Helse Sor-øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sor-øst RHF 08052012. Offentlig journal. Periode: 07052012-07052012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja"

Transkript

1 Helse Sor-øst RHF Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja

2 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskj ermet Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskj ermet Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Kvalitet og fagområder 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Einar Kinge Sak: Privatpraktiserende spesialist - Einar Kinge Dok: Vedlegg til individuell avtale til signering 08/ Mottaker: Arkivdel: Personal Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskj ermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: Intern HR Sidel

3 Helse Sør-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Sørlandet sykehus HF Sak: Bariatrisk kirurgi - diagnosen sykelig overvekt Dok: Tilbud til pasienter med sykelig overvekt Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Medisin og helsefag 09/ Dok.dato: Jour.dato: Willis AS Sak: SP Forsikring Dok: Nye personforsikringer Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP Personal 09/ Dok.dato: Jour.dato: Willis AS Sak: SP Forsikring Dok: Ny forsikringsavtale reiseforsikring Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP Personal Side2

4 Helse Sor-Øst RHF / Mottaker: Statistisk sentralbyrå SSB Sak: Økonomiske rapporteringer Helseforetakene Dok: Tilleggsskjema Helse Sør-Øst RHF Saksansv: KD Konserndirektør Saksbeh: Regnskap og rapportering 11/ EuroPark AS Europeiske Reiseforsikring Sak: Parkering - Fugleseth-tomta Hamar Dok: Bilparkering kundenummer Saksansv: Intern administrasjon Saksbeh: Sekretariatet 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Mottaker: Avskjermet Sak: Hendelser i Oslo og på Utøya Dok: Evaluering etter Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Saksbeh: Kvalitet og fagområder Side3

5 Helse Sor-Øst RHF / X Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: HR-avdeling HR-avdeling Sak: KONTRAKT prosesstøtte til utarbeidelse av Nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene Dok: 11/ U Sluttfase prosjekt nasjonal lederplattform Saksansv: Saksbeh: HR-avdeling HR-avdeling Arkivdel: Sakarkiv Mottaker: Vestre Viken HF Sak: Raskere tilbake toppfinansiering og aktivitetsbaserte tiltak 2012 Dok: Prosjektkoordinator Raskere tilbake Vestre Viken HF Ringerike sykehus Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Behov og bestilling 11/ Dok.dato: Jour.dato: Prosjektutvalget for weblæring i fødselsovervåkning Sak: Prosjekt om web basert e læringsmetode - opplæring i fødselsovervåking Dok: Vedrørende nasjonalt web basert e lærings og etterutdannelsessystem for overvåkning av fostre under fødsel - søknad om finansiering av 5 års prosjekt - etterlysning av svar Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Medisin og helsefag Side4

6 Helse Sør-Øst RHF / Mottaker: Oslo universitetssykehus HF Sak: Prosjekt om web basert e læringsmetode - opplæring i fødselsovervåking Dok: Nasjonalt web-basert opplærings- og etterutdanningssystem for overvåking av forstre under fødsel Saksbeh: Medisin og helsefag 12/ Fram helserehab AS Sak: Rapportering raskere tilbake 2012 Dok: Tall for april Fram Helserehab Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Regnskap og rapportering 12/ Stiftelsen Hernes Institutt Sak: Rapportering raskere tilbake 2012 Dok: Rapporter Raskere Tilbake april Hernes Institutt Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Regnskap og rapportering Side5

7 Helse Sør-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Friskvernklinikken Sak: Rapportering raskere tilbake 2012 Dok: Rapportering Raskere tilbake april Friskvernklinikken Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Regnskap og rapportering 12/ LHL Helse as Sak: Oppfølging Rehabilitering 2012 Dok: Oversendelse av signert vedlegg 1 til ytelsesavtale - LHL Helse as Feiringklinikken og Helse Sør-Øst RHF 12/ X Eksterne helsetjenester Mottaker: Eksterne helsetjenester Sak: KONTRAKT - oppfølging rehabilitering - Ytelsesavtaler 2012 Dok: Vedlegg 1 - ytelsesavtale - LHL Helse as Feiringklinikken og Helse Sør-Øst RHF signert Side6

8 Helse Sor-Øst RHF / Manifestsenteret psykisk lidelse og rus Sak: Aktivitetsrapportering psykiatri Dok: Aktivitet april Manifestsenteret psykisl lidelse og rus 12/ NKS Grefsenlia AS Sak: Aktivitetsrapportering psykiatri Dok: Rapportering april NKS Grefsenlia AS 12/ Trasoppklinikken Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Månedsrapportering 2012 april - Trasoppklinikken Side7

9 Helse Sor-øst RHF Offentligjournal Periode: / Blå Kors Senter Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Rapportering april Blå kors senter 12/ Blå Kors Behandlingssenter på Eina Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Rapportering april Blå kors behandlingssenter på Eina 12/ Blå Kors Senter Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Pasienter fra andre regioner - 1 tertial Blå kors senter Side8

10 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Udatert Jour.dato: Stiftelsen Fredheim Sak: Årlig melding 2011 / årsrapport - Pasient og brukerombudene / private Dok: Årsmelding Stiftelsen Fredheim Saksansv: HR-avdeling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2012 Dok: Etablering av nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre Saksbeh: Kvalitet og fagområder 12/ Mottaker: Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet Sak: Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser - Hjerte- og karregisteret Dok: Det norske hjertekirurgiregisteret Saksbeh: Kvalitet og fagområder Side9

11 Helse Sør-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Oslo Universitetsykehus - ventelister Dok: Vedrørende etterlysing av svar på brev vedrørende oppfølging av brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Saksbeh: Medisin og helsefag 12/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Rapportering helseforetakene Dok: Rapportering per mars - kommentarer Saksansv: Regnskap og rapportering Saksbeh: Regnskap og rapportering 12/ Dok.dato: Jour.dato: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Sak: Høring - rehabiliteringstilbud til pasienter etter kreft Dok: Innspill til høring - rehabiliteringstilbud til pasienter etter kreft Saksbeh: Kvalitet og fagområder Sidel0

12 Helse Sør-Øst RHF / Mottaker: Oslo universitetssykehus HF Sak: Revisjon ventelister og fristbrudd P Dok: Oversendelse av revisjonsrapport 5/2012 Saksansv: Konsernrevisjon Saksbeh: Konsernrevisjon 12/ Dok.dato: Jour.dato: KLP - Kommunal Landpensjonskasse Sak: KLP Kommunal Landspensjonskasse Dok: Generalforsamling i Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige forskringsselsskap Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: HR-avdeling 12/ Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskj ermet Sak: Henvendelser fra privatpersoner 2012 Dok: Avskjermet Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Saksbeh: Medisin og helsefag Sidel 1

13 Helse Sør-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Psykisk helsevern 2012 Dok: Oppdrag - sluttevaluering av SAMLOK i Drammen Saksbeh: Medisin og helsefag 12/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: De fem private (ideelle - ikke kommersielle) Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sykehuspartner Sak: Økt pasientsikkerhet gjennom pasientadministrativt arbeid - Glemt av sykehuset Dok: Avslutning av arbeidsforhold - tilrådninger om standardiserte rutiner for å sikre pasientoppfølgning - Anmodning om tilbakemeldinger og supplerende innspill Saksbeh: Medisin og helsefag 12/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Spesialist Jon Sanderud Sak: Privatpraktiserende spesialist - Jon Sanderud Dok: Svar på søknad om senior ordning Sidel2

14 Helse Sør-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Jon Sanderud Sak: Privatpraktiserende spesialist - Jon Sanderud Dok: Senior junior ordning 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: Reservasjoner mot å utføre oppgavver - spesialisthelsetjenesten Dok: Helse og omsorgsdepartementet HOD - omfang av samvittighetsbegrunnende reservasjoner mot å utføre oppgaver i den kommunale helse og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Sak: HINAS - Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 2012 Dok: Innkalling til generalforsamling i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS HINAS Saksansv: Saksbeh: Innkjøp og logistikk Innkjøp og logistikk Sidel3

15 Helse Sør-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Riksrevisjonen Sak: Internrevisjon - Helseforetakene 2012 Dok: Invitasjon til fellesmøte med de regionale helseforetakenes internrevisjoner Saksansv: Saksbeh: Konsernrevisjon Konsernrevisjon 12/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS HF-direktører Luftambulansetjenesten ANS RHF-direktører Sak: Nasjonalt topplederprogram 2012 Dok: Invitasjon til nasjonal direktørsamling Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: HR-avdeling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: De regionale helseforetakene RIIF Helseforetakene i Helse Sør-øst Sak: Nasjonalt topplederprogram 2012 Dok: Informasjon vedrørende nasjonalt topplederprogram - endring i rutiner ved deltakeres reiseregninger Saksansv: Saksbeh: HR-avdeling HR-avdeling Sidel4

16 Helse Sor-øst RHF / Mottaker: Dok.dato: Jour.dato: HR-avdeling HR-avdeling Sak: Nasjonalt topplederprogram 2012 Dok: Nasjonalt topplederprogram - endring av rutiner for deltakernes reiseregning Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: HR-avdeling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Åpen søknad på jobb Helse Sør-Øst 2012 Dok: Avskjermet Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: HR-avdeling 12/ Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Driftstilskudd - leger 2012 Dok: Innspillsnotat 2012 til forhandlingene Normaltariffen legespesialistene Saksbeh: Medisin og helsefag Side15

17 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Glittreklinikken AS Sak: Rapportering av pasientdata Rehabilitering Dok: Kurdøgnsrapportering 1 tertial Glittreklinikken 12/ Mottaker: Helsedirektoratet Sak: Nasjonalt NBC - senter 2012 Dok: Årsrapport og Regnskap NBC-senteret med kommentarer - søknad om overføring Saksbeh: Medisin og helsefag 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Intern HR Mottaker: Intern HR Sak: Personalmappe Trainee - Avskjermet Dok: Avskjermet Saksansv: Intern HR Saksbeh: Intern HR Sidel6

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00821-54 Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013 Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 08/00124-133 I Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012 Helse Sor-Øst RHF 06112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00276-445 I Dok.dato: 01112012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Offentlig journal Periode: 29052012-29052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sør-øst RHF 30052012 08/00020-155 I Dok.dato: 23052012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013 Helse Sør-Øst RHF 09082013 Offentlig journal Periode: 08082013-08082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 09082013 08/00217-68 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012 Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 08/00032-85 X Dok.dato: 18072012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 18032013-18032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 22032013 08/00175-320 I Bydel Bjerke Sak: Hovedstadsprosessen

Detaljer

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-19-2011-01-19-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-19-2011-01-19-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 01-19-2011-01-19-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00045-20 Dok.dato: 1/18/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Oslo

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30112012. Offentlig journal. Periode: 29112012-29112012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 30112012. Offentlig journal. Periode: 29112012-29112012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 29112012-29112012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 30112012 08/00276-452 U Mottaker: Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato01.04.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato01.04.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato01.04.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 7 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 07042014 Fra: 01.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10012013-10012013. Helse Sor-Øst RHF 11012013

Offentlig journal. Periode: 10012013-10012013. Helse Sor-Øst RHF 11012013 Helse Sor-Øst RHF 11012013 Offentlig journal Periode: 10012013-10012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 11012013 08/00646-34 X Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-28-2011-01-28-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-28-2011-01-28-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 01-28-2011-01-28-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00005-60 Mottaker: A-larm Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012 Offentlig journal Periode: 15022012-15022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00276-410 I MS-Senteret Hakadal AS Pensjon - private institusjoner

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14112012-14112012. Helse Sør-Øst RHF 15112012

Offentlig journal. Periode: 14112012-14112012. Helse Sør-Øst RHF 15112012 Offentlig journal Periode: 14112012-14112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00044-21 Spesialist Åsie-Marit Ullern Sak: Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013 Helse Sør-øst RHF 27092013 Offentlig journal Periode: 26092013-26092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 27092013 08/00021-8 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.03.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 28032014 f. - Fra:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer