Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD"

Transkript

1 Offentlig journal Journaldato: , Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: Tjenestlig tilrettevisning Lnr: 3285/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Til: Eystein Skjerve Sak: Forskningstermin 2013 Dok: Søknad - Forskningstermin - E.Skjerve Lnr: 3330/2012 Forrige lnr: 2012/3315

2 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Til: Stephen Mutoloki Sak: Utlysning av midler til utarbeidelse av EU - søknader 2012 Dok: Søknadsskjema for midler til utarbeidelse av EU-søknader - Mutoloki Lnr: 3386/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Tilbud om forlengelse av ansettelseskontrakt Lnr: 3458/2012 Forrige lnr: 2012/2297

3 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/CHRISTIH Fra: Mattilsynet Sak: Høring - Utkast til endring i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr Dok: Høring av utkast til endring i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr Lnr: 3463/2012 Forrige lnr: 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/CHRISTIH Fra: Mattilsynet Sak: Høring. Utkast til ny forskrift om bruk av dyr til vitenskaplige formål forsøksdyrforskriften Dok: Utkast til ny forskrift om bruk av dyr til vitenskaplige formål forsøksdyrforskriften Lnr: 3464/2012 Forrige lnr:

4 2007/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ANNELISA Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Søknad om redusert arbeidstid Lnr: 3465/2012 Forrige lnr: 2010/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ANNELISA Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Innvilgelse av redusert arbeidstid Lnr: 3466/2012 Forrige lnr: 2012/3465

5 2004/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Innvilgelse av 20 % omsorgspermisjon Lnr: 3468/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ANNELISA Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Forlengelse av 10 % omsorgspermisjon Lnr: 3471/2012 Forrige lnr: 2012/3470

6 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Søknad om lønnslån Lnr: 3472/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Søknad om lønnslån Lnr: 3473/2012 Forrige lnr: 2012/3472

7 2005/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Refusjonskrav av lønnstugifter ***** ***** ***** Lnr: 3474/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Fra: ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** ***** Dok: Søknad om fjerde gangs forsøk - eksamen allmen sykdomslære Lnr: 3479/2012 Forrige lnr: 2012/3183

8 2011/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Til: ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** ***** Dok: Søknad om fjerde gangs forsøk - eksamen allmen sykdomslære Lnr: 3480/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/TERJEW Fra: Statensstrålevern Sak: Tillatelse bruk av radioaktive stoffer Dok: Tilsynsrapport fra tilsynsbesøk 18 september Statens strålevern Lnr: 3483/2012 Forrige lnr: 2012/3257

9 2005/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/JULIEJA Fra: ***** Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** ***** Dok: Søknad om forlengelse av fristen for innlevering av PHD avhandlingen Lnr: 3485/2012 Forrige lnr: 2005/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Til: ***** Sak: Søknad om opptak til tilleggsutdanning for utenlandsk veterinærutdanning 2012 Dok: Svar på søknad Lnr: 3491/2012 Forrige lnr: 2012/2763

10 2010/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/TURIDH Fra: ***** Sak: Studentmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Søknad om forlenget studieprogresjon Lnr: 3493/2012 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Til: Til den det måtte angå Sak: Nasjonalt senter for NMR - The National NMR Instrumentation Servise Platform Dok: Støttebrev for etablering av Nasjonalt senter for NMR - Letter of support - The National NMR Instrumentation Sevice Platform Lnr: 3494/2012 Forrige lnr:

11 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Til: ***** Sak: Erstatningsopptak 2012 Dok: Søknad om erstatningsopptak til veterinærstudiet ***** ***** ***** ***** Lnr: 3498/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Til: ***** Sak: Erstatningsopptak 2012 Dok: Søknad om erstatningsopptak til veterinærstudiet Lnr: 3499/2012 Forrige lnr: 2012/3498

12 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Sensor, oppnevning og oppsigelse Dok: Avslutning av funksjon som klagesensor Lnr: 3501/2012 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Til: Mattilsynet Sak: Autorisasjoner 2012 Dok: Vurdering søknad om autorisasjon ***** ***** Lnr: 3502/2012 Forrige lnr: 2012/3226

13 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: Riksrevisjonen Sak: Midlertidige stillinger i universitets- og høgskolesektoren Dok: Midlertidige stillinger i universitets- og høgskolesektoren Lnr: 3504/2012 Forrige lnr: 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: Sak: Kartlegging av arbeidsmarkedet Dok: Kartlegging av arbeidsmarkedet - Besvart elektronisk Lnr: 3505/2012 Forrige lnr: 2012/3269

14 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Til: Sak: Tilsettingssak 18/10 - Universitetslektor patologi - BasAm Dok: Betenkning Lnr: 3507/2012 Forrige lnr: 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Til: U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Tilsettingssak 18/10 - Universitetslektor patologi - BasAm Dok: Evaluering Lnr: 3508/2012 Forrige lnr: 2012/3507

15 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Til: U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Tilsettingssak 18/10 - Universitetslektor patologi - BasAm Dok: Innstilling Lnr: 3509/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Til: U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Tilsettingssak 18/10 - Universitetslektor patologi - BasAm Dok: Protokoll Lnr: 3510/2012 Forrige lnr: 2012/3509

16 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Til: Mattilsynet Sak: Autorisasjoner 2012 Dok: Vurdering Autorisasjon som veterinær ***** ***** Lnr: 3511/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Til: U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Tilsettingssak 19/10 - Stipendiat - bioinformatikk - MatInf ( 3. gangs utlysning ) Dok: Søkerliste Lnr: 3512/2012 Forrige lnr:

17 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Til: U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Tilsettingssak 19/10 - Stipendiat - bioinformatikk - MatInf ( 3. gangs utlysning ) Dok: Vurdering Lnr: 3513/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Til: U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Tilsettingssak 19/10 - Stipendiat - bioinformatikk - MatInf ( 3. gangs utlysning ) Dok: Protokoll Lnr: 3514/2012 Forrige lnr: 2012/3513

18 2005/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/MARIANNT Til: Niels Jørgen Olesen m.fl Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** Dok: Evaluation committee for the degree of PhD for ***** ***** Lnr: 3515/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: Direktoratet for økonomistyring Sak: Prosjektavtale mellom Norges veterinærhøgskole og Direktoratet for økonomistyring ( DFØ ) Dok: Oversendelse prosjektavtale - Innføring av ny funksjonalitet for oppfølging av refusjoner fra NAV - Prosjektavtale mellom Norges veterinærhøgskole og Direktoratet for økonomistyring ( DFØ ) Lnr: 3517/2012 Forrige lnr:

19 2006/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: Homble Olsby advokatfima U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: ***** ***** ***** ***** Sak for tilsettingsrådet Lnr: 3518/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK/JANEA Til: Sak: Budsjettdisponeringsmyndighet 2012 Dok: Budsjettdisponeringsmyndighet til enhetens leder Lnr: 3519/2012 Forrige lnr:

20 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/MELANIEE Til: Sak: EAEVE Evaluation 2014/EAEVE-evaluering 2014 Dok: EAEVE - Evalueringen: Oppnevning som medlemmer i ad hoc gruppe om biosecurity - tiltak Lnr: 3529/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Fra: ***** Sak: Melding om vedtak om utestenging fra studier ved andre universiteter og høgskoler - Samlesak 2012 Dok: Vedtak om utestengning og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen 7 studenter Lnr: 3531/2012 Forrige lnr: 2012/3411

21 2010/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED/SPOTHORUD Fra: Konfliktrådet Sak: Klagesaker smådyrsklinikken Dok: Forespørsel om samtykke til megling Lnr: 3532/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/MARIANNT Til: Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** Dok: Innleveres for bedømmelse Lnr: 3534/2012 Forrige lnr: 2012/3516

22 2005/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/MARIANNT Fra: ***** Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** Dok: Doktoravhandling Lnr: 3535/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Fra: ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Søknadom fritak fra undervisning og eksamen Lnr: 3536/2012 Forrige lnr: 2012/2928

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 9.9.2013-15.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00292-001 U Datert: 11.03.2004 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/ISMGROND ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013.

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.9.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.09.2013 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.11.2013 Tjenesteavtale - Ny avtale om lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud fra GK Norge på kjøledisker. Eiendommene NRK Sapmi Mari Boine geaidnu 12 og 14 - Gnr. 9 Bnr. 121 og Gnr. 9 Bnr.

Offentlig journal. Tilbud fra GK Norge på kjøledisker. Eiendommene NRK Sapmi Mari Boine geaidnu 12 og 14 - Gnr. 9 Bnr. 121 og Gnr. 9 Bnr. Offentlig journal Seleksion: Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Rapport generert: 14.07.2014 Tilbud fra GK Norge på kjøledisker til Loaidu - NRK Såpmi I 2009/2147-20447/2014

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

Journaldato: 30.5.2011-5.6.2011, Journalenhet: KHIOJOUR - Journalenhet Kunsthøgskolen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.03.

Journaldato: 30.5.2011-5.6.2011, Journalenhet: KHIOJOUR - Journalenhet Kunsthøgskolen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.5.2011-5.6.2011, Journalenhet: KHOJOUR - Journalenhet Kunsthøgskolen, Dokumenttype:,U, Status: J,A 15.08.2011 nnhold: Oppsigelse av stilling - Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Offentlig journal. Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007. Eksamensavvikling ved HiN - 2006/2007 2006/192-14 1260/2007

Offentlig journal. Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007. Eksamensavvikling ved HiN - 2006/2007 2006/192-14 1260/2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 20.05.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.05.2007 Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007 2006/192-14 1260/2007 10.05.2007 TDADM/MAB

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende ***** ***** ***** Diverse forhold. Hjelpeverge - ***** ***** 2008/490-51 16604/2010 25.11.2010 22.12.

Offentlig journal. Vedrørende ***** ***** ***** Diverse forhold. Hjelpeverge - ***** ***** 2008/490-51 16604/2010 25.11.2010 22.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.2011 nnhold: Vedrørende Diverse forhold Hjelpeverge - 2008/490-51 16604/2010 25.11.2010 OV Offl. 13 første ledd jfr fvl

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Høgskolen i Buskerud. Personalmappe - ***** ***** 16.11.

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Høgskolen i Buskerud. Personalmappe - ***** ***** 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 17.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A nnhold: Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Personalmappe - ***** ***** Sak/dok

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet:

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Obligatorisk kursoppgave/eksamensoppgave/sensorveiledning Klage på sensurvedtak (samlesak)

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. NAV spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** NAV spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. NAV spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** NAV spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2014 NAV spesialisterklæring - NAV spesialisterklæring - 2014/1278-3 6414/2014 NAV Ålesund 20.03.2014 Journalopplysninger

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer