2/15/2011. Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-19-2011-01-19-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2 08/ Dok.dato: 1/18/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Oslo universitetssykehus HF Sak: Samarbeid med Oslo kommune Dok: Redegjørelse fra Oslo universitetssykehus om status for samarbeidet med Oslo kommune vedrørende samhandlingsarena Aker Tjenesteutvikling og samhandling Bestilling og rapportering 08/ Dok.dato: 1/12/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Oslo kommune - bydel Alna Sak: Hovedstadsprosessen Dok: Kollektivtilbudet til og fra bydel Alna til Akershus universitetssykehus VAD Mari Trommald Medisin og helsefag 08/ Avsender: Diakonhjemmet Sykehus AS Sak: Forvaltning - EPJ / PAS Dok: Invitasjon til å delta i revisjon av prosedyrekodeverket for fagområdene habilitering rehabilitering Teknologi Kvalitet og tjenesteutvikling Sidel

3 08/ Dok.dato: 1/13/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Mottaker: Se e-postmottaker(e) Sak: Forvaltning - EPJ / PAS Dok: Revisjon av prosedyrekodeverket for fagområdene habiliter, rehabilitering, psykisk helsevern og TSB Teknologi Kvalitet og tjenesteutvikling 08/ Dok.dato: 1/12/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Sørlandet sykehus HF Sak: Forvaltning - EPJ / PAS Dok: Invitasjon til å delta i revisjon av prosedyrekodeverket for fagområdene habilitering rehabilitering Teknologi Kvalitet og tjenesteutvikling 08/ Dok.dato: 1/12/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avsender: Avskjermet Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Tjenesteutvikling og samhandling Medisin og helsefag Side2

4 2/15/ / Dok.dato: 12/28/2010 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Spesialist Elsa Neegaard Sak: Privatpraktiserende spesialister - Elsa Neegaard Dok: Soknad om driftstilskudd klasse 2 Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 08/ Dok.dato: 1/12/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Sak: Kompetansesenter for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Dok: Vedrorende Helsedirektoratets rapport Samorganisering av nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger - for å utrede en organisatorisk samtlig av eksisterende kompetansesentre i en nasjonal kompetansetjeneste Tjenesteutvikling og samhandling Bestilling og rapportering 08/ Dok.dato: 1/14/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Styre- og eieroppfølging - Tore Robertsen Mottaker: Bygg og eiendom - Steinar Frydenlund Sak: Nytt sykehus i Østfold ( ostfoldsykehus ) Dok: Beslutningsnotat - innleie av prosjektledelse til prosjekt nytt østfoldsykehus By2g og eiendom Styre- og eieroppfølging Side3

5 08/ X Dok.dato: 1/19/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Tilg. kode: U Avsender: Sekretariatet Sak: Fullmakter Par.: Dok: Fullmakt - Kjetil Marius Istad gis fullmakt til å opptre som partsrepresentant i forbindelse med sak ITVI-HEDM - signert KD Konserndirektør Sekretariatet 08/ Dok.dato: 1/17/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Harry Benjamin ressurssenter Sak: Behandlingstilbud til transkjønnede Dok: Feil informasjon fra Landsforeningen for lesbiske homofile og transpersoner til Helse og omsorgsdepartementet HOD Tjenesteutvikling og samhandling Kvalitet og tjenesteutvikling 09/ Dok.dato: 1/17/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: SpesiaIist Sverre Løvoll Sak: Privatpraktiserende spesialister - Sverre Løvoll Dok: Angående elektronisk innrapportering av pasientopplysninger Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Side4

6 09/ I Avsender: Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS Sak: Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS / Nasjonalt selskap for pasientreiser ANS Dok: Innkalling til styremøte i helseforetakenes senter for pasientreiser ANS HR-avdeling VAD Viseadministrerende direktør 09/ Avsender: Spesialist Brit Odegard Martin Sak: Privatpraktiserende spesialister - Brit Odegard Martin Dok: Vikar Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 09/ I Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avsender: Avskjermet Sak: Henvendelser og klager fra privatpersoner Dok: Avskjermet VAD Mari Trommald Sarnfunns- og brukerkontakt Side5

7 09/ I Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avsender: Avskjermet Sak: Henvendelser og klager fra privatpersoner Dok: Avskjermet VAD Mari Trommald Samfunns- og brukerkontakt 09/ Dok.dato: 1/17/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Statens helsetilsyn Sak: Tilsyn - Vestre Viken HF Dok: Avslutning av tilsynssak - brudd på helselovgivningen Kvalitet og prioritering Samfunns- og brukerkontakt 09/ Avsender: Vestre Viken HF Sak: SP Pandemiberedskap / beredskap Dok: Evaluering pandemiberedskap 2010 SP IKT Kvalitet og tjenesteutvikling Side6

8 09/ I Dok.dato: 1/13/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Vestre Toten kommune Sak: Anskaffelse av rehabiliteringstjenester Dok: Anmodning fra rådmenn og helse og omsorgsledere i Gjøvikregionen Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 09/ Dok.dato: 1/18/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Helse Midt-Norge RHF Sak: Psykisk helsevern - generell Dok: Angående dekning av opphold for pasient ved St Olavs Hospital HF avdeling Brøset Tjenesteutvikling og samhandling Kvalitet og tjenesteutvikling 09/ Mottaker: Statens kartverk Sak: Tinglysing av pant Dok: Tinglysning av diverse pantedokumenter / skadesløsbrev Juridisk avdeling Juridisk avdeling Side7

9 09/ Avsender: Dok.dato: 1/17/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Statens kartverk Sak: Tinglysing av pant Dok: Retur av tinglyst dokument / Norges Røde Kors - gnr 33 gnr 1562 Oslo kommune Juridisk avdeling Juridisk avdeling 10/ Avsender: Dok.dato: 1/13/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Ti12. kode: U Par.: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Behandling til utlandet Dok: Møte om ordningen med behandlingsreiser til utlandet Medisin og helsefag Konsernrevisjon 10/ Avsender: Dok.dato: 1/12/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Spesialist Kjersti Solberg Lyngstad Sak: Privatpraktiserende spesialister - Kjersti Solberg Lyngstad Dok: Søknad om delvis tidsbegrenset permisjon fra avtalepraksis hjemmel for legespesialister Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester Side8

10 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: 1/3/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Diakonhjemmet Sykehus AS Sak: Reguleringsplan gnr / bnr 6 / 6 Søndre Bondi / Borgen Dok: Fraflytting Søndre Borge Asker Bygg og eiendom Bygg og eiendom 10/ Avsender: Dok.dato: 1/18/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Fædrelandsvennen Sak: Konsernrevisjonen - Årsrapport 2010 Dok: Begjæring om innsyn Konsernrevisjon Sekretariatet 11/ Dok.dato: 1/11/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Tikr. kode: U Par.: Avsender: Riksantikvaren Sak: Horing - forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel I Dok: Høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel jamfør kulturminneloven 22A og forvaltningsloven kapittel VII Bygg og eiendom Bygg og eiendom Side9

11 11/ Dok.dato: 1/17/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Sykehuset Telemark HF Sak: Godkjenning / opphør av sykehus / opptreningssenter som utdanningsinstitusjoner 2011 Dok: Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon i medisinsk biokjemi gruppe II Medisin og helsefag Medisin og helsefag 11/ X Dok.dato: 12/24/2010 Jour.dato: 1/19/2011 Tilg. kode: U Avsender: Kjøp av helsetjenester Par.: Mottaker: Kjøp av helsetjenester - Ellen Nordhagen Sak: KONTRAKT Ablasjonsbehandling Dok: Ytelsesavtale - leveranse av ablasjonsbehandling til pasienter med artieflimmer i Helse Sør-Øst - LHL Helse Lunge og hjerte landsforening og Helse Sør-Øst RHF - signert Medisin og helsefag Eksterne helsetjenester 11/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: 1/19/2011 Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avsender: Avskjermet Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Medisin og helsefag Medisin og helsefag Side10

12 11/ Dok.dato: 1/13/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: To the point Webdesign Sak: Medieloggen Dok: Kontrakt til signering - Medieloggen - To the point Webdesign og Helse Sør-ost RHF Kommunikasjon Sekretariatet 11/ Dok.dato: 1/12/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Statens helsetilsyn Sak: Meldesentral - psykisk helsevern Dok: NIeldesentralen - rapport om uønskede hendelser rapportert fra psykisk helsevern Medisin 02 helsefag Kvalitet og tjenesteutvikling I 1/ Dok.dato: 1/16/2011 Jour.dato: 1/19/2011 kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avsender: Avskjermet Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Medisin og helsefag Medisin og helsefag Sidel I

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013 Helse Sør-Øst RHF 09082013 Offentlig journal Periode: 08082013-08082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 09082013 08/00217-68 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 18032013-18032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 22032013 08/00175-320 I Bydel Bjerke Sak: Hovedstadsprosessen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Offentlig journal Periode: 29052012-29052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sør-øst RHF 30052012 08/00020-155 I Dok.dato: 23052012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012 Offentlig journal Periode: 15022012-15022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00276-410 I MS-Senteret Hakadal AS Pensjon - private institusjoner

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012 Helse Sor-Øst RHF 06112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00276-445 I Dok.dato: 01112012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013 Helse Sør-øst RHF 27092013 Offentlig journal Periode: 26092013-26092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 27092013 08/00021-8 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.03.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 28032014 f. - Fra:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013

Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013 Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00206-21 U Vestre Viken HF Vestre Viken HF, Pasientreiser Gjennomgang

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013

Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013 Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00309-228 I Lister DPS Dekning av reiseutgifter til kurs - konferanse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013

Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013 Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00213-22 U Pasientreiser Helse Fonna Kontrakt - Del tre til tjenesteleveranseavtale

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-102 U Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-101 I Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.08.2011 Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer