Arkivrutiner Studentsaker HBV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivrutiner Studentsaker HBV"

Transkript

1 Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student ved HBV skal journalføres i studentmappen, i arkivdel STUDENT i P360. Øvrig arkivverdig korrespondanse om studentforhold journalføres i arkivdel SAK i P360. Dokumentasjon som ikke er arkivverdig, registreres kun i FS. Innhold mappe... 3 Manglende studiekrav / emner... 3 Avslutter studier / oppsigelse... 3 Fritak fra eksamen (prøve)... 4 Fritak / innpassing av fag... 4 Utsatt innlevering... 4 Permisjon som får konsekvenser for studieløpet... 4 Tilrettelegging av studieløp / eksamen... 5 Klage, karakterfastsetting... 5 Formelle feil, eksamen... 6 Avlegge eksamen for 4. gang... 6 Bekymringsmelding... 7 Tap av studierett

2 Søknad om overflytting... 7 Utvekslingsopphold i utlandet... 7 Andre studentrelaterte saker... 8 Bekymringsmelding... 8 Fusk... 9 Skikkethet... 9 Bachelorgrad... 9 Vurdering av tidligere utdanning / faglig kompetanse... 9 Klage på opptak... 9 Samlesaker Overflyttingssøknader Utenlandske studenter Oppholdstillatelser Eksamen som privatist Reservering av studieplass Utestenging Masteroppgaver Eksamensprotokoll Eksamensoppgaver Studieplan Brage, publisering Veiledningsavtaler

3 mappe Sakstittel: mappe Navn Klassering: 52 / fødselsnummer Arkivdel: Tilgangskode / Tilgangsgruppe: Offl. jf. fvl. / Ansvarlig: dekan / enhetsleder Emne Dokumenttittel Dokumenttype Arkivdel Tilgangskode / Tilgangsgruppe Manglende studiekrav / emner Avslutter studier / oppsigelse Studieprogresjon U Offl., jf. fvl. Svar vedr. studieprogresjon I Offl., jf. fvl. Oppsigelse av studierett (-plass) I Offl., jf. fvl. Bekreftelse oppsigelse av studierett (-plass) U Offl., jf. fvl. 3

4 Fritak fra eksamen (prøve) Fritak / innpassing av fag Søknad om fritak fra eksamen (prøve) Ufordelt seksjon eksamen I Offl., jf. fvl. Svar på søknad om fritak fra eksamen (prøve) U Offl., jf. fvl. Søknad om fritak / innpassing / praksis I Offl., jf. fvl. Svar på søknad om fritak / innpassing / praksis U Offl., jf. fvl. Utsatt innlevering Søknad om utsettelse av innlevering Ufordelt studieavdelingen I Offl., jf. fvl. Svar på søknad om utsettelse U Offl., jf. fvl. Permisjon som får konsekvenser for studieløpet Søknad om permisjon I Offl., jf. fvl. Svar på søknad om permisjon U Offl., jf. fvl. 4

5 Tilrettelegging av studieløp / eksamen Søknad om tilrettelagt studieløp, eksamen og/eller praksis Ufordelt seksjon eksamen Svar på søknad om tilrettelagt studieløp, eksamen og/eller praksis I Offl., jf. fvl. U Offl., jf. fvl. Klage, karakterfastset ting Klage på karakterfastsetting fagkode Ufordelt seksjon eksamen I Offl., jf. fvl. Oppnevning av klagesensor U Offl., jf. fvl. Mottakernavn skjermes ikke Protokoll fra klagesensor I Offl., jf. fvl. Avsendernavn skjermes ikke Svar på klage på karakterfastsetting - fagkode U Offl., jf. fvl. 5

6 Formelle feil, eksamen Dersom klagen kommer fra flere studenter opprettes egen sak. Avlegge eksamen for 4. gang Klage over formelle feil ved eksamen Ufordelt seksjon eksamen I Offl., jf. fvl. Svar på klage over formelle feil ved eksamen U Offl., jf. fvl. Søknad om 4. gangs eksamensforsøk I Offl., jf. fvl. Ufordelt seksjon eksamen Svar på søknad om 4. gangs eksamensforsøk U Offl., jf. fvl. 6

7 Bekymringsme lding (Flyttes til sak i sakarkivet dersom meldingen fører til større sak.) Bekymringsmelding I eller N Offl., jf. fvl. Tap av studierett Søknad om overflytting (til annet studiested) Varsel om tap av studierett U Offl., jf. fvl. Søknad om overflytting I Offl., jf. fvl. Søknad om overflytting navn U Offl., jf. fvl. Svar til student, med kopi til oss I Offl., jf. fvl. Utvekslingsopp hold i utlandet Søknad om utvekslingsopphold i utlandet Svar på søknad om utvekslingsopphold U Offl., jf. fvl. I 7

8 Andre studentrelaterte saker (som ikke skal registreres på studentmappe) Emne Arkivkode Sakstittel Dokumenttittel Dokumenttype Arkivdel Tilgangskode / Tilgangsgruppe Bekymringsmelding Sak fordeles til dekan 539 Bekymringsmelding navn Bekymringsmelding et I, N Sakarkiv Offl., jf. fvl. Referater m.v. X Sakarkiv Offl., jf. fvl. Vedtak U Sakarkiv Offl., jf. fvl. 8

9 Fusk Sak fordeles til Anne Fængsrud Skikkethet Sak fordeles til Anne Fængsrud Bachelorgrad Sak fordeles til Anne Fængsrud 535 Fuskesak navn Diverse dokumenter Ufordelt stud. 534 Skikkethetssak navn Diverse dokumenter Ufordelt stud. 463 Bachelorgrad - navn Søknad om bachelorgrad Ufordelt stud. Sakarkiv Offl., jf. fvl. Sakarkiv Offl., jf. fvl. I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Svar på søknad om bachelorgrad U Sakarkiv Offl., jf. fvl. Vurdering av tidligere utdanning / faglig kompetanse Sak fordeles til Anne Fængsrud 514 Søknad om vurdering av tidligere utdanning / faglig bakgrunn - navn Søknad om vurdering av tidligere utdanning / faglig bakgrunn Ufordelt stud. I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Svar på søknad om vurdering av tidligere utdanning / faglig bakgrunn U Sakarkiv Offl., jf. fvl. Klage på opptak Sak fordeles til Bjørnar P. Wølner 512 Klage på opptak navn Klage på opptak Ufordelt seksjon opptak I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Svar på klage på opptak U Sakarkiv Offl., jf. fvl. 9

10 Samlesaker Emne Arkivko de Sakstittel Dokumenttittel Dokumenttype Arkivdel Tilgangskode / Tilgangsgruppe Overflyttingssøknad er (fra annen institusjon) Fordeles til dekan 5 Overflyttingssøknader fakultet studieår Søknad om overflytting navn Svar på søknad om overflytting navn I Offl., jf. fvl. U Utenlandske studenter Saken fordeles til Anne Kari Voldum Simonsen 511 Utenlandske / innreisende studenter forkortelse og navn på fakultet - årstall Søknad om opptak navn I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Svar på søknad om opptak (Letter of admission ) - navn U Sakarkiv Offl., jf. fvl. 10

11 Oppholdstillatelser Fordeles til Anne Fængsrud 5 Oppholdstillatelser for å studere ved HBV årstall Innvilgelse av midlertidig oppholdstillatelse - navn I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Studieprogramavtale navn I / U Sakarkiv Offl., jf. fvl. Akseptering av studietilbud (Letter of acceptance ) - navn I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Eksamen som privatist Fordeles til dekan 440 Eksamen som privatist fakultet årstall Søknad om privatisteksamen navn Ufordelt seksjon eksamen I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Svar på søknad som privatist navn U Sakarkiv Offl., jf. fvl. Reservering av studieplass Fordeles til Anne Fængsrud 516 Reservering av studieplass Søknad om reservering av studieplass navn Ufordelt stud. Svar på søknad om reservering av studieplass - navn I Sakarkiv Offl., jf. fvl. U Sakarkiv Offl., jf. fvl. 11

12 Utestenging Fordeles til Bjørnar P. Wølner 535 Vedtak om utestenging årstall fra andre institusjoner Vedtak om utestenging etter UH-lovens. Ufordelt seksjon opptak I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Alle Masteroppgaver Fordeles til dekan 452 Masteroppgaver fakultet årstall Tittel på oppgave (kan avskrives fortløpende) I Sakarkiv Eksamensprotokoll Fordeles til dekan *) 442 Eksamensprotokoll fakultet - årstall Fagkode navn på eksamen eksamensdato. Eventuell ny versjon av protokoll merkes «Ny versjon» X Sakarkiv Offl., jf. fvl. Eksamensoppgaver Fordeles til dekan *) 451 Eksamensoppgaver fakultet - studieår Fagkode Navn på eksamen kont/ekstraordinær/utsatt eksamensdato X Sakarkiv Studieplan Fordeles til dekan 412 Fakultet Studieplaner Kode Navn på fag vår/høst 2014 X Sakarkiv Brage, publisering Fordeles biblioteksjef 044 Brage - Avtale om elektronisk publisering - er Signert avtale om publisering I Sakarkiv Veiledningsavtaler Fordeles til dekan 54 Fakultet veiledningsavtaler for studenter *) Dokumenter som gjelder betalingsstudier, skal til studiesjef. Signert veiledningsavtale navn I Sakarkiv Offl., jf. fvl. 12

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet:

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Obligatorisk kursoppgave/eksamensoppgave/sensorveiledning Klage på sensurvedtak (samlesak)

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 20. august 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Sept. 22. Deleg. av myndighet

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 9. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 14. Deleg. av myndighet

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for studier og eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Studiets

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer