til møte i Ansettelsesutvalget SV Ansettelsesutvalget SV ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ ATN 25/16: Godkjenning av utlysningstekst stipendiat IDE Møte i ansettelsesutvalget TN Offl 14 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ ATN 26/16 Godkjenning av utlysningstekst for ledig stilling som førsteamanuensis i asset management ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Møte i ansettelsesutvalget TN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 16/ Tilbud om midlertidig stilling ved niversitetet i Stavanger Ansettelse i midlertidig stilling som professor II i maskinteknikk og undervannsteknologi, TN-IKM, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Tilbud om midlertidig stilling ved is Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 I, 16/ Søknad på stilling Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, Tatt til orientering I, 16/ Søknad på stilling Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engeneering, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, 16/ Arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engeneering, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering førsteamanuensis i samfunnssikkerhet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ SA 22/16 Ansettelse ved kallelse for ny periode som professor II i materialteknologi, Ansettelse ved kallelse som professor II i materialteknologi, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Avslag på søknad om overflytting, Bachelor i Sykepleie Overflytting - ***** ***** Dok. dato: Arkivdel: Student , 16/ Søknad om endring av skattekort - Mobilitet TN - ***** Skatteetaten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 X, 16/ Innkalling til møte i Ansettelsesrådet SV Ansettelsesrådet SV ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid (2 stillinger), Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Bekreftelse på mottatt søknad om overflytting Overflytting - ***** ***** Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering Praksiskoordinator/førstekonsulent, SV-IH 300xxxx Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering Postdoktor/Stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsesystemer, SV-IH, 3006xxxx Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad om godkjenning av opplæringsdel Søknad om godkjenning av opplæringsdel - Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering, Stipendiat i helsevitenskap, SV-IH, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad om permisjon fra GL høsten 2016 Søknad om permisjon høsten 2016 fra grunnskolelærerutdanning trinn Dok. dato: Arkivdel: Student 531

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ søknad om utsatt praksis 1.år tsatt praksis Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 16/ Permisjonssøknad + legeerklæring tsatt praksis Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 16/ Søknad om forlengelse av permisjon Søknad om forlenget permisjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering doktorgradsstipendiat i audiovisuell produksjon, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Folketrygden Foreldrepermisjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, Tatt til etterretning X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering doktorgradsstipendiat i samfunnssikkerhet (3 stillinger), Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Gyldig dokumentasjon på utvidet tid ved hjemmeeksamen-men270 tvidet tid ved hjemmeeksamen Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 16/ Søknad om innpass av studiepoeng i opplæringsdelen Kandidatmappe PhD - Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 16/ Innvilget søknad om endring av utdanningsløp Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karatkersetting BST310 H2015 konte Klagesak BST H konte Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner - Czech Technical niversity Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Ny søknad om forhåndsgodkjenning av fag Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student ,

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ ttalelse fra praksiskoordinator Endring av studieløp ved ikke bestått praksis Dok. dato: Arkivdel: Student 426, 16/ Endring i studieløp Endring av studieløp ved ikke bestått praksis Dok. dato: Arkivdel: Student 426 I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner - Czech Technical niversity Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Endring i studieløp Endring i studieløp ved ikke bestått praksis Dok. dato: Arkivdel: Student 426, 16/ Endring i studieløp Endring i studieløp ved ikke bestått praksis Dok. dato: Arkivdel: Student 426, 16/ Endring i studieløp Endring av studieløp ved ikke bestått praksis Dok. dato: Arkivdel: Student 426 I, 16/ Søknad om frohåndsgodkjenning - Griffith university Søknad om forhåndsgodkjenning Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning -Griffith niversity Forhåndsgodkjenning Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner - PV Spania Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student , I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning - Newcastle niversity Forhåndsgodkjenning Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner - PV Spania Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner - Technologica de Monterrey, Mexico. Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning - Queensland niversity Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning - Queensland niversity Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om langtidspermisjon Permisjon fra studium Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 16/ Fremdriftsrapport fra hovedveielder vår 2016 Kandidatmappe PhD - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ ATN 28/16 Godkjenning av utlysningstekst for tre stillinger som doktorgradsstipendiat ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Møte i ansettelsesutvalget TN 22. mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student,, 16/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student,, 16/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhånsdgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student,, 16/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student,, 16/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student,, 16/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student,, 16/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student,, 16/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student,, 16/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student,, 16/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Dok. dato: Arkivdel: Student,, 16/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Dok. dato: Arkivdel: Student

32 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student,, 16/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Dok. dato: Arkivdel: Student,, 16/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart pr telefon, 16/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling Dok. dato: Arkivdel: Student

33 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ SAR 08/16 tlysing av ledig stilling som førstekonsulent, A-ESS, Rekruttering førstekonsulent STAB-A-ESS, første ledd HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad om endring av utdanningsløp Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student ,, 16/ Innvilget søknad om endring av utdanningsløp Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om endring av utdanningsløp Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student ,, 16/ Innvilget søknad om endring av utdanningsløp Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Erasmus+ avtale med ENIB Brest, Frankrike Samarbeid med ENIB Brest, Frankrike ENIB Brest Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

34 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Signert Erasmus+ avtale med LaSalle Beauvais, Frankrike Samarbeid med LaSalle Beauvais, Frankrike LaSalle Beauvais Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Erasmus+avtale med AGH niversity of Science and Technology, Polen Samarbeid med AGH niversity of Science and Technology, Polen AGH niversity of Science and Technology Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Godkjenning av ekstern eksamen Godkjenning av ekstern eksamen Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , I, 16/ Notat om endring i veiledersituasjonen - grunnlag for oppnevning av nye veiledere Kandidatmappe PhD - Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 I, 16/ Signert Erasmus+avtale med niversity of Stuttgart, Tyskland Samarbeid med niversity of Stuttgart, Tyskland niversity of Stuttgart Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Godkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student ,

35 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Innvilget søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Godkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Godkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student ,, 16/ Innvilget søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Godkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Godkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student ,, 16/ Innvilget søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Godkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Signert Erasmus+ avtale med Technical niversity of Crete, Hellas Samarbeid med Technical niversity of Crete, Hellas Technical niversity of Crete Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

36 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Signert Erasmus+ avtale med Politecnico di Milano, Italia Samarbeid med Politecnico di Milano Politecnico di Milano Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Søknad om endring av skattekort - Mobilitet TN - Skatteetaten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 16/ Søknad om medlemskap i folketrygden - Mobilitet TN - NAV skanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 I, 16/ Oppsigelse av stilling Avsluttning av ansettelseforhold som postdoktor, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, Tatt til orientering I, 16/ Søknad om innpassing av eksterne studiepoeng i grunnskolelærerutdanningen Søknad om innpassing av eksterne studiepoeng i grunnskolelærerutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student

37 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student, I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student, I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student, I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student, I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student,

38 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student, I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved NTN Forhåndsgodkjenning av emner ved NTN Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student

39 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student

40 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student

41 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, bachelor i sykepleie Offl 12 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Signert Erasmus+ avtale med LaSalle Beauvais, Frankrike Samarbeid med LaSalle Beauvais, Frankrike LaSalle Beauvais Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 341 I, 16/ Søknad om retur tilbake i 100 % stilling Retur fra permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 16/ tlysing av midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2016 Midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2016 Det samfunnsvitenskapelige fakultet tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 579

42 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Orientering om dato for behandling av klagesak Orientering om dato for behandling av klagesak - tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 16/ Klage på karaktersetting GL2113 Klage på karaktersetting GL2113 Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 16/ Søknad om forhånsdsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Deltidsstudiet i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Lønnsopprykk etter HTA fra Lønnsopprykk etter HTA Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Lønnsopprykk etter HTA punkt fra Lønnsopprykk etter HTA Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3

43 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Førstekonsulent studieveiledning og kursansvarlig HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tvekslingsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tevekslingsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om utsatt eksamen Søknad om utsatt eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 52 I, 16/ Søknad om utsatt eksamen Søknad om utsatt eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 52 I, 16/ Søknad om permisjon fra grunnskolelærerutdanning deltid våren 2017 Søknad om permisjon våren 2017 Dok. dato: Arkivdel: Student 531

44 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Klage på sensurvedtak BSY341 - Vår 2016 Klage på sensurvedtak BSY341 - Vår 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Midlertidig svar sendt I, 16/ Klage på sensurvedtak BSY Vår 2016 Klage på sensurvedtak BSY341 - Vår 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Midlertidig svar sendt I, 16/ Klage på sensurvedtak BSY340 - Vår 2016 Klage på sensurvedtak BSY340 - Vår 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Midlertidig svar sendt I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tenlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Ang ny rammeplan for Praktisk Pedagogisk utdanning Ny rammeplan for Praktisk Pedagogisk utdanning ***** Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 429

45 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studium Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 531, I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tenlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold tenlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering stipendiat i strategi og ledelse, SV-HHiS, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering stipendiat i økonomi, SV-HHiS, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-38 Referat fra TN ledermøte 15.12.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 14/01546-6 Troms fylke - Sandsøy, Bjarkøyforbindelsen - Oversendelse av oppdragsrapport nr 2016_05 botaniske analyser fra Bjarkøyforbindelsen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/04059-6 Klepp k. Tjøtta gnr 18 bnr 112 Oppføring av bolighus i Tjøttaveien 96 - Fra Ra til Arkitekt Almaas AS - Innvilgelse

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X JIS Internt notat uten oppfølging, 99/00698-1 NF. Sola k. Nord-Kolnes gnr 11. Gamle åkrer på Nord-Kolnes. Kopi av kart over åkrer,

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer