U, 14/ Vedrørende søknad om studiepermisjon. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. U, 14/ Vedrørende søknad om permisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U, 14/01150-2 Vedrørende søknad om studiepermisjon. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. U, 14/01167-2 Vedrørende søknad om permisjon"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ Vedrørende søknad om studiepermisjon Studentmappe - /Anne Aandalen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Vedrørende søknad om permisjon Studentmappe - /Anne Aandalen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Omgjøring av sensurvedtak for SPL1004 Anatomi/fysiologi Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Oppsigelse av studieplass Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 14/ Omgjøring av sensurvedtak for SPL2041D Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Ressursavtale mellom Oppland Fylkeskommune og ang. 100 % finansiering av en stilling ved CCIS Etablering av CCIS ved Oppland fylkeskommune Journaldato: Tilg. kode: Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

2 I,, N, X, S I, 14/ Klage på sensurvedtak i emnet REA2071 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Klage på sensurvedtak i emne REA2091 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - Senter for omsorgsforskning /Hilde Thygesen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Søknad om gjennopptagelse av studiet Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 14/ Svar på søknad om gjennopptagelse av studiet Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Rektors oppnevning av førstelektorutvalget Førstelektorutvalget Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 642

3 I,, N, X, S X, 14/ Referat FL.docx Førstelektorutvalget Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 642 I, 14/ Søknad om permisjon i studiet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 14/ Opprettholdelse av sensurvedtak for SPL2041D Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Klage på sensurvedtak i emne SMF2111 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Bekreftelse bestått doktorgradsprøve PhD kandidatmappe - Eksterne med systemtilgang (FEIDE-ID) /Sukalpa Chanda Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Rektors godkjenning av doktorgradsprøve og kreeing til philosophiae doctor PhD kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S I, 14/ Final examination report. Signed. - PhD kandidatmappe - Norwegian Information Security Lab(NISlab) /Patrick Bours Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Approval public defense.signed. - PhD kandidatmappe - Norwegian Information Security Lab(NISlab) /Patrick Bours Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Approval trial lecture. Signed. - PhD kandidatmappe - Norwegian Information Security Lab(NISlab) /Patrick Bours Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Kunngjøring av disputas 12. juni 2015/ Announcement of public dissertation defense 12 June PhD kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Opprettholdelse av sensurvedtak for ERG1011 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Klage på sensurvedtak i emnet SPL1012 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

5 I,, N, X, S, 14/ Melding om ikke bestått resultat i praksis - Informasjon om rettigheter og klagegang Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Gunn Marie Rognstad Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Klage på sensurvedtak i emnet SPL1012 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument, 14/ Omgjøring av sensurvedtak for SPL1004 Anatomi/fysiologi Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Klage over formelle feil ved eksamen Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Grete lsrud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 14/ Rektors oppnevning av settemedlem for intern opponent i bedømmelseskomiteen - PhD-kandidatmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student

6 I,, N, X, S X, 14/ Rektors godkjenning av doktorgradsprøve og kreering til philosophiae doctor - PhD-kandidatmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Kunngjøring av disputas 19. juni 2015 / Announcement public dissertation defense 19 June PhD-kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Tema for prøveforelesning - PhD-kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Avhandlingen offentliggjort på biblitekets nettsider PhD-kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Final examination report PhD-kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Final Examination Report - PhD-kandidatmappe - Norwegian Information Security Lab(NISlab) /Patrick Bours Dok. dato: Arkivdel: Student

7 I,, N, X, S I, 14/ Approval dissertation defense - PhD-kandidatmappe - Norwegian Information Security Lab(NISlab) /Patrick Bours Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Approval trial lecture - PhD-kandidatmappe - Norwegian Information Security Lab(NISlab) /Patrick Bours Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Tilsagn om tilskudd til Tidsberegnet lønnstilskudd - Praksisplass ved NAV tiltak Oppland Personalseksjonen /Stine Bredesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Oppsigelse av 30% stilling Personalmappe - Seksjon for sykepleie /Kerstin Petzäll Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Inpassing eksternt emne fra io: D0611 Theory of Science and Ethics PhD-kandidatmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Stein Runar Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S X, 14/ Informasjon om innpassing av eksternt emne fra io - PhD-kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Oversender merknader til sakkyndig vurdering Personalmappe - Sakkyndig komite Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Ang. tjenestefri for tillitsvalgte Personalmappe - Økonomi og driftsseksjonen /Hanne Synnøve Kleiven Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 N, 14/ Engasjement av phd Jingjing Yang Personalmappe - Seksjon for elektro og maskin /Halgeir Leiknes Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Registrering for klarering i Bolk før kompendiene settes i produksjon Ny Kopinor-avtale for høyere utdanning Kopinor IT - seksjonen /Stian Husemoen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Plan for overgang til digital postkasse - Kopi av brev sendt til Direktoratet for forvaltning og IKT Tilbud: Sikker Digital Post Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTN) Biblioteksseksjonen /Klaus Jøran Tollan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042

9 I,, N, X, S I, 15/ Påminnelse om Riksrevisjonens brukerundersøkelse for regnskapsrevisjon Regnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015 Riksrevisjonen Journaldato: Tilg. kode: Offl 14 Økonomi og driftsseksjonen /Anne Hilde Ruen Nymoen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 133 I, 15/ Sekretariat for NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Kontaktperson for NARMA - norsk nettverk for forskningsadministrasjon niversitets- og høgskolerådet - HR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Supplerende tildelingsbrev - nye studieplasser i 2015 Statsbudsjettet for 2015 kap Tildelingsbrev for Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Gunn Marie Rognstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 115, Tatt til etterretning I, 15/ HiG - Etatsstyring Tilbakemelding Statsbudsjettet for 2015 kap Tildelingsbrev for Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Økonomi og driftsseksjonen /Kai Robert Jakobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 115, 15/ Oversendelse av brev fra Kunnskapsministeren Høgskolestyret 2015 Ingegerd Palmér Jonathan Sørfonden Thor Svegården Studie-og forskningsseksjonen /Maria Lillemoen Seksjon for sykepleie /Sigrid Wangensteen Seksjon for helse, teknologi og samfunn /Dag Waaler Norwegian Media Technology Lab (MTL) /Ivar Farup Seksjon for elektro og maskin /Are Strandlie Hilde Søndrol Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011

10 I,, N, X, S I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet REA2091 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emne IMT2431 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet REA2091 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet IMT1082 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emne IMT2431 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet BYG2251 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X, S I, 15/ SV: Sykepleierstudenter i psykiatri praksis Forespørsel om studieplasser i veiledet praksis innen psykiatri - medisn og kirurgi skoleåret Åse Hjellet Mæhlum Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet SMF2062 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet ELE3381 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av emne - Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Oppsigelse av studieplass Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra Signering av særavtale om praksis for ergoterapistudent er i Hedmark Kongsvinger kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

12 I,, N, X, S I, 15/ Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra Signering av særavtale om praksis for ergoterapistudent er i Hedmark Sør-Aurdal kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra Signering av særavtale om praksis for ergoterapistudent er i Hedmark Grue kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra Signering av særavtale om praksis for ergoterapistudent er i Hedmark Tolga kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen 435 I, 15/ Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra Signering av særavtale om praksis for ergoterapistudent er i Hedmark Trysil kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Særavtale om praksis i kommunen for studenter i sykepleie- og ergoterapiutdanning fra Re-signering av særavtale om praksis for sykepleirstudenter og ergoterapistudenter i Oppland og Ringsaker Nordre Land kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Særavtale om praksis i kommunen for sykepleie- og ergoterapiutdanning fra Re-signering av særavtale om praksis for sykepleirstudenter og ergoterapistudenter i Oppland og Ringsaker Vågå kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

13 I,, N, X, S I, 15/ Særavtale om praksis i kommunen for sykepleie- og ergoterapiutdanning fra Re-signering av særavtale om praksis for sykepleirstudenter og ergoterapistudenter i Oppland og Ringsaker Vang kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Registering av norske ingeniør- og sivilingeniørutdanninger i FEANI Index Registering av norske ingeniør- og sivilingeniørutdanninger i FEANI Index NITO Norges ingeniør og teknologiorganisasjon Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Gunn Marie Rognstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400 I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet SMF2251 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om utvidet tid på eksamen Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument X, 15/ Politiattest Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/003-3 Svar på overflytting Overflytting til, Bachelor i sykepleie Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513

14 I,, N, X, S I, 15/ Klage på sensurvedtak i emne REA2091 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage over formelle feil ved praksis ved kirurgisk avdeling 10B, SIHF Lillehammer Studentmappe - Offl 12 Studie-og forskningsseksjonen /Grete lsrud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Ettersending av karakterutskrift Søknad om overflytting til, videreutdanning i anestesisykepleie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513, Tatt til etterretning I, 15/ Ettersending av karakterutskrift Søknad om overflytting til videreutdanning i anestesi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513, Tatt til etterretning, 15/ Bygg- og brukerutstyr Prosjekt nybygg campus Gjøvik Statsbygg, Region Øst Fellesadministrasjonen /Inge Øystein Moen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 031, 15/ Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S, 15/ Høring fra om forslag til felles fusjonsplattform for det nye NTN Fusjon - Nye NTN Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTN) Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Nils Rui Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002 I, 15/ Sammenslåing av NTN, (HiG), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Fusjon - Nye NTN Kunnskapsdepartementet Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002, Tatt til orientering I, 15/ Anmodning om opplysninger - Søknad om utvidet overtid Søknad om tillatelse i henhold til Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.m del 6 om utvidet bruk av overtid Arbeidstilsynet Trondheim /Jan Kåre Testad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad på stillingen Førsteamanuensis/førsstelektor/høgskolelektor i samfunnsvitenskap Lisbeth Tengelsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Bekreftelse på motatt søknad Førsteamanuensis/førsstelektor/høgskolelektor i samfunnsvitenskap Personalseksjonen /Per David Nielsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ nderretning til klager - Saken er henlagt Anmeldelse av tyveri Politiet, Vestoppland politidistrikt Økonomi og driftsseksjonen /Ove Asmund Putten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 005

16 I,, N, X, S I, 15/ Offentlig søkerliste Laboratorieingeniør bygg I, 15/ tvidet søkerliste Laboratorieingeniør bygg I, 15/ Spørsmål angående stillingen Laboratorieingeniør bygg Morten Karlsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ tvidet søkerliste 6 funded Ph.DStudentships: Computer Science and Information Security 216 I, 15/ Offentlig søkerliste Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - Bygg konstruksjonsteknikk I, 15/ tvidet søkerliste Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - Bygg konstruksjonsteknikk 212.1

17 I,, N, X, S I, 15/ Offentlig søkerliste Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - universell utforming I, 15/ tvidet søkerliste Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - universell utforming I, 15/ Offentlig søkerliste Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - Bygg og anleggsteknikk I, 15/ tvidet søkerliste Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - Bygg og anleggsteknikk I, 15/ Internrevisjon i staten Nye krav om bruk av internrevisjon i statlige virksomheter Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsseksjonen /Kai Robert Jakobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 121, 15/ Vedrørende søknad om overflytting til, Nasjonal Paramedic Søknad om overflytting til, Nasjonal Paramedic Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513

18 I,, N, X, S X, 15/ epost-utveksling vedr. kandidat med dekan Nils K. Svendsen Invitasjon til å delta i referansegruppe for Es rammeprogram Horisont 2020, på tema Secure societies, societal challenge 7 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016.2, 15/ Innmelding av kandidat til referansegruppe Invitasjon til å delta i referansegruppe for Es rammeprogram Horisont 2020, på tema Secure societies, societal challenge 7 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Bestillingsbrev til institusjonene - karakterpanel for bachelor i ingeniør Karakterundersøkelser i realfag og teknologi i 2015 Brekke Marianne /Nils Rui 450 Besvart med utgående dokument I, 15/ Offentlig søkerliste Professor/førsteamanuensis Geomatikk I, 15/ tvidet søkerliste Professor/førsteamanuensis Geomatikk I, 15/ Offentlig søkerliste Førsteamanuensis/førstelektor i inforamtikk - Medieteknologilaboratoriet ( MTL ) 212.1

19 I,, N, X, S I, 15/ tvidet søkerliste Førsteamanuensis/førstelektor i inforamtikk - Medieteknologilaboratoriet ( MTL ) 212.1, 15/ / Søknad om utsettelse av eksamen i emne REA2101 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Offentlig søkerliste Konsulent/Førstekonsulent - Studie- og forskningsseksjonen - Enhet for Internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ tvidet søkerliste - Konsulent/Førstekonsulent - Studie- og forskningsseksjonen - Enhet for Internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Vedrørende søknad om intern overflytting mellom studieprogram Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Synspunkter/innspill til innholdet i Gjøvik kommunes Handlingsdel for kommuneplanens samfunnsdel Synspunkter/innspill til innholdet i Gjøvik kommunes Handlingsdal for kommuneplanens samfunnsdal - som del i kommunens Styringsdokument for 2016 Gjøvik kommune Studie-og forskningsseksjonen /Nils Rui Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

20 I,, N, X, S, 15/ Vedrørende søknad om intern overflytting Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedrørende søknad om intern overflytting Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedrørende søknad om intern overflytting Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedrørende søknad om intern overflytting Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedrørende søknad om intern overflytting Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedrørende søknad om intern overflytting - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

21 I,, N, X, S I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet IMT 1082 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Videresending av høring - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kunnskapsdepartementet Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, Tatt til etterretning I, 15/ Orientering om endring i mastergradsforskriften Orientering om endring i mastergradsforskriften Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Gunn Marie Rognstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000, Tatt til etterretning I, 15/ Kartlegging av undervisningstilbud som omhandler korrupsjon Kartlegging av undervisningstilbud som omhandler korrupsjon niversitets- og høgskolerådet - HR Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Gunn Marie Rognstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 430 I, 15/ Invitasjon til å foreslå kandidater til nytt programstyre for SAMKL-programmet Invitasjon til å foreslå kandidater til nytt programstyre i SAMKL-programmet Norges forskningsråd Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Gunn Marie Rognstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016.2, Tatt til orientering I, 15/ Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Journaldato: Tilg. kode: Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

22 I,, N, X, S I, 15/ Vurdering av tidligere utdanning for godkjenning av bachelor. - Vurdering av tidligere utdanning Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen 49 I, 15/ Rekrutering av representanter til faglig referansegruppe for Regional kompetansetjeneste i pasient- og pårørendeopplæring, RK-PPO Representanter til faglig referansegruppe Sørlandet Sykehus HF Journaldato: Tilg. kode: Senter for omsorgsforskning /Maren Kristine Raknes Sogstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om fri bachlor-grad Søknad om fri bachlor-grad Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen 463 I, 15/ Demensplan Høring Demensplan 2020 Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Journaldato: Tilg. kode: Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Demensplan Høring- Vedlegget manglet i forrige e-post Demensplan 2020 Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Journaldato: Tilg. kode: Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Høring - NO 2015: 8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser Høring - NO 2015: 8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, Tatt til orientering

23 I,, N, X, S I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet IMT3912 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak - Vedlegg Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet SMF2251 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet SMF2151 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Bruk av samarbeidsmidler til kvalitetsutvikling av praksisstudier for høgskole/ia og helseforetak/sykehus i årlig rapportering Bruk av samarbeidsmidler til kvalitetsutvikling av praksisstudier for høgskole og helseforetak/sykehus 2014 Helse Sør-Øst RHF Avdeling for helse, omsorg og sykepleie /Roger Lian Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Organisering av studentvelferden til studentene ved NTN Organisering av studentvelferden til studentene ved NTN Kunnskapsdepartementet Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 55, Tatt til orientering

24 I,, N, X, S I, 15/ Åpent brev til ledelsen ved HiG Organisering av studentvelferden til studentene ved NTN Studentparlamentet Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 55 I, 15/ Referansegruppe for E-helse Invitasjon til å fortsette arbeidet i referansegruppe/formelt nettverk for helseforskningen i Horisont 2020 og ERA Norges forskningsråd Avdeling for helse, omsorg og sykepleie /Roger Lian Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om intern overflytting ved Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet SMF1261 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Samarbeidsavtale mellom Eidsiva Bredbånd og Høgskolen i jøvik vedrørende nærings PhD Samarbeidsavtale mellom Eidsiva Bredbånd og Høgskolen i jøvik vedrørende nærings PhD Eidsiva Bredbånd Avdeling for informatikk og medieteknikk /Nils Kalstad Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081 I, 15/ Søknad om innpasning av enkeltemner - Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student

25 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om intern overflytting mellom studieprogram Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Vedrørende søknad om intern overflytting mellom studieprogram Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fritak emner Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om godskriving og faglig godkjenning av dansk sykepleierutdanning Søknad om godskriving og faglig godkjenning av dansk sykepleierutdanning Studie-og forskningsseksjonen /Gunn Marie Rognstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472, 15/ SV: Leieavtale Gjøvikhallen Personalseminar 2015 Helene Floor Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 273 I, 15/ Skype for Business for H-sektoren (tidligere Lync) Skype for Business for universitets- og høgskolesektoren ninett AS IT - seksjonen /Stian Husemoen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042

26 I,, N, X, S I, 15/007-1 Klage på sensurvedtak i emnet IMT1082 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emne SMF2111 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emne REA2091 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emne SMF2111 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emne MHL4011 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emne MHL4011 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student

27 I,, N, X, S I, 15/ Klage på sensurvedtak i emne MHL4011 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emne IMT3950 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student