Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Periode: 02052013-02052013. Helse Sør-Øst RHF 06052013"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2 Helse Sor-øst RHF Offentlig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Svetlana Mitic Sak: Privatpraktiserende spesialist - Svetlana Mitic Dok: Søknad om godkjenning av vikar i privat praksis Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 08/ Dok.dato: Jour.dato: Helseøkonomiforvaltningen region øst HELF0 Sak: Privatpraktiserende spesialist - Tone M Danielsen Dok: Utbetaling av refusjonskrav Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Tormod Holst Sak: Privatpraktiserende spesialist - Tormod Holst Dok: Vedrørende krav om elektroniske henvisninger Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side 1

3 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Helse Midt-Norge RHF Sak: Medisinske støttefunksjoner i Helse Sør-øst Dok: Kartlegging og utredning av standardiseringspotensiale effektiviseringspotensialet og samordningspotensialet ved medisinske stottefunksjoner - rapport per 1 tertial 2013 Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Behov og bestilling 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Saksansv: Sykehuspartner 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Patrick Kramer Sak: Privatpraktiserende spesialist - Patrick Kramer Dok: Vedrørende forsespørsel om reforhandling av avtale Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side2

4 Offentlig journal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: Sykehuspartner 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Thor Arne Grønnerød Sak: Privatpraktiserende spesialister - Thor Arne Grønnerød Dok: Vedrørende seniorordning Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 08/ Dok.dato: Jour.dato: KLP - Kommunal Landpensjonskasse Saksansv: Sykehuspartner Side3

5 Offentlig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Einar Christiansen Sak: Privatpraktiserende spesialist - Einar Christiansen Dok: Avklaring i forhold til avtalehjemmel Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 09/ Dok.dato: Jour.dato: Terramar AS Sak: Regional kurveløsning - Kurveprosjekt Dok: Arve Melum inn i PNØ og kurveprosjekt Saksansv: Teknologi og ehelse Saksbeh: Programområder og leverandørstyring 09/ Tyrilistiftelsen Sak: Gjestepasientoppgjør med andre regioner Dok: Registreringskjema 2013 pasienter fra andre regioner på Helse Sor-Øst sine plasser Saksansv: Saksbeh: KD Konserndirektør Eksterne helsetjenester Side4

6 Offentlig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Meroffentlighet Dok: Klage på Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHFs manglende oppfølging av offentlighetsloven og innsyn i virksomheten - ber om innsyn 09/ U Saksansv: Saksbeh: Juridisk avdeling Intern administrasjon Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Stiftelsen Solliakollektivet 09/ Sak: Fagråd tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk TSB rehabilitering og habilitering Dok: Oppnevningsbrev Regionalt fagråd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Sunnaas sykehus 11F Sak: Fagråd tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk TSB rehabilitering og habilitering Dok: Referat og vedlegg fra Fagråd rehabilitering Helse Sør-Øst Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Side5

7 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe - Avskjermet Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Kvalitet og fagområder 09/ Helsedirektoratet Sak: Protonterapi som behandlingstilbud Dok: Administrasjon av pasientbehandling med protonterapi i utlandet Saksansv: VAD Mari Trommald Saksbeh: Medisin og helsefag 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: Sykehuspartner Side6

8 Helse Sor-Øst RI-IF Offentlig journal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: Sykehuspartner 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fvl 13 Saksansv: Sykehuspartner 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: Sykehuspartner Side7

9 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Aasne Romtveit Sak: Privatpraktiserende spesialist - Åsne Romtveit Dok: Sommerferie - sommarferie 2013 Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Sak: SP KONTRAKT Innleie av konsulenter / vikarer Dok: Avskj ermet Saksansv: Sykehuspartner 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Sak: SP KONTRAKT Innleie av konsulenter / vikarer Saksansv: Sykehuspartner Side8

10 Helse Sor-Øst RHF Offentlig journal Periode: / X Sak: SP KONTRAKT Innleie av konsulenter / vikarer Dok: Avskj ermet Saksansv: Sykehuspartner 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Sak: SP KONTRAKT Innleie av konsulenter / vikarer Dok: Avskj ermet Saksansv: Sykehuspartner 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Sak: SP KONTRAKT Innleie av konsulenter / vikarer Dok: Avskj ermet Saksansv: Sykehuspartner Side9

11 Offentlig journal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Sak: SP KONTRAKT Innleie av konsulenter / vikarer Saksansv: Sykehuspartner 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Sak: SP KONTRAKT Innleie av konsulenter / vikarer Saksansv: Sykehuspartner 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Sak: SP KONTRAKT Innleie av konsulenter / vikarer Saksansv: Sykehuspartner Sidel0

12 Offentlig journal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Sak: SP KONTRAKT Innleie av konsulenter / vikarer Saksansv: Sykehuspartner 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Sak: SP KONTRAKT Innleie av konsulenter / vikarer Saksansv: Sykehuspartner 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Sak: SP KONTRAKT Innleie av konsulenter / vikarer Dok: Avskj ermet Saksansv: Sykehuspartner Sidell

13 Helse Sor-øst RHF Offentligjournal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Sak: SP KONTRAKT Innleie av konsulenter / vikarer Dok: Avskj ermet Saksansv: Sykehuspartner 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Sak: SP KONTRAKT Innleie av konsulenter / vikarer Saksansv: Sykehuspartner 10/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sak: Rusomsorg - rusbehandling Dok: Oppdragsdokumentet for Behovsvurdering innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Kvalitet og fagområder Sidel2

14 Offentlig journal Periode: / Helsedirektoratet Sykehuset Telemark HF Sak: Legestillinger til spesialisthelsetjenesten Dok: Søknad om nye legestillinger og tildeling av NR id nummer Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Medisin og helsefag 10/ Helsedirektoratet Sak: Innsatsstyrt finansiering ISF Dok: Regionsrapport ISF innsatsstyrt finansiering 3 tertial 2012 Saksansv: KD Konserndirektør Saksbeh: Finans 10/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP HR Sidel3

15 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalmapper Avskj ermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: 10/ Avskjermet Saksansv: Saksbeh: Intern administrasjon Intern administrasjon Arkivdel: Sakarkiv NY Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sak: Helsepersonell - utdanning i utlandet Dok: Behovet for retningslinjer ved ansettelse av sykepleiere med utenlandsk videreutdanning 10/ X Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag HR-avdeling Arkivdel: Sakarkiv NY Kommunikasjon Sak: Helse Sør-Øst RHF - rapporter brosjyrer Dok: Årlig melding fra Helse Sor-Ost RHF 2011 Saksansv: Sekretariatet Saksbeh: Kommunikasjon Side14

16 Offentlig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Ole Telnes Gotheim Sak: Privatpraktiserende spesialister - Ole E Telnes Gotheim Dok: Vikar Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 10/ X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Saksansv: Sykehuspartner 10/ Dok.dato: Jour.dato: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens Dok: Oppfølging av Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Behov og bestilling Side15

17 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sak: Søndre Borgen 10 Dok: Oslo universitetssykehus HF - leieforhold Søndre Oslo DPS Saksansv: Bygg og eiendom Saksbeh: Bygg og eiendom 11/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Saksansv: SP Stab 11/ Dok.dato: Jour.dato: KLP - Kommunal Landpensjonskasse Sak: mappe Avskjermet Saksansv: SP Stab Sidel6

18 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: VWR International AS Sak: Rammeavtale forbruksmateriell plast og glass til laboratorier Dok: Avtale prisskjema Saksansv: Innkjøp og logistikk Saksbeh: SP Innkjøp 11/ VWR International AS Sak: Rammeavtale forbruksmateriell plast og glass til laboratorier Dok: Avtale prisskjema Saksansv: Innkjøp og logistikk Saksbeh: SP Innkjøp 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Arntzen de Beche Sak: Privatpraktiserende spesialist - Bjørn Gilbo Dok: Avskj ermet Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Juridisk avdeling Sidel7

19 Offentligjournal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: SP Stab 11/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: SP Stab 11/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Saksansv: SP Stab Sidel8

20 Helse Sor-øst RHF Offentlig journal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: SP Stab 11/ Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Sak: Veildere brukermedvirkning Dok: Indikatorer på god brukermedvirkning Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Konsernrevisjon 11/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: eresept Dok: Endring av dato for e-resept feiring Saksansv: Programområder og leverandørstyring Saksbeh: ehelse Sidel9

21 Offentligjournal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: SP Økonomi og Administrasjon 11/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: SP Økonomi og Administrasjon 11/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Saksansv: SP Økonomi og Administrasjon Saksbeh: SP HR Side20

22 Offentlig journal Periode: / Stiftelsen Kirkens Bymisjon Sak: Innsynsbegjæringer - generelt Dok: Svar på innsynsbegjæring varslingssak Phoenix Haga Saksansv: Kommunikasjon Saksbeh: Intern administrasjon 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Norsk Thyreoideaforbund Østfold Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: Rapportering av midler tildelt brukerorganisasjoner i 2012 Saksansv: 1ntern administrasjon Saksbeh: Kvalitet og fagområder 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte NORILCO Vestfold Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: Rapportering av midler tildelt brukerorganisasjoner i 2012 Saksansv: Intern administrasjon Saksbeh: Kvalitet og fagområder Side21

23 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Vestfold LEVE Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: Rapportering av midler tidelt brukerorganisasjoner i 2012 Saksansv: Intern administrasjon Saksbeh: Kvalitet og fagområder 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Autismeforeningen i Norge Buskerud fylkeslag Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: Rapportering av midler tildelt brukerorganisasjoner i 2012 Saksansv: Intern administrasjon Saksbeh: Kvalitet og fagområder 11/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Knut Magne Uv Sak: Privatpraktiserende spesialist - Knut Magne Uv Dok: Spørsmål Privatpraktiserende spesialist Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side22

24 Offentlig journal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Saksansv: SP Stab 12/ Dok.dato: Jour.dato: Brukerrepresentanter i råd og utvalg Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Generelt Dok: Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF ønsker velkommen til seminar tirsdag kl Saksansv: Kvalitet og fagområder Saksbeh: Intern administrasjon 12/ Dok.dato: Jour.dato: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Sak: Dok: CFS / ME Bestilling CFS / ME Saksansv: Kvalitet og fagområder Saksbeh: Kvalitet og fagområder Side23

25 Offintlig journal Periode: / Diakonhjemmet Sykehus AS Helseforetakene i Helse Sør-Øst Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Sak: Avregningsutvalget Dok: Avregningsutvalget - 13/3905 DRG 482 og 483 Tracheostomi i Helse Sør-Øst RI-IF Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Behov og bestilling 12/ Dok.dato: Jour.dato: QuestBack AS Sak: QuestBack Dok: Oppsigelse av brukere Saksansv: Sekretariatet Saksbeh: Intern administrasjon 12/ Helsedirektoratet Sak: Godkjenning / opphør av sykehus / opptreningssenter som utdanningsinstitusjoner / sykehus Dok: Søknad om godkjenning av utdanningsinstitusjon - Sykehuset Innlandet DPS Gjøvik Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag Side24

26 Offentlig journal Periode: / Helsedirektoratet Sak: Godkjenning / opphør av sykehus / opptreningssenter som utdanningsinstitusjoner / sykehus Dok: Søknad om godkjenning av utdanningsinstitusjon - Sykehuset Innlandet HF - DPS Kongsvinger Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Medisin og helsefag 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Saksansv: SP HR Saksbeh: SP HR 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Saksansv: Side25

27 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Akershus universitetssykehus HF Sak: Frikjøp - Akershus universitetssykehus HF Dok: Frikjøpsavtale regionale oppgaver - Teknologi og ellelse Saksansv: Intern HR Saksbeh: Intern administrasjon 12/ Se e-postmottaker(e) Sak: Økt pasientsikkerhet gjennom pasientadministrativt arbeid - Glemt av sykehuset Dok: Innhenting av informasjon som forberedelse til styresak om Glemt av sykehuset Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Behov og bestilling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Se e-postmottaker(e) Sak: Økt pasientsikkerhet gjennom pasientadministrativt arbeid - Glemt av sykehuset Dok: Innhenting av informasjon som forberedelse til styresak om Glemt av sykehuset Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Behov og bestilling Side26

28 Offentlig journal Periode: / Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Sak: Økt pasientsikkerhet gjennom pasientadministrativt arbeid - Glemt av sykehuset Dok: Innhenting av informasjon som forberedelse til styresak om Glemt av sykehuset - Lovisenberg Diakonale sykehus Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Behov og bestilling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Riksrevisjonen Sak: Omstilling Oslo universitetssykehus HF Dok: Oppfølgingsspørsmål etter intervjuer Saksansv: Styre- og eieroppfølging Saksbeh: Styre- og eieroppfølging 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Sak: Åpen søknad på jobb Helse Sør-Øst Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: Intern administrasjon Side27

29 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Student Simen Reinem Moen Sak: Åpen søknad på jobb Helse Sør-Øst Dok: Ønsker sommerjobb - svar Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: Intern administrasjon 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avskj ermet Saksansv: Saksbeh: SP HR 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: Side28

30 Helse Sor-Øst RHF Offtndig journal Periode: / Sykehuset Østfold HF Sak: Plastikk kirurgi Helse Sør-Øst Dok: Rapport plastikkirurgi fra Sykehuset Østfold april 2013 Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Behov og bestilling 12/ Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Sak: Henvendelser - tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk TSB Dok: Pasienterfaringsundersøkelser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2013 Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Kvalitet og fagområder 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Saksansv: Side29

31 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Saksansv: Side30

32 Helse Sor-Øst RHF Offentlig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Karol Axcrona Sak: Ledig 100 % avtalehjemmel i kirurgi / urologi i Helse Sør-Øst RHF - lokalisert til Oslo Dok: Bekreftelse på tilbud om avtalehjemmel Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: Side31

33 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Origosenteret Sak: Avtaleoppfølging TSB Dok: Samarbeid med lokal helsestasjon Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 12/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Gunnar Alme Sak: Privatpraktiserende spesialist - Gunnar Alme Dok: Senioravtale - junioravtale Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side32

34 Helse Sor-Øst RHF Offentlig journal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Saksansv: 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Dok: Avskj ermet Saksansv: 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Dok: Avskj ermet Saksansv: Side33

35 Offentligjournal Periode: / Unicare Helse Sak: Raskere tilbake - rappotering Dok: Aktivitetsrapport og henvisningsrapport April Unicare Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Regnskap og rapportering 13/ Hokksund Rehabiliteringssenter (kurbad) Sak: Raskere tilbake - rappotering Dok: Rapporter april Hokksund rehabiliteringssenter Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Regnskap og rapportering 13/ Stiftelsen Godthaab Helse og Rehabilitering Sak: Raskere tilbake - rappotering Dok: Rapportering av Raskere tilbake for april 2013 Godthaab helse og rehabilitering Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Regnskap og rapportering Side34

36 Helse Sor-Øst RHF Offentlig journal Periode: / Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Sak: Raskere tilbake - rappotering Dok: Raskere tilbake april og mai Steffensrud rehabiliteringssenter Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Regnskap og rapportering 13/ Dok.dato: Jour.dato: Luftambulansetjenesten ANS Sak: Luftambulansetjenesten ANS Dok: Selskapsmote Luftambulansetjenesten ANS Saksansv: Styre- og eieroppfølging Saksbeh: Styre- og eieroppfølging 13/ Stiftelsen Renåvangen Sak: Aktivitetsrapportering psykiatri Dok: Rapportering april Stiftelsen Renåvangen Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side35

37 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Modum Bad - Gordon Johnsens Stiftelse Sak: Aktivitetsrapportering psykiatri Dok: Månedlig rapporteringsskjema april Modum Bad Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 13/ Samtun AS Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Aktivitetsrapport April 2013 og 1 tertial Samtun Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 13/ Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Rapportering per april Kvinnekollektivet Arken Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side36

38 Helse Sor-øst RHF Offentlig journal Periode: / Stiftelsen Solliakollektivet Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Rapportering april Stiftelsen Solliakollektivet Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 13/ Stiftelsen Fossumkollektivet Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Rapportering for april 2013 samt 1 tertial Stiftelsen Fossumkollektivet Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 13/ McKinsey & Company Sak: Økonomisk langtidsplan Dok: Spørsmål vedrørende økonomisk langtidsplan Saksansv: Finans Saksbeh: Finans Side37

39 Helse Sor-øst RHF Offentligjournal Periode: / Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sak: Dok: Regionale kompetansetjenester Innsamlet oversikt - regionale kompetansetjenster Saksansv: Kvalitet og fagområder Saksbeh: Kvalitet og fagområder 13/ Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sak: Styremøter RHF protokoller Dok: Foreløpig protokoll fra styremøte med tilhørende styresaker og med vedlegg lagt fram for styret i Helse Sør-Øst RHF 13/ X Saksansv: Saksbeh: Styre- og eieroppfølging Regnskap og rapportering Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Saksansv: Side38

40 Offentlig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Gisle Schmidt Sak: Privatpraktiserende spesialist - Gisle Schmidt Dok: Ledig psykologhjemmel Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Henning Hoyer Sak: Ledig 100 % avtalehjemmel i barnesykdommer - lokalisert til Akershus - Strømmen Dok: Søknad avtalehjemmel barnesykdommer Strømmen Barnelegesenter Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Mari Bakken Sak: Ledig 100 % avtalehjemmel i barnesykdommer - lokalisert til Akershus - Strømmen Dok: Søknad om avtalehjemmel Strømmen Barnelegesenter Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side39

41 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Udatert Jour.dato: Spesialist Parveen Wadhwa Sak: 60 % avtalehjemmel i barnesykdommer i Helst Sør-Øst - seniorpolitikk - lokalisert til Oslo Dok: Søknad om avtalehjemmel barnesykdommer Saksansv: Saksbeh: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 13/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sak: Pasientmappe - Avskjermet Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Intern administrasjon 13/ Dok.dato: Jour.dato: Vestre Viken HF Sak: Nedre Frognerlia - Lier kommune Dok: Salgsmidler Nedre Frognerlia - Lier kommune Saksansv: Bygg og eiendom Saksbeh: Finans Side40

42 Offentlig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe - Avskjermet Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Kvalitet og fagområder 13/ Dok.dato: Jour.dato: Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sørlandet sykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Østfold HF Vestre Viken HF Vestre Viken HF Sak: SP Strøm og kjøling i datarom Dok: Gjentagende strømprobelemer og kjølingsproblemer i datarom Saksansv: SP IKT Saksbeh: SP IKT 13/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sak: Miljø og klimatiltak innen bygg-og eiendomsforvaltning i spesialisttjenesten- Prosjektrapport 2 Dok: Høring prosjektrapport 2 - Miljøtiltak og klimatiltak innen byggforvaltning og eiendomsforvaltning i spesialisttjenesten Saksansv: Bygg og eiendom Saksbeh: Bygg og eiendom Side41

43 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Diakonhjemmet Sykehus AS Helseforetakene i Helse Sør-Øst Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Sak: Stortingsmelding - morgendagens omsorg Dok: Stortingsmelding om morgendagens omsorg Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Kvalitet og fagområder 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Sten Ræder Sak: 40 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i øyesykdommer i Helse Sør-Øst lokalisert til Oslo Dok: Søknad om 40 % avtalehjemmel / seniorpolitikk i øyesykdommer i Helse Sør-Øst lokalisert til Oslo Saksansv: Saksbeh: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 13/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sak: Alvorlig syke barn Dok: Angående pleiepenger til foreldre med omsorg for alvorlig syke barn Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag Side42

44 Helse Sor-øst RHF Offentlig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: ti Par.: Stiftelsen Hernes Institutt Sak: Rehabilitering - generell Dok: Flytteprosess Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 13/ Dok.dato: Jour.dato: Tonsåsen Rehabilitering Sak: Rehabilitering - generell Dok: Inngåelse av avtale Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: Side43

45 Offentligjournal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: Side44

46 Offentlig journal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Saksansv: Side4.5.

47 Offentligjournal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fvl 13 Dok: Avskj ermet Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Saksansv: Side46

48 Offentlig journal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Sak: Dok: mappe - Avskjermet Avskjermet Saksansv: Side47

49 Helse Sør-Øst RI-IF Offentligjournal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fvl 13 Saksansv: Side48

50 Offentlig journal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: Side49

51 Helse Sor-øst RHF Offentligjournal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Dok: Avskj ermet Saksansv: Side50

52 Helse Sor-øst RHF Offentlig journal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Saksansv: Side51

53 Helse Sor-øst RHF Offentligjournal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Dok: Avskj ermet Saksansv: Side52

54 Helse Sor-Øst RHF Offentlig journal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Dok: Avskj ermet Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Saksansv: 13/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Saksansv: Side53

55 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Sak: Når jeg blir pasient Dok: Brukerutvalgets innspill til Når jeg blir pasient Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Kvalitet og fagområder Side54

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03122013-03122013. Helse Sør-ost RHF 06122013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: 03122013-03122013. Helse Sør-ost RHF 06122013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sør-ost RHF 06122013 Offentlig journal Periode: 03122013-03122013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-Øst RHF 06122013 08/00821-115 I

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06032012-06032012. Helse Sør-Øst RHF 08032012

Offentlig journal. Periode: 06032012-06032012. Helse Sør-Øst RHF 08032012 Offentlig journal Periode: 06032012-06032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00278-7 X Dok.dato: 03122007 Jour.dato: 06032012 Avsender: Styre- og

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30052013-30052013. Helse Sør-Øst RHF 03062013

Offentlig journal. Periode: 30052013-30052013. Helse Sør-Øst RHF 03062013 Helse Sør-Øst RHF 03062013 Offentlig journal Periode: 30052013-30052013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 03062013 08/01010-22 Sørlandet

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04092013-04092013. Helse Sør-Øst RHF 09092013

Offentlig journal. Periode: 04092013-04092013. Helse Sør-Øst RHF 09092013 Helse Sør-Øst RHF 09092013 Offentlig journal Periode: 04092013-04092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RTIF 09092013 08/00447-50 08/01656-12

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29032012-29032012. Helse Sor-Øst RHF 30032012

Offentlig journal. Periode: 29032012-29032012. Helse Sor-Øst RHF 30032012 Helse Sor-Øst RHF 30032012 Offentlig journal Periode: 29032012-29032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00028-84 Mediehuset Drammens Tidende Sak:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 19122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012

Helse Sør-Øst RHF 19122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00101-25 X Dok.dato: 17122012 Jour.dato: 18122012 Arkivdel: Kontraktsarkiv

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 27022013. Offentlig journal. Periode: 25022013-25022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 27022013. Offentlig journal. Periode: 25022013-25022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 25022013-25022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00564-16 Mottaker: Dok.dato: 20022013 Jour.dato: 25022013 Spesialist

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 03022012-03022012. Helse Sør-Øst RHF 06022012

Offentlig j ournal. Periode: 03022012-03022012. Helse Sør-Øst RHF 06022012 Offentlig j ournal Periode: 03022012-03022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00243-59 Dok.dato: 31012012 Jour.dato: 03022012 Tilg. kode: PAS Par.:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22112012-22112012. Helse Sør-Øst RHF 23112012

Offentlig journal. Periode: 22112012-22112012. Helse Sør-Øst RHF 23112012 Helse Sør-Øst RHF 23112012 Offentlig journal Periode: 22112012-22112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 23112012 08/00248-37 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 13042012. Offentlig journal. Periode: 12042012-12042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 13042012. Offentlig journal. Periode: 12042012-12042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 12042012-12042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-øst RHF 13042012 08/00085-287 I Dok.dato: 04042012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 09052011-09052011. Helse Sor-Øst RHF 10052011

Offentlig j ournal. Periode: 09052011-09052011. Helse Sor-Øst RHF 10052011 Helse Sor-Øst RHF 10052011 Offentlig j ournal Periode: 09052011-09052011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 10052011 08/00044-12 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07092012-07092012. Helse Sør-Øst RHF 13092012

Offentlig journal. Periode: 07092012-07092012. Helse Sør-Øst RHF 13092012 Helse Sør-Øst RHF 13092012 Offentlig journal Periode: 07092012-07092012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 13092012 08/00101-20 X Finans

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 05072012-05072012. Helse Sor-Øst RHF 06072012

Offentlig journal. Periode: 05072012-05072012. Helse Sor-Øst RHF 06072012 Helse Sor-Øst RHF 06072012 Offentlig journal Periode: 05072012-05072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00032-78 X Finans Finans Dok.dato: 02072012

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 27032012. Offentlig journal. Periode: 26032012-26032012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 27032012. Offentlig journal. Periode: 26032012-26032012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Helse Sør-Øst RHF 27032012 Offentlig journal Periode: 26032012-26032012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sør-øst RHF 27032012 08/00032-65 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 07082013. Offentlig journal. Periode: 06082013-06082013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 07082013. Offentlig journal. Periode: 06082013-06082013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Helse Sør-Øst RHF 07082013 Offentlig journal Periode: 06082013-06082013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-øst RHF 07082013 08/00593-77 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09022012-09022012. Helse Sør-Øst RHF 10022012

Offentlig journal. Periode: 09022012-09022012. Helse Sør-Øst RHF 10022012 Offentlig journal Periode: 09022012-09022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00101-15 X Dok.dato: 01022012 Jour.dato: 09022012 Arkivdel: Kontraktsarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013 Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 08/00124-133 I Arkivdel:

Detaljer

Helse Sør-Øst RI-IF 14112013. Offentlig journal. Periode: 13112013-13112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RI-IF 14112013. Offentlig journal. Periode: 13112013-13112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Helse Sør-Øst RI-IF 14112013 Offentlig journal Periode: 13112013-13112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sør-Øst RHF 14112013 08/00198-42

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06022013-06022013. Helse Sør-Øst RHF 11022013

Offentlig journal. Periode: 06022013-06022013. Helse Sør-Øst RHF 11022013 Helse Sør-Øst RHF 11022013 Offentlig journal Periode: 06022013-06022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Helse Sor-Øst RHF 11022013 Offendig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07102011-07102011. Helse Sør-Øst RHF 11102011

Offentlig journal. Periode: 07102011-07102011. Helse Sør-Øst RHF 11102011 Helse Sør-Øst RHF 11102011 Offentlig journal Periode: 07102011-07102011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00243-53 Dok.dato: 01102011 Jour.dato: 07102011

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013 Helse Sør-Øst RHF 09082013 Offentlig journal Periode: 08082013-08082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 09082013 08/00217-68 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00821-54 Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 09022011-09022011. Helse Sør-Øst RHF 12042011

Offentlig j ournal. Periode: 09022011-09022011. Helse Sør-Øst RHF 12042011 Helse Sør-Øst RHF 12042011 Offentlig j ournal Periode: 09022011-09022011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 12042011 08/00127-16 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 28092012-28092012. Helse Sor-øst RHF 01102012

Offentlig journal. Periode: 28092012-28092012. Helse Sor-øst RHF 01102012 Helse Sor-øst RHF 01102012 Offentlig journal Periode: 28092012-28092012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 01102012 08/00604-48 Tilg.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF Helse Sor-Øst RHF 09102012 Offentlig journal Periode: 08102012-08102012 Journalenhet: Alle Avde ling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/01215-43 1 Dok.dato: 02102012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13052013-13052013. Helse Sør-Øst RHF 14052013

Offentlig journal. Periode: 13052013-13052013. Helse Sør-Øst RHF 14052013 Helse Sør-Øst RHF 14052013 Offentlig journal Periode: 13052013-13052013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst 1U-IF 14052013 08/00020-173 U

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22032012-22032012. Helse Sør-Øst RHF 23032012

Offentlig journal. Periode: 22032012-22032012. Helse Sør-Øst RHF 23032012 Offentlig journal Periode: 22032012-22032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00085-281 I Dok.dato: 21032012 Jour.dato: 22032012 Avsender: Urogyndata

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012 Offentlig journal Periode: 13022012-13022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00310-77 1 Dok.dato: 11022012 Jour.dato: 13022012 Avsender: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Offentlig journal Periode: 10122013-10122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 11122013 08/00153-217

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30082013-30082013. Helse Sør-Øst RHF 06092013

Offentlig journal. Periode: 30082013-30082013. Helse Sør-Øst RHF 06092013 Offentlig journal Periode: 30082013-30082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 30082013-30082013 08/00218-13 Majorstuen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30112012. Offentlig journal. Periode: 29112012-29112012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 30112012. Offentlig journal. Periode: 29112012-29112012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 29112012-29112012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 30112012 08/00276-452 U Mottaker: Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Helse Sor-øst RHF 08052012. Offentlig journal. Periode: 07052012-07052012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja

Helse Sor-øst RHF 08052012. Offentlig journal. Periode: 07052012-07052012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja Helse Sor-øst RHF 08052012 Offentlig journal Periode: 07052012-07052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 08052012 08/00243-62 Dok.dato:

Detaljer

3/3/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-02-2011-03-02-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/3/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-02-2011-03-02-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-02-2011-03-02-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/3/2011 08/00045-26 Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 24052012 24052012. Helse Sør-Øst RHF 29052012

Offentlig journal. Periode: 24052012 24052012. Helse Sør-Øst RHF 29052012 Offentlig journal Periode: 24052012 24052012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 24052012-24052012 08/00127-28 Dok.dato: 22052012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 05082013-05082013. Helse Sor-Øst RHF 06082013

Offentlig journal. Periode: 05082013-05082013. Helse Sor-Øst RHF 06082013 Helse Sor-Øst RHF 06082013 Offentlig journal Periode: 05082013-05082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (IV): Nei Helse Sør-Øst RHF 06082013 Offentlig journal

Detaljer

2/15/2011. Offentlig j ournal. Periode: 01-27-2011-01-27-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig j ournal. Periode: 01-27-2011-01-27-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 01-27-2011-01-27-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja 08/00053-96 1 Tilg. kode: U Avsender: Helsedirektoratet 08/00235-21

Detaljer

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater Offentlig j ournal Periode: 02-10-2011-02-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater Alle Alle Alle Ja Ja 08/00027-79 X Dok.dato: 4/28/2008 Jour.dato: 2/10/2011 Tilg. kode: U Par.:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04102012-04102012. Helse Sør-Øst RHF 05102012

Offentlig journal. Periode: 04102012-04102012. Helse Sør-Øst RHF 05102012 Offentlig journal Periode: 04102012-04102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00283-55 Dok.dato: 28092012 Jour.dato: 04102012 Regionalt ressurssenter

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03012012-03012012. Helse Sør-Øst RHF 04012012

Offentlig journal. Periode: 03012012-03012012. Helse Sør-Øst RHF 04012012 Offentlig journal Periode: 03012012-03012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00085-268 Dok.dato: 20122011 Jour.dato: 03012012 Avsender: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 22032012. Offentlig journal. Periode: 20032012-20032012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 22032012. Offentlig journal. Periode: 20032012-20032012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 20032012-20032012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 22032012 08/00028-83 Dok.dato: 19032012 Jour.dato: 20032012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06092012-06092012. Helse Sør-Øst RHF 07092012

Offentlig journal. Periode: 06092012-06092012. Helse Sør-Øst RHF 07092012 Offentlig journal Periode: 06092012-06092012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00101-19 X Dok.dato: 04092012 Jour.dato: 06092012 Arkivdel: Kontraktsarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15112013-15112013. Helse Sør-Øst RHF 18112013

Offentlig journal. Periode: 15112013-15112013. Helse Sør-Øst RHF 18112013 Offentlig journal Periode: 15112013-15112013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 18112013 08/00454-52 Riksrevisjonen Sak: Elektroniske

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02012014-02012014. Helse Sør-Øst RHF 06012014

Offentlig journal. Periode: 02012014-02012014. Helse Sør-Øst RHF 06012014 Helse Sør-Øst RHF 06012014 Offentlig journal Periode: 02012014-02012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RTIF 06012014 09/01381-4 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 19062013-19062013. Helse Sør-Øst RHF 26062013

Offentlig journal. Periode: 19062013-19062013. Helse Sør-Øst RHF 26062013 Offentlig journal Periode: 19062013-19062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/01770-18 Dok.dato: 17062013 Jour.dato: 19062013 Spesialist Jadwiga

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012 Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 08/00032-85 X Dok.dato: 18072012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02032012-02032012. Helse Sør-Øst RHF 05032012

Offentlig journal. Periode: 02032012-02032012. Helse Sør-Øst RHF 05032012 Offentlig journal Periode: 02032012-02032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja No tater (A9: Ja 08/00085-272 U Tilg. kode: U Mottaker: Se e-postmottaker(e) Par.: Sak:

Detaljer

Helse Sor-Øst RHF 23032011. Offentlig j ournal. Periode: 21032011-21032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sor-Øst RHF 23032011. Offentlig j ournal. Periode: 21032011-21032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Helse Sor-Øst RHF 23032011 Offentlig j ournal Periode: 21032011-21032011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 23032011 08/00469-91 Avsender:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30052013. Offentlig journal. Periode: 28052013-28052013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle.

Helse Sør-Øst RHF 30052013. Offentlig journal. Periode: 28052013-28052013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle. Offentlig journal Periode: 28052013-28052013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/01701-8 Mottaker: Spesialist Trond Thilesen Sak: Privatpraktiserende

Detaljer

Helse Sør-Øst RTIF 03102013. Offentlig journal. Periode: 02102013-02102013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RTIF 03102013. Offentlig journal. Periode: 02102013-02102013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Helse Sør-Øst RTIF 03102013 Offentlig journal Periode: 02102013-02102013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-Øst RHF 03102013 08/00576-15 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 18032013-18032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 22032013 08/00175-320 I Bydel Bjerke Sak: Hovedstadsprosessen

Detaljer

Helse Sør-Øst RI-IF 11072013. Offentlig journal. Periode: 10072013-10072013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja

Helse Sør-Øst RI-IF 11072013. Offentlig journal. Periode: 10072013-10072013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja Helse Sør-Øst RI-IF 11072013 Offentlig journal Periode: 10072013-10072013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sør-Øst RHF 11072013 08/00114-52 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 25112013. Offentlig journal. Periode: 22112013-22112013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei

Helse Sør-Øst RHF 25112013. Offentlig journal. Periode: 22112013-22112013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei Helse Sør-Øst RHF 25112013 Offentlig journal Periode: 22112013-22112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-Øst RHF 25112013 08/00012-176 I

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08062012-08062012. Helse Sor-Øst RHF 11062012

Offentlig journal. Periode: 08062012-08062012. Helse Sor-Øst RHF 11062012 Helse Sor-Øst RHF 11062012 Offentlig journal Periode: 08062012-08062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/02514-20 Dok.dato: 29032012 Jour.dato: 08062012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 28012013-28012013. Helse Sør-Øst RHF 04022013

Offentlig journal. Periode: 28012013-28012013. Helse Sør-Øst RHF 04022013 Offentlig journal Periode: 28012013-28012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00153-201 I Dok.dato: 24012013 Jour.dato: 28012013 Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 10102012. Offentlig journal. Periode: 09102012-09102012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle.

Helse Sør-Øst RHF 10102012. Offentlig journal. Periode: 09102012-09102012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle. Offentlig journal Periode: 09102012-09102012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Offentlig journal Periode: 09102012-09102012 08/01633-96 Tilg. kode: U0

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 06092011-06092011. Helse Sør-Øst RHF 07092011

Offentlig j ournal. Periode: 06092011-06092011. Helse Sør-Øst RHF 07092011 Helse Sør-Øst RHF 07092011 Offentlig j ournal Periode: 06092011-06092011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 07092011 08/00195-97 Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15102012-15102012. Helse Sør-Øst RHF 17102012

Offentlig journal. Periode: 15102012-15102012. Helse Sør-Øst RHF 17102012 Offentlig journal Periode: 15102012-15102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00100-6 1 Dok.dato: 01102012 Jour.dato: 15102012 Arkivdel: Personal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013

Helse Sør-Øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013 Helse Sor-øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00124-139 Høgskolen i Gjøvik Sak: Høgskolesamarbeidet

Detaljer

Helse Sor-Øst RHF 19082013. Offentlig journal. Periode: 16082013-16082013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei

Helse Sor-Øst RHF 19082013. Offentlig journal. Periode: 16082013-16082013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 19082013 Offentlig journal Periode: 16082013-16082013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/00044-26 Mottaker: Spesialist Åsle-Marit

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 20112013-20112013. Helse Sor-Øst RHF 21112013

Offentlig journal. Periode: 20112013-20112013. Helse Sor-Øst RHF 21112013 Helse Sor-Øst RHF 21112013 Offentlig journal Periode: 20112013-20112013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-63 Dok.dato: 09042008 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07032013-07032013. Helse Sør-Øst RHF 08032013

Offentlig journal. Periode: 07032013-07032013. Helse Sør-Øst RHF 08032013 Offentlig journal Periode: 07032013-07032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00020-104 U Dok.dato: 03022009 Jour.dato: 07032013 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06122012 06122012. Helse Sør-Øst RHF 07122012

Offentlig journal. Periode: 06122012 06122012. Helse Sør-Øst RHF 07122012 Offentlig journal Periode: 06122012 06122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler : Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00276-454 U Eikholt - nasjonalt ressurssenter for døvblinde Dok: Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF 28062013 Offentlig journal Periode: 27062013-27062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RI-IF 28062013 08/00124-149 I

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23122013-23122013. Helse Sør-øst RHF 27122013

Offentlig journal. Periode: 23122013-23122013. Helse Sør-øst RHF 27122013 Helse Sør-øst RHF 27122013 Offentlig journal Periode: 23122013-23122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-øst RHF 27122013 08/00053-102 U

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22022013-22022013. Helse Sor-øst RHF 25022013

Offentlig journal. Periode: 22022013-22022013. Helse Sor-øst RHF 25022013 Helse Sor-øst RHF 25022013 Offentlig journal Periode: 22022013-22022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (1V): Ja Offentligjournal Periode: 22022013-22022013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27032012-27032012. Helse Sør-Øst RHF 28032012

Offentlig journal. Periode: 27032012-27032012. Helse Sør-Øst RHF 28032012 Offentlig journal Periode: 27032012-27032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RI-IF 28032012 08/00036-16 Dok.dato: 26032012 Jour.dato:

Detaljer

HELSE SØR- ØST. Offentlig journal. Journaldato20.01.2014. Journalenhet: Alle. Inngående dokumenter: Alle. Utgående dokumenter: Antall sider: 12

HELSE SØR- ØST. Offentlig journal. Journaldato20.01.2014. Journalenhet: Alle. Inngående dokumenter: Alle. Utgående dokumenter: Antall sider: 12 HELSE SØR- ØST Offentlig journal Journaldato20.01.2014 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Alle Alle Antall sider: 12 Helse Sør-øst RHF Utskriftsdato 27012014 Fra:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20032013 Offentligjournal Periode: 14032013-14032013

Helse Sør-Øst RHF 20032013 Offentligjournal Periode: 14032013-14032013 Helse Sør-Øst RHF 20032013 Offentlig journal Periode: 14032013-14032013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sør-Øst RHF 20032013 08/00127-31 Helseforetakenes

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal Periode: 13042012-13042012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00085-289 U Dok.dato: 29032012 Jour.dato: 13042012 Mottaker: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 25102011-25102011. Helse Sør-Øst RHF 26102011

Offentlig journal. Periode: 25102011-25102011. Helse Sør-Øst RHF 26102011 Offentlig journal Periode: 25102011-25102011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 26102011 08/00192-121 U Mottaker: Se e-postmottaker(e)

Detaljer

3/8/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-07-2011-03-07-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/8/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-07-2011-03-07-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-07-2011-03-07-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00044-9 Dok.dato: 3/1/2011 Jour.dato: 3/7/2011 Avsender: Spesialist

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RI-IF Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RI-IF Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sør-Øst RI-IF 17072013 Offentlig journal Periode: 11072013-11072013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Offentlig journal Periode: 11072013-11072013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06122013-06122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 06122013-06122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 06122013-06122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00295-36 Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Tolketjenesten Soknad

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 11022013 Offentlig journal Periode: 08022013-08022013

Helse Sør-Øst RHF 11022013 Offentlig journal Periode: 08022013-08022013 Helse Sør-øst RHF 11022013 Offentlig journal Periode: 08022013-08022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle A Ile Ja Ja 08/00307-16 1 Dok.dato: 29012013 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF 08072013 Offentlig journal Periode: 05072013-05072013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (x) Notater (N): Ja : Ja Helse Sor-Øst RHF 08072013 08/00672-34 Statens

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30092013-30092013. Helse Sor-Øst RHF 02102013

Offentlig journal. Periode: 30092013-30092013. Helse Sor-Øst RHF 02102013 Helse Sor-Øst RHF 02102013 Offentlig journal Periode: 30092013-30092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00111-70 Dok.dato: 24092013 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal Periode: 20062013 20062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (A): Ja Notater (N): Ja 08/00210-46 Sørlandet sykehus HF Sak: Forvaltning - EPJ / PAS Dok: Regionale

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato04.02.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl.forside: 8 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 05.02.2016

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10042013-10042013. Helse Sor-Øst RHF 11042013

Offentlig journal. Periode: 10042013-10042013. Helse Sor-Øst RHF 11042013 Helse Sor-Øst RHF 11042013 Offentlig journal Periode: 10042013-10042013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RI-IF 11042013 08/00124-131 08/00124-132

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12062013-12062013. Helse Sør-Øst RHF 13062013

Offentlig journal. Periode: 12062013-12062013. Helse Sør-Øst RHF 13062013 Offentlig journal Periode: 12062013-12062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 12062013-12062013 08/00036-29 Dok.dato: 10062013

Detaljer

Helse Sor-Øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sor-Øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Helse Sor-Øst RHF 24052013 Offentlig journal Periode: 22052013-22052013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-øst RHF 24052013 08/00326-11 Spesialist

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16122013-16122013. Helse Sor-øst RHF 18122013

Offentlig journal. Periode: 16122013-16122013. Helse Sor-øst RHF 18122013 Helse Sor-øst RHF 18122013 Offentlig journal Periode: 16122013-16122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 16122013-16122013

Detaljer

Helse Sor-øst RHF 05052011. Offentlig journal. Periode: 28042011-28042011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N)

Helse Sor-øst RHF 05052011. Offentlig journal. Periode: 28042011-28042011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N) Helse Sor-øst RHF 05052011 Offentlig journal Periode: 28042011-28042011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N) Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 05052011 08/00235-26 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 17102012-17102012. Helse Sør-øst RI-IF 18102012

Offentlig journal. Periode: 17102012-17102012. Helse Sør-øst RI-IF 18102012 Helse Sør-øst RI-IF 18102012 Offentlig journal Periode: 17102012-17102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00821-98 Dok.dato: 17102012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02122013-02122013. Helse Sor-Øst RHF 03122013

Offentlig journal. Periode: 02122013-02122013. Helse Sor-Øst RHF 03122013 Helse Sor-Øst RHF 03122013 Offentlig journal Periode: 02122013-02122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (A): Nei 08/00672-17 Mottaker: 08/00677-11 Mottaker:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01102012-01102012. Helse Sør-Øst RHF 02102012

Offentlig journal. Periode: 01102012-01102012. Helse Sør-Øst RHF 02102012 Offentlig journal Periode: 01102012-01102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 01102012-01102012 08/00053-100 X Dok.dato: 22062012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012 Helse Sor-Øst RHF 30082012 Offentlig journal Periode: 29082012-29082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 30082012 08/00565-8 Avsender:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato 17.02.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato 17.02.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 17.02.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 8 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 18022014 - Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 25042012-25042012. Helse Sør-Øst RHF 27042012

Offentlig journal. Periode: 25042012-25042012. Helse Sør-Øst RHF 27042012 Offentlig journal Periode: 25042012-25042012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00020-151 U Dok.dato: 20042012 Jour.dato: 25042012 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 21032013-21032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 21032013-21032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 21032013-21032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00012-172 I Dok.dato: 13032013 Jour.dato: 21032013 Avsender: Sykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF 21032011 Offentlig journal Periode: 16032011-16032011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 21032011 08/00276-328 I Avsender:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 17012014-17012014. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 17012014-17012014. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 17012014-17012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/00398-112 I Arkivdel: Personalmapper 08/00604-90 Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer