Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/ Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S Funn fra registrering v/ ***** (RFK), Forsand k. gnr. 22 Nerabø. Reg.plan AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 X, 08/ Katalogisering til hovedkatalogen v/***** S Funn fra registrering v/ ***** (RFK), og ***** gnr 26 bnr 14. Regplan 1103 Nærbø. AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733, 11/ Om sluttfakturering og informasjon, prosjekt Sørbø, Sandnes k. Sandnes k. Sørbø gnr 45 og Hove gnr 44. Regplan for boliger. Arkivert under gnr 44 ***** Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 I, 11/ Klepp k. Orstad gnr 9 Regplan - områdeplan. e undersøkelser. Dateringsresultat Beta Analytic. RptID pdf Klepp k. Orstad gnr 9 Regplan - områdeplan Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733, Tatt til etterretning

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 11/ Katalogisering til hovedkatalogen v/***** S12950 og Funn fra registrering v/ ***** (RFK), Sola k Haga gnr 6. Plan Reguleringsplan Haga vest. AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 X, 12/ Katalogisering til hovedkatalogen v/***** S Funn fra registrering v/ ***** (RFK), og ***** gnr 25 bnr 2, 18 og Bø gnr 26 bnr 9, 14, 130 m.fl. Plan 1119 områdereguleringsplan for ***** - Nærbø Øst, del 1 og 2. Arkivert under Bjorhaug gnr 25 AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 X, 12/ Katalogisering til hovedkatalogen v/***** S Funn fra registrering v/ ***** (RFK), Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 X, 12/ Katalogisering til hovedkatalogen v/***** S Funn fra registrering v/***** (RFK), Hjelmeland k. Øye gnr 1 bnr 9 m.fl. Regplan Gullbergvika, Ølesund AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/ ***** gnr 28 bnr 13 og 120. Regplan. RFK til *****: Endelig uttalelse ***** gnr 28 bnr 13 og 120. Regplan Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 X, 13/ Katalogisering til hovedkatalogen v/***** S13383 og Funn fra registrering v/ ***** (RFK), Hjelmeland k. Sæbø gnr 58 bnr 30 Regplan boliger AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 I, 15/ Resultater: Helse- og trivselsundersøkelsen (HT) 2015 Velferdstingets boligprosjekt BAS i Stavanger Velferdstinget i Stavanger IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 560 X, 15/ Referat fra ledermøte AM - Ledermøter 2015 AM Formidling AM Konservering AM Samlinger AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: X, 15/ Referat fra ledermøte AM - Ledermøter 2015 AM Formidling AM Konservering AM Samlinger AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 015.2

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Sikker-jobb-skjema Skadberg 2015 AM - HMS 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Tanangerveien - vernerunde 2015 AM - HMS 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning - Til orientering Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning NOKT IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 I, 15/ Signert kontrakt om undervisning Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering MSK540 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering BYG610 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ansettelse i ledig stilling som arkeolog kildesikring/magasinrevisjon, Ansettelse arkeolog kildesikring/magasinrevisjon AM-SAM Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ tlysning Rekruttering sverter sommer 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ HFA 44/15 Protokoll ansettelse i midlertidig stilling Rekruttering universitetslektor matematikk, HF-IGIS, og Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Pensjonering - Pensjon - Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 235 X, 15/ Tilleggstabell - GEO 12/0001 Årsrapport, Georgiaprosjektet Georgia prosjektet Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 666, 15/ Dokumenter til NAV vedrørende foreldrepermisjon Permisjon - fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.2

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ansettelse i stilling som forsker/prosjektleder (generell), Ansettelse forsker/prosjektleder arkeologi (generell), AM-FORN, første led Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Philosophiae doctor disputas - ***** Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 621, 15/ Kunngjøring Rekruttering forsker/prosjektleder arkeologi (steinalder), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering forsker/prosjektleder arkeologi (steinalder), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 02/2014, utvalgsbehandling m/innstilling Rekruttering forsker/prosjektleder arkeologi (steinalder), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 02/2014, ansettelsesprotokoll Rekruttering forsker/prosjektleder arkeologi (steinalder), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Kunngjøring Rekruttering forsker/prosjektleder forhistorisk arkeologi (generell), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering forsker/prosjektleder forhistorisk arkeologi (generell), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 02/2014, utvalgsbehandling m/innstillng Rekruttering forsker/prosjektleder forhistorisk arkeologi (generell), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 02/2014, ansettelsesprotokoll Rekruttering forsker/prosjektleder forhistorisk arkeologi (generell), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i vikariat som rådgiver HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ SV: tkast til kontrakt vedrørende Obrestad fyr og maskinhus fra AM-iS Hå kommune, Istandsetting av Obrestad fyr og maskinhus ***** AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 755

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Ansiennitet Ansettelse forsker/prosjektleder arkeologi (genrell), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Ansettelse i stilling som forsker/prosjektleder arkeologi (generell) i Avdeling fornminner Ansettelse forsker/prosjektleder arkeologi (generell), AM-FORN, første led Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Sak nr. 20/2015 Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annulering og utestenging på grunn av fusk - Klage på vedtak om eksamen Felles studieadministrativt tjenestesenter tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 455, Tatt til orientering X, 15/ Kunngjøring Rekruttering førsteamanuensis i paleobotanikk, AM-FORN, , jf. sak 2014/1435 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste, Rekruttering førsteamanuensis i paleobotanikk, AM-FORN, , jf. sak 2014/1435 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 01/14, ansettelse førsteamanuensis palebotanikk, Rekruttering førsteamanuensis i paleobotanikk, AM-FORN, , jf. sak 2014/1435 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Vedr. stilling som førsteamanuensis i paleobotanikk Rekruttering førsteamanuensis i paleobotanikk, AM-FORN, , jf. sak 2014/1435 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Ansettelse som førsteamanuensis i paleobotanikk, Avdeling fornminner Ansettelse førsteamanuensis paleobotanikk, AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Arbeidsavtale Ansettelse førsteamanuensis paleobotanikk, AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Årsrapport 2014, Regnskap 2014, Årsplan med budsjett 2015 og oversendelsesbrev NSLA - Rapporter, planer, budsjett og regnskap tdanningsdirektoratet Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 130 I, 15/ Signert taushetserklæring - Network Consultant Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd. IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Kopi av søknad om foreldrepenger til NAV Permisjon fødsel HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.2

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Kopi av søknad om foreldrepenger til NAV Permisjon fødsel fra HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: X, 15/ Ang. oppfølging av brev Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.9, 15/ Inntekt og skatteopplysninger Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.9, 15/ Oppfølgingsplan Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.9, 15/ Oppsummering etter dialogmøte Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: X, 15/ Oppfølging Permisjon sykdom, jf. 2009/4337 Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.1

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Oppfølgingsplan Permisjon sykdom, jf. 2009/4337 Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.1, 15/ Søknad om tilretteleggingstilskudd Permisjon sykdom, jf. 2009/4337 Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.1, 15/ Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar sykepenger Permisjon sykdom, jf. 2009/4337 Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.1, 15/ Inntekt- og skatteopplysninger Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: X, 15/ Oppfølgingsplan Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.1, 15/ Ansettelse i tidsbegrenset stilling som forsker/prosjektleder arkeologi Ansettelse (midlertidig) forsker/prosjektleder arkeologi, , jf. 15/01495 Dok. dato: Arkivdel: Personal

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Ansiennitet Ansettelse (midlertidig) forsker/prosjektleder arkeologi, , jf. 15/01495 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling som forsker Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 15/ M09- Byggemøte Renoveringsprosjekt E-bygget Rambøll AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ M04- Byggemøte Renoveringsprosjekt E-bygget Rambøll AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ M05- Byggemøte Renoveringsprosjekt E-bygget Rambøll AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ M06- Byggemøte Renoveringsprosjekt E-bygget Rambøll AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 016.2

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ M07- Byggemøte Renoveringsprosjekt E-bygget Rambøll AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ M08- Byggemøte Renoveringsprosjekt E-bygget Rambøll AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: X, 15/ AMAR 01/ forlengelse av tidsbegrenset ansettelse Rekruttering rådgiver arkeologi, AM-SAM, , jf. 2012/831-1 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ AMAR 01/2015 Protokoll Rekruttering rådgiver arkeologi, AM-SAM, , jf. 2012/831-1 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ AMAR 01/2015 Signert protokoll Rekruttering rådgiver arkeologi, AM-SAM, , jf. 2012/831-1 Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Inntektsopplysninger Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.1

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Ansiennitet Ansettelse (midlertidig) Feltleder AM-FMV første led Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 212.6, 15/ Inntektsskjema Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 531 I, 15/ Signert åremålskontrakt Annsettelse i stilling som doktorgradsstipendiat i offshore teknologi, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 216 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse som førsteamanuensis i regnskap og økonomistyring, Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ Rennesøy k. Voll gnr 49 og Randaberg gnr 51 div. bnr Regplan Mosterøyveien fra mosterøy skole til Finnesand. Tilråding Rennesøy k. Voll gnr 49 og Randaberg gnr 51 div. bnr Regplan Mosterøyveien fra mosterøy skole til Finnesand Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 X, 15/ Taushetserklæring og Autorisasjonsskjema Ansettelse i midlertidig stilling ved fakultetsadministrasjonen TN Dok. dato: Arkivdel: Personal

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Melding om avvikling av fedrekvote/foreldrepermisjon Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.2, 15/ Innvilgelse av permisjon uten lønn Permisjon velferd fra Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.9, 15/ Innvilgelse av emerita-arbeidsplass 2015/2016 Pensjonistarbeidsplass, , jf. 2009/2780 ***** første led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 219 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Plan og Budsjett - Det Nasjonale IOR senteret Det Nasjonale IOR senteret - Budsjett og regnskap 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 116 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling som universitetlektor ved institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i stilling som overingeniør, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Rekvisisjon/godkjenning Behandlingsutgifter Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 254 X, 15/ Forespørsel om kort permisjon fra stipendiatstilling Permisjon offentlig verv fra Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: I, 15/ Bekreftelse på anmeldt forhold Anmeldt forhold Politiet - Rogaland politidistrikt AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Tilsagn om midler for ENT3R ved is 2015 Driftsmidler for ENT3R ved is Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 666 X, 15/ Invitasjon til 50 %-seminar fredag 5. juni 2015 Invitasjon til 50% seminar Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 621 I, 15/ Sak nr. 21/2015 Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annulering og utestenging på grunn av fusk - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annulering og utestenging Felles studieadministrativt tjenestesenter tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 535, Tatt til orientering

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Klage på karaktersetting BSY242 Klage på karaktersetting BSY242 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 455 I, 15/ Klage på karaktersetting SVEXPHIL Klage på karaktersetting SVEXPHIL Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 455 I, 15/ Klage på karaktersetting SVEXPHIL2 Klage på karaktersetting SVEXPHIL2 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 455 I, 15/ Bokn k. Boknaberg gnr 10 bnr 69 m.fl. Verneverdi på ID RFK til *****: Avklaring av verneverdi Bokn k. Boknaberg gnr 10 bnr 69 m.fl. Verneverdi på ID Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 773 I, 15/ Strand k. Barkve gnr 43 bnr 12, 236 Detaljregulering Barkved. RFK til Strand k.: Rapport - endelig utalelse Strand k. Barkve gnr 43 bnr 12, 236 Detaljregulering Barkved Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse som vikar ved TN Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert åremålskontrakt Ansettelse i ledig stilling som postdoktor i økt oljeutvinning, Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 216, Tatt til orientering X, 15/ Innkalling til sirkulasjonsmøte i Ansettelsesrådet SV Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesrådet SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AR 07/15 Godkjenning av utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for ledig vikariat som førstekonsulent - fag og studiesaker ved IH, Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesrådet SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra sirkulasjonsmøte i Ansettelsesrådet SV Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesrådet SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innkalling til sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ A 44/15 Oppnevning av sakkyndig komite - kvalifikasjonsopprykk til førstelektor, Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 45/15 Midlertidig ansettelse i 50% stilling som førsteamanuensis i samfunnssikkerhet, Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 46/15 Godkjenning av utlysningstekst for doktorgradsstipendiat i organisasjon og ledelse med fokus på NAV Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 47/15 Godkjenning av utlysningstekst for doktorgradsstipendiat i helsevitenskap Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Informasjon om mulighet for å ta opp lærere utenfor ordningen vikar eller stipend i strategien Kompetanse for kvalitet 2015/2016 Informasjon om mulighet for å ta opp lærere utenfor ordningen vikar eller stipend i strategien Kompetanse for kvalitet 2015/2016 tdanningsdirektoratet IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 400

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-31 Diskusjon om svarsfrister Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X JIS Internt notat uten oppfølging, 99/00698-1 NF. Sola k. Nord-Kolnes gnr 11. Gamle åkrer på Nord-Kolnes. Kopi av kart over åkrer,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17 I,, N, X, S I, 15/00100-37 Signert kontrakt med gjestelærer Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-60 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-72 Korrespondanse mellom AM, tiltakshaver og advokat - desember, januar og februar Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 99/01262-55 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 I,, N, X, S X, 11/04883-30 F. Sandnes k. Gramstad gnr1, Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg FV 317 - Plan 2011 108.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 14/01546-6 Troms fylke - Sandsøy, Bjarkøyforbindelsen - Oversendelse av oppdragsrapport nr 2016_05 botaniske analyser fra Bjarkøyforbindelsen.

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2011 Rapport fra befaring AM - HM 2011 2011/7-12 8248/2011 11.04.2011 AM-ADM/EVN 012 Hjelp24 niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00453-22 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00992-55 Refusjonskrav Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV skanning Dok. dato: 02.12.2016

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-46 Ve. Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-Rogaland

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 20.11.2012 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/2767-8 21543/2012 02.10.2012 S HF-ADM/ELN Oppsigelse

Detaljer