Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/ Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S Funn fra registrering v/ ***** (RFK), Forsand k. gnr. 22 Nerabø. Reg.plan AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 X, 08/ Katalogisering til hovedkatalogen v/***** S Funn fra registrering v/ ***** (RFK), og ***** gnr 26 bnr 14. Regplan 1103 Nærbø. AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733, 11/ Om sluttfakturering og informasjon, prosjekt Sørbø, Sandnes k. Sandnes k. Sørbø gnr 45 og Hove gnr 44. Regplan for boliger. Arkivert under gnr 44 ***** Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 I, 11/ Klepp k. Orstad gnr 9 Regplan - områdeplan. e undersøkelser. Dateringsresultat Beta Analytic. RptID pdf Klepp k. Orstad gnr 9 Regplan - områdeplan Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733, Tatt til etterretning

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 11/ Katalogisering til hovedkatalogen v/***** S12950 og Funn fra registrering v/ ***** (RFK), Sola k Haga gnr 6. Plan Reguleringsplan Haga vest. AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 X, 12/ Katalogisering til hovedkatalogen v/***** S Funn fra registrering v/ ***** (RFK), og ***** gnr 25 bnr 2, 18 og Bø gnr 26 bnr 9, 14, 130 m.fl. Plan 1119 områdereguleringsplan for ***** - Nærbø Øst, del 1 og 2. Arkivert under Bjorhaug gnr 25 AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 X, 12/ Katalogisering til hovedkatalogen v/***** S Funn fra registrering v/ ***** (RFK), Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 X, 12/ Katalogisering til hovedkatalogen v/***** S Funn fra registrering v/***** (RFK), Hjelmeland k. Øye gnr 1 bnr 9 m.fl. Regplan Gullbergvika, Ølesund AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/ ***** gnr 28 bnr 13 og 120. Regplan. RFK til *****: Endelig uttalelse ***** gnr 28 bnr 13 og 120. Regplan Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 X, 13/ Katalogisering til hovedkatalogen v/***** S13383 og Funn fra registrering v/ ***** (RFK), Hjelmeland k. Sæbø gnr 58 bnr 30 Regplan boliger AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 I, 15/ Resultater: Helse- og trivselsundersøkelsen (HT) 2015 Velferdstingets boligprosjekt BAS i Stavanger Velferdstinget i Stavanger IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 560 X, 15/ Referat fra ledermøte AM - Ledermøter 2015 AM Formidling AM Konservering AM Samlinger AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: X, 15/ Referat fra ledermøte AM - Ledermøter 2015 AM Formidling AM Konservering AM Samlinger AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 015.2

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Sikker-jobb-skjema Skadberg 2015 AM - HMS 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Tanangerveien - vernerunde 2015 AM - HMS 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning - Til orientering Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning NOKT IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 I, 15/ Signert kontrakt om undervisning Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering MSK540 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering BYG610 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ansettelse i ledig stilling som arkeolog kildesikring/magasinrevisjon, Ansettelse arkeolog kildesikring/magasinrevisjon AM-SAM Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ tlysning Rekruttering sverter sommer 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ HFA 44/15 Protokoll ansettelse i midlertidig stilling Rekruttering universitetslektor matematikk, HF-IGIS, og Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Pensjonering - Pensjon - Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 235 X, 15/ Tilleggstabell - GEO 12/0001 Årsrapport, Georgiaprosjektet Georgia prosjektet Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 666, 15/ Dokumenter til NAV vedrørende foreldrepermisjon Permisjon - fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.2

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ansettelse i stilling som forsker/prosjektleder (generell), Ansettelse forsker/prosjektleder arkeologi (generell), AM-FORN, første led Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Philosophiae doctor disputas - ***** Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 621, 15/ Kunngjøring Rekruttering forsker/prosjektleder arkeologi (steinalder), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering forsker/prosjektleder arkeologi (steinalder), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 02/2014, utvalgsbehandling m/innstilling Rekruttering forsker/prosjektleder arkeologi (steinalder), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 02/2014, ansettelsesprotokoll Rekruttering forsker/prosjektleder arkeologi (steinalder), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Kunngjøring Rekruttering forsker/prosjektleder forhistorisk arkeologi (generell), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering forsker/prosjektleder forhistorisk arkeologi (generell), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 02/2014, utvalgsbehandling m/innstillng Rekruttering forsker/prosjektleder forhistorisk arkeologi (generell), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 02/2014, ansettelsesprotokoll Rekruttering forsker/prosjektleder forhistorisk arkeologi (generell), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i vikariat som rådgiver HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ SV: tkast til kontrakt vedrørende Obrestad fyr og maskinhus fra AM-iS Hå kommune, Istandsetting av Obrestad fyr og maskinhus ***** AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 755

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Ansiennitet Ansettelse forsker/prosjektleder arkeologi (genrell), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Ansettelse i stilling som forsker/prosjektleder arkeologi (generell) i Avdeling fornminner Ansettelse forsker/prosjektleder arkeologi (generell), AM-FORN, første led Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Sak nr. 20/2015 Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annulering og utestenging på grunn av fusk - Klage på vedtak om eksamen Felles studieadministrativt tjenestesenter tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 455, Tatt til orientering X, 15/ Kunngjøring Rekruttering førsteamanuensis i paleobotanikk, AM-FORN, , jf. sak 2014/1435 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste, Rekruttering førsteamanuensis i paleobotanikk, AM-FORN, , jf. sak 2014/1435 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 01/14, ansettelse førsteamanuensis palebotanikk, Rekruttering førsteamanuensis i paleobotanikk, AM-FORN, , jf. sak 2014/1435 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Vedr. stilling som førsteamanuensis i paleobotanikk Rekruttering førsteamanuensis i paleobotanikk, AM-FORN, , jf. sak 2014/1435 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Ansettelse som førsteamanuensis i paleobotanikk, Avdeling fornminner Ansettelse førsteamanuensis paleobotanikk, AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Arbeidsavtale Ansettelse førsteamanuensis paleobotanikk, AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Årsrapport 2014, Regnskap 2014, Årsplan med budsjett 2015 og oversendelsesbrev NSLA - Rapporter, planer, budsjett og regnskap tdanningsdirektoratet Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 130 I, 15/ Signert taushetserklæring - Network Consultant Samlesak: Korttidsengasjement / arbeidsavtale / taushetserklæring ved IT Avd. IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Kopi av søknad om foreldrepenger til NAV Permisjon fødsel HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.2

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Kopi av søknad om foreldrepenger til NAV Permisjon fødsel fra HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: X, 15/ Ang. oppfølging av brev Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.9, 15/ Inntekt og skatteopplysninger Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.9, 15/ Oppfølgingsplan Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.9, 15/ Oppsummering etter dialogmøte Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: X, 15/ Oppfølging Permisjon sykdom, jf. 2009/4337 Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.1

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Oppfølgingsplan Permisjon sykdom, jf. 2009/4337 Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.1, 15/ Søknad om tilretteleggingstilskudd Permisjon sykdom, jf. 2009/4337 Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.1, 15/ Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar sykepenger Permisjon sykdom, jf. 2009/4337 Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.1, 15/ Inntekt- og skatteopplysninger Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: X, 15/ Oppfølgingsplan Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.1, 15/ Ansettelse i tidsbegrenset stilling som forsker/prosjektleder arkeologi Ansettelse (midlertidig) forsker/prosjektleder arkeologi, , jf. 15/01495 Dok. dato: Arkivdel: Personal

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Ansiennitet Ansettelse (midlertidig) forsker/prosjektleder arkeologi, , jf. 15/01495 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling som forsker Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 15/ M09- Byggemøte Renoveringsprosjekt E-bygget Rambøll AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ M04- Byggemøte Renoveringsprosjekt E-bygget Rambøll AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ M05- Byggemøte Renoveringsprosjekt E-bygget Rambøll AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ M06- Byggemøte Renoveringsprosjekt E-bygget Rambøll AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 016.2

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ M07- Byggemøte Renoveringsprosjekt E-bygget Rambøll AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ M08- Byggemøte Renoveringsprosjekt E-bygget Rambøll AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: X, 15/ AMAR 01/ forlengelse av tidsbegrenset ansettelse Rekruttering rådgiver arkeologi, AM-SAM, , jf. 2012/831-1 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ AMAR 01/2015 Protokoll Rekruttering rådgiver arkeologi, AM-SAM, , jf. 2012/831-1 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ AMAR 01/2015 Signert protokoll Rekruttering rådgiver arkeologi, AM-SAM, , jf. 2012/831-1 Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Inntektsopplysninger Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.1

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Ansiennitet Ansettelse (midlertidig) Feltleder AM-FMV første led Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 212.6, 15/ Inntektsskjema Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 531 I, 15/ Signert åremålskontrakt Annsettelse i stilling som doktorgradsstipendiat i offshore teknologi, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 216 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse som førsteamanuensis i regnskap og økonomistyring, Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ Rennesøy k. Voll gnr 49 og Randaberg gnr 51 div. bnr Regplan Mosterøyveien fra mosterøy skole til Finnesand. Tilråding Rennesøy k. Voll gnr 49 og Randaberg gnr 51 div. bnr Regplan Mosterøyveien fra mosterøy skole til Finnesand Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733 X, 15/ Taushetserklæring og Autorisasjonsskjema Ansettelse i midlertidig stilling ved fakultetsadministrasjonen TN Dok. dato: Arkivdel: Personal

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Melding om avvikling av fedrekvote/foreldrepermisjon Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.2, 15/ Innvilgelse av permisjon uten lønn Permisjon velferd fra Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.9, 15/ Innvilgelse av emerita-arbeidsplass 2015/2016 Pensjonistarbeidsplass, , jf. 2009/2780 ***** første led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 219 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Plan og Budsjett - Det Nasjonale IOR senteret Det Nasjonale IOR senteret - Budsjett og regnskap 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 116 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling som universitetlektor ved institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i stilling som overingeniør, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Rekvisisjon/godkjenning Behandlingsutgifter Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 254 X, 15/ Forespørsel om kort permisjon fra stipendiatstilling Permisjon offentlig verv fra Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: I, 15/ Bekreftelse på anmeldt forhold Anmeldt forhold Politiet - Rogaland politidistrikt AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Tilsagn om midler for ENT3R ved is 2015 Driftsmidler for ENT3R ved is Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 666 X, 15/ Invitasjon til 50 %-seminar fredag 5. juni 2015 Invitasjon til 50% seminar Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 621 I, 15/ Sak nr. 21/2015 Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annulering og utestenging på grunn av fusk - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annulering og utestenging Felles studieadministrativt tjenestesenter tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 535, Tatt til orientering

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Klage på karaktersetting BSY242 Klage på karaktersetting BSY242 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 455 I, 15/ Klage på karaktersetting SVEXPHIL Klage på karaktersetting SVEXPHIL Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 455 I, 15/ Klage på karaktersetting SVEXPHIL2 Klage på karaktersetting SVEXPHIL2 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 455 I, 15/ Bokn k. Boknaberg gnr 10 bnr 69 m.fl. Verneverdi på ID RFK til *****: Avklaring av verneverdi Bokn k. Boknaberg gnr 10 bnr 69 m.fl. Verneverdi på ID Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 773 I, 15/ Strand k. Barkve gnr 43 bnr 12, 236 Detaljregulering Barkved. RFK til Strand k.: Rapport - endelig utalelse Strand k. Barkve gnr 43 bnr 12, 236 Detaljregulering Barkved Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig Arkivkode: 733

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse som vikar ved TN Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert åremålskontrakt Ansettelse i ledig stilling som postdoktor i økt oljeutvinning, Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 216, Tatt til orientering X, 15/ Innkalling til sirkulasjonsmøte i Ansettelsesrådet SV Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesrådet SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AR 07/15 Godkjenning av utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for ledig vikariat som førstekonsulent - fag og studiesaker ved IH, Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesrådet SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra sirkulasjonsmøte i Ansettelsesrådet SV Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesrådet SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innkalling til sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ A 44/15 Oppnevning av sakkyndig komite - kvalifikasjonsopprykk til førstelektor, Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 45/15 Midlertidig ansettelse i 50% stilling som førsteamanuensis i samfunnssikkerhet, Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 46/15 Godkjenning av utlysningstekst for doktorgradsstipendiat i organisasjon og ledelse med fokus på NAV Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 47/15 Godkjenning av utlysningstekst for doktorgradsstipendiat i helsevitenskap Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Sirkulasjonsmøte i Ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Informasjon om mulighet for å ta opp lærere utenfor ordningen vikar eller stipend i strategien Kompetanse for kvalitet 2015/2016 Informasjon om mulighet for å ta opp lærere utenfor ordningen vikar eller stipend i strategien Kompetanse for kvalitet 2015/2016 tdanningsdirektoratet IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 400

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-31 Diskusjon om svarsfrister Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-60 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2011 Rapport fra befaring AM - HM 2011 2011/7-12 8248/2011 11.04.2011 AM-ADM/EVN 012 Hjelp24 niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 20.11.2012 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/2767-8 21543/2012 02.10.2012 S HF-ADM/ELN Oppsigelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-46 Ve. Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.06.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.06.2014 nnhold: Trondheim k. rinsenkrysset - Etablering av kollektivknutepunkt.

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04.

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 24.06.2009 Vedrørende sykemelding ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 03.04.2009 TN-ADM/HKH Krav

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.9.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.09.2012 Avdelingsmøte 04.09.2012 Fornminnevern - Avdelingsmøter 2012 X 2012/3-4 19584/2012 05.09.2012 AM-FORN/OLH

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.06.2011 Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.2009

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/07610-85 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 1. Reguleringsplan for bustadområde i Bergevik. Tiltakshaver: Forsand k. Jfr. sak 062/1999.

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-32 Katalogisering til hovedkatalogen v/***** S13252, 13340 til 13345. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 01.-30.10.2013.

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014.

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 29.09.2014 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02769-6 Søknad om permisjon og anbefaling fra instituttet Dok. dato: 02.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 14/02769-7 Svar på søknad om permisjon Dok. dato: 03.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv X,

Detaljer

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01.

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 08.01.2010 Klima for flygel i t. Petri kirke, tavanger t. Petri kirke - nneklima 2009/4497-1 24854/2009 03.12.2009

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. Endelig godkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/542-2 4276/2012 08.02.2012 HF-ADM/KME 30.04.

Offentlig journal. Endelig godkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/542-2 4276/2012 08.02.2012 HF-ADM/KME 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2-1.5.2, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 03.05.2 Endelig godkjenning av delstudium i utlandet Studentmappe ***** ***** ***** 2/542-2 4276/2 08.02.2

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08.

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,n,x,s, tatus: J,A 23.11.2012 Forespørsel om innvilgelse av visa ersonalmappe 2011/2337-11 18248/2012 22.08.2012 TN-ADM/HKH Avs./mottaker:

Detaljer