Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Alle. Utgående dokumenter: Alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Journaldato24.01.2014 HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Alle. Utgående dokumenter: Alle"

Transkript

1 HELSE SØR- ØST Offentlig journal Journaldato Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Alle Utgående dokumenter: Alle Antall sider: 7 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato

2 Dok.: Inngående eksternt produsert, 08/ Vedrørende driftstilskudd Sak: Privatpraktiserende spesialist - Finn Trolldalen Avsender: Spesialist Finn Trolldalen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321 Dok.: Inngående eksternt produsert, 08/ Invitasjon til sjefskurs nr 13 ved Forsvarets høgskole Sak: Forsvarets høgskole / sjefskurs Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 Saksbehandler: Intern administrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personalmapper Arkivkode: 553 Dok.: Utgående internt produsert, 09/ Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Offl 13,Fv1 13 Saksbehandler: Intern administrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personalmapper Arkivkode: 221 Dok.: Inngående eksternt produsert, 09/ Brudd på arbeidsmiljøloven 2-4 og 2-5 ved Senter for sykelig overvekt - seksjon for barn og unge ved Sykehuset i Vestfold HF Sak: Bariatrisk kirurgi - diagnosen sykelig overvekt Avsender: Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Offl 13,Fv1 13 Saksbehandler: Konsernrevisjon Dok.: Inngående eksternt produsert, 09/ Avskjermet Sak: SP Personalmappe - Avskjermet Avsender: NAV Skedsmo Journaldato: Tilg. kode: Offl 13,Fv1 13 Saksbehandler: SP HR-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalmapper Arkivkode: 221 Sykehuspartner Dok.: Inngående eksternt produsert, 12/ Informasjon om søkere til læreplass 2014 Sak: SP lærling - praksiskandidat Avsender: Akershus fylkeskommune Journaldato: lilg. kode: U Saksbehandler: SP HR-avdel ng Dok. dato: Arkivdel: SP Sakarkiv Arkivkode: 219

3 - Fra: Dokumenttype: I, U Ansvarlig enhet: Alle Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering - Forslag til engelsk tittel Sak: Nasjonale tjenester Rehabiliteringssenteret AiR as Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 300 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Nasjonal kompetansetjeneste for aldring helse og alderspsykiatri - Forslag til engelsk tittel Sak: Nasjonale tjenester Nasjonalt kompetansesenter for aldring og Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 300 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Nasjonal kompetansetjeneste for rehabilitering ved Locked in syndrom - Forslag til engelsk tittel Sak: Nasjonale tjenester Sunnaas sykehus HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 300 Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ årsrapport Solliakollektivet Sak: Aktivitetsrapportering rus Avsender: Stiftelsen Solliakollektivet Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler Eksterne helsetjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 025 Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ I trygge hender Informasjon om Pasientsikkerhetsprogrammet Sak: Pasientsikkerhetskampanjen og Helse Seir-øst RHF sitt arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet Avsender: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: ehelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 005

4 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Prosjektnr Hyperemesis gravidarum the relation to anxiety and depression Sak: Forskningsmidler 2014 Akershus universitetssykehus HF Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Forskning og innovasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 500 Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om bistand til avhending av Sykehuset Innlandets eiendommer ved Hov i Land Sak: Sykehuset Innlandet - eiendom Avsender: Sykehuset Innlandet HF Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Bygg og eiendom Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 030 Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Avskjermet Sak: SP Personalmappe - Avskjermet Avsender: Oslo kommune - utdanningsetaten Journaldato: Tilg. kode: Offl 13,Fv1 13 Saksbehandler: SP HR-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalmapper Arkivkode: 221 Sykehuspartner Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Medlem i arbeidsgruppe - Helse Sør-Øst RHF - nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for analcanser Sak: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for analcanser Avsender: Helsedirektoratet Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321 Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Klage vedrørende tildeling hjemmel i klinisk psykologi i Helse Sør-Øst Buskerud fylke Sak: Utlysning av avtalehjemler - kliniske psykologihjemler i regionen - lokalisering i Akershus Buskerud Hedmark Oslo Vestfold og Østfold Avsender: Spesialist Nina Dalen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321

5 - I Fra: Dokumenttype: I, U Ansvarlig enhet Alle Til: Journalenhet Alle Saksansvarlig: Alle Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Opprettelse av arbeidsgruppe - videre utvikling av nasjonale handlingsprogram for kreft - seneffekter og rehabilitering Sak: Arbeidsgruppe - Seneffekter og rehabilitering Avsender: Helsedirektoratet Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Medis n og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 327 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Søknad om 40 % avtalehjemmel gynekologi - lokalisert i Oslo - Invitasjon til samtale Spesialist Nahid Heydarpanah Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Søknad om 40 % avtalehjemmel / seniorpolitikk - fødselshjelp / kvinnesykdommer Oslo - Invitasjon til samtale Spesialist Trine Tromsdal Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Søknad på 40 % avtalehjemmel seniorpolitikk i gynekologi og fødselshjelp - Invitasjon til samtale Spesialist Anna Victoria Høeg Wohlfart Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Søknad om 40 % avtalehjemmel seniorpolitikk i gynekologi - lokalisert i Oslo Invitasjon til samtale Spesialist Elin Ødegaard Journaldato: Tilg. kode U Saksbehandler: Eksterne helsetjenester

6 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Søknad på stilling som godkjent spesialist i kvinnesykdommer 40 % avtalehjemmel / seniorpolitikk i fødseishjelp og kvinnesykdommer - lokalisert til Oslo - invitasjon til samtale Sak: 40 % avtalehjemmel / seniorpolitikk i fødseishjelp og kvinnesykdommer - lokalisert til Oslo Spesialist Miriam Hudecova Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om avtalehjemmel i urologi - invitasjon til samtale Spesialist Jorge Martinez Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om 100 % avtalehjemmel i urologi i Osloområdet - invitasjon til samtale Spesialist Halvor Oustad Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler Eksterne helsetjenester Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om 100 % avtalehjemmel - kirurgi / urologi - lokalisert til Oslo - invitasjon til samtale Spesialist Arvid van der Hagen Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om avtalehjemmel - kirurgi / urologi - invitasjon til samtale Spesialist Abdul Rashid Tahir Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om 100 % avtalehjemmel - kirurgi / urologi Spesialist Sverre Johan Vasli

7 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om avtalehjemmel - kirurgi / urologi Oslo området - invitasjon til samtale Sak: Utlysning % avtalehjemmel i kirurgi / urologi i Helse Sør-øst RHF - lokalisert til Oslo Spesialist Reza Zare Dok.: Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om oppnevning av medlem til faglig referansegruppesak Sak: Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer Avsender: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 300 Dok.: Inngående eksternt produsert, 14/ Anskaffelse av ambulansebiler - invitasjon til evalueringsmøte og dialogmøte Sak: Nasjonal anskaffelse av ambulansebiler Avsender: Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Innkjøp og logistikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 325 Dok.: Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja til tilbud om 100 % avtalehjemmel Sak: Privatpraktiserende spesialist - Gintare Bubenaite Avsender: Spesialist Gintare Bubenaite Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321 Dok.: Inngående eksternt produsert, 14/ Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste KREMT på Norsk Helsenett Sak: SP Kreftregisteret - elektronisk innrapportering av klinisk informasjon Avsender: Kreftregisteret Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: SPIKT Tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 025

Offentlig journal. Journaldato01.04.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato01.04.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato01.04.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 7 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 07042014 Fra: 01.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.03.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 28032014 f. - Fra:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20092013. Offentlig journal. Periode: 19092013-19092013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 20092013. Offentlig journal. Periode: 19092013-19092013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Helse Sør-Øst RHF 20092013 Offentlig journal Periode: 19092013-19092013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/00248-50 Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012 Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 08/00032-85 X Dok.dato: 18072012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013 Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 08/00124-133 I Arkivdel:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Offentlig journal Periode: 29052012-29052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sør-øst RHF 30052012 08/00020-155 I Dok.dato: 23052012 Jour.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00821-54 Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013 Helse Sør-Øst RHF 09082013 Offentlig journal Periode: 08082013-08082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 09082013 08/00217-68 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sor-øst RHF 08052012. Offentlig journal. Periode: 07052012-07052012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja

Helse Sor-øst RHF 08052012. Offentlig journal. Periode: 07052012-07052012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja Helse Sor-øst RHF 08052012 Offentlig journal Periode: 07052012-07052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 08052012 08/00243-62 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012 Helse Sor-Øst RHF 06112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00276-445 I Dok.dato: 01112012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30112012. Offentlig journal. Periode: 29112012-29112012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 30112012. Offentlig journal. Periode: 29112012-29112012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 29112012-29112012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 30112012 08/00276-452 U Mottaker: Stiftelsen Kirkens

Detaljer

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-28-2011-01-28-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-28-2011-01-28-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 01-28-2011-01-28-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00005-60 Mottaker: A-larm Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst -

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22032013-22032013. Helse Sør-Øst RHF 02042013

Offentlig journal. Periode: 22032013-22032013. Helse Sør-Øst RHF 02042013 Offentlig journal Periode: 22032013-22032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00398-93 Avsender: Dok.dato: 21032013 Jour.dato: 22032013 Arkivdel:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 09052012 Offentlig journal Periode: 08052012-08052012

Helse Sør-Øst RHF 09052012 Offentlig journal Periode: 08052012-08052012 Offentlig journal Periode: 08052012-08052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00408-8 Dok.dato: 04052012 Jour.dato: 08052012 Spesialist Ole J Woxen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013 Helse Sør-øst RHF 27092013 Offentlig journal Periode: 26092013-26092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 27092013 08/00021-8 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14112012-14112012. Helse Sør-Øst RHF 15112012

Offentlig journal. Periode: 14112012-14112012. Helse Sør-Øst RHF 15112012 Offentlig journal Periode: 14112012-14112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00044-21 Spesialist Åsie-Marit Ullern Sak: Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 18032013-18032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 22032013 08/00175-320 I Bydel Bjerke Sak: Hovedstadsprosessen

Detaljer

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-19-2011-01-19-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-19-2011-01-19-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 01-19-2011-01-19-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00045-20 Dok.dato: 1/18/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Oslo

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OFFENTLIG POSTJOURNAL SYKEHUSET ØSTFOLD HF Side 1 Arkivsak/doknr. 12/685-11 Dok. type U Sakstittel Arkivsak/doknr. 13/1810-2 Dok. type U Sakstittel Arkivsak/doknr. 13/1995-3 Dok. type I Sakstittel Etablering av arbeidsgruppe - Videre utvikling

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer