Offentlig journal. Periode: Helse Sør-øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012"

Transkript

1 Helse Sør-øst RHF Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Ole Gard Knudsrød Sak: Privatpraktiserende spesialist - Ole Gard Knudsrød Dok: Vedrørende søknad ont overføring av del av driftstilskudd til kollega Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Asle Østerhus Sak: Privatpraktiserende spesialist - Asle Østerhus Dok: Vurdering av eventuelt videreføring av avtalehjemmel øre nese halssykdommer i Buskerud Nesbyen Saksansv: Saksbeh: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 08/ Dok.dato: Jour.dato: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Rutiner ved nedlegging av døde / obduksjon Dok: Vedrørende forespørsel om behov for kompetanseløft - obduksjonsteknikere Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Kvalitet og fagområder Side 1

3 Helse SOr-øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Saksbeh: SP HR 08/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Saksbeh: SP HR 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Patrick Kramer Sak: Privatpraktiserende spesialister - Patrick Kramer Dok: Vedrørende søknad om økt prosent utvidelse av driftstilskudd i hudmedisin fra 65 prosent til 100 prosent Saksansv: Saksbeh: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Side2

4 Helse Sør-Øst RHF Offendigjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13.Fv1 13 NAV Drammen Dok: Avskj ermet 08/ Dok.dato: Jour.dato: NAV Drammen 08/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Side3

5 Helse Sor-Øst RHF / X Dok: Avskj ermet 08/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet 08/ Dok.dato: Jour.dato: Sivilforsvaret Side4

6 Helse Sor-Øst RHF / X Arkivdel: SP Kontraktsarkiv SP Innkjøp SP Innkjøp 09/ Sak: SP KONTRAKT konsulenttjenester IKT Rådgivning økonomi strategi Dok: Tildelingsskjema for kontrakt innenfor rammeavtale - utøvelse av opsjon på innleid inntektscontroller - Sykehuspartner og Deloitte signert Saksbeh: SP Innkjøp Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet 09/ X Side5

7 Helse Sør-øst RHF / X Dok.dato: Jour.dato: / Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Side6

8 Helse Sør-Øst RTIF / X 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Sak: Dok: SP innleie av konsulenter / vikarer Avskjermet 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Sak: Dok: SP innleie av konsulenter / vikarer Avskjermet Side7

9 Helse Sor-øst RHF X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Sak: SP innleie av konsulenter / vikarer 09/ X Dok.dato: Jour.dato: / Sak: SP innleie av konsulenter / vikarer Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Sak: H-resept Dok: Korrekt grunnlag H-resept Oslo universitetssykehus OUS 2012 Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag Side8

10 Helse Sør-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet 10/ X Dok.dato: Jour.dato: ehelse ehelse Sak: Rammeavtale om laboratoriedatasystem Dok: Fullmakt - avtale om et felles laboratoriedatasystem - Sykehuset Telemark HF - signert Saksansv: Teknologi og ehelse Saksbeh: ehelse 10/ Sørlandet sykehus HF Sak: Rammeavtale om laboratoriedatasystem Dok: Felles labdatasystem for Helse Sør-Øst RHF - fullmakt fra SSHF Sørlandet sykehus HF Saksansv: Teknologi og ehelse Saksbeh: Teknologi og ehelse Side9

11 Helse Sør-Øst RHF / U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Oslo universitetssykehus HF Sak: Forskningsmidler 2011 Dok: 10/ X Prosjektnr Genetic control of brain function; a statistical pathway approach into the molecular basis of psychosis Saksansv: Saksbeh: Forskning og innovasjon Forskning og ilmovasjon Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Dok: Avskj ermet 10/ X Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Sidel0

12 Helse Sor-øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet 11/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Weche Sabel Sak: Privatpraktiserende spesialist - Wenche Sabel Dok: Søknad om opprettelse av 20 % hjemmel for klinisk farmakologi / rettstoksikologi ved SM1 smerte medisinsk institutt 11/ U Saksansv: Saksbeh: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Se e-postmottaker(e) Sak: Anskaffelse av TSB Tverrfaglig spesialisert behandling tjenester Dok: Tilbud fra Stiftelsen Fredheim Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Sidell

13 Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Se e-postmottaker(e) Sak: Anskaffelse av TSB Tverrfaglig spesialisert behandling tjenester Dok: Revidert utgave fra Stiftelsen Riisby Behandlingssenter Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 11/ I Tyrilistiftelsen Sak: Anskaffelse av TSB Tverrfaglig spesialisert behandling tjenester Dok: Forlengelse av avtale til signering og retur - Tyrilistiftelsen og Helse Sør-øst RHF Saksansv: Saksbeh: Eksterne helsetjenester Sekretariatet 11/ Akershus universitetssykehus HF Sak: Elektronisk samhandling med kommunene Dok: Veileder for implementering av PLO-meldinger mellom helseforetak og kommuner Saksansv: Saksbeh: Teknologi og ehelse Medisin og helsefag Sidel2

14 Helse Sør-øst RI-IF / Sak: Dok: 11/ Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Spesialist Nicolai Holst Privatpraktiserende spesialist - Nicolai Holst Svar på søknad om seniorpolitkk Saksansv: Saksbeh: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv House of Coffee Leie av kaffemaskin Oversendelse av rammeavtale - House of Coffee AS og Helse Sør-øst RHF - kjøp eller leie av kaffemaskiner Saksansv: Saksbeh: Intern administrasjon Sekretariatet 11/ X Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Sak: Dok: mappe - Avskjermet Avskjermet Saksansv: SP Stab Sidel3

15 Helse Sor-Øst RHF / X Dok.dato: Jour.dato: Intern administrasjon Intern administrasjon Sak: KONTRAKT Leie av kaffemaskin Dok: Rammeavtale - kjøp eller leie av kaffemaskiner - House of coffee AS og Helse Sør-Ost RHF signert 11/ X Saksansv: Intern administrasjon Saksbeh: Intern administrasjon Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Saksansv: SP Økonomi og Administrasjon 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Saksansv: SP Økonomi og Administrasjon Saksbeh: SP Stab Sidel4

16 Helse Sor-øst RHF / U 12/ / Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Sak: Forskningsmidler / Innovasjonsmidler 2012 Dok: Prosjektnr Long term effects of early intervention in psychosis - Ten year follow-up of the TIPS study Avskjermet Saksansv: Forskning og innovasjon Saksbeh: Forskning og innovasjon Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Saksansv: SP Stab Dok.dato: Udatert Jour.dato: Feiringklinikken Sak: Aktivitetsrapportering rehabilitering Dok: Rapportering 1 tertial ressurssenter for hjerterehabilitering Feiringklinikken Saksansv: Ekstente helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Sidel5

17 Helse Sor-Øst RHF / Sørlandet sykehus HF Sak: Avregningsutvalget 2012 Dok: Avregningsutvalget / Helsedirektoratet - sak klinisk nevrofysiologi Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Behov og bestilling 12/ Sørlandet sykehus HF Sak: Avregningsutvalget 2012 Dok: Avregningsutvalget / Helsedirektoratet - sak klinisk evrofysiologi Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Behov og bestilling 12/ Helsedirektoratet Sak: Godkjenning / opphør av sykehus / opptreningssenter som utdanningsinstitusjoner / sykehus 2012 Dok: Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon for LIS psykiatri - 3 års tellende tjeneste - Sykehuset Vestfold HF Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag Sidel6

18 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Sak: Fagråd nyfødtmedisin fødsels- og svangerskapsomsorg Dok: Innstilling fra fagrådet vedrorende oppdrag gitt Saksansv: Kvalitet og fagområder Saksbeh: Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Sak: Fagråd nyfødtmedisin fødsels- og svangerskapsomsorg Dok: Tilrådning fra fagråd nyfødtinedisin fødelsomsorg og svangerskapsomsorg Saksansv: Kvalitet og fagområder Saksbeh: Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Bergen Energi AS Sak: Energi - generelt Dok: Henvendelse om avklaring rundt regelverket om finansiell handel for helseforetakene Saksansv: Saksbeh: Bygg og eiendom Bygg og eiendom Sidel7

19 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Psykosomatisk Institutt Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Vedrørende krav om egenandel NPE Norsk Pasientregister Saksansv: Kvalitet og fagområder Saksbeh: Eksterne helsetjenester 12/ Dok.dato: Jour.dato: St. Olavs Hospital Sak: Nasjonal kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom Dok: Oppnevning av referansegruppe for Nasjonal kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom NKSR ved St. Olavs hospital 12/ X Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Kvalitet og fagområder SP Innkjøp SP Innkjøp Sak: SP KONTRAKT HR Tjenesteavtale SLA 2012 Dok: Avtale om tilleggstjenester - Sykehuspartner HR og Pasientreiser ANS - PAS tilleggsavtale signert Saksansv: SP HR Saksbeh: SP Innkjøp Sidel8

20 Helse Sør-Øst RTIF / X Dok.dato: Jour.dato: SP Innkjøp SP Innkjøp Sak: SP KONTRAKT HR Tjenesteavtale SLA 2012 Dok: Avtale om kjøp av tjenester - Pasientreiser ANS og Sykehuspartner - PAS HR tjenesteavtale SLA signert 12/ X Saksansv: Saksbeh: SP HR SP Innkjøp Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Saksansv: 12/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Protector Forsikring Saksansv: Sidel9

21 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: KLP - Kommunal Landpensjonskasse Sak: KLP Kommunal Landspensjonskasse Dok: Sammenligning av ulike pensjonstilbydere - rapport KLP målt mot andre pensjonstilbydere Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: HR-avdeling 12/ X Behov og bestilling Behov og bestilling Sak: KONTRAKT Anskaffelse av behandlingstilbud for ortopedi innenfor prosjektet Raskere tilbake Dok: Ytelsesavtale raskere tilbake - Drammen private sykehus og Helse Sør-Øst RHF signert Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Behov og bestilling 12/ Dok.dato: Jour.dato: De fem private (ideelle - ikke kommersielle) Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sak: Pasientsikkerhetskampanje Dok: Pasientsikkerhetskampanjen inviterer til nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet behandling av hjerneslag Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Sekretariatet Side20

22 Helse Sør-øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: HR-avdeling HR-avdeling Sak: Nasjonalt topplederprogram 2012 Dok: Frikjøp til gjennomføring av nasjonalt topplederprogram Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: HR-avdeling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Sykehuset Innlandet HF Sak: Nasjonalt topplederprogram 2012 Dok: Frikjøp til gjennomføring av nasjonalt topplederprogram - Avskjermet Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: HR-avdeling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Helse Midt-Norge RHF Sak: Nasjonalt topplederprogram 2012 Dok: Bekreftelse på utvidet avtale vedrørende - Avskjermet Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: HR-avdeling Side21

23 Helse Sor-Øst RHF / Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Arbeids- og velferdsdirektoratet Sak: Akutt - rus Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Kvalitet og fagområder 12/ X Saksansv: 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Saksansv: Side22

24 Helse Sør-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Neshat Giolparian Sak: Privatpraktiserende spesialist - Neshat Golparian Dok: Svar på søknad om plassering i driftstilskuddsklasse 3 Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 12/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Saksansv: 12/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Øystein Magnus Sak: Privatpraktiserende spesialist - Øystein Magnus Dok: Svar på søknad om seniorpolitikk Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side23

25 Helse Sør-Øst RI-IF / X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Juridisk avdeling Kvalitet og fagområder Sak: Pasientmappe - Avskjermet Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Juridisk avdeling 12/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Helseøkonomiforvaltningen region sør HELF0 Sak: Pasientmappe - Avskjermet Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag 12/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Spesialist Marit Solvang Sak: Privatpraktiserende spesialist - Marit Solvang Dok: Individuell personlig avtale til signering Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side24

26 Helse Sør-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Vestre Viken HF Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskj ermet Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Kvalitet og fagområder 12/ Spesialist Knut Habostad Sak: Privatpraktiserende spesialist - Knut Ingvar Habostad Dok: Adresseforandring Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 12/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Saksansv: Side25

27 Helse Sør-Øst RHF / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: Side26

28 Helse Sor-øst RHF / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: Side27

29 Helse Sor-Øst RHF / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Saksansv: 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: Side28

30 Helse Sør-Øst RHF / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: Side29

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-102 U Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-101 I Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-210 Forhøyet egenandel for behandling utenfor egen helseregion Fritt sykehusvalg Pasientreiser Innlandet - kjørekontor Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12042010 -

Offentlig journal Periode: 12042010 - 20042010 Offentlig journal Periode: 12042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-26 I Dok.dato: 15042010 Jour.dato: 16042010 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer