U, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren"

Transkript

1 I, 14/011-8 Klage på sensurvedtak i emnet BYG1371 Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren Kunnskapsdepartementet Studie-og forskningsseksjonen /Nils Rui Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002 I, 14/ Søknad om oppmelding til IMT3912 "Bacheloroppgave. IMT " høst vår 2016 Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen X, 14/ Komplett endringsliste - H-loven per Informasjon om endringer i universitets- og høyskoleloven Studie-og forskningsseksjonen /Nils Rui Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 003, 14/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk, 14/012-6 Innvilgelse av søknad om geografisk særtildeling av praksisplass Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold

2 I, 14/ Søknad om innpassing/fritak i REA1131. Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen i emnet IMT1401 Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen i emnet SMF1261 Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 14/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk I, 14/ Søknad om permisjon i studiet Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen i emnet SPL 2041 Dok. dato: Arkivdel: Student

3 I, 14/ Søknad om særtildeling av praksisplass Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold I, 14/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen/bruk av hjelpemidel Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om særtildeling av praksisplass Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold I, 14/ Søknad om sætildeling av praksisplass Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold I, 14/ Søknad om bacheloroppgave i informasjonssikkerhet Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om dispensasjon for bachelor bestemmelsen - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen

4 I, 14/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen/bruk av hjelpemidel Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilgelse av søknad om geografisk særtildeling av praksisplass Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold, 14/ Innvilgelse av søknad om særtildeling av praksisplass Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold X, 14/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Individuell studieplan Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth

5 , 14/ Individuell utdanningsplan Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth, 14/ Individuell studieplan Thana - Avdeling for helse, omsorg og sykepleie /Astrid Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Klage på sensurvedtak i emnet SPL1004, 14/ Individuell utdanningsplan Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/019-5 Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilgelse av søknad om geografisk særtildeling av praksisplass Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold

6 , 14/ Innvilgelse av søknad om geografisk særtildeling av praksisplass Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold X, 14/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om fritak fra emner , Besvart med utgående dokument, 14/ Søknad om fritak fra emner - I, 14/ Klage på sensurvedtak i emnet SPL1004D Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen X, 14/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student

7 , 14/ Individuell studieplan Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen i emnet SPL1004 I, 14/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen/bruk av hjelpemidel Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om skriftlig skoleeksamen utenfor campus Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart pr telefon I, 14/ Confirm the credit requirement for PhD PhD-kandidatmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Stein Runar Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ SV: Confirm the credit requirement for PhD PhD-kandidatmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Stein Runar Olsen

8 I, 14/ Progress report PhD spring 2015 PhD-kandidatmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Stein Runar Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Re: SV: Change in supervision team for PhD candidate PhD-kandidatmappe - Norwegian Information Security Lab(NISlab) /Stephen Wolthusen Studie-og forskningsseksjonen /Stein Runar Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Oppsigelse av studieplass - Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen Besvart med utgående dokument

9 , 14/ Forespørsel om praksisplass for 1.års sykepleiestudenter ved HIG, 13.april - 19.juni 2015 Forespørsel om PRAKSISPLASSER FOR SYKEPLEIESTDENTER i i heldøgns institusjon VÅREN VEILEDET PRAKSIS (VPS 1002) Gjøvik kommune Lillehammer Helsehus Ringsaker Kommune Lom Helseheim Skjåkheimen Vågåheimen Sel Sjukeheim Lesja Sjukeheim Sundheim bo - og treningssenter Sørheim Alders- og Sykehjem Ringebu Alders- og Sykehjem Tretten Alders - og Sykehjem Gausdal kommune Landmo Sykehjem Sør Aurdalsheimen Sørbyen Omsorgssenter Øystre Slidre Sjukeheim Vestre Slidre Sjukeheim Vangsheimen Hovli Sykehjem Gimle Sykehjem og Raufosstun Marka Alders- og Sykehjem / Gran Sykehjem Lunner Sykehjem Jevnaker Omsorg og - Rehab senter Haugtun Omsorgssenter Nordbyen Omsorgssenter Åslundmarka Omsorgssenter Fredheim omsorgssenter Etnedalsheimen Aurdalsheimen Fagertun sykehjem Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 14/ Klage på sensurvedtak/ i emnet REA2071 Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student

10 I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen i emnet REA Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 14/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk - X, 14/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Revidert studieforskrift for Forskrift om opptak studier og eksamen ved Lovdata Studie-og forskningsseksjonen /Nils Rui Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 40 I, 14/ Søknad om å skrive bachelor oppgave - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen

11 N, 15/ Notat vedr. Varslingssak Varsel om kritikkverdige forhold, Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Fellesadministrasjonen /Inge Øystein Moen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 019 I, 15/ Søknad om dispensasjon for Bachelor - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen, 15/ VS: Valg av medlemmer fra høgskolene. NTNs styrevedtak Høgskolestyret 2015 Høgskolestyret Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 I, 15/ Søknad om innpassing av emne, Besvart med utgående dokument, 15/ Søknad om emnefritak Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører - behov for informasjon om studier som ikke er innrapportert til NOKT Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Studie-og forskningsseksjonen /Gro Jeppestøl Vatne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400

12 , 15/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk I, 15/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen i emnet SMF 2181 Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk I, 15/ Søknad Bachelor Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen, 15/ / Søknad om innpassing av emne Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes N, 15/ Godskriving av emne SMF3081F Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes Seksjon for økonomi /Eirik Bådsvik Hamre Korsen

13 , 15/ Søknad om innpassing av emne Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes, 15/ FORESPØRSEL OM PRAKSISPLASSER FOR SYKEPLEIESTDENTER i INSTITSJONSBASERTOMSORG HØSTEN VEILEDET PRAKSIS (VPS 1002) FORESPØRSEL OM PRAKSISPLASSER FOR SYKEPLEIESTDENTER i INSTITSJONSBASERTOMSORG HØSTEN VEILEDET PRAKSIS (VPS 1002) Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Søknad om unntak fra krav for IMT Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Ettersendelse av dokumentasjon Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen, Tatt til etterretning X, 15/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student

14 I, 15/ Søknad om innpassing av emne Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Søknad om emnefritak I, 15/ Særavtale pm praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HiG Signering av særavtale om praksis for ergoterapistudent er i Hedmark Eidskog kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Særavtale om praksis i kommunen for studenter i sykepleie- og ergoteraputdanning fra HiG Re-signering av særavtale om praksis for sykepleirstudenter og ergoterapistudenter i Oppland og Ringsaker Vestre Toten kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Særavtale pm praksis i kommunen for studenter i sykepleie- og ergoterapiutdanning fra HiG Re-signering av særavtale om praksis for sykepleirstudenter og ergoterapistudenter i Oppland og Ringsaker Vestre Slidre kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 15/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I, 15/ Nybygg ved Prosjekt nybygg campus Gjøvik Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 031, 15/ Div. e-poster i forbindelse med parkering Prosjekt nybygg campus Gjøvik Statsbygg, Region Øst Fellesadministrasjonen /Inge Øystein Moen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 031 I, 15/ Oppfølging fusjon - NTN, HiG, HiÅ, HiST" Fusjon - Nye NTN Kunnskapsdepartementet Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002, 15/ Stillingen er besatt Førsteamanuensis/førsstelektor/høgskolelektor i samfunnsvitenskap Til søkerne på stillingen Personalseksjonen /Per David Nielsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/008-2 Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student

16 X, 15/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ "Re: Tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag, samt søknad om og skrive bacheloroppgave individuelt." Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad på særskilt grunnlag. Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen X, 15/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Varsel om "Mulig ikke bestått" praksis Seksjon for sykepleie /Tone Stomlien Dok. dato: Arkivdel: Student

17 N, 15/ Skikkethetsvurdering for ergoterapi-, sykepleier- og radiografstudenter Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth Seksjon for sykepleie /Tone Stomlien Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Motatt tvilsmelding ved særskilt skikkethetsvurdering Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Skjema for vurderingssamtale Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Karakterdata fra HiG om realfag og teknologi til Karakterundersøkelsen 2015 Karakterundersøkelser i realfag og teknologi i 2015 niversitets- og høgskolerådet - HR Studie-og forskningsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 450 I, 15/ Søknad. Skrive bacheloroppgave til estimert tid. Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen I, 15/ Sak 08/02392 Bruk av samarbeidsmidler til kvalitetsutvikling av praksisstudier for høgskole/ia og helseforetak/sykehus i årlig rapportering Bruk av samarbeidsmidler til kvalitetsutvikling av praksisstudier for høgskole og helseforetak/sykehus 2014 Helse Sør-Øst RHF Seksjon for helse, teknologi og samfunn /Heidi Vifladt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

18 , 15/ Søknad om innpasning av enkeltemner - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om godskriving og faglig godkjenning av dansk sykepleierutdanning - Søknad om godskriving og faglig godkjenning av dansk sykepleierutdanning Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472 X, 15/ Politiattest Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av emne Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Søknad om innpassing av emne Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes, 15/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk -

19 , 15/ Søknad om innpassing/fritak av emner for første semester - Søknad om innpassing/fritak av emner for første semester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 536 I, 15/ Søknad om å gjenåpne studierett Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Søknad om innpassing/fritak i emner. Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om å få gå opp til Bachelor våren 2016 Offl 12 Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen, 15/ / Søknad om fritak for emne IMT 2282 Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen I, 15/ Gjennomføring av nasjonal deleksamen i bachelorstudiet i sykepleie, høsten 2015 Nasjonal deleksamen - videre oppfølging Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Studie-og forskningsseksjonen /Gunn Marie Rognstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002

20 I, 15/ Informasjonsbrev til studenter om nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi Nasjonal deleksamen - videre oppfølging Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Studie-og forskningsseksjonen /Gunn Marie Rognstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002 I, 15/ Vedrørende søknad om intern overflytting, søker "nr 9260 Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ / Vedrørende søknad om intern overflytting, søker "nr / / Søknad om intern overflytting ved høyskolen i Gjøvik 15/ / Søknad om innpassing av emne Jomar Stokke, 15/ / Søknad om innpassing av emne Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth

21 I, 15/ Søknad om særordning til eksamen Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen I, 15/ Søknad om innpassing/fritak i emner, 15/ / Søknad om å bruke HiG som ekstern eksamensskole - Søknad om å bruke HiG som ekstern eksamensskole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 449, 15/ Søknad om fritak fra emner og overflytting til 2 året bachelor i sykepleie Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth, 15/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk Søknad om 4. forsøk til eksamen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 447, 15/ Søknad om innpassing av emne

22 , 15/ Søknad om innpassing av emne, 15/ / Søknad om innpass av av fag I, 15/ Innpass av" fag, økon"omi og lei"ing, fleks"ibel Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Innpass fag økonomi "og leiing," fleksibel Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om eksamen utenfor campus, 15/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk

23 , 15/009-2 Søknad om innpassing av emne, 15/ Avslag på søknad om fjerde eksamensforsøk, 15/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk, 15/ / Søknad om fritak i emner I, 15/ Ny søknad om fritak Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes, 15/ Innvilgelse av søknad om geografisk særtildeling av praksisplass Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold

24 , 15/ Søknad om innpassing av emne, 15/ Individuell utdanningsplan Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth I, 15/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen i emnet SPL Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen i emnet SPL 2031 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Søknad om fritak av emne, 15/ Innvilgelse av søknad om innpassing av emne Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes Dok. dato: Arkivdel: Student

25 I, 15/ Søknad om fritak i emner I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet BYG 1371 Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen I, 15/ Søknad om fritak Semester 1 (Høst) 2015 Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes, 15/ Retur av underskrevet support- og vedlikeholdsavtale for Bibliotheca-produkter tvidelse av support- og vedlikeholdsavtale for Bibliotheca-produkter Axiell Danmark A/S Biblioteksseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042, 15/ Retur av kjøpsavtale - Smartgate 600 og Smartbranch utvidelse Kjøpsavtale - Smartgate 600 og Smartbranch utvidelse Axiell Danmark A/S Biblioteksseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 15/ Søknad om innpass/fritak emner Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes Dok. dato: Arkivdel: Student

26 I, 15/ Innpassing i enkeltemner tatt ved et annet lærersted Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innpassing i enkeltemner tatt ved et annet lærersted I, 15/ Søknad om innpassing av emne Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Fraskrivelse av studieplass. - Oppsigelse av studieplass Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 530 I, 15/ Søknad om innpassing av emne Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Søknad om emnefritak

27 I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet SMF1042 Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søkned for å gjennomføre Masteoppgave våren" 2016, opptag som student 2015/2016" - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fritak/mulighet til endring - Idelab Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Søknad om fritak/mulighet til endring - Idelab Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes I, 15/ Søknad om innpassing av tidligere gjennomførte emner Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fritak i emner ved høyskolen i Gjøvik - Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth Dok. dato: Arkivdel: Student

28 I, 15/ Søknad om permisjon Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om oppmelding til Bachelor Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen i emnet REA Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk - I, 15/ Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger av 9. februar 2006 nr. 129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger av 9. februar 2006 nr. 129 Kunnskapsdepartementet Personalseksjonen /Jan Kåre Testad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002 I, 15/ Søknad om permisjon Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

29 I, 15/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen i emnet BYG2251 Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk I, 15/ Søknad om fritak enkeltemne (REA1131) Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Invitasjon til komkuranse - Evaluering av BPA Ringsaker kommune Invitasjon til komkuranse - Evaluering av BPA Ringsaker kommune Ringsaker kommune Offl 23 første ledd Senter for omsorgsforskning /Maren Kristine Raknes Sogstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen / Bruk av hjelpemiddel Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen / Bruk av hjelpemiddel Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen

30 I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen / Bruk av hjelpemiddel Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen / Bruk av hjelpemiddel Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Ettersendelse av flere vedlegg til søknad om tilrettelegging Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen / Bruk av hjelpemiddel Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen / Bruk av hjelpemiddel Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen I, 15/ Søknad om innpassing av emne Offl , Besvart med utgående dokument

31 , 15/ Søknad om emnefritak I, 15/ Søknad om innpassing av emne , Besvart med utgående dokument, 15/ Søknad om emnefritak I, 15/ Søknad om innpassing av emne , Besvart med utgående dokument, 15/ Søknad om innpassing av emne I, 15/ Søknad om innpassing av emne Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes

32 I, 15/ Søknad om innpassing av emne, Besvart med utgående dokument, 15/ Søknad om emnefritak Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av emne Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av emne Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av emne Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Søknad om innpassing av emner Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes

33 I, 15/ Søknad om dispensasjon for å skrive bacheloroppgave Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om særtildeling av praksisplass Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Avslag på søknad om særtildeling av praksisplass Offl 11 Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen I, 15/ Søknad om innpassing/fritak i emner Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet SMF1042 Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen

34 I, 15/ Coopperative Agreement betwen Gjøvik niversity College, Departement of Health, Care an Nursing and The Institute for Mindfulness-Based Approaches, Sign, januar 2015 Coopperative Agreement betwen Gjøvik niversity College, Departement of Health, Care an Nursing and The Institute for Mindfulness-Based Approaches The Institute for Mindfulness-Based Approaches, Avdeling for helse, omsorg og sykepleie /Roger Lian Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 073 I, 15/ Coopperative Agreement betwen Gjøvik niversity College, Departement of Health, Care an Nursing and The Institute for Mindfulness-Based Approaches, Justert og signert juni 2015 Coopperative Agreement betwen Gjøvik niversity College, Departement of Health, Care an Nursing and The Institute for Mindfulness-Based Approaches The institute for Mindfulness-Based Approaches Avdeling for helse, omsorg og sykepleie /Roger Lian Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 073 I, 15/ Avtale mellom og Akershus universitetssykehus ( Ahus ) ad. videreutdanning i dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse Avtale mellom og Akershus universitetssykehus ( Ahus ) ad. videreutdanning i dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse Akershus universitetssykehus ( Ahus ) Avdeling for helse, omsorg og sykepleie /Roger Lian Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081 I, 15/ Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet HF Alderspsykiatrisk forskningssenter og om utdanning Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet HF Alderspsykiatrisk forskningssenter og om utdanning Sykehuset Innlandet HF Alderspsykiatrisk forskningssenter Avdeling for helse, omsorg og sykepleie /Roger Lian Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081 I, 15/ Avtale mellom, avd. HOS og Sykehuset Innlandet HF, avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering Muskel- og skjelettsmerter 2015/2016- Videreutdanning i oppmerksomt nærvær Avtale mellom, avd. HOS og Sykehuset Innlandet HF, avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering Muskelog skjelettsmerter 2015/2016- Videreutdanning i oppmerksomt nærvær Sykehuset Innlandet HF, avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering Muskel- og skjelettsmerter Avdeling for helse, omsorg og sykepleie /Roger Lian Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081

35 I, 15/ Søknad om permisjon i studiet Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om å gjennoppta bacheloroppgave til våren 2016 Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen I, 15/ Søknad om å skrive bacheloroppgave høst 2015 Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen I, 15/ Søknad om sætildeling av praksisplass Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen / Bruk av hjelpemiddel Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen / Bruk av hjelpemiddel Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen

36 I, 15/ Søknad om innpassing av emne Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om delstudium i utlandet Studie-og forskningsseksjonen /Gunnar Bergseth Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om delstudium i utlandet Studie-og forskningsseksjonen /Gunnar Bergseth Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ SØKNAD OM INNPASSING/FRITAK I EMNER, I, 15/ Databehandleravtale med Bibsys Databehandleravtale Bibsys Biblioteksseksjonen /Klaus Jøran Tollan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042, 15/ nderskrevet databehandleravtale Databehandleravtale Bibsys Biblioteksseksjonen /Klaus Jøran Tollan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042

37 I, 15/ SØKNAD OM INNPASSING/FRITAK I EMNER , Besvart med utgående dokument, 15/ SØKNAD OM INNPASSING/FRITAK I EMNER I, 15/ Søknad om dispensasjon Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen I, 15/ Søknad om bacheloroppgave maskiningeniør TØL3905 Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen I, 15/ Søknad om fritak i emner - I, 15/ Fullmakt Studie-og forskningsseksjonen /Anneli Torsbakken Østlien

38 I, 15/ Søknad om innpassing av emne Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes I, 15/ Søknad om innpassing av emne Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth I, 15/ Søknad om innpassing/fritak i emner

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik I,, N, X, S I, 14/01188-8 Klage på sensurvedtak i emnet SPL 2031 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/01256-6 Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Detaljer

I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Avskjermet. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/ Pause fra studie - Avskjermet

I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Avskjermet. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/ Pause fra studie - Avskjermet I, 14/01301-18 Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Studentmappe - I, 14/01549-5 Pause fra studie - Studentmappe - Dok. dato: 12.08.2015 Arkivdel: Student 19.08.2015, Besvart med utgående dokument I,

Detaljer

I, 14/01235-2 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/01268-4 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151

I, 14/01235-2 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/01268-4 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151 I,, N, X, S I, 14/01235-2 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151 I, 14/01268-4 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151 I, 14/01343-2 Klage på sensurvedtak i emne IMT4904 Studie-og forskningsseksjonen /Lise

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren tgående internt produsert, 14/01175-2 Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i H-sektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

U, 14/01331-6 Søknad om finansiering av nasjonalt oppdrag på universell utforming

U, 14/01331-6 Søknad om finansiering av nasjonalt oppdrag på universell utforming I,, N, X, S, 14/01150-3 Individuell studieplan Studentmappe - Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Student, 14/011-7 Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk Studentmappe

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Inngående eksternt produsert, 14/01151-3 Klage på sensurvedtak Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/01181-12 Disiplinærsak - Orientering om

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: 28.11.2014 Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat Internt notat

Detaljer

X, 14/01156-5 Vurderingsskjema. Studentmappe - Avskjermet. I, 14/01168-8 Klage på sensurvedtak/appeal against examination results

X, 14/01156-5 Vurderingsskjema. Studentmappe - Avskjermet. I, 14/01168-8 Klage på sensurvedtak/appeal against examination results I,, N, X, S X, 14/01156-5 Vurderingsskjema Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Nan Bjerkvoll Dok. dato: 26.05.2015 Arkivdel: Student I, 14/01168-8 Klage på sensurvedtak/appeal against examination

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/01175-11 Søknad om forlengelse av styrets og rektors funksjons- og åremålsperiode.

Utgående internt produsert, 14/01175-11 Søknad om forlengelse av styrets og rektors funksjons- og åremålsperiode. I,, N, X tgående internt produsert, 14/01157-6 Svar på søknad om permisjon Studentmappe - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01175-11 Søknad om forlengelse av styrets

Detaljer

U, 14/01150-2 Vedrørende søknad om studiepermisjon. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. U, 14/01167-2 Vedrørende søknad om permisjon

U, 14/01150-2 Vedrørende søknad om studiepermisjon. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. U, 14/01167-2 Vedrørende søknad om permisjon I,, N, X, S, 14/01150-2 Vedrørende søknad om studiepermisjon Studentmappe - /Anne Aandalen Dok. dato: 05.06.2014 Arkivdel: Student, 14/01167-2 Vedrørende søknad om permisjon Studentmappe - /Anne Aandalen

Detaljer

U, 14/ Vurdering av søknad om akkreditering av Mastergradsstudium i Business Administration Sustainable Business

U, 14/ Vurdering av søknad om akkreditering av Mastergradsstudium i Business Administration Sustainable Business I,, N, X, S I, 14/01519-4 Valgfag maskiningeniør Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen Dok. dato: 24.11.2015 Arkivdel: Student, 14/01676-6 Vurdering av søknad om akkreditering av

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/01400-2 Svar på søknad om fritak i emner ved Høgskolen i Gjøvik

Utgående internt produsert, 14/01400-2 Svar på søknad om fritak i emner ved Høgskolen i Gjøvik Internt notat uten oppfølging, 14/01182-3 Politiattest tgående internt produsert, 14/01193-17 Oversendelse av vedtatt protokoll fra ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 Høgskolestyret 2014 postmottak@kd.dep.no

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.4.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 15.04.2011 øknad om eksamen under særlige vilkår Eksamen

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/ Regnskapsrapportering i årsrapporten

Inngående eksternt produsert, 14/ Regnskapsrapportering i årsrapporten I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/01203-7 Regnskapsrapportering i årsrapporten Statsbudsjettet 2014 Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsseksjonen /Kai Robert Jakobsen Dok. dato: 29.01.2015

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/01175-18 Innspill til strukturmeldingsarbeidet fra HiG til NTNU

Utgående internt produsert, 14/01175-18 Innspill til strukturmeldingsarbeidet fra HiG til NTNU I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01175-18 Innspill til strukturmeldingsarbeidet fra HiG til NTN Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur

Detaljer

I, 14/ Oppsigelse av stilling. Personalmappe - Avskjermet. Norwegian Media Technology Lab (MTL) /Arne Håskjold Krumsvik

I, 14/ Oppsigelse av stilling. Personalmappe - Avskjermet. Norwegian Media Technology Lab (MTL) /Arne Håskjold Krumsvik I, 14/01461-6 Oppsigelse av stilling Norwegian Media Technology Lab (MTL) /Arne Håskjold Krumsvik Dok. dato: 02.07.2015 Arkivdel: Personal, 14/01463-3 Tilbud om forlenget engasjement Avdeling for informatikk

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om særtildeling av praksisplass

Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om særtildeling av praksisplass Inngående eksternt produsert, 14/01153-5 Søknad om særtildeling av praksisplass Dok. dato: 27.02.2015 Arkivdel: Student 04.03.2015, Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/01153-6 Søknad om

Detaljer

U, 14/01364-5 Seksjonsleder økled ved avdeling TØL. Personalmappe - Avskjermet. Seksjon for økonomi /Aristidis Kaloudis

U, 14/01364-5 Seksjonsleder økled ved avdeling TØL. Personalmappe - Avskjermet. Seksjon for økonomi /Aristidis Kaloudis I,, N, X, S, 14/01364-5 Seksjonsleder økled ved avdeling TØL Personalmappe - Seksjon for økonomi /Aristidis Kaloudis Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/01463-6 Tilbud om fast tilsetting som konsulent Personalmappe

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01766-7 Søknad om særtildeling av praksisplass

Inngående eksternt produsert, 14/01766-7 Søknad om særtildeling av praksisplass I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01301-14 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen Dok. dato: 18.02.2015 Arkivdel: Student tgående internt produsert,

Detaljer

Professor or Associate Professor in Digital Forensics & Computational Forensics ( Three positions )

Professor or Associate Professor in Digital Forensics & Computational Forensics ( Three positions ) I,, N, X, S N, 14/01263-5 Innstilling fra avdelingen Professor or Associate Professor in Digital Forensics & Computational Forensics ( Three positions ) Avdeling for informatikk og medieteknikk /Nils Kalstad

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen I,, N, X Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Internt notat med oppfølging, 14/01346-5 Rapportering av studiepoent for Y-vei (intern korr. med konklusjon)

Internt notat med oppfølging, 14/01346-5 Rapportering av studiepoent for Y-vei (intern korr. med konklusjon) I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/01156-3 Klage på sensurvedtak Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: 05.03.2015 Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/01158-3

Detaljer

U, 14/01152-9 Vedrørende klage på sensurvedtak i emnet BYG1371. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/01281-9 Legeattest

U, 14/01152-9 Vedrørende klage på sensurvedtak i emnet BYG1371. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/01281-9 Legeattest , 14/011-9 Vedrørende klage på sensurvedtak i emnet BYG1371 Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/01281-9 Legeattest Studie-og forskningsseksjonen /Siv

Detaljer

Journaldato: 2.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.02.2013.

Journaldato: 2.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.02.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.4.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.04.2013 130226 Beslutningslogg Ledermøter 2013 X 2013/111-6

Detaljer

Journaldato: 03.04.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.

Journaldato: 03.04.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 04.04.2014 var på søknad om fritak i emner ved Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Journaldato: 17.4.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 10.04.

Journaldato: 17.4.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 10.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.4.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 18.04.2012 øknad om særtildeling av praksisplass ærtildeling

Detaljer

Journaldato: 25.3.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.

Journaldato: 25.3.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.3.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 26.03.2014 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 22.03.2012 øknad om dispensasjon - Bacheloroppgave Dispensasjon

Detaljer

Journaldato: 30.01.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.

Journaldato: 30.01.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 31.01.2014 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk til eksamen

Detaljer

Journaldato: 22.6.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 22.6.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.6.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 23.06.2011 øknad om intern overflytting ved HiG ntern overflytting

Detaljer

Journaldato: 03.11.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.11.

Journaldato: 03.11.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.11.2011 Refusjonskrav - Lønnstilskudd ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 27.03.2012 nnhold: øknad om overflytting til Høgskolen i

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 29.10.2013 øknad om hospitering Hospitant 2013/2491-2 10766/2013 23.10.2013

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 18.01.2011 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Journaldato: 11.11.2010, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.2010.

Journaldato: 11.11.2010, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.11.2010 Søknad om intern overflytting ntern overflytting 2010/2088-2

Detaljer

Journaldato: 03.11.2010, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.11.2010.

Journaldato: 03.11.2010, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.11.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.11.2010 NY LØNN ETTER HOVEDTARFFAVTALENS KT 2.3.8 NR 3 Ny lønn etter

Detaljer

Journaldato: 21.3.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.

Journaldato: 21.3.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.3.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 22.03.2011 Vurdering av dagslysforhold i sokkelleilighet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Journaldato: 15.3.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.

Journaldato: 15.3.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.03.2011 Høring - Ny utsendelse - Veiledende retningslinjer

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Journaldato: 07.02.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.

Journaldato: 07.02.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 08.02.2012 Lise tester ehorte HiG-TETER 2009/550-8 1092/2012 21.12.2011

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01.

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.01.2013 Søknad om studiepermisjon Studiepermisjon 2013/114-1

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.4.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.04.2013 Tilsvar - Rapport om målbruk i offentlig teneste

Detaljer

Journaldato: 04.04.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.

Journaldato: 04.04.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 05.04.2013 A-handlingsplan - periode: Høsten 2011-31.12.12 A-handlingsplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 31.3.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 01.04.2014 pørsmål angående bachelorgrad Bachelorgrad Bachelorgrad

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01594-6 Signert avtale nordiske nyanser i møtet med globale utfordringer - NPHE2015/10105 Nordplus 2014-2016 Centre for International Mobility Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 10.08.2015

Detaljer

Journaldato: 2.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.12.

Journaldato: 2.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.12.2013 Akademisk kalender for studieåret 2010/2011 Akademisk

Detaljer

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.03.2012 øknad om intern overflytting ntern overflytting

Detaljer

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.8.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.08.2012 øknad om fritak i emner akstittel: ak/dok nr:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Journaldato: 6.7.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.06.2011.

Journaldato: 6.7.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.06.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.7.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 07.07.2011 Klage på sensur Klage på sensur 2011/1346-3 5006/2011

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.6.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.06.2012 øknad om etablering av og rett til å tildele

Detaljer

Oversikt over standardtitler på studentsaker

Oversikt over standardtitler på studentsaker Oversikt over standardtitler på studentsaker Hva Dok.type Type Studentmappe Studentmappe [Etternavn Fornavn Mellomnavn] - ephorte [20xx/xxx] Søknad om permisjon - Søknad om permisjon [Studieprogram] Permisjon

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Journaldato: 24.9.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.09.

Journaldato: 24.9.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 24.9.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 25.09.2012 nnkalling til styremøte nr 5/2012 Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-32 Vedtak, 10032016, Sak 3/16, Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02389-20 Høgskolen i Hedmark, Evenstad - krav om redusert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-119 Avvik/hendelse - avd. 2A Gjøvik - Gjøvik kommune Haugtun lindrende enhet Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Divisjon

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.5.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A Brev fra studenter ang Campusutvidelse Høgskolestyret 2014

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal , 14/00214-8 Studierett i PhD-programmet ved NHH utløper / Your right to study in the PhD programme will expire og tilsetting i stipendiatstilling Seksjon for forskerutdanning /Rolf Halse, 14/00512-12

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01982-8 Søknad om tilgang til ny eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Student I, 14/01982-9 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.4.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.04.2012 Klage på sensurvedtak Klage på sensurvedtak

Detaljer

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013.

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.9.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.09.2013 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Journaldato: 30.06.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.06.

Journaldato: 30.06.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 01.07.2011 Søknad om å fortsette utdannelsen ved HiG Fortsettelse

Detaljer

Journaldato: 04.01.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.12.

Journaldato: 04.01.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 05.01.2012 nnhold: Høring - Utkast til forskrift om rammeplan for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Journaldato: 2.5.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 18.03.2011.

Journaldato: 2.5.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 18.03.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.05.2011 nnhold: Admission to Ph.D-studies in nformation

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-6 Vurdering fra sakkyndig utvalg sendt til søkerne Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Journaldato: 25.6.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.

Journaldato: 25.6.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.6.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 26.06.2013 øknad om særtildeling av praksisplass ærtildeling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer

Journaldato: 27.9.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 26.09.

Journaldato: 27.9.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 26.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.9.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 28.09.2011 nnhold: øknad om intern overflytting ntern overflytting

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-60 Kopi av pålegg om sluttinnlegg før hovedforhandling fra Bergen Tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor

Detaljer

Journaldato: 9.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.02.

Journaldato: 9.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.12.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.12.2013 Fransk-Norske mastergrader 2011 - Rapporteringsskjema

Detaljer

Journaldato: 14.2.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.02.

Journaldato: 14.2.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.2.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 15.02.2011 nnhold: øknad om tilpassing på andre studieår

Detaljer