Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I, 14/ Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/ Svar på søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Vurdering - regnskapsfører Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering I, 14/ Søknad om opptak til enkeltemne Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/ Svar på søknad om enkeltemne Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om bacheloroppgave Studentmappe - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

2 U, 14/ Svar på søknad om bacheloroppgave Studentmappe - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Karakterutskrift UiO Studentmappe - Offl 26 første ledd Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Bekreftelse på Erasmus+ opphold våren Kristin Margrete Briseid Erasmus+ ansattmobilitet Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Margrete Briseid U Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Signert Erasmus+ mobilitetsavtale (ansattmobilitet) - Kristin Margrete Briseid Erasmus+ ansattmobilitet Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Margrete Briseid U Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering U, 14/ Registrert - Bytte av semester for emner i utdanningsplan Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Signert taushetsærklæring Lærlingmappe - Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til orientering

3 X, 14/ Credits - Berkeley College Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 14/ Bekreftelse Internship Studentmappe - Berkeley College Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning N, 14/ Korrespondanse credits Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Seksjon internasjonalisering /Heidi Tovsrud Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om innpassing av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Anne Grete Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ Klage over karakterfastsetting - MET430 Studentmappe - Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student

4 X, 14/ Kopi av søknad til SPK Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 U, 14/ Uføreinnrapportering - Personalmappe - Statens pensjonskasse Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Kvittering på mottatt skjema om delvis uførerapportering Personalmappe - Statens pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om permisjon Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument U, 14/ Vedtak om fritak for Preklinikken høsten 2015 Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student

5 U, 14/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - RFFY1200 Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis - Administrasjonen - arbeidsavtaler / engasjement - diverse NAV Vestfold Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - Ole Lund - VISDES304 HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - sensorer / sensur Ole Lund Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - Jan Moren - ML-OPP5000 HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - sensorer / sensur Jan Moren Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Nils Ingar Arvidsen - ØA-MAT1000 HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - sensorer / sensur Nils Ingar Arvidsen Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Marit Elvsås - ØA-MAF1000 HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - sensorer / sensur Marit Elvsås Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

6 I, 15/ Signert kontrakt - Birte Simonsen - MF-OPP5000 HUT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Birte Simonsen Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - Trine Otterlei - NA-F1O1001 Trine Otterlei Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Mari Starup - NA-F1O1001 Mari Starup Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Dag Rutledal - NA-F2M200 Dag Rutledal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Ottar H. Brandal - NA-F2O1010 Ottar H. Brandal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Arnfinn Lunde - EL-POM1000 Arnfinn Lunde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

7 I, 15/ Signert kontrakt - Per Nygaard - FE-BAT3000 Per Nygaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Helge Bård Lenes - FE-SCI1000 Helge Bård Lenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Øystein Holje - FYSREA Øystein Holje Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Morten Brekke - FE-MAT1000 Morten Brekke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Ivar Vollsaeter - FE-BAT3000 Ivar Vollsaeter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Petter Seip - FE-BAC3000 Petter Seip Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

8 I, 15/ Signert kontrakt - Rolf Johannessen - MN-FIN5001 Rolf Johannessen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Arvid Norvald Farstad - MD-F2M2000 Arvid Farstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Vilmar Æsøy - MM-MMA4400 Vilmar Æsøy Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Richard Glavee-Geo - MM-SCH4701 Richard Glavee Geo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Knut Arne Dybvik - MF-F3O1000 Knut Arne Dybvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Omid Mirmotahari Omid Mirmotahari Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

9 I, 15/ Signert kontrakt - Anders Tellefsen - MM-PRO4001 Anders Tellefsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Daniel Lapadatu - PD-MTT1000 Daniel Lapadatu Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Daniel Lapadatu - MN-MFA4000 Daniel Lapadatu Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Daniel Lapadatu - B31QA Daniel Lapadatu Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Trekker søknad på stilling Ref. nr 15/ % fast - førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i bedriftsøkonomiske fag - HS - Campus Drammen - 2. og 3. gangs utlysning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv U, 15/ Vedtak om 4. gangs eksamensforsøk i BSØK1010H Studentmappe - Seksjon eksamen /Live Rykkje Lindgård Dok. dato: Arkivdel: Student

10 I, 15/ Søknad på stilling - Åpne søknader Mona Helen Kristiansen Offl 25 Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ Protokoll fra klagesensor NKI-JUS1010 Studentmappe - Kim Ottesen Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert kontrakt - sakkyndig bedømming - ref 15/11 Ref. nr 15/11-2 bistillinger i 20 % stilling - Førsteamanuensis / Førstelektor i administrasjonsfag - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Terje Slåtten Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Sakkyndig vurdering av søkere - ref 15/11 Ref. nr 15/11-2 bistillinger i 20 % stilling - Førsteamanuensis / Førstelektor i administrasjonsfag - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Sakkyndig utvalg Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - sakkyndig bedømming - ref 15/24 Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i organisasjons- og ledelsesfag - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Terje Slåtten Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Sakkyndig vurdering av søkere - ref 15/24 Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i organisasjons- og ledelsesfag - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Sakkyndig utvalg Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

11 U, 15/ Learning Agreement- nye fag Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Bjørn Solheim Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert kontrakt - sakkyndig bedømming - ref 15/25 Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i varehandelsledelse - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Terje Slåtten Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Sakkyndig vurdering av søkere - ref 15/25 Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i varehandelsledelse - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Sakkyndig utvalg Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - sakkyndig bedømming - ref 15/26 Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i opplevelsesøkonomi - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Terje Slåtten Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Sakkyndig vurdering av søkere - ref 15/26 Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i opplevelsesøkonomi - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Sakkyndig utvalg Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om ytterligere utsettelse på innlevering av masteroppgave Studentmappe - Studieavdelingen /Kari Egelandsdal Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

12 U, 15/ Vedtak på ytterligere utsettelse på innlevering av masteroppgave Studentmappe - Studieavdelingen /Kari Egelandsdal Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 15/ Oppnevning av klagesensor Studentmappe - Jørn Lage Breivoll Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student U, 15/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - EFEK 1200 Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student U, 15/ Bachelor Diploma Bachelorgrad - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 463 U, 15/ Bachelor Diploma Bachelorgrad - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 463

13 I, 15/ Protokoll fra klagesensor NKI-MAR1010 Studentmappe - NKI Nettstudier /Kim Ottosen Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Student U, 15/ Svar på søknad om opptak - Utenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 U, 15/ Svar på søknad om opptak - Utenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 U, 15/ Svar på søknad om opptak - Utenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 U, 15/ Svar på søknad om opptak - Utenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 15/ Søknad om gjennopprettelse av studierett Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

14 U, 15/ Svar på søknad om gjennopprettelse av studierett Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student U, 15/ Tildeling av Erasmus+ stipend høst 2015 Studentmappe - Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, Tatt til etterretning I, 15/ CV Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, Tatt til orientering U, 15/ Bachelor Diploma Bachelorgrad - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 463

15 U, 15/ Bachelor Diploma Bachelorgrad - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 463 U, 15/ Bachelor Diploma Bachelorgrad - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 463 X, 15/ Søknad Personlig utenlandsstipend - FINNUT / Astrid Camilla Wiig HUT - IPS - Prosjekt nr Knowlegde in Motion across Contexts of Learning - NFR nr /H20 U Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap /Eva Marie Bjørlin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 U, 15/ Svar på søknad om innpassing Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Anne Grete Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student U, 15/ Svar på søknad for fritak av pedagogikkutdanning Studentmappe - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Faglig vurdering Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Hermann Smith-Sivertsen Dok. dato: Arkivdel: Student

16 U, 15/ Vedtak om innpassing av grunnfag statsvitenskap Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Studieplan statsvitenskap grunnfag Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Seksjon studieadministrative tjenester /Anne-Marie Øverland Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Vedr. fullføring av bachelorstudiet i økonomi og ledelse Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument U, 15/ Vurdering for Bachelorgrad Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Opptak til enkeltemner Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument U, 15/ Svar på søknad om opptak til enkeltemner Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I, 15/ Søknad om innpass av pedagogiske fag Studentmappe - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fritak i pedagogiske emner Studentmappe - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage over karakterfastsetting - FE-MAT1000 Studentmappe - Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage over karakterfastsetting - RFFY1200 Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt U, 15/ Oppnevning av klagesensor Studentmappe - Eirik Ovrum Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student U, 15/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - RFFY1200 Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student

18 I, 15/ Søknad om innpassing av studier Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Anne-Marie Støvreide Hanche Dok. dato: Arkivdel: Student U, 15/ Vedtak om innpassing av studier Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Anne-Marie Støvreide Hanche Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 15/ Søknad om fritak i emner / fag Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om opptak som enkeltemnestudent til SOPA1161 Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student U, 15/ Svar på søknad om opptak som enkeltemnestudent til SOPA1161 Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student

19 I, 15/ GSK-grunnlag vitnemål vgs Studentmappe - Offl 26 første ledd Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Anne Grete Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage over karakterfastsetting - EL-ELK1000 Studentmappe - Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Studentmappe - Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Anne Grete Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om innpassing Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Anne Grete Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om innpassing av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Anne Grete Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

20 I, 15/ Søknad om innpassing Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Anne Grete Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om innpassing av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Anne Grete Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om innpassing av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Anne Grete Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Protokoll fra sensor NKI-SØK1020 Studentmappe - NKI Nettstudier /Kim Ottosen Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Protokoll fra klagesensor NKI-MET1010 Studentmappe - NKI Nettstudier /Kim Ottosen Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Anne Grete Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

21 I, 15/ Klage over karakterfastsetting - EL-ELK1000 Studentmappe - Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student U, 15/ Vedrørende studieprogresjon ved studiet hudpleie for sykepleiere Studentmappe - Studieavdelingen /Kari Egelandsdal Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om opptak til enkeltemne Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om innpass Studentmappe - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 15/ Svar på søknad om innpass av studier Studentmappe - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Student

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01090-6 Søknad om eksamen som privatist - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen 30.08.2015 Student I, 14/01160-3 Ber om attest Personalmappe - Gry Jeanette Bredgaten Gry Jeanette Bredgaten

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer