Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppdatert hovedinstruks for Spesialenheten for politisaker med virkning fra 17. januar 2017 Hovedinstruks og intern økonomiinstuks Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Tildelingsbrev 2017 Statsbudsjettet 2017 /Eva Raaberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til Sjefskurs nr. 19 ved Forsvarets høgskole Kurs ved Forsvarets høgskole /Christer Holtet Dahlin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering tgående internt produsert, 15/ Svar på spørsmål om Riksadvokten som enhet, utfall av Speialsenhetens saker for domstolene, og om lovendring om saker som skal tas rettslig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 009 Spørsmål om Riksadvokten som enhet, utfall av Speialsenhetens saker for domstolene, og om lovendring om saker som skal tas rettslig Inngående eksternt produsert, 15/ Spørsmål om politidistriktets vurdering av obdusering av det som ser ut som overdosedødsfall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, Svar på spørsmål om politidistriktets vurdering av obdusering av det som ser ut som overdosedødsfall tgående internt produsert, 15/ Svar på spørsmål om politidistriktets vurdering av obdusering av det som ser ut som overdosedødsfall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 009 Spørsmål om politidistriktets vurdering av obdusering av det som ser ut som overdosedødsfall

2 Inngående eksternt produsert, 15/ Henvendelse vedrørende obduskjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 15/ Pensjonsmelding Personalmappe - ***, *** - Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 16/ Informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Offl 14 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 16/ Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 16/ Høringsutkast Fellesavtale for reisebyråtjenester Statens innkjøpssenter sendt fra Direktoratet for forvaltning og IKT Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale - leie tilgang til treningsrom Tilgang til treningsrom NAV i Hedmark BIL Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning

3 Inngående eksternt produsert, 16/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - ***, *** - Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 16/ Ettersendelse av tilleggsinformasjon i forbindelse med vurdering av sikkerhetsklarering for - Anmodning om tilleggsinformasjon i forbindelse med vurdering av sikkerhetsklarering for *** - Politidirektoratet /Johnny Beck Offl 13 jf. prl 23 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 090 tgående internt produsert, 16/ Svar på ny henvendelse - Henvendelse fra *** - Avklaring av Spesialenhetens mandat - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 30 Ny henvendelse fra *** med spørsmål om informasjon Inngående eksternt produsert, 16/ Ny henvendelse fra *** - Henvendelse fra *** - Avklaring av Spesialenhetens mandat - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, Svar på ny henvendelse fra *** tgående internt produsert, 16/ Svar på ny henvendelse fra *** - Henvendelse fra *** - Avklaring av Spesialenhetens mandat - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 30 Inngående eksternt produsert, 16/ Oppdatering i sak - nderretning om mulig sak for Spesialenheten - Offl 24 annet ledd Etterforskingsavdelig Øst-Norge /Helle Gulseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 30

4 tgående internt produsert, 16/ Svar på henvendelse fra *** vedrørende politiet - Henvendelse fra *** - Avklaring av Spesialenhetens mandat - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 30 Henvendelse fra *** vedrørende politiet tgående internt produsert, 16/ Svar på henvendelse fra *** - Henvendelse fra *** - Avklaring av Spesialenhetens mandat - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 30 Henvendelse fra *** - spørsmål om håndtering Inngående eksternt produsert, 16/ Klage - tlevering av personopplysninger til offentlig organ - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, Vedrørende utsatt iverksetting av utlevering tgående internt produsert, 16/ Vedrørende utsatt iverksetting av utlevering - tlevering av personopplysninger til offentlig organ - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 30 tgående internt produsert, 16/ Vedrørende utsatt iverksetting av utlevering - tlevering av personopplysninger til offentlig organ - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 30 Inngående eksternt produsert, 16/ Vedrørende utsatt iverksetting av utlevering - tlevering av personopplysninger til offentlig organ - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

5 tgående internt produsert, 17/ Søknad om begrenset politimyndighet Politimyndighet 2017 Sjefen for Spesialenheten /Hilde Elvsveen Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 17/ Tildeling av begrenset politimyndighet Politimyndighet 2017 Sjefen for Spesialenheten /Hilde Elvsveen Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 17/ Invitasjon og program til etatslederkonferansen 2017 Etatslederkonferansen 2017 Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 17/ Protokoll fra forhandlinger etter HTA nr. 2 Protokoller Forhandlinger HTA Offl 23 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 17/ Invitasjon til Strategisk krisehåndteringskurs nr. 5 ved Forsvarets høgskole Strategisk krisehåndteringskurs ved Forsvarets høgskole /Christer Holtet Dahlin Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 17/ Henvendelse fra student vedrørende bacheloroppgave om politiets bruk av patruljehund Henvendelse fra student vedrørende bacheloroppgave om politiets bruk av patruljehund student Jonas Rennemo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse fra student vedrørende bacheloroppgave

6 tgående internt produsert, 17/ Svar på henvendelse fra student vedrørende bacheloroppgave Henvendelse fra student vedrørende bacheloroppgave om politiets bruk av patruljehund student Jonas Rennemo Sjefen for Spesialenheten /Mie Willumsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 009 Henvendelse fra student vedrørende bacheloroppgave om politiets bruk av patruljehund Inngående eksternt produsert, 17/ Innspill til anskaffelse av ny rammeavtale (2019) for betalings- og kontoholdstjenester for staten Statens konsernkontoordning (fra 2019) Direktoratet for økonomistyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 17/ Henvendelse fra *** vedrørende politiet - Henvendelse fra *** - Avklaring av Spesialenhetens mandat - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse fra *** vedrørende politiet tgående internt produsert, 17/ Svar på henvendelse fra *** vedrørende politiet - Henvendelse fra *** - Avklaring av Spesialenhetens mandat - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 30 Henvendelse fra *** vedrørende politiet Inngående eksternt produsert, 17/ Henvendelse fra *** - Henvendelse fra *** - Avklaring av Spesialenhetens mandat - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse fra *** tgående internt produsert, 17/ Svar på henvendelse fra *** - Henvendelse fra *** - Avklaring av Spesialenhetens mandat - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 30 Henvendelse fra ***

7 Inngående eksternt produsert, 17/ Henvendelse fra *** om journal - Henvendelse fra *** - Avklaring av Spesialenhetens mandat - Sjefen for Spesialenheten /Mona Skaaden-Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse tgående internt produsert, 17/ Svar på henvendelse - Henvendelse fra *** - Avklaring av Spesialenhetens mandat - Sjefen for Spesialenheten /Mona Skaaden-Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 30 Henvendelse fra *** om journal Inngående eksternt produsert, 17/ Henvendelse fra student vedrørende bacheloroppgave om politiets bruk av patruljehund i tjenesten Henvendelse fra student vedrørende bacheloroppgave om politiets bruk av patruljehund i tjenesten student Anny Synnøve Skuggevik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse fra student vedrørende bacheloroppgave om politiets bruk av patruljehund i tjenesten tgående internt produsert, 17/ Svar på henvendelse fra student vedrørende bacheloroppgave om politiets bruk av patruljehund i tjenesten Henvendelse fra student vedrørende bacheloroppgave om politiets bruk av patruljehund i tjenesten student Anny Synnøve Skuggevik Sjefen for Spesialenheten /Mie Willumsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 009 Henvendelse fra student vedrørende bacheloroppgave om politiets bruk av patruljehund i tjenesten

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00121-7 Arbeidsavtale - midlertidig - forlengelse engasjement til - Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 10.05.2017 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00021-6 Rapport etter helsekontroller 2017 Bedriftshelsetjeneste M3 Helse AS /Merete Nissen Westgaard Dok. dato: 06.06.2017 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 254 06.06.2017,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00121-9 Varsel om fratreden Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 16/00012-16 tsatt oppstart av fellesavtale

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00089-17 Statsregnskapet 2016 - Første leveranse fra DFØ til bekreftelse og oppfølging Journaldato: 31.01.2017 Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00056-21 Referat fra møte - Personalmappe - ***,*** - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 07.09.2016 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00043-20 Taushetserklæring - ***, renholder Toma - Taushetserklæring eksterne Dok. dato: 26.09.2017 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 29.09.2017, Tatt til orientering

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00279-3 Forlengelse av ditt verv i Spesialenheten for politisaker til 31.12.2019 Journaldato: Tilg. kode: Sjefen for Spesialenheten /Jan Egil Presthus Dok. dato: 15.12.2017

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-16 Taushetserklæring - ***, kontroll av el.anlegg - Taushetserklæring eksterne Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00121-8 Avtale om bruk av arbeidsgiverfinansiert tjenestemobiltelefon Personalmappe - ***,*** - Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Dok. dato: 24.08.2017 Arkivdel: Personal

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-43 Taushetserklæring - ***, arbeid for tstillingsplassen Eiendom - Dok. dato: 06.02.2018 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 08.02.2018, Tatt til

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00024-9 Avtalen videreføres inntil ny avtale er på plass EVRY Evry Norge AS Dok. dato: 05.01.2018 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 041.3 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00040-9 ndersøkelse om bruk av IKT i staten 2018, RA-0536 Statistikk - Bruk av IKT i Staten Statistisk sentralbyrå Journaldato: 02.02.2018 Tilg. kode: Offl 13 Sjefen for

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-15 Taushetserklæring - ***, renholdsleder Toma - Taushetserklæring eksterne Dok. dato: 10.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 10.05.2016,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00127-15 Innspill til nysaldering av statsbudsjettet 2017 Statsbudsjettet 2017 Justis- og beredskapsdepartementet /Anne Guro Dimmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00151-4 Søknad og CV Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 26.09.2017 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 07.11.2017, Tatt til etterretning tgående internt produsert,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00109-3 Avtale om bistand Konsulentbistand Karl Inge Rotmo Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 049 12.08.2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00014-13 Årsrapport 2015 til Justis- og beredskapsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Justis- og beredskapsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00099-10 Rapport om brukerrettede tidstyver fra Difi Tidstyvarbeidet Justis- og beredskapsdepartementet /Kaja Linde Journaldato: 11.10.2017 Tilg. kode: Dok. dato: 11.10.2017

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-17 Taushetserklæring - *** - Taushetserklæring eksterne Dok. dato: 26.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 tgående internt produsert, 15/00089-11

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00056-25 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 29.11.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-21 Brev med program til foredragsholder Riksadvokaten /Tor-Aksel Busch tgående internt produsert, 15/00002-22 Brev med program til foredragsholder Advokatfirmaet

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00024-4 Avrop på rammeavtale - Konsulent - Evry Norge AS /Jan Gudbrandsen Offl 24 tredje ledd Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 041.3

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Revidert instruks for behandling av henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten Revidert instruks for behandling

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00014-11 Statsregnskapet for 2015 - årsavslutning og frister Statsbudsjettet 2015 Justis- og beredskapsdepartementet /Eva Raaberg Journaldato: 17.12.2015 Tilg.

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00089-15 Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjørert i det statlige tariffområdet Statsbudsjettet 2016 Justis- og beredskapsdepartementet Journaldato: 12.10.2016

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00056-9 Avtale om arbeidsgiverfinansiert tjenestemobiltelefon Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 09.05.2016 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00056-22 Innkalling til dialogmøte - Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 21.10.2016 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 07.11.2016, Besvart med utgående

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00043-18 Taushetserklæring - ***, renholdsleder Toma - Taushetserklæring eksterne Journaldato: 15.11.2016 Tilg. kode: Dok. dato: 08.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00016-2 Besøksrapport fra Sivilombudsmannens besøk til Politiets utlendingsinternat, sikkerhetsavdelingen, 28.-29. mars 2017 Sivilombudsmannens forebyggingsenhet Sivilombudsmannen

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-20 Avtale båtcruise Fagsamling 29. mai 2015 Norway Yacht Charter A/S Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 273 11.02.2015, Tatt til etterretning Inngående

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00071-10 Avgivelse av personell Avgivelse av personell til pågående etterforsking Politiets sikkerhetstjeneste Dok. dato: 13.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00036-8 Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2015, RA-0182 Egenmeldt sykefraværsstatistikk 2015 Statistisk sentralbyrå Offl 13 Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00014-10 Statsbudsjettet 2015 - budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret i det statlige tarifformådet Statsbudsjettet 2015 Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00099-6 Videre oppfølging av interne og eksterne tidstyver Tidstyvarbeidet Justis- og beredskapsdepartementet /Matora Yoga Journaldato: 22.11.2016 Tilg. kode:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00021-3 Årsrapport 2015 Bedriftshelsetjeneste M3 Helse AS Dok. dato: 30.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 254, Tatt til orientering tgående internt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/00133-2 Hovedtariffavtalen 2014-2016 - innspill til mellomoppgjøret 2015 Hovedtariffavtalen 2014-2016 Justis- og beredskapsdepartementet /Kaja Linde Dok. dato:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00007-3 Attest Personalmappe - *** *** *** - Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 15/00038-6 Ny henvendelse

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00014-7 Statsbudsjettet 2015 - høstsalderingen Statsbudsjettet 2015 Justis- og beredskapsdepartementet /Anders Mathias Johansen Journaldato: 28.08.2015 Tilg. kode: Dok.

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00014-9 Tertialrapport 2. tertial 2015 Statsbudsjettet 2015 Justis- og beredskapsdepartementet Dok. dato: 30.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 113 Inngående

Detaljer

Pasientreiser HF - Offentlig journal

Pasientreiser HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00395-64 Protokoll fra selskapsmøte 21.08.17 i Pasientreiser ANS under avvikling - til signering Innkalling og protokoll til selskapsmøter i Pasientreiser ANS Helse Sør -

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00783-56 Kompleks problemstilling Privatpraktiserende spesialist - Henrich Rummelhoff Spesialist Henrich Rummelhoff Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 09.07.2017 Arkivdel:

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Inngående eksternt produsert, 14/01151-3 Klage på sensurvedtak Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/01181-12 Disiplinærsak - Orientering om

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00024-15 Fellesavtale for reisebyråtjenester - behovskartlegging Avtaler gjennom statens innkjøpssenter Direktoratet for forvaltning og IKT /reise difi 141, Tatt til etterretning

Detaljer

Pasientreiser HF - Offentlig journal

Pasientreiser HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00457-525 Klage på systemet - problemer med å få konktakt Serviceklager Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 29.11.2017 Arkivdel: Ny sakarkiv Arkivkode: 434 Inngående eksternt

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00811-9 Avslag på for sent framsatt krav om refusjon av sykepenger - NAV Nesodden Avdeling for oppfølging Dok. dato: 24.07.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00009-26 Purring på svar - Avklaring rammeavtale Statens vegvesen Generelle henvendelser 2018 Kjetil Spurkeland Journaldato: Tilgangskode: Dok. dato: 28.06.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/01882-2 - Personalmappe - tgående internt produsert, 15/02316-1 - Personalmappe - tgående internt produsert, 15/02770-6 - Personalmappe - tgående internt produsert, 15/02776-4

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 18/02115-2 Bekymringsmelding Råde kommune Journaldato: Tilg. kode: barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad Dok. dato: 14.12.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Klasse:

Detaljer

Pasientreiser HF - Offentlig journal

Pasientreiser HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00002-211 Pasientreisers plan for å gå vekk fra femsifret telefonnummer Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 16.10.2017 Arkivdel: Ny sakarkiv Arkivkode: 043 tgående internt

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/01792-1 Personalmappe Avskjermet HR-avdeling Dok. dato: 10.03.2018 Arkivdel: Personalmapper fra Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/02094-10 Personalmappe Avskjermet

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/420-29 Omsorgspermisjon - Dok. dato: 18.02.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 229, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 10/422-41 Sykepermisjon -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01624-3 Erstatningssak 2013/01993 - Faktura Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 20.03.2018 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02097-5 Erstatningssak 2013/03816

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00011-22 Forslag til endringer i offentleglova - høring 16.08.2018, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 18/00011-23 Forslag om etablering av et lavterskeltilbud

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/304-20 Yrkesskade - Personalmappe - Dok. dato: 06.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv, Tatt til etterretning tgående internt produsert, 10/304-21 Yrkesskade

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00339-13 Riktig innmeldt stilling Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: 21.01.2018 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00341-88 To barn til behandling - begge foreldre som ledsagere Ledsager - barn under 18 år Pasientreiser Helse Førde Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02443-4 - Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2018 Arkivdel: Personalmapper fra Klasse: tgående internt produsert, 15/02443-5 - Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02297-3 - tgående internt produsert, 15/02297-4 - tgående internt produsert, 15/02625-13 - Inngående eksternt produsert, 15/02754-12 - NAV Marked Hedemark Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 14/01022-15 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01697-3 Klage Syketransport

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/03876-15 Avklaring av ansettelsesforhold - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 29.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00920-7 Arbeidsavtale - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 01.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/02789-4 Arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01788-4 Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak / Krav om innsyn - Journaldato: Tilg. kode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/01859-132 Klage Pasientsak - Journaldato:

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 10/485-102 nntak arbeidsgiveransvar - Dok. dato: 20.11.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/674-79 Tilsagn - Journaldato: Tilg. kode: Ressurssenteret

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/02287-5 Anmodning om spesialisterklæring AXA Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 14.02.2019 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 18/01133-6 Avslag krav om høyrere

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/01102-18 Tilbud om stilling - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/00082-29 Tilbud om stilling - Journaldato: Tilg. kode:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02165-19 Tilsynssak - saken avsluttet - Fylkesmannen i Telemark Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for kreft og blodsykdommer Dok. dato: 27.02.2018 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato24.01.2014 HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Alle. Utgående dokumenter: Alle

Offentlig journal. Journaldato24.01.2014 HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Alle. Utgående dokumenter: Alle HELSE SØR- ØST Offentlig journal Journaldato24.01.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Alle Utgående dokumenter: Alle Antall sider: 7 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 27012014 Dok.:

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/02375-5 - Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 15/02375-6 - Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/03376-10 - Oslo niversitetssykehus HF

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00009-31 Transportrapporter TLF Generelle henvendelser 2018 Transport & Logistikkforbundet /Svein Furøy 22.08.2018 162, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/07414-6 Vedtak i sak Erstatningssak NPE 2014/01333 - Helseklage Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/03325-53 Adresseforandring - PPT avdeling Halden

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 09/00314-11 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 15/02016-11 Bekymringsmelding

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/01775-1 - Personalmappe - tgående internt produsert, 15/02034-2 - Personalmappe - tgående internt produsert, 15/02341-3 - Personalmappe - Dok. dato: 30.11.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/01823-6 - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalmapper fra Klasse: tgående internt produsert, 15/02191-3 - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalmapper

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00018-7 Klage på stryk Revidering av eksamensprosedyre Avdeling for design /Linda Lien Enhet for Avdelingsstøtte /Sara Henriksen Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: KHiB

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02408-4 - Inngående eksternt produsert, 15/02613-5 - Inngående eksternt produsert, 15/03311-2 - Inngående eksternt produsert, 17/00041-3 Invitasjon til dialogmøte om iverksetting

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal Mottaker: tgående internt produsert, 15/03361-22 Endring av styret i Sykehuspartner HF Brønnøysundregisteret Brønnøysundregistrene Økonomi og Administrasjon 011 Inngående eksternt produsert, 15/03372-55

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/00801-19 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 23.07.2019 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01481-53 Erstatningssak

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00206-9 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (3917157059) Personalmappe - Bjørg I Våge Journaldato: Tilg. kode: U Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: 13.09.2018 Arkivdel:

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00170-7 - Personalmappe - Offl 23 Dok. dato: 14.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00170-8 - Personalmappe

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01847-13 Økning og forlengelse av vikariat Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/01772-5 Tilbud om stilling - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01289-10 Erstatningssak 2017/03583 - vedtak om avslag Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for anestesiologi Dok. dato: 11.01.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00013-1 Habilitetserklæring Flyttetjenester Flyttetjenester habilitet Inventura AS /Runar Bråthen Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel: KHiB Sakarkiv Arkivkode: 039 25.11.2014,

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00121-157 Reiseregningsskjema på samisk - nordsamisk - utfyllingsfelt på nettsiden er ødelagt Eksterne henvendelser - reiseregningsskjema og informasjonsmateriell Avskjermet

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00980-12 Endring av arbeidssted Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/02354-2 Tuberkulosekontrollprogram

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal tgående internt produsert, 18/00371-4 Svar på avvik 22943 - Sykehuset Østfold HF Avvik 22943 - Sykehuset Østfold HF Sykehuset Østfold HF Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 02.05.2019 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02635-12 - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalmapper fra Klasse: tgående internt produsert, 15/03122-5 - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalmapper fra

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Saksfremlegg/innstilling, 17/01033-3 Mal for vigsling av biskop BISPEMØTET - OPPNEVNING/TNEVNING AV BISKOP 404 Saksfremlegg/innstilling, 17/01033-5 Regler for utnevning av biskop BISPEMØTET - OPPNEVNING/TNEVNING

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00309-393 Kurs på Glenne Pasientreiser Helse Sør-Øst - enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv Arkivkode: 474 tgående internt produsert, 10/00309-394

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00521-22 Tilbud om forlengelse av vikariat Journaldato: Tilg. kode: Seksjon virksomhetsdata og ressursplanlegging Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00098-8 Avtale om tilbakebetaling - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 06.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01876-6 Arbeidsbetingelser

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00400-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: 221 tgående internt produsert, 03/00355-33 Forlengelse av midlertidig stilling - 020719-011019 Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01293-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 10/01445-12 Tilbud om stilling - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00359-11 Arbeidsavtale - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 09/01332-6 Tilbud om stilling - Personalmappe

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 10/452-31 Tilretteleggingstilskudd - Personalmappe - Øst HR og Rekruttering Dok. dato: 07.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 229 tgående internt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00440-30 NAV har innvilget søknad om pleiepenger - NAV Sandefjord Journaldato: Tilg. kode: Intensivseksjon 4H Dok. dato: 07.05.2018 Arkivdel: arkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, /018-29 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 11.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/02335-11 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 09/00259-13 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-utvikling Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/01575-1 - Personalmappe - tgående internt produsert, 15/01771-3 - Personalmappe - tgående internt produsert, 15/02420-3 - Personalmappe - tgående internt produsert, 15/02958-1

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00205-3 Helse Sør-Øst - Regionale føringer for utbredelse av PET Regional utbredelse av PET i HSØ Helse Sør-Øst RHF Journaldato: Tilg. kode: U Fag og forskning Dok. dato:

Detaljer