Offentlig j ournal. Periode: Helse Sør-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012"

Transkript

1 Offentlig j ournal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2 Helse Sor-Øst RHF / U Mottaker: HealthConnect International HCI LLC Sak: Generelle henvendelser og invitasjoner Dok: Consulting Services Kommunikasjon Kommunikasjon 08/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Spesialist Kari Rougne Sak: Privatpraktiserende avtalespesialister - Kari Rougne Dok: Kapasitetsutfordringer ved øyelegesenteret Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 08/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Sak: Oppfølgingsrutiner av avvik etter tilsyn og ledelsens gjennomgåelse Dok: Halfdan Wilhelmsens Alle /1009/ Sykehuset i Vestfold HF - tilsyn 2012 og avslutning av revisjon 2008 Kvalitet og prioritering Kvalitet og fagområder Side 1

3 08/ Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avsender: Helsetilsynet i Oslo og Akershus Sak: Nordisk helsepersonell - autorisasjon og rekvireringsrett Dok: Avskjermet Tjenesteutvikling og samhandling HR-avdeling 08/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Spesialist Sven Ture Andersen Sak: Privatpraktiserende spesialister - Sven Ture Andersen Dok: Vedrørende utvidelse av mitt driftstilskudd - utvidelse av praksisomfang Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 09/ Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Fagområde ortopedi Dok: Godkjenning av nytt fagområde - ortopedi og utvidet antall sengeplasser ved Colosseumklinikken i Oslo Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Side2

4 09/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Arbeidsgiverforeningen Spekter Sak: Spekters OU-ordning Dok: Spekters OU-ordning ( Opplysnings- og utviklingsordning ) 2012 HR-avdeling Intern HR 09/ Avsender: Helsedirektoratet Sak: Donor - generelt Dok: Påmelding - Fagmøte for donorsykehusene i Helsedirektoratet Tjenesteutvikling og samhandling Kvalitet og fagområder 09/ Avsender: Willis AS Sak: Forsikring - Helse Sør-Øst RHF Dok: Prolongering av reiseforsikring fra HR-avdeling Intern HR Side3

5 Helse Sor-Øst RHF Offindig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sykehuset Innlandet HF Sak: Inntektsmodell ( prosjektet ) Dok: Prosjektrapport ny inntekstmodell - kommentar KD Konserndirektør KD Konserndirektør 10/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Avsender: Styre- og eieroppfølging Mottaker: Styre- og eieroppfølging Sak: KONTRAKT - Oppdrag og bestilling Dok: Avtale mellom Helse Sør-øst RHF og Revmatismesykehuset om oppdrag og bestilling signert 10/ X Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Avsender: Styre- og eieroppfølging Mottaker: Styre- og eieroppfølging Sak: KONTRAKT - Oppdrag og bestilling Dok: Avtale mellom Helse Sør-øst RHF og Lovisenberg Diakonale Sykehus om oppdrag og bestilling signert Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging Side4

6 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statistisk sentralbyrå SSB Sak: Økonomiske rapporteringer Helseforetakene Dok: Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2011 KD Konserndirektør Regnskap og rapportering 10/ Mottaker: Oslo universitetssykehus HF 10/ I Sak: SP - databehandler Dok: Forandringer i IKT-Iøsning uten gjennomfort risikovurdering - brudd på databehandleravtale Sykehuspartner Teknologi og ehelse Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hørselshemmedes Landsforbund IILF Østfold Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: Midler tildelt brukerorganisasjoner Oversendelse av papirer på nytt - Årsregnskap og Årsberetning 2010 Medisin og helsefag Intern administrasjon Side5

7 11/ I Tilg. kode: U0 Par.: Offl 23 Annet led Avsender: Avskjermet Sak: Anskaffelse av TSB Tverrfaglig spesialisert behandling tjenester 2011 Dok: Avskjermet Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 11/ I Tilg. kode: U0 Par.: Offl 23 Annet led Avsender: Avskjermet Sak: Anskaffelse av TSB Tverrfaglig spesialisert behandling tjenester 2011 Dok: Avskjermet Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 11/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fvl 13 Avsender: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Intern administrasjon Intern HR Side6

8 Helse Sor-Øst RHF Offendig journal Periode: / Tilg. kode: U0 Par.: Offl 15 Avsender: Oslo universitetssykehus HF Sak: Ventelister og langtidsventende Dok: Oppfølging av pasienter som allerede har kontakt med sykehuset - pasienter med åpne henvisninger Bestilling og rapportering Medisin og helsefag 11/ Avsender: Oslo universitetssykehus HF Sak: Nasjonalt kompetansesenter for dekontaminering Dok: Vedrørende dekontamineringsopplegg ved nytt akuttmottak - Oslo universitetssykehus HF OUS Ullevål Medisin og helsefag Medisin og helsefag 11/ Avsender: Program IKT plattform Sak: IKT plattformprogram Dok: Nyhetsbrev 5 fra program IKT-plattform Teknologi og ehelse Teknologi og ehelse Side7

9 Helse Sor-øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oslo universitetssykehus 1-1F 11/ Sak: Bygg og eiendom - helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF Dok: Avhendig eiendom - oversikt over fremtidige salgsobjekter Bygg og eiendom Bygg og eiendom Tilg. kode: U Par.: Avsender: Telemark fylkeskommune 11/ Sak: Styremedlemmer i helseforetakene Dok: Valg av medlemmer til diverse styrer, nemnder med videre for valgperioden Styre- og eieroppfølging Sekretariatet Tilg. kode: U Avsender: Sogndalen kommune Par.: Sak: Styremedlemmer i helseforetakene Dok: Forslag kandidater til nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 2012 til 2014 Styre- og eieroppfølging Sekretariatet Side8

10 11/ Mottaker: Se e-postmottaker(e) Sak: Høring - IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning behandling og oppfølging av psykoselidelser Dok: Vedrørende høring - IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning behandling og oppfølging av psykoselide Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 11/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Svelvik kommune Sak: Vestre viken HF - Drammen sykehus Dok: Melding om politisk vedtak - framtidig sykehuslokalisering Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging 11/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Revmatismesykehuset AS Sak: Oppdrag og bestilling 2012 Dok: Signert avtale om oppdrag og bestilling Revmatismesykehuset Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging Side9

11 12/ Avsender: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst Sak: Horing - Sluttrapport fra midlertidig regionalt utvalg for funksjonsfordeling av ortopedi revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst Dok: Høringsuttalelse ortopedi revmakirurgi og revmatologi 12/ X Medisin og helsefag Medisin og helsefag Tilg. kode: U Par.: Avsender: Eksterne helsetjenester Mottaker: Eksterne helsetjenester Sak: KONTRAKT - Ytelsesavtaler Rehabilitering Dok: Vedlegg 1 - ytelsesavtale - Sørlandets rehabiliteringssenter AL AS og Helse Sør-Øst RHF signert 12/ X Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Tilg. kode: U Par.: Avsender: Eksterne helsetjenester Mottaker: Eksterne helsetjenester Sak: KONTRAKT - Ytelsesavtaler Rehabilitering Dok: Vedlegg 1 - ytelsesavtale - Hjelp 24 NIMI AS og Helse Sør-Øst RHF signert Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Sidel0

12 Offendig journal Periode: / Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avsender: Stiftelsen Furukollen psykiatriske senter Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet 12/ X Medisin og helsefag Eksterne helsetjenester Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Avsender: Eksterne helsetjenester Mottaker: Eksterne helsetjenester Sak: KONTRAKT - Avtalespesialister - Psykologi 2012 Dok: Irene Dundas - individuell ( personlig ) avtale om regional avtalepraksis for psykologispesialister - signert Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 12/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avsender: Psykosomatisk Institutt Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Kvalitet og fagområder Regnskap og rapportering Sidell

13 12/ Avsender: Alfa og Omega ettervern og tilsynsboliger AS Sak: 12 Soning Dok: Forespørsel om godkjenning som ekstern aktør for 12 soning og ettervern Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 12/ / Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Høring - Rapport om det nordiske forskningssamarbeidet - Rapporten Vilja till forskning Dok: Høring - Rapport om det nordiske forskningssamarbeidet - Rapporten Vilja till forskning Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon Avsender: Helsedirektoratet Sak: Høring - Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlige syke og døende - IS-1691 Dok: Høring - Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlige syke og døende - IS-1691 Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Side I 2

14 12/ Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avsender: Avskjermet Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder 12/ kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avsender: Vestre Viken HF Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskj ermet Kvalitet og fagområder Regnskap og rapportering Side13

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-102 U Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-101 I Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-210 Forhøyet egenandel for behandling utenfor egen helseregion Fritt sykehusvalg Pasientreiser Innlandet - kjørekontor Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00055-2 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom samt TQM fra hendelse 020114 Sykehuspartner Dok. dato: 20.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 03.02., kl 10.15-16.15 Tilstede:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer