Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja

2 08/ Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskj ermet 08/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Sak: Etablering av selskaper med begrenset ansvar under helseforetakene Dok: Intranett grønn beredskap - pasdoc Saksansv: Juridisk avdeling Saksbeh: Styre- og eieroppfølging 08/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Sak: Etablering av selskaper med begrenset ansvar under helseforetakene Dok: Oppdatert status pasdoc ved Oslo universitetssykehus HF Saksansv: Juridisk avdeling Saksbeh: Styre- og eieroppfølging Sidel

3 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Barnehus i landets helseregioner Dok: Medisinske undersøkelser ved Statens barnehus 08/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: Norsk pasientregister - NPR Dok: Innkalling av aktivitetsdata og Norsk pasientregister NPR ident for 1 tertial / Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: Norsk pasientregister - NPR Dok: Innkallingsbrev personskadedata 1 tertial 2012 Side2

4 Helse Sør-Øst RIIF / Mottaker: Helsedirektoratet Sak: Norsk pasientregister - NPR Dok: Representasjon fra Helse Sør-øst RHF i referansegruppen til NPR Norsk Pasientregister Saksbeh: Behov og bestilling 08/ X Dok.dato: Jour.dato: ntern administrasjon Mottaker: Intern administrasjon Sak: KONTRAKT - HMS-tj enesten Dok: Avtale om HMS-tjenester - HMS-tjenesten ved Sykehuset Telemark HF og Helse Sor-øst RHF Skien signert Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: Intern administrasjon 09/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: Handlingsplan mot nyresvikt / nyresykdom Dok: IS-1884 Handlingsplan for forebygging og behandling av kronisk nyresykdom Side3

5 09/ Mottaker: Helsedirektoratet Sak: Fristbrudd Dok: Invitasjon til referansegruppe for evaluering av rutiner for inngåelse av avtaler Saksansv: Bestilling og rapportering Saksbeh: Kvalitet og fagområder 09/ Sørlandet sykehus HF Sak: Fristbrudd Dok: Fristbrudd og bierverv Saksansv: Bestilling og rapportering 09/ I Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Henvendelser og klager fra privatpersoner Dok: Avskj ermet Saksansv: Medisin og helsefag Side4

6 09/ Mottaker: Dok.dato: Jour.dato: Kuvås Jomar Sak: Inntektsmodell prosj ektet Dok: Inntektsmodell i Helse Sør-Øst Saksansv: KD Konserndirektør Saksbeh: KD Konserndirektør 09/ Mottaker: Sykehuset i Vestfold HF Sak: Sykehuset Innlandet HF Psykisk helsevern - generell Dok: Invitasjon til å oppnevne kandidat til arbeidsgruppe vedrørende endret opptaksområdet psykisk helse og rus i Vestre Viken HF Saksbeh: Kvalitet og fagområder 10/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Joakim Serck-Hanssen Sak: Privatpraktiserende spesialister - Geir Siem Dok: Ønsker avtale om direkte oppgjør med trygden for 20 % vikarat hos avtalespesialist Saksansv: Saksbeh: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Side5

7 Offentligjournal Periode: / Sykehuset i Vestfold HF Sak: Fagråd - generelt Dok: Regional ressursenhet for habilitering av barn og unge RHABU representant til styringsgruppen - Sykehuset i Vestfold HF 11/ X Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Medisin og helsefag Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Mottaker: Juridisk avdeling Juridisk avdeling Sak: Anskaffelse av e-posttjeneste Dok: Retningslinje for bruk av e-post internt Saksansv: Kommunikasjon Saksbeh: Juridisk avdeling 11/ Helsedirektoratet Sak: Digitalt nødnett Dok: Helseradionettet - spørsmål om avviking Saksansv: Teknologi og ehelse Saksbeh: Teknologi og ehelse Side6

8 11/ X Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Medisin og helsefag Medisin og helsefag Sak: Ventelister og langtidsventende Dok: Tilrådninger fra arbeidssamlinger - utkast til høringsbrev - generelle formuleringer Saksansv: Bestilling og rapportering 12/ Stiftelsen Hernes Institutt Sak: Rapportering raskere tilbake 2012 Dok: Rapporter Raskere Tilbake mars måned Hernes Institutt Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Regnskap og rapportering 12/ Friskvernklinikken Sak: Rapportering raskere tilbake 2012 Dok: Rapportering Raskere Tilbake Friskvernklinikken mars 2012 Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Regnskap og rapportering Side7

9 Helse Sør-Øst RI-IF / NKS Grefsenlia AS Sak: Aktivitetsrapportering psykiatri Dok: Rapportering mars NKS Grefsenlia AS 12/ Dok.dato: Jour.dato: Stiftelsen Solliakollektivet Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Rapportering mars Stiftelsen Solliakollektivet 12/ Tyrilistiftelsen Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Rapportering mars Tyrilistiftelsen Side8

10 12/ Blå Kors Senter Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Rapportering mars Blå kors senter Saksansv: Saksbeh: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 12/ Blå Kors Behandlingssenter på Eina Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Rapportering mars Blå kors behandlingssenter Eina 12/ Trasoppklinikken Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Månedsrapportering mars Trasoppklinikken Side9

11 Helse Sor-Øst RHF / Sykehuspartner Sak: Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem Dok: Styringsgruppe Felles regionalt logistikk og økonomisystemløsning Saksansv: Regnskap og rapportering Saksbeh: Innkjøp og logistikk 12/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Neshat Golparian Sak: 100 % avtalehjemmel i nevrologi Dok: Søknad om 100 % avtalehjemmel i nevrologi 12/ X Mottaker: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Sak: 100 % avtalehjemmel i nevrologi Dok: Kunngjøringstekst Sidel0

12 Helse Sor-Øst RHF / Oslo kommune - byråd for eldre og sosiale tjenester Sak: Kommunal akutt døgnenhet Dok: Representant til prosjektgruppen for kommunal akutt døgnopphold Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: AD Administrerende direktør 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Sak: SP Oppnevning av representant til styringsgruppe for felles regional logistikk- og økonomisystemløsning Dok: Oppnevning av representant til styringsgruppe for fetles regional logistikk- og økonomisystemløsning 12/ X Saksansv: Saksbeh: SP Innkjøp SP Innkjøp Arkivdel: Sakarkiv Mottaker: SP Innkjøp SP Innkjøp Sak: SP Oppnevning av representant til styringsgruppe for felles regional logistikk- og økonomisystemløsning Dok: Styringsgruppe Felles regionalt logistikk og økonomisystemløsning Saksansv: Saksbeh: SP Innkjøp SP Innkjøp Side 11

13 Helse Sor-Øst RI-IF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Sharthan Simoons Sak: Privatpraktiserende spesialist - Sharthan Simoons Dok: Registrering av privatpraksis Sidel2