Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sør-Øst RHF 30112012. Offentlig journal. Periode: 29112012-29112012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja

2 Helse Sor-Øst RHF / U Mottaker: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Sak: Pensjon - private institusjoner med avtale Dok: Etterlysning av akontobeløp pensjonskompensasjon Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 08/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Spesialist Per Arve Lier Sak: Privatpraktiserende spesialist - Per Arve Lier Dok: Søknad om forlengelse av vikarordning Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 08/ Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avsender: Fædrelandsvennen Sak: Lønnsjustering administrende direktører Dok: Begjæring om innsyn - Avskjermet Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: Styre- og eieroppfølging Sidel

3 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Mottaker: Fædrelandsvennen Sak: Lønnsjustering administrende direktører Dok: Innsyn - Avskjermet Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: Kommunikasjon 09/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Borgestadklinikken, Blå Kors Sør Diakonhjemmet Sykehus AS Helseforetakene i Helse Sør-Øst Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Sak: Legemiddelassistert rehabilitering LAR Dok: Ber om innspill - revidert Veileder for utlevering av substitusjonslegemidler i og utenfor LAR legemiddelassisert rehabilitering 09/ U Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Kvalitet og fagområder Dok.dato: Jour.dato: Sak: Fagråd tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk TSB rehabilitering og habilitering Dok: Brev fra fagrådet TSB tverrfaglig spesialisert behandling avrusmiddelmisbruk om forskning i regionen Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Kvalitet og fagområder Side2

4 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Sak: Fagråd tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk TSB rehabilitering og habilitering Dok: Brev fra fagrådet TSB tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk om Stortingsmelding 30 Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Kvalitet og fagområder 09/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Spesialist Åsne Romtveit Sak: Privatpraktiserende spesialist - Åsne Romtveit Dok: Vikar i praksis Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 10/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sykehuset i Vestfold HF Sak: Anskaffelse for systemløsning for interaktiv henvisning og rekvirering Dok: Henvendelse vedrørende pilotering IHR bilde interaktiv henvisning og rekvirering Saksansv: Teknologi og ehelse Saksbeh: Programområder og leverandørstyring Side3

5 10/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Fylkesmannen i Telemark Sak: Behandlingsplasser for pasienter innlagt etter lov om sosiale tjenester LOST Dok: Tvang i henhold til lov om kommunal helsetjenester og omsorgstjenester 10-2 Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Kvalitet og fagområder 10/ Mottaker: Dok.dato: Jour.dato: Sørlandet sykehus HF Sak: Behandlingsplasser for pasienter innlagt etter lov om sosiale tjenester LOST Dok: Utpeking av institusjon for ivaretakelse av innleggelser av pasienter etter 10-2 i Helse og omsorgstjenesteloven fram til mars 2013 Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Kvalitet og fagområder 10/ Mottaker: Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Hans Haugen Sak: Privatpraktiserende spesialister - Hans Haugen Dok: Seniorordning spesialisthjemmel Saksansv: Eksteme helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side4

6 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Sykehuset Østfold - eiendom Dok: Anmodning om samtykke til avhending av Helsehuset i Askim Saksansv: Bygg og eiendom Saksbeh: Bygg og eiendom 11/ Mottaker: Spesialist Dorris Marie fogstad Sak: Praktiserende spesialist - Dorris Marie Fogstad Dok: Flytting av praksis Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Sunnaas sykehus HF Side5

7 11/ U Mottaker: Sykehuset Innlandet HF 11/ U Mottaker: Sykehuset Innlandet HF 11/ U Mottaker: Sykehuset Innlandet HF 5ide6

8 11/ U 11/ U 11/ U Side7

9 11/ U Mottaker: Sunnaas sykehus HF 11/ U Mottaker: Sykehuset Østfold HF 11/ U Mottaker: Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet 5ide8

10 11/ U Dok: Vedrorende søknad om støtte til innovasjonsprosjekt 11/ U Mottaker: Kreftforeningen Dok: Tildeling av midler til frikjøp av klinikere til forskning ved Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF OUS 11/ Avsender: Spesialist Ørnulf Stang Sak: Aktivitetsdata helseforetakene - spesialister Dok: Rapportering av aktivitetsdata 2011 Saksansv: Økonomi Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side9

11 Offentligjournal Periode: / Avsender: Dok.dato: Jour.dato: Salutaris Eiendom AS Sak: Vestre viken HF - Drammen sykehus Dok: Lokalisering Vestre Viken HF - Drammen Saksansv: Styre- og eieroppfølging Saksbeh: Bygg og eiendom 11/ Avsender: Dok.dato: Jour.dato: Kirkens Sosialtjeneste Sak: KONTRAKT Oppfølging PHV psykisk helsevern 2012 Dok: Et spørsmål vedrørende belastning for laboratorieprøver Saksansv: Eksteme helsetjenester Saksbeh: Eksteme helsetjenester 11/ Mottaker: Dok.dato: Jour.dato: Kirkens Sosialtjeneste Sak: KONTRAKT Oppfølging PHV psykisk helsevern 2012 Dok: Svar på spørsmål vedrørende belastning for laboratorieprøver Saksansv: Eksteme helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Sidel0

12 12/ Avsender: Akershus universitetssykehus HF Sak: Miljøfond og energifond Dok: Låneavtale Miljøfond og energifond Helse Sør-Øst RHF til signering og retur - Helse Sør-Øst RHF og Akershus universitetssykehus HF Saksansv: Saksbeh: Bygg og eiendom Sekretariatet 12/ Mottaker: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskj ermet Sak: Henvendelser fra privatpersoner 2012 Dok: Videresender til rette adressat Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Saksbeh: Kvalitet og fagområder 12/ Avsender: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Henvendelser fra privatpersoner 2012 Dok: Avskjermet Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Saksbeh: Medisin og helsefag Sidell

13 Offentligjournal Periode: / Avsender: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Ambulansetjenesten 2012 Dok: Ambulanseplassering i Lesja kommune - Avskjermet Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag 12/ Mottaker: Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet Sak: Forskningsmidler / Innovasjonsmidler / Sak: Forskningsmidler / Innovasjonsmidler 2013 Sidel2

14 12/ Sak: Forskningsmidler / Innovasjonsmidler / Sak: Forskningsmidler / Innovasjonsmidler / Sak: Forskningsmidler / Innovasjonsmidler 2013 Sidel3

15 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Glittreklinikken AS Sak: Medisin og helsefag - generelt Dok: Opplysninger om legebemanningen på lungeseksjoner / avdelinger i Helse Sør-Øst Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Kvalitet og fagområder 12/ Mottaker: Spesialist Wojciech Mielczarek Sak: Ledig 20 avtalehjemmel i indremedisin / kardiologi / seniorpolitikk- lokalisert til Halden Dok: Vedrørende kunngjort ledig 20 % avtalehjemmel i indremedisin / kardiologi - seniorpolitikk - tilbud om avtale Saksansv: Saksbeh: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 12/ Mottaker: Spesialist Jon-Roar Hoff Sak: Ledig 100 % avtalehjemmel i kirurgi / urologi i Helse Sør-Øst RHF - lokalisert til Oslo Dok: Vedrørende kunngjort ledig 100 % avtalehjemmel i kirurgi / urologi - tilbud om avtale Saksansv: Saksbeh: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Sidel4

16 Helse Sor-Øst RI-IF / Mottaker: Spesialist Henrik Tjalve Spesialist Jorge Martinez Spesialist Karol Axcrona Sak: Ledig 100 % avtalehjemmel i kirurgi / urologi i Helse Sør-Øst RIIF - lokalisert til Oslo Dok: Vedrørende kunngjort ledig 100 % avtalehjemmel i kirurgi / urologi i Oslo - orientering Saksansv: Saksbeh: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 12/ Avsender: PSL-tillitsvalgt Oscar Løvdal Sak: Ledig 100 % avtalehjemmel i kirurgi / urologi i Helse Sør-Øst RHF - lokalisert til Oslo Dok: Angående kunngjort ledig 100 % avtalehjemmel i kirurgi / urologi i Helse Sør-Øst RHF - lokalisert til Oslo - innstilling til uttalelse Saksansv: Saksbeh: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 12/ Mottaker: Dok.dato: Jour.dato: Tyrilistiftelsen Sak: Avtaleoppfølging TSB Dok: Innspill til arbeid med felles mal for etterundersøkelser Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Sidel5

17 Helse Sor-øst RI-IF / Mottaker: Borgestadklinikken, Blå Kors Sør Sak: Ytelseavtaler Rus Dok: Svar på søknad om refusjon av kostbare medikamenter Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 12/ Avsender: Vestfold fylkeskommune Sak: Sykehuset i Vestfold HF - eiendom Dok: Vedrørende tinglyst rett til levering av vann Saksansv: Bygg og eiendom Saksbeh: Bygg og eiendom 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Helsedirektoratet Sak: PPT pedagogisk psykologisk tjeneste Dok: Invitasjon til deltagelse i en toårig prøveordning om henvisningsrett fra PPT pedagogisk psykologisk tjeneste til BUP og HABU Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag Sidel6

18 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sak: Utdanning - sykepleiere Dok: Innsigelser på innplassering av nyutdannede intensivsykepleiere i Oslo universitetssykehus HF OUS Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: Medisin og helsefag Sidel7

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Offentlig journal Periode: 29052012-29052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sør-øst RHF 30052012 08/00020-155 I Dok.dato: 23052012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012 Helse Sor-Øst RHF 06112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00276-445 I Dok.dato: 01112012 Jour.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-19-2011-01-19-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-19-2011-01-19-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 01-19-2011-01-19-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00045-20 Dok.dato: 1/18/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Oslo

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 18032013-18032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 22032013 08/00175-320 I Bydel Bjerke Sak: Hovedstadsprosessen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012 Offentlig journal Periode: 15022012-15022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00276-410 I MS-Senteret Hakadal AS Pensjon - private institusjoner

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013 Helse Sør-Øst RHF 09082013 Offentlig journal Periode: 08082013-08082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 09082013 08/00217-68 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14112012-14112012. Helse Sør-Øst RHF 15112012

Offentlig journal. Periode: 14112012-14112012. Helse Sør-Øst RHF 15112012 Offentlig journal Periode: 14112012-14112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00044-21 Spesialist Åsie-Marit Ullern Sak: Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.03.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 28032014 f. - Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013 Helse Sør-øst RHF 27092013 Offentlig journal Periode: 26092013-26092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 27092013 08/00021-8 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-03-2014-18-03-2014

Offentlig journal Periode: 18-03-2014-18-03-2014 Offentlig journal Periode: 18-03-2014-18-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-14 I Dok.dato: 14.03.2014 Jour.dato: 18.03.2014 Tilg. kode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013

Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013 Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00206-21 U Vestre Viken HF Vestre Viken HF, Pasientreiser Gjennomgang

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-09-2013-04-09-2013

Offentlig journal Periode: 04-09-2013-04-09-2013 Offentlig journal Periode: 04-09-2013-04-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-116 I Nordlandssykehuset Lofoten, Seksjon for pasientreiser

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-102 U Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer