Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/ Ve. Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-Rogaland i veisakarkiv Fra RFK til RA- Id ber om særskilt vedtak om dispensasjon Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-Rogaland i veisakarkiv Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning X, 09/ HMS-plan/sikker-jobb-analyse Stavanger k. Nordre Sunde gnr 41 bnr 13 og bnr 18. Regplan for Madla bydel, plan 2326 AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, 12/ RS. Carbon datingsamples from Skadberg gnr.32 Sola k. Skadberg gnr. 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av Skadberg skoletomt Beta Analytic Limited Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 13/ RS. Haugesund k. Sakkastad gnr 36 bnr 4 m.fl. RL 1726 Områderegulering - Fra RFK til RA: Søknad om vedtak Haugesund k. Sakkastad gnr 36 bnr 4 m.fl. RL 1726 Områderegulering Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 14/ RS. Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08 - Fra RFK til RA: Søknad om vedtak Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08 Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Referat fra ledermøtet 20. oktober 2015 AM - Ledermøter 2015 AM Formidling AM Konservering AM Museumsadministrasjon AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ HMS-plan/sikker-jobb-analyse Nordre Sunde AM - HMS 2015 AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 X, 15/ Referat fra møte i Redaksjonsutvalget 14. desember 2015 AM - Redaksjonsutvalget 2015 AM Formidling AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Støttebrev - Støttebrev Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 629 N, 15/ Støttebrev - Norwegian Digital Life Center Støttebrev Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 629

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Støttebrev - Støttebrev Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 629, 15/ Fp. Statsbudsjettet 2016, Kap post 70 - Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) Felles Rogaland. Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) Riksantikvaren AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum X, 15/ ATN 79/15 Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i industriell økonomi, Rekruttering doktorgradsstipendiat i industriell økonomi, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Agreement - lectures in Tbilisi NSLA - Georgia prosjektet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Innvilget innsyn i budsjett for markedsføring Samlesak: Begjæring om innsyn i dokumenter Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 049 X, 15/ Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet FSTN Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/ Møteplan fakultetsstyret våren 2016 FSTN Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Godkjenning av protokoll fra møte FSTN Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Orienteringssaker FSTN Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Nominasjon av eksterne styrerepresentanter - FSTN Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2015 Offl 14 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Søknad om støtte til deltakelse i MATE ROV konkurransen 2015 Støtte til studentoganisasjonen is Subsea Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 129 X, 15/ Museet lyser ut et nytt programområde for forskning for is Programområde - AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Godkjenning av programområdet ARI is Programområde - AM AM Formidling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 15/ Til Forskningsdirektøren: "Godkjenning" av Programområde for AM: Animals Mediating the Real and the Imaginary (ARI) is Programområde - AM Forsknings- og innovasjonsavdelingen Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ Våler kommune Våler kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Spørsmål om oversikt over bidrag til skoler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Spørsmål om oversikt over bidrag til skoler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Oppfølging fra Molde - beredskapsteam - deltakelse på ledernettverk i Sjustjerna februar 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Oppfølging fra Molde - beredskapsteam - deltakelse på ledernettverk i Sjustjerna februar 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Henvendelse fra Forus private barhehage Forus private barnehage Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Henvendelse fra Forus private barnehage Forus private bhg. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Forespørsel om innlegg på konferanse Statped vest Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Foredrag med Svanaug Lunde Skadberg bhg. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Stokka Barnehage - Mobbing som et av temaene på planleggingsdagen Stavanger kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Forespørsel om innlegg på konferanse Statped vest Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Stokka Barnehage - Mobbing som et av temaene på planleggingsdagen Stokka bhg. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Forespørsel om foredragsholder i Eide barnehage Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Forespørsel om foredragsholder i Eide barnehage Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Zero oppfrisking Meland kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Endringsledelse med Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Oppfølging fra Molde - beredskapsteam - deltakelse på ledernettverk i Sjustjerna februar 2016 Sjustjerna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ RESPEKT og foreldre Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Forespørsel fra Lenden skole og ressurssenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Konflikthåndtering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Hvordan oppdage det stille barn med innagerende vansker? Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Planleggingsdag på Hjalmar Johansen vgs 9. nov. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Hvordan oppdage det stille barn med innagerende vansker? Solås skole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Revitalisering av Zero-handlingsplan Rossland skule Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Planleggingsdag på Hjalmar Johansen vgs 9. nov. Hjalmar Johansen vg. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Konflikthåndtering ngt Entreprenørskap Rogaland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Forespørsel fra Lenden skole og ressurssenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Angående Læringsmiljøprosjektet Bedre læringsmiljø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Forespørsel fra vormssund ungdomsskole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Forespørsel fra Vormsund ungdomsskole NSLA Post Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Planleggingsdag 4. januar 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Forerespørsel om å delta på RSK Vest-Finnmarks læringsdager for barnehagene Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Planleggingsdag 4. januar 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Oppfølgingskurs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Foredragsholder 12. og 13. november 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oppfølgingskurs Bamble kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Angående kurs/instruksjon/øvelse med rollespill - i avdekking og håndtering av mobbing Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Klasseledelse og relasjonsbygging Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kursdag i læringsmiljø - å snu en klasse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Angående kurs/instruksjon/øvelse med rollespill - i avdekking og håndtering av mobbing Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Angående Læringsmiljøprosjektet Bedre læringsmiljø Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oppfølging av respektprogrammet Sandnes kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Foredragsholder 12. og 13. november 2015 Suldal kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Klasseledelse og relasjonsbygging Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Respektprogrammet Sandnes kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Respektprogrammet Iglemyr skole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Oppfølging av respektprogrammet Bogafjell skole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Vedrørende foredragsholder Stavanger kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Vedrørende foredragsholder teseksjonen Stavanger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Forespørsel NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Bidrag på Sjumilsstegkonferansen mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Kurs uke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Fagdag i Troms Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kursdag i læringsmiljø - å snu en klasse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kurs uke og forespørsel om fagdag i Bergen kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Forespørsel Private bhg. Landsforbund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Kursdag i læringsmiljø - å snu en klasse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Statped Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Ønske om kontakt med foredragsholder ved læringsmiljøsenteret NSLA Post Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Ønske om kontakt med foredragsholder ved læringsmiljøsenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Forespørsel om besøk - Russia, the Department of Acmeology and psychology of professional activities of School of Public Policy of RANEPA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Statped Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Statped Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Bidrag på Sjumilsstegkonferansen mars 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Vikeså skule NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kursdag i læringsmiljø - å snu en klasse NSLA Post Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Veiledning NSLA Post Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Vikeså skule NSLA - Eksterne henvendelser 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Råd vedr. mobbing Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Teater for ungdom om prestasjonsangst og matteangst Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Vikeså skule Bjerkreim kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Teater for ungdom om prestasjonsangst og matteangst Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Vikeså skule NSLA Post Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Mobbingens psykologi Krødsherad kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Mobbingens psykologi Krødsherad kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Vennskapsuke 39 - ressurspersoner mobbing Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Kursdag om skolemiljø - Stranda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Vennskapsuke 39 - ressurspersoner mobbing Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Forespørsel om forelesning v/høgskolen i Harstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Forespørsel om foredrag/workshop Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Kursdag om skolemiljø - Stranda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kursdag om skolemiljø - Stranda Stranda kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Forespørsel om foredrag/workshop Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Foredrag Hommersåk skole Sandnes kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Forespørsel om forelesning v/høgskolen i Harstad Høgskolen i Harstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Foredrag Hommersåk skole Sandnes kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Hommersåk skole Sandnes kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Vennskapsuke 39 - ressurspersoner mobbing Midtre Namdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ RESPEKT og foreldre Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Avtale Beredskapsteam-LMsentret PPT Sunndal,Tingvoll,Nesset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Re. Karmøy k. Vormedal gnr 124. Detaljreguleringsplan for Fv 835 Vormedalsvegen - sykkelveg med fortau mv - Automatisk fredete kulturminner - Fra RFK til KOWI AS: Foreløpig uttalelse etter gjennomført registrering - konflikt med ID54158 Karmøy k. Vormedal gnr 124. Detaljreguleringsplan for Fv 835 Vormedalsvegen - sykkelveg med fortau mv - Automatisk fredete kulturminner Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning, 15/ Avslag på søknad om overflytting til 2 studieår ved bachelor i barnevern Overflytting - Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Møte i Kvalitetsutvalget Kvalitetsutvalget ved et (TN) 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Møte i Kvalitetsutvalget Kvalitetsutvalget ved et (TN) 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Til Kvalitetsutvalget på sirkulasjon: Sak 32/15 Godkjenning av NITO takstemner Kvalitetsutvalget ved et (TN) 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Til Kvalitetsutvalget på sirkulasjon: Sak 54/15 Godkjenning av studieplaner 2016/17 ved IMN Kvalitetsutvalget ved et (TN) 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Tilbud om midlertidig ansettelse ved niversitetet i Stavanger Ansettelse midlertidig stilling som førsteamanuensis II TN-IKM Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Melding om pensjonering Pensjonering alder, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Bekreftelse på studieforhold Bekreftelse på studieforhold Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 509 X, 15/ Kopi av pensjonsmelding til Statens pensjonskasse Pensjon alder fra HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 235

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Epost til lokalt Hovedavtaleutvalg Rekruttering renholder, FRES-DA-R1, Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ SAR 14/15 tlysing ledig stilling IT driftstekniker Rekruttering IT-driftstekniker, IT-S&B, Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ SAR 14/15 tlysing ledig stilling IT driftstekniker, Rekruttering IT-driftstekniker, IT-S&B, Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Bekreftelse på sluttårsak Ansettelse (midlertidig) Feltarkeolog AM-FORN Offl 25 AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ ATN 79/15 Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i industriell økonomi ved institutt for data og elektronikk, Møte i ansettelsesutvalget TN 20. mai 2015 Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ATN 80/15 Ansettelse i 20% stilling som førsteamanuensis II i risikostyring og samfunnssikkerhet Møte i ansettelsesutvalget TN 20. mai 2015 Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Di. Sandnes k. Skjelbrei gnr 11 Vardafjellet Vindkraftverk - Fra RFK til RA: Søknad om dispensasjon Id , , og Sandnes k. Skjelbrei gnr 11 Vardafjellet Vindkraftverk Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum X, 15/ Innkalling til styremøte RAMP Roald Amundsen Petroleum Research Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra styremøte RAMP Roald Amundsen Petroleum Research Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra styremøte RAMP Roald Amundsen Petroleum Research Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innkalling til styremøte RAMP Roald Amundsen Petroleum Research Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ signert arbeidsavtale - Ansettelse i midlertidig stilling som prosjektkoordinator CIAM, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Tilbud om midlertidig stilling - Offer of temporary employment as Projectcoordinator at the niversity of Stavanger, Ansettelse i midlertidig stilling som prosjektkoordinator CIAM, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 15/ Vedr. jobbmuligheter ved is Samlesak: Generelle søknader ved is HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Habilitetsskjema - ANSK 24/15 - Minikonkurranse på Servere ANSK 24/15 - Minikonkurranse på Servere Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 15/ Konkurransegrunnlag med bilag - ANSK 01/15 - Reisebyråtjenester ANSK 01/15 - Reisebyråtjenester Til kvalifiserte leverandører Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 057 X, 15/ Habilitetsskjema - ANSK 01/15 - Reisebyråtjenester ANSK 01/15 - Reisebyråtjenester Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 057 I, 15/ Dialogmøte Permisjon sykdom fra NAV Hillevåg og Hinna AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Bestilling til valgte leverandør - ANSK 39/15 - Imaging system ANSK 39/15 - Imaging system Til valgte leverandør Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042, 15/ Bestillinger, Regionguiden. Markedsføring AM Arkeologisk Museum AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046.0, 15/ N. Svalbard, Bjørnøya. Sedimentprøver fra nødgraving Nordhamna.Oversendelse av gjenstand for konservering Svalbard, Bjørnøya. Sedimentprøver fra nødgraving Nordhamna Sysselmannen på Svalbard Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum, 15/ Forlengelse Ansettelse (midlertidig) Kildesikringsprosjektet AM Offl 25 fjerde led AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 15/ Attest for korttidstilsatt Feltarbeid Nore Sunde, Stavanger k Attest for korttidstilsatt 2015 Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal 224 I, 15/ Støtte til generalforsamling Økonomisk støtte til generalforsamling for Den europeiske studentunionen 2016 niversitetet i Agder Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 554

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Korrigert inntektsskjema Permisjon sykdom fra NAV Eiganes og Tasta AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal 531 X, 15/ HMEVAL-innmelding av forskere til paneler HM-evaluering NFR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 609, 15/ Invitasjon til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Invitasjon til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Det kongelige kunnskapsdepartement AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ FS-HM sak 18/15 b) Referat- og orienteringssaker: Handlingsplaner fra institutt og sentra Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, 28. april 2015 (Møte 2/15) Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Referat fra AM ledermøte 12.januar 2016 AM - Ledermøter 2016 AM Museumsadministrasjon AM Samlinger AM Formidling AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 16/ tlysning: Kvalifiseringsstipend for de som ønsker å søke stipendiatstillingen ved AM 2016 AM - forskningssaker 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS N, 16/ Søknad kvalifiseringsstipend - utlyst stipendiatstilling AM - forskningssaker 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 16/ / Søknad kvalifiseringsstipend - utlyst stipendiatstilling AM - forskningssaker 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Innkalling til møte i Redaksjonsutvalget, mandag 18. januar 2016 AM - Redaksjonsutvalget 2016 AM Samlinger AM Formidling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Driftsmidler, forskning utlysning Driftsmidler, forskning 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 N, 16/ Innspill og begrunnelse fra AM: Kristin A Oma "Kvalifiseringsstipend for yngre fremragende forskere 2016" AM: Kvalifiseringsstipend for unge fremragende forskere ved is Forsknings- og innovasjonsavdelingen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 X, 16/ Vedtak tellekantmidler AM 2016 Cristin tellekantmidler AM 2016 AM Formidling Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Vedtak tellekantmidler AM Cristin tellekantmidler AM 2016 Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 16/ Vedtak tellekantmidler AM Cristin tellekantmidler AM 2016 AM Samlinger Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 16/ Vedtak tellekantmidler AM Cristin tellekantmidler AM 2016 Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 16/ vedtak tellekantmidler AM Cristin tellekantmidler AM 2016 Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 16/ Vedtak tellekantmidler AM Cristin tellekantmidler AM 2016 AM Samlinger Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 16/ Vedtak tellekantmidler AM Cristin tellekantmidler AM 2016 AM Konservering Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Vedtak tellekantmidler AM Cristin tellekantmidler AM 2016 Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 16/ Vedtak tellekantmidler AM Cristin tellekantmidler AM 2016 Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 16/ Vedtak tellekantmidler AM Cristin tellekantmidler AM 2016 Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 16/ Vedtak tellekantmidler AM, oppretting av feil i sak 16/ Cristin tellekantmidler AM 2016 Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 16/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag Forhåndsgodkjenning av fag Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 516, 16/ Attest for arkeologisk feltarbeid Nore Sunde, Stavanger k. Attest for arkeologisk feltarbed Dok. dato: Arkivdel: Personal 224

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Innvilgelse av uførepensjon førepensjon Statens Pensjonskasse Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 235 I, 16/ Søknad om overflytting til GL - Overflytting - Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 514, 16/ Attest for arkeologisk feltarbeid - Attest for arkeologisk feltarbeid Dok. dato: Arkivdel: Personal 224, 16/ Attest for arkeologisk feltarbeid Nore Sunde, Stavanger k Attest for arkeologisk feltarbeid Dok. dato: Arkivdel: Personal 224, 16/ Attest for arkeologisk feltarbeid Nore Sunde, Stavanger k Attest for arkeologisk feltarbeid Dok. dato: Arkivdel: Personal 224 I, 16/ Klage på karaktersetting MHR175 Klage på karaktersetting MHR175 Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 455

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Klage på karaktersetting BRL390 Klage på karaktersetting BRL390 Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 16/ Attest for arkeologisk feltarbeid Attest for arkeologisk feltarbeid Dok. dato: Arkivdel: Personal 224

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X JIS Internt notat uten oppfølging, 99/00698-1 NF. Sola k. Nord-Kolnes gnr 11. Gamle åkrer på Nord-Kolnes. Kopi av kart over åkrer,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 20.11.2012 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/2767-8 21543/2012 02.10.2012 S HF-ADM/ELN Oppsigelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-31 Diskusjon om svarsfrister Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2011 Rapport fra befaring AM - HM 2011 2011/7-12 8248/2011 11.04.2011 AM-ADM/EVN 012 Hjelp24 niversitetet

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-60 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-32 Katalogisering til hovedkatalogen v/***** S13252, 13340 til 13345. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 01.-30.10.2013.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01.

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 08.01.2010 Klima for flygel i t. Petri kirke, tavanger t. Petri kirke - nneklima 2009/4497-1 24854/2009 03.12.2009

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 I,, N, X, S X, 11/04883-30 F. Sandnes k. Gramstad gnr1, Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg FV 317 - Plan 2011 108.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer