Arkivrutiner Personalsaker HBV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivrutiner Personalsaker HBV"

Transkript

1 Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5 Oppfølging ved sykmelding... 5 Særskilte avtaler... 6 Lærlingmapper... 7 Tilsetting, lærling... 7 Samlemapper... 8 Arbeidsavtaler kortere engasjementer... 8 Avtaler om sensur / rapport fra tilsynssensor... 8 Eksamensvakter, kontrakter... 8 Brage, avtaler... 9 Stimuleringsmidler... 9 HMS... 9 AMU

2 Tilsettingsråd / tilsettingsutvalg... 9 Tilsetting (utlysning av stilling) Utlysning Kunngjøring Søknad Personalmappe Personalmappen starter med søknad, tilbudsbrev og arbeidsavtale. Søknad og tilbudsbrev flyttes fra tilsettingssaken. (Dokumentene i tilsettingssaken skal ikke renummereres.) Kontaktkort sjekkes og redigeres evt. Notatfeltet på personalsakskortet fylles ut med ref.nr og saksnummer fra tilsettingssaken. Det henvises tilsvarende fra tilsettingssak til personalsak. Sakstittel: Personalmappe Navn Klassering: 221 / fødselsnummer Arkivdel: Personal Tilgangskode / Tilgangsgruppe: Offl. 13 jf. fvl. 13 / Ansvarlig: dekan / enhetsleder Emne Dokumenttittel Dokumenttype Arkivdel Tilgangskode / Tilgangsgruppe Tilsetting Søknad med vedlegg Kopi til enhetsleder Tilbudsbrev U Personal Offl. 25 2

3 Permisjon Arbeidsavtale Kopi til enhetsleder og lønn (Sinisa) Søknad om permisjon Kopi til enhetsleder I Personal Offl. 25 Svar på permisjonssøknad U Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 Innstilling Anbefaling av permisjonssøknad N Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 Saksfremlegg (permisjon) X Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 Opprykk Søknad om opprykk Kopi til enhetsleder Forslag til oppnevning av sakkyndig utvalg / komite I Personal Offl. 25 N Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 3

4 Saksfremlegg TU / Styret X Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 Oppnevning av sakkyndig utvalg / komite U Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 Navn på medlemmer skjermes ikke Sakkyndig vurdering Navn på medlemmer skjermes ikke Saksfremlegg TU / Styret X Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 Svar på søknad om opprykk U Personal Offl. 25 Oppsigelse Oppsigelse av stilling Kopi til enhetsleder Bekreftelse på mottatt oppsigelse / fratredelsesdato U Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 Sluttatest / Tjenestebekr. U Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 4

5 Pensjon Søknad om pensjon Kopi til enhetsleder Svar på søknad om pensjon U Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 Bekreftelse fra SPK Oppfølging ved sykmelding Oppfølgingsplan Ufordelt på enhet. Kopi til Lone Mette (HE), Christian B. (HUT+TEKMAR), Anne A.N. (HS) eller Wigdis (ADM) U Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 Innkalling til dialogmøte 1 U Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 Innkalling til dialogmøte 2 Ufordelt på enhet, med kopi til ansvarlig på personal (se over) Referat fra dialogmøte Ufordelt på enhet, med kopi til ansvarlig på personal (se over) 5

6 Refusjon av sykepenger Ufordelt på enhet, med kopi til ansvarlig på personal (se over) I og U Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 Særskilte avtaler Individuell avtale om overtid årstall - navn X Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 6

7 Lærlingmapper Lærlingmappene opprettes etter samme mønster som personalmappene. Sakstittel: Lærlingmappe Navn Klassering: 221 / fødselsnummer Arkivdel: Personal Tilgangskode / Tilgangsgruppe: Offl. 13 jf. fvl. 13 / Ansvarlig: Enhetsleder Emne Dokumenttittel Dokumenttype Arkivdel Tilgangskode / Tilgangsgruppe Tilsetting, lærling Tilbud om lærlingplass innen IKTservicefag ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold U Personal Offl. 13 jf. fvl. 13 Tilsetting av lærling X Personal Offl. 25 7

8 Samlemapper Emne Arkivkode Sakstittel Dokumenttittel Dokumenttype Arkivdel Tilgangskode / Tilgangsgruppe Arbeidsavtaler kortere engasjementer Fordeles til dekan/enhetsleder Eksempel: HE Fakultet for helsevitenskap arbeidsavtaler timelærere gjesteforelesere diverse årstall Signert arbeidsavtale / kontrakt Navn Ufordelt fakultet OBS: For arbeidsavtaler knyttet til prosjekter se prosjektrutine! I Sakarkiv Offl. 13 jf. fvl. 13 (navn skjermes ikke) Enhetens personaltilgangsgruppe Avtaler om sensur / rapport fra tilsynssensor Fordeles til dekan 441 Eksempel: HE Fakultet for helsevitenskap sensorer / sensur årstall Signert kontrakt Navn Ufordelt seksjon eksamen I Sakarkiv Offl. 13 jf. fvl. 13 (navn skjermes ikke) Tilgangsgruppe: Alle Eksamensvakter, kontrakter Fordeles til Karen M. K. Drangevåg 446 Eksamensvakt / Eksamensinspektør årstall Signert kontrakt Navn Ufordelt seksjon eksamen I Sakarkiv Offl. 13 jf. fvl. 13 (navn skjermes ikke) Alle 8

9 Brage, avtaler Fordeles til biblioteksjef 044 Brage Avtaler om elektronisk publisering ansatte Signert avtale om publisering Ufordelt bibliotek I Sakarkiv Samlemappe pr. studieår Stimuleringsmidler Fordeles til biblioteksjef 639 Stimuleringsmidler - ansattes forsknings- og utviklingsarbeid - FoU publiseringsmidler Søknad om stimuleringsmidler I Sakarkiv Samlemappe pr. år Svar på søknad om stimuleringsmidler U Sakarkiv HMS AMU Tilsettingsråd / tilsettingsutvalg Føres på Anne Britt (HE+HS), Mona (TEKMAR+HUT) eller Wigdis (ADM) 254 Avviksmeldinger Årstall Avviksmelding - fakultet X Sakarkiv Samlemappe pr. år 254 HMS utvalg Innkallinger og møtereferater X Sakarkiv Samlemappe pr. år 012 Arbeidsmiljøutvalg AMU Innkallinger og referater X Sakarkiv Samlemappe pr. år 012 Innkalling til møte X Sakarkiv Signert protokoll 9

10 Tilsetting (utlysning av stilling) Saksmappen avsluttes når personalmappe opprettes for den som er tilsatt i stillingen, og avslagsbrev har gått ut til søkerne. (Notatfeltet på personalsakskortet fylles ut med ref.nr og saksnummer fra tilsettingssaken. Det henvises tilsvarende fra tilsettingssak til personalsak.) Sakstittel: Ref.nr. 100 % fast/midlertidig stillingstittel fakultet/enhet studiested Klassering: / Arkivdel: Sakarkiv Tilgangskode / Tilgangsgruppe: Nei Ansvarlig: dekan/enhetsleder Emne Dokumenttittel Dokumenttype Arkivdel Tilgangskode / Tilgangsgruppe Utlysning Forslag til utlysningstekst stillingsbeskrivelse fakultet/enhet studiested N Sakarkiv Innkalling til møte i TU/TR X Sakarkiv Protokoll fra møte i TU/TR X Sakarkiv Kunngjøring Godkjent kunngjøringstekst X Sakarkiv Forslag til oppnevning av sakkyndig komite/utvalg X Sakarkiv Opprettelse av sakkyndig komite/utvalg X Sakarkiv 10

11 Søknad Søknad på stilling I Sakarkiv Offl. 13 jf. fvl. 13 Navn skjermes kun dersom søker ber om skjerming. På kontaktkort registreres navn og e- postadresse. Utvidet søkerliste X Sakarkiv Offl. 25 Offentlig søkerliste X Sakarkiv Innstilling til stilling som N Sakarkiv Offl. 25 Mottaker: enhetens personalkonsulent. 11

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Rutine for dokumenthåndtering av saker knyttet til vitenskapelig uredelighet

Rutine for dokumenthåndtering av saker knyttet til vitenskapelig uredelighet Dokumenteier: Enhet for arkiv Godkjent av: Doknr/versjonsnr: 0.1 Opprettet dato: 09.09.2013 Endret dato: 20.11.2014 Rutine for dokumenthåndtering av saker knyttet til vitenskapelig uredelighet Styret for

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark seksjonen Versjon 12 Journalnr: 2009/304 Dato: 13.10.2011 ets oppgaver, oppfølging, kvalitetssikring Ansvar Driftsoppgaver (Rutiner, veiledninger m.v. finnes i følgende interne dokumenter:

Detaljer

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Versjon 1.0 Dato: 1. mai 2006 1 DOKUMENTHISTORIKK... 3 2 HVA ER EPHORTE... 3 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING Gro Wisting Haugland, versjon 1 11.12.2013 Innhold INNLEDNING... 3 EKSEMPLER PÅ DOKUMENTTYPER SOM SKAL ARKIVERES I PUBLIC 360... 4 HJELP-FUNKSJONEN I PUBLIC 360... 5 ROLLER...

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00279-27 Anmodning om utbetaling av tilskudd til VRI fase III Vestfold for skrivestøtte til søknad for programperioden 2014-2017 VRI 3 - TEKMAR - Prosjekt nr. 36040 - Hovedprosjekt - styringsgruppe

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet:

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Obligatorisk kursoppgave/eksamensoppgave/sensorveiledning Klage på sensurvedtak (samlesak)

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: 512.33 ADM-D/KWC. Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: ADM-D/KEG

Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: 512.33 ADM-D/KWC. Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: ADM-D/KEG Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 26.04.2011 Svar: søknad om opptak til enkeltfag Opptak til enkeltfag ***** ***** 2011/800-2 3730/2011 ADM-D/KWC 512.33

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Opplæring i ESA Saksbehandlere

Opplæring i ESA Saksbehandlere 1 Opplæring i ESA Saksbehandlere Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir gjenstand

Detaljer

ESA 8.0. Rutiner for saksbehandlere Sande kommune

ESA 8.0. Rutiner for saksbehandlere Sande kommune ESA 8.0 Rutiner for saksbehandlere Sande kommune Innholdsfortegnelse 1. Huskeliste for saksbehandlere.3 1.1. Mottatt post 1.2. E-post 1.3. Saker 1.4. Egenproduserte dokumenter 1.5. Statuskoder 2. Lederoppgaver

Detaljer

Rutine for elektronisk personalarkiv i kommuner og fylkeskommuner

Rutine for elektronisk personalarkiv i kommuner og fylkeskommuner Rutine for elektronisk personalarkiv i kommuner og fylkeskommuner Innledning IKA Kongsberg har sammen med representanter fra våre eierkommuner utarbeidet en rutine for elektronisk personalarkiv. Denne

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09.

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 22.09.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Svar på søknad om godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 07.05.2012 Tilbakekalling av søknad om støtte Personalmappe - ***** ***** * 20.04.2012 HELSE/HKA PR nntatt etter Offentleglova

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL 1. Opprette ny rekrutteringssak Du oppretter ny rekrutteringssak under menypunktet Ny stilling

Detaljer

Opplæring i ESA - Personalsaker

Opplæring i ESA - Personalsaker Opplæring i ESA - Personalsaker Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir gjenstand

Detaljer

Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler

Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler Tabell 1b REKRUTTERINGSPROSESSEN prosjektfinansiert stilling (Bergensmodellen) Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner

Detaljer